Een geslacht Badon uit Maastricht

Laatst gewijzigd 23 oktober 2022

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


Linksboven op de gravure het wapen van het prinsbisdom Luik; rechtsboven het wapen van de stad Maastricht.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1649 door J. Blaeu.

I. Jean (Joannes) Badon (Badonne, Badong), tr. Anna Catharina Beckers. Zij heeft daarna relatie met Joannes Volecke.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Baddon, ged. Maastricht 28 april 1735.
 2. Jean (Joannes Baptist), volgt II.
  Uit de relatie met Joannes Volecke:
 3. Petrus Badon, ged. Maastricht 10 jan. 1747

II. Jean (Joannes Baptist) Baddon (Badonge, Badon), ged. Maastricht 14 sept. 1736, tondeur des draps (1810), † Maastricht 26 maart 1813, tr. 1e Maastricht 20 nov. 1757 Anna Catharina Gerrits; tr. 2e Maastricht 30 sept. 1770 Anna Catharina Dubien, geb. Maastricht april 1745, † ald. 18 febr. 1797, dr. van Thomas en Maria Catharina Demarre; tr. 3e Maastricht 20 nov. 1798 Maria Elisabeth Magermans, geb. Gulpen omstr. 1766, dagloonster (1829), † Maastricht 12 febr. 1829, dr. van Martin en Catharine Mulleneers.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Catharina Badon, ged. Maastricht 4 sept. 1767.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Joannes Baptist (Johan) Baddon, ged. Maastricht 17 maart 1771, begr. ald. 11 sept. 1772.
 3. Maria Badon, ged. Maastricht 13 juni 1773, † ald. 18 maart 1851, tr. Nicolaas Bertus, geb. omstr. 1768, † Maastricht 2 aug. 1834.
 4. Johann Wilhelm (Jean Guillaume), volgt IIIa.
 5. Johan Baptist Baddon, ged. Maastricht 14 april 1780.
  Uit het derde huwelijk:
 6. Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 15 febr. 1799, dagloonster (1834), † Maastricht 29 nov. 1870, tr. Maastricht 30 jan. 1834 Joannes Petrus Hessels, geb. Gulpen 9 sept. 1798, gepasporteerd kannonier van het derde bataillon veld-artillerie (1834), † Maastricht 26 mei 1857, zn. van Wilhelmus en Elisabeth Meijs.
 7. Willem (Guillaume) Badon, geb. Maastricht 2 jan. 1803, dienstknecht (1835), † Maastricht 6 april 1840, tr. Maastricht 10 sept. 1835 Maria Agnes Heidendael, geb. Schaesberg 10 april 1785, herbergierster (1835), † Maastricht 5 nov. 1872, dr. van Johan Pieter Heidendal en Anna Catharina Frederix.
 8. Nicolas, volgt IIIb.

Handtekening van Jean Badon (II) op de akte van de aangifte van de geboorte van zijn zoon Nicolas (IIIb) op 11 april 1810.

IIIa. Johann Wilhelm (Jean Guillaume) Badon (Baddon), ged. Maastricht 13 okt. 1775, cordonnier (1807), schoenmakersgezel (1838), † Maastricht 30 jan. 1838, tr. Maastricht 8 okt. 1797 Anna (Maria) Catharina Bogaert(s), ged. Maastricht 24 nov. 1775, † ald. 2 juni 1852, dr. van Alexandre Bogaerts en Aldegonda Brans.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Baddon, geb. Maastricht omstr. 1800, † ald. 20 jan. 1804.
 2. Maria Elisabeth Badon, geb. Maastricht 8 dec. 1800, † ald. 10 maart 1873.
 3. Servaas, volgt IVa.
 4. Aldegonda, volgt IVb.
 5. Ide Badon, geb. Maastricht 13 jan. 1806, † ald. 19 jan. 1806.
 6. Marie Elisabeth Badon, geb. Maastricht 24 jan. 1807, dagloonster (1831), zonder beroep (1835), wasvrouw (1853), zonder beroep (1875), † Utrecht 4 juli 1875, tr. Nijmegen 2 mei 1835 Joannes Petrus Tronchet, geb. 22 juli 1807, ged. Breda 23 juli 1807, korporaal bij de 4de kompagnie 2de bataillon van het korps mineurs en sappeurs (1831,1835), militair (1835, 1853), mineur (1846), mineur eerste klasse (1849), † Arnhem 8 aug. 1849, zn. van Jaques Louis (Lodewijk) en Flora Jan van der Mijden.
 7. Nicolas Alexandre (Nicolaas Alexander), volgt IVc.
 8. Jean (Jan) David, volgt IVd.
 9. Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 7 sept. 1815, † ald. 21 aug. 1816.

