Een geslacht In der Maur, oorspronkelijk uit Berneck (St. Gallen, Zwitserland) wapen_indermaur.jpg

In der Maur, In der Muhr, In der Mur, Indermur, Indermaur


Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel-1.gif

 


I. Jacob In der Maur, geb. omstr. 1590, tr. vóór 1619 Ursula Emmin (Thierauer).
Uit dit huwelijk:
1. Conrad, volgt II.
2. Barbel In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 20 okt. 1621.
3. Heinrich In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 4 febr. 1623.
4. Heinrich In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 8 juni 1624.
5. Ursul In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 6 mei 1627.
6. Hans In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 10 mei 1630.
7. Jörg In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 14 juli 1633.
8. Jacob In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 29 juli 1635.

II. Conrad In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 16 mei 1619, Mezger, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 12 okt. 1673, tr. omstr. 1659 Barbara In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 4 jan. 1632, dr. van Hans (Johannes) Indermaur en Elsbeth Schelig.
Uit dit huwelijk:
1. Balthasar In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 24 nov. 1650.
2. Conrad In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 17 juli 1652, † vóór juli 1663.
3. Georg In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 1 april 1658.
4. Ursula In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 12 juli 1661.
5. Conrad, volgt III.

III. Conrad In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 17 juli 1663, Weissgerwer ubd Kirchen Pfleger in Bernang, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 4 juli 1736, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 8 okt. 1685 Elsbeth Kauffmann, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 20 mei 1667, † ald. 19 nov. 1734, dr. van Hans en Anna Schachtler.
Uit dit huwelijk:
1. Anna In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 18 jan. 1688.
2. Barbara In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 9 okt. 1689, † vóór febr. 1691.
3. Barbara In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 23 febr. 1691, † vóór mei 1703.
4. Catharina In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 12 sept. 1692, † vóór maart 1697.
5. Judith In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 27 april 1694.
6. Elsbeth In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 27 april 1695, † vóór febr. 1707.
7. Catharina In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 14 maart 1697.
8. Hans Conradt In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 22 mei 1701.
9. Barbara In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 24 mei 1703.
10. Küngold In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 16 mei 1705.
11. Elsbetha In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 febr. 1707.
12. Johann, volgt IV.
 
IV. Johann In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 15 febr. 1709, kousenbreier, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 okt. 1743, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 maart 1730 Regula Kauffmann, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 12 dec. 1708, † ald. 29 jan. 1782, dr. van Paulus Kaufmann en Helena Tirauer; zij hertr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 9 juni 1744 Hans Heinrich Ritz.
Uit dit huwelijk:
1. Hans Conrad, volgt Va.
2. Paulus, volgt Vb.
3. Rudolf Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 11 sept. 1735, † ald. 22 aug. 1782, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 19 febr. 1765 Anna Barbara Kaufmann.
4. Johannes Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 19 juli 1737, † ald. 1808, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 14 febr. 1765 Salomea Indermaur.
5. Katharina (Catharina) Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 30 juni 1739, † ald. 10 mei 1780, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 8 nov. 1763 Hans Jacob Ritz, geb. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 7 nov. 1725, chirurgijn, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 6 nov. 1780, zn. van Jacob en Anna Elisabeth Spengler.
6. NN Indermaur, geb. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 24 april 1741, † ald. 24 april 1741.
7. Elsbeth Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 27 okt. 1742.

indermaur.jpgkaufmann.jpgritz.jpg

Vele families uit Bernang (vanaf de 19e eeuw heet het dorp Berneck) voeren een familiewapen. Bovenstaande wapens vande families uit de vierde generatie van deze genealogie, zijn ontleend aan 'Die Geschichte des Hofes Bernang undder Gemeinde Berneck' door Jakob Boesch uit 1968.

Het wapen Indermaur is naar een zegel van Hermann In der Mur, Hofammann (burgemeester) van Bernang in 1478.

 
Va. Hans Conrad Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 13 febr. 1731, Schushter und Wegmeister, † Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 17 juni 1819, tr. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 15 aug. 1758 Catharina Gallasser (Gallusser), ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 9 okt. 1730, † ald. 2 jan. 1794, dr. van Hans Conrad Gallasser en Salomea Freij.
Uit dit huwelijk:
Conrad Indermaur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 15 febr. 1760, Soldat in Holland.
 
Vb. Paulus In der Maur, ged. Bernang (St. Gallen, Zwitserland) 22 juni 1732, zilversmid, Stads-Smit (1799), begr. Schoonhoven 28 mei 1805, tr. Schoonhoven 8 juni 1766 Anthonetta Suurendonk, ged. Utrecht 24 nov. 1729, begr. Schoonhoven 27 juni 1809, dr. van Leendert Surendonk en Magteld Heck.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt VIa.
2. Leendert Christiaan in der Maur, ged. Schoonhoven 27 nov. 1768, † ald. 22 dec. 1812.
3. George, volgt VIb.
4. Jacob, volgt VIc.
5. Antonetta in der Maur, ged. Schoonhoven 21 juli 1774, † Rotterdam 25 mei 1854, tr. Rotterdam 17 aug. 1800 Pieter de Vogel, geb. ’s-Gravenhage, † vóór 25 mei 1854.

VIa. Johannes in der Maur, ged. Schoonhoven 7 mei 1767, smid (1817), † Schoonhoven 22 jan. 1817, tr. Schoonhoven 18 juni 1788 Anna Constantina Friderichs (Frederiks), ged. Wickrath (Duitsland) 1 juni 1766, keukenmoeder in het St.Catharinagasthuis te Gouda (1821), huishoudster (1821), zonder beroep (1840), † ’s-Gravenhage 11 febr. 1840, dr. van Johann Gottlieb Friederichs en Eva Catharina Lintholz.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus in der Maur, ged. Schoonhoven 7 dec. 1788, begr. ald. 12 jan. 1795.
2. Johan Frederik, volgt VIIa.
3. Johannes in der Maur, geb. Schoonhoven 22 aug. 1792, begr. ald. 20 nov. 1792.
4. Eva Catrina, volgt VIIb.
5. Anna Constantina, volgt VIIc.

VIb. George Indermaur, ged. Schoonhoven 14 maart 1771, graveur, goudsmit (1816), † Utrecht 28 aug. 1825, tr. Utrecht 17 febr. 1795 Maria Jacoba Subarth, ged. Utrecht 30 maart 1766, † ald. 2 juni 1845, dr. van Daniel en Dirkje de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1. George Paulus Indermaur, ged. Utrecht 29 april 1795, † vóór 1813.
2. Dirk Daniel, volgt VIId.
3. Antonetta Maria in der Maur, ged. Utrecht 23 febr. 1800, † ald. 8 juli 1868.
4. George, volgt VIIe.
5. Johannes Henricus Indermaur, ged. Utrecht 25 aug. 1805, † vóór 1813.
6. Dirkje Johanna Indermaur, ged. Utrecht 14 febr. 1808, † ald. 4 juli 1872.

