Een geslacht Jonglas, oorspronkelijk uit Fritzlar (Hessen, Duitsland)

Laatst gewijzigd 25 mei 2021

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. NN NN.
Zijn kinderen:

 1. Pieter Jonglas (Junglas), geb. Fritzlar (Hessen, Duitsland) omstr. 1754, tr. Amsterdam (otr) 12 nov. 1784 Geertruij van Raan (Verraan), geb. Zwolle omstr. 1740, dr. van Gerrit en N.N. NN en wed. van Kier Pot.
 2. Hermanus, volgt II.

II. Hermanus Jonglas, geb. Fritzlar (Hessen, Duitsland) omstr. 1762, † Amsterdam 19 jan. 1834, tr. Amsterdam (otr) 22 aug. 1788 Helena Luijben, ged. Amsterdam 4 jan. 1764, † ald. 13 mei 1818, dr. van Matthijs en Johanna (Anna) Bernink (Berninck).
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, volgt IIIa.
 2. Matthijs Pieter, volgt IIIb.
 3. Petrus Jonglas, ged. Amsterdam 7 okt. 1793.
 4. Hermanus Jonglas, ged. Amsterdam 7 okt. 1793.

Enkele titels van de boeken geschreven door Pieter Jonglas (III-a)

IIIa. Pieter Jonglas, ged. Amsterdam 19 juni 1789, schoolhouder, hoofdonderwijzer van ’s Rijks lagere school te Gent (1822, 1825, 1828,1852), pedagoog, Drager van de medaille van Sainte Helene, auteur van een tiental boeken waaronder “Allereerste beginselen der vaderlandsche geschiedenis”(1828), “Koopman, † Gent (België) 29 dec. 1871, tr. 1e Amsterdam 2 mei 1813 Hendrietta (Henrica) Catharina Schram, ged. Amsterdam 5 nov. 1788, † Gent (België) 23 mei 1845, dr. van Ernst Julius en Anna Maria Scholten; tr. 2e Gent (België) 29 okt. 1845 Marie Jeanne Gelowitz, geb. Gent (België) 5 sept. 1820, ménagére (1864), † Gent (België) 21 okt. 1899, dr. van Martinus en Theresia Vanhecke.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Lambert, volgt IVa.
 2. Pierre Nicolas (Petrus Nicolaus),(Pieter), volgt IVb.
 3. Henriette Adriana Augustina Jonglas, geb. Gent (België) 30 okt. 1823, † ald. 29 maart 1825.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Gustavus Lambertus Ludovicus Josephus, volgt IVc.
 5. Johanna Augustina Jonglas, geb. Gent (België) 27 juli 1849, † ald. 27 juli 1852.
 6. Emilius Petrus, volgt IVd.
 7. Euphrasia Maria Camilla Jonglas, geb. Gent (België) 19 aug. 1853, zonder bedrijf (1878), † Gent (België) 5 jan. 1931, tr. Gent (België) 3 aug. 1878 Julius Livinus De Reuse, geb. Heusden (België) 6 juli 1850, gisthandelaar (1878), † Gent (België) 23 juli 1919, zn. van Franciscus Antonius en Eugenia Strobbe.
 8. Alise Aloïse Elvine Jonglas, geb. Kortrijk (België) omstr. aug. 1864, † ald. 7 dec. 1864.

Uit de appendix Eminente alumni, bestuurders, lesgevers van de Hogeschool Gent 1748-1995 bij het boek ‘Hogeschool Gent 1748-1995’:
” Jonglas Pieter (1788 – 1871), pedagoog

Jonglas krijgt zijn opleiding tot onderwijzer in zijn geboortestad Amsterdam, waarna hij hulponderwijzer wordt bij een van de Amsterdamse armenscholen. Van 1811 tot 1813 wordt hij ingelijfd in Napoleons Russische campagne. In 1815 vestigt hij zich te Gent en start er van bij zijn aankomst met een onderwijzersgezelschap.

