Een geslacht Badon uit Maastricht

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel-1.gif

 


MAESTRICHT._TRAIECTVM_AD_MOSAM.jpg

Linksboven op de gravure het wapen van het prinsbisdom Luik; rechtsboven het wapen van de stad Maastricht.

Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1649 door J. Blaeu.

I. Jean (Joannes) Badon (Badonne, Badong), tr. Anna Catharina Beckers. Zij heeft daarna relatie met Joannes Volecke.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Baddon, ged. Maastricht 28 april 1735.
2. Jean (Joannes Baptist), volgt II.
Uit de relatie met Joannes Volecke:
3. Petrus Badon, ged. Maastricht 10 jan. 1747

II. Jean (Joannes Baptist) Baddon (Badonge, Badon), ged. Maastricht 14 sept. 1736, tondeur des draps (1810), † Maastricht 26 maart 1813, tr. 1e Maastricht 20 nov. 1757 Anna Catharina Gerrits; tr. 2e Maastricht 30 sept. 1770 Anna Catharina Dubien, geb. Maastricht april 1745, † ald. 18 febr. 1797, dr. van Thomas en Maria Catharina Demarre; tr. 3e Maastricht 20 nov. 1798 Maria Elisabeth Magermans, geb. Gulpen omstr. 1766, dagloonster (1829), † Maastricht 12 febr. 1829, dr. van Martin en Catharine Mulleneers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catharina Badon, ged. Maastricht 4 sept. 1767.
Uit het tweede huwelijk:
2. Joannes Baptist (Johan) Baddon, ged. Maastricht 17 maart 1771, begr. ald. 11 sept. 1772.
3. Maria Badon, ged. Maastricht 13 juni 1773, † ald. 18 maart 1851, tr. Nicolaas Bertus, geb. omstr. 1768, † Maastricht 2 aug. 1834.
4. Johann Wilhelm (Jean Guillaume), volgt IIIa.
5. Johan Baptist Baddon, ged. Maastricht 14 april 1780.
Uit het derde huwelijk:
6. Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 15 febr. 1799, dagloonster (1834), † Maastricht 29 nov. 1870, tr. Maastricht 30 jan. 1834 Joannes Petrus Hessels, geb. Gulpen 9 sept. 1798, gepasporteerd kannonier van het derde bataillon veld-artillerie (1834), † Maastricht 26 mei 1857, zn. van Wilhelmus en Elisabeth Meijs.
7. Willem (Guillaume) Badon, geb. Maastricht 2 jan. 1803, dienstknecht (1835), † Maastricht 6 april 1840, tr. Maastricht 10 sept. 1835 Maria Agnes Heidendael, geb. Schaesberg 10 april 1785, herbergierster (1835), † Maastricht 5 nov. 1872, dr. van Johan Pieter Heidendal en Anna Catharina Frederix.
8. Nicolas, volgt IIIb.

handtekening_Jean_Badon_1810.jpg

Handtekening van Jean Badon (II) op de akte van de aangifte van de geboorte van zijn zoon Nicolas (IIIb) op 11 april 1810.

IIIa. Johann Wilhelm (Jean Guillaume) Badon (Baddon), ged. Maastricht 13 okt. 1775, cordonnier (1807), schoenmakersgezel (1838), † Maastricht 30 jan. 1838, tr. Maastricht 8 okt. 1797 Anna (Maria) Catharina Bogaert(s), ged. Maastricht 24 nov. 1775, † ald. 2 juni 1852, dr. van Alexandre Bogaerts en Aldegonda Brans.
Uit dit huwelijk:
1. Aldegonda, volgt IVa.
2. Elisabeth Baddon, geb. Maastricht omstr. 1800, † ald. 20 jan. 1804.
3. Maria Elisabeth Badon, geb. Maastricht 8 dec. 1800, † ald. 10 maart 1873.
4. Servaas, volgt IVb.
5. Ide Badon, geb. Maastricht 13 jan. 1806, † ald. 19 jan. 1806.
6. Marie Elisabeth Badon, geb. Maastricht 24 jan. 1807, dagloonster (1831), zonder beroep (1835), † Utrecht 4 juli 1875, tr. Nijmegen 2 mei 1835 Joannes Petrus Tronchet, geb. 22 juli 1807, ged. Breda 23 juli 1807, korporaal bij de 4de kompagnie 2de bataillon van het korps mineurs en sappeurs (1831), militair (1835, 1853), mineur (1846, 1849), † Arnhem 8 aug. 1849, zn. van Jaques Louis (Lodewijk) en Flora Jan van der Mijden.
7. Nicolas Alexandre (Nicolaas Alexander), volgt IVc.
8. Jean (Jan) David, volgt IVd.
9. Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 7 sept. 1815, † ald. 21 aug. 1816.