VIc. Jacob Indermaur, ged. Schoonhoven 20 dec. 1772, smid op ’s lands canonneer galjoot De Schrik (vóór 1807), smid (1812, 1816, 1818, 1822), † Dordrecht 26 jan. 1822, tr. Cornelia van Pelt, ged. Groote Lindt 27 april 1777, schoonmaakster (1822), zonder beroep (1826, 1842, 1853), † Dordrecht 19 okt. 1853, dr. van Maarten en Dirkje de Ronde; zij hertr. Dordrecht 20 nov. 1833 Willem de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus, volgt VIIf.
2. Dirkje Indermaur, ged. Dordrecht 11 nov. 1801, zonder beroep (1828, 1862)), † Dordrecht 6 dec. 1862, tr. Dordrecht 7 mei 1828 Hendrik Kilsdonk, ged. Dordrecht 27 nov. 1800, knoopmaker (1828), opperman (1862), zn. van Gerrit en Maria van Dijk.
3. Kornelis Indermaur, ged. Dordrecht 9 maart 1805, lakmoesmaker (1828), arbeider (1848), † Dordrecht 29 nov. 1848, tr. Dordrecht 11 juni 1828 Johanna Kuijper, ged. Amsterdam 8 juli 1792, zonder beroep (1828), dr. van Ernst en Isabella Sutherland.
4. Antonie Indermaur, ged. Dordrecht 11 april 1808.
5. Antonij Indermaur, ged. Dordrecht 9 sept. 1809.
6. Johannes Indermaur, geb. Dordrecht 5 april 1812, varensgezel (1837), zeeman (1842), tr. Zierikzee 11 aug. 1837 Guillemine (Willemina) Dietz, geb. Zierikzee 3 maart 1813, zonder beroep (1842), † Dordrecht 18 april 1842, dr. van George Philippus en Lijntje Bouman.
7. Pieter, volgt VIIg.
8. Jacoba Cornelia Indermauer, geb. Dordrecht 24 aug. 1818.

orgel-remonstrantsekerk-waddinxveenermelo-1825.jpg

Samen met zijn compagnon Balthasar Jan Gabry zet Johan Frederik in der Maur (VII-a) het orgelbouwbedrijf van zijn oom Johann Casper Friedrichs na diens dood voort. Er zijn niet veel van hun orgels overgebleven. In de Remonstrantse kerk in Waddinxveen staat een fraai kerkorgel gebouwd door In der Maur en Gabry uit 1825.

 VIIa. Johan Frederik in der Maur, ged. Schoonhoven 2 sept. 1790, orgelbouwer (1817, 1819, 1820, 1825, 1836), orgelmakersknecht (1822), orgelmaker (1820, 1823, 1824, 1826), orgelinstrumentmaker en kabinetwerker (1827, 1828, 1829, 1830), † Gouda 27 aug. 1836, tr. 1e Wilhelmina Antonia Maria van Hogenhuizen, geb. omstr. 1789; tr. 2e Gouda 15 jan. 1817 Geertje Splinter, ged. Mijdrecht 23 april 1793, zonder beroep (1820, 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830), † Boskoop 14 april 1858, dr. van Maarten en Geertje de Vogel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Fredrik Indermauer, geb. Gouda 9 nov. 1812, † ald. 29 jan. 1813.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johannes Casper, volgt VIIIa.
3. Geertruij Maria Indermaur, geb. Gouda 15 maart 1819, † ald. 11 aug. 1829.
4. Martinus Cornelis in der Maur, geb. Gouda 30 okt. 1820, † ald. 18 febr. 1822.
5. Anna Constantia in der Maur, geb. Gouda 24 maart 1822.
6. Lucia Clara in der Maur, geb. Gouda 24 aug. 1823, † ald. 1 dec. 1823.
7. Johan Frederiks in der Maur, geb. Gouda 3 okt. 1824, † ald. 17 febr. 1825.
8. Lucia Clara in der Maur, geb. Gouda 7 jan. 1826, † ald. 19 febr. 1826.
9. Dorothea Lucia Clara in der Maur, geb. Gouda 8 juni 1827, † ald. 16 aug. 1827.
10. Eva Catharina in der Maur, geb. Gouda 5 juni 1828, † ald. 16 aug. 1828.
11. Johan Frederiks in der Maur, geb. Gouda 22 aug. 1829, † ald. 25 nov. 1829.
12. Maria Geertruida in der Maur, geb. Gouda 11 nov. 1830, † ald. 11 dec. 1830.

VIIb. Eva Catrina in der Maur, geb. Schoonhoven 5 jan. 1796, zonder beroep (1821, 1836), † ’s-Gravenhage 11 aug. 1868, tr. ’s-Gravenhage 10 jan. 1821 Daniel Breem, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1800, bode (1821, 1847), zonder beroep (1872), † ’s-Gravenhage 9 mei 1872, zn. van Simon en Johanna Maria Tamboer.
Haar dochter:
Alberta Constantia Indermaur, geb. Rotterdam 20 maart 1814, zonder beroep (1836), tr. ’s-Gravenhage 18 mei 1836 Johannes Frederik Jung, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1806, behanger (1836, 1847), zn. van Johannes en Helena Frederica Liesegang.

VIIc. Anna Constantina in der Maur, geb. Schoonhoven 12 april 1798, dienstmeid (1816), geen beroep (1821, 1845), † Amsterdam 9 febr. 1845, tr. Amsterdam 21 maart 1821 Jean Baptiste Etienne Duvergé, ged. Antwerpen (België) 24 dec. 1797, dienstbaar (1821), bediende in een koffiehuis (1821), fruitkopersknecht (1821), leerlooier (1823), looijersknecht (1826), kantoorbediende (1828), kapper (1833), † Leiden 5 juli 1849, zn. van Francois Michel en Marie Anne Bertrand.
Haar dochter:
Johanna Constantia in der Maur, geb. Utrecht 20 mei 1816, † ald. 20 mei 1816.

VIId. Dirk Daniel in der Maur, geb. Utrecht 17 sept. 1797, bediende (1833, 1836), † Utrecht 9 april 1870, tr. Utrecht 1 nov. 1820 Bartje Hellings, ged. Utrecht 17 mei 1795, naaister, † Utrecht 25 dec. 1865, dr. van Christiaan en Angenitha Eijsselenberg en wed. van Johannes van Weede.
Uit dit huwelijk:
1. George, volgt VIIIb.
2. Christina Anghenita Indermauer, geb. Utrecht 4 jan. 1823, † ald. 30 dec. 1892.
3. Antoinetta Hendrica Indermauer, geb. Utrecht 6 febr. 1824, † ald. 17 jan. 1900.
4. Daniël, volgt VIIIc.
5. Dirkje Johanna Maria in der Mauer, geb. Utrecht 25 nov. 1828, † ald. 3 okt. 1830.
6. Maria Alberta in der Mauer, geb. Utrecht 6 april 1831, † ald. 12 jan. 1909.
7. Albertus in der Mauer, geb. Utrecht 15 mei 1832, † ald. 29 juni 1832.
8. Dirkje in der Mauer, geb. Utrecht 6 aug. 1833, † ald. 2 nov. 1833.
9. Alberta in der Mauer, geb. Utrecht 26 juli 1835, † ald. 16 mei 1916.
10. Dirkje in de Mauer, geb. Utrecht 14 okt. 1836, † ald. 3 juli 1926.

VIIe. George in der Maur, ged. Utrecht 23 jan. 1803, bediende (1833, 1845, 1849), oppasser (1838, 1844), † Utrecht 28 jan. 1876, tr. Utrecht 12 mei 1830 Pierrette Marie Gibaut, geb. Arnhem 27 febr. 1804, † Utrecht 22 maart 1873, dr. van Pierre en Dirkje Slothouber.
Uit dit huwelijk:
1. George, volgt VIIId.
2. Dirkje Maria Jacoba in der Mauer, geb. Utrecht 15 juni 1833, † ald. 3 sept. 1866.
3. Jacobus Marinus Hendricus in der Maur, geb. Utrecht 2 jan. 1835, † ald. 27 okt. 1856.
4. Jacques Pierre, volgt VIIIe.
5. Antonetta Maria Jacoba in der Maur, geb. Utrecht 27 maart 1838, † na 29 dec. 1889, tr. Utrecht 31 okt. 1866 David Gerardus Leusden, geb. Utrecht 7 april 1835, † ald. 29 dec. 1889, zn. van Johannes David en Johanna Marija Verhoesen.
6. Anthonia Johanna in der Maur, geb. Utrecht 30 juni 1840, † Rijswijk febr. 1923.
7. Hendrik Daniel, volgt VIIIf.
8. Marinus Gerardus, volgt VIIIg.
9. Albertus Daniel, volgt VIIIh.
10. Simon Johannes, volgt VIIIi.

