Een geslacht Boekhoff uit Amsterdam

Laatst gewijzigd 15 maart 2021

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Harmen Bartholomeusz, tr. Josijna Sasbout, woonde in 1679 in de “tuijnstraet bij d eerste dwarstraet”, begr. Amsterdam 8 dec. 1679.
Uit dit huwelijk:

II. Bartholomeus Harmensz Boeckhof, ged. Amsterdam 21 mei 1670, varensman (1699), turfdrager (1707, 1708, 1734), poorter van Amsterdam (28 feb 1707), begr. Amsterdam 10 aug. 1734, tr. 1e Amsterdam (otr) 4 april 1699 Cornelia Jansz Bout, geb. Amsterdam omstr. 1674, begr. ald. 6 jan. 1708; tr. 2e Amsterdam 8 april 1708 Clara Brouwer, ged. Amsterdam 4 aug. 1685, begr. ald. 27 febr. 1759, dr. van Pieter en Anna Mareschal.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Justina Boeckhof, ged. Amsterdam 4 jan. 1709, † vóór 1749.
 2. Pieter, volgt IIIa.
 3. Anna Boeckhof, ged. Amsterdam 14 mei 1712, † vóór 1749.
 4. Harmanus, volgt IIIb.
 5. Maria Boeckhof, ged. Amsterdam 5 aug. 1715, begr. ald. 7 febr. 1796, tr. Amsterdam (otr) 5 febr. 1740 Jan van den Burgh, ged. Amsterdam 20 nov. 1707, † vóór 15 febr. 1770, zn. van Petrus en Alida Rees.
 6. Johannes Boeckhof, ged. Amsterdam 3 juni 1717, begr. ald. 4 juli 1717.
 7. Johannes Boeckhof, ged. Amsterdam 6 sept. 1718, † vóór 1749.
 8. Wilhelmus Boeckhof, ged. Amsterdam 9 aug. 1721, soldaat bij de VOC (1741-1743), bosschieter (1744-1747), † Ceylon (of op de terugreis naar Amsterdam) 14 juni 1747, tr. Willemijntie Wiltman.
 9. Cornelia Boeckhof, ged. Amsterdam 16 maart 1724, † vóór 1749.
 10. Clara Boeckhof, geb. Amsterdam omstr. 1726, † ald. 25 dec. 1815, tr. Amsterdam (otr) 23 april 1751 Klaas de Jongh, † vóór 15 febr. 1770, wedr. van Geertje Jacobs.
 11. Christina Boeckhof, ged. Amsterdam 2 maart 1729, † ald. 2 dec. 1816, tr. Amsterdam (otr) 3 mei 1765 Jan Twist, ged. Amsterdam 10 dec. 1719, begr. ald. 3 juli 1791, zn. van Frans en Elisabet Suree en wedr. van Maghtelt van den Burgh.

Handtekening van Bartholomeus Harmensz Boeckhof (II) bij zijn ondertrouwen met Clara Brouwer in 1708. (Stadsarchief Amsterdam)

IIIa. Pieter Boeckhof, ged. Amsterdam 17 april 1710, lijstenmaker (1740, 1759), meesterlijstemaker (1755), poorter van Amsterdam (27 mei 1740), begr. Amsterdam 18 febr. 1759, tr. Amsterdam (otr) 8 mei 1732
Dieuwertje Jacobs Veltheer, geb. Amsterveen omstr. 1708, begr. Amsterdam 19 febr. 1766, dr. van Jacob en Adriana Pieters.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, volgt IVa.
 2. Anna (Johanna) Boeckhof, ged. Amsterdam 2 juni 1737, begr. ald. 15 okt. 1755.
 3. Pieter, volgt IVb.
 4. Barent, volgt IVc.
 5. Antonia Boekhof, ged. Amsterdam 16 mei 1749, begr. ald. 13 juli 1780, tr. Amsterdam (otr) 27 nov. 1767 Hendrik Grijping, ged. Amsterdam 17 jan. 1740, † na 13 juli 1780, zn. van Harmanus en Margarieta Wels.

IVa. Jacobus Boekhoff, ged. Amsterdam 29 nov. 1733, Mr lijstemaker (1780), † Amsterdam 10 mei 1796, tr. 1e Amsterdam (otr) 14 mei 1756 Catharina de Milt, ged. Amsterdam 11 okt. 1735, begr. ald. 15 okt. 1780, dr. van Jacobus de Mil en Joanna van Gennip; tr. 2e na 1780 Katriena Bout, † na nov. 1823, dr. van Pieter en Dirkje Swaanenburg; zij hertr. Amsterdam (otr) 27 juli 1798 Johannes de Roos.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Petrus Boekhoff, ged. Amsterdam 29 nov. 1756, begr. ald. 8 dec. 1757.
 2. Maria, volgt Va.
 3. Johanna Boekhoff, ged. Amsterdam 9 nov. 1760, begr. ald. 1 april 1764.
 4. Antonius Boekhoff, ged. Amsterdam 3 aug. 1762, begr. ald. 8 aug. 1762.
 5. Jacobus Johannes, volgt Vb.
 6. Augustinus Boekhoff, ged. Amsterdam 22 jan. 1766, begr. ald. 13 april 1768.
 7. Johanna Margaretha, volgt Vc.
 8. Catharina Levina Boekhoff, ged. Amsterdam 25 nov. 1769, begr. ald. 3 nov. 1771.
 9. Johannes Matthias Boekhoff, ged. Amsterdam 8 febr. 1772, begr. ald. 20 juni 1773.
 10. Livinus Boekhoff, ged. Amsterdam 28 nov. 1775, begr. ald. 3 sept. 1784.
  Uit het tweede huwelijk:
 11. Jacoba, volgt Vd.
 12. Johannes Boekhoff, ged. Amsterdam 8 april 1796, begr. ald. 26 jan. 1797.

Pieter Boekhoff (IVb) plaatste deze advertentie in 1792 in de krant. (Collectie Centraal Bureau voor Genealogie)

Va. Maria Boekhoff, ged. Amsterdam 17 nov. 1758, † ald. 1 nov. 1832, tr. Amsterdam (otr) 21 april 1809
Hendrik Selser, geb. Amsterdam omstr. 1752, smeerverkoper (1830), † Amsterdam 23 maart 1830, wedr. van Clara Agnesa Nieman.
Haar zoon:
Petrus Boekhoff, ged. Amsterdam 9 juli 1794.

Vb. Jacobus Johannes Boekhoff, ged. Amsterdam 25 dec. 1763, † ald. 27 juni 1812, tr. 1e Amsterdam 21 sept. 1784 Johanna van Daalen, ged. Amsterdam 4 juli 1759, vischervrouw (1816), † Amsterdam 28 okt. 1816, dr. van Willem Lodewijk van Dalen en Catrina Velders; tr. 2e omstr. 1800 Maria van Bree, ged. Amsterdam 9 aug. 1779, baker (1831), † Muiderberg 30 nov. 1831.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Boekhoff, ged. Amsterdam 6 febr. 1785, † ald. 4 jan. 1814, tr. Amsterdam (otr) 18 febr. 1803 Louwerens Mettau, ged. Amsterdam 8 juni 1781, metselaarsknecht, † Amsterdam 25 juni 1828, zn. van Fredrik en Geertruij Groenewoud.
 2. Jacobus Boekhoff, ged. Amsterdam 27 juli 1786, † vóór 1790.
 3. Jacobus Boekhoff, ged. Amsterdam 22 febr. 1790, werkman (1813), begr. Amsterdam 17 maart 1815, tr. Amsterdam 2 mei 1813 Hermeijjen de Kreijff, ged. Amsterdam 18 sept. 1785, naaister (1813), dr. van Harmanus en Maria Vaandel.
 4. Wilhelmus Boekhoff, ged. Amsterdam 19 jan. 1792, begr. ald. 28 juni 1795.
  Uit het tweede huwelijk:
 5. Jacobus Boekhoff, ged. Amsterdam 27 dec. 1801, Fuselier 5e afdeling Infanterie (1822), milicien bij het 1e Regiment Infanterie (1831-1832), Metalen Kruis (1832), schoenmaker (1855, 1858, 1861), † Amsterdam 29 juni 1882.
 6. Xaverus Boekhoff, ged. Amsterdam 5 juli 1803.
 7. Maria Boekhoff, ged. Amsterdam 8 aug. 1804, begr. ald. 18 aug. 1804.
 8. Johanna Boekhoff, ged. Amsterdam 20 sept. 1805, begr. ald. 9 nov. 1805.
 9. Johanna Maria (Naatje) Boekhoff, ged. Amsterdam 12 nov. 1806, dienstbaar (1834), † Amsterdam 23 aug. 1887, tr. Amsterdam 2 april 1834 Nicolaas Mus, ged. Amsterdam 21 okt. 1798, bediende (1834), † Amsterdam 9 april 1876, zn. van Cornelis en Antje Cornelia Morin.
 10. Livinus Boekhoff, ged. Amsterdam 11 dec. 1808, † ald. 31 dec. 1808.

Vc. Johanna Margaretha Boekhoff, ged. Amsterdam 8 nov. 1767, † ald. 31 maart 1810, relatie met Adrianus Hulst; tr. Amsterdam (otr) 17 juli 1801 Arnoldus Velthuijs, ged. Amsterdam 25 juni 1769, zn. van Arnoldus en Eva Gotlieb.
Haar kinderen:

 1. Joannes Boekhoff, ged. Amsterdam 4 nov. 1787.
  Uit haar relatie met Adrianus Hulst:
 2. Jacobus Boekhoff, ged. Amsterdam 1 maart 1793.

Vd. Jacoba Boekhoff, ged. Amsterdam 17 juni 1792, † ald. 26 dec. 1852, tr. Amsterdam 5 nov. 1823 Cornelis Huijsman, geb. Zaandam 28 maart 1795, sjouwerman (1823), zn. van Jan Klaasz en Aaltje Veen.
Haar dochter:
Jacoba (Koosje), volgt VIa.

VIa. Jacoba (Koosje) Boekhoff, geb. Amsterdam 3 april 1820, koopvrouw (1849), ventster (1860), † Amsterdam 12 april 1897, tr. 1e Amsterdam 19 dec. 1849 Abraham Buné, ged. Amsterdam 19 jan. 1811, pantoffelmaker (1849), † Amsterdam 1 maart 1859, zn. van Bartholomeus Everhardus en Maria Soetelief en wedr. van Hendrica Greve; tr. 2e Amsterdam 3 okt. 1860 Hendrik Ruijper, geb. Amsterdam omstr. 1827, zeeman (1860), † vóór dec. 1881, zn. van Johannes en Maria Mateijse; tr. 3e Amsterdam 21 dec. 1881 Hendrik de Haan, geb. Graft 18 dec. 1834, schilder (1881, 1898), zn. van Coenraad en Jannetje Alemies; hij hertr. Amsterdam 27 juli 1898 Maria Buné.
Uit het eerste huwelijk:
Abraham Boekhoff, geb. Amsterdam 22 april 1849, † ald. 9 juni 1849.

