Een geslacht Jonglas, oorspronkelijk uit Fritzlar (Hessen, Duitsland)

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel-1.gif

 


I. NN NN
Zijn kinderen:
1. Pieter Jonglas, geb. Fritzlar (Hessen, Duitsland) omstr. 1754, tr. Amsterdam (otr) 12 nov. 1784 Geertruij van Raan (Verraan), geb. Zwolle, wed. van Kier Pot.
2. Hermanus, volgt II.
 
II. Hermanus Jonglas, geb. Fritzlar (Hessen, Duitsland) omstr. 1762, † Amsterdam 19 jan. 1834, tr. Amsterdam (otr) 22 aug. 1788 Helena Luijben, ged. Amsterdam 4 jan. 1764, † ald. 13 mei 1818, dr. van Matthijs en Johanna (Anna) Bernink (Berninck).
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt IIIa.
2. Matthijs Pieter, volgt IIIb.
3. Petrus Jonglas, ged. Amsterdam 7 okt. 1793.
4. Hermanus Jonglas, ged. Amsterdam 7 okt. 1793.
 

Pieter_Jonglas_1822_boek_6.jpg   Pieter_Jonglas_1828_boek_1.jpg     Pieter_Jonglas_1834_boek_5.jpg     Pieter_Jonglas_1852_boek_4.jpg

Enkele titels van de boeken geschreven door Pieter Jonglas (III-a)

 
IIIa. Pieter Jonglas, ged. Amsterdam 19 juni 1789, schoolhouder, hoofdonderwijzer van 's Rijks lagere school te Gent (1822, 1825, 1828, 1852), pedagoog, Drager van de medaille van Sainte Helene (1858), auteur van een tiental boeken waaronder "Allereerste beginselen der vaderlandsche geschiedenis"(1828), "Koopmans rekenkunst"(1812), "Koopmans rekeningen Dl.2"(1812, 1818, 1820), † Gent (België) 29 dec. 1871, tr. 1e Amsterdam 2 mei 1813 Hendrietta Catharina Schram, ged. Amsterdam 5 nov. 1788, dr. van Ernst Julius en Anna Maria Scholten; tr. 2e vóór 1849 Marie Jeanne Gelowitz, ménagére (1864).
Uit het eerste huwelijk:
1. Lambert, volgt IVa.
2. Pierre Nicolas Jonglas, geb. Amsterdam 14 juli 1819.
Uit het tweede huwelijk:
3. Johanna Augustina Jonglas, geb. Gent (België) omstr. 1849, † ald. omstr. 1852.
4. Alise Aloïse Elvine Jonglas, geb. Kortrijk (België) omstr. aug. 1864, † ald. 7 dec. 1864.
 
 

 
Uit de appendix Eminente alumni, bestuurders, lesgevers van de Hogeschool Gent 1748-1995 bij het boek 'Hogeschool Gent 1748-1995':

" Jonglas Pieter (1788 – 1871), pedagoog

Jonglas krijgt zijn opleiding tot onderwijzer in zijn geboortestad Amsterdam, waarna hij hulponderwijzer wordt bij een van de Amsterdamse armenscholen. Van 1811 tot 1813 wordt hij ingelijfd in Napoleons Russische campagne. In 1815 vestigt hij zich te Gent en start er van bij zijn aankomst met een onderwijzersgezelschap.

Jonglas zal op twee vlakken grote verdiensten hebben. Ten eerste publiceert hij een tiental schoolboeken die (zeker in Oost- Vlaanderen) ruim verspreid werden. Zo verschijnt in 1835 zijn Rekenboek, waarvan de eerste twee delen, op verzoek van de Gentse Commissie van Toezicht, in 1846 opnieuw uitgegeven worden onder de titel Rekenboek ten gebruike der stadskosteloze scholen. Ook bewerkt hij de Spraakkunst voor eerst beginnenden van N. Anslijns (Leiden, 1814) onder de titel Proeven hoe men het onderwys in de Nederduitsche Tael bij kinderen tot eene wezenlyke oefening des verstands kan maken. Een handleiding voor Onderwyzers. Byeen verzameld door P. Jonglas. Zijn laatste werk verschijnt in 1852 met de titel Allereerste Beginselen der Belgische Geschiedenis, ten gebruike der stadskosteloze scholen, door P. Jonglas, Hoofdonderwyzer by de Stadsschool 3 te Gent.