VIIf. Paulus Indermauer, ged. Zwijndrecht 20 juni 1800, arbeider (1826), † Rotterdam 20 jan. 1849, tr. Dordrecht 7 juni 1826 Geertruij Schaap, ged. Dordrecht 27 nov. 1800, zonder beroep (1826), † Rotterdam 30 april 1851, dr. van Antonie en Geertruid Moermans.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Indermauer, geb. Rotterdam 1 okt. 1826, schoonmaakster (1852), † Rotterdam 17 okt. 1876, tr. Rotterdam 19 mei 1852 Willem Schot, geb. Rotterdam 29 aug. 1825, pakhuisknecht (1852), † Rotterdam 28 mei 1890, zn. van Willem de Schot en Maria Johanna Miechilsen; hij hertr. Rotterdam 6 febr. 1878 Hendrika Helena Backers.
2. Antonie, volgt VIIIj.
3. Jacob in der Maur, geb. Rotterdam 5 nov. 1831, † ald. 2 aug. 1835.
4. Paulus, volgt VIIIk.
5. Adriana Indermauer, geb. Rotterdam 26 aug. 1836, † ald. 8 juni 1838.
6. NN Indermaur, geb. Rotterdam 26 aug. 1836, † ald. 26 aug. 1836.
7. Adriana Indermauer, geb. Rotterdam 21 sept. 1838, † ald. 30 dec. 1916, tr. Rotterdam 1 mei 1867 Hendrik Karel Kraal, geb. Rotterdam 2 sept. 1844, † ald. 14 juli 1934, zn. van Anthonij en Hendrikje Labeij.
8. Jacob, volgt VIII-l.
9. Cornelis in de Maur, geb. Rotterdam 6 april 1844, † ald. 22 maart 1849.
10. Hendrik Johannes in de Maur, geb. Rotterdam 12 dec. 1847.

VIIg. Pieter Indermauer, geb. Dordrecht 23 aug. 1816, smid (1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1855), tr. Dordrecht 18 mei 1842 Clara Maria van Heelsbergen, geb. Dordrecht 20 juli 1819, dienstbode (1842), zonder beroep (1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1855), dr. van Lolle en Cornelia Frederika van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Willem Indermaur, geb. Dordrecht 24 juli 1843, † ald. 20 nov. 1843.
2. Lolle Indermaur, geb. Dordrecht 20 mei 1845, † ald. 24 febr. 1847.
3. Jacob Indermauer, geb. Dordrecht 19 aug. 1847, † ald. 8 jan. 1848.
4. Walburg Indermaur, geb. Dordrecht 11 febr. 1849, zonder beroep (1870, 1899), † ’s-Gravenhage 22 febr. 1899, tr. Dordrecht 2 nov. 1870 Cornelis Hendrik Rademakers, geb. Dordrecht 21 april 1848, letterzetter (1870), zn. van Cornelis en Willemijntje Ridderhof.
5. Pieter Indermaur, geb. Dordrecht 23 juni 1851.
6. Jacoba Cornelia Frederika Indermaur, geb. Dordrecht 31 okt. 1855, † ald. 7 nov. 1855.

secretaire-orgel-ermelo-oudekerk-1855.jpg

In navolging van zijn vader en oudoom werd Johannes Casper in der Maur (VIII-a) orgelbouwer. Een voorbeeld van één van zijn orgels is een secretaire-orgel uit 1855 dat staat in de Oude Kerk van Ermelo.

 
VIIIa. Johannes Casper in der Maur, geb. Gouda 23 april 1817, orgelmaker (1851, 1856), tr. 1e Schoonhoven 1 juni 1844 Annigje de Bruin, geb. Schoonhoven 20 nov. 1818, † vóór 1856, dr. van Willem en Sophia Catharina Straatman; tr. 2e Amsterdam 14 febr. 1856 Martje de Vries, geb. Amsterdam omstr. 1831, dr. van Hendrik en Johanna Meinselina Schomberg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johan Frederik, volgt IXa.

VIIIb. George Indermaur, geb. Utrecht 22 maart 1821, behanger (1850, 1851, 1853), † Utrecht 8 mei 1871, tr. Utrecht 3 mei 1848 Pieternella van der Heijde, geb. Utrecht 10 aug. 1815, † ald. 29 jan. 1880, dr. van Hermanus en Emerentia van Maarle(e).
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Hermanus in der Maur, geb. Utrecht 4 jan. 1850, † ald. 25 sept. 1874.
2. Hermanus Pankras, volgt IXb.
3. Alberta Emerentia, volgt IXc.
4. George, volgt IXd.

VIIIc. Daniël in der Maur, geb. Utrecht 1 maart 1826, zonder beroep (1852, 1855), schoenmaker (1861), † Zeist 11 maart 1876, tr. Utrecht 30 april 1851 Elisabeth van Manen, geb. Maartensdijk 14 april 1828, † Utrecht 30 dec. 1910, dr. van Cornelis Jacobus en Johanna Mechtelina Lucassen.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 20 jan. 1852, † ald. 20 april 1852.
2. Alberta in der Mauer, geb. Utrecht 20 aug. 1853, † ald. 21 mei 1928.
3. Daniel, volgt IXe.
4. Maria Johanna Indermauer, geb. Utrecht 5 april 1859, tr. 1e Oost- en West-Souburg 24 juli 1885 Jeremias van Splunder, geb. Ouwerkerk 13 juli 1858, zendelingenleraar (1886), † Salawati (Nieuw-Guinea) 27 sept. 1886, zn. van Jan Cornelis en Helena (Lena) Bakker; tr. 2e Utrecht 31 dec. 1889 Gerrit Johannes Hendrik Legrand, geb. Nijmegen 22 okt. 1856, zn. van Johannes Melchior en Maria Elisabeth Claas.
5. Johannes, volgt IXf.
6. Christine Indermauer, geb. Utrecht 20 juni 1864, † Hilversum 9 dec. 1951, tr. Utrecht 6 nov. 1890 Joseph Johannes Balfoort, geb. Utrecht 6 febr. 1868, † Naarden 22 maart 1941, zn. van Willem en Wilhelmina van den Berg.
7. Clasina in der Mauer, geb. Utrecht 4 nov. 1868, † ald. 23 april 1934.
8. Piet in der Maur, geb. Utrecht 18 maart 1872, † ald. 29 maart 1872.

VIIId. George in der Maur, geb. Utrecht 2 sept. 1831, letterzetter (1862), letterzetter en machinedrijver (1867), directeur ’s Landsdrukkerij in Batavia (1888), † Buitenzorg (Nederlands-Indië) 14 sept. 1888, tr. Batavia (Nederlands-Indië) 11 maart 1863 Therese Steins, † Batavia (Nederlands-Indië) 12 dec. 1889.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Christina in der Maur, † Soerabaja (Nederlands-Indië) 5 jan. 1908, tr. Batavia (Nederlands-Indië) febr. 1890 Karel Maria Louis Hendrikus Hubertus Hulster.
2. Johan Carel August in der Maur, † april 1875.
3. T. G. J. in der Maur.
4. H. J. in der Maur.
5. P. M. in der Maur, geb. Batavia (Nederlands-Indië) april 1864, hulponderwijzeres (1886), tr. Batavia (Nederlands-Indië) omstr. april 1887 S. K. Sanders.
6. George Pieter Gustaaf in der Maur, geb. Djakarta (Nederlands-Indië) 8 mei 1868, machinedrijver bij ’s landsdrukkerij in Batavia (1898), † Bandjermasin (Nederlands-Indië) 6 maart 1910, tr. Batavia (Nederlands-Indië) 30 aug. 1893 Anna Adriana de Jonge, geb. Ambarawa (Nederlands-Indië) 29 mei 1875.
7. Christina Antoinette in der Maur, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 31 mei 1872, tr. Johan de Lannoy, geb. Batavia (Nederlands-Indië) 27 nov. 1870, zonder beroep (1936), † ’s-Gravenhage 30 aug. 1936, zn. van Johan Carel en Adolphine Sophie Jaqueline Ament.

VIIIe. Jacques Pierre in der Maur, geb. Utrecht 24 april 1836, werkman (1895), opperman, † Amsterdam 23 april 1916, tr. Amsterdam 26 april 1871 Janna Barbara Boomkamp, geb. Amsterdam 11 maart 1846, dr. van Jan Harmen en Neeltje Verschoor.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Hermanus, volgt IXg.

