Een geslacht Duvergé, oorspronkelijk uit Sézanne-en-Brie (Frankrijk)

Laatst gewijzigd 23 oktober 2022

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


Krantenknipsel over de Fransche Mode-Winkel van Duvergé (I) in de Hartenstraat te Amsterdam (Amsterdamse courant 25 september 1792). Collectie Historische Kranten Koninklijke Bibliotheek)I. François Michel Duvergé (du Vergé, Duverger), geb. Sézanne-en-Brie (Frankrijk) omstr. 1757, winkelier (1793), poorter van Amsterdam(1793), coiffeur te Antwerpen (1797), kapper (1799), pruikenmaker (1812), † Amsterdam 30 okt. 1812, tr. Marie Anne Bertrand, geb. Amsterdam 24 juli 1770, wasvrouw, naaister (1821), † Amsterdam 8 jan. 1860, dr. van Hubert en Anne d’Amour; zij hertr. Amsterdam 2 okt. 1816 Valentin Joseph Ramoux.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Duvergé, begr. Rotterdam 8 febr. 1800.
 2. Anne Marie Duverger, geb. Amsterdam 18 dec. 1789.
 3. Marie Josephine Duverger, geb. Amsterdam jan. 1792, winkelierster (1825, 1827), wasster (1855), † Amsterdam maart 1881, tr. Amsterdam 18 april 1827 Johannes Henricus Broekhoff, ged. Amsterdam 29 nov. 1806, winkelier (1827), verwer (1842), zn. van Frans Hendrik Joseph en Maria Kolk.
 4. Joseph François, volgt IIa.
 5. Jean Baptiste Etienne, volgt IIb.
 6. Bernardus Franciscus Duvergais, ged. Rotterdam 12 jan. 1800, looijersknecht (1827), † Amsterdam 12 nov. 1827.
 7. Maria Antonetta Duvergais, ged. Rotterdam 12 jan. 1800.

IIa. Joseph François Duvergé (Duverges), geb. Amsterdam 9 nov. 1793, winkelier (1826), koopman galanteriën, byouteriën, porceleinen, parfumeriën enz. (1838, 1842), bode (1860), † Amsterdam 20 sept. 1873, tr. 1e Amsterdam 15 nov. 1815 Maria Louisa Bernadina Knaup, ged. Amsterdam 2 juni 1793, † ald. 2 aug. 1834, dr. van Joannes Henricus en Anna Helena Fünck; tr. 2e Amsterdam 23 april 1835 Cornelia Broeren, ged. Amsterdam 28 okt. 1806, † ald. 21 juli 1874, dr. van Gerrit en Neeltje Muijsenaar.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Franciscus Henri Duvergé, geb. Amsterdam 28 nov. 1815, † ald. 4 jan. 1817.
 2. Franciscus Johannes Baptist Duvergé, geb. Amsterdam 6 juni 1817.
 3. Franciscus Bernardus Duvergé (du Vergé), geb. Amsterdam 10 sept. 1819, Pastoor van Zijpe (1851-1860), Pastoor van Uitgeest (1860-1892), † Uitgeest 23 aug. 1892.
 4. Maria Josephina Johanna Duvergé, geb. Amsterdam 19 okt. 1821, † ald. 15 sept. 1855, tr. Amsterdam 1 juni 1842 Petrus Johannes Triebels, geb. Amsterdam 18 okt. 1818, kantoorbediende (1842), winkelier (1842, 1856), † Amsterdam 4 okt. 1878, zn. van Melchior Michael en Anna Elisabeth Mans; hij hertr. Amsterdam 17 april 1856 Marianne Frederika Duvergé (IIb,6).
 5. Anna Elisabeth Duvergé, geb. Amsterdam 8 okt. 1823, Zuster van Liefde in Tilburg (1848), † Amsterdam 4 okt. 1848.
 6. NN Duvergé, geb. Amsterdam 9 okt. 1825, † ald. 9 okt. 1825.
 7. Ignatius Franciscus Michael Duvergé, geb. Amsterdam 29 sept. 1826, † ald. 1 okt. 1826.
 8. Hendrica (Henriëtta) Johanna Engelina Duvergé, geb. Amsterdam 9 jan. 1828, † ald. 14 dec. 1849.
 9. Elisabeth Coletta Franciska Duvergé, geb. Amsterdam 26 jan. 1830, † ald. 30 jan. 1830.
 10. Ludovicus Duvergé, geb. Amsterdam 26 jan. 1830, † ald. 28 jan. 1830.
 11. Hendricus Johannes Duvergé, geb. Amsterdam 24 mei 1831, commissionair, † Amsterdam sept. 1883, tr. Rotterdam 23 sept. 1868 Anna Maria Cornelia Deerenberg, geb. Rotterdam 3 juni 1822, † Amsterdam 27 okt. 1888, dr. van Cornelis en Anna Maria de Jong.
  Uit het tweede huwelijk:
 12. Ludovicus Johannes Baptista Duverges, ged. Amsterdam 8 maart 1836, † ald. 18 mei 1836.
 13. Bernardus Josephus Aloysius, volgt IIIa.
 14. Josephus Wilhelmus Aloijsius Duverges, geb. Amsterdam 16 nov. 1839, soldaat (1864), † Macassar (Nederlands-Indië) 22 dec. 1864.
 15. Maria Josephina Johanna Duverges (Duvergé), geb. Amsterdam 31 okt. 1843, zonder beroep (1877), tr. Amsterdam 25 jan. 1877 Johannes Ludovicus Nicolaas Breuking, geb. Amsterdam 5 jan. 1845, kantoorbediende (1877), zn. van Josephus Johannes Ludovicus en Helena Groenenberg.
 16. Alida Antoinette Duverges, geb. Amsterdam 4 nov. 1846, † Leiden 19 jan. 1924, tr. Amersfoort 23 mei 1878 Godefridus Franciscus Theonville, geb. Amsterdam 15 febr. 1852, zonder beroep (1878), uitgever (1924), † Leiden 26 juli 1924, zn. van Wilhelmus Gerardus en Maria van Baalen.
 17. Anna Maria Christina Duvergés, geb. Amsterdam 24 juli 1850, hoofd RK school te Nederhorst den Berg (1892), † Nederhorst den Berg 27 sept. 1896.
 18. Maria Anna Josephina Duverges, geb. Amsterdam 7 juli 1853.

