Een geslacht Markhorst / Markhof uit Putten

Laatst gewijzigd 13 juni 2021

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Arnoldus (Hendrick) Hendriks Marksen, tr. Harderwijk 13 nov. 1715 Margaretha Beren(t)s, begr. Harderwijk 28 juli 1722.
Dit zijn waarschijnlijk de ouders van:

II. Hendrik Arentz (Henrigh Arentsen) Markhorst (Marx), ged. Harderwijk 14 juni 1720, daghuurder, † Putten 21 dec. 1798, tr. Putten 1 april 1742 Dirkjen Harms (Hermensen), geb. vóór 1722, begr. Putten 21 febr. 1804.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Markhorst, ged. Putten 18 jan. 1743, † ald. 15 jan. 1809, tr. Putten 9 mei 1773 Joannes Gregorius Hermelink (Harmeling), ged. Putten 22 nov. 1746, daghuurder, † Putten 23 maart 1804, zn. van Johannes Hermelink en Gertrude Jans Timmer.
 2. Elschen (Isabella) Markhorst, ged. Putten 24 dec. 1744.
 3. Aertje (Arnolda, Adriana) Markhorst, ged. Putten 5 maart 1747, † ald. 28 sept. 1806, tr. Putten 29 april 1790 Reinerus (Rijndert) Jansen, geb. Arnhem omstr. 1762; hij hertr. Putten 16 jan. 1807 Maria Mocking.
 4. Hermannus Johannes Markhorst, ged. Putten 16 jan. 1752.
 5. Margaretha Markhorst, ged. Putten 21 dec. 1754, † Harderwijk 14 okt. 1826, tr. Barend Ubink (Ubbink), geb. omstr. 1756, † Harderwijk 4 aug. 1814.
 6. Hendrik, volgt IIIa.
 7. Hermanus (Harmen), volgt IIIb.

IIIa. Hendrik Markhorst (Markhof), ged. Putten 2 maart 1758, glasmaker (1811), schilder (1814), verwer (1812, 1835), † Putten 25 mei 1826, tr. 1e Putten 6 mei 1787 Sophia Jansen Marissink, geb. Heeten omstr. 1765, † Putten 4 juli 1803; tr. 2e Putten 17 mei 1811 Gertrudis (Geertruij) Wolters (Wouters), geb. Heerde, ged. Vaassen (Epe) 28 maart 1771, naaister (1835), † Vaassen (Epe) 16 jan. 1847, dr. van Leendert (Leonardus) Wolters en Hendrina Maria (Hendrien) Simons.
Uit het eerste huwelijk:

 1. NN Markhorst, begr. Putten 24 jan. 1802.
 2. Dorothea Markhorst, ged. Putten 19 febr. 1788, zonder beroep (1847), † Haarlem 12 aug. 1847.
 3. Johannes Markhorst, ged. Putten 7 febr. 1790.
 4. Hermina Markhorst, ged. Putten 2 dec. 1791.
 5. Henricus Markhorst, ged. Putten 6 febr. 1793.
 6. Hendrik (Henricus), volgt IVa.
 7. Wilhelmina (Mijntje) Markhorst, ged. Putten 28 juli 1798, gedienst. (1819), naaister (1852, 1854), werkster (1859), † Utrecht 22 febr. 1860.
  Uit het tweede huwelijk:
 8. Leendert Markhoff, geb. Putten 17 maart 1812, weversknecht (1830), † Vaassen (Epe) 25 febr. 1830.
 9. Sophia Markhoff, geb. Putten 16 mei 1813, doende huiswerk (1835), † Putten 23 nov. 1835, tr. Voorst 17 jan. 1835 Gerardus Ganzefles, geb. Twello 22 maart 1808, klompenmaker (1835, 1840, 1882), † Putten 10 maart 1882, zn. van Joannes Jansen en Maria Diks; hij hertr. Putten 3 sept. 1836 Jozina Putters en tr. 3e Putten 26 sept. 1840 Maria Elisabeth Slings.

IVa. Hendrik (Henricus) Markhorst (Markhoff), ged. Putten 11 mei 1794, wever (1814, 1815), verwer (1819,1821, 1826), schilder (1840), huisschilder (1853), † Amsterdam 24 febr. 1840, tr. Barneveld 27 sept. 1814 Johanna Rothuijsen (Rothuys), geb. Wageningen 23 mei 1790, dienstbaar (1814), geen beroep (1829, 1843), † Amsterdam 4 maart 1843, dr. van Jan Rothuis (van Rothuijsen) en Eva Grotenhuis (Grotenhuijsen).
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, volgt Va.
 2. Johannes, volgt Vb.
 3. Sophia Merkhof, geb. Utrecht 18 sept. 1821, † Amsterdam 27 maart 1884, tr. Amsterdam 4 aug. 1852 Gijsbertus de Kruijf, geb. ’s-Graveland 19 april 1821, werkman (1852), zn. van Cornelis en Willemina de Koning.
 4. Petrus Everardus Markhof, geb. Utrecht 4 juli 1824, zonder beroep (1851), † Leeuwarden 17 juni 1851.
 5. Anthonius, volgt Vc.
 6. Gerhardus Markhorst, geb. Putten 17 jan. 1829, † ald. 10 okt. 1832.
 7. Theodorus, volgt Vd.

