Een geslacht Hegener uit Den Ham

Laatst gewijzigd 15 maart 2021

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Frans Hegener, geb. Den Ham omstr. 1743, uitbater van een tapperswinkel op de hoek van de Utrechtsedwarstraat en Reguliersgracht (faillissement 31 mei 1791), begr. Amsterdam 2 aug. 1795, tr. 1e Amsterdam (otr) 29 maart 1776 Grietje (Ida) Broek, begr. Amsterdam 23 aug. 1783, dr. van NN en Trijntje Pieters; tr. 2e Amsterdam (otr) 19 dec. 1783 Wijntje Egbers, geb. omstr. 1756, turftonster (1813), † na april 1828.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Ida Hegener, ged. Amsterdam 26 dec. 1777, begr. ald. 4 aug. 1778.
 2. Catharina Hegener, ged. Amsterdam 26 nov. 1778, begr. ald. 8 aug. 1783.
 3. Dorothea Hegener, ged. Amsterdam 14 mei 1781, begr. ald. 15 juli 1781.
 4. Margareta Hegener, ged. Amsterdam 14 mei 1781, begr. ald. 5 aug. 1781.
  Uit het tweede huwelijk:
 5. Dorothea Hegener, ged. Amsterdam 14 dec. 1784, begr. ald. 23 sept. 1788.
 6. Matthijs Franciscus Hegener, ged. Amsterdam 16 febr. 1786, schoenmakersknegt (1813), schoenmaker (1828), † Amsterdam 5 maart 1828.
 7. Johannes, volgt II.
 8. Maria Dorothea Hegener, ged. Amsterdam 8 dec. 1789, schoonmaakster (1813), geen beroep (1828), † Amsterdam 29 aug. 1847, tr. 1e Amsterdam 19 mei 1813 Cornelis Jacobus Bangert, ged. Amsterdam 20 maart 1785, sjouwerman (1813), hooimaker (1826), † Amsterdam 19 jan. 1826, zn. van Daniel en Barbera van der Waard; tr. 2e Amsterdam 23 april 1828 Georg Pieter Schreiner, geb. Maastricht 1774, geen beroep (1828), † Amsterdam 10 jan. 1835, zn. van Jan Frederik en Anne Catharine Pretten en wedr. van Grietje van Claaveren.
 9. Maria Anna Hegener, ged. Amsterdam 27 febr. 1793, begr. ald. 15 sept. 1793.
 10. Maria Anna Hegener, ged. Amsterdam 5 juli 1794, begr. ald. 30 sept. 1794.

Handtekening van Frans Hegener (I) bij zijn ondertrouwen met Wijntje Egbers in 1783. (Stadsarchief Amsterdam)


II. Johannes Hegener, ged. Amsterdam 10 sept. 1787, sjouwerman (1813), vogelkooijenmaker (1815, 1822, 1824), kastenmaker (1826), † Amsterdam 24 aug. 1826, tr. Amsterdam (otr) 7 juli 1809
Elisabeth Johanna Veldman, ged. Amsterdam 5 juli 1788, werkster (1832, 1839), baaker (1846, 1847), zonder beroep (1854), † Amsterdam 13 nov. 1854, dr. van Pieter Veltman en Suzanna van Vugt.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Hegener, ged. Amsterdam 19 juni 1810, † ald. 1 juli 1810.
 2. Susanna Hegener, geb. Amsterdam 21 juni 1811, naaister (1851), zonder beroep (1873), † Amsterdam 17 april 1873.
 3. Matthijs Franciscus Hegener, geb. Amsterdam 3 mei 1813, kleermaker (1832, 1851, 1855), zonder beroep (1875), † Amersfoort 29 nov. 1875.
 4. Maria Hegener, geb. Amsterdam 1 aug. 1814, † ald. 15 nov. 1827.
 5. Johannes Hegener, geb. Amsterdam 31 dec. 1815, † ald. 31 dec. 1815.
 6. Johannes Hegener, geb. Amsterdam 8 dec. 1816, † ald. 18 nov. 1822.
 7. Elisabeth Johanna Hegener, geb. Amsterdam 19 juli 1818, dienstbode (1852, 1854), † Amsterdam 10 mei 1884.
 8. Petrus, volgt IIIa.
 9. Anna Margaretha Hegener, geb. Amsterdam 22 juni 1822, † ald. 25 jan. 1904.
 10. Johannes Theodorus Hendricus Hegener, geb. Amsterdam 10 sept. 1824, smidsjongen (1839), † Amsterdam 13 okt. 1839.
 11. Johannes Gerardus Antonius, volgt IIIb.