Ten tweede speelt hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van het armenonderwijs in Gent en is hij nauw betrokken met de ontwikkeling van de vorming van leerkrachten. Omdat de aangroei van de schoolbevolking in het begin van de negentiende eeuw de aanstelling van veel leerkrachten vergt en deze zo goed als onvindbaar zijn, beslist het Gentse stadsbestuur in 1834 dat specifieke onderwijskundige lessen zouden gegeven worden aan de ondermeesters van de gratis stadscholen. Zij belast Pieter Jonglas met deze opdracht waardoor hij verantwoordelijk is voor de vorming van heel wat verdienstelijke (hoofd) onderwijzers. Ook neemt hij (1852) de voorbereiding van de leerlingen voor het toelatingsexamen van de normaalschool in Lier op zich. Ten slotte wordt hij in 1859 door de gemeenteraad belast met het bestuur van een hervorming van de voorbereidende normaalleergangen.

Jonglas is 62 jaar actief in het onderwijs."
 

Schilderij_van_Pieter_Jonglas_1839._Pieter_Jonglas_was_ook_hoofdonderwijzer_te_Gent.jpg

6107664854.jpg

Gesigneerd door Pieter Jonglas

 Gezicht op Gent, 1839. Schilderij van de hand van Pieter Jonglas (IIIa-2)

1b.gif
2b.gif

Herdenking van Pieter Jonglas in De Eendracht, Veertiendaagsch Tijdschrift voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen, Gent 1872.

 


 
 
IIIb. Matthijs Pieter Jonglas, ged. Amsterdam 7 juli 1791, † ald. 1 mei 1848, tr. Amsterdam 16 juni 1819 Claasina Wilhelmina Schram, ged. Amsterdam 19 sept. 1791, groenteverkoopster (1860), zonder beroep (1865, 1867), † Hilversum 27 sept. 1867, dr. van Ernst Julius en Anna Maria Scholten.
Uit dit huwelijk:
1. Ernst Pieter, volgt IVb.
2. Clasina Wilhelmina Jonglas, geb. Amsterdam 6 jan. 1821, † ald. 24 jan. 1821.
3. Matthijs Pieter Jonglas, geb. Amsterdam 5 april 1822, schoenmaker (1842), schilder (1848), † Amsterdam 4 april 1848.
4. Clasina Wilhelmina Jonglas, geb. Amsterdam 27 jan. 1824, groenteverkoopster (1846), zonder beroep (1850, 1860,1873), waschvrouw (1874), † Ankeveen 12 aug. 1912, tr. 1e Amsterdam 21 okt. 1846 Johannes Gerhardus Muller, geb. Amsterdam 3 dec. 1822, smidsknecht (1846), koorndrager (1849, 1855), winkelier (1850, 1852), † Amsterdam 22 sept. 1855, zn. van Johannes Casper Müller en Geertruida Diepmer; tr. 2e Leiden 4 april 1860 Willem Jan van den Ordel, geb. Amsterdam 26 sept. 1829, logementhouder (1860), spoorbeamte (1883), ladingmeester (1888), † Ankeveen 18 aug. 1912.
5. Hermanus Jonglas, geb. Amsterdam 1 okt. 1825, † ald. 7 febr. 1826.
6. Hermanus Jonglas, geb. Amsterdam 30 nov. 1826, † ald. 7 juni 1827.
7. Helena Wilhelmina Jonglas, geb. Amsterdam 2 jan. 1828, winkelierster (1860), koffienering doende (1865), werkster (1885, 1887, 1888), tr. 1e Amsterdam 18 april 1860 Wilhelmus Augustinus Leuring, geb. Amsterdam omstr. 1826, kleermaker (1860), † Amsterdam 13 okt. 1864, zn. van Franciscus en Anna Maria Welschen; tr. 2e Amsterdam 1 nov. 1865 Bernard Heinrich Friedrich Rohlwes, geb. Hausstette (Oldenburg, Duitsland) 17 aug. 1825, schildersknecht (1865), zn. van Johann Heinrich en Maria Nipper.
8. Alida Jonglas, geb. Amsterdam 2 april 1830, † Hilversum 24 maart 1892.
9. Pieter, volgt IVc.
10. Wilhelmus Jonglas, geb. Amsterdam 1 aug. 1833, † ald. 31 juli 1838.
11. Wilhelmina Jonglas, geb. Amsterdam 2 mei 1836, † ald. 24 nov. 1837.
12. NN Jonglas, geb. Amsterdam 30 jan. 1839, † ald. 30 jan. 1839.