VIIIf. Hendrik Daniel in der Maur, geb. Utrecht 6 febr. 1842, agent van politie (1878, 1879), zonder beroep (1894), bediende (1900), † Utrecht 9 febr. 1906, tr. Utrecht 15 mei 1867 Wilhelmina Christina Lugten, geb. Nieuwer-Amstel 5 maart 1845, koopvrouw (1889), hoedenmodiste (1909), dr. van Pieter en Maria Hendrika de Zwaan.
Uit dit huwelijk:
1. Georgina Petronella Maria in der Maur, geb. Houten 14 aug. 1868, † ald. 20 aug. 1868.
2. Pieter George, volgt IXh.
3. Maria Pieereta in der Maur, geb. Houten 21 nov. 1871, dienstbode (1889), † Utrecht 24 maart 1929, tr. Hilversum 9 nov. 1889 Eldert Houthuijzen, geb. Hilversum omstr. 1867, sjouwerman (1889), † Utrecht 7 dec. 1933, zn. van Rijk en Cornelia Theebe.
4. George, volgt IXi.
5. Maggalina Wilhelmina in der Maur, geb. Schiedam 20 juni 1876.
6. Antonie Johannes in der Maur, geb. Utrecht 16 juni 1878, † ald. 22 nov. 1878.
7. Hendrik Daniel, volgt IXj.
8. David Gerardus in der Mauer, geb. Utrecht 2 maart 1882, † ald. 26 dec. 1887.
9. Wilhelm Christiaan Albert, volgt IXk.
10. Willem, volgt IX-l.

VIIIg. Marinus Gerardus in der Maur, geb. Utrecht 27 mei 1844, besteller (1879), metselaar (1887), † Amsterdam 8 aug. 1924, tr. Utrecht 29 juli 1874 Alida Ardonne, geb. Driebergen 22 okt. 1853, † Amsterdam 3 aug. 1929, dr. van Cornelis en Maria Genoveva de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1. George Karel Frederik in der Maur, geb. Utrecht 26 juli 1875, † ald. 17 jan. 1899, tr. Utrecht 14 sept. 1898 Maria Bloemendal, geb. Utrecht 9 dec. 1874, dr. van Gijsbert en Sophia Voskuil.
2. Cornelis Gerardus in der Maur, geb. Utrecht 5 april 1877, † ald. 14 juli 1877.
3. Simon Johannes in der Maur, geb. Utrecht 19 maart 1878, † ald. 26 juni 1878.
4. Maria Helena in der Maur, geb. Utrecht 23 sept. 1879, † Amsterdam 1927, tr. Amsterdam 12 juni 1901 Gijsbertus Terstall, geb. Amsterdam 14 febr. 1877, bediende (1901), werkman (1927), zn. van Johannes en Clara Maria Johanna Winkelman.
5. Anthonia Johanna in der Mauer, geb. Utrecht 25 juni 1881, zonder beroep, † Amsterdam 3 april 1952, tr. Amsterdam 2 febr. 1911 Antoon Schönberg, geb. Amsterdam 8 dec. 1884, magazijnbediende (1911), † Amsterdam 12 febr. 1947, zn. van Johannes Christiaan en Hendrica Elisabeth Martin.
6. Cornelis (Kees), volgt IXm.
7. Antonetta Maria in der Mauer, geb. Utrecht 7 okt. 1884, † ald. 23 febr. 1885.
8. Helena in der Maur, geb. Utrecht 12 april 1886, † ald. 26 aug. 1886.
9. Albertus Daniel in der Maur, geb. Utrecht 21 juni 1887, † ald. 15 aug. 1887.
10. Alida in der Maur, geb. Utrecht 20 maart 1890, † ald. 12 april 1890

Maria Helena Terstall- in der Maur en haar oudste zoon Cornelis-.jpg

Maria Helena in der Maur (VIIIg-4) en haar oudste zoon Cornelis Terstall, omstreeks 1918. (Collectie Rob Terstall)


VIIIh. Albertus Daniel in der Maur, geb. Utrecht 22 sept. 1845, kleermaker (1877, 1878, 1879), brievenbesteller (1881), † Utrecht 31 maart 1919, tr. Utrecht 1 nov. 1876 Alberta Emerentia In der Maur (IXc).
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella in der Maur, geb. Utrecht 20 mei 1877, † ald. 19 juni 1948, begr. Zeist, tr. Utrecht 9 nov. 1905 Willem Pieter Gerritsen, geb. Leeuwarden 13 april 1879, † Utrecht 11 mei 1955, begr. Zeist, zn. van Bernardus Jacobus en Wytske van der Kam.
2. George in der Maur, geb. Utrecht 15 dec. 1878, † ald. 12 maart 1879.
3. George in der Maur, geb. Utrecht 22 dec. 1879, † ald. 22 mei 1880.
4. Pierette Maria in der Mauer, geb. Utrecht 11 aug. 1881, † 9 sept. 1971, begr. Zeist, tr. Utrecht 29 aug. 1907 Cornelis Harskamp, geb. Utrecht 3 maart 1880, † Amersfoort 6 dec. 1955, begr. Zeist, zn. van Roelof en Apolonia van der Kas van Stavel.
5. Alberta Emerentia in der Maur, geb. Utrecht 8 febr. 1883, † ald. 29 april 1883.
6. Albertus Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 21 juli 1884, tr. Utrecht 17 aug. 1911 Aletta Susanna van de Water, geb. Utrecht 24 juni 1885, dr. van Laurens Cornelis en Susanna Johanna Takken.
7. Alberta Emerentia in der Maur, geb. Utrecht 14 sept. 1886, † 1969, tr. Utrecht 28 nov. 1912 Cornelis van ’t Hof, geb. Oud-Beijerland 25 jan. 1882, zn. van Pieter en Johanna Veldhoen.
8. George, volgt Xb.
9. Matje Johanna in der Maur, geb. Utrecht 20 juni 1891, † Zeist 19 maart 1971, tr. Bunnik 16 jan. 1919 Jacob Davelaar, geb. De Bilt 29 nov. 1886, aannemer, † Utrecht 19 maart 1956, zn. van Hendrik en Hendrika van Scherpenzeel.

VIIIi. Simon Johannes in der Maur, geb. Utrecht 3 juni 1849, hoedenmaker (1873, 1878, 1882), trambeambte (1885, 1910), gepensioneerd controleur H.T.M. (1916), † ’s-Gravenhage 23 febr. 1916, tr. Utrecht 5 nov. 1873 Johanna Catharina van Rhee, geb. Breda 27 okt. 1852, hoedenmaakster (1873), zonder beroep (1885, 1891, 1910), † Rijswijk 12 juni 1915, dr. van Willem Jacobus en Johanna Maria Dam.
Uit dit huwelijk:
1. Piaretta Maria in der Maur, geb. Gouda 27 febr. 1874, † ’s-Gravenhage 20 juli 1941, tr. Johannes Josephus Dreesens, geb. Rotterdam 26 jan. 1866, † ’s-Gravenhage jan. 1929.
2. George in der Maur, geb. mei 1876, † Utrecht 24 aug. 1876.
3. Johanna Catharina in der Maur, geb. Utrecht 3 maart 1878, † ald. 30 juni 1878.
4. Johanna Catharina in der Maur, geb. Utrecht 30 jan. 1881, modiste (1916), † ’s-Gravenhage 24 mei 1967.
5. Willem Simon in der Mauer, geb. Utrecht 30 dec. 1882, koopman in modeartikelen (1922), tr. omstr. 1915 (door echtsch. ontbonden ’s-Gravenhage 14 aug. 1922) Frederika Sophia van der Straaten, geb. ’s-Gravenhage 18 febr. 1880, zonder beroep (1922, 1925), † ’s-Gravenhage 23 jan. 1956, dr. van Paulus Cornelis en Johanna Margaretha Theodora Bronkhorst en gesch. echtg. van Petrus Johannes Maria Wijtenburg; zij hertr. ’s-Gravenhage 28 sept. 1925 Petrus Johannes Maria Wijtenburg.
6. Johanna Maria (Jo) Indermauer, geb. ’s-Gravenhage 27 jan. 1885, zonder beroep (1910, 1945), hoedenmodiste (1910-1917 in Batavia, Nederlandsch-Indië), † ’s-Gravenhage 19 mei 1945, tr. 1e ’s-Gravenhage 22 april 1910 Antonius Hubertus de Leeuw, geb. Maastricht 11 april 1874, koopman in tabak (1910), koopman in kant en handwerk, † Rotterdam 17 mei 1928, zn. van Jan en Sophia Bombeek en wedr. van Petronella Hendrika Kortland; tr. 2e Rotterdam 17 okt. 1929 Marinus Kapteijn, geb. Maassluis 12 okt. 1867, ondernemer van een pakschuit dienst, † Rotterdam 7 maart 1939, wedr. van Diderika van Hemert.
7. Antonia Johanna (Topy) in der Maur, geb. ’s-Gravenhage 26 febr. 1891, † Doorn 24 aug. 1966, tr. Batavia (Nederlands-Indië) 3 jan. 1912 Nephtalie Renatus (René) Kahn, geb. Mühlhausen (Duitsland) 9 maart 1878, † Rhenen 20 aug. 1969, zn. van Elias en Henriëtte Bloch.