IVb. Pieter Boekhoff, ged. Amsterdam 18 aug. 1741, lijstenmaker (1761), poorter van Amsterdam (10 okt 1761), castelijn in d’Herbergh genaamt ’t huijs ten Bosch staande op ’t zogenaamde Weespervelt oftewel thans d’ nieuwe Kerkstraat (1792), uitbater van een tappersnering (faillissementen in 1788 en 1792), begr. Amsterdam 13 dec. 1794, tr. Amsterdam (otr) 23 april 1762 Hendrikje Hensleij, geb. Amsterdam 21 nov. 1739, † ald. 7 nov. 1808, dr. van Thomas Hensley en Hendrikje van Keulen (Pepping).
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, volgt Ve.
 2. Thomas Boekhoff, geb. Amsterdam 30 nov. 1764, begr. ald. 7 juli 1768.
 3. Elisabeth Maria Boekhoff, geb. Amsterdam 20 okt. 1766, begr. ald. 23 sept. 1800, tr. Amsterdam 9 mei 1790 Thomas Ferdinand Joseph Bianchi, ged. Amsterdam 7 maart 1767, ’fijnschilder’ van figuurstukken en portretten (leerling van Jan Frans Bescheij), ingeschreven bij het schildersgilde (meestersboek 1787), glasemaker (1806), gaf les aan Jan Kieft, † Amsterdam 8 juni 1836, zn. van Thomas en Maria Magdalena du Druez; hij hertr. Amsterdam (otr) 15 okt. 1802 Anna Elizabeth Valjée.
 4. NN Boekhoff, geb. omstr. 2 juni 1768, begr. Amsterdam 2 juni 1768.
 5. NN Boekhoff, geb. omstr. 2 juni 1768, begr. Amsterdam 2 juni 1768.
 6. Thomas Boekhoff, geb. Amsterdam 10 juni 1769, begr. ald. 14 sept. 1769.
 7. Thomas, volgt Vf.
 8. Sara Boekhoff, geb. Amsterdam 6 dec. 1772, buiten beroep (1820), † Amsterdam 5 okt. 1834, begr. Amsterdam (in de Oude Kerk, Zuiderzijbeuk nr. 427) 8 okt. 1834, tr. 1e Amsterdam 25 juni 1794 Gerrit Piers, geb. Terschelling omstr. 1716, begr. Amsterdam 16 april 1799, wedr. van Etje Claas Kalf; tr. 2e Watergraafsmeer 30 jan. 1803 Mr. Hendrik Calkoen, geb. Amsterdam 13 aug. 1742, ridder Orde Ned Leeuw, advocaat te Amsterdam (1765-1795), klerk ter politieke secretarie (1781-1796), regent Aalmoezeniers Weeshuis (1787- 1797), secretaris Maatschappij van Landbouw (1811), schrijver op politiek gebied, † Amsterdam 11 juni 1818, zn. van Joan Andriesz. en Francina Geertruijd Prins; tr. 3e Amsterdam 30 aug. 1820 Charles Victor Constant Becu, geb. Arras (Frankrijk) 25 febr. 1769, buiten beroep (1820), zn. van Constant Joseph en Marie Anne Joseph St Aubert en wedr. van Elisabeth Bernard.
 9. Hendrik, volgt Vg.
 10. Jacobus Boekhoff, geb. Amsterdam 15 juli 1785, begr. ald. 7 aug. 1791.
 11. Johannes Boekhoff, geb. Amsterdam 2 april 1787, begr. ald. 14 mei 1789.

Thomas Ferdinand Joseph Bianchi (1767-1836), gehuwd met Elisabeth Maria Boekhoff (IVb-3).
(Gedateerd Maart 1809, uit: Jacob Ernst Marcus, ‘Etudes gravées de JE Marcus’, 1817.)

Mr. Hendrik Calkoen (1742-1818), gehuwd met Sara Boekhoff (IVb-7).
(Toegeschreven aan August Dietzer, pastel, 25,5 x 20,5 cm, particuliere collectie, Foto Iconografisch Bureau, Den Haag)

Ve. Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 12 febr. 1763, begr. ald. 30 jan. 1805, tr. Amsterdam 26 juni 1785
Maria Elisabeth Steenman, ged. Amsterdam 15 febr. 1761, † ald. 2 aug. 1830, dr. van Christiaan en Anna Christina Sterrenberg; zij hertr. Amsterdam (otr) 10 febr. 1809 Meles van Ammers.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, volgt VIb.
 2. Simon Boekhoff, geb. Amsterdam 6 mei 1790, begr. ald. 8 mei 1790.
 3. Simon Boekhoff, geb. omstr. 1791, begr. Amsterdam 20 sept. 1791.
 4. Maria Boekhoff, geb. omstr. 1791, begr. Amsterdam 20 sept. 1791.
 5. Maria Boekhoff, geb. Amsterdam 15 sept. 1803, begr. ald. 4 febr. 1804.

VIb. Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 13 juni 1787, turfhever (1819), turfdrager (1830, 1834, 1842, 1846), † Amsterdam 10 maart 1846, tr. Amsterdam (otr) 19 febr. 1808 Hendrica Hinderman, ged. Amsterdam 5 sept. 1787, zonder beroep (1846), † Amsterdam 15 febr. 1864, dr. van Hermanus en Johanna van Leijden.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter (Petrus), volgt VIIa.
 2. Hendrik Boekhoff, ged. Amsterdam 15 nov. 1810, † ald. 15 dec. 1811.
 3. Hendrik Boekhoff, geb. Amsterdam 23 maart 1813, schilder (1833), † Amsterdam 12 maart 1835.
 4. Maria Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 31 mei 1815, † ald. 10 nov. 1815.
 5. Jacobus, volgt VIIb.
 6. Frans, volgt VIIc.
 7. Johannes, volgt VIId.
 8. Willem, volgt VIIe.
 9. Maria Elisabeth, volgt VIIf.
 10. Karel Joseph, volgt VIIg.

VIIa. Pieter (Petrus) Boekhoff, ged. Amsterdam 9 sept. 1808, schilder (1834), turfdrager (1849, 1856, 1857), schilder (1864), schildersknecht (1865), † Amsterdam 1 mei 1866, tr. Amsterdam 28 mei 1834 Catharina Marija Labree, geb. Amsterdam 9 aug. 1811, † Nieuwer-Amstel 3 april 1865, dr. van Adrianus en Johanna Schraders.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Johanna Boekhoff, geb. Amsterdam 7 jan. 1835, naaister (1856, 1874, 1884), † Amsterdam 1 nov. 1920, tr. 1e Amsterdam 29 okt. 1856 Jacobus Willem Tossijn, geb. Amsterdam 28 aug. 1832, straatmaker (1856), † Amsterdam 1 mei 1867, zn. van Willem Jacobus en Matje Rees; tr. 2e Amsterdam 1 april 1874 Cornelis Laroo, geb. Amsterdam 20 juni 1851, steenhouwer (1874), zn. van Samuel Arnoldus en Helena Wilhelmina Tossijn.
 2. Adrianus (Janus), volgt VIIIa.
 3. Catharina Boekhoff, geb. Amsterdam 20 jan. 1840, † ald. 6 jan. 1842.
 4. Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 14 maart 1843, † ald. 5 jan. 1847.
 5. Catharina Maria Boekhoff, geb. Amsterdam 1 april 1845, † ald. 9 jan. 1932, tr. Amsterdam 21 maart 1866 Hermanus Waijeret, geb. Amsterdam 31 okt. 1841, sjouwerman (1866), venter (1876), koopman (1893, 1899), werkman (1905), koopman (1907), † na 1907, zn. van Hermanus en Catharina Harms.
 6. NN Boekhoff, geb. Amsterdam 7 nov. 1849, † ald. 7 nov. 1849.
 7. NN Boekhoff, geb. Amsterdam 22 jan. 1851, † ald. 22 jan. 1851.
 8. Johannes Petrus Boekhoff, geb. Amsterdam 18 sept. 1852, zeevarende (1872).

VIIIa. Adrianus (Janus) Boekhof, geb. Amsterdam 28 okt. 1837, zaagmolenaarsknecht (1857), zaagmolenaar (1864), sjouwerman (1865), † Nieuwer-Amstel 27 mei 1879, tr. Nieuwer-Amstel 13 juli 1864 Elsje Gesina Jurgens, geb. Juist (Duitsland) 1 nov. 1832, dr. van Focke en Etje Onken.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Maria Elisabeth Boekhof, geb. Nieuwer-Amstel 3 sept. 1864, † ald. 11 febr. 1865.
 2. Anna Margaretha Elisabeth Boekhof, ged. Nieuwer-Amstel 7 dec. 1865, dienstbode (1894), † Amsterdam 25 jan. 1937, tr. Amsterdam 4 febr. 1904 Johannes Cornelis van Bilderbeek, geb. Amsterdam 23 sept. 1874, wijnkopersknecht (1904), † na jan. 1937, zn. van Agatha Maria van Bilderbeek.
 3. Catharina Maria Boekhof, geb. Nieuwer-Amstel 10 juli 1868, † ald. 5 nov. 1868.
 4. Pieter, volgt IXa.
 5. Arend Johannes Boekhof, geb. Nieuwer-Amstel 11 dec. 1872, boekdrukker (1895), † Nieuwer-Amstel 13 okt. 1895.

IXa. Pieter Boekhof, geb. Nieuwer-Amstel 5 dec. 1869, smid (1895, 1917, 1931), † Amsterdam 30 april 1944, tr. Amsterdam 6 febr. 1895 Elisabeth Eva Holdorp, geb. Amsterdam 13 sept. 1873, dr. van Hendrik en Geertrui van Tol.
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Elisabeth Boekhof, geb. Nieuwer-Amstel 27 sept. 1895, † Amsterdam 2 april 1976, tr. Amsterdam 23 mei 1917 Cornelis Smit, geb. Amsterdam 17 juli 1895, werkman (1917), † Amsterdam 27 nov. 1954, zn. van Jan en Christina Johanna Uijtenbogaart.
 2. Elisabeth Eva Boekhof, geb. Amsterdam 13 dec. 1906, costuumnaaister, † Almelo, tr. Amsterdam 26 maart 1931 Antonius Johannes de Bood, geb. Amsterdam 13 sept. 1906, elektricien (1931), † Almelo, zn. van Arie en Philomena Francisca Jacoba Lelijveld.