Jonglas zal op twee vlakken grote verdiensten hebben. Ten eerste publiceert hij een tiental schoolboeken die (zeker in Oost- Vlaanderen) ruim verspreid werden. Zo verschijnt in 1835 zijn Rekenboek, waarvan de eerste twee delen, op verzoek van de Gentse Commissie van Toezicht, in 1846 opnieuw uitgegeven worden onder de titel Rekenboek ten gebruike der stadskosteloze scholen. Ook bewerkt hij de Spraakkunst voor eerst beginnenden van N. Anslijns (Leiden, 1814) onder de titel Proeven hoe men het onderwys in de Nederduitsche Tael bij kinderen tot eene wezenlyke oefening des verstands kan maken. Een handleiding voor Onderwyzers. Byeen verzameld door P. Jonglas. Zijn laatste werk verschijnt in 1852 met de titel Allereerste Beginselen der Belgische Geschiedenis, ten gebruike der stadskosteloze scholen, door P. Jonglas, Hoofdonderwyzer by de Stadsschool 3 te Gent.

Ten tweede speelt hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van het armenonderwijs in Gent en is hij nauw betrokken met de ontwikkeling van de vorming van leerkrachten. Omdat de aangroei van de schoolbevolking in het begin van de negentiende eeuw de aanstelling van veel leerkrachten vergt en deze zo goed als onvindbaar zijn, beslist het Gentse stadsbestuur in 1834 dat specifieke onderwijskundige lessen zouden gegeven worden aan de ondermeesters van de gratis stadscholen. Zij belast Pieter Jonglas met deze opdracht waardoor hij verantwoordelijk is voor de vorming van heel wat verdienstelijke (hoofd) onderwijzers. Ook neemt hij (1852) de voorbereiding van de leerlingen voor het toelatingsexamen van de normaalschool in Lier op zich. Ten slotte wordt hij in 1859 door de gemeenteraad belast met het bestuur van een hervorming van de voorbereidende normaalleergangen.
Jonglas is 62 jaar actief in het onderwijs.”

Gezicht op Gent, 1839. Schilderij van de hand van Pieter Jonglas (IIIa-2)
Visitekaartje Lambert Jonglas (IVa) (Lithografie: De Poorter, Gent)

IVa. Lambert Jonglas, geb. Amsterdam 1 mei 1815, hoofdonderwijzer jongensschool in Gent (1841), † Gent (België) 27 dec. 1851, tr. Gent (België) 10 sept. 1845 Mélanie Devogelaere, geb. Schelderode (België) 22 jan. 1824, winkelierster (1845), couturiére (1854), dr. van Francisca Devogelaere; zij hertr. Leuven 3 aug. 1854 Jacques Schepers.
Uit dit huwelijk:

Edouardus Jonglas, geb. Brugge (België) 3 jan. 1852, † ald. 3 maart 1852.

IVb. Pierre Nicolas (Petrus Nicolaus),(Pieter) Jonglas, geb. Amsterdam 14 juli 1819, kunstschilder (1845), schrijver (1847), † Gent (België) 28 dec. 1848, tr. Gent (België) 22 okt. 1846 Judoca Maria Hollenberge, geb. Gent (België) omstr. 1821, zonder bedrijf (1846).
Uit dit huwelijk:

Adolphus Maria Jonglas, geb. Gent (België) 7 aug. 1847, soldaat tweede regiment jaegers (1868), † Gent (België) 4 april 1868.

IVc. Gustavus Lambertus Ludovicus Josephus Jonglas, geb. Gent (België) 7 juli 1847, bediende (1883, 1884), tr. Elodia Maria Lyneel, geb. omstr. 1859, zonder bedrijf (1884).
Uit dit huwelijk:

 1. Adelina Elvira Alice Maria Jonglas, geb. Gent (België) 14 juli 1881, † ald. 10 febr. 1884.
 2. Rachildis Maria Ludovica Julia Jonglas, geb. Gent (België) 14 april 1883.