IIIa. Bernardus Josephus Aloysius Duverges (Duvergé), geb. Amsterdam 8 jan. 1838, winkelbediende (1862), affaire in galanteri”n, byouteriën en speelgoed (1868), magazijnchef (1893, 1902), † Amsterdam 8 nov. 1902, tr. Amsterdam 13 febr. 1862 Seferia Elizabet Pennekamp, geb. Amsterdam 27 mei 1835, † ald. 19 febr. 1903, dr. van Henricus en Anna Elisabeth Schutte.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Cornelia Elisabeth Duverges, geb. Amsterdam 30 april 1863.
 2. Johannes Henricus Bernardus, volgt IVa.
 3. Sophia Johanna Elisabeth Duverges, geb. Amsterdam 14 aug. 1866, winkeljuffrouw, † Amsterdam 10 mei 1941.
 4. Maria Josephina Francisca Duverges, geb. Amsterdam 9 nov. 1869, zonder beroep (1930, 1931), tr. Amsterdam 20 april 1893 Lambertus Antonius Hendricus Johannes Tebben, geb. Amsterdam 23 nov. 1863, kantoorbediende (1893), zonder beroep (1930, 1931), zn. van Lambertus Casparus en Johanna Maria Elisabeth Stook.
 5. Josephus Franciscus Antonius, volgt IVb.
 6. Adriana Cornelia Elisabeth Duverges, geb. Amsterdam 14 febr. 1873, huishoudster, † Amsterdam 28 aug. 1950.
 7. Johanna Hendrika Elisabeth Duverges, geb. Amsterdam 7 juli 1876.
 8. Antonius Johannes Duverges, geb. Amsterdam 3 april 1878.

