Een geslacht In der Maur, oorspronkelijk uit Berneck (St. Gallen, Zwitserland)

Laatst gewijzigd 20 maart 2021

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. U kunt mij mailen op meel.gif


Vele families uit Bernang (vanaf de 19e eeuw heet het dorp Berneck) voeren een familiewapen. Bovenstaande wapens vande families uit de vierde generatie van deze genealogie, zijn ontleend aan ‘Die Geschichte des Hofes Bernang undder Gemeinde Berneck’ door Jakob Boesch uit 1968.

Het wapen Indermaur is naar een zegel van Hermann In der Mur, Hofammann (burgemeester) van Bernang in 1478.

I. Heinrich In der Maur, tr. Anna (Susanna) Thurnher.
Uit dit huwelijk:

 1. Hans (Johannes), volgt II.
 2. Ulrich In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 6 aug. 1604, † vóór nov. 1607.
 3. Barbel In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 5 maart 1606.
 4. Ulrich In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 15 nov. 1607.
 5. Ursula In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 28 april 1609, † vóór 1642.
 6. Maria In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 25 aug. 1611.

II. Hans (Johannes) Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 9 febr. 1603, † ald. 3 juni 1674, tr. 1e omstr. 1629 Elsbeth Schellig; tr. 2e omstr. 1636 Catharina (Katharina) Gyger (Geiger), ged. 30 dec. 1605, dr. van Hans Gyger en Catharina Torggler.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Susanna Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 april 1630.
 2. Barbara, volgt IIIa.
 3. Margretha Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 12 juli 1634.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Barbara Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 1 jan. 1637, † vóór maart 1644.
 5. Heinrich Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 3 juni 1638.
 6. Lienhardt Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 22 maart 1640, † vóór mei 1642.
 7. Lienhardt Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 10 mei 1642.
 8. Barbara Indermaur, ged. 24 maart 1644.
 9. Ursula Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 31 maart 1647, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 nov. 1669 Hans Anthoni Schmid, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 28 sept. 1645, † ald. 5 mei 1720.
 10. Hans, volgt IIIb.
 11. Balthasar Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 31 aug. 1651.
 12. Ulrich Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 2 april 1654.
 13. Anna Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 2 sept. 1656.

IIIa. Barbara In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 4 jan. 1632, tr. omstr. 1650 Conrad In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 16 mei 1619, Mezger, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 12 okt. 1673, zn. van Jacob en Ursula Emmin (Thierauer).
Uit dit huwelijk:

 1. Balthasar In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 24 nov. 1650.
 2. Conrad In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 17 juli 1652, † vóór juli 1663.
 3. Georg In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 1 april 1658.
 4. Ursula In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 12 juli 1661.
 5. Conrad, volgt IV.

IV. Conrad In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 17 juli 1663, Weissgerwer und Kirchen Pfleger in Bernang, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 4 juli 1736, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 8 okt. 1685 Elsbeth Kauffmann, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 20 mei 1667, † ald. 19 nov. 1734, dr. van Hans en Anna Schachtler.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 18 jan. 1688.
 2. Barbara In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 9 okt. 1689, † vóór febr. 1691.
 3. Barbara In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 23 febr. 1691, † vóór mei 1703.
 4. Catharina In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 12 sept. 1692, † vóór maart 1697.
 5. Judith In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 27 april 1694.
 6. Elsbeth In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 27 april 1695, † vóór febr. 1707.
 7. Catharina In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 14 maart 1697.
 8. Hans Conradt In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 22 mei 1701.
 9. Barbara In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 24 mei 1703.
 10. Küngold In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 16 mei 1705.
 11. Elsbetha In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 febr. 1707.
 12. Johannes, volgt V.

V. Johannes In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 15 febr. 1709, kousenbreier, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 okt. 1743, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 maart 1730 Regula Kauffmann, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 12 dec. 1708, † ald. 29 jan. 1782, dr. van Paulus Kaufmann en Helena Tirauer; zij hertr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 9 juni 1744 Hans Heinrich Ritz.
Uit dit huwelijk:

 1. Hans Conrad, volgt VIa.
 2. Paulus, volgt VIb.
 3. Rudolf Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 11 sept. 1735, † ald. 22 aug. 1782, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 19 febr. 1765 Anna Barbara Kaufmann.
 4. Johannes, volgt VIc.
 5. Katharina (Catharina) Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 30 juni 1739, † ald. 10 mei 1780, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 8 nov. 1763 Hans Jacob Ritz, geb. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 nov. 1725, chirurgijn, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 6 nov. 1780, zn. van Jacob en Anna Elisabeth Spengler.
 6. NN Indermaur, geb. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 24 april 1741, † ald. 24 april 1741.
 7. Elsbeth Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 27 okt. 1742.

VIa. Hans Conrad Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 13 febr. 1731, Schushter und Wegmeister, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 17 juni 1819, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 15 aug. 1758 Catharina Gallasser (Gallusser), ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 9 okt. 1730, † ald. 2 jan. 1794, dr. van Hans Conrad Gallasser en Salomea Freij.
Uit dit huwelijk:

 1. Conrad Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 15 febr. 1760, Soldat in Holland, tr. 3 mei 1790 Salomea Indermaur.
 2. Catharina Indermaur, ged. 1765.

VIb. Paulus In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 22 juni 1732, leverancier van ijzerwaren, poorter van Schoonhoven (6 juni 1764), zilversmid, Stads-Smit (1799), begr. Schoonhoven 28 mei 1805, tr. Schoonhoven 8 juni 1766 Anthonetta Suurendonk, ged. Utrecht 24 nov. 1729, begr. Schoonhoven 27 juni 1809, dr. van Leendert Surendonk en Magteld Heck.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, volgt VIIa.
 2. Leendert Christiaan in der Maur, ged. Schoonhoven 27 nov. 1768, † ald. 22 dec. 1812.
 3. George, volgt VIIb.
 4. Jacob, volgt VIIc.
 5. Antonetta in der Maur, ged. Schoonhoven 21 juli 1774, † Rotterdam 25 mei 1854, tr. Rotterdam 17 aug. 1800 Pieter de Vogel, geb. ’s-Gravenhage, † vóór 25 mei 1854.

VIIa. Johannes in der Maur, ged. Schoonhoven 7 mei 1767, smid (1817), † Schoonhoven 22 jan. 1817, tr. Schoonhoven 18 juni 1788 Anna Constantina Friederichs (Frederiks), ged. Wickrath (Duitsland) 1 juni 1766, keukenmoeder in het St.Catharinagasthuis te Gouda (1821), huishoudster (1821), zonder beroep (1840), † ’s-Gravenhage 11 febr. 1840, dr. van Johann Gottlieb Friederichs en Eva Catharina Lentholz.
Uit dit huwelijk:

 1. Paulus in der Maur, ged. Schoonhoven 7 dec. 1788, begr. ald. 12 jan. 1795.
 2. Johan Frederik, volgt VIIIa.
 3. Johannes in der Maur, geb. Schoonhoven 22 aug. 1792, begr. ald. 20 nov. 1792.
 4. Eva Catrina, volgt VIIIb.
 5. Anna Constantina, volgt VIIIc.

Samen met zijn compagnon Balthasar Jan Gabry zet Johan Frederik in der Maur (VIII-a) het orgelbouwbedrijf van zijn oom Johann Casper Friedrichs na diens dood voort. Er zijn niet veel van hun orgels overgebleven. In de Remonstrantse kerk in Waddinxveen staat een fraai kerkorgel gebouwd door In der Maur en Gabry uit 1825.

VIIIa. Johan Frederik in der Maur, ged. Schoonhoven 2 sept. 1790, orgelbouwer (1817, 1819, 1820, 1825, 1836), orgelmakersknecht (1822), orgelmaker (1820, 1823, 1824, 1826), orgelinstrumentmaker en kabinetwerker (1827, 1828, 1829, 1830), † Gouda 27 aug. 1836, tr. 1e Wilhelmina Antonia Maria van Hogenhuizen, geb. omstr. 1789; tr. 2e Gouda 15 jan. 1817
Geertje Splinter, ged. Mijdrecht 23 april 1793, zonder beroep (1820, 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830), † Boskoop 14 april 1858, dr. van Maarten en Geertje de Vogel.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes Fredrik Indermauer, geb. Gouda 9 nov. 1812, † ald. 29 jan. 1813.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Johannes Casper, volgt IXa.
 3. Geertruij Maria Indermaur, geb. Gouda 15 maart 1819, † ald. 11 aug. 1829.
 4. Martinus Cornelis in der Maur, geb. Gouda 30 okt. 1820, † ald. 18 febr. 1822.
 5. Anna Constantia in der Maur, geb. Gouda 24 maart 1822.
 6. Lucia Clara in der Maur, geb. Gouda 24 aug. 1823, † ald. 1 dec. 1823.
 7. Johan Frederiks in der Maur, geb. Gouda 3 okt. 1824, † ald. 17 febr. 1825.
 8. Lucia Clara in der Maur, geb. Gouda 7 jan. 1826, † ald. 19 febr. 1826.
 9. Dorothea Lucia Clara in der Maur, geb. Gouda 8 juni 1827, † ald. 16 aug. 1827.
 10. Eva Catharina in der Maur, geb. Gouda 5 juni 1828, † ald. 16 aug. 1828.
 11. Johan Frederiks in der Maur, geb. Gouda 22 aug. 1829, † ald. 25 nov. 1829.
 12. Maria Geertruida in der Maur, geb. Gouda 11 nov. 1830, † ald. 11 dec. 1830.