IVd. Emilius Petrus Jonglas, geb. Gent (België) 25 maart 1851, bediende (1872), hoofdtreinwachter (1899), chef garde convoi (1900), † Gent (België) 15 dec. 1922, tr. Gent (België) 13 juli 1872 (door echtsch. ontbonden ald. 19 april 1905) Celina Levina Hye, geb. Gent (België) 9 juli 1854, zonder bedrijf (1872, 1900), dr. van Polycarpus Antonius en Melania Felicité-Perpetua Delanghe.
Uit dit huwelijk:

 1. Blanca Maria Jonglas, geb. Gent (België) 29 jan. 1873.
 2. Helene Felicia Jonglas, geb. Gent (België) 7 april 1877, sans profession (1900), tr. Gent (België) 22 mei 1900 Raymond Stockman, geb. Leuven (België) 14 sept. 1869, sans profession (1900), zn. van Leon en Marie Louise Verhaege.


IIIb. Matthijs Pieter Jonglas, ged. Amsterdam 7 juli 1791, schilder (1819, 1846), schildersknecht (1824, 1834), † Amsterdam 1 mei 1848, tr. Amsterdam 16 juni 1819 Claasina Wilhelmina Schram, ged. Amsterdam 19 sept. 1791, groenteverkoopster (1860), winkelierster (1860), zonder beroep (1865, 1867), † Hilversum 27 sept. 1867, dr. van Ernst Julius en Anna Maria Scholten.
Uit dit huwelijk:

 1. Ernst Pieter, volgt IVe.
 2. Clasina Wilhelmina Jonglas, geb. Amsterdam 6 jan. 1821, † ald. 24 jan. 1821.
 3. Matthijs Pieter Jonglas, geb. Amsterdam 5 april 1822, schoenmaker (1842), schilder (1848), † Amsterdam 4 april 1848.
 4. Clasina Wilhelmina Jonglas, geb. Amsterdam 27 jan. 1824, groenteverkoopster (1846), zonder beroep (1850, 1860,1873), waschvrouw (1874), † Ankeveen 18 aug. 1912, tr. 1e Amsterdam 21 okt. 1846 Johannes Gerhardus Muller, geb. Amsterdam 1 dec. 1822, smidsknecht (1846), koorndrager (1849, 1855), winkelier (1850, 1852), † Amsterdam 22 sept. 1855, zn. van Johannes Casper Müller en Geertruida Diepmer; tr. 2e Leiden 4 april 1860 Willem Jan van den Ordel, geb. Amsterdam 26 sept. 1829, logementhouder (1860), voerman (1862), spoorbeamte (1883), ladingmeester (1888), † Ankeveen 10 aug. 1912, zn. van Willem Jan en Geertruida Margaretha van Rossem.
 5. Hermanus Jonglas, geb. Amsterdam 1 okt. 1825, † ald. 7 febr. 1826.
 6. Hermanus Jonglas, geb. Amsterdam 30 nov. 1826, † ald. 7 juni 1827.
 7. Helena Wilhelmina Jonglas, geb. Amsterdam 2 jan. 1828, winkelierster (1860), koffienering doende (1865), werkster (1885, 1887, 1888), † Nieuwer-Amstel 2 jan. 1896, tr. 1e Amsterdam 18 april 1860 Wilhelmus Augustinus Leuring, geb. Amsterdam 15 okt. 1826, kleermaker (1860), † Amsterdam 13 okt. 1864, zn. van Franciscus en Anna Maria Welschen; tr. 2e Amsterdam 1 nov. 1865 Bernard Heinrich Friedrich Rohlwes, geb. Hausstette (Oldenburg, Duitsland) 17 aug. 1825, schildersknecht (1865), † vóór 1896, zn. van Johann Heinrich en Maria Nipper.
 8. Alida Jonglas, geb. Amsterdam 2 april 1830, zonder beroep (1892), † Hilversum 24 maart 1892.
 9. Pieter, volgt IVf.
 10. Wilhelmus Jonglas, geb. Amsterdam 1 aug. 1833, † ald. 31 juli 1838.
 11. Wilhelmina Jonglas, geb. Amsterdam 2 mei 1836, † ald. 24 nov. 1837.
 12. NN Jonglas, geb. Amsterdam 30 jan. 1839, † ald. 30 jan. 1839.