VIIb. Jacobus Boekhoff, geb. Amsterdam 14 nov. 1816, behangersknecht (1836, 1837), schildersknecht (1847, 1861,1868), schilder (1850, 1860, 1870), † Amsterdam 1 nov. 1878, tr. 1e Amsterdam 19 juli 1837 (door echtsch. ontbonden ald. 9 febr. 1847) Johanna van Outvorst, geb. Amsterdam 2 mei 1819, dr. van Dirk en Catharina Heerridder; tr. 2e Amsterdam 18 aug. 1847 Johanna Helena van Gelderen, geb. Amsterdam 12 aug. 1813, † ald. maart 1895, dr. van Elias en Gerritje Weeling.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Boekhoff, geb. Amsterdam 13 dec. 1838, † ald. 12 jan. 1845.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Hendrika Johanna Boekhoff, geb. Amsterdam 29 nov. 1839, zonder beroep (1861), † Amsterdam 9 mei 1905, tr. Amsterdam 13 nov. 1861 Dorus (Doris) van der Horst, geb. Amsterdam 5 april 1841, slager, kruier (1881, 1885, 1908), † 21 aug. 1924, zn. van Dorothea Sophia van der Horst.
 3. Jacobus, volgt VIIIb.
 4. Johannes, volgt VIIIc.
 5. Anna Maria Gerdina Boekhoff, geb. Amsterdam 19 juni 1846, † Den Helder 9 dec. 1920, tr. Amsterdam 12 juni 1873 Bastiaan Hopman, geb. Amsterdam 24 april 1846, schipper (1873, 1903), zonder beroep (1919), † Laren Nh 22 april 1919, zn. van Johan Herman en Maria van Kleef.
 6. Gerardina Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 10 juni 1848, † ald. 16 okt. 1925, tr. Amsterdam 4 nov. 1868 Johannes Franciscus Brugman, geb. Amsterdam 5 nov. 1845, miliciën (1868), pakhuisknecht (1891, 1905, 1907), † Amsterdam 2 juni 1915, zn. van Johannes en Catharina Eggers.
 7. Wilhelmina Carolina Maria Boekhoff, geb. Amsterdam 7 juli 1850, † ald. 1 okt. 1899, tr. Amsterdam 20 okt. 1870 Evert Roelof Bijl, geb. Amsterdam 1 april 1849, smid (1903), machinist (1907), lid gemeenteraad Amsterdam, † Medemblik 4 april 1923, begr. Amsterdam, zn. van Evert Roelof en Sara Maria Poelman; hij hertr. Amsterdam 8 nov. 1900 Elisabeth ten Bosch.
 8. Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 23 juni 1852, † ald. 25 juni 1852.
 9. Pieter Bernardus, volgt VIIId.
 10. Maria Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 5 okt. 1855, naaister (1878), † Amsterdam 23 mei 1923, tr. Amsterdam 14 febr. 1878 Cornelis Frederik Steunenberg, geb. Amsterdam 9 maart 1858, loodgieter (1878), † 31 juli 1930, begr. Amsterdam, zn. van Johannes en Klasina Rampen; hij hertr. Amsterdam 17 juli 1924 Carolina Wilhelmina Fernandina Wijmans.
 11. Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 24 jan. 1860, † ald. 18 sept. 1860.

VIIIb. Jacobus Boekhoff, geb. Amsterdam 21 jan. 1842, schilder (1862), rijtuigschilder (1866, 1895), † Amsterdam 16 sept. 1905, tr. Amsterdam 7 juni 1866 Francijntje Harmina Freundt, ged. Amsterdam 1 febr. 1843, dienstbaar (1866), † Amsterdam 7 juli 1924, dr. van Johannes en Francijntje Cornelia Smit.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, volgt IXb.
 2. Harmina Johanna Boekhoff, geb. Amsterdam 10 mei 1869, † ald. 29 okt. 1906.
 3. Johanna Helena Boekhoff, geb. Amsterdam 9 febr. 1871, zonder beroep (1947), † Castricum 14 jan. 1947, begr. Amsterdam 18 jan. 1947.
 4. Maria Helena Boekhoff, geb. Amsterdam 8 febr. 1873, † ald. 4 nov. 1949, tr. Amsterdam 5 sept. 1922 Jacobus Christiaan Seegers, geb. Amsterdam 13 mei 1858, makelaar (1922), † Amsterdam 29 juli 1937, zn. van Jacobus en Christina Maria Grolleman en wedr. van Anna Maria Brands.
 5. Johannes, volgt IXc.

IXb. Jacobus Boekhoff, geb. Amsterdam 20 maart 1867, winkelbediende (1887), kruidenier (1895), † Amsterdam 23 febr. 1933, tr. Amsterdam 19 sept. 1895 Johanna Anna Martha Jansen, geb. Amsterdam 23 maart 1865, † ald. 7 febr. 1949, dr. van Johannes Gerardus en Anna Martha Wolhoff.
Uit dit huwelijk:
Hermina Johanna Boekhoff, geb. Amsterdam 24 mei 1897, † ald. 30 juli 1963, tr. Amsterdam 22 maart 1923 Ludwig Cornelis Bader, geb. Amsterdam 14 nov. 1896, accountant (Lid van de Maatschap Th. & L. Limperg Accountants) (1955), † Amsterdam 21 april 1955, zn. van Ludwig Cornelis en Anna Christina van Kralingen.

IXc. Johannes Boekhoff, geb. Amsterdam 3 mei 1876, kantoorbediende (1896, 1926), † Amsterdam 24 maart 1931, tr. Amsterdam 7 dec. 1926 Grietje Buis, geb. Amsterdam 29 aug. 1889, manicure, pedicure, † Amsterdam 27 aug. 1969, dr. van Sies en Klazina Engelenberg.
Uit dit huwelijk:
Harmina Klazina (Iny) Boekhoff, geb. Amsterdam 29 jan. 1928, † ald. 18 dec. 2001, tr. Amsterdam 29 aug. 1951 Gerrit Broertjes, zn. van Gerrit en Guurtje Kolk.

VIIIc. Johannes Boekhoff, geb. Amsterdam 7 maart 1844, loodgieter (1864, 1868, 1883, 1895, 1897, 1904, 1905), † Haarlem 30 sept. 1916, tr. Amsterdam 14 aug. 1868 Henrietta Alida Budding, geb. Amsterdam 18 nov. 1841, dienstbaar (1868), dr. van Jan Frederik en Henrica Wijnberg.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Frederik, volgt IXd.
 2. Pieter Bernardus, volgt IXe.
 3. Henrietta Alida Boekhoff, geb. Amsterdam 15 mei 1874, † ald. 4 sept. 1941, tr. Amsterdam 1 dec. 1897 Kempe Hendrik Kruisbrink, geb. Amsterdam 22 april 1872, koetsier (1897), † Amsterdam 16 juli 1929, zn. van Hendrik en Johanna Maria Hanewald.
 4. Elias, volgt IXf.
 5. Johanna Helena Boekhoff, geb. Amsterdam 16 april 1878, † Naarden 20 febr. 1953, tr. Amsterdam 28 jan. 1904 Arij Bok, geb. Amsterdam 24 maart 1872, kwartiermeester marine (Den Helder 1904), † Amsterdam 14 april 1920, zn. van Willem en Catharina Scholten.
 6. Jacobus, volgt IXg.
 7. Hendrik, volgt IXh.
 8. Lucas Hermanus, volgt IXi.

IXd. Johannes Frederik Boekhoff, geb. Amsterdam 3 mei 1869, palfenier (1889), koetsier (1904), † Hilversum 31 jan. 1950, tr. Hedel 1 dec. 1904 Peterke van den Bogert, geb. Hedel 3 dec. 1869, dienstbode (1904), † Hilversum 21 aug. 1939, dr. van Nijs en Keunira van Hekezen.
Uit dit huwelijk:
Johanna Frederika (Jo) Boekhoff, geb. Amsterdam 30 juni 1906.

IXe. Pieter Bernardus Boekhoff, geb. Amsterdam 2 febr. 1871, koetsier (1891, 1895), chauffeur (1924, 1925), † Amsterdam 4 nov. 1928, tr. 1e Amsterdam 31 jan. 1895 Maria Bok, geb. Amsterdam 4 maart 1867, † 9 dec. 1924, dr. van Willem en Catharina Scholten; tr. 2e Amsterdam 30 april 1925 Johanna Frederica van de Pauvort, geb. Amsterdam 11 aug. 1869, † ald. 21 aug. 1951, dr. van Frederik en Maria Elisabeth Gutt en wed. van Johan Maurits Benist.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes, volgt Xa.
 2. Maria Boekhoff, geb. Amsterdam 19 febr. 1897, † ald. 1 aug. 1944, tr. Amsterdam 18 dec. 1924 Harmen Schinkel, geb. Amsterdam 8 febr. 1898, brievenbesteller (1924), zn. van Harmen en Helena Christina Becker.
 3. Henrietta Alida Boekhoff, geb. Amsterdam 3 maart 1902, tr. Amsterdam 20 mei 1925 Gerrit Herman Harbers, geb. Amsterdam 26 april 1896, kruidenier (1925), zn. van Gerrit Herman en Alida Fredriks.

Xa. Johannes Boekhoff, geb. Hilversum 7 nov. 1895, ged. Amsterdam 21 nov. 1915, chauffeur (1925), taxichauffeur, hulpbesteller PTT, † Amsterdam 15 febr. 1970, tr. Amsterdam 26 febr. 1925 Grietje Jansen, geb. Amsterdam 9 juli 1898, † ald. 27 mei 1985, dr. van Gerrit en Rennetta Koning.
Uit dit huwelijk:

 1. Rennetta Sibrechtje (Siebrechje), volgt XIa.
 2. Pieter Bernardus Maria Boekhoff, geb. Amsterdam 19 april 1931, † ald. 15 maart 2003, tr. Wilhelmina Martin, geb. Maastricht 23 juli 1914, † Amsterdam 21 jan. 1987.

XIa. Rennetta Sibrechtje (Siebrechje) Boekhoff, geb. Amsterdam 9 maart 1928, † ald. 24 april 1970, tr. omstr. 1966 (door echtsch. ontbonden omstr. 1969) Henk de Korte, timmerman.

IXf. Elias Boekhoff, geb. Amsterdam 20 maart 1876, loodgieter (1895, 1902), † Amsterdam 9 april 1952, tr. Hedel 27 nov. 1902 Josina van den Bogert, geb. Hedel 27 nov. 1867, † Amsterdam 11 febr. 1953, dr. van Nijs en Keunira van Hekezen.
Uit dit huwelijk:
Keuniera Boekhoff, geb. Amsterdam 3 jan. 1904, † ald. 1 febr. 1981.

Jacobus Boekhoff (IX-g) en Catharina Elisabeth Adels. (Foto Boekhoff.org)

IXg. Jacobus Boekhoff, geb. Amsterdam 22 april 1882, loodgieter (1901, 1905, 1929), † Amsterdam 9 maart 1955, tr. Amsterdam 5 april 1905 Catharina Elisabeth Adels, geb. Kampen 28 febr. 1883, † Amsterdam 27 juli 1958, dr. van Gerardus Hubertus Franciscus en Jannigje Kanis.
Uit dit huwelijk:

 1. Henrietta Alida Boekhoff, geb. Amsterdam 6 jan. 1903, † ald. 27 febr. 1985, tr. Amsterdam 29 juni 1944 Martinus Johannes Christiaan Liket, geb. Amsterdam 21 juli 1889, kelner, † Amsterdam 13 mei 1982, zn. van Martinus Leonardus en Johanna Carolina Gros en wedr. van Grietje Knip.
 2. Jannigje Boekhoff, geb. Amsterdam 12 juni 1905, † Soest 19 febr. 1973, tr. Amsterdam 7 febr. 1924 Frederik Johannes Beuks, geb. Amsterdam 8 jan. 1901, kantoorbediende (1924), † Zandvoort 27 juni 1927, zn. van Jacobus Cornelis en Duifje Onrust.
 3. Catharina Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 29 april 1907, † ald. 17 dec. 1984, tr. Amsterdam 10 sept. 1929 Peter de Waal, geb. Nieuwer-Amstel 9 juli 1894, koopman (1929), † Amsterdam 31 aug. 1962, zn. van Johan Anton en Elisabeth Clasina Solkamans.
 4. Jacobus, volgt Xb.
 5. Wilhelmina Louisa Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 26 jan. 1913, † 12 febr. 1998, begr. Leusden, tr. Jan Wolhoff, geb. 27 juli 1918, † 21 mei 2002, begr. Leusden, zn. van Jan en Alida Oosterman.
 6. Johanna Helena Boekhoff, geb. Amsterdam 13 sept. 1915, † 4 juni 2003, tr. 21 aug. 1941 Cornelis Marinus Rutger Dikkeboom, geb. Muiden 25 febr. 1914, † 16 dec. 1988, zn. van Antoon en Catharina Floor.
 7. Gerardus Hubertus Franciscus (Gerard), volgt Xc.
 8. Johannes, volgt Xd.Xb. Jacobus Boekhoff, geb. Weesp 11 april 1909, loodgieter, † Amsterdam 21 sept. 1989, tr. Amsterdam 8 juni 1933
  Alberdina Hendrika Flemming, geb. Amsterdam 3 nov. 1907, † ald. 21 juni 1996.
  Uit dit huwelijk:
 9. Alberdina Hendrika (Henny) Boekhoff, tr. Gijsbertus Anton Leibbrand, zn. van Gijsbertus Anton en Rika Jorritsma.
 10. Catharina Elisabeth Boekhoff.