IIIb. Nicolas Badon, geb. Maastricht 11 april 1810, kleermakersgezel (1840), † Maastricht 23 okt. 1881, tr. Maastricht 13 febr. 1840 Anna Margaretha Damen, geb. Maastricht 14 sept. 1801, zonder beroep (1840), † Maastricht 30 juli 1852, dr. van Joannes Michiel en Anna Catharina Wustenraad.
Uit dit huwelijk:
1. Theodora Badon, geb. Maastricht 31 aug. 1840, † ald. 13 jan. 1912, tr. 1e Maastricht 9 okt. 1867 Henricus Petrus Smeets, geb. Maastricht 11 nov. 1839, † ald. 17 maart 1868, zn. van Hubertus Antonius en Maria Sibilla Devet; tr. 2e Maastricht 14 april 1880 Leonardus Gerardu, geb. Maastricht 13 nov. 1838, venster-glazenmaker, † Maastricht 5 okt. 1909, zn. van Jan Baptist en Theresia Barbara Severijns en wedr. van Maria Barbara Francisca Heijnen.
2. Elisabeth Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 27 maart 1843.
3. Lodewijk Badon, geb. Maastricht 15 okt. 1846.

IVa. Aldegonda Badon, naaister (1822, 1832, 1836, 1839), relatie (1) met Franciscus Lijnen, geb. omstr. 1796, korporaal bij de 5de kompagnie van het 3de bataillon veldartillerie (1822), † Maastricht 11 sept. 1826; relatie (2) met N.N.; relatie (3) met Johannes de Monije, geb. omstr. 1814, soldaat bij de 2de kompagnie eerste bataillon der 14de afdeeling infanterie (1836); relatie (4) met Cornelis Huis, geb. omstr. 1816, korporaal 4de kompagnie 1ste bataillon 14de afdeeling infanterie (1839).
Haar kinderen:
1. Jan Franciscus Lijnen, geb. Maastricht 27 maart 1822.
2. Maria Catharina Lijnen, geb. 27 juni 1825, † Maastricht 25 maart 1826.
3. Guillaume Badon, geb. omstr. 1828, † Luik (België) 6 mei 1846.
4. Hendrika Badon, geb. Maastricht 31 jan. 1832.
5. Joannes Kaspar de Monije, geb. Maastricht 16 nov. 1836, † Maastricht 1 mei 1838.
6. Elisabeth Wilhelmina Huis, geb. Maastricht 6 aug. 1839,  † Maastricht 30 dec. 1839.

IVb. Servaas Badon, geb. Maastricht 28 sept. 1803, schoenmaker (1838), † Maastricht 15 sept. 1878, tr. Maastricht 18 sept. 1834 Sibilla Pieters, geb. omstr. 1804, † Maastricht 14 okt. 1864, dr. van Arnold en Joanna van der Leur.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Josephus Badon, geb. Maastricht 11 juni 1835, † ald. 4 febr. 1836.
2. Petrus Joannes Hubertus Badon, geb. Maastricht 22 aug. 1836, † ald. 1 okt. 1838.
3. Maria Odilia Badon, geb. Maastricht 19 mei 1838, † ald. 11 maart 1902.
4. Maria Elisabeth Badon, geb. Maastricht 20 febr. 1840, † ald. 18 maart 1840.
5. Alexander Nicolaus Badon, geb. Maastricht 20 febr. 1840, † Meerssen 24 juli 1840.
6. Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 27 maart 1841, † ald. 10 juli 1841.
7. Hubertus Ludovicus Badon, geb. omstr. 1843, † Roermond 12 nov. 1903.
8. Maria Anna Josephina Badon, geb. omstr. 1845, † Maastricht 12 juli 1850.