IIIa. Petrus Hegener, geb. Amsterdam 14 okt. 1820, slagter (1839), koopman (1845), winkelier (1854), handelaar in boter, kaas, vet en aanverwante artikelen (1856, 1875), † Amsterdam 9 sept. 1875, tr. Amsterdam 20 nov. 1845 Francisca Antonia Gersteling, geb. Amsterdam 19 sept. 1820, † ald. 30 maart 1910, dr. van Petrus en Wilhelmina Johanna Adriaans.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Rudolf Johannes Hegener, geb. Amsterdam 19 sept. 1846, † ald. 31 aug. 1850.
 2. David Johannes Franciscus, volgt IVa.
 3. Elizabeth Johanna Wilhelmina Hegener, geb. Amsterdam 21 juni 1850, † ald. 26 dec. 1850.
 4. Petrus Laurentius, volgt IVb.
 5. Geertruida Hendrika Elisabeth Hegener, geb. Amsterdam 18 maart 1854, zonder beroep (1888), † Amsterdam 15 mei 1888.
 6. Johannes Petrus Franciscus, volgt IVc.
 7. Franciscus Petrus Johannes Hegener, geb. Amsterdam 3 april 1858, kantoorbediende (1878), zonder beroep (1881), † Amsterdam 12 mei 1881.
 8. Rudolf Johannes Franciscus, volgt IVd.
 9. Anna Geertruida Hermina Hegener, geb. Amsterdam 30 dec. 1861, zonder beroep (1933), † Amsterdam 23 april 1933.
 10. Josephus Petrus Ignatius (Jos) Hegener, geb. Amsterdam 8 juli 1864, bouwkundige, architect (1910, 1911, 1915, 1923) kerkzanger (tenor) (1911, 1912), lid comité Gezamenlijke R.K. Kerkzangers (1910), penningmeester van de R.K. Vereniging van Slechthoorenden ’Pius X’ (1933), † Amsterdam 8 juli 1933.

Krantenartikel over David Hegener (IVa) uit 1925. (Collectie Veenhuijzen, Centraal Bureau voor Genealogie)


IVa. David Johannes Franciscus Hegener, geb. Amsterdam 6 juni 1848, kantoorbediende (1868), werkte sinds 1862 bij zijn vader en nam in 1875 de handel in boter, kaas, vet en aanverwante artikelen over, koopman (1879), in 1915 was hij 50 jaar lid en 35 jaar directeur van het zangkoor “Soli Deo Gloria”, Pro Ecclesia et Ponti, † Amsterdam 2 juni 1933, tr. Amsterdam 27 nov. 1879
Margaretha Johanna Ruijter, geb. Amsterdam 8 jan. 1850, zonder beroep (1898), † Amsterdam 15 nov. 1898, dr. van Gerrit en Maria Elisabeth Kemper.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca Peternella Hegener, geb. Amsterdam 18 dec. 1880, † ald. 26 mei 1896.
 2. David Johannes Maria Ignatius Hegener, geb. Amsterdam 16 juni 1882, zonder beroep (1901), † Amsterdam 4 mei 1951.
 3. Petrus Hermanus Gerardus Maria Hegener, geb. Amsterdam 18 sept. 1883, koopman (1903), grossier in kaas, kaashandelaar (1945), † Amsterdam 30 nov. 1975.
 4. Geertruida Rudophina Maria (Truus) Hegener, geb. Amsterdam 8 april 1885, † ald. 28 jan. 1970.
 5. Gerardus Josephus Alphonsus Maria (P. Bonifatius) Hegener, geb. Amsterdam 6 aug. 1886, kantoorbediende (1905), priester (tonsuur en mindere orden toegediend in 1913), missionaris van het H. Hart van Jezus in Brazilië sinds 1919, aldaar aan de gele koorts overleden in 1921, † Porto Calvo (Brazilië) 13 jan. 1921.
 6. Leo Petrus Johannes Maria Hegener, geb. Amsterdam 12 jan. 1888, † ald. 22 juli 1888.
 7. Johannes Hermanus Gerardus Hegener, geb. Amsterdam 25 febr. 1889, † ald. 3 aug. 1889.
 8. Johannes Petrus Gerardus Hegener, geb. Amsterdam 15 mei 1890, † ald. 8 juni 1891.