Jacobus Boekhoff (IX-g) en zijn zonen Jacobus (Ko)(IXg-4), Johannes (Jan)(IXg-8) en Gerardus Hubertus Franciscus (Gerard)(IXg-7). (Collectie Gerard Boekhoff)

Xb. Jacobus Boekhoff, geb. Weesp 11 april 1909, loodgieter, † Amsterdam 21 sept. 1989, tr. Amsterdam 8 juni 1933 Alberdina Hendrika Flemming, geb. Amsterdam 3 nov. 1907, † ald. 21 juni 1996.
Uit dit huwelijk:

 1. Alberdina Hendrika (Henny) Boekhoff, tr. Gijsbertus Anton Leibbrand, zn. van Gijsbertus Anton en Rika Jorritsma.
 2. Catharina Elisabeth Boekhoff.

Xc. Gerardus Hubertus Franciscus (Gerard) Boekhoff, geb. Amsterdam 11 febr. 1920, timmerman-aannemer, † Amsterdam 22 febr. 1999, tr. Amsterdam 21 mei 1942 Elisabeth Barmentlo, geb. Amsterdam 11 jan. 1920, † ald. 1 nov. 2011, dr. van Jacobus en Johanna Maria Aarse.

Xd. Johannes Boekhoff, geb. Amsterdam 11 febr. 1920, timmerman (1939), † 2 okt. 1996, tr. 29 mei 1927 Alida Onsia, geb. 27 jan. 1921, † 25 april 2008.

IXh. Hendrik Boekhoff, geb. Amsterdam 21 sept. 1883, werkman aardappelhandel, loodgieter (1910, 1911), † Amsterdam 21 febr. 1968, tr. Amsterdam 18 mei 1910 Philippina Bernardina Antoinetta de Bruijn, geb. Amsterdam 3 mei 1884, † ald. 13 april 1939, dr. van Pieter en Josephina Frederika Emmerich.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Boekhoff, geb. Amsterdam 11 maart 1911, † ald. 11 maart 1911.
 2. Hendrik Boekhoff, geb. Amsterdam 9 april 1912, fietsjongen (1931), tuinman, † Amsterdam 18 maart 1990.
 3. NN Boekhoff, geb. Amsterdam 4 aug. 1915, † ald. 4 aug. 1915.
 4. Pieter Bernardus, volgt Xe.

Xe. Pieter Bernardus Boekhoff, geb. Amsterdam 24 dec. 1916, loodgieter, tr. Amsterdam 1 dec. 1937 Geertje van Eenennaam, geb. Vlissingen 24 maart 1915.

IXi. Lucas Hermanus Boekhoff, geb. Amsterdam 28 aug. 1885, chauffeur, tramwagenbestuurder (1915), † Amsterdam 16 april 1964, tr. Amsterdam 25 maart 1915 Cornelia Barbara du Pont, geb. Amsterdam 31 maart 1887, † ald. 25 juni 1970, dr. van Johannes Harmanus Hendrik en Hendrica Pieper.
Uit dit huwelijk:
Hendrica Boekhoff, geb. Amsterdam 13 mei 1919, typiste bank, tr. Amsterdam 24 maart 1948 Matthijs Rodenhof, geb. Amsterdam 7 nov. 1917.

VIIId. Pieter Bernardus Boekhoff, geb. Amsterdam 25 juli 1853, voerman (1873), schildersknecht (1876), huisschilder (1899, 1912, 1917), † Amsterdam 1 maart 1917, tr. Amsterdam 13 sept. 1876 Catharina Brouwers, geb. Norg 17 sept. 1847, dienstbode (1876), dr. van Gerrit en Maria Wieke.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Boekhoff, geb. Amsterdam 24 mei 1877, † ald. 24 mei 1877.
 2. NN Boekhoff, geb. Amsterdam 20 nov. 1878, † ald. 20 nov. 1878.
 3. Catharina Boekhoff, geb. Amsterdam 11 maart 1880, zonder beroep (1930), † Amsterdam 4 maart 1938, tr. Amsterdam 16 aug. 1899 Petrus Jacobus ten Harkel, geb. Amsterdam 19 sept. 1878, warmoezier (1899), † Oostzaan 25 aug. 1932, zn. van Theodorus en Johanna Christina Ament.
 4. Jacobus Boekhoff, geb. Amsterdam 24 aug. 1882, † ald. 13 okt. 1882.
 5. Pieter Bernardus, volgt IXj.

IXj. Pieter Bernardus Boekhoff, geb. Amsterdam 26 sept. 1883, huisschilder (1902, 1912), † Gorinchem 15 okt. 1963, tr. Amsterdam 17 april 1912 Gonda van Tol, geb. Amsterdam 22 dec. 1884, † ald. 13 dec. 1960, dr. van Willem Theodorus en Antonia Welle.
Uit dit huwelijk:

Xf. Pieter Bernardus Boekhoff, geb. Amsterdam 10 jan. 1913, machinebankwerker (1932), brandwacht (1942), hoofdbrandwacht (1963), † 29 aug. 1967, tr. Amsterdam 12 nov. 1942 Anna Schouten, geb. Amsterdam 30 juni 1918.
Uit dit huwelijk:
Gonda Boekhoff, geb. 1946.

VIIc. Frans Boekhoff, geb. Amsterdam 28 febr. 1819, schildersknecht (1846), schilder (1839, 1848, 1849, 1853, 1873), zonder beroep (1896), † Amsterdam 22 juni 1896, tr. Amsterdam 3 juni 1846 Neeltje Ruiter, geb. Amsterdam 31 dec. 1820, dienstbaar (1846), zonder beroep (1848, 1901, 1904), † Amsterdam 27 jan. 1904, dr. van Aris Az. en Christina Koene.
Uit dit huwelijk:

 1. Christina Boekhoff, geb. Amsterdam 16 jan. 1847, † ald. 4 maart 1847.
 2. Johannes Jacobus, volgt VIIIe.
 3. Frans Boekhoff, geb. Amsterdam 3 dec. 1849, † ald. 26 dec. 1849.
 4. Neeltje Boekhoff, geb. Amsterdam 1 april 1851, † ald. 18 sept. 1853.
 5. Hendrika Boekhoff, geb. Amsterdam 27 april 1853, naaister (1883), † Warnsveld 22 jan. 1943, tr. 1e Amsterdam 12 april 1883 Sijbrand Anne van der Werf, geb. Edam omstr. 1855, varensgezel (1883), zn. van Anne Sijbrand en Hendrika Boele; tr. 2e Amsterdam 28 juli 1904 Jacob Dekker, geb. Ransdorp 4 okt. 1851, arbeider (1874), koetsier (1904), † Amsterdam 30 aug. 1928, zn. van Gerrit en Grietje Westerveld en wedr. van Willempje (Wijmpje) Busekool.
 6. Neeltje Boekhoff, geb. Amsterdam 27 febr. 1856, † ald. 20 febr. 1864.
 7. Diderika Boekhoff, geb. Amsterdam 24 okt. 1859, † ald. 20 juli 1861.

VIIIe. Johannes Jacobus Boekhoff, geb. Amsterdam 31 jan. 1848, schilder (1868, 1873), rijtuigschilder, makelaar, huisschilder (1901, 1902, 1904, 1916), † Ouder-Amstel 3 sept. 1933, tr. 1e Amsterdam 18 dec. 1873 Gerarda Root, geb. Amsterdam 16 dec. 1847, zonder beroep (1873, 1897), † Amsterdam 13 dec. 1897, dr. van Jan en Johanna Vegersteen; tr. 2e Amsterdam 4 juli 1901 Geertruida Schweitz, geb. Amsterdam 3 aug. 1853, zonder beroep (1901), † Amsterdam 25 juni 1911, dr. van Johan Andries en Grietje Ternijn.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Boekhoff, geb. Amsterdam 10 juli 1874, schilder (1894), loopknecht (1906), loopknecht in tapijtzaak (1909), los werkman, † Amsterdam 30 jan. 1948, tr. Amsterdam 15 nov. 1906 Anna Alida Maria Lammers, geb. Amsterdam 22 mei 1875, † ald. 5 aug. 1967, dr. van Johannes Gerardus en Maria Cornelia Theodora Visser.
 2. Frans Gerardus Boekhoff, geb. Amsterdam 23 maart 1876, schilder (1895), † Amsterdam 23 mei 1952.
 3. Jan Boekhoff, geb. Amsterdam 6 febr. 1877, † ald. 7 febr. 1877.
 4. Everard Boekhoff, geb. Amsterdam 6 febr. 1877, † ald. 7 febr. 1877.
 5. Jan Everard, volgt IXk.
 6. Johanna Cornelia (Anne) Boekhoff, geb. Amsterdam 26 juli 1879, † Haarlem 9 aug. 1950, tr. Amsterdam 18 aug. 1904 Fredrik Dirk Alink, geb. Sloten (NH) 13 jan. 1875, schoenmaker (1904), † Haarlem 14 febr. 1931, zn. van Gerrit Johannes en Carolina Alida Disselhorst.
 7. Gerardus, volgt IX-l.
 8. Cornelia Hendrika Boekhoff, geb. Amsterdam 12 juli 1883, † ald. 21 mei 1918, tr. Amsterdam 29 sept. 1904 Leendert Prins, geb. Amsterdam 5 nov. 1880, bakker (1904, 1919), † Amsterdam 25 maart 1945, zn. van Willem en Hilletje Eelman; hij hertr. Amsterdam 16 okt. 1919 Gerarda Boekhoff (VIIIe,11).
 9. Herman Johan, volgt IXm.
 10. Reindert Boekhoff, geb. Amsterdam 15 okt. 1886, † ald. 6 mei 1888.
 11. Gerarda Boekhoff, geb. Amsterdam 21 okt. 1888, winkeljuffrouw (1910), dienstbode (1915), † Zeist 8 aug. 1977, begr. Amsterdam 11 aug. 1977, tr. Amsterdam 16 okt. 1919 Leendert Prins, geb. Amsterdam 5 nov. 1880, bakker (1904, 1919), † Amsterdam 25 maart 1945, zn. van Willem en Hilletje Eelman en wedr. van Cornelia Hendrika Boekhoff (VIIIe,8).
 12. Hendricus Wilhelmus (Henk), volgt IXn.