In navolging van zijn vader en oudoom werd Johannes Casper in der Maur (IX-a) orgelbouwer. Een voorbeeld van één van zijn orgels is een secretaire-orgel uit 1855 dat staat in de Oude Kerk van Ermelo.


IXa. Johannes Casper in der Maur, geb. Gouda 23 april 1817, orgelmaker (1851, 1856), † Amsterdam 8 juli 1860, tr. 1e Schoonhoven 1 juni 1844 Annigje de Bruin, geb. Schoonhoven 20 nov. 1818, † Amsterdam 23 maart 1852, dr. van Willem en Sophia Catharina Straatman; tr. 2e Amsterdam 14 febr. 1856
Martje de Vries, geb. Amsterdam 8 sept. 1831, † ald. 22 sept. 1858, dr. van Hendrik en Johanna Meinselina Schomberg.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Johan Frederik, volgt Xa.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Hendrik in der Maur, geb. 8 mei 1857.
 3. Martje Geertrui Maria in der Maur, geb. Amsterdam 21 sept. 1858, † ald. 12 febr. 1859.

Xa. Johan Frederik Indermaur, geb. Amsterdam 2 juni 1846, kastenmaker (1868), orgelmaker (1874), pianostemmer (1899, 1911, 1916), † Bloemendaal 24 dec. 1932, tr. Amsterdam 4 juni 1874 Wilhelmina Hendrika Nije, geb. Amsterdam 4 juni 1851, zonder beroep (1916), † Amsterdam 13 febr. 1919, dr. van Henricus en Alida Christina Leur.
Uit dit huwelijk:

 1. Alida Christina Indermaur, geb. Amsterdam 12 maart 1876, zonder beroep (1916), † Bloemendaal 9 sept. 1916, tr. Amsterdam 19 okt. 1899 Louis Otto Schober, geb. Sorau (Duitsland) 8 sept. 1872, barbier (1899), kapper (1923), † Amsterdam 26 jan. 1948, zn. van Emil en Ernestine Brunzel.
 2. Hendrik Johan Casper Indermaur, geb. Amsterdam 14 april 1879, pianostemmer (1911), tr. Amsterdam 17 mei 1911 Anna Johanna Kühlwilm, geb. Amsterdam 2 juli 1872, † ald. 22 sept. 1955, dr. van Johann Heinrich Kuhlwilm en Anna Wittensleger.

VIIIb. Eva Catrina in der Maur, geb. Schoonhoven 5 jan. 1796, zonder beroep (1821, 1836), † ’s-Gravenhage 11 aug. 1868, tr. ’s-Gravenhage 10 jan. 1821 Daniel Breem, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1800, bode (1821, 1847), zonder beroep (1872), † ’s-Gravenhage 9 mei 1872, zn. van Simon en Johanna Maria Tamboer.
Haar dochter:
Alberta Constantia Indermaur, geb. Rotterdam 20 maart 1814, zonder beroep (1836), tr. ’s-Gravenhage 18 mei 1836 Johannes Frederik Jung, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1806, behanger (1836, 1847), zn. van Johannes en Helena Frederica Liesegang.

VIIIc. Anna Constantina in der Maur, geb. Schoonhoven 12 april 1798, dienstmeid (1816), geen beroep (1821, 1845), † Amsterdam 9 febr. 1845, tr. Amsterdam 21 maart 1821 Jean Baptiste Etienne Duvergé, ged. Antwerpen (België) 24 dec. 1797, dienstbaar (1821), bediende in een koffiehuis (1821), fruitkopersknecht (1821), leerlooier (1823), looijersknecht (1826), kantoorbediende (1828), kapper (1833), † Leiden 5 juli 1849, zn. van Francois Michel en Marie Anne Bertrand.
Haar dochter:
Johanna Constantia in der Maur, geb. Utrecht 20 mei 1816, † ald. 20 mei 1816.

VIIb. George Indermaur, ged. Schoonhoven 14 maart 1771, graveur, goudsmit (1816, 1825), † Utrecht 28 aug. 1825, tr. Utrecht 17 febr. 1795 Maria Jacoba Subarth, ged. Utrecht 30 maart 1766, † ald. 2 juni 1845, dr. van Daniel en Dirkje de Graaf.
Uit dit huwelijk:

 1. George Paulus Indermaur, ged. Utrecht 29 april 1795, † ald. 22 dec. 1795.
 2. Dirk Daniel, volgt VIIId.
 3. Antonetta Maria in der Maur, ged. Utrecht 23 febr. 1800, zonder beroep (1868), † Utrecht 8 juli 1868.
 4. George, volgt VIIIe.
 5. Johannis Henricus Indermaur, ged. Utrecht 25 aug. 1805, begr. ald. 11 aug. 1807.
 6. Dirkje Johanna Indermaur, ged. Utrecht 14 febr. 1808, † ald. 4 juli 1872.

VIIId. Dirk Daniel in der Maur, geb. Utrecht 17 sept. 1797, schoenmaker (1825), bediende (1833, 1836), † Utrecht 9 april 1870, tr. Utrecht 1 nov. 1820 Bartje Hellings (Hellinx), ged. Utrecht 17 mei 1795, naaister, † Utrecht 25 dec. 1865, dr. van Christiaan Hellings en Angenitha Eijsselenberg en wed. van Johannes van Weede.
Uit dit huwelijk:

 1. George, volgt IXb.
 2. Christina Angenitha Indermauer, geb. Utrecht 4 jan. 1823, naaister, † Utrecht 30 dec. 1892.
 3. Antoinetta Hendrica Indermauer, geb. Utrecht 6 febr. 1824, † ald. 17 jan. 1900.
 4. Daniël, volgt IXc.
 5. Dirkje Johanna Maria in der Mauer, geb. Utrecht 25 nov. 1828, † ald. 3 okt. 1830.
 6. Maria Alberta in der Mauer, geb. Utrecht 6 april 1831, naaister, † Utrecht 12 jan. 1909.
 7. Albertus In der Mauer, geb. Utrecht 15 mei 1832, † ald. 29 juni 1832.
 8. Dirkje in der Mauer, geb. Utrecht 6 aug. 1833, † ald. 1 nov. 1833.
 9. Alberta in der Mauer, geb. Utrecht 26 juli 1835, naaister (1911), † Utrecht 16 mei 1916.
 10. Dirkje In de Mauer, geb. Utrecht 14 okt. 1836, naaister (1911), † Utrecht 3 juli 1926.

IXb. George Indermaur, geb. Utrecht 20 maart 1821, behanger (1850, 1851, 1853), † Utrecht 8 mei 1871, tr. Utrecht 3 mei 1848 Pieternella van der Heijde, geb. Utrecht 10 aug. 1815, waschvrouw (1874), † Utrecht 29 jan. 1880, dr. van Hermanus en Emerentia van Maarle(e).
Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Hermanus in der Maur, geb. Utrecht 4 jan. 1850, kamerbehanger (1874), † Utrecht 25 sept. 1874.
 2. Hermanus Pankras, volgt Xb.
 3. Alberta Emerentia (Berta), volgt Xc.
 4. George, volgt Xd.

Xb. Hermanus Pankras In der Maur, geb. Utrecht 13 juni 1851, zinkwerker (1876), loodgieter (1880), † Heenvliet 2 april 1887, tr. Utrecht 5 mei 1875 Helena Doekbrijder, geb. Nijmegen 9 sept. 1845, † Utrecht 13 jan. 1929, dr. van Joannes Hubertus en Wilhelmina Toussaint.
Uit dit huwelijk:

 1. George, volgt XIa.
 2. Wilhelmina in der Maur, geb. Brielle 29 maart 1880, naaister (1911), † Utrecht 7 aug. 1956.

George in der Maur (XI-a) en Johanna van Beek in 1905. (Collectie George In der Maur)

XIa. George in der Maur, geb. Utrecht 14 sept. 1876, orthopedisch maatschoenmaker, † Utrecht 19 juni 1940, tr. 1e Utrecht 17 aug. 1905 Johanna van Beek, geb. Bunnik 13 juli 1879, † Utrecht 23 sept. 1916, dr. van Jacobus en Johanna Swartjes; tr. 2e Utrecht 1 nov. 1923 Dina Maria Schrijvershof, geb. Houten 14 okt. 1881, † Utrecht 30 okt. 1964, dr. van Joannes en Cornelia Sturkenboom.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Hermanus Pankras In der Maur, geb. Utrecht 26 juni 1906, † ald. 6 juli 1929.
 2. George In der Maur, geb. Utrecht 6 april 1908, † ald. 6 april 1908.
 3. NN in der Maur, geb. Utrecht 6 april 1908, † ald. 6 april 1908.
 4. George, volgt XIIa.
 5. Johannes Jacobus, volgt XIIb.