VIIIj. Antonie Indermaur, geb. Rotterdam 31 jan. 1829, mandemaker (1864), † Dordrecht 31 mei 1864, tr. Rotterdam 9 okt. 1850 Willemina van der Pluijm, geb. Rotterdam 9 okt. 1824, † ald. 6 mei 1874, dr. van Willem en Anna (Antje) van Daalen.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Johannes, volgt IXn.
2. Geertruida Wilhelmina Indermauer, geb. Rotterdam 6 dec. 1851, † ald. 8 jan. 1854.
3. NN Indermauer, geb. Rotterdam 11 sept. 1853, † ald. 11 sept. 1853.
4. Paulus Antonie Indermauer, geb. Rotterdam 4 nov. 1854, † ald. 11 nov. 1854.
5. Antonius Adrianus Indermauer, geb. Rotterdam 30 mei 1856, † ald. 12 juni 1882.
6. Johanna Wilhelmina Indermauer, geb. Rotterdam 14 okt. 1858, † ald. 14 okt. 1930, tr. Rotterdam 9 febr. 1887 Pieter van der Starre, geb. Rotterdam 9 juli 1862, † ald. 31 aug. 1939, zn. van Johannes en Wilhelmina van Eijk.
7. Geertruida Francina Indermauer, geb. Rotterdam 28 febr. 1861, werkster, † Amsterdam 25 febr. 1939, tr. Rotterdam 2 jan. 1889 Carel Julius Augustinus Staessen, geb. Uden omstr. 1860, † vóór febr. 1939, zn. van Antonius Bernardus en Carolina Petronella Baas.

VIIIk. Paulus Indermauer, geb. Rotterdam 12 maart 1834, † ald. 4 nov. 1865, tr. 1e Rotterdam 28 nov. 1855 Cornelia Schravesande, geb. Rotterdam 5 jan. 1832, † ald. 11 juni 1859, dr. van Johannes en Leena Sonneveld; tr. 2e Rotterdam 7 nov. 1860 Wilhelmina Geertruid van Weel, geb. Wisch 14 juni 1829, dr. van Adrianus en Wilhelmina Strater.
Uit het eerste huwelijk:
1. Paulus Johannes Indermauer, geb. Rotterdam 21 maart 1856, † ald. 27 april 1856.
2. Geertruida Helena Indermauer, geb. Rotterdam 28 april 1857, † ald. 12 juli 1859.
3. Johannes Paulus Indermauer, geb. Rotterdam 31 mei 1859, † ald. 19 aug. 1859.
Uit het tweede huwelijk:
4. Geertruida Wilhelmina Indermauer, geb. Rotterdam 18 aug. 1861, † ald. 18 febr. 1866.
5. Adrianus Willem Indermauer, geb. Rotterdam 15 dec. 1862, † ald. 2 maart 1864.
6. Wilhelmina Paulina Indermauer, geb. Rotterdam 14 maart 1864, † ald. 19 juni 1865.
7. Wilhelmina Cornelia Indermauer, geb. Rotterdam 28 aug. 1865, † ald. 30 juni 1869.

VIII-l. Jacob Indermauer, geb. Rotterdam 2 aug. 1841, winkelknecht, pakhuisknecht, † Rotterdam 17 okt. 1932, tr. Rotterdam 22 mei 1867 Meijke van der Meer, geb. Hillegersberg 4 aug. 1835, † Rotterdam 23 juli 1913, dr. van Jacob en Tjietske Gerrits Meeuw.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus Indermauer, geb. Rotterdam 16 maart 1868, † ald. 4 okt. 1869.
2. Paulus Indermauer, geb. Rotterdam 22 febr. 1870, † ald. 4 maart 1879.
3. Jacob Indermauer, geb. Rotterdam 4 juli 1872.
4. Geertrui Tjietske Indermauer, geb. Rotterdam 17 juli 1874, tr. Rotterdam 1 sept. 1898 Petrus Wijnandus van Kessel, geb. Rotterdam 20 maart 1873, letterzetter, † Soest 8 aug. 1957, zn. van Cornelis Franciscus Wijnandus en Anna Dorothea Orth.
5. Maria Indermauer, geb. Rotterdam 18 april 1877, tr. Rotterdam 14 febr. 1906 Abraham Johannis Bierens, geb. Sint Annaland 3 juli 1877, tramkoetsier, conducteur, stalknecht, zn. van Arij en Anna Goedegebuure.

IXa. Johan Frederik Indermaur, geb. Amsterdam 2 juni 1846, orgelmaker (1874), pianostemmer (1899, 1911), † Bloemendaal 24 dec. 1932, tr. Amsterdam 4 juni 1874 Wilhelmina Hendrika Nije, geb. Amsterdam 4 juni 1851, † ald. 13 febr. 1919, dr. van Henricus en Alida Christina Leur.
Uit dit huwelijk:
1. Alida Christina Indermaur, geb. Amsterdam 12 maart 1876, † Bloemendaal 9 sept. 1916, tr. Amsterdam 19 okt. 1899 Louis Otto Schober, geb. Sorau (Polen) 17 aug. 1872, barbier (1899), kapper (1923), zn. van Emil en Ernestine Brunzel.
2. Hendrik Johan Casper Indermaur, geb. Amsterdam 14 april 1879, pianostemmer (1911), tr. Amsterdam 17 mei 1911 Anna Johanna Kühlwilm, geb. Amsterdam 2 juli 1872, † ald. 22 sept. 1955, dr. van Johann Heinrich Kuhlwilm en Anna Wittensleger.

IXb. Hermanus Pankras In der Maur, geb. Utrecht 13 juni 1851, zinkwerker (1876), loodgieter (1880), † Heenvliet 2 april 1887, tr. Utrecht 5 mei 1875 Helena Doekbrijder, geb. Nijmegen 9 sept. 1845, † Utrecht 13 jan. 1929, dr. van Joannes Hubertus en Wilhelmina Toussaint.
Uit dit huwelijk:
1. George, volgt Xa.
2. Wilhelmina in der Maur, geb. Brielle 29 maart 1880, † Utrecht 7 aug. 1956.

IXc. Alberta Emerentia In der Maur, geb. Utrecht 26 juli 1853, tr. Utrecht 1 nov. 1876 Albertus Daniel in der Maur (VIIIh).