IXk. Jan Everard Boekhoff, geb. Amsterdam 13 juni 1878, machinebankwerker (1897, 1902, 1931), koperwerker (1909), † Amsterdam 9 aug. 1956, tr. Amsterdam 20 nov. 1902 Johanna Wilhelmina Theodora Hegener, geb. Amsterdam 20 jan. 1882, † ald. 23 jan. 1948, dr. van Franciscus Cornelis Mathijs en Wilhelmina Johanna (Miena) Markhof.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Boekhoff, geb. Amsterdam 25 aug. 1903, bankwerker (1922), werkman, † Amsterdam 15 okt. 1984, tr. Amsterdam 24 sept. 1953 Johanna van der Kruijf, geb. Amsterdam 14 juni 1907.
 2. Franciscus Cornelis Matthijs, volgt Xg.
 3. Johanna Wilhelmina Maria Everdina Boekhoff, geb. Amsterdam 23 jan. 1907, zonder beroep (1931), tr. Amsterdam 29 jan. 1931 Willem Mater, geb. Utrecht 3 aug. 1906, kantoorbediende (1931), † Amsterdam 22 aug. 1988, zn. van Jan en Alida Maria Susanna Hubscher.

Xg. Franciscus Cornelis Matthijs Boekhoff, geb. Amsterdam 3 aug. 1905, leraar ambachtschool, † Haaksbergen 7 jan. 2000, tr. Amsterdam 8 juli 1935 Johanna Frederika Giesbers, geb. Amsterdam 14 aug. 1903, † 19 april 1989, dr. van Theodorus Johannes en Frederika van den Bos.
Uit dit huwelijk:

 1. Evert Boekhoff, geb. Amsterdam 15 okt. 1937, plastisch chirurg, † 1995.
 2. Wouter Boekhoff, geb. Amsterdam 17 mei 1941, tandarts, † Haaksbergen 9 mei 2007, tr. Ad Nelemans.

Gerardus Boekhoff (IX-l) en Anna Constantia Josephina Hegener. (Eigen collectie)

IX-l. Gerardus Boekhoff, geb. Amsterdam 4 okt. 1881, bakker (1902), † Amsterdam 26 okt. 1970, tr. Amsterdam 20 nov. 1902
Anna Constantia Josephina Hegener, geb. Utrecht 10 maart 1879, † Amsterdam 30 maart 1958, dr. van Franciscus Cornelis Mathijs en Wilhelmina Johanna (Miena) Markhof.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus, volgt Xh.
 2. Wilhelmina Johanna Boekhoff, geb. Amsterdam 17 aug. 1905, † Purmerend 11 juni 1992, tr. Amsterdam 1 sept. 1943 Simon van der Swaan, geb. Amsterdam 21 febr. 1908, † ald. 30 okt. 1990, zn. van Sijmen en Alida Muller.
 3. Johannes Jacobus, volgt Xi.
 4. Clasina Wilhelmina (Willy) Boekhoff, geb. Amsterdam 16 okt. 1912, † ald. 14 sept. 1938, tr. Amsterdam 31 jan. 1935 Frans Hendrik Scheffer, geb. Amsterdam 23 aug. 1909, technisch bouwkundig opzichter, bureauschef Publieke Werken Amsterdam, hoofdambtenaar Publieke Werken Amsterdam, † Haarlemmermeer 5 jan. 1994, zn. van Pieter en Maria Vinju; hij hertr. Amsterdam 5 sept. 1940 (door echtsch. ontbonden ald. 12 maart 1946) Willemina Geertruida van Ruth en tr. 3e Amsterdam 6 nov. 1946 Keetje Granaat.
 5. Anna Constantia Josephina Boekhoff, geb. Amsterdam 10 juli 1914, † Weesp 14 okt. 1997, tr. 1e Amsterdam 26 jan. 1938 Carel Hendrik (Flip) Meijer, geb. Amsterdam 17 maart 1909, kantoorbediende, † Amsterdam 19 maart 1951, zn. van Matthijs Nicolaas en Johanna Helena Wilhelmina Maria van Zijl; tr. 2e Amsterdam 29 juli 1955 Maas van Apeldoorn, geb. Schiedam 18 febr. 1905, boekhouder, † Laren Nh 23 febr. 1989, zn. van Maas en Dina Cornelia Adriaanse en wedr. van Martha Alida Elisabeth van Isveldt.

Xh. Gerardus Boekhoff, geb. Amsterdam 30 sept. 1903, bankwerker (1922), machinist op de grote vaart, ondernemer-garagehouder, † Badhoevedorp 29 juli 1971, tr. Amsterdam 5 okt. 1933 Geertruida Maria Wilhelmina Francisca de Kruijff, geb. Amsterdam 4 aug. 1910, † Badhoevedorp 13 sept. 2000, dr. van Wilhelmus Gerardus en Geertruida Bartsen.

Xi. Johannes Jacobus Boekhoff, geb. Hilversum 10 dec. 1910, automobielmonteur (1929), autobestuurder (1930), † Oss 16 febr. 1989, begr. Kortenhoef 21 febr. 1989, tr. Amsterdam 24 april 1930
Elisabeth Maria Siecker, geb. Amsterdam 23 maart 1901, † Oss 7 okt. 1977, dr. van Wilhelm Friedrich en Hendrika Margaretha Christina van der Horst.
Uit dit huwelijk:XIg. Johannes Jacobus (Joop) Boekhoff, geb. Amsterdam 3 juni 1933, † Kortenhoef 1 okt. 2004, tr. Kortenhoef 22 mei 1965 Wilhelmina M. (Helmi) Heijstee.

IXm. Herman Johan Boekhoff, geb. Amsterdam 3 aug. 1885, kantoorbediende handelskantoor (1909), tr. Amsterdam 4 nov. 1909 Maria Magdalena de Geus, geb. Alkmaar 19 nov. 1886, dr. van Jan Antonie en Sophia Struving.
Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Boekhoff, geb. Amsterdam 12 sept. 1911.
 2. Gerarda Boekhoff, geb. Amsterdam 16 okt. 1916, † Apeldoorn 22 okt. 2003.

IXn. Hendricus Wilhelmus (Henk) Boekhoff, geb. Amsterdam 8 febr. 1893, kantoorbediende, † Amstelveen 23 nov. 1964, tr. Amsterdam 10 aug. 1916 Everdina Root, geb. Nieuwer-Amstel 19 okt. 1894, dr. van Everard en Sara Maria Wijnanda Schmüll.
Uit dit huwelijk:
Everdina Cornelia Boekhoff, geb. Amsterdam 18 dec. 1918, zonder beroep, † Soest 3 mei 1993, tr. 1e Amsterdam 29 juni 1939 (door echtsch. ontbonden ald. 19 april 1946) Hendrik Wijnand Philip Ingenhoest, geb. Amsterdam 20 dec. 1907, † ald. 11 maart 1988, zn. van Hendrik Wijnand Philip en Helena Agnes Hervij; hij hertr. Amsterdam 23 okt. 1946 Nolly van der Blonk; tr. 2e Amsterdam 10 nov. 1948 (door echtsch. ontbonden ald. 10 okt. 1956) Jacobus Abraham Henriques Pimentel, geb. Long-Nawang (Nederlands-Indië) 9 nov. 1919, † Amsterdam 6 febr. 1979, zn. van Abraham Nathan Henriques en Tinen Oeloei; tr. 3e Nieuwer-Amstel 2 mei 1961 Joseph Welsch, geb. Naarden 3 april 1929, † ald. 2006.

VIId. Johannes Boekhoff, geb. Amsterdam 18 okt. 1821, goudsmid (1841), winkelier (1847), † Amsterdam 27 aug. 1871, tr. Amsterdam 12 aug. 1847 Anna Maria Gerardina Timmerman, geb. Amsterdam nov. 1822, tapster (1852, 1872), † Amsterdam 19 jan. 1894, dr. van Jan en Joanna Maria Ruwenhorst; zij hertr. Amsterdam 24 okt. 1872 Bernardus Henricus Boekman.
Uit dit huwelijk:
NN Boekhoff, geb. Amsterdam 4 dec. 1847, † ald. 4 dec. 1847.

VIIe. Willem Boekhoff, geb. Amsterdam 30 aug. 1824, schilder (1844), schildersknecht (1850, 1855, 1874), schilder (1904), † Amsterdam 12 april 1904, tr. Amsterdam 4 dec. 1850 Clasina Geertruida Poppelbaum, geb. Amsterdam 20 okt. 1828, naaister (1850), † Amsterdam aug. 1906, dr. van Christian Ludwig en Maria Clasina Switzer.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem Pieter, volgt VIIIf.
 2. Maria Clara Boekhoff, geb. Amsterdam 17 mei 1853, † Hoorn 29 april 1908, tr. Amsterdam 27 sept. 1876 Jacobus Flotman, geb. Amsterdam omstr. 1854, hoefsmid (1876), smid (1915), † Hoorn 10 juli 1915, zn. van Coenraad Hendrik en Maria van den Aakster; hij hertr. Amsterdam 8 dec. 1910 (door echtsch. ontbonden vóór 10 juli 1915) Petronella Oostmeijer.
 3. Francina Wilhelmina Louisa Boekhoff, geb. Amsterdam 11 okt. 1855, † ald. 13 mei 1856.
 4. Christina Louisa Boekhoff, geb. Amsterdam 30 april 1857, † ald. 12 april 1860.
 5. Clasina Geertruij Boekhoff, geb. Amsterdam 19 aug. 1859, † ald. 12 juli 1862.
 6. Anna Maria Clara Boekhoff, geb. Amsterdam 3 febr. 1862, † ald. 20 april 1868.
 7. Clasina Geertruij Boekhoff, geb. Amsterdam 23 febr. 1864, tr. Amsterdam 15 april 1885 Franciscus Smit, geb. Amsterdam omstr. 1864, schoenmaker (1885), zn. van Franciscus en Johanna Elisabeth Schaap.
 8. Christiaan Lodewijk Boekhoff, geb. Amsterdam 20 jan. 1866, † ald. 1 april 1868.
 9. Francina Wilhelmina Louisa Boekhoff, geb. Amsterdam 23 sept. 1868, † ald. 28 mei 1871.
 10. Christiaan Lodewijk, volgt VIIIg.
 11. Cornelis Wilhelmus Boekhoff, geb. Amsterdam 11 jan. 1875, † ald. 18 mei 1875.

VIIIf. Willem Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 30 mei 1851, timmerman (1871), timmermansknecht (1874), timmerman (1887, 1902, 1903, 1894, 1919), † Amsterdam 23 mei 1919, tr. Amsterdam Neeltje van der Woude, geb. Amsterdam 28 april 1851, strijkster (1874), † Bloemendaal 17 juni 1932, dr. van Sjouke en Sytske Kok.
Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Geertruida Boekhoff, geb. Amsterdam 9 aug. 1875, † ald. 27 aug. 1875.
 2. Willem, volgt IXo.
 3. Francisca Cornelia Boekhoff, geb. Amsterdam 18 dec. 1878, † ald. 4 maart 1944, tr. Amsterdam 13 aug. 1902 Pieter Wiegman, geb. Amsterdam 31 okt. 1879, letterzetter (1902), zn. van Gerrit en Adriana Fluijt.
 4. Pieter Cornelis, volgt IXp.
 5. Clasina Geertruida Boekhoff, geb. Amsterdam 24 maart 1887, † ald. 17 april 1917.