Pater Bonifatius Hegener (IVa-5). (Collectie Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen)

Op deze foto ontvangt Henri Hegener (IVb-3) uit handen van de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart de Prijs voor Luchtvaartjournalistiek 1962. (Collectie Algemeen Nederlands Persbureau)

Henri Hegener was luchtvaartpionier en de eerste Nederlandse luchtvaartjournalist. In 1911, op zeventienjarige leeftijd, publiceerde Hegener zijn eerste luchtvaartartikel in het tijdschrift AVIA en in 1917 maakt hij zijn eerste vlucht mee in een ‘Blériot’ in het Zwitserse luchtruim. Hegener schreef voor een uiteenlopende reeks kranten en tijdschriften, waaronder Fokkers Het Trimvlak, De Auto, De Maasbode, De Telegraaf, en het Algemeen Handelsblad. Van 1929 tot 1941 was hij hoofdredacteur van Het Vliegveld, het officiële orgaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart.

IVb. Petrus Laurentius Hegener, geb. Amsterdam 25 dec. 1851, kantoorbediende (1871), commissionair (1889), in 1911 vierde hij zijn 40-jarig jubileum als lid van het zangkoor “Soli Deo Gloria” in de kerk van den H. Thomas van Aquino “de Toren”, † Amsterdam 27 mei 1930, tr. Bussum 6 aug. 1889
Gerarda Maria Christina Elferink, geb. Amsterdam 17 nov. 1863, zonder beroep (1925), † Bennebroek 18 dec. 1950, dr. van Franciscus Henricus en Christina Hendrica Wegenhoorn.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Petronella Josephina Ignatia Hegener, geb. Amsterdam 21 sept. 1890, leerling verpleegster (1925), † Heerlen 22 aug. 1925.
 2. Christina Francisca Maria Hegener, geb. Amsterdam 10 jan. 1892, dienstbode, † 20 april 1979, begr. Bennebroek.
 3. David Johannes Petrus Franciscus Maria (Henri) Hegener, geb. Amsterdam 4 juni 1894, luchtvaartjournalist, hoofdredacteur van “Het Vliegveld”, samensteller “Patria’s luchtvaartalbum”(1936), † 8 maart 1977, begr. Bennebroek.
 4. Anna Rudolphina Gerarda Maria Hegener, geb. Amsterdam 6 juni 1896, telefoon reserviste (1919-1925), kinderjuffrouw (1935), tr. Amsterdam 6 febr. 1935 Evert Aart Baggerman, geb. Middelburg 11 jan. 1879, † Haarlem 26 nov. 1943, zn. van Evert Aart en Yke Kraaij en wedr. van Wubbina Susanna van Bilderbeek.
 5. Dymphna Johanna Antonia Hegener, geb. Amsterdam 30 jan. 1898, † ald. 6 dec. 1899.
 6. Franciscus Josephus Thomas Maria Hegener, geb. Amsterdam 7 maart 1899, kantoorbediende (1918), reiziger, bedrijfsleider, † Amsterdam 7 jan. 1972, tr. Amsterdam 29 mei 1940 Marretje Jannetje van Westerop, geb. Zaandam 12 dec. 1900, † Amsterdam 20 nov. 1969.
 7. Johannes Antonius Alphonsus Maria Hegener, geb. Amsterdam 15 juni 1900, kantoorbediende (1920), bediende grote vaart, arbeider (1938), † Amsterdam 3 jan. 1940.