IVe. Ernst Pieter Jonglas, geb. Amsterdam 1 nov. 1819, schilder (1839), schildersknecht (1843), Meester Schilder onder de Firma Molling & Jonglas (1883) en onder de Firma Jonglas & De Bruijn (1884-1885), † Amsterdam 6 sept. 1885, tr. Amsterdam 17 mei 1843 Anna Maria van Medevoort, ged. Amsterdam 4 dec. 1810, naaister (1843), † Amsterdam 6 april 1898, dr. van Theodorus en Gerarda van Gellekom.
Uit dit huwelijk:

Anna Maria Gerarda Jonglas, geb. Amsterdam 6 febr. 1845, † ald. 8 dec. 1925, tr. Amsterdam 8 sept. 1870 Petrus Jillis Nijsten, geb. Amsterdam omstr. 1845, kantoorbediende (1870), boekhouder (1899, 1904), zn. van Pieter en Gesiena Steenhoff.

IVf. Pieter Jonglas, geb. Amsterdam 14 dec. 1831, groenteneering (1851), besteller (1859, 1863, 1866), spoorbeamte (1888), zonder beroep (1899), † Amsterdam 20 nov. 1899, tr. Amsterdam 13 mei 1863 Hendrika Flierman, geb. Twello 9 okt. 1835, dienstbaar (1863), † Amsterdam 22 maart 1913, dr. van Harmen en Fennetjen ter Huerne.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Hendrikus, volgt Va.
 2. Hendrikus Jonglas, geb. Amsterdam 8 nov. 1865, diamantslijper (1890), † Amsterdam 29 maart 1943, tr. Amsterdam 6 nov. 1890 Rosalia de Haan, geb. Nijmegen 18 juni 1852, † Hilversum 12 maart 1915, dr. van Hendrik en Eva de Jongh en wed. van Joseph Friezer (Frieser).
 3. Hermanus Johannes, volgt Vb.
 4. Hendrika Jonglas, geb. Amsterdam 21 dec. 1873, † Hilversum 28 maart 1951, tr. Amsterdam 26 sept. 1895 Gerrit Stuten, geb. Amsterdam omstr. 1868, koopman (1895), † Hilversum 3 april 1940, zn. van Fredrik en Frederika Dorothea Kijser.

Va. Pieter Hendrikus Jonglas, geb. Amsterdam 6 febr. 1864, winkelbediende (1884), bediende (1888), handelaar in ruwe diamant, koopman (1920), † Amsterdam 18 dec. 1920, tr. Amsterdam 2 aug. 1888 Maria Elisabeth Stuten, geb. Amsterdam 15 febr. 1866, † Susteren 21 sept. 1945, begr. Roermond, dr. van Fredrik en Frederika Dorothea Kijser.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Jonglas, geb. Amsterdam 18 juli 1889, † ald. 18 juli 1889.
 2. Hendrika Dorothea Jonglas, geb. Amsterdam 26 maart 1892, † Roermond 3 juni 1968.
 3. Petronella Maria Elisabeth (Nelly) Jonglas, geb. Amsterdam 25 aug. 1895, † Sittard 5 juli 1985, begr. Susteren, tr. Watergraafsmeer, Amsterdam 2 aug. 1920 Victor Marie Joseph Hubert Mostart, geb. Venlo 6 juli 1891, arts (1920), † Susteren 6 juni 1962, zn. van August Hubert en Maria Anna Johanna Vleugels.

Vb. Hermanus Johannes Jonglas, geb. Amsterdam 7 maart 1870, conducteur bij Spoorwegen (1891, 1892, 1893), diamantslijper (1890, 1896, 1897, 1922), † Hilversum 20 juli 1952, tr. Amsterdam 30 juli 1896 Sophia Charlotta van der Plas, geb. Den Helder omstr. 1865, zonder beroep (1896), † Hilversum 18 dec. 1943, dr. van Jacobus en Johanna van Groningen.
Uit dit huwelijk:

Sophia Hermina Jonglas, geb. Amsterdam 23 dec. 1897, † Hilversum 29 aug. 1980, tr. Hilversum 16 dec. 1952 P. Beukers.