Francisca Cornelia Boekhoff (VIIIf-3) en Pieter Wiegman. (Collectie Adriaan Holthuizen)

IXo. Willem Boekhoff, geb. Amsterdam 5 okt. 1876, timmerman (1902, 1925), † Amsterdam 20 mei 1947, tr. Amsterdam 4 juni 1902 Geertruida Carolina Allard, geb. Amsterdam 24 okt. 1867, † ald. 4 mei 1932, dr. van Franciscus Petrus Jacobus en Heintje Kamphuis en wed. van Willem Smit.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 10 mei 1901, † ald. 11 sept. 1916.
 2. Hendrik Willem Carel Boekhoff, geb. Amsterdam 23 april 1903, † ald. 18 juni 1903.
 3. Cornelia Wilhelmina Boekhoff, geb. Amsterdam 31 aug. 1904, dienstbode, schoonmaakster (1939), tr. Amsterdam 18 nov. 1925 Petrus Leemeijer, geb. Amsterdam 25 maart 1900, werkman (1925), † Ermelo 6 maart 1986, zn. van Bernardus en IJbeltje Conradi.
 4. Francisca Boekhoff, geb. Amsterdam 31 dec. 1905, † ald. 19 april 1907.
 5. Franciscus Boekhoff, geb. Amsterdam 18 dec. 1907, timmerman (1926), cafehouder, † Amsterdam 20 sept. 1975, tr. Amsterdam 25 juni 1936 Adriana Johanna Weverling, geb. Amsterdam 13 okt. 1911, † Amstelveen 16 nov. 1964, begr. Amsterdam 19 nov. 1964.

IXp. Pieter Cornelis Boekhoff, geb. Amsterdam 2 dec. 1881, loodgieter (1900, 1903), † Amsterdam 12 febr. 1973, tr. Amsterdam 18 nov. 1903 Alida Johanna Minneboo, geb. Den Helder 10 nov. 1883, † Amsterdam 3 maart 1958, dr. van Josephus en Elisabeth Riemersma.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem Pieter, volgt Xj.
 2. Josephus Boekhoff, geb. Amsterdam 12 dec. 1906, kantoorbediende (1925), † Haarlem 13 april 1938, tr. Haarlem 2 febr. 1938 Maria Anthonia Scheelings, geb. Haarlem 6 febr. 1904, dr. van Andries Petrus en Elisabeth van den Berg.
 3. Cornelia Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 28 juni 1908, costuumnaaister (1946), tr. Amsterdam 24 dec. 1946 Jan van Dijk, geb. Amerongen 4 okt. 1904.
 4. Elisabeth Christina Boekhoff, geb. Amsterdam 20 april 1911, tr. Amsterdam 1 juni 1939 Frits van den Berge, geb. Amsterdam 4 jan. 1907, † ald. 6 sept. 1989, zn. van Friedrich Wilhelm en Christina Hendrika Taentzer.

Xj. Willem Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 25 okt. 1904, kantoorbediende hoedenfabriek, boekhouder (1943), † Amsterdam 28 maart 1980, tr. Amsterdam 20 april 1933 Antje de Groot, geb. Zeist 18 jan. 1911.
Uit dit huwelijk:
Willem Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 26 jan. 1934, tr. 12 okt. 1954 Th. G. Voers.

VIIIg. Christiaan Lodewijk Boekhoff, geb. Amsterdam 25 aug. 1871, schoenmaker (1891, 1894, 1922, 1924), † Amsterdam 10 febr. 1950, tr. Amsterdam 14 maart 1894 Clara Elizabeth Timmer, geb. Dordrecht 28 mei 1872, dr. van Jan en Adriana Johanna van Emmerik.
Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Geertruida Boekhoff, geb. Amsterdam 17 okt. 1894, dienstbode (1915), † Amsterdam 7 jan. 1968, tr. 1e Amsterdam 17 mei 1922 Henricus Johannes Leenders, geb. Amsterdam 3 mei 1895, rijwielmaker (1922), † Amsterdam 16 okt. 1954, zn. van Jan Gerardus en Anna Wilhelmina Willems; tr. 2e Amsterdam 20 jan. 1960 Jan Franciscus Anthoni, geb. Amsterdam 5 maart 1892, † ald. 24 aug. 1965.
 2. Jan, volgt IXq.
 3. Clara Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 18 aug. 1898, † Ermelo 15 juni 1953, tr. Amsterdam 19 juli 1922 Marinus Drieenhuizen, geb. Amsterdam 29 aug. 1897, huisschilder (1922), † Amsterdam 9 juni 1969, zn. van Gerrit en Maria Hamming.
 4. Christiaan Lodewijk Boekhoff, geb. Amsterdam 16 sept. 1900, † ald. 21 maart 1904.
 5. Willem Pieter, volgt IXr.
 6. Adriana Johanna Boekhoff, geb. Amsterdam 28 jan. 1905, costuumnaaister.
 7. Maria Clara Boekhoff, geb. Amsterdam 2 febr. 1907, † ald. 21 mei 1909.
 8. Christiaan Lodewijk Boekhoff, geb. Amsterdam 1 dec. 1908, timmerman, † Amsterdam 9 mei 1977, tr. Amsterdam 2 aug. 1933 Maria Hendrika de Roo, geb. Amsterdam 12 juni 1907, † ald. 16 okt. 1978, dr. van Johannes en Johanna van Oort.
 9. Cornelis Pieter, volgt IXs.
 10. Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 1 jan. 1913, schoenmaker (1932), tr. Velsen 30 juni 1938 Jannetje Maartje Wolzak, geb. Velsen 20 aug. 1915, dr. van Adrianus en Trijntje van Diggelen.

IXq. Jan Boekhoff, geb. Amsterdam 12 sept. 1896, winkelier (1924), schoenmaker ( 1915, 1932), † Amsterdam 21 dec. 1970, tr. 1e Amsterdam 26 juni 1924 (door echtsch. ontbonden ald. 3 sept. 1931) Anna Jannetta van Coesant, geb. Amsterdam 19 maart 1900, pensionhoudster, verkoopster, † Amsterdam 26 mei 1982, dr. van Abraham en Catharina Maria Swart; tr. 2e Amsterdam 26 mei 1932 Hester Elisabeth Buisman, geb. Amersfoort 23 april 1903, † Amsterdam 3 jan. 1991, dr. van Jan en Dirkje Niland.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Abraham Boekhoff, geb. Amsterdam 5 april 1926.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Dirkje Clara Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 19 aug. 1933, † Aerdenhout 15 juni 2016, tr. Ben Boerhorst.

IXr. Willem Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 3 nov. 1902, zandvormer (1923, 1927), koopman (1925), tr. Breda 14 mei 1923 (door echtsch. ontbonden Utrecht 24 juli 1957) Susanna Nicolasina Maria Petronella Cooman, geb. Bergen op Zoom 27 sept. 1904, dr. van Pieter en Susanna Pieternella Huss.
Uit dit huwelijk:
Susanna Wilhelmina Boekhoff, geb. Breda 6 nov. 1923, † Soest 22 okt. 2013, tr. Jan Arie van Andel, geb. Veen 10 sept. 1936, † Leusden 25 april 2015, begr. Soest.

IXs. Cornelis Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 21 april 1911, boekhouder, correspondent, agent van politie, wachtmeester der Staatspolitie, † Amsterdam 14 juni 1976, tr. Amsterdam 23 sept. 1936 Elizabeth Bijma, geb. Wonseradeel 19 juli 1909, † Heerenveen 5 nov. 1985, begr. Amsterdam.

VIIf. Maria Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 17 febr. 1827, † ald. 9 febr. 1894, tr. Amsterdam 27 dec. 1861 Christiaan Smit, geb. Amsterdam 9 mei 1822, suikerbakker (1862, 1887), † vóór 3 nov. 1892, zn. van Klaas en Catharina Deemaker en wedr. van Elisabeth Hergt.
Haar zoon:

 1. Johannes, volgt VIIIh.

VIIIh. Johannes Boekhoff, geb. Amsterdam 21 juni 1855, bode (1875), bode milicien (1879), aanspreker (1902, 1911, 1915), † Amsterdam 24 febr. 1921, tr. 1e Amsterdam 13 febr. 1879 Helena Maria Wilking, geb. Amsterdam 21 maart 1849, † ald. 18 jan. 1901, dr. van Franciscus en Gesina Francisca Wolff; tr. 2e Amsterdam 29 jan. 1902 Cornelia Jacoba Zeegerman, geb. Amsterdam 20 juni 1852, dienstbode, † Amsterdam 25 dec. 1945, dr. van Anthonius en Johanna Margarita Uriot en wed. van Johannes van Deurzen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Maria Gerhardina Boekhoff, geb. Amsterdam 1 mei 1880, cartonnagewerkster (1904), † Hilversum 18 aug. 1970, tr. 1e Amsterdam 15 nov. 1905 (door echtsch. ontbonden ald. 29 dec. 1913) Hendrik Swaning, geb. Amsterdam 4 okt. 1878, werkman (1905), bankwerker, † Amsterdam 18 dec. 1960, zn. van Reinier en Pietje van der Meij; hij hertr. Amsterdam 8 jan. 1958 Barendina Wijnanda Vonk; tr. 2e Amsterdam 7 april 1915 Pieter van Dijk, geb. Amsterdam 17 jan. 1883, werkman (1915), ijzerwerker, † Amsterdam 3 dec. 1950, zn. van Gerrit Johannes en Anna Vellinga.
 2. Regina Francisca Boekhoff, geb. Amsterdam 5 juli 1882, † na 20 juli 1972, tr. Amsterdam 1 mei 1901 Willem de Vries, geb. Amsterdam 1 mei 1878, werkman (1901), † Amsterdam 25 febr. 1941, zn. van Willem en Geertruij Maria van Eunen.
 3. Elisabeth Maria Boekhoff, geb. Amsterdam 28 okt. 1886, dienstbode (1901), buffetjuffrouw (1904, 1908), † Amsterdam 10 juni 1982, tr. Amsterdam 9 nov. 1911 (door echtsch. ontbonden ald. 7 aug. 1940) Mense Johannes Spraakman, geb. Amsterdam 17 okt. 1884, machinist grote vaart, stuwadoor, † Amsterdam 12 juli 1943, zn. van Cornelis en Gijsberta Jacoba Engelsma.

VIIg. Karel Joseph Boekhoff, geb. Amsterdam 5 febr. 1832, schilder 91852), schildersknecht (1858), schilder (1864), † Amsterdam 19 sept. 1882, tr. Amsterdam 25 aug. 1858 Jannetje Petersen, geb. Harderwijk 9 dec. 1829, dienstbode (1858), werkster (1884, 1885), † Amsterdam 11 juni 1903, dr. van Jan en Johanna Stalman.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt VIIIi.
 2. Bartha Johanna Boekhoff, geb. Amsterdam 9 maart 1861, dienstbode (1884), † Amsterdam 17 dec. 1902, tr. Amsterdam 26 nov. 1884 Johannes Mulder, geb. Amsterdam 3 dec. 1861, schilder (1884), wagenpoetser (1908), † Amsterdam 29 febr. 1932, zn. van Johannes en Willemina Margaretha Boon; hij hertr. Amsterdam 4 febr. 1903 Geertruida Luijting.
 3. Karel Joseph, volgt VIIIj.
 4. Jansje Hendrika Boekhoff, geb. Amsterdam 24 mei 1865, † ald. 14 nov. 1867.
 5. Jansje Hendrika Boekhoff, geb. Amsterdam 6 mei 1870, † ald. 1 jan. 1907, tr. Amsterdam 11 febr. 1903 Daniel van Boshuijsen Maij, geb. Amsterdam omstr. 1865, arbeider (1903), zn. van Frederik Carel Lodewijk en Alida van Doesburg en wedr. van Willemina van ’t Hoenderdaal.
 6. Geertruida Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 14 febr. 1873, dienstbode, † Amsterdam 2 febr. 1915, tr. Amsterdam 26 nov. 1890 Hendrik August van Deelen, geb. Amsterdam 5 maart 1868, meubelmaker (1890), † Amsterdam 28 febr. 1946, zn. van Willem en Christiana Schols.