IIIb. Nicolas Badon, geb. Maastricht 11 april 1810, kleermakersgezel (1840), † Maastricht 23 okt. 1881, tr. Maastricht 13 febr. 1840 Anna Margaretha Damen, geb. Maastricht 14 sept. 1801, zonder beroep (1840), † Maastricht 30 juli 1852, dr. van Joannes Michiel en Anna Catharina Wustenraad.
Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Badon, geb. Maastricht 31 aug. 1840, † ald. 13 jan. 1912, tr. 1e Maastricht 9 okt. 1867 Henricus Petrus Smeets, geb. Maastricht 11 nov. 1839, daglooner, † Maastricht 17 maart 1868, zn. van Hubertus Antonius en Maria Sibilla Devet; tr. 2e Maastricht 14 april 1880 Leonardus Gerardu, geb. Maastricht 13 nov. 1838, magazijnmeester (1873, 1880), † Maastricht 12 okt. 1909, zn. van Jan Baptist en Theresia Barbara Severijns en wedr. van Maria Barbara Francisca Heijnen.
 2. Elisabeth Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 27 maart 1843.
 3. Lodewijk Badon, geb. Maastricht 15 okt. 1846.

IVa. Servaas Badon, geb. Maastricht 28 sept. 1803, schoenmaker (1838), † Maastricht 15 sept. 1878, tr. Maastricht 18 sept. 1834 Sibilla (Isabella) Pieters, geb. Maastricht 15 jan. 1805, modewerkster (1834), † Maastricht 14 okt. 1864, dr. van Arnold en Joanna van der Leur.
Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Josephus Badon, geb. Maastricht 11 juni 1835, † ald. 4 febr. 1836.
 2. Petrus Joannes Hubertus Badon, geb. Maastricht 22 aug. 1836, † ald. 1 okt. 1838.
 3. Maria Odilia (Odelia) Badon, geb. Maastricht 19 mei 1838, naaister, † Maastricht 11 maart 1902.
 4. Maria Elisabeth Badon, geb. Maastricht 20 febr. 1840, † ald. 18 maart 1840.
 5. Alexander Nicolaus Badon, geb. Maastricht 20 febr. 1840, † Meerssen 24 juli 1840.
 6. Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 27 maart 1841, † ald. 10 juli 1841.
 7. Hubertus Ludovicus (Lodewijk) Badon, geb. Maastricht 5 febr. 1843, † Roermond 12 nov. 1903.
 8. Maria Anna Josephina Badon, geb. Maastricht 3 juni 1845, † ald. 12 juli 1850.