George in der Maur (XII-a) en Alida Maarschalkerweerd in 1936. (Collectie George In der Maur)

XIIa. George In der Maur, geb. Utrecht 13 jan. 1910, orthopedisch maatschoenmaker, † Utrecht 14 febr. 1961, begr. Bilthoven, tr. Zeist 1 okt. 1936 Alida Maarschalkerweerd, geb. 14 april 1913, † 19 april 2010, begr. Bilthoven.
Uit dit huwelijk:

 1. NN In der Maur, geb. Utrecht 11 febr. 1942, † ald. 11 febr. 1942.
 2. Herman In der Maur, geb. Utrecht 12 maart 1943, † ald. 13 maart 1943.

Johannes Jacobus In der Maur (XII-b) en Hendrika Wilhelmina Witkamp in 1940. (Collectie George In der Maur)

XIIb. Johannes Jacobus In der Maur, geb. Utrecht 30 aug. 1914, Districtsdirecteur Coöp. Rabobank Nederland, regio Utrecht, tr. 1e Utrecht 20 nov. 1940 Hendrika Wilhelmina Witkamp, geb. Utrecht 26 dec. 1914, † ald. 28 dec. 1967, dr. van Antonius en Hermina Ratterman; tr. 2e Utrecht 8 aug. 1970 Anna Elisa Burkhard, geb. Erlangen (Duitsland) 13 nov. 1920.

Xc. Alberta Emerentia (Berta) In der Maur, geb. Utrecht 26 juli 1853, † Zeist 27 maart 1939, tr. Utrecht 1 nov. 1876 Albertus Daniel in der Maur (IXh).
Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella in der Maur, geb. Utrecht 20 mei 1877, dienstbode (1895), † Utrecht 19 juni 1948, begr. Zeist, tr. Utrecht 9 nov. 1905 Willem Pieter Gerritsen, geb. Leeuwarden 13 april 1879, † Utrecht 11 mei 1955, begr. Zeist, zn. van Bernardus Jacobus en Wytske van der Kam.
 2. George in der Maur, geb. Utrecht 15 dec. 1878, † ald. 12 maart 1879.
 3. George in der Maur, geb. Utrecht 22 dec. 1879, † ald. 22 mei 1880.
 4. Pierette Maria in der Mauer, geb. Utrecht 11 aug. 1881, † 9 sept. 1971, begr. Zeist, tr. Utrecht 29 aug. 1907 Cornelis Harskamp, geb. Utrecht 3 maart 1880, † Amersfoort 6 dec. 1955, begr. Zeist, zn. van Roelof en Apolonia van der Kas van Stavel.
 5. Alberta Emerentia in der Maur, geb. Utrecht 8 febr. 1883, † ald. 29 april 1883.
 6. Albertus Daniel, volgt XIb.
 7. Alberta Emerentia in der Maur, geb. Utrecht 14 sept. 1886, † Zeist 17 juni 1969, tr. Utrecht 28 nov. 1912 Cornelis van ’t Hof, geb. Oud-Beijerland 25 jan. 1882, † Rotterdam 15 febr. 1942, zn. van Pieter en Johanna Veldhoen.
 8. George, volgt XIc.
 9. Matje Johanna in der Maur, geb. Utrecht 20 juni 1891, † Zeist 19 maart 1971, tr. Bunnik 16 jan. 1919 Jacob Davelaar, geb. De Bilt 29 nov. 1886, aannemer, † Utrecht 19 maart 1956, zn. van Hendrik en Hendrika van Scherpenzeel.

XIb. Albertus Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 21 juli 1884, kantoorbediende (1911), klerk (1942), † Utrecht 17 febr. 1971, tr. Utrecht 17 aug. 1911 Aletta Susanna van de Water, geb. Utrecht 24 juni 1885, zonder beroep (1942), dr. van Laurens Cornelis en Susanna Johanna Takken.
Uit dit huwelijk:

 1. Albertus Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 4 juli 1912, tr. Utrecht 1938 Karin Maria Kwant.
 2. Laurens Cornelis in der Mauer, geb. Utrecht 24 juni 1913, tr. Utrecht 1 juli 1943 Adriana M. van der Waal.
 3. Johannes Hendricus George (Jo) in der Mauer, geb. Utrecht 1 juli 1914, kantoorbediende (1942), tr. Utrecht 28 mei 1942 Grietje Adriana (Gré) Boel, geb. Vlaardingen omstr. 1920, zonder beroep (1942), dr. van Bastiaan en Neeltje Paulina Stuurman.

XIc. George in der Maur, geb. Utrecht 10 okt. 1888, kapper (1915), † na 4 nov. 1966, tr. Utrecht 15 april 1915 Susanna Maria Kroon, geb. Utrecht 15 april 1889, † ald. 4 nov. 1966, dr. van Bernardus en Grietje Nagtegaal.
Uit dit huwelijk:
Susanna Georgina in der Maur, geb. 3 maart 1917, zuster Augustines (1990-1999), † 20 april 1999, begr. Driebergen-Rijsenburg.

Xd. George In der Maur, geb. Utrecht 22 okt. 1855, stoffeerder (1878), behanger (1878, 1880), † Utrecht 25 dec. 1897, tr. Vianen 8 febr. 1878 Matje Johanna de Jong, geb. Vianen 18 nov. 1849, † Haarlem 31 aug. 1929, dr. van Huibert en Johanna Maria Deibel.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria In der Maur, geb. Utrecht 24 april 1878, † ald. 27 juli 1934, tr. Utrecht 6 sept. 1900 Hendricus Gerardus van Broekhuisen, geb. Utrecht 22 aug. 1877, † ald. 13 jan. 1938, zn. van Gerrit en Hendrika Geertruida van Beusekom.
 2. George Huibert, volgt XId.
 3. Alexander Daniel Huibert In der Maur, geb. Utrecht 9 maart 1885, † ald. 27 dec. 1885.

XId. George Huibert in der Maur, geb. Utrecht 1 mei 1880, behanger, † Haarlem aug. 1955, tr. Utrecht 8 febr. 1900 Engeltje Slagt, geb. Kockengen 25 maart 1876, † Haarlem 31 mei 1947, dr. van Jan en Steintje van Soest.
Uit dit huwelijk:

 1. Stijntje Matje in der Maur, geb. Utrecht 8 febr. 1901, bejaardenverzorgster, † Amsterdam 27 mei 1972, tr. Zeist 12 okt. 1922 Joseph Adrianus Nassenstein, geb. ’s-Gravenhage 31 juli 1901, † ald. 12 nov. 1929, zn. van Johannes Theodorus en Elisabeth Anna Bouter.
 2. Georgine in der Mauer, geb. Zeist 24 aug. 1902, tr. Utrecht 11 juni 1924 Herman Rudolph Meijer, geb. Amsterdam 9 febr. 1899, zn. van Jan en Maria Klupper.
 3. Matje Johanna in der Maur, geb. Zeist 26 jan. 1907, winkelierster chocolaterie, tr. Amsterdam 27 mei 1937 Gerardus Köster, geb. Amsterdam 18 nov. 1907.

IXc. Daniël in der Maur, geb. Utrecht 1 maart 1826, zonder beroep (1852, 1855), schoenmaker (1861), † Zeist 11 maart 1876, tr. Utrecht 30 april 1851 Elisabeth van Manen, geb. Maartensdijk 14 april 1828, † Utrecht 30 dec. 1910, dr. van Cornelis Jacobus en Johanna Mechtelina Lucassen.
Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 20 jan. 1852, † ald. 20 april 1852.
 2. Alberta in der Mauer, geb. Utrecht 20 aug. 1853, dienstbode (1893), zonder beroep (1923), † Utrecht 21 mei 1928.
 3. Daniel, volgt Xe.
 4. Maria Johanna Indermauer, geb. Utrecht 5 april 1859, tr. 1e Oost- en West-Souburg 24 juli 1885 Jeremias van Splunder, geb. Ouwerkerk 13 juli 1858, zendelingenleraar (1886), † Salawati (Nieuw-Guinea) 27 sept. 1886, zn. van Jan Cornelis en Helena (Lena) Bakker; tr. 2e Utrecht 31 dec. 1889 Gerrit Johannes Hendrik Legrand, geb. Nijmegen 22 okt. 1856, zn. van Johannes Melchior en Maria Elisabeth Claas.
 5. Johannes, volgt Xf.
 6. Christine Indermauer, geb. Utrecht 20 juni 1864, dienstbode (1890), † Hilversum 9 dec. 1951, tr. Utrecht 6 nov. 1890 Joseph Johannes Balfoort, geb. Utrecht 6 febr. 1868, rechtskundige (1921), zonder beroep (1941), † Naarden 22 maart 1941, zn. van Willem en Wilhelmina van den Berg.
 7. Clasina in der Mauer, geb. Utrecht 4 nov. 1868, † ald. 23 april 1934.
 8. Piet in der Maur, geb. Utrecht 18 maart 1872, † ald. 29 maart 1872.