Va. Hendrik Markhoff, geb. Putten 3 mei 1815, schilder (1840, 1844, 1872), † Amsterdam 10 maart 1885, tr. Amsterdam 15 mei 1844 Theodora Ten Bensel, geb. Dinxperloh (Duitsland) 16 mei 1809, dienstbaar (1844), † Amsterdam 28 juni 1878, dr. van Johann en Gertrud Becking.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Markhoff, geb. Amsterdam 6 maart 1845, naaister (1872), † Amsterdam 21 juni 1883, tr. Amsterdam 15 aug. 1872 Joseph Schregardus, geb. Kampen omstr. 1849, kleerenmaker (1872, 1882), zn. van Iebele Jans en Everdina Maria Weijmar.
 2. Franciscus Xaverius Hendricus, volgt VIa.
 3. Catharina Wilhelmina Frederika Markhoff, geb. Amsterdam 13 aug. 1849, † ald. 17 febr. 1862.
 4. Gerardus Wilhelmus Markhof, geb. Amsterdam 25 jan. 1851, smid (1871), bankwerker bij Cornelissen in Amsterdam (1871), stoker 3e klasse (1874), machinist (1886), tr. 1e Rotterdam 7 febr. 1877 (door echtsch. ontbonden Amsterdam 4 febr. 1886) Engelina Johanna Weideman, geb. Zutphen 3 dec. 1852, † Rotterdam 12 maart 1950, dr. van Berend en Carolina Hess; zij hertr. Rotterdam 27 dec. 1907 Christiaan Joseph Nicolaas Laar; tr. 2e Amsterdam 7 juli 1886 Trijntje Hanenburg, geb. Oostbierum omstr. 1861, zonder beroep (1886), dr. van Tjibbe Takeles (Taekles) en Korneliske Doenes van der Ploeg.

VIa. Franciscus Xaverius Hendricus Markhoff, geb. Amsterdam 12 okt. 1846, schoenmaker (1872), zonder beroep (1874), poetser bij spoorwegen (1874, stucadoor (1882), opperman (1902), metselaar (1907), zonder beroep (1911), † na 1914, tr. 1e Amsterdam 3 juli 1872 Agnes Gosseling, geb. Amsterdam omstr. 1845, zonder beroep (1872), † vóór juni 1882, dr. van Bernardus en Joanna Tylkens; tr. 2e Amsterdam 8 juni 1882 Alida Antonia Burger, geb. Amsterdam omstr. 1846, dienstbode (1882), † Amsterdam 14 febr. 1906, dr. van Johannes Mattheus en Helena Catharina Nicolaas.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendricus Franciscus Markhof, geb. Amsterdam febr. 1873, † ald. 15 juli 1875.
 2. Antonius Johannes, volgt VIIa.
 3. Frans Hendrik Johan, volgt VIIb.
 4. Willemina Markhof, geb. Amsterdam 1 april 1879, zonder beroep (1907), † Amsterdam 17 okt. 1959, tr. Amsterdam 20 juni 1907 Pieter Hendrik Kelderman, geb. Amsterdam 6 aug. 1876, steendrukker (1907, 1914), † Amsterdam 10 sept. 1930, zn. van Pieter Hendrik en Wijke Jansen.