IVb. Aldegonda Badon, geb. omstr. 1804, naaister (1822, 1826, 1832, 1836, 1839, 1841), † vóór okt. 1882, tr. 1e Franciscus Lijnen, geb. omstr. 1796, korporaal bij de 5de kompagnie van het 3de bataillon veldartillerie (1822), † Maastricht 11 sept. 1826; tr. 2e Johannes de Monije, geb. omstr. 1814, soldaat bij de 2de kompagnie eerste bataillon der 14de afdeeling infanterie (1836); tr. 3e Cornelis Huis, geb. omstr. 1816, korporaal 4de kompagnie 1ste bataillon 14de afdeeling infanterie (1839).
Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Franciscus Lijnen, geb. Maastricht 27 maart 1822.
 2. Maria Catharina Lijnen, geb. Maastricht 27 juni 1825, † ald..
  Uit het tweede huwelijk:
 3. Joannes Kaspar de Monije, geb. Maastricht 16 nov. 1836, † ald. 1 mei 1838.
  Uit het derde huwelijk:
 4. Elisabeth Wilhelmina Huis, geb. Maastricht 6 aug. 1839, † ald. 30 dec. 1839.
 5. Henrica Bidon, geb. ’s-Hertogenbosch 14 maart 1841, dienstmeid (1882), † Maastricht 8 febr. 1909, tr. Maastricht 4 okt. 1882 Petrus Lahaye, geb. Maastricht omstr. 1844, koetsier (1882), † Maastricht 1 juni 1908.
  Haar kinderen:
 6. Guillaume Badon, geb. Maastricht 16 maart 1828, † Luik (België) 6 mei 1846.
 7. Hendrika Badon, geb. Maastricht 31 jan. 1832.

IVc. Nicolas Alexandre (Nicolaas Alexander) Badon, geb. Maastricht 6 okt. 1809, flankeur van het derde Bataillon der dertiende afdeeling der Artillerie (1836), schoenmaker (1854), † Maastricht 20 juni 1887, tr. 1e Maastricht 24 nov. 1836 Elisabetha Louisa Dehue, geb. Maastricht 20 jan. 1816, zonder beroep (1836), † Maastricht 29 april 1852, dr. van Joannes (Jan) en Joanna Lammers; tr. 2e Maastricht 4 juli 1854 Anna Maria Claesen (Claessen), geb. Maastricht 10 jan. 1819, kamenier (1854), † Maastricht 6 okt. 1877, dr. van Tilman Claesen en Margaretha (Marguerite) Beenkens.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Joanna (Jeanne) Badon, geb. Maastricht 24 april 1837, † Luik (België) 7 april 1873, tr. Luik (België) 5 aug. 1863 Joseph Arnold Pollers.
 2. Joannes Hubertus Badon, geb. Maastricht 20 febr. 1839, † ald. 8 april 1849.
 3. Maria Sibilla Badon, geb. Maastricht 6 mei 1841, † ald. 21 mei 1841.
 4. Catharina Hubertina Badon, geb. Maastricht 19 juli 1842, † ald. 15 nov. 1847.
 5. Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 6 juni 1845, † ald. 30 jan. 1865.
 6. Catharina Hubertina Badon, geb. Maastricht 28 jan. 1848, † ald. 28 juni 1849.
 7. Joannes Hubertus Jacobus Badon, geb. Maastricht 4 okt. 1850, † ald. 23 aug. 1855.
 8. Maria Antonia Badon, geb. Maastricht 29 april 1852, † ald. 30 juni 1852.
  Uit het tweede huwelijk:
 9. Servaas, volgt V.
 10. Hubertina Odilia Badon, geb. Maastricht 11 jan. 1857, † ald. 16 april 1926.
 11. Servaas Victor Badon, geb. Maastricht 20 febr. 1858, † ald. 29 juli 1859.
 12. Maria Margaretha Badon, geb. Maastricht 14 aug. 1860, réligieuse (1889), † Maastricht 7 okt. 1936.
 13. Elisabeth Maria Badon, geb. Maastricht 25 mei 1862, † ald. 3 dec. 1863.