VIIIi. Gerrit Boekhoff, geb. Amsterdam 20 dec. 1858, leerlooijer (1878), huisschilder (1887, 1910, 1911, 1915), † Amsterdam 28 febr. 1930, tr. Amsterdam 5 okt. 1887 Maria Juliana Smit, geb. Amsterdam 27 juni 1852, † ald. 13 juli 1930, dr. van Christiaan en Elisabeth Hergt.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Boekhoff, geb. Amsterdam 26 juni 1880, zonder beroep (1899), flessenspoeler (1926), † Amsterdam 29 juli 1946.
 2. Gerardus Hendricus, volgt IXt.
 3. Christiaan, volgt IXu.
 4. Pieter, volgt IXv.
 5. Karel Josephus, volgt IXw.

IXt. Gerardus Hendricus Boekhoff, geb. Amsterdam 16 dec. 1887, broodbakker (1911), magazijnbediende (1914), pakhuisknecht (1916), koetsier, werkman (1920), † Amsterdam 27 april 1920, tr. Amsterdam 12 juli 1911 Catharina Reinalda Schuit, geb. Enkhuizen 7 april 1886, † Amsterdam 20 dec. 1966, dr. van Floris en Reinoutje Kelleman.
Uit dit huwelijk:

 1. Reinalda Maria Margaretha Boekhoff, geb. Amsterdam 11 okt. 1912, tr. Rotterdam 13 juni 1934 Jan Schouten, geb. Rotterdam 23 okt. 1907, mandenmaker, zn. van Dirk en Maria Andeweg en wedr. van Maria Elisabeth Johanna de Wit.
 2. Gerardus Florentius, volgt Xk.
 3. Floris, volgt X-l.

Xk. Gerardus Florentius Boekhoff, geb. Hoorn 2 mei 1914, schippersknecht, colporteur, betonarbeider, huisschilder (1933), tr. Amsterdam 26 sept. 1946 Maria Helena Korver, geb. Amsterdam 22 maart 1924.

X-l. Floris Boekhoff, geb. Hoorn 23 okt. 1916, transportarbeider (1945), † Amsterdam 6 jan. 1958, tr. Amsterdam 22 nov. 1939 Charlotte Schuitemaker, geb. Amsterdam 14 sept. 1919.

IXu. Christiaan Boekhoff, geb. Amsterdam 24 april 1890, rijwielhersteller (1910), meubelmaker (1936), † Amsterdam 31 juli 1956, tr. Amsterdam 26 jan. 1910 Geertruida Gerardina Immink, geb. Amsterdam 21 juni 1889, † ald. 18 jan. 1958, dr. van Johannes Cornelis en Cornelia van Grieken.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Boekhoff, geb. Amsterdam 20 mei 1910, steendrukker, slager, † Amsterdam 15 febr. 1983, tr. Amsterdam 2 maart 1938 Anna Maria Catharina Engelsma, geb. Amsterdam 5 febr. 1914, dr. van Cornelis en Catharina Gerredina Horn.
 2. Christiaan, volgt Xm.
 3. Cornelis Johannes Boekhoff, geb. Amsterdam 15 juni 1912, † ald. 5 maart 1923.
 4. Geertruida Gerardina Boekhoff, geb. Amsterdam 26 jan. 1914, † 2 juli 2001, begr. ald. 5 juli 2001, tr. Amsterdam 11 okt. 1939 Gerrit Olthof, geb. Amsterdam 17 okt. 1918, † 16 jan. 1988, begr. ald. 20 jan. 1988.
 5. Johannes Boekhoff, geb. Amsterdam 12 dec. 1915, bloemenverkoper (1936), † Amsterdam 10 juli 1936.
 6. Elisabeth (Bep) Boekhoff, geb. 1 aug. 1917, fabrieksarbeidster, diensbode, † 2001, tr. Amsterdam 10 juni 1942 Joseph Waijerink, geb. Amsterdam 31 jan. 1920.
 7. Petrus Theodorus (Piet), volgt Xn.

Xm. Christiaan Boekhoff, geb. Amsterdam 17 mei 1911, magazijnbediende, † Amsterdam 29 juli 1988, tr. Amsterdam 16 dec. 1936 Mathilde (Tilly) Hermans, geb. Duisburg (Duitsland) 8 juli 1914, † Amsterdam 2 juni 2001, dr. van Peter Joseph en Elisabeth Cornelia Leenen.
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Gerardina Boekhoff, geb. Amsterdam 12 maart 1937, † ald. 14 aug. 2003, tr. Amsterdam 13 juli 1957 Antonius (Toon) Leoné, geb. Amsterdam 1 jan. 1934, Teamchef bij het GEB Hoogte Kadijk, Amsterdam, zn. van Casper Cornelis en Gerarda Johanna Graanstra.
 2. Elisabeth (Elly) Boekhoff, geb. Amsterdam 7 febr. 1940, † ald. 13 dec. 1989, tr. Amsterdam 10 dec. 1960 Marinus Paulus Gerardus (Rinus) Schluter, geb. Amsterdam 12 april 1939, zn. van Wilhelm Franciscus en Hendrika Theodora Heuvel.
 3. Christiaan Boekhoff, geb. Amsterdam 19 juni 1943, † ald. 24 okt. 1944.

Xn. Petrus Theodorus (Piet) Boekhoff, geb. Amsterdam 8 dec. 1918, fietsknecht (1937), lasser, † Almere omstr. mei 1989, tr. Amsterdam 16 aug. 1945 Christina Cornelia Johanna Dragt, geb. Amsterdam 21 nov. 1924, dr. van Koendert en Saartje Geelhoed.
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Christina Boekhoff, geb. 1945, tr. 25 juni 1965 Pieter Kraaibeek, geb. Amsterdam 1 sept. 1941, † Almere 24 april 2012.
 2. Petronella Theodora Boekhoff, geb. 1948, tr. 29 nov. 1968 Willem Johannes Hoogendijck, geb. Amsterdam 30 juli 1943, † Almere 27 aug. 2013.

IXv. Pieter Boekhoff, geb. Amsterdam 2 nov. 1893, glazenspoeler, glazenwasser (1915), los werkmam (1918), tr. Amsterdam 23 juni 1915 Jansje Ursum, geb. Hoorn 25 april 1896, dr. van Pieter en Jantje de Vries.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, volgt Xo.
 2. Pieter, volgt Xp.
 3. Christiaan Boekhoff, geb. Hoorn 17 okt. 1918, koopman (1942), † Bochum (Duitsland) 9 nov. 1942.
 4. Jansje Boekhoff, geb. Hoorn 13 nov. 1920.
 5. Karel Josephus Boekhoff, geb. Hoorn 4 jan. 1923.

Xo. Gerrit Boekhoff, geb. Hoorn 14 aug. 1915, houtbewerker, granietschuurder, kok, chauffeur, tr. Amsterdam 28 juni 1939 Grietje Klaver, geb. Sijbekarspel 11 febr. 1918, dagdienstbode, zonder beroep, dr. van Evert en Jantje Staasen.

Xp. Pieter Boekhoff, geb. Hoorn 19 mei 1917, houtbewerker, kistemaker, kolenwerker, † Amsterdam 5 maart 1969, tr. 1e Amsterdam 5 dec. 1945 (door echtsch. ontbonden ald. 1 febr. 1955) Johanna Maria Geertruida Hoogendorp, geb. Amsterdam 4 maart 1926; tr. 2e Amsterdam 22 juli 1968 Hendrika Adriana Klijn, geb. Amsterdam 8 nov. 1923.

IXw. Karel Josephus Boekhoff, geb. Amsterdam 18 nov. 1896, dokwerker (1920), grondwerker, chauffeur, † Amsterdam 12 febr. 1972, tr. Amsterdam 7 juli 1920 Maria Catharina Visser, geb. Amsterdam 20 aug. 1899, † ald. 10 aug. 1946, dr. van Willem en Trijntje Blom.
Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Boekhoff, geb. Amsterdam 3 nov. 1919, tr. Amsterdam 7 mei 1941 Reinier Antonius Beauchampet, geb. Amsterdam 1 juli 1916, † ald. 6 dec. 1955, zn. van Reinier Antonius en Antonia Johanna Kreuger.
 2. NN Boekhoff, geb. Amsterdam 26 dec. 1921, † ald. 26 dec. 1921.
 3. Karel Josephus Boekhoff, geb. Amsterdam 15 nov. 1922, † ald. 25 dec. 1922.
 4. Maria Catharina Boekhoff, geb. Amsterdam 3 febr. 1925, † Haarlemmermeer 31 jan. 1998, begr. Hoofddorp, tr. Amsterdam 24 mei 1945 Wim Bos, geb. Amsterdam 2 okt. 1915, † Haarlemmermeer 24 nov. 1980, begr. Hoofddorp.
 5. Karel Josephus Boekhoff, geb. Amsterdam 25 juni 1935.

VIIIj. Karel Joseph Boekhoff, geb. Amsterdam 6 april 1863, schilder (1883, 1885, 1890, 1920), huisschilder (1911, 1915), † Amsterdam 22 maart 1920, tr. Amsterdam 12 febr. 1885 Anna Susanna Elisabeth van der Laag, geb. Amsterdam 20 dec. 1852, dienstbode (1885), † Amsterdam 23 febr. 1926, dr. van Douwe en Susanna Elisabeth Grootkop.
Uit dit huwelijk:

 1. Karel Joseph, volgt IXx.
 2. Johannes Cornelis Hendricus, volgt IXy.
 3. Susanna Delphina Elisabeth Boekhoff, geb. Amsterdam 6 nov. 1889, † ald. 14 dec. 1890.
 4. Cornelis Ferdinand Albertus, volgt IXz.
 5. Bertha Johanna Boekhoff, geb. Amsterdam 24 mei 1894, † ald. 28 mei 1949, tr. Amsterdam 15 sept. 1915 Cornelis Outshoorn, geb. Ouder-Amstel 27 maart 1894, likeurstoker (1915), † Amsterdam 28 dec. 1963, zn. van Dirk en Gerritje Christoffer; hij hertr. Amsterdam 4 maart 1952 Jacoba Johanna Scheelings.
 6. Hendrik Christiaan Boekhoff, geb. Amsterdam 16 juli 1897, † ald. 5 dec. 1900.
 7. Agatha Cornelia Hendrika Boekhoff, geb. Amsterdam 10 april 1900, † ald. 27 nov. 1900.