IXd. George In der Maur, geb. Utrecht 22 okt. 1855, behanger (1878, 1880), † Utrecht 25 dec. 1897, tr. Vianen 8 febr. 1878 Matje Johanna de Jong, geb. Vianen 18 nov. 1849, dr. van Huibert en Johanna Maria Deibel.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria In der Maur, geb. Utrecht 24 april 1878, † ald. 27 juli 1934, tr. Utrecht 6 sept. 1900 Hendricus Gerardus van Broekhuisen, geb. Utrecht 22 aug. 1877, † ald. 13 jan. 1938, zn. van Gerrit en Hendrika Geertruida van Beusekom.
2. George Huibert, volgt Xc.
3. Alexander Daniel Huibert In der Maur, geb. Utrecht 9 maart 1885, † ald. 27 dec. 1885.

IXe. Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 27 nov. 1855, kurkensnijder (1881, 1882), † Utrecht 11 maart 1924, tr. 1e Utrecht 19 mei 1880 Elisabeth Jacoba Tinnemans, geb. Utrecht 12 april 1851, † ald. 15 febr. 1883, dr. van Hendricus Wilhelmus en Elisabeth van Kooten; tr. 2e Vreeswijk 13 okt. 1883 Alida Noordanus, geb. Jutphaas 18 aug. 1860, † Utrecht 12 nov. 1938, dr. van Antonie en Elisabeth Tishauser.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth Alberta in der Mauer, geb. Utrecht 9 febr. 1881, † ald. 30 april 1881.
2. Daniel Hendrikus Wilhelmus in der Mauer, geb. Utrecht 23 dec. 1882, † ald. 17 maart 1883.
Uit het tweede huwelijk:
3. Daniel Dirk in der Mauer, geb. Utrecht 22 juli 1884, † ald. 4 aug. 1884.
4. Alphons Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 5 juli 1885, † ald. 29 juli 1885.
5. Antonie, volgt Xd.
6. Elisabeth Maria Johanna in der Maur, geb. Utrecht 10 febr. 1888, † ald. 8 maart 1905.
7. Daniel in der Maur, geb. Utrecht 10 mei 1890, † ald. 12 juli 1891.
8. Elisa Alida Indermauer, geb. Utrecht 4 juni 1892.
9. Daniel, volgt Xe.
10. Jannetje Elisabeth Alida in der Mauer, geb. Utrecht 21 okt. 1896, dienstbode (1918), tr. Utrecht 1 maart 1923 (door echtsch. ontbonden ald. 19 juli 1961) Johan Hendrik Elsenaar, geb. Utrecht 5 aug. 1896, zn. van Jan en Johanna Hendrika Hoendervanger.
11. Alida in der Mauer, geb. Utrecht 21 juni 1899, † ald. 19 aug. 1899.
12. Gerrit Johannes Hendrik in der Mauer, geb. Utrecht 17 jan. 1901, † ald. 19 sept. 1965, tr. Utrecht 28 mei 1930 Catharina Clasina de Borst, geb. Utrecht 23 aug. 1907, † ald. 3 juni 1992, dr. van Cornelis en Johanna van den Hooven.

IXf. Johannes Indermauer, geb. Utrecht 17 dec. 1861, behanger (1889), † Utrecht 3 juli 1939, tr. Utrecht 9 febr. 1887 Henrietta Frederika van der Graaf, geb. Utrecht 10 mei 1863, † Amersfoort 26 juli 1943, dr. van Jacobus en Frederica van Kooten.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Henriette Indermauer, geb. Utrecht 18 febr. 1887, tr. Utrecht 2 dec. 1920 Jacob Gerrit Fijnvandraat, geb. Baarn 13 maart 1884, † Amersfoort 29 dec. 1950, zn. van Johannes Philippus en Zwanida Volten en wedr. van Jeannette Hendrika Antonia Uithoff.
2. Daniel Marinus Jeremias Indermauer, geb. Utrecht 2 maart 1888, † ald. 27 april 1888.
3. Maria Johanna Christina Indermauer, geb. Utrecht 20 juli 1889, † ald. 29 nov. 1889.
4. Johannes Indermauer, geb. Utrecht 3 juni 1893, † ald. 13 febr. 1894.
5. Johannes Daniel Indermauer, geb. Utrecht 17 mei 1898, † ald. 24 juli 1899.

IXg. Simon Hermanus in der Maur, geb. Amsterdam 2 okt. 1871, loopknecht (1895), glazenwasser (1916), † Amsterdam 14 dec. 1911, tr. Amsterdam 17 juli 1895 Sjouwtje Tavenier, geb. Zaandam 17 sept. 1874, † Amsterdam 6 sept. 1967, dr. van Klaas en Hendrika de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Jacques Pierre, volgt Xf.
2. Simon Hermanus in der Maur, geb. Amsterdam 1 juni 1897, † ald. 16 mei 1898.
3. Simon Hermanus Klaas in der Maur, geb. Amsterdam 1 sept. 1899, † ald. 20 juli 1900.
4. Simon Hermanus in der Maur, geb. Amsterdam 21 juli 1901, † ald. 13 febr. 1902.
5. Sjouwtje in der Maur, geb. Amsterdam 11 aug. 1902, winkeljuffrouw, dienstbode, † Amsterdam 26 okt. 1970, tr. Amsterdam 19 jan. 1928 Johannes Hendricus Burger, geb. Amsterdam 15 maart 1904, koopman (1928), groenteman, zn. van Franciscus Johannes en Maria Lamberta (Marretje) Kallenkerk.
6. Janna Barbara in der Maur, geb. Amsterdam 17 sept. 1904, inpakster, koffiejuffrouw, † Amsterdam 18 maart 1982, tr. Amsterdam 19 juli 1923 Abraham Vinck, geb. Amsterdam 23 april 1887, chauffeur (1923), † Amsterdam 1 juni 1949, zn. van Adriaan Johannes en Cornelia Johanna Breeman en gesch. echtg. van Sijtje Maria Blok.
7. Hendrika in der Maur, geb. Amsterdam 23 okt. 1906, bedrijfsleidster naaiatelier, † Amsterdam 23 nov. 1983.
8. Simon Hermanus in der Maur, geb. Amsterdam 21 febr. 1908, † ald. 28 juni 1908.
9. Elia in der Maur, geb. Amsterdam 11 april 1909, † ald. 22 aug. 1910.

IXh. Pieter George In der Maur, geb. Houten 29 sept. 1869, tamboer (1889), spoorwegbeamte (1893), † Utrecht 6 juli 1940, tr. Utrecht 27 mei 1891 Cornelia Catharina van der Wal, geb. Utrecht 22 maart 1870, † ald. 2 jan. 1935, dr. van Bernardus en Cornelia Johanna Hendrica Scuppes.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelm Christiaan in der Maur, geb. Utrecht 15 juni 1891, † 3 dec. 1910.
2. Cornelia Johanna Hendrika in der Maur, geb. Utrecht 4 juni 1893, tr. 1e vóór 1935 Frederik Hendrik Roelof van Beek, geb. Amsterdam 26 juli 1885, kantoorbediende (1918), directeur Reclamebedrijf "Preciosa" (1935), † Batavia (Nederlands-Indië) 23 febr. 1935, zn. van Johan Fredrik Wilhelm en Maria Catharina Geerdes en wedr. van Theodora Jacoba Adriana Putman; tr. 2e Batavia (Nederlands-Indië) 2 jan. 1936 (door echtsch. ontbonden ’s-Gravenhage 13 april 1949) Lambertus Bernardus Fischer, geb. Groenlo 12 mei 1898.
3. Pieter George In der Maur, geb. Utrecht 8 sept. 1896, kelnner, kantoorbediende, handelsreiziger, tr. 1e Rotterdam 29 dec. 1920 Elisabeth Rossbach, geb. Rotterdam 21 april 1892, dr. van Carl Adam Wilhelm en Elisabeth Oudwater; tr. 2e Rotterdam 4 april 1928 Regina Pieternella Voogt, geb. Rotterdam 3 febr. 1895, dr. van Jacob Jan en Elizabeth van Toor.
4. Bernardus, volgt Xg.