Xe. Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 27 nov. 1855, kurkensnijder (1881, 1882, 1908), † Utrecht 11 maart 1924, tr. 1e Utrecht 19 mei 1880 Elisabeth Jacoba Tinnemans, geb. Utrecht 12 april 1851, † ald. 15 febr. 1883, dr. van Hendricus Wilhelmus en Elisabeth van Kooten; tr. 2e Vreeswijk 13 okt. 1883 Alida Noordanus, geb. Jutphaas 18 aug. 1860, † Utrecht 12 nov. 1938, dr. van Antonie en Elisabeth Tishauser.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Elisabeth Alberta in der Mauer, geb. Utrecht 9 febr. 1881, † ald. 30 april 1881.
 2. Daniel Hendrikus Wilhelmus in der Mauer, geb. Utrecht 23 dec. 1882, † ald. 17 maart 1883.
  Uit het tweede huwelijk:
 3. Daniel Dirk in der Mauer, geb. Utrecht 22 juli 1884, † ald. 4 aug. 1884.
 4. Alphons Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 5 juli 1885, † ald. 29 juli 1885.
 5. Antonie, volgt XIe.
 6. Elisabeth Maria Johanna in der Maur, geb. Utrecht 10 febr. 1888, † ald. 8 maart 1905.
 7. Daniel in der Maur, geb. Utrecht 10 mei 1890, † ald. 12 juli 1891.
 8. Elisa Alida Indermauer, geb. Utrecht 4 juni 1892, † ald. 31 okt. 1981.
 9. Daniel, volgt XIf.
 10. Jannetje Elisabeth Alida in der Mauer, geb. Utrecht 21 okt. 1896, dienstbode (1918), † Utrecht 14 jan. 1980, tr. Utrecht 1 maart 1923 (door echtsch. ontbonden ald. 19 juli 1961) Johan Hendrik Elsenaar, geb. Utrecht 5 aug. 1896, meubelmaker, † Utrecht 4 jan. 1988, zn. van Jan en Johanna Hendrika Hoendervanger.
 11. Alida in der Mauer, geb. Utrecht 20 juni 1899, † ald. 19 aug. 1899.
 12. Gerrit Johannes Hendrik in der Mauer, geb. Utrecht 17 jan. 1901, boekbinder (1930), † Utrecht 19 sept. 1965, tr. Utrecht 28 mei 1930 Catharina Clasina de Borst, geb. Utrecht 23 aug. 1907, zonder beroep (1930), † Utrecht 3 juni 1992, dr. van Cornelis en Johanna van den Hooven.

XIe. Antonie in der Mauer, geb. Utrecht 29 mei 1886, metaaldraaier (1908), draaier (1936), † Utrecht 24 nov. 1936, tr. Utrecht 27 mei 1908 Neeltje Baas, geb. Utrecht 28 aug. 1886, zonder beroep (1908, 1942), dr. van Hendrikus Martinus en Jenneke Wilhelmina Adriana Jacobs.
Uit dit huwelijk:

 1. Arie Daniel, volgt XIIb.
 2. Hendrikus Martinus (Henk), volgt XIIc.
 3. NN in der Maur, geb. Utrecht 13 nov. 1911, † ald. 13 nov. 1911.
 4. Antonie in der Mauer, geb. Utrecht 26 april 1913, † ald. 29 okt. 1913.
 5. Jenneke Wilhelmina Adriana in der Mauer, geb. Utrecht 22 sept. 1914.
 6. Antonia in der Mauer, geb. Utrecht 4 aug. 1916, zonder beroep (1942), tr. Utrecht 23 sept. 1942 Lambertus Antonius van der Linden, geb. Utrecht omstr. 1920, chauffeur (1942), zn. van Antonius Gerardus en Victoria Maria van Dun.
 7. Neeltje in der Mauer, geb. Utrecht 2 juni 1920.
 8. Willemina Jannetje in der Maur, geb. Utrecht 24 juli 1922, † ald. 21 sept. 1973.

XIIb. Arie Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 21 aug. 1908, timmerman (1938), † Utrecht 2 sept. 2004, tr. Utrecht 23 juni 1938 Gerritje Margaretha Leeman, geb. Utrecht 14 maart 1913, zonder beroep (1938), † Utrecht 17 april 1998, dr. van Anthonius Josephus en Cornelia de Gans.
Uit dit huwelijk:
Cornelis Anthonius Josephus in der Mauer, geb. omstr. 1942, † Utrecht 2 mei 1944.

XIIc. Hendrikus Martinus (Henk) In der Mauer, geb. Utrecht 17 sept. 1909, timmerman, † Utrecht 12 jan. 1984, tr. Utrecht 31 mei 1933 Kornelia Wilhelmina (Cor) de Kleuver, geb. Rheine (Duitsland) 7 juli 1911, † Utrecht 3 nov. 1995, dr. van Cornelis en Sofie Friederike Röhlke.
Uit dit huwelijk:
Neeltje (Nel) in der Mauer, geb. Utrecht 2 sept. 1933, † ald. 14 juni 2008, tr. 1e Utrecht 11 juni 1953 (door echtsch. ontbonden ald. 1972) Johannes (Jan) van Nieuwpoort, geb. Utrecht 8 april 1921, † Nieuwegein 14 jan. 2010, zn. van Theodorus en Gatske de Bruijn; tr. 2e Zeist 1975 Helmert van Scherpenzeel, geb. Utrecht omstr. 1925, † ald. 17 okt. 1994.

XIf. Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 17 maart 1894, koetsier, chauffeur (1958), † Utrecht 7 juli 1958, tr. Utrecht 20 aug. 1919 Dirkje Scheepmaker, geb. Utrecht 3 okt. 1893, † ald. jan. 1972, dr. van David en Jannetje de Jong.
Uit dit huwelijk:
Daniel in der Maur, geb. Utrecht 12 mei 1920, † ald. 27 maart 1928.

Xf. Johannes Indermauer, geb. Utrecht 17 dec. 1861, behanger (1889, 1902)), † Utrecht 3 juli 1939, tr. Utrecht 9 febr. 1887 Henrietta Frederika van der Graaf, geb. Utrecht 10 mei 1863, bewaarster wijkgebouw (1902), † Amersfoort 26 juli 1943, dr. van Jacobus en Frederica van Kooten.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Henriette Indermauer, geb. Utrecht 18 febr. 1887, dienstbode (1903-1911), tr. Utrecht 2 dec. 1920 Jacob Gerrit Fijnvandraat, geb. Baarn 13 maart 1884, hulpschrijver, ambtenaar-wachtgelder, † Amersfoort 29 dec. 1950, zn. van Johannes Philippus en Zwanida Volten en wedr. van Jeannette Hendrika Antonia Uithoff.
 2. Daniel Marinus Jeremias Indermauer, geb. Utrecht 2 maart 1888, † ald. 27 april 1888.
 3. Maria Johanna Christina Indermauer, geb. Utrecht 20 juli 1889, † ald. 29 nov. 1889.
 4. Johannes Indermauer, geb. Utrecht 3 juni 1893, † ald. 13 febr. 1894.
 5. Johannes Daniel Indermauer, geb. Utrecht 17 mei 1898, † ald. 24 juli 1899.

VIIIe. George in der Maur, ged. Utrecht 23 jan. 1803, bediende (1833, 1845, 1849), oppasser (1838, 1844), † Utrecht 28 jan. 1876, tr. Utrecht 12 mei 1830 Pierrette Marie Gibaut, geb. Arnhem 27 febr. 1804, † Utrecht 22 maart 1873, dr. van Pierre en Dirkje Slothouber.
Uit dit huwelijk:

 1. George, volgt IXd.
 2. Dirkje Maria Jacoba In der Mauer, geb. Utrecht 15 juni 1833, dienstbaar (1863), † Utrecht 3 sept. 1866.
 3. Jacobus Marinus Hendricus in der Maur, geb. Utrecht 2 jan. 1835, timmerman, † Utrecht 27 okt. 1856.
 4. Ja(c)ques Pierre, volgt IXe.
 5. Antonetta Maria Jacoba in der Maur, geb. Utrecht 27 maart 1838, diensbode (1861), † ’s-Gravenhage 23 april 1914, tr. Utrecht 31 okt. 1866 David Gerardus Leusden, geb. Utrecht 7 april 1835, kleermaker, † Utrecht 29 dec. 1889, zn. van Johannes David en Johanna Marija Verhoesen.
 6. Anthonia Johanna in der Maur, geb. Utrecht 30 juni 1840, † Rijswijk febr. 1923.
 7. Hendrik Daniel, volgt IXf.
 8. Marinus Gerardus, volgt IXg.
 9. Albertus Daniel, volgt IXh.
 10. Simon Johannes, volgt IXi.