Johannes Petrus Franciscus Hegener (IVc) en zijn zoon Petrus Johannes Franciscus Maria Hegener (IVc-3).(Collectie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven)

IVc. Johannes Petrus Franciscus Hegener, geb. Amsterdam 27 febr. 1856, kantoorbediende (1876), boekhouder (1880), firmant sigarenfabriek Van Best te Valkenswaard (1891), † Eindhoven 3 dec. 1911, tr. Soerendonk 1 juli 1891
Maria Anna Dijmphna Pompen, geb. Soerendonk, Sterksel en Gastel 30 dec. 1858, † Eindhoven 13 jan. 1928, dr. van Johannes Francis en Maria Elisabeth Kemps.
Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Jacoba Petronella Hegener, geb. Eindhoven omstr. 1891.
 2. NN Hegener, geb. Eindhoven 29 juni 1896, † ald. 29 juni 1896.
 3. Petrus Johannes Franciscus Maria (Piet), volgt Va.
 4. Elisabeth Margaretha Anna Maria (Elise) Hegener, geb. Eindhoven 5 sept. 1899, † ald. 22 maart 1997, tr. Eindhoven 14 sept. 1920 Emile Marie Johan (Miel) de Vlam, geb. Eindhoven 19 april 1896, † ald. 20 juni 1966, zn. van Johan Jozef Julius en Bertha Elisabeth Joanna van Migem.

Va. Petrus Johannes Franciscus Maria (Piet) Hegener, geb. Eindhoven 13 juli 1897, directeur van de Vullinghs Band-, Veter- en Elastiekfabrieken te Heeze (1926, 1957), Ridder in de Orde van Gregorius de Grote, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, † Arosa (Zwitserland) 21 febr. 1957, tr. Eindhoven 29 okt. 1929
Petronella Hendrica (Nell) Anderegg, geb. Sint-Oedenrode 7 mei 1901, † Waalre 29 nov. 1986, dr. van Gerard en Joanna Georgine Margaretha Agnes van Lith.
Uit dit huwelijk:
Johannes Gerardus Maria (Joan) Hegener, geb. Eindhoven 2 okt. 1930, † Waalre 9 sept. 2017.

IVd. Rudolf Johannes Franciscus Hegener, geb. Amsterdam 11 juni 1859, kantoorbediende (1879), koopman (1890, 1892, 1919), † Bussum 1 mei 1937, tr. Bussum 2 sept. 1890 Johanna Bernardina Maria Elferink, geb. Amsterdam 18 jan. 1866, † Bussum 23 april 1954, dr. van Franciscus Henricus en Christina Hendrica Wegenhoorn.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca Josephina Ignatia Hegener, geb. Amsterdam 31 jan. 1892, † Bussum 3 febr. 1892.
 2. Franciscus Johannes Josephus Maria Ignatius Hegener, geb. Bussum 4 febr. 1894, † ald. 3 dec. 1901.
 3. Margaretha Johanna Maria (Margaretha) Hegener, geb. Bussum 6 okt. 1895, † Breda 7 nov. 1981, tr. Bussum 8 juli 1919 Jan Herman van Wermeskerken, geb. Nieuwer-Amstel 6 maart 1889, eerste luitenant der infanterie (1919), † Breda 5 maart 1956, zn. van Henri en Antje Kroone.
 4. Petrus Gerardus Leo (Leo), volgt Vb.
 5. Johanna Bernadina Maria Ignatia Hegener, geb. Bussum 7 jan. 1900, verpleegster en gezelschapsdame, † Breda 2 dec. 1996.ffel en Aletta de Bie.

Petrus Gerardus Leo Hegener (Vb), chef van de radiodienst, voor vertrek naar Nieuw-Guinea. (Collectie Koninklijke Bibliotheek Historische Kranten, Het Vaderland 11 september 1935)

Vb. Petrus Gerardus Leo (Leo) Hegener, geb. Bussum 8 febr. 1898, chef radiodienst Schiphol (1930), radiotelegrafist (1931, 1935), marconist van de N.S.F. (1931, 1935), † Lismore, NSW (Australië) 20 okt. 1971, begr. Ryde, NSW (Australië), tr. 1e Haarlemmermeer 22 mei 1930 (door echtsch. ontbonden ald. 17 juli 1935) Johanna Maria Schaap, geb. Essen (Duitsland) 19 okt. 1908, † Amsterdam 27 mei 1993, dr. van Leendert en Johanna Bosman; zij hertr. Abcoude 30 maart 1972 Johannes Petrus Hendricus Aué; tr. 2e Hoofddorp 2 aug. 1935 (door echtsch. ontbonden Batavia (Ned. Indië) 20 febr. 1947) Wilhelmina Post, geb. Wisch 5 aug. 1909, † Utrecht 5 nov. 1985, dr. van Helmer Berend en Willemina Frederika Augusta de Heer; zij hertr. Amsterdam 21 april 1948 Theodorus Hendrik Lindgreen; tr. 3e Waverley (Australië) 7 maart 1949
Thelma Mary Margareth Smallwood-Mader, geb. omstr. 1925.
Uit het tweede huwelijk:
Leo Helmer Willy (Lou) Hegener, geb. Amsterdam 19 mei 1936, lichtmatroos (1956), † Amsterdam 20 dec. 1956.