IXi. George in der Maur, geb. Schiedam 5 mei 1874, lineerder (1894, 1896, 1898), boekbinder (1897), spoorwegbeamte (1900, 1902), handelsreiziger (1912), koopman (1922), tr. Amsterdam 23 mei 1894 (door echtsch. ontbonden ald. 11 okt. 1907) Anna Catharina Haubrich, geb. Hoorn 1 juni 1870, schoonmaakster (1912), † Amsterdam 10 juli 1948, dr. van Jacob en Hendrika Brinkhof; zij hertr. Amsterdam 23 jan. 1918 Hendrikus Antonius Schieveen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika in der Maur, geb. Amsterdam 17 febr. 1894, tr. Amsterdam 1 aug. 1912 (door echtsch. ontbonden ald. 29 dec. 1927) Henri van den Bosch, geb. Amsterdam omstr. 1883, sigarenmaker (1912), zn. van Arie en Elisabeth Douwes.
2. Georgina in der Maur, geb. Amsterdam 19 april 1896.
3. George, volgt Xh.
4. Maria Jacoba in der Maur, geb. Amsterdam 25 dec. 1898.
5. Johannes Jacobus in der Maur, geb. Utrecht 1 aug. 1900, † Rotterdam 20 juni 1902.
6. Anna Catharina in der Maur, geb. Rotterdam 24 mei 1902, † ald. 30 juni 1902.

IXj. Hendrik Daniel in der Maur, geb. Utrecht 11 nov. 1879, matroos (1898), glazenwascher (1900), † Weltevreden (Nederlands-Indië) 1907, tr. Amsterdam 2 mei 1900 Geesje Anna Maas, geb. Amsterdam 23 jan. 1879, † ald. 4 sept. 1960, dr. van Jacob en Helena Susanna Post; zij hertr. Amsterdam 24 febr. 1909 Theodorus Johannes Leis.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Daniel in der Maur, geb. Hilversum 15 nov. 1900, stenotypist, tr. 1e ’s-Gravenhage 6 sept. 1933 (door echtsch. ontbonden vóór april 1936) Hendrika Jacoba van den Steen, geb. ’s-Gravenhage 18 dec. 1913, zonder beroep (1937); zij hertr. 14 april 1937 Dirk van den Ende; tr. 2e ’s-Gravenhage 22 april 1936 (door echtsch. ontbonden ald. 31 jan. 1945) Alida Magdalena van der Post, geb. Leiden 17 okt. 1885, gesch. echtg. van Petrus Johannes Wigbers; tr. 3e ’s-Gravenhage 28 febr. 1945 Hendrika Maria Vroon, geb. ’s-Gravenhage 30 nov. 1903, wed. van Marinus Frederik Lammering Lammering.
2. Theodora Johanna in der Maur, geb. Amsterdam 29 dec. 1906, † ald. 15 mei 1994, tr. Amsterdam 20 aug. 1936 George Lodewijk Poeleman, geb. Den Helder 23 okt. 1906, † Amsterdam 26 juni 1974, zn. van George Lodewijk en Elizabeth Maria Brons.

hd-indermaur.jpgtj-indermaur.jpg

Hendrik Daniel in der Maur (IXj-1) en Theodora Johanna in der Maur (IXj-2). (Collectie George Poeleman)

 
IXk. Wilhelm Christiaan Albert in der Mauer, geb. Utrecht 16 dec. 1884, loopknecht (1904), spoorbeambte (1909, 1919), † Tilburg 8 febr. 1919, tr. Amsterdam 27 mei 1909 Christina Catharina Maria de Jong, geb. Amsterdam 9 jan. 1889, dr. van Johannes Antonie en Ubina Jacoba Koop.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelm Christiaan Albert in der Maur, geb. Amsterdam 6 sept. 1910.
2. Wilhelmina Christina in der Maur, geb. Roosendaal 27 dec. 1912.
3. Johanna Antonia in der Maur, geb. Roosendaal 16 dec. 1913.
4. Pieter George in der Maur, geb. Almelo 9 mei 1915.

IX-l. Willem in der Maur, geb. Utrecht 21 juli 1886, kruier (1909, 1914), magazijnknecht (1916), pakhuisknechtmagazijnknecht (1921), † Medemblik 19 april 1945, tr. Amsterdam 30 nov. 1916 (door echtsch. ontbonden ald. 27 juni 1928) Johanna Jacoba van Veen, geb. Amsterdam 24 juli 1886, dr. van Pieter en Anna Elisabeth Rikkers.
Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Christina (Mien) in der Maur, geb. Amsterdam 13 okt. 1917, † Wieringerwerf 12 juni 1995, tr. Amsterdam 7 juni 1949 Roelof Hoes, geb. Losser 17 mei 1918, † 27 juni 2011, zn. van Arend en Gerrigje Kijk in de Vegte.

c-indermaur_a-jongeneel.jpg

Kees in der Maur (IX-m) en Alie Jongeneel in 1951. (Collectie Tom Hoornstra)

IXm. Cornelis (Kees) in der Maur, geb. Utrecht 3 jan. 1883, spoorbeambte (1913), hoofdconducteur NS, † Amsterdam 7 febr. 1954, tr. 1e Utrecht 2 nov. 1904 Elisabeth Catharina Meelen, geb. omstr. 1883, † Utrecht 15 jan. 1913, dr. van Dirk en Gerarda de Brons; tr. 2e Amsterdam 11 juni 1913 Aaltje (Alie) Jongeneel, geb. Amsterdam 16 mei 1887, dr. van Pieter en Neeltje Molenaar en wed. van Louis Ernst Friedrich Althof.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, volgt Xi.
2. Dirk George, volgt Xj.
3. George Karel Frederik in der Maur, geb. Utrecht 3 aug. 1908, wikkelaar, † vóór aug. 1970, tr. 29 april 1936 Johanna Maria Petronella van Overbeek, geb. Rotterdam 1 aug. 1904, † ald. 1 aug. 1984, dr. van Willem en Catharina Henderson.
Uit het tweede huwelijk:
4. Cornelia in der Maur, geb. Amsterdam 23 aug. 1915, † ald. 3 dec. 2001, tr. Amsterdam 14 okt. 1942 Hendrik Frederik Doncker, geb. Amsterdam 18 sept. 1915, † ald. 11 maart 2001.
 
IXn. Wilhelmus Johannes Indermauer, geb. Rotterdam 26 nov. 1849, straatmuzikant (1887, 1894), tr. Rotterdam 30 aug. 1871 Johanna Pieternella Koopman, geb. Rotterdam 6 jan. 1853, dr. van Anthonius en Geertruida de Ruiter.
Uit dit huwelijk:
Wilhelmina Antonia Indermaur, ged. Rotterdam 13 febr. 1872, † ald. 19 mei 1872.

George_in_der_Maur_en_Johanna_van_Beek_in_1905.jpg

George in der Maur (X-a) en Johanna van Beek in 1905. (Collectie George In der Maur)

Xa. George in der Maur, geb. Utrecht 14 sept. 1876, orthopedisch maatschoenmaker, † Utrecht 19 juni 1940, tr. 1e Utrecht 17 aug. 1905 Johanna van Beek, geb. Bunnik 13 juli 1879, † Utrecht 23 sept. 1916, dr. van Jacobus en Johanna Swartjes; tr. 2e Utrecht 1 nov. 1923 Dina Maria Schrijvershof, geb. Houten 14 okt. 1881, † Utrecht 30 okt. 1964, dr. van Joannes en Cornelia Sturkenboom.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hermanus Pankras In der Maur, geb. Utrecht 16 juni 1906, † ald. 6 juli 1929.
2. George In der Maur, geb. Utrecht 6 april 1908, † ald. 6 april 1908.
3. NN in der Maur, geb. Utrecht 6 april 1908, † ald. 6 april 1908.
4. George, volgt XIa.
5. Johannes Jacobus, volgt XIb.

Xb. George in der Maur, geb. Utrecht 10 okt. 1888, tr. Utrecht 15 april 1915 Susanna Maria Kroon, geb. Utrecht 15 april 1889, † ald. 4 nov. 1966, dr. van Bernardus en Grietje Nagtegaal.
Uit dit huwelijk:
S.G. in der Maur, tr. M. Fossen.