IXd. George in der Maur, geb. Utrecht 2 sept. 1831, letterzetter (1862), letterzetter en machinedrijver (1867), directeur ’s Landsdrukkerij in Batavia (1888), † Buitenzorg, Batavia (Nederlands-Indië) 14 sept. 1888, tr. Batavia (Nederlands-Indië) 11 maart 1863 Therese Steins, geb. Soemedang (Nederlands-Indië) 14 febr. 1847, † Batavia (Nederlands-Indië) 12 dec. 1889.
Uit dit huwelijk:

 1. H. J. in der Maur.
 2. Petronella Maria in der Maur, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 6 febr. 1864, hulponderwijzeres (1886), tr. Batavia (Nederlands-Indië) 2 april 1887 Samuel Coenraad Sanders, geb. Nijmegen 30 sept. 1862.
 3. Theresia Georgina Jantiena in der Maur, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 16 jan. 1866, † ald. 6 juni 1914.
 4. George Pieter Gustaaf in der Maur, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 8 mei 1868, machinedrijver bij ’s landsdrukkerij in Batavia (1898), † Bandjermasin (Nederlands-Indië) 6 maart 1910, tr. Batavia (Nederlands-Indië) 30 aug. 1893 Anna Adriana de Jonge, geb. Ambarawa (Nederlands-Indië) 29 mei 1875.
 5. Helena Christina in der Maur, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 25 mei 1870, † Soerabaja (Nederlands-Indië) 4 jan. 1908, tr. Batavia (Nederlands-Indië) 26 febr. 1890 Karel Maria Louis Hendrikus Hubertus Hulster.
 6. NN in der Maur, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 25 mei 1870.
 7. Christina Antoinette in der Maur, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 31 mei 1872, zonder beroep (1925, 1934, 1936), † ’s-Gravenhage 1 april 1960, tr. Batavia (Nederlands-Indië) 28 nov. 1895 Johan de Lannoy, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 27 nov. 1870, zonder beroep (1934, 1936), † ’s-Gravenhage 30 aug. 1936, zn. van Adolphine Sophie Jaqueline Ament.
 8. Johan Carel August in der Maur, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 23 maart 1875, † ald. 30 april 1875.

IXe. Ja(c)ques Pierre in der Maur, geb. Utrecht 24 april 1836, metselaar (1891), werkman (1895), opperman, † Amsterdam 23 april 1916, tr. Amsterdam 26 april 1871 Janna Barbara Boomkamp, geb. Amsterdam 11 maart 1846, dr. van Jan Harmen en Neeltje Verschoor.
Uit dit huwelijk:

 1. Simon Hermanus, volgt Xg.

Xg. Simon Hermanus in der Maur, geb. Amsterdam 2 okt. 1871, besteller (1891), loopknecht (1895), suikerbakker (1899), glazenwasser (1916), † Amsterdam 14 dec. 1911, tr. Amsterdam 17 juli 1895 Sjouwtje (Josina) Tavenier, geb. Zaandam 17 sept. 1874, † Amsterdam 6 sept. 1967, dr. van Klaas en Hendrika de Jong.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacques Pierre, volgt XIg.
 2. Simon Hermanus in der Maur, geb. Amsterdam 1 juni 1897, † ald. 16 mei 1898.
 3. Simon Hermanus Klaas in der Maur, geb. Amsterdam 1 sept. 1899, † ald. 20 juli 1900.
 4. Simon Hermanus in der Maur, geb. Amsterdam 21 juli 1901, † ald. 13 febr. 1902.
 5. Sjouwtje in der Maur, geb. Amsterdam 11 aug. 1902, winkeljuffrouw, dienstbode, † Amsterdam 26 okt. 1970, tr. Amsterdam 19 jan. 1928 Johannes Hendricus Burger, geb. Amsterdam 15 maart 1904, koopman (1928), groenteman, zn. van Franciscus Johannes en Maria Lamberta (Marretje) Kallenkerk.
 6. Janna Barbara in der Maur, geb. Amsterdam 17 sept. 1904, inpakster, koffiejuffrouw, † Amsterdam 18 maart 1982, tr. Amsterdam 19 juli 1923 Abraham Vinck, geb. Amsterdam 23 april 1887, chauffeur (1923), † Amsterdam 1 juni 1949, zn. van Adriaan Johannes en Cornelia Johanna Breeman en gesch. echtg. van Sijtje Maria Blok.
 7. Hendrika in der Maur, geb. Amsterdam 23 okt. 1906, bedrijfsleidster naaiatelier, † Amsterdam 23 nov. 1983.
 8. Simon Hermanus in der Maur, geb. Amsterdam 21 febr. 1908, † ald. 28 juni 1908.
 9. Elia in der Maur, geb. Amsterdam 11 april 1909, † ald. 22 aug. 1910.

XIg. Jacques Pierre In der Maur, geb. Amsterdam 7 nov. 1895, chauffeur (1914, elektriciën (1916), automonteur, † Amsterdam 6 febr. 1984, tr. Amsterdam 9 aug. 1916 Anna Angenita Keijzer, geb. Amsterdam 2 nov. 1896, dr. van Gerhard en Anna Catharina Maria de Lange.
Uit dit huwelijk:

 1. Sjouwtje (Maud) In der Maur, geb. Amsterdam 4 nov. 1916, kostuumnaaister, † Numansdorp 10 juni 2012, tr. Amsterdam 21 okt. 1942 (door echtsch. ontbonden ald. 28 mei 1949) Johannes Gerard Bokma, geb. Amsterdam 15 mei 1920, † Numansdorp 22 juli 2010.
 2. Anna Angenita (Annie) In der Maur, geb. Amsterdam 31 okt. 1919, naaister, tr. Amsterdam 21 mei 1942 Abraham Priestersbach, geb. Amsterdam 14 mei 1914, † ald. 26 sept. 1984, zn. van Johannes Servatius en Henderina Spekkers.

IXf. Hendrik Daniel in der Maur, geb. Utrecht 6 febr. 1842, agent van politie (1878, 1879), werkman (1986), zonder beroep (1894), bediende (1900), los werkman (1902), † Utrecht 9 febr. 1906, tr. Utrecht 15 mei 1867 Wilhelmina Christina Lugten, geb. Nieuwer-Amstel 5 maart 1845, koopvrouw (1889), hoedenmodiste (1909), † Amsterdam 9 nov. 1924, dr. van Pieter en Maria Hendrika de Zwaan; zij hertr. Amsterdam 3 febr. 1909 Johannes Hermanus Aloisius Banning.
Uit dit huwelijk:

 1. Georgina Petronella Maria in der Maur, geb. Houten 14 aug. 1868, † ald. 20 aug. 1868.
 2. Pieter George, volgt Xh.
 3. Maria Pieereta in der Maur, geb. Houten 21 nov. 1871, dienstbode (1889), † Utrecht 24 maart 1929, tr. Hilversum 9 nov. 1889 Eldert Houthuijzen, geb. Hilversum omstr. 1867, sjouwerman (1889), zonder beroep (1933), † Utrecht 7 dec. 1933, zn. van Rijk en Cornelia Theebe.
 4. George, volgt Xi.
 5. Maggalina Wilhelmina in der Maur, geb. Schiedam 20 juni 1876, † ald. 3 okt. 1876.
 6. Antonie Johannes in der Maur, geb. Utrecht 16 juni 1878, † ald. 22 nov. 1878.
 7. Hendrik Daniel, volgt Xj.
 8. David Gerardus in der Mauer, geb. Utrecht 2 maart 1882, † ald. 26 dec. 1887.
 9. Wilhelm Christiaan Albert, volgt Xk.
 10. Willem, volgt X-l.

Xh. Pieter George In der Maur, geb. Houten 29 sept. 1869, slager (1885), tamboer (1889), spoorwegarbeider (1891-1899) spoorwegbeamte (1900-1924), † Utrecht 6 juli 1940, tr. Utrecht 27 mei 1891 Cornelia Catharina van der Wal, geb. Utrecht 22 maart 1870, † ald. 2 jan. 1935, dr. van Bernardus en Cornelia Johanna Hendrica Scuppes.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Christiaan in der Maur, geb. Utrecht 15 juni 1891, † 3 dec. 1910.
 2. Cornelia Johanna Hendrika in der Maur, geb. Utrecht 4 juni 1893, tr. 1e Willem Alfons Belle, geb. Buitenzorg, Java (Nederlands Indië) omstr. 1886, † Rotterdam 27 jan. 1966; tr. 2e vóór 1935 Frederik Hendrik Roelof van Beek, geb. Amsterdam 26 juli 1885, kantoorbediende (1918), directeur Reclamebedrijf “Preciosa” (1935), † Batavia (Nederlands-Indië) 23 febr. 1935, zn. van Johan Fredrik Wilhelm en Maria Catharina Geerdes en wedr. van Theodora Jacoba Adriana Putman; tr. 3e Batavia (Nederlands-Indië) 2 jan. 1936 (door echtsch. ontbonden ’s-Gravenhage 13 april 1949) Lambertus Bernardus Fischer, geb. Groenlo 12 mei 1898.
 3. Pieter George In der Maur, geb. Utrecht 8 sept. 1896, kelnner, kantoorbediende, handelsreiziger, † Rotterdam 4 maart 1953, tr. 1e Rotterdam 29 dec. 1920 Elisabeth Rossbach, geb. Rotterdam 21 april 1892, dr. van Carl Adam Wilhelm en Elisabeth Oudwater; tr. 2e Rotterdam 4 april 1928 Regina Pieternella Voogt, geb. Rotterdam 3 febr. 1895, dr. van Jacob Jan en Elizabeth van Toor.
 4. Bernardus In der Maur, geb. Utrecht 29 nov. 1897, † Rhoon 10 mei 1950, tr. Rotterdam 23 nov. 1921 Johanna Frederika Reijnst, geb. Rotterdam 16 april 1898, † ald. 30 nov. 1982, dr. van Jacob Theodorus en Cornelia Agatha Hazelzet; zij hertr. na 1950 Jan Noordam.