IIIb. Johannes Gerardus Antonius Hegener, geb. Amsterdam 1 maart 1827, hoedenmaker (1847, 1851, 1852), winkelier (1852, 1854, 1855), hoedenfabrikant (1857), † Rotterdam 24 nov. 1857, tr. Amsterdam 3 nov. 1847 Anna Constantina Duvergé, geb. Nieuwer-Amstel 17 sept. 1824, modemaakster (1847), winkelierster (1859), baker (1894), † Utrecht 22 april 1894, dr. van Jean Baptiste Etienne en Anna Constantina In der Maur; zij hertr. Rotterdam 6 juli 1859 Antonius Hendrikus Joannes Termars.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Johanna Josephina Hegener, geb. Amsterdam 18 jan. 1849, † ald. 20 maart 1850.
 2. Josephus Johannes Franciscus, volgt IVe.
 3. Aloijsius Matthijs Franciscus Hegener, geb. Amsterdam 2 jan. 1852, † ald. 25 dec. 1852.
 4. Franciscus Cornelis Mathijs, volgt IVf.
 5. Petrus Franciscus Antonius, volgt IVg.
 6. Johannes Gerardus Antonius Hegener, geb. Rotterdam 1 okt. 1857, † ald. 10 juni 1858.
 7. Nicolaas Josephus Antonius Hegener, geb. Rotterdam 1 okt. 1857, † ald. 18 jan. 1858.

IVe. Josephus Johannes Franciscus Hegener, geb. Amsterdam 22 aug. 1850, zonder beroep (1870), sigarenhandelaar (1876), cartonnagefabrikant (Fabriek ’De Mercuur’ 1883-1884), ondernemer van een kunstijsbaan (1886-1887), koopman in visch (-1894), De Utrechtse Zuurinleggerij (1903), † Amsterdam 4 maart 1903, tr. ’s-Gravenhage 2 febr. 1876 Breghetta Antonia de Wit, geb. Alkmaar 16 jan. 1854, † Amsterdam 4 april 1921, dr. van Gerardus Johannes en Maria Elisabeth Kuijpers.
Uit dit huwelijk:
Anna Constantia Francisca Hegener, geb. ’s-Gravenhage 22 dec. 1876, † Amsterdam 14 febr. 1885.

fcm-hegener_wj-markhof.jpg

Vakantiefoto van het gezin van Franciscus Cornelis Matthijs Hegener (IVf) en Wilhelmina Johanna Markhof. (Collectie Dick Boekhoff)