IVd. Jean (Jan) David Badon (Bedon), geb. Maastricht 28 maart 1812, kleermakersgezel (1838), kleermaker (1871, 1877, 1886), † ’s-Hertogenbosch 27 jan. 1886, tr. Maastricht 3 okt. 1844 Maria Josepha Corvers (Cörvers), geb. Hoensbroek 24 febr. 1824, dienstmeid (1844), bleekster (1877), † Maastricht 3 april 1904, dr. van Jan Herman Corvers en Anna Margaretha Louis (Lowis).
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Rosa Badon, geb. Maastricht 29 aug. 1845, tr. Luik (België) 4 nov. 1868 Ferdinand Guillaume Poelmans.
 2. Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 4 april 1847, naaister (1871), † Maastricht 22 aug. 1907, tr. Maastricht 8 nov. 1871 Matheus Hubertus Frijns, geb. Maastricht 24 nov. 1838, vuurstoker (1871), † Maastricht 1 maart 1890, zn. van Leonardus en Anna Gertrudis Fraets.
 3. Joannes Petrus Badon, geb. Maastricht 5 mei 1849, soldaat bij het koloniaal werfdepot (1871).
 4. Franciscus Josephus Badon, geb. Maastricht 14 april 1853, † ald. 7 aug. 1859.
 5. Maria Hubertina Barbara Badon, geb. Maastricht 3 dec. 1856, winkelierster (1907), fruithandelaarster (1909), † Maastricht 17 juli 1935, tr. Maastricht 20 juni 1877 Servatius Crolla, geb. Maastricht 22 april 1851, dagloner (1877), winkelier (1907), fruithandelaar (1909), † Maastricht 29 mei 1921, zn. van Anna Maria Crolla.
 6. Anna Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 17 dec. 1860, † ald. 23 juli 1861.

V. Servaas Badon, geb. Maastricht 24 juli 1855, schoenmaker (1887), † Maastricht 22 sept. 1922, tr. Beek 15 april 1887 Maria Petronella Franssen, geb. Beek 27 sept. 1865, † Maastricht 4 mei 1939, dr. van Joannes Franssen (Fransen) en Anna Maria Coumans.
Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Hubertus Alphonsus, volgt VI.
 2. Jacobus Maria Joseph Ignatius Badon, geb. Maastricht 14 aug. 1889, rubberbewerker (1935), † Maastricht 6 dec. 1959, tr. Maastricht 1 maart 1935 Anna Catharina Johanna Maria Devens, geb. Maastricht 17 april 1898, dr. van Hubert Michiel en Maria Agnes Coninx.
 3. Johannes Henricus Badon, geb. Maastricht 2 nov. 1890, † ald. 25 maart 1894.
 4. Johannes Wilhelmus Badon, geb. Maastricht 14 jan. 1892, † ald. 23 aug. 1892.
 5. Hubertine Victorine Badon, geb. Maastricht 27 juli 1893, † 1 nov. 1976, begr. ald., tr. Maastricht 14 jan. 1920 Johannes Baptist Cornelis Lambertus Mommers, geb. Oud-Vroenhoven 16 sept. 1893, schoenmaker (1920), † 11 okt. 1964, begr. Maastricht, zn. van Franciscus en Agnes Schuffelers.
 6. Maria Margaretha Badon, geb. Maastricht 9 maart 1895, dagdienstbode (1927), † Maastricht 20 aug. 1963, tr. Maastricht 6 mei 1927 Hermanus Sondeijker, geb. Maastricht 17 april 1898, † 14 jan. 1975, begr. ald., zn. van Joannes Hubertus en Agnes Jaspers.
 7. Gertrudis Maria Badon, geb. Maastricht 22 dec. 1896, † ald. 27 april 1972.
 8. Maria Lucia Petronella Badon, geb. Maastricht 31 mei 1898, zonder beroep (1929), † Maastricht 3 april 1962, tr. Maastricht 27 dec. 1929 Josephus Marie Welters, geb. Maastricht 15 juni 1896, chauffeur (1929), † Maastricht 28 dec. 1962, zn. van Jacobus Emanuel en Anna Hubertina Joanna Wijenberg.
 9. Maria Wilhelmina Joanna Badon, ged. Maastricht 17 febr. 1900, † ald. 7 okt. 1900.
 10. Anna Maria Badon, geb. Maastricht 8 maart 1901, aardewerkster (1900), † 16 juli 1971, begr. Maastricht, tr. Maastricht 9 febr. 1923 Hubertus Preghter, geb. Lanaken (België) omstr. 1878, metselaar (1900), zn. van Antonius Wilhelmus en Anna Ida Ceulemans.
 11. Wilhelmus Badon, geb. Maastricht 22 dec. 1902, † ald. 2 mei 1904.
 12. Dorothée Marie Joséphine Louise Badon, geb. Maastricht 4 nov. 1904, tr. Maastricht 16 okt. 1925 Hubertus Martin, geb. Maastricht 2 mei 1902, schoenmaker (1925), zn. van Wilhelmus Joannes Hendrikus en Maria de Vries.
 13. Maria Hubertina Elisa Badon, geb. Maastricht 14 aug. 1907, † ald. 23 juli 1908.