Xi. George in der Maur, geb. Schiedam 5 mei 1874, lineerder (1894, 1896, 1898), boekbinder (1897), spoorwegbeamte (1900, 1902), handelsreiziger (1912), koopman (1922), tr. Amsterdam 23 mei 1894 (door echtsch. ontbonden ald. 11 okt. 1907) Anna Catharina Haubrich, geb. Hoorn 1 juni 1870, schoonmaakster (1912), † Amsterdam 10 juli 1948, dr. van Jacob en Hendrika Brinkhof; zij hertr. Amsterdam 23 jan. 1918 Hendrikus Antonius Schieveen.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika in der Maur, geb. Amsterdam 17 febr. 1894, strijkster (1910), tr. Amsterdam 1 aug. 1912 (door echtsch. ontbonden ald. 29 dec. 1927) Henri van den Bosch, geb. Amsterdam omstr. 1883, sigarenmaker (1912), zn. van Arie en Elisabeth Douwes.
 2. Georgina in der Maur, geb. Amsterdam 19 april 1896, † vóór 1897.
 3. George, volgt XIh.
 4. Maria Jacoba in der Maur, geb. Amsterdam 25 dec. 1898, † ald. 27 nov. 1899.
 5. Johannes Jacobus in der Maur, geb. Utrecht 1 aug. 1900, † Rotterdam 20 juni 1902.
 6. Anna Catharina in der Maur, geb. Rotterdam 24 mei 1902, † ald. 30 juni 1902.
 7. Hendrik Daniel in der Maur, geb. Utrecht 11 okt. 1904.

XIh. George in der Maur, geb. Amsterdam 2 juni 1897, stuurman koopvaardij (1922), onderhavenmeester (Tandjong Priok, Ned. Indië, 1928), havenmeester 2de klasse (1937), † ’s-Gravenhage 25 nov. 1962, tr. Amsterdam 14 sept. 1922 Marie Jeanne Snabilié, geb. Nijmegen 3 april 1899, Rijkstelefoniste, dr. van Ernest Joseph en Maria Carmen Diaz.
Uit dit huwelijk:
Carmen Anna in der Maur, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 15 dec. 1924, † juni 2013.

Hendrik Daniel in der Maur (Xj-1) en Theodora Johanna in der Maur (Xj-3). (Collectie George Poeleman)

Xj. Hendrik Daniel in der Maur, geb. Utrecht 11 nov. 1879, matroos (1898), rijwielhersteller (1900), glazenwascher (1900), † Weltevreden, Batavia (Nederlands-Indië) 20 febr. 1907, tr. Amsterdam 2 mei 1900
Geesje Anna Maas, geb. Amsterdam 23 jan. 1879, † ald. 4 sept. 1960, dr. van Jacob en Helena Susanna Post; zij hertr. Amsterdam 24 febr. 1909 Theodorus Johannes Leis.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Daniel in der Maur, geb. Hilversum 15 nov. 1900, kantoorbediende (1933), stenotypist, † omstr. 1966, tr. 1e ’s-Gravenhage 6 sept. 1933 (door echtsch. ontbonden ald. 12 juni 1934) Hendrika Jacoba van den Steen, geb. ’s-Gravenhage 18 dec. 1913, koffiejuffrouw (1933), zonder beroep (1937), † ’s- Gravenhage 31 jan. 1967, dr. van Hendricus Jacobus en Cornelia Francina van Toledo; zij hertr. 14 april 1937 Dirk van den Ende; tr. 2e ’s-Gravenhage 22 april 1936 (door echtsch. ontbonden ald. 31 jan. 1945) Alida Magdalena van der Post, geb. Leiden 17 okt. 1885, gesch. echtg. van Petrus Johannes Wigbers; tr. 3e ’s-Gravenhage 28 febr. 1945 Hendrika Maria Vroom, geb. ’s-Gravenhage 30 nov. 1903, † Rotterdam 26 nov. 1992, wed. van Marinus Frederik Lammering.
 2. Jacobus in der Maur, geb. Amsterdam 14 mei 1903, † 15 febr. 1904.
 3. Theodora Johanna in der Maur, geb. Amsterdam 29 dec. 1906, † ald. 15 mei 1994, tr. Amsterdam 20 aug. 1936 George Lodewijk Poeleman, geb. Den Helder 23 okt. 1906, † Amsterdam 26 juni 1974, zn. van George Lodewijk en Elizabeth Maria Brons.

Xk. Wilhelm Christiaan Albert in der Mauer, geb. Utrecht 16 dec. 1884, loopknecht (1904), arbeider remmer bij de Spoorwweg Mij (1906, 1907, 1908), spoorbeambte (1909, 1919), † Tilburg 8 febr. 1919, tr. Amsterdam 27 mei 1909 Christina Catharina Maria de Jong, geb. Amsterdam 9 jan. 1889, dr. van Johannes Antonie en Ubina Jacoba Koop.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Christiaan Albert in der Maur, geb. Amsterdam 6 sept. 1910, tabakmakersbediende (1929), tr. 1e Amsterdam 22 sept. 1937 (door echtsch. ontbonden ald. 29 juli 1944) Maria Elisabeth Zandvoort, geb. Amsterdam 16 juni 1916, dr. van Georg Johannes Jacobus en Gesina Johanna Pier; zij hertr. Amsterdam 24 sept. 1952 Willem Milikan; tr. 2e Amsterdam 23 aug. 1944 Everdina Bisschop, geb. Hoogeveen 18 jan. 1913.
 2. Wilhelmina Christina in der Maur, geb. Roosendaal en Nispen 27 dec. 1912, winkeljuffrouw groentenzaak, † Amsterdam 2 mei 1975, tr. Amsterdam 14 juni 1945 Hubertus Theodorus Johannes van Wel, geb. Vlissingen 2 nov. 1904.
 3. Johanna Antonia in der Maur, geb. Roosendaal 16 dec. 1913, tr. Amsterdam 23 jan. 1935 Roelof Tuininga, geb. Hillegom 13 okt. 1908, † Amsterdam 28 okt. 1957.
 4. Pieter George in der Maur, geb. Almelo 9 mei 1915, kantoorbediende kleermakersmagazijn, toneelspeler (1941), bedrijfsleider, † Amsterdam 5 aug. 1991.

X-l. Willem in der Maur, geb. Utrecht 21 juli 1886, kruier (1909, 1914), magazijnknecht (1916), pakhuisknechtmagazijnknecht (1921), † Medemblik 19 april 1945, tr. Amsterdam 30 nov. 1916 (door echtsch. ontbonden ald. 27 juni 1928) Johanna Jacoba van Veen, geb. Amsterdam 24 juli 1886, dr. van Pieter en Anna Elisabeth Rikkers.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Christina (Mien) in der Maur, geb. Amsterdam 13 okt. 1917, † Wieringerwerf 12 juni 1995, tr. Amsterdam 7 juni 1949 Roelof Hoes, geb. Losser 17 mei 1918, † 27 juni 2011, zn. van Arend en Gerrigje Kijk in de Vegte.
 2. Wilhelm Christiaan Albert in der Maur, geb. Amsterdam 27 juni 1919, magazijn en fietsknecht (1938).

IXg. Marinus Gerardus in der Maur, geb. Utrecht 27 mei 1844, besteller (1879), metselaar (1887), † Amsterdam 8 aug. 1924, tr. Utrecht 29 juli 1874 Alida Ardonne, geb. Driebergen 22 okt. 1853, † Amsterdam 3 aug. 1929, dr. van Cornelis en Maria Genoveva de Bruijn.
Uit dit huwelijk:

 1. George Karel Frederik in der Maur, geb. Utrecht 26 juli 1875, sigarenmaker (1895), † Utrecht 17 jan. 1899, tr. Utrecht 14 sept. 1898 Maria Bloemendal, geb. Utrecht 9 dec. 1874, dr. van Gijsbert en Sophia Voskuil.
 2. Cornelis Gerardus in der Maur, geb. Utrecht 5 april 1877, † ald. 14 juli 1877.
 3. Simon Johannes in der Maur, geb. Utrecht 19 maart 1878, † ald. 26 juni 1878.
 4. Maria Helena in der Maur, geb. Utrecht 23 sept. 1879, diensbode (1895), † Amsterdam 1927, tr. Amsterdam 12 juni 1901 Gijsbertus Terstall, geb. Amsterdam 14 febr. 1877, bediende (1901), werkman (1927), zn. van Johannes en Clara Maria Johanna Winkelman.
 5. Anthonia Johanna in der Mauer, geb. Utrecht 25 juni 1881, zonder beroep, † Amsterdam 3 april 1952, tr. Amsterdam 2 febr. 1911 Antoon Schönberg, geb. Amsterdam 8 dec. 1884, magazijnbediende (1911), † Amsterdam 12 febr. 1947, zn. van Johannes Christiaan en Hendrica Elisabeth Martin.
 6. Cornelis (Kees), volgt Xm.
 7. Antonetta Maria in der Mauer, geb. Utrecht 7 okt. 1884, † ald. 23 febr. 1885.
 8. Helena in der Maur, geb. Utrecht 12 april 1886, † ald. 26 aug. 1886.
 9. Albertus Daniel in der Maur, geb. Utrecht 21 juni 1887, † ald. 15 aug. 1887.
 10. Alida in der Maur, geb. Utrecht 20 maart 1890, † ald. 12 april 1890..