IXx. Karel Joseph Boekhoff, geb. Amsterdam 23 dec. 1885, huisschilder (1911), telefonist, kantoorbediende, stoffeerder, † Amsterdam 5 mei 1959, tr. Amsterdam 27 juli 1911 Maria Louisa Selter, geb. Amsterdam 27 nov. 1887, † ald. 1 nov. 1966, dr. van Casparus Krijn en Anna Maria van der Laag.
Uit dit huwelijk:

 1. Karel Joseph, volgt Xq.
 2. Marinus Louis, volgt Xr.

Xq. Karel Joseph Boekhoff, geb. Noordwijk 26 jan. 1913, magazijnbediende waterleidingsartikelen (1932), tr. 1e Amsterdam 15 mei 1941 (door echtsch. ontbonden ald. 25 jan. 1955) Johanna Hendrika Wolf, geb. Amsterdam 12 maart 1918; tr. 2e Amsterdam 25 okt. 1955 Hinderkien Tuinman, geb. Roden 14 mei 1922.

Xr. Marinus Louis Boekhoff, geb. Amsterdam 7 jan. 1916, electriciën, kantoorbediende NHM, † Uithoorn 10 nov. 1973, tr. 1e Amsterdam 24 juni 1942 (door echtsch. ontbonden ald. 24 sept. 1946) Anna Maria Selter, geb. Amsterdam 26 jan. 1914, kantoorbediende, † Amsterdam 25 febr. 1990, dr. van Hendrik Kempe en Fredrica Margaretha Hopman; zij hertr. Amsterdam 18 sept. 1947 Harm Wierdeman; tr. 2e Amsterdam 14 april 1949 Carla Clementine Mulder, geb. Dairen (China) 22 febr. 1927.

IXy. Johannes Cornelis Hendricus Boekhoff, geb. Amsterdam 10 dec. 1887, fotograaf, † Amsterdam 22 okt. 1941, tr. Amsterdam 9 sept. 1920 Theodora Frederica Droog, geb. Amsterdam 20 sept. 1890, † ald. 24 okt. 1973, dr. van Cornelis en Maria Susanna Buskens.
Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Frederika Boekhoff, geb. Amsterdam 7 sept. 1921, † ald. 7 jan. 2003, tr. 22 juni 1942 Johan Antoon Schoonman, geb. 8 jan. 1920, † 24 april 1988.
 2. Johannes Cornelis Hendricus Boekhoff, geb. Amsterdam 20 febr. 1924, † 29 jan. 1996, tr. 7 dec. 1957 Baukje van Buuren, geb. 11 jan. 1920, † 2 dec. 2006.
 3. Ferdinandus (Fer), volgt Xs.

Xs. Ferdinandus (Fer) Boekhoff, geb. Amsterdam 20 dec. 1926, † Horn 20 mei 2015, tr. 31 maart 1956 Tettje van der Zee, geb. 1931.

IXz. Cornelis Ferdinand Albertus Boekhoff, geb. Amsterdam 8 jan. 1892, huisschilder (1923), † Amsterdam 14 dec. 1949, tr. Amsterdam 8 febr. 1923 Marie Spöcker, geb. Lauben (Duitsland) 3 febr. 1892, † 8 dec. 1978, dr. van Martin en Magdalena Gäble.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Christina Boekhoff, geb. Lauben (Duitsland) 4 febr. 1915, onderwijzeres (1937), † Rotorua (Nieuw-Zeeland) 5 nov. 1981, tr. Schagen febr. 1940 Jan de Boer, geb. Anna Paulowna, † Rotorua (Nieuw-Zeeland) 28 april 1983.
 2. Martinus Cornelis Boekhoff, geb. Amsterdam 15 febr. 1924, † Oosterwolde 6 sept. 1995, tr. Berendina Adriana Roeleven, geb. 6 jan. 1925, † 29 dec. 1978.
 3. Albertus Ferdinandus Boekhoff, geb. Amsterdam 3 mei 1926, † Lutjebroek 13 juni 2001, tr. 22 juni 1950 Geertruida Bos, geb. 7 nov. 1929, † Amsterdam 6 maart 1988.
 4. Louis Michiel Boekhoff, geb. Amsterdam 23 mei 1929, † Gouda 20 jan. 1995, tr. Texel 16 jan. 1953 (door echtsch. ontbonden 8 jan. 1987) Aagje Cornelia Knol, geb. Texel 26 juli 1932, † Den Helder 25 jan. 2003, dr. van Simon en Dieuwertje de Ridder.
 5. Maria Magdalena Boekhoff, geb. Amsterdam 15 sept. 1932, tr. Waddinxveen 31 dec. 1963 Franz Johan van der Velden, geb. Meerwijk en Empel 18 nov. 1922.
 6. Magdalena Louise Boekhoff, geb. Amsterdam 24 april 1935, tr. Amsterdam 13 april 1960 J. Otten.

Vf. Thomas Boekhoff, geb. Amsterdam 7 okt. 1770, diamantslijper (1813), turfdrager (1822, 1830), † Amsterdam 18 sept. 1835, tr. 1e Amsterdam 17 juli 1796 Dina Heldberg, ged. Amsterdam 19 okt. 1766, begr. ald. 1 jan. 1805, dr. van Christoffel Hendrik en Jelletje Brans; tr. 2e Amsterdam 13 okt. 1805 Henderina van Emmerink, ged. Amsterdam 19 nov. 1769, † ald. 24 nov. 1822, dr. van Johannes van Emmerik en Alida de Reus.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Thomas Boekhof, ged. Amsterdam 6 juli 1797, begr. ald. 17 juli 1803.
 2. Dorothea Elizabeth, volgt VIc.
 3. Pieter Boekhof, geb. Amsterdam 13 mei 1802, begr. ald. 17 febr. 1807.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Henderik Boekhoff, geb. Amsterdam 7 sept. 1806, goudsmit (1831), mr. zilversmid (1856), † Amsterdam 28 mei 1856, tr. Amsterdam 4 aug. 1831 Johanna Cornelia van Selm, geb. Utrecht omstr. 1791, dienstbode (1831), † Amsterdam 30 juni 1865, dr. van Clara van Selm.
 5. Pieter, volgt VId.
 6. Johannes Boekhoff, geb. Amsterdam 11 nov. 1811, schoenmaker (1830).
 7. Thomas Boekhof, geb. Amsterdam 11 nov. 1811, † ald. 9 aug. 1813.

VIc. Dorothea Elizabeth Boekhof, geb. Amsterdam 2 juni 1800, † ald. 24 nov. 1853, tr. Amsterdam 18 juli 1827 Jan Philipson, geb. Naarden 22 okt. 1798, bakkersknecht (1827), koornverschieter (1832), † Amsterdam 4 mei 1832, zn. van Nicolaas Hendrik en Dirkje Koning.
Haar dochter:
Elizabeth Dorothea Boekhof, geb. Amsterdam 27 dec. 1835.

VId. Pieter Boekhof, geb. Amsterdam 2 okt. 1808, kuipersknecht (1834), kuijper (1840), tapper (1852,1894), † Amsterdam 17 okt. 1894, tr. 1e Amsterdam 28 sept. 1831 Geertruij Elleena Brands, geb. Amsterdam 25 dec. 1805, † ald. 16 april 1875, dr. van Arije en Adriana Maria van Moerkerken; tr. 2e Amsterdam 20 juli 1876 Elisabeth Maria Welsing, geb. Amsterdam 28 mei 1829, † na okt. 1894, dr. van Joannes Franciscus en Dina Christina Piepenbrink en wed. van Marten van Randeraat.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter Boekhof, geb. Amsterdam 8 aug. 1834, † ald. 26 aug. 1834.
 2. Cornelia Hendrika Boekhof, geb. Amsterdam 8 nov. 1840, † ald. 15 dec. 1844.

Vg. Hendrik Boekhoff, geb. Amsterdam 5 mei 1782, Gezworene voor bijwoning criminele zittingen bij den Hoogen Raad van Justitie (1818, Batavia), kommies visitateur bij het departement der inkomende en uitgaande regten (1839), † Batavia (Nederlands-Indië) 14 sept. 1839, tr. 1e vóór 1817 Anna Christina Goldman, geb. omstr. 1793, † Batavia (Nederlands-Indië) 22 nov. 1817; tr. 2e Batavia (Nederlands-Indië) 27 aug. 1820 Margaretha Elizabet Deininger.
Uit het tweede huwelijk:
NN Boekhoff, † Batavia (Nederlands-Indië) 12 dec. 1838.

IVc. Barent Boekhof, ged. Amsterdam 6 aug. 1743, vergulder, † Amsterdam 10 maart 1812, tr. omstr. 1767 Sophia Kuijper, ged. Amsterdam 6 okt. 1743, begr. ald. 8 sept. 1806, dr. van Jan en Maria Groothuijsen.
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij Boekhof, ged. Amsterdam 4 mei 1768.
 2. Maria Boekhof, ged. Amsterdam 21 jan. 1770, † ald. 13 nov. 1822, tr. omstr. 1801 Willem Linden, † vóór nov. 1822.
 3. Willemiena Sovia Boekhof, ged. Amsterdam 28 febr. 1773, † ald. 19 febr. 1850, tr. Amsterdam 7 okt. 1792 Willem Burger, ged. Amsterdam 27 mei 1770, steenkolenwerker (1837), † Amsterdam 3 maart 1845, zn. van Johannes (Jan) en Elisabet van Mierloo.
 4. Anna Magdalena Boekhoff, ged. Amsterdam 24 sept. 1775, † ald. 31 okt. 1839, tr. Amsterdam (otr) 10 jan. 1806 Jacobus Brieje, ged. Amsterdam 25 juni 1775, † vóór 1832, zn. van Jacobus en Elizabet Kamps en wedr. van Margrieta van der Elst.
 5. Cornelia Maria Boekhof, ged. Amsterdam 12 april 1778, begr. ald. 10 juni 1779.
 6. Cornelia Peternella Boekhof, ged. Amsterdam 17 maart 1780, werkster (1846), † Amsterdam 2 nov. 1846, tr. Amsterdam 14 maart 1813 Jurriaan van Bergen, ged. Amsterdam 26 aug. 1787, kaaskoper (1813), † vóór nov. 1846, zn. van Leendert en Grietje Brinkman.

IIIb. Harmanus Boeckhof, ged. Amsterdam 14 okt. 1713, varensman (1739), bosschieter bij de VOC (1738-1739, 1740, 1741-1743), bootsmansmaat (1743-1748), konstabel (1749-1751, 1751-1754, 1756-1758, 1759-1763, 1763-1765, 1765-1767), poorter van Amsterdam (16 dec 1739), Constapel, scheeps-artilleriemeester (1767, † Op de terugreis van Batavia naar Amsterdam 22 maart 1767, tr. 1e Amsterdam (otr) 1 nov. 1737 Catharina van Harp, ged. Amsterdam 9 sept. 1715, † ald. 16 juni 1750, dr. van Paulus en Catharina Barens; tr. 2e Amsterdam (otr) 5 aug. 1763 Jacoba Bewier, ged. Amsterdam 19 juni 1729, begr. ald. 14 sept. 1781, dr. van Jan en Pieternel Schuer (Schier, Schuijr).
Uit het eerste huwelijk:

 1. Bartholomeus Boeckhof, ged. Amsterdam 6 april 1744, begr. ald. 19 april 1744.
 2. Catharina (Kaetje) Boeckhof, ged. Amsterdam 27 febr. 1750, † ald. 13 nov. 1810, tr. Amsterdam (otr) 20 juli 1780 Hermanus Tier, ged. Amsterdam 20 juni 1745, begr. ald. 8 jan. 1805, zn. van Jan en Anna Helleweg.