IVc. Nicolas Alexandre (Nicolaas Alexander) Badon, geb. Maastricht 6 okt. 1809, flankeur van het derde Bataillon der dertiende afdeeling der Artillerie (1836), † Maastricht 20 juni 1887, tr. 1e Maastricht 24 nov. 1836 Elisabetha Louisa Dehue, geb. Maastricht 20 jan. 1816, zonder beroep (1836), † Maastricht 29 april 1852, dr. van Joannes (Jan) en Joanna Lammers; tr. 2e Maastricht 4 juli 1854 Anna Maria Claesen, geb. Maastricht 10 jan. 1819, † ald. 6 okt. 1877, dr. van Tilman en Margaretha (Marguerite) Beenkens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joanna Badon, geb. Maastricht 24 april 1837.
2. Joannes Hubertus Badon, geb. Maastricht 20 febr. 1839, † ald. 8 april 1849.
3. Maria Sibilla Badon, geb. Maastricht 6 mei 1841, † ald. 21 mei 1841.
4. Catharina Hubertina Badon, geb. Maastricht 19 juli 1842, † ald. 15 nov. 1847.
5. Maria Catharina Badon, geb. omstr. 1845, † Maastricht 30 jan. 1865.
6. Catharina Hubertina Badon, geb. Maastricht 28 jan. 1848, † ald. 28 juni 1849.
7. Joannes Hubertus Jacobus Badon, geb. omstr. 1850, † Maastricht 23 aug. 1855.
8. Maria Antonia Badon, geb. Maastricht 29 april 1852, † ald. 30 juni 1852.
Uit het tweede huwelijk:
9. Servaas, volgt V.
10. Hubertina Odilia Badon, geb. Maastricht 11 jan. 1857, † ald. 16 april 1926.
11. Servaas Victor Badon, geb. Maastricht 20 febr. 1858, † ald. 29 juli 1859.
12. Maria Margaretha Badon, geb. Maastricht 14 aug. 1860, † ald. 7 okt. 1936.
13. Elisabeth Maria Badon, geb. Maastricht 25 mei 1862, † ald. 3 dec. 1863.

IVd. Jean (Jan) David Badon (Bedon), geb. Maastricht 28 maart 1812, kleermakersgezel (1838), † Maastricht 27 jan. 1886, tr. Maastricht 3 okt. 1844 Maria Josepha Corvers (Cörvers), geb. Hoensbroek 24 febr. 1824, † Maastricht 3 april 1904, dr. van Jan Herman Corvers en Anna Margaretha Louis (Lowis).
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 4 april 1847, † ald. 22 aug. 1907, tr. Maastricht 8 nov. 1871 Matheus Hubertus Frijns, geb. Maastricht 24 nov. 1838, † ald. 1 maart 1890, zn. van Leonardus en Anna Gertrudis Fraets.
2. Joannes Petrus Badon, geb. Maastricht 5 mei 1849, soldaat bij het koloniaal werfdepot (1871).
3. Franciscus Josephus Badon, geb. Maastricht 14 april 1853, † ald. 7 aug. 1859.
4. Maria Hubertina Barbara Badon, geb. Maastricht 3 dec. 1856, † ald. 17 juli 1935, tr. Maastricht 20 juni 1877 Servatius Crolla, geb. Maastricht 22 april 1851, † ald. 29 mei 1921, zn. van Anna Maria Crolla.
5. Anna Maria Catharina Badon, geb. Maastricht 17 dec. 1860, † ald. 23 juli 1861.