IVa. Johannes Henricus Bernardus Duverges, geb. Amsterdam 1 sept. 1864, kantoorbediende (1900, 1926), † Amsterdam aug. 1940, tr. Amsterdam 14 febr. 1900 Petronella Maria Barbiers, geb. Amsterdam omstr. 1874, dr. van Godefridus Johannes en Anna Margaretha Haverkamp.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Duverges, geb. Amsterdam 18 juni 1901, † ald. 3 jan. 1988, tr. Amsterdam 25 aug. 1926 Gerard Adrianus van Rijn, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1901, kantoorbediende (1926), zn. van Adrianus en Maria van Meurs.
 2. Bernardus Antonius (Bernulphus) Duvergé, geb. Amsterdam 13 juli 1902, pater Augustijn (o.e.s.a.) (1929), † Amsterdam 23 maart 1962, begr. Culemborg.
 3. Maria Elisabeth Duverges, geb. Amsterdam 24 juni 1904, † ald. 18 dec. 1905.
 4. Antonia Maria Duverges, geb. Amsterdam 1 febr. 1906, winkeljuffrouw, filiaalhoudster.
 5. Lambertus Johannes (Chrysologus) Duvergé, geb. Amsterdam 23 aug. 1907, pater Augustijn (o.e.s.a.) (1933), priesterwijding in 1938, priester in Culemborg (1952-1977), † Culemborg 8 febr. 1977.
 6. Sophia Maria Duverges, geb. Amsterdam 28 okt. 1908.
 7. Adriana Maria Duverges, geb. Amsterdam 30 nov. 1912.

IVb. Josephus Franciscus Antonius Duverges, geb. Amsterdam 5 sept. 1871, kantoorbediende (1899), handelsagent (1899), tr. Avenhorn 29 okt. 1899 Antonia Maria Smal, geb. Alkmaar 13 febr. 1875, dr. van Jacob en Marijtje Veldboer.
Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Josephus Antonius Duverges, geb. Amsterdam 12 sept. 1903, tr. Amsterdam 24 juni 1942 Wilhelmina Johanna Aleida Ebben, geb. Zevenaar 4 okt. 1914.
 2. Maria Jeanne Antonia Duverges, geb. Amsterdam 17 mei 1906, † ald. 20 juni 1928.
 3. Elisabeth Petronella Maria (Bep) Duvergé, geb. Amsterdam 26 april 1908, winkeljuffrouw parfumerie, † 1999, begr. Amsterdam.
 4. Johanna Josephina Antonia (Jo) Duvergé, geb. Amsterdam 14 juni 1909, maatschappelijk werkster bij parochie de Posthoorn in Amsterdam, begiftigd met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice, † 25 juni 1989, begr. Amsterdam.
 5. Sophia Josephina Antonia Duverges, geb. Amsterdam 19 maart 1911, † ald. 25 sept. 1930.
 6. Emma Josephine Antonia Maria (Emmy) Duverges, geb. Amsterdam 11 febr. 1913, † Hillegom 23 nov. 1998, begr. Zandvoort 27 nov. 1998, tr. Zandvoort 10 maart 1955 Antoine Kerkhooven, geb. Amsterdam 1 mei 1916, accountant, † Haarlem 28 nov. 2001, begr. Zandvoort 1 dec. 2001, zn. van Antonie en Antoinette Christina Cornelia Steen.
 7. Josephus Johannes Antonius (Jos) Duvergé, geb. Amsterdam 2 sept. 1915, † 2002, begr. ald.