Maria Helena in der Maur (IXg-4) en haar oudste zoon Cornelis Terstall, omstreeks 1918. (Collectie Rob Terstall)

Kees in der Maur (X-m) en Alie Jongeneel in 1951. (Collectie Tom Hoornstra)

Xm. Cornelis (Kees) in der Maur, geb. Utrecht 3 jan. 1883, spoorbeambte (1913), hoofdconducteur NS, † Amsterdam 7 febr. 1954, tr. 1e Utrecht 2 nov. 1904 Elisabeth Catharina Meelen, geb. Utrecht 14 febr. 1883, zonder beroep (1913), † Utrecht 15 jan. 1913, dr. van Dirk en Gerarda de Brons; tr. 2e Amsterdam 11 juni 1913
Aaltje (Alie) Jongeneel, geb. Amsterdam 16 mei 1887, † ald. 16 febr. 1959, dr. van Pieter en Neeltje Molenaar en wed. van Louis Ernst Friedrich Althof.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis in der Maur, geb. Utrecht 10 maart 1905, broodbakker, tr. Rotterdam 7 nov. 1934 Jacoba van Woerkom, geb. Dordrecht 31 aug. 1909, dr. van Antonie en Gerritje Bosman.
 2. Dirk George in der Maur, geb. Utrecht 23 nov. 1906, kantoorbediende, boekhouder, tr. Rotterdam 27 dec. 1933 Imkina van Spandaw, geb. Rotterdam 29 sept. 1908, dr. van Abraham en Johanna Bernarda Swaak.
 3. George Karel Frederik in der Maur, geb. Utrecht 3 aug. 1908, wikkelaar, † vóór aug. 1970, tr. Rotterdam 29 april 1936 Johanna Maria Petronella van Overbeek, geb. Rotterdam 1 aug. 1904, † ald. 1 aug. 1984, dr. van Willem en Catharina Henderson en gesch. echtg. van Frederik Hermanus Willem de Neef.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Cornelia in der Maur, geb. Amsterdam 23 aug. 1915, winkeljuffrouw warenhuis, † Amsterdam 3 dec. 2001, tr. Amsterdam 14 okt. 1942 Hendrik Frederik Doncker, geb. Amsterdam 18 sept. 1915, † ald. 11 maart 2001.

IXh. Albertus Daniel in der Maur, geb. Utrecht 22 sept. 1845, kleermaker (1863, 1876, 1877, 1878, 1879), brievenbesteller (1881, 1911), † Utrecht 31 maart 1919, tr. Utrecht 1 nov. 1876 Alberta Emerentia (Berta) In der Maur (Xc).

IXi. Simon Johannes in der Maur, geb. Utrecht 3 juni 1849, hoedenmaker (1873, 1876, 1878, 1882), trambeambte (1885, 1910), gepensioneerd controleur H.T.M. (1916), † ’s-Gravenhage 23 febr. 1916, tr. Utrecht 5 nov. 1873 Johanna Catharina van Rhee, geb. Breda 27 okt. 1852, hoedenmaakster (1873), zonder beroep (1885, 1891, 1910), † Rijswijk 12 juni 1915, dr. van Willem Jacobus en Johanna Maria Dam.
Uit dit huwelijk:

 1. Piaretta Maria in der Maur, geb. Gouda 27 febr. 1874, modemaakster (1896), hoedenwinkelierste (1922), † ’s-Gravenhage 20 juli 1941, tr. ’s-Gravenhage 23 dec. 1896 Johannes Josephus Dreesens, geb. Rotterdam 26 jan. 1866, smid (1896), kruidenier (1903), makelaar in huizen (1922), † ’s-Gravenhage jan. 1929, zn. van Mathijs en Maria van Santen.
 2. George in der Maur, geb. Haarlem 12 mei 1876, † Utrecht 24 aug. 1876.
 3. Johanna Catharina in der Maur, geb. Utrecht 3 maart 1878, † ald. 30 juni 1878.
 4. Johanna Catharina in der Maur, geb. Utrecht 30 jan. 1881, modiste (1916), † ’s-Gravenhage 24 mei 1967.
 5. Willem Simon in der Mauer, geb. Utrecht 30 dec. 1882, koopman in damesmodeartikelen (1922, 1923), † ’s-Gravenhage 21 nov. 1961, tr. 1e Dympna de Moor; tr. 2e Batavia (Nederlands-Indië) 14 aug. 1914 (door echtsch. ontbonden ’s-Gravenhage 14 aug. 1922) Frederika Sophia van der Straaten, geb. ’s-Gravenhage 18 febr. 1880, zonder beroep (1922, 1925), † ’s-Gravenhage 23 jan. 1956, dr. van Paulus Cornelis en Johanna Margaretha Theodora Bronkhorst en gesch. echtg. van Petrus Johannes Maria Wijtenburg; zij hertr. ’s-Gravenhage 18 sept. 1925 Petrus Johannes Maria Wijtenburg; tr. 3e ’s-Gravenhage 24 juli 1923 Theodora Petronella Wilhelmina Hermsen, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1900, † Banjoebiroe, kamp 10 (Nederlands-Indië) 27 aug. 1945.
 6. Johanna Maria (Jo) Indermauer, geb. ’s-Gravenhage 27 jan. 1885, zonder beroep (1910, 1945), hoedenmodiste (1910-1917 in Batavia, Nederlandsch-Indië), † ’s-Gravenhage 19 mei 1945, tr. 1e ’s-Gravenhage 22 april 1910 Antonius Hubertus de Leeuw, geb. Maastricht 11 april 1874, koopman in tabak (1910), koopman in kant en handwerk, † Rotterdam 17 mei 1928, zn. van Jan en Sophia Bombeek en wedr. van Petronella Hendrika Kortland; tr. 2e Rotterdam 17 okt. 1929 Marinus Kapteijn, geb. Maassluis 12 okt. 1867, ondernemer van een pakschuit dienst, † Rotterdam 7 maart 1939, wedr. van Diderika van Hemert.
 7. Antonia Johanna (Topy) in der Maur, geb. ’s-Gravenhage 26 febr. 1891, † Doorn 24 aug. 1966, tr. Batavia (Nederlands-Indië) 3 jan. 1912 Nephtalie Renatus (René) Kahn, geb. Mühlhausen (Duitsland) 9 maart 1878, † Rhenen 20 aug. 1969, zn. van Elias en Henriëtte Bloch.

VIIc. Jacob Indermaur, ged. Schoonhoven 20 dec. 1772, smid op ’s lands canonneer galjoot De Schrik (vóór 1807), smid (1812, 1816, 1818, 1822), † Dordrecht 26 jan. 1822, tr. Cornelia van Pelt, ged. Groote Lindt 27 april 1777, schoonmaakster (1822), zonder beroep (1826, 1842, 1853), † Dordrecht 19 okt. 1853, dr. van Maarten en Dirkje de Ronde; zij hertr. Dordrecht 20 nov. 1833 Willem de Ruiter.
Uit dit huwelijk:

 1. Paulus, volgt VIIIf.
 2. Dirkje Indermaur, ged. Dordrecht 11 nov. 1801, zonder beroep (1828, 1862)), † Dordrecht 6 dec. 1862, tr. Dordrecht 7 mei 1828 Hendrik Kilsdonk, ged. Dordrecht 27 nov. 1800, knoopmaker (1828), opperman (1862), zn. van Gerrit en Maria van Dijk.
 3. Kornelis Indermaur, ged. Dordrecht 9 maart 1805, lakmoesmaker (1828), arbeider (1848), † Dordrecht 29 nov. 1848, tr. Dordrecht 11 juni 1828 Johanna Kuijper, ged. Amsterdam 8 juli 1792, zonder beroep (1828), † Dordrecht 25 sept. 1870, dr. van Ernst en Isabella Sutherland (Suederland).
 4. Antonie Indermaur, ged. Dordrecht 11 april 1808, begr. ald. 10 juni 1808.
 5. Antonij Indermaur, ged. Dordrecht 9 sept. 1809, begr. ald. 6 nov. 1809.
 6. Johannes Indermaur, geb. Dordrecht 5 april 1812, élève pijper bij de 14e Afdeling Infanterie (1826-1828), marinier (1829), varensgezel (1837), zeeman (1842), tr. Zierikzee 11 aug. 1837 Guillemine (Willemina) Dietz, geb. Zierikzee 3 maart 1813, zonder beroep (1842), † Dordrecht 18 april 1842, dr. van George Philippus en Lijntje Bouman.
 7. Pieter, volgt VIIIg.
 8. Jacoba Cornelia Indermauer, geb. Dordrecht 24 aug. 1818.