VIIa. Antonius Johannes Markhof, geb. Amsterdam 21 jan. 1875, stukadoor (1894, 1902, 1914), † Vinkeveen 7 maart 1968, tr. 1e Amsterdam 26 juni 1902 Johanna Maria Bosch, geb. Zwolle 17 juni 1875, zonder beroep (1902), † Amsterdam 9 okt. 1909, dr. van Jan en Hendrikjen van Dijk; tr. 2e Amsterdam 7 mei 1914 Sophia Nassette, geb. Amsterdam 8 sept. 1876, zonder beroep (1914), † Amsterdam 9 nov. 1963, dr. van Joannes Bernardus en Alida Elisabeth Eijgenhuisen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Agnes Maria Markhof, geb. Amsterdam 17 mei 1903, tr. Amsterdam 31 mei 1939 Jacobus Leonardus van Steen, geb. Amsterdam 15 jan. 1901, † ald. 26 okt. 1978.
 2. Hendrika Wilhelmina Markhof, geb. Amsterdam 27 juni 1904, dienstbode (1833), † Hillversum 3 maart 1985, tr. Amsterdam 20 april 1933 Petrus Homan, geb. Amsterdam 18 april 1904, † ald. 14 febr. 1977.
 3. Antonius Johannes, volgt VIIIa.
 4. Johanna Maria Markhof, geb. Amsterdam 7 okt. 1909.
 5. Hendrikus Johannes Markhof, geb. Amsterdam 7 okt. 1909.
  Uit het tweede huwelijk:
 6. Sophia Markhof, geb. Amsterdam 13 april 1916, tr. 1e Amsterdam 28 okt. 1936 (door echtsch. ontbonden ald. 22 juli 1940) Johannes van Zutphen, geb. Amsterdam 14 dec. 1912; tr. 2e Amsterdam 24 sept. 1949 Jan Willem Frederik Morriën, geb. Amsterdam 6 maart 1915, † ald. 26 okt. 1979.
 7. Johanna Markhof, geb. Amsterdam 23 juli 1917, secretaresse.

VIIIa. Antonius Johannes Markhof, geb. Amsterdam 26 dec. 1906, bakker (1925), stucadoor (1932), † 5 juni 1999, begr. Zandvoort, tr. Amsterdam 28 april 1932 Hendrika Catharina Raaijen, geb. Utrecht 16 maart 1910, pasdame (1932), † 25 sept. 1997, begr. Zandvoort, dr. van Jan Lubertus en Johanna Clara Wilhelmina Maria (Jo) van Paddenburg.
Uit dit huwelijk:

 1. Anton Jan (Tonny) Markhof, geb. Amsterdam 13 maart 1933, barkeeper (1953), † Bloemendaal 25 okt. 1953, begr. Zandvoort.
 2. Ernst Markhof, geb. Amsterdam 30 april 1945, † Zandvoort 24 maart 2014.

VIIb. Frans Hendrik Johan Markhof, geb. Amsterdam 22 april 1877, meubelmaker (1897, 1911), † Amsterdam 12 dec. 1959, tr. Amsterdam 15 nov. 1911 Maria Elisabeth van Kampen, geb. Amsterdam 1 febr. 1883, zonder beroep (1911), † Amsterdam 5 mei 1939, dr. van Albertus Cornelis en Elisabeth Johanna Bierwolf en wed. van Jan Bosch.
Uit dit huwelijk:

 1. Willemina Markhof, geb. Amsterdam 7 sept. 1912, † ald. 14 mei 1926.
 2. Maria Elisabeth Markhof, geb. Amsterdam 17 april 1916, tr. Amsterdam 11 mei 1938 Daniël van Golberdinge, geb. Amsterdam 24 dec. 1911, † ald. 22 aug. 1957, zn. van Willem Hendrik Daniël en Angenietje Schweinsbergen.
 3. Elisabeth Markhof, geb. Amsterdam 25 dec. 1917, † ald. 18 mei 1920.
 4. Johanna Hendrika Markhof, geb. Amsterdam 9 okt. 1920, tr. Amsterdam 26 nov. 1941 Hermanus van Golberdinge, geb. Amsterdam 3 maart 1916, magazijn bediende, † Amsterdam 17 febr. 1959, zn. van Willem Hendrik Daniël en Angenietje Schweinsbergen.
 5. Francisca Hendrika Markhof, geb. Amsterdam 29 okt. 1924, † ald. 19 nov. 2003, tr. Amsterdam 14 juli 1943 Cornelis Johannes Meijer.

Vb. Johannes Markhof, geb. Utrecht 2 juli 1819, schilder (1838), arbeider (1862), polderwerker (1865), † Utrecht 12 juli 1868, tr. Lemsterland 4 dec. 1861 Romkjen Klazes Koopmans, geb. Lemmer 25 april 1827, zonder beroep (1850, 1865), † Ulrum 2 dec. 1873, dr. van Klaas Symens en Antje Martens Bijlsma en wed. van 1e Lubbert Okkes de Boer en 2e Wietze Hielkes Landman; zij hertr. Utrecht 27 dec. 1871 Jan Jacobs Harder.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Markhof, geb. Joure omstr. 1856, † Utrecht 7 maart 1871.
 2. Hendrikus Markhoff, geb. Lemmer 13 aug. 1862, militair (1886), werkman (1891), tr. Amsterdam 4 nov. 1891 Doetje Hanenburg, geb. Sexbierum (Barradeel) 9 sept. 1864, dr. van Tjibbe Takeles (Taekles) en Korneliske Doenes van der Ploeg.
 3. Theodorus Markhof, geb. Groningen 5 maart 1865, † Culemborg 20 nov. 1865.
 4. Bernardus Antonius Markhof, geb. Utrecht 23 dec. 1866, † ald. 30 okt. 1868.