IIb. Jean Baptiste Etienne Duvergé, ged. Antwerpen (België) 24 dec. 1797, dienstbaar (1821), bediende in een koffijhuis (1821), fruitkopersknecht (1821), loijer (1823), looijersknecht (1826), kantoorbediende (1828), tapper (1833), bestelder (1839), leerlooijer (1834, 1849), † Leiden 5 juli 1849, tr. Amsterdam 21 maart 1821 Anna Constantina in der Maur, geb. Schoonhoven 12 april 1798, dienstmeid (1816), geen beroep (1821, 1845), † Amsterdam 9 febr. 1845, dr. van Johannes en Anna Constantina Frederiks.
Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Friedrich Duvergé, geb. Amsterdam 27 nov. 1821, † Nieuwer-Amstel 2 sept. 1824.
 2. Eva Catharina Duvergé, geb. Nieuwer-Amstel 5 juni 1823, † Amsterdam 8 okt. 1823.
 3. Anna Constantina Duvergé, geb. Nieuwer-Amstel 17 sept. 1824, modemaakster (1847), † Utrecht 22 april 1894, tr. 1e Amsterdam 3 nov. 1847 Johannes Gerardus Antonius Hegener, geb. Amsterdam 1 maart 1827, hoedenmaker (1847), winkelier (1854), † Rotterdam 24 nov. 1857, zn. van Johannes en Elizabeth Johanna Veldman; tr. 2e Rotterdam 6 juli 1859 Antonius Hendricus Joannes Termars, geb. Amsterdam omstr. 1813, goudsmid (1840, 1859, 1866), † Utrecht 1 okt. 1866, zn. van Henricus Bartholomeus en Maria Francisca Siebelitz en gesch. echtg. van Anna Geertruida Maria Triebels.
 4. Josephina Maria Duvergé, geb. Amsterdam 5 okt. 1826, in kraambed, † Amsterdam 5 aug. 1849, tr. Amsterdam 15 dec. 1847 Johannes van der Linde, geb. Amsterdam 4 okt. 1826, kantoorbediende (1847), † Utrecht 2 febr. 1876, zn. van Johannes en Evertje Koopman; hij hertr. Utrecht 24 dec. 1851 Johanna Wilhelmina van Doorn.
 5. Maria Louisa Bernadina Duvergé, geb. Amsterdam 26 nov. 1828, † ald. 24 jan. 1865, tr. Amsterdam 28 jan. 1864 Johannes Cornelis Pennekamp, geb. Amsterdam 29 juli 1831, tapper (1864, 1865), zn. van Henricus en Anna Elisabeth Schutte; hij hertr. Amsterdam 6 juli 1865 Sophia de Vreeze.
 6. Marianne Frederika Duvergé, geb. Amsterdam 25 sept. 1830, † ald. 7 sept. 1891, tr. Amsterdam 17 april 1856 Petrus Johannes Triebels, geb. Amsterdam 18 okt. 1818, kantoorbediende (1842), winkelier (1842, 1856), † Amsterdam 4 okt. 1878, zn. van Melchior Michael en Anna Elisabeth Mans en wedr. van Maria Josephina Johanna Duvergé (IIa,4).
 7. Franciscus Johannes Hendrikus, volgt IIIb.
 8. Jeannette Catharina Duvergé, geb. Leiden 25 dec. 1834, † ald. 20 jan. 1835.
 9. Jean Baptiste Etienne, volgt IIIc.
 10. Fredericus Josephus Duvergé, geb. Leiden 13 juni 1839, magazijnknecht (1871), † Amsterdam 25 juni 1909, tr. Amsterdam 11 jan. 1871 Alieda Maria Heintze, geb. Amsterdam omstr. 1838, † ald. mei 1909, dr. van August Gottfried en Alieda Olthoff.
 11. Henrietta Cornelia Duvergé, geb. Amsterdam 25 sept. 1842, dienstbaar (1870), † Zeist 3 sept. 1917, tr. Amsterdam 5 mei 1870 Gustaaf Willem Peill, geb. Amsterdam omstr. 1838, kantoorbediende (1870), boekhouder (1891), zn. van Johann Gerhard en Johanna Elisabeth van der Horst.

Familiefoto Duvergé-Bakker (III-b) met in het hart Sophia Duvergé-Bakker geflankeerd door haar oudere zus Pietje.
(Foto uit Collectie Eric Hornstra, www.erichornstra.nl)

IIIb. Franciscus Johannes Hendrikus Duvergé, geb. Amsterdam 3 jan. 1833, kapitein N.O.I. Leger, zonder beroep (1893), † Utrecht 23 jan. 1893, tr. Semarang (Nederlands-Indië) 28 sept. 1871 Sophia Paulina Bakker, geb. Breda 30 sept. 1842, † Utrecht 11 sept. 1924, dr. van Pieter en Petronella Ra(de)makers.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Duvergé, geb. Semarang (Nederlands-Indië) 16 juni 1872, † ald. 16 juni 1872.
 2. NN Duvergé, geb. Semarang (Nederlands-Indië) 29 okt. 1873, † ald. 29 okt. 1873.
 3. Jean François Henri, volgt IVc.
 4. Sophia Paulina Duvergé, geb. Amsterdam 14 mei 1880, † ald. 29 mei 1880.
 5. Anna Constantina Duvergé, geb. De Bilt 18 aug. 1881.
 6. Fredericus Cornelis Gerardus, volgt IVd.
 7. Emma Mathilde Duvergé, geb. Utrecht 12 febr. 1886, † ald. 21 maart 1970.