VIIIf. Paulus Indermauer, ged. Zwijndrecht 20 juni 1800, arbeider (1826), † Rotterdam 20 jan. 1849, tr. Dordrecht 7 juni 1826 Geertruij Schaap, ged. Dordrecht 27 nov. 1800, zonder beroep (1826), † Rotterdam 30 april 1851, dr. van Antonie en Geertruid Moermans.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Indermauer, geb. Rotterdam 1 okt. 1826, schoonmaakster (1852), † Rotterdam 17 okt. 1876, tr. Rotterdam 19 mei 1852 Willem Schot, geb. Rotterdam 29 aug. 1825, pakhuisknecht (1852), † Rotterdam 28 mei 1890, zn. van Willem de Schot en Maria Johanna Miechilsen; hij hertr. Rotterdam 6 febr. 1878 Hendrika Helena Backers.
 2. Antonie, volgt IXj.
 3. Jacob in der Maur, geb. Rotterdam 5 nov. 1831, † ald. 2 aug. 1835.
 4. Paulus, volgt IXk.
 5. Adriana Indermauer, geb. Rotterdam 26 aug. 1836, † ald. 8 juni 1838.
 6. NN Indermaur, geb. Rotterdam 26 aug. 1836, † ald. 26 aug. 1836.
 7. Adriana Indermauer, geb. Rotterdam 21 sept. 1838, dienstbode (1857), † Rotterdam 30 dec. 1916, tr. Rotterdam 1 mei 1867 Hendrik Karel Kraal, geb. Rotterdam 2 sept. 1844, kistenmaker (1867), schrijnwerker (1869), † Rotterdam 14 juli 1934, zn. van Anthonij en Hendrikje Labeij.
 8. Jacob, volgt IX-l.
 9. Cornelis in de Maur, geb. Rotterdam 6 april 1844, † ald. 22 maart 1849.
 10. Hendrik Johannes in de Maur, geb. Rotterdam 12 dec. 1847.

IXj. Antonie Indermaur, geb. Rotterdam 31 jan. 1829, mandemaker (1864), † Dordrecht 31 mei 1864, tr. Rotterdam 9 okt. 1850 Willemina van der Pluijm, geb. Rotterdam 9 okt. 1824, † ald. 6 mei 1874, dr. van Willem en Anna (Antje) van Daalen.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Johannes, volgt Xn.
 2. Geertruida Wilhelmina Indermauer, geb. Rotterdam 6 dec. 1851, † ald. 18 jan. 1854.
 3. NN Indermauer, geb. Rotterdam 11 sept. 1853, † ald. 11 sept. 1853.
 4. Paulus Antonie Indermauer, geb. Rotterdam 4 nov. 1854, † ald. 11 nov. 1854.
 5. Antonius Adrianus Indermauer, geb. Rotterdam 30 mei 1856, † ald. 12 juni 1882.
 6. Johanna Wilhelmina Indermauer, geb. Rotterdam 14 okt. 1858, † ald. 14 okt. 1930, tr. Rotterdam 9 febr. 1887 Pieter van der Starre, geb. Rotterdam 9 juli 1862, † ald. 31 aug. 1939, zn. van Johannes en Wilhelmina van Eijk.
 7. Geertruida Francina Indermauer, geb. Rotterdam 28 febr. 1861, werkster, † Amsterdam 25 febr. 1939, tr. Rotterdam 2 jan. 1889 Carel Julius Augustinus Staessen, geb. Uden 4 aug. 1860, sigarenmaker, † vóór febr. 1939, zn. van Antonius Bernardus en Carolina Petronella Baas.

Xn. Wilhelmus Johannes Indermauer, geb. Rotterdam 26 nov. 1849, straatmuzikant (1887, 1894), tr. Rotterdam 30 aug. 1871 Johanna Pieternella Koopman, geb. Rotterdam 6 jan. 1853, dr. van Anthonius en Geertruida de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Antonia Indermaur, ged. Rotterdam 13 febr. 1872, † ald. 19 mei 1872.

IXk. Paulus Indermauer, geb. Rotterdam 12 maart 1834, † ald. 4 nov. 1865, tr. 1e Rotterdam 28 nov. 1855 Cornelia Schravesande, geb. Rotterdam 5 jan. 1832, † ald. 11 juni 1859, dr. van Johannes en Leena Sonneveld; tr. 2e Rotterdam 7 nov. 1860 Wilhelmina Geertruid van Weel, geb. Wisch 14 juni 1829, dr. van Adrianus en Wilhelmina Strater.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Paulus Johannes Indermauer, geb. Rotterdam 21 maart 1856, † ald. 27 april 1856.
 2. Geertruida Helena Indermauer, geb. Rotterdam 28 april 1857, † ald. 12 juli 1859.
 3. Johannes Paulus Indermauer, geb. Rotterdam 31 mei 1859, † ald. 19 aug. 1859.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Geertruida Wilhelmina Indermauer, geb. Rotterdam 8 aug. 1861, † ald. 18 febr. 1866.
 5. Adrianus Willem Indermauer, geb. Rotterdam 15 dec. 1862, † ald. 2 maart 1864.
 6. Wilhelmina Paulina Indermauer, geb. Rotterdam 14 maart 1864, † ald. 19 juni 1865.
 7. Wilhelmina Cornelia Indermauer, geb. Rotterdam 28 aug. 1865, † ald. 30 juni 1869.

IX-l. Jacob Indermauer, geb. Rotterdam 2 aug. 1841, winkelknecht, pakhuisknecht, † Rotterdam 17 okt. 1932, tr. Rotterdam 22 mei 1867 Meijke (Maaike) van der Meer, geb. Hillegersberg 4 aug. 1835, † Rotterdam 23 juli 1913, dr. van Jacob en Tjietske Gerrits Meeuw.
Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Indermauer, geb. Rotterdam 16 maart 1868, † ald. 4 okt. 1869.
 2. Paulus Indermauer, geb. Rotterdam 22 febr. 1870, † ald. 4 maart 1879.
 3. Jacob Indermauer, geb. Rotterdam 4 juli 1872, los werkman, zolderknecht (1918).
 4. Geertrui Tjietske Indermauer, geb. Rotterdam 17 juli 1874, † na 1 dec. 1948, tr. Rotterdam 1 sept. 1898 Petrus Wijnandus van Kessel, geb. Rotterdam 20 maart 1873, letterzetter, † Soest 8 aug. 1957, zn. van Cornelis Franciscus Wijnandus en Anna Dorothea Orth.
 5. Maria Indermauer, geb. Rotterdam 18 april 1877, tr. Rotterdam 14 febr. 1906 Abraham Johannis Bierens, geb. Sint Annaland 3 juli 1877, tramkoetsier, conducteur, stalknecht, † Rotterdam 1 sept. 1936, zn. van Arij en Anna Goedegebuure.

VIIIg. Pieter Indermauer, geb. Dordrecht 23 aug. 1816, smid (1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1855), tr. Dordrecht 18 mei 1842 Clara Maria van Heelsbergen, geb. Dordrecht 20 juli 1819, dienstbode (1842), zonder beroep (1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1855), dr. van Lolle en Cornelia Frederika van den Berg.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Willem Indermaur, geb. Dordrecht 24 juli 1843, † ald. 20 nov. 1843.
 2. Lolle Indermaur, geb. Dordrecht 20 mei 1845, † ald. 24 febr. 1847.
 3. Jacob Indermauer, geb. Dordrecht 19 aug. 1847, † ald. 8 jan. 1848.
 4. Walburg Indermaur, geb. Dordrecht 11 febr. 1849, zonder beroep (1870, 1899), † ’s-Gravenhage 22 febr. 1899, tr. Dordrecht 2 nov. 1870 Cornelis Hendrik Rademakers, geb. Dordrecht 21 april 1848, letterzetter (1870, 1896), zn. van Cornelis en Willemijntje Ridderhof.
 5. Pieter Indermaur, geb. Dordrecht 23 juni 1851, † ald. 14 aug. 1851.
 6. Jacoba Cornelia Frederika Indermaur, geb. Dordrecht 31 okt. 1855, † ald. 7 nov. 1855.

IIIb. Hans Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 29 nov. 1648, † ald. 8 april 1705, tr. 1e Anna Ritz, geb. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 1 febr. 1650, † ald. 20 april 1708; tr. 2e Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 20 april 1673
Barbara Kuhn, geb. omstr. 1653, dr. van Anthoni en Ammaley Kuenzler.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Hans Conrad Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 11 febr. 1674.
 2. Amalia Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 17 maart 1675, † vóór jan. 1680.
 3. Antoni Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 30 juli 1676, † vóór sept. 1687.
 4. Barbara (Barbel) Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 10 maart 1678, † ald. 3 febr. 1765, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 21 sept. 1697 Johannes Kaufman, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 21 maart 1673, † ald. 7 juni 1752, zn. van Felix en Elisabeth Schachtler.
 5. Amalia Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 24 jan. 1680, † vóór okt. 1682.
 6. Amaley Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 3 okt. 1682.
 7. Catharina Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 14 aug. 1686.
 8. Anthoni Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 14 sept. 1687, tr. Grabs (St. Gallen, Zwitserland) juli 1729 Margaretha Eggenburger, geb. Grabs (St. Gallen, Zwitserland).
 9. Johannes Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 29 maart 1691.

VIc. Johannes Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 19 juli 1737, † ald. 12 maart 1808, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 14 febr. 1765 Salomea Indermaur, ged. mei 1739, † 1805, dr. van Ulrich In Der Maur en Anna Gallusser.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Regina Indermaur, ged. 14 sept. 1765.
 2. Herman Indermaur, geb. 5 april 1767.
 3. Regula Indermaur, ged. 1 juli 1768.
 4. Catharina Indermaur, ged. 25 april 1774.