Xc. George Huibert in der Maur, geb. Utrecht 1 mei 1880, behanger, † aug. 1955, tr. Utrecht 8 febr. 1900 Engeltje Slagt, geb. Kockengen 25 maart 1876, dr. van Jan en Steintje van Soest.
Uit dit huwelijk:
1. Stijntje Matje in der Maur, geb. Utrecht 8 febr. 1901, bejaardenverzorgster, † Amsterdam 27 mei 1972, tr. Zeist 12 okt. 1922 Joseph Adrianus Nassenstein, geb. ’s-Gravenhage 31 juli 1901, † ald. 12 nov. 1929, zn. van Johannes Theodorus en Elisabeth Anna Bouter.
2. Georgine in der Mauer, geb. Zeist 24 aug. 1902, tr. Utrecht 11 juni 1924 Herman Rudolph Meijer, geb. Amsterdam 9 febr. 1899, zn. van Jan en Maria Klupper.
3. Matje Johanna in der Maur, geb. Zeist 26 jan. 1907, winkelierster chocolaterie, tr. Amsterdam 27 mei 1937 Gerardus Köster, geb. Amsterdam 18 nov. 1907.

Xd. Antonie in der Mauer, geb. Utrecht 29 mei 1886, † ald. 24 nov. 1936, tr. Utrecht 27 mei 1908 Neeltje Baas, geb. Utrecht 28 aug. 1886, dr. van Hendrikus Martinus en Jenneke Wilhelmina Adriana Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Daniel, volgt XIc.
2. Hendrikus Martinus (Henk), volgt XId.
3. NN in der Maur, geb. Utrecht 13 nov. 1911, † ald. 13 nov. 1911.
4. Antonie in der Mauer, geb. omstr. 1913, † Utrecht 29 okt. 1913.
5. Willemina Jannetje in der Maur, geb. Utrecht 24 juli 1922, † ald. 21 sept. 1973.

Xe. Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 17 maart 1894, koetsier, † Utrecht 7 juli 1958, tr. Utrecht 20 aug. 1919 Dirkje Scheepmaker, geb. Utrecht 3 okt. 1893, † ald. jan. 1972, dr. van David en Jannetje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina Jannetje in der Mauer, tr. Jacobus van Ettekoven, zn. van Dirk en Adriana Lancee.
2. Daniel in der Maur, geb. omstr. 1920, † Utrecht 27 maart 1928.

Xf. Jacques Pierre In der Maur, geb. Amsterdam 7 nov. 1895, elektriciën (1916), automonteur, † Amsterdam 6 febr. 1984, tr. Amsterdam 9 aug. 1916 Anna Angenita Keijzer, geb. Amsterdam 2 nov. 1896, dr. van Gerhard en Anna Catharina Maria de Lange.
Uit dit huwelijk:
1. Sjouwtje (Maud) In der Maur, geb. Amsterdam 4 nov. 1916, kostuumnaaister, † Numansdorp 10 juni 2012, tr. Amsterdam 21 okt. 1942 Johannes Gerard Bokma.
2. Anna Angenita In der Maur, geb. Amsterdam 31 okt. 1919, naaister, tr. Amsterdam 21 mei 1942 A. Priestersbach.
3. Jacques Pierre In der Maur, geb. Amsterdam 16 maart 1928, tr. 9 april 1951 M.G. van Schooneveld.

Xg. Bernardus In der Maur, geb. Utrecht 29 nov. 1897, † Rhoon 10 mei 1950, tr. Rotterdam 23 nov. 1921 Johanna Frederika Reijnst, geb. Rotterdam 16 april 1898, dr. van Jacob Theodorus en Cornelia Agatha Hazelzet.
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus In der Maur, geb. Rotterdam 13 juli 1922.
2. Cornelia Agatha In der Maur, geb. Rotterdam 23 jan. 1924.
3. Elberdina In der Maur, geb. Rotterdam 24 mei 1927.

Xh. George in der Maur, geb. Amsterdam 2 juni 1897, stuurman koopvaardij (1922), onderhavenmeester (Tandjong Priok, Ned. Indië, 1928), havenmeester 2de klasse (1937), tr. Amsterdam 14 sept. 1922 Marie Jeanne Snabilié, geb. Nijmegen 3 april 1899, Rijkstelefoniste, dr. van Ernest Joseph en Maria Carmen Diaz.
Uit dit huwelijk:
1. Carmen Anna in der Maur, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 15 dec. 1924.
2. Georgina Marie in der Maur, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 2 juli 1927, tr. ’s-Gravenhage 21 maart 1951 Henri Marie Zuurdeeg, geb. Soerabaja (Nederlands-Indië) 16 maart 1914, employe vliegtuigfabriek, † Montreal (Canada) 27 febr. 1957, zn. van Henri Francois en Maria Margaretha Wieland.
 
Xi. Cornelis in der Maur, geb. Utrecht 10 maart 1905, broodbakker, tr. 7 nov. 1934 Jacoba van Woerkom, geb. Dordrecht 31 aug. 1909.
 
Xj. Dirk George in der Maur, geb. Utrecht 23 nov. 1906, kantoorbediende, boekhouder, tr. 27 dec. 1933 Imkina van Spandau, geb. Rotterdam 29 sept. 1908

George_In_der_Maur_en_Alida_Maarschalkerweerd_in_1936.jpg

 George in der Maur (XI-a) en Alida Maarschalkerweerd in 1936. (Collectie George In der Maur)

XIa. George In der Maur, geb. Utrecht 13 jan. 1910, orthopedisch maatschoenmaker, † Utrecht 14 febr. 1961, tr. Zeist 1 okt. 1936 Alida Maarschalkerweerd, geb. 14 april 1913.

Johannes_Jacobus_In_der_Maur_en_Hendrika_Wilhelmina_Witkamp_1940.jpg

Johannes Jacobus In der Maur (XI-b) en Hendrika Wilhelmina Witkamp in 1940. (Collectie George In der Maur)

XIb. Johannes Jacobus In der Maur, geb. Utrecht 30 aug. 1914, Districtsdirecteur Coöp. Rabobank Nederland, regio Utrecht, tr. 1e Utrecht 20 nov. 1940 Hendrika Wilhelmina Witkamp, geb. Utrecht 26 dec. 1914, † ald. 28 dec. 1967, dr. van Antonius en Hermina Ratterman; tr. 2e Utrecht 8 aug. 1970 Anna Elisa Burkhard, geb. Erlangen (Duitsland) 13 nov. 1920.
 
XIc. Arie Daniel in der Mauer, geb. Utrecht 21 aug. 1908, † ald. 2 sept. 2004, tr. Utrecht 9 juli 1938 Gerritje Margaretha Leeman, geb. Utrecht 14 maart 1913, † ald. 17 april 1998.
Uit dit huwelijk:
Cornelis Anthonius Josephus in der Mauer, geb. omstr. 1942, † Utrecht 2 mei 1944.
 
XId. Hendrikus Martinus (Henk) in der Mauer, geb. Utrecht 17 sept. 1909, timmerman, † Utrecht 12 jan. 1984, tr. Utrecht 31 mei 1933 Cornelia Wilhelmina de Kleuver, geb. Rheine (Duitsland) 7 juli 1911, † Utrecht 3 nov. 1995, dr. van Cornelis en Wilhelmina Sofia Röhlke.
Uit dit huwelijk:
Neeltje in der Mauer, geb. Utrecht 2 sept. 1933, † ald. 14 juni 2008, tr. 1e Utrecht 11 juni 1953 (door echtsch. ontbonden ald. 1972) Johannes van Nieuwpoort, geb. Utrecht 8 april 1921, † Nieuwegein 14 jan. 2010, zn. van Theodorus en Gatske de Bruijn; tr. 2e Zeist 1975 Helmert van Scherpenzeel, geb. Utrecht omstr. 1925, † ald. 17 okt. 1994.