VI. Lambertus Hubertus Alphonsus Badon, geb. Maastricht 29 mei 1888, melkventer (1913), autobuspoetser (1934, 1940), † Maastricht 23 april 1962, tr. 1e Maastricht 6 aug. 1913 Maria Hubertina Debodt, geb. Sittard 25 april 1890, aardewerkster (1913), † Maastricht 14 febr. 1939, dr. van Gerardus en Anna Elisabeth Klöskens; tr. 2e Maastricht 25 okt. 1940 Gertruda Bosch, geb. Maastricht 30 dec. 1895, zonder beroep (1940), † Maastricht 28 juni 1944, dr. van Martinus Leonardus en Gertrudis van Zanten en wed. van Gillis Esfeld; tr. 3e na juni 1944 Maria Catharina Bosch.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Alphonsius Servatius Badon, geb. Maastricht 6 juni 1914, † ald. 25 juli 1914.
 2. Anna Josephina (Anna) Badon, geb. Maastricht 17 juli 1915, zonder beroep (1934), † 5 jan. 2004, begr. Maastricht, tr. Maastricht mei 1934 Godefridus Hubertus (Frits) Heugen, geb. Heer 2 jan. 1905, kleermaker (1934), † Maastricht 25 juli 1976, zn. van Mathijs Hubert en Maria Cornelia Hitz.
 3. Jacobus Hubertus (Jac), volgt VIIa.
 4. Johannes Hubertus (Hubeer), volgt VIIb.
 5. Johannes (Sjeng), volgt VIIc.

VIIa. Jacobus Hubertus (Jac) Badon, geb. Maastricht 16 nov. 1916, botermaker (1941), bewaker bedrijfsgebouwen bij de coöperatieve zuivelvereniging ’Campina’ (1973), † Maastricht 17 juli 1992, tr. 1941 Maria Josephina (Fien) Smael, geb. 1920, costuum naaister (1941), † 2005.
Uit dit huwelijk:

 1. Ber Badon.
 2. Margriet Badon.
 3. Trudie Badon.
 4. Mia Badon, geb. Maastricht 24 mei 1942, † Heerlen 16 jan. 2003, begr. Maastricht.
 5. Franciscus Hubertus Badon, geb. Maastricht 13 nov. 1943, † ald. 7 dec. 1943.

VIIb. Johannes Hubertus (Hubeer) Badon, geb. Maastricht 11 maart 1919, † ald. 30 maart 1998, tr. Gertrudis (Truus) Habets, geb. Maastricht 2 april 1923, † ald. 5 mei 1986.
Uit dit huwelijk:

 1. Lambert Badon.
 2. Johnny Badon.
 3. Tonnie Badon.
 4. Mary Badon.
 5. José Badon.

VIIc. Johannes (Sjeng) Badon, geb. Maastricht 9 nov. 1921, † ald. 17 okt. 1997, tr. Catharina (Netteke) Cruts, geb. 28 febr. 1917, † 25 maart 1995, begr. Maastricht.
Uit dit huwelijk:

 1. T. Badon.
 2. M. Badon.
 3. J. Badon, † vóór 25 maart 1995.
 4. J. Badon.