V. Servaas Badon, geb. Maastricht 24 juli 1855, schoenmaker (1887), † Maastricht 22 sept. 1922, tr. Beek 15 april 1887 Maria Petronella Franssen, geb. Beek 27 sept. 1865, † Maastricht 4 mei 1939, dr. van Joannes Franssen (Fransen) en Anna Maria Coumans.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Hubertus Alphonsus, volgt VI.
2. Jacobus Maria Joseph Ignatius Badon, geb. Maastricht 14 aug. 1889, † ald. 6 dec. 1959, tr. Anna Catharina Johanna Maria Devens, geb. Maastricht 17 april 1898, dr. van Hubert Michiel en Maria Agnes Coninx.
3. Johannes Henricus Badon, geb. Maastricht 2 nov. 1890, † ald. 25 maart 1894.
4. Johannes Wilhelmus Badon, geb. Maastricht 14 jan. 1892, † ald. 23 aug. 1892.
5. Hubertine Victorine Badon, geb. Maastricht 27 juli 1893, † 1 nov. 1976, begr. ald., tr. Maastricht 14 jan. 1920 Johannes Baptist Cornelis Lambertus Mommers, geb. Oud-Vroenhoven 16 sept. 1893, † 1 okt. 1964, begr. Maastricht, zn. van Franciscus en Agnes Schuffelers.
6. Maria Margaretha Badon, geb. Maastricht 9 maart 1895, † ald. 20 aug. 1963, tr. Hermanus Sondeijker, geb. Maastricht 17 april 1898, † 14 jan. 1975, begr. ald., zn. van Joannes Hubertus en Agnes Jaspers.
7. Gertrudis Maria Badon, geb. Maastricht 22 dec. 1896, † ald. 27 april 1972.
8. Maria Lucia Petronella Badon, geb. Maastricht 31 mei 1898, zonder beroep (1929), † 1962, tr. Maastricht 27 dec. 1929 Josephus M. Welters, geb. 1896, chauffeur (1929), † 1962, begr. Maastricht.
9. Maria Wilhelmina Johanna Badon, ged. Maastricht 17 febr. 1900, † ald. 7 okt. 1900.
10. Anna Maria Badon, geb. Maastricht 8 maart 1901, † 16 juli 1971, begr. ald., tr. Hubertus Preghter.
11. Wilhelmus Badon, geb. Maastricht 22 dec. 1902, † ald. 2 mei 1904.
12. Maria Hubertina Elisa Badon, geb. Maastricht 1907, † ald. 23 juli 1908.

VI. Lambertus Hubertus Alphonsus Badon, geb. Maastricht 29 mei 1888, autobuspoetser (1940), † Maastricht 23 april 1962, tr. 1e Maastricht 6 aug. 1913 Maria Hubertina Debodt, geb. Sittard 25 april 1890, † Maastricht 14 febr. 1939, dr. van Gerardus en Anna Elisabeth Klöskens; tr. 2e Maastricht 25 okt. 1940 Gertruda Bosch, geb. Maastricht 30 dec. 1895, zonder beroep (1940), † Maastricht 28 juni 1944, wed. van Gillis Esfeld; tr. 3e na juni 1944 Maria Catharina Bosch.
Uit het eerste huwelijk:
1. A.J. (Anna) Badon, geb. 17 juli 1915, zonder beroep (1934), † 5 jan. 2004, tr. Maastricht 18 mei 1934 G.H.(Frits) Heugen, geb. 2 jan. 1905, kleermaker (1934), † 25 jul 1976.
2. Alphonsius Servatius Badon, geb. juni 1914, † Maastricht 25 juli 1914.
3. Jacques H.Badon, geb. Maastricht 16 nov. 1916, botermaker (1941), † Maastricht 17 juli 1992, tr. 1941 M. J. (Fien) Smael, geb. 1920, costuum naaister (1941), † 2005.
4. Johannes Hubertus (Hubeer) Badon, geb. Maastricht 11 maart 1919, † ald. 30 maart 1998, tr. Gertrudis (Truus) Habets, geb. Maastricht 2 april 1923, † ald. 5 mei 1986.
5. Johannes (Sjeng) Badon, geb. Maastricht 9 nov. 1921, † 17 okt. 1997, tr. Catharina (Netteke) Cruts, geb. 28 febr. 1917, † 25 maart 1995.