IVf. Franciscus Cornelis Mathijs Hegener, geb. Utrecht 25 jan. 1854, broodbakker (1874), dienstplichtig militair 8e regiment infanterie (1874-78), bakker (1878, 1879), koopman (1902, 1926), † Amsterdam 12 mei 1926, tr. Utrecht 22 mei 1878
Wilhelmina Johanna (Miena) Markhof, geb. Utrecht 7 jan. 1856, zonder beroep (1878, 1925), † Amsterdam 26 juli 1925, dr. van Anthonius en Wilhelmina Catharina Florentina Tronchet.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Constantia Josephina Hegener, geb. Utrecht 10 maart 1879, dienstbode (1899, 1901), zonder beroep (1902), † Amsterdam 30 maart 1958, tr. Amsterdam 20 nov. 1902 Gerardus Boekhoff, geb. Amsterdam 3 okt. 1881, bakker (1902), † Amsterdam 26 okt. 1970, zn. van Johannes Jacobus en Gerarda Root.
 2. Wilhelmina Catharina Florantia Hegener, geb. Utrecht 14 april 1880, zonder beroep (1903), † Amsterdam 30 juni 1946, tr. Amsterdam 9 juli 1903 Nicolaas van der Wolk, geb. Den Helder 14 dec. 1881, rijwielhersteller (1903), rijwielhandelaar (1929), † Amsterdam 14 aug. 1966, zn. van Wijnand en Elisabeth Jacoba Johanna Houtman.
 3. Johanna Wilhelmina Theodora Hegener, geb. Amsterdam 20 jan. 1882, † ald. 23 jan. 1948, tr. Amsterdam 20 nov. 1902 Jan Everard Boekhoff, geb. Amsterdam 13 juni 1878, machinebankwerker (1902, 1931), † Amsterdam 9 aug. 1956, zn. van Johannes Jacobus en Gerarda Root.
 4. Josephina Johanna Maria (Fien) Hegener, geb. Amsterdam 19 juni 1884, † ald. 22 febr. 1938, tr. Amsterdam 14 juni 1905 Gabriel Joseph Johan Floothuis, geb. Ambt Hardenberg 9 dec. 1881, bakker (1905), agent van politie te Amsterdam, politieopziener 2de klasse bij de alg. politie N.O.I.(1913), † Coevorden 18 juni 1958, zn. van Gerrit Jan en Gerritdina Maria Wibier en echtg. van Willemina Maria Antonia van der Veen.
 5. Josephus Antonius Bernardus (Joop), volgt Vc.
 6. Franciscus Fredericus Marie, volgt Vd.
 7. Sophia Geertruida (Fie) Hegener, geb. Amsterdam 1 dec. 1888, dienstbode (1911-1913), † Amsterdam 17 juli 1955, tr. Amsterdam 11 aug. 1915 Jacob Christiaan Frederik (Jaap) de Bie, geb. Amsterdam 26 april 1890, bootwerker (1915), karrijder, koetsier, † Amsterdam 23 okt. 1970, zn. van Jan en Christina Frederika Geistdörfer; hij hertr. Amsterdam 3 mei 1956 Elizabeth Schoegje.
 8. Jansje Constantia Maria (Jans) Hegener, geb. Amsterdam 3 nov. 1890, zonder beroep (1914), † Amsterdam 26 mei 1977, tr. Amsterdam 24 sept. 1914 Henri Charles Wilffert, geb. Amsterdam 24 okt. 1889, spoorwegarbeider (1914), † Amsterdam 29 sept. 1963, zn. van Casimir en Pieternella Catharina Middendorp.
 9. Antonius Johannes Franciscus, volgt Ve.
 10. Marianna Wilhelmina Francisca (Marianne) Hegener, geb. Nieuwer-Amstel 30 dec. 1895, zonder beroep (1918), † Amsterdam 2 maart 1965, tr. Amsterdam 21 febr. 1918 Christiaan Jacobus Nyqvist, geb. Amsterdam 14 nov. 1894, metaalbewerker (1918), chauffeur expeditie, † Amsterdam 17 okt. 1967, zn. van Johan Ferdinand en Jannetje Hulscher.

Gerardus Boekhoff en Anna Constantia Josephina Hegener (IVf-1). (Eigen collectie)

Josephus Antonius Bernardus Hegener (Vc), Wilhelmina Christina Scheffer en hun kinderen Frans en Cor. (Collectie Michiel Hegener)


Vc. Josephus Antonius Bernardus (Joop) Hegener, geb. Amsterdam 20 nov. 1885, beschuitbakker (1904), seinhuiswachter, rangeerder (1916), † Amsterdam 11 juni 1969, tr. 1e Amsterdam 29 april 1908 Wilhelmina Hendrika Heijungs, geb. Amsterdam 15 sept. 1885, † ald. 16 juni 1920, dr. van Hendrik Jansen en Wilhelmina Hendrika Schnur; tr. 2e Amsterdam 14 juli 1921
Wilhelmina Christina (Mien) Scheffer, geb. Amsterdam 11 juli 1889, † ald. 29 aug. 1981, dr. van Johannes en Cornelia van Asperen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Franciscus Cornelis Matthijs (Frans), volgt VIa.
 2. NN Hegener, geb. Amsterdam 1 aug. 1916, † ald. 1 aug. 1916.