IVc. Jean François Henri Duvergé, geb. Poerworedjo/Kedongkeboop (Nederlands-Indië) 27 febr. 1875, ambtenaar bij de Staats Spoorwegen, chef commies NS te Rotterdam (1924), † Zuidlaren 10 maart 1937, tr. Utrecht 1 aug. 1907 Baukje van der Veer, geb. Tietjerksteradeel 1 juni 1882, dr. van Jelle Andries en Geeske Arjens van der Meulen.
Uit dit huwelijk:

Henriette (Hetty) Duvergé, geb. ’s-Gravenhage 10 sept. 1918, bibliothecaris in Leeuwarden (1941, 1960).

IVd. Fredericus Cornelis Gerardus Duvergé, geb. Utrecht 27 maart 1883, kantoorbediende, leraar gymnastiek, leraar L.O.aan een HBS, leeraar (1945), † Velsen 20 aug. 1945, tr. Utrecht 21 sept. 1911 Anna Maria Braster, geb. Utrecht 26 aug. 1885, † Santpoort 12 jan. 1958, dr. van Johan Daniel en Petronella Clasina Doornberg.
Uit dit huwelijk:

1. Frits Johan Henri Duvergé, geb. Zeist 27 dec. 1913, leraar wis- en natuurkunde (1941), † Amstelveen 2 maart 2004, tr. Velsen 24 aug. 1943 Rosina Catharina Goldewijk, geb. 19 jan. 1919, † Amsterdam 12 juli 1981.
2. Petronella Sophia Anna (Nel) Duvergé, geb. Venlo 26 okt. 1919, † Bennebroek 23 mei 2000, tr. Velsen 24 jan. 1951 Johan Gerard (Hans) Viëtor, geb. Weltevreden (Nederlands-Indië) 24 aug. 1918, kapitein bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd, † Haarlem 9 nov. 2001, zn. van Arnoldus en Coenradina Susanna (Suus) van Dijk.

IIIc. Jean Baptiste Etienne Duvergé, geb. Amsterdam 25 dec. 1836, zeeman (1860), tijdelijk gezagvoerder bij de Bataviasche Havenwerken (1882-1883, 1884), † Weltevreden (Nederlands-Indië) 3 jan. 1884, tr. Amsterdam 17 okt. 1860 Rozina Meijer, geb. Amsterdam omstr. 1836, † ald. 25 aug. 1874, dr. van Johann Heinrich en Hendrieka Barend Durp.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Duvergé, geb. Amsterdam 30 april 1861, † ald. 30 april 1861.
 2. Antoinetta Margaretha Hendrica Duvergé, geb. Amsterdam 11 maart 1863, † Beverwijk 28 jan. 1941, tr. Velsen 27 sept. 1894 (door echtsch. ontbonden ald. 9 maart 1923) Pieter Cornelis Cats, geb. Velsen 22 nov. 1859, wagenmaker (1894), † Velsen 8 nov. 1933, zn. van Pieter Cornelis en Maartje Hagedoorn.
 3. NN Duvergé, geb. Amsterdam 18 juli 1864, † ald. 18 juli 1864.
 4. Henrietta Cornelia Duvergé, geb. Amsterdam 26 mei 1869, † Haarlem 4 nov. 1936, tr. Amsterdam 9 juli 1891 Marc Jacques Jean de Koning, geb. Amsterdam 17 maart 1866, goudsmid (1891), † Haarlem 23 febr. 1941, zn. van Gerrit Jurriaan en Maria Jacoba van Lit.
 5. Hendrica Duvergé, geb. Amsterdam 14 sept. 1870, † ald. 27 maart 1961, tr. Amsterdam 19 juli 1894 Hendrik Jan Sieders, geb. Amsterdam 22 dec. 1864, ambtenaar (1894), zn. van Hendrik Jan en Christina Holmes.