Visitekaartje L. Jonglas--.jpg

Visitekaartje Lambert Jonglas (Lithografie: De Poorter, Gent)

IVa. Lambert Jonglas, geb. Amsterdam 1 mei 1815, hoofdonderwijzer jongensschool in Gent (1841), † Gent (België) 27 dec. 1851, tr. Mélanie Devogelaere, geb. Schelderode (België) 22 jan. 1824, couturiére (1854); zij hertr. Leuven 3 aug. 1854 Jacques Schepers, geb. 11 febr. 1822 te Nerem (België), soldat au deuxième régiment des cuirassiers en garnison à Louvain.
Uit dit huwelijk:
Edouardus Jonglas, geb. Brugge (België) 3 jan. 1852, † ald. jan. 1852.

IVb. Ernst Pieter Jonglas, geb. Amsterdam 1 nov. 1819, schilder (1839), schildersknecht (1843), Meester Schilder onder de Firma Molling & Jonglas (1883) en onder de Firma Jonglas & De Bruijn (1884-1885), † Amsterdam 6 sept. 1885, tr. Amsterdam 17 mei 1843 Anna Maria van Medevoort, ged. Amsterdam 4 dec. 1810, naaister (1843), † Amsterdam 6 april 1898, dr. van Theodorus en Gerarda van Gellekom.
Uit dit huwelijk:
Anna Maria Gerarda Jonglas, geb. Amsterdam 6 febr. 1845, † ald. 8 dec. 1925, tr. Amsterdam 8 sept. 1870 Petrus Jillis Nijsten, geb. Amsterdam omstr. 1845, kantoorbediende (1870), boekhouder (1899, 1904), zn. van Pieter en Gesiena Steenhoff.

IVc. Pieter Jonglas, geb. Amsterdam 14 dec. 1831, groenteneering (1851), besteller (1863), spoorbeamte (1888), zonder beroep (1899), † Amsterdam 20 nov. 1899, tr. Amsterdam 13 mei 1863 Hendrica Flierman, geb. Voorst 24 aug. 1835, dienstbaar (1863), † Amsterdam 22 maart 1913, dr. van Harmen en Fennetjen ter Huerne.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Hendrikus, volgt Va.
2. Hendrikus Jonglas, geb. Amsterdam 8 nov. 1865, diamantslijper (1890), † Amsterdam 29 maart 1943, tr. Amsterdam 6 nov. 1890 Rosalia de Haan, geb. Nijmegen 18 juni 1852, † Hilversum 12 maart 1915, wed. van Joseph Friezer (Frieser).
3. Hermanus Johannes, volgt Vb.
4. Hendrika Jonglas, geb. Amsterdam 21 dec. 1873, tr. Amsterdam 26 sept. 1895 Gerrit Stuten, geb. Amsterdam omstr. 1868, koopman (1895), † Hilversum 3 april 1940, zn. van Fredrik en Frederika Dorothea Kijser.

Va. Pieter Hendrikus Jonglas, geb. Amsterdam 6 febr. 1864, winkelbediende (1884), bediende (1888), handelaar in ruwe diamant, koopman (1920), tr. Amsterdam 2 aug. 1888 Maria Elisabeth Stuten, geb. Amsterdam 15 febr. 1866, † Susteren sept. 1945, begr. Roermond, dr. van Fredrik en Frederika Dorothea Kijser.
Uit dit huwelijk:
1. NN Jonglas, geb. Amsterdam 18 juli 1889, † ald. 18 juli 1889.
2. Hendrika Dorothea Jonglas, geb. Amsterdam 26 maart 1892, † Roermond 3 juni 1968.
3. Petronella Maria Elisabeth (Nelly) Jonglas, geb. Amsterdam 25 aug. 1895, † Sittard 5 juli 1985, begr. Susteren, tr. Watergraafsmeer, Amsterdam 2 aug. 1920 Victor Marie Joseph Hubert Mostart, geb. Venlo 6 juli 1891, arts (1920), † Susteren 6 juni 1962, zn. van August Hubert en Maria Anna Johanna Vleugels.

Vb. Hermanus Johannes Jonglas, geb. 7 maart 1870, diamantslijper (1890, 1896, 1897, 1922), † Hilversum 20 juli 1952, tr. Amsterdam 30 juli 1896 Sophia Charlotta van der Plas, geb. Den Helder omstr. 1865, † Hilversum 18 dec. 1943, dr. van Jacobus en Johanna van Groningen.
Uit dit huwelijk:
Sophia Hermina Jonglas, geb. Amsterdam 23 dec. 1897, † Hilversum 29 aug. 1980, tr. P. Beukers.