VIa. Franciscus Cornelis Matthijs (Frans) Hegener, geb. Amsterdam 5 febr. 1909, electrotechinisch teekenaar (1928), directeur van het Raadgevend Efficiency Bureau Bosboom & Hegener, bedrijfseconomische adviseur (1955), † Utrecht 8 mei 1955, tr. 1e Amsterdam 1 juni 1933 (door echtsch. ontbonden ald. 19 nov. 1947) Metje Maria (Meta) van Ammers, geb. Amsterdam 21 jan. 1910; tr. 2e Amsterdam 2 dec. 1947 Antje Trientje Wierenga, geb. Winterswijk 13 mei 1920, † Bilthoven 15 aug. 2007, dr. van Michiel en Geziena Elisabeth Roo en echtg. van Henk Vulsma.
Uit het tweede huwelijk:
Cees Felix Hegener, geb. Hilversum 16 dec. 1954, † ald. 1 okt. 1975.

Vd. Franciscus Fredericus Marie Hegener, geb. Amsterdam 8 mei 1887, broodbakker (1906), kruier (1914), grossier in suikerwerken en beschuit, † Amsterdam 23 maart 1941, tr. Amsterdam 28 mei 1914 Anna Elisabeth Hendrika de Vos, geb. Amsterdam 2 nov. 1891, † ald. 12 april 1944, dr. van Abram en Hendrika Maria Catharina Borghoff.
Uit dit huwelijk:
Hendrika Maria Catharina Hegener, geb. Amsterdam 28 dec. 1917, † ald. 3 jan. 2005, tr. Amsterdam 3 juli 1941 Lucas Pieter Banen, geb. Amsterdam 18 maart 1912, † ald. 11 april 1959, zn. van Pieter en Wilhelmina Antonia (Wil) Kenter.

Ve. Antonius Johannes Franciscus Hegener, geb. Amsterdam 25 nov. 1892, broodbakker (1912), stoker (1918, 1921), broodbakker (1926), betonwerker, kermisreiziger, † Amsterdam 6 juli 1970, tr. Amsterdam 28 okt. 1926 Johanna Maria de Vink, geb. Leiden 4 juli 1902, † ald. 16 aug. 1961, dr. van Gerrit en Johanna Maria Molenaar.
Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Cornelis Matthijs (Frans), volgt VIb.
 2. Wilhelmina Johanna Hegener, geb. Amsterdam 18 jan. 1943, † Bilthoven 13 okt. 1943.

VIb. Franciscus Cornelis Matthijs (Frans) Hegener, geb. Leiden 30 sept. 1929, † vóór 2012, tr. 16 juni 1951 Toosje Breeuwer, geb. Amsterdam 2 april 1932, dr. van Margaretha Breeuwer.
Uit dit huwelijk:
Johannes Franciscus Gerardus Hegener, geb. Amsterdam 23 jan. 1959, † ald. 21 febr. 1959.

IVg. Petrus Franciscus Antonius Hegener, geb. Rotterdam 13 april 1856, schipper (1876), koopman (1888), † Utrecht 18 aug. 1888, tr. Utrecht 29 juni 1881 Catriena van der Linden, geb. De Bilt 1 maart 1858, † Utrecht 28 maart 1938, dr. van Willem en Elizabeth Koolhaas; zij hertr. Utrecht 14 aug. 1889 Anthonius Stephanus Wessel Pel.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Constantina Hegener, geb. Utrecht 25 febr. 1882, dienstbode, zonder beroep (1946), † Utrecht 24 sept. 1946.
 2. Elisabeth Hegener, geb. Utrecht 5 juli 1884, diestbode (1910), † Amsterdam 25 okt. 1959, tr. Amsterdam 7 dec. 1910 Teunis van Koten, geb. Jutphaas 8 jan. 1882, spoorbeambte (1910), † Cheratte (België) 31 mei 1956, zn. van Jacobus en Grietje Prins.
 3. Wilhelmina Hegener, geb. Utrecht 19 sept. 1886, † ald. 29 maart 1942, tr. Utrecht 4 juli 1906 Christoffel van Luijn, geb. Utrecht 7 april 1880, zn. van Christoffel en Aletta de Bie.