Vc. Anthonius Markhof, geb. Putten 17 sept. 1826, klerk (1853), mineur bij het bataillon mineurs en sappeurs (1855, 1861), werkman (1857), bediende (1858), pakhuisknecht (1860), schilder (1863, 1872, 1875), † Utrecht 20 aug. 1875, tr. Arnhem 13 juli 1853 Wilhelmina Catharina Florentina Tronchet, geb. Maastricht 21 mei 1831, zonder beroep (1853, 1878, 1913), † Utrecht 19 okt. 1913, dr. van Joannes Petrus en Maria Elisabeth Badon.
Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Catharina Markhof, geb. Arnhem 27 okt. 1853, † Utrecht 13 nov. 1855.
 2. Wilhelmina Johanna Markhof, geb. Utrecht 7 jan. 1856, zonder beroep (1878, 1925), † Amsterdam 26 juli 1925, tr. Utrecht 22 mei 1878 Franciscus Cornelis Mathijs Hegener, geb. Utrecht 25 jan. 1854, dienstplichtig militair 8e regiment infanterie (1874-78), bakker (1878, 1879), koopman (1902, 1926), † Amsterdam 12 mei 1926, zn. van Johannes Gerardus Antonius en Anna Constanina Duvergé.
 3. Sophia Helena Markhof, geb. Utrecht 5 okt. 1858, † Amsterdam 21 maart 1924, tr. Utrecht 9 nov. 1881 Rutgerius Huurman, geb. Cothen 12 febr. 1853, † Utrecht 1 nov. 1914, zn. van Johannes en Maria Werkhoven.
 4. Theodora Johanna Markhof, geb. Utrecht 15 april 1861, † ald. 4 nov. 1862.
 5. Anthonia Hendrika Markhof, geb. Utrecht 13 sept. 1863, † ald. 19 april 1867.
 6. Theodorus Petrus Markhof, geb. Utrecht 10 nov. 1866, † ald. 10 nov. 1867.
 7. Elizabeth Markhof, geb. Utrecht 10 nov. 1870, † ald. 7 febr. 1871.
 8. Johanna Markhoff, geb. Utrecht 23 dec. 1872, † ald. 16 juli 1917, tr. Amsterdam 4 juni 1896 Adrianus Ritburg, geb. Amsterdam 15 jan. 1870, scheepstimmerman (1896), † Utrecht 7 jan. 1928, zn. van Adrianus en Johanna Maria Buurman.

Wilhelmina Johanna Markhof (Vc-2) en Franciscus Cornelis Mathijs Hegener. (Eigen collectie)

Vd. Theodorus Markhoff, geb. Putten 30 april 1831, kastenmaker (1851), werkman (1866), bediende (1886), † Amsterdam dec. 1887, tr. Amsterdam 21 nov. 1866 Wilhelmina Elisabeth Tronchet, geb. Bergen op Zoom 22 juli 1839, dienstbaar (1866), werkster (1892), † na mei 1897, dr. van Joannes Petrus en Maria Elisabeth Badon.
Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Hendricus Petrus Markhoff, geb. Amsterdam 4 febr. 1867, kruideniersbediende (1887, 1890), † Amsterdam 8 april 1890.
 2. Antonius Markhoff, geb. Amsterdam 31 okt. 1868, † ald. febr. 1870.
 3. Wilhelmina Johanna Elisabeth Markhoff, geb. Amsterdam 5 aug. 1871, † ald. 3 mei 1941, tr. 1e Amsterdam 24 april 1889 Willem Simon Snieder, geb. Amsterdam 15 jan. 1869, hoefsmid (1889), † Amsterdam 15 juli 1893, zn. van Willem en Anna Adriana Mortel; tr. 2e Amsterdam 1 febr. 1899 Johan Frederik Wilhelm Kenter, geb. Amsterdam 13 febr. 1873, werkman (1899, 1931), zn. van Johan Frederik Wilhelm en Alida Geertruida Wilp.
 4. Catharina Markhoff, geb. Amsterdam 9 okt. 1873, † ald. 27 aug. 1941, tr. 1e Amsterdam 30 maart 1892 Gerrit Thomas Spisbergen, geb. Amsterdam 13 okt. 1869, werkman (1892), zn. van Cornelis en Betje Ottens; tr. 2e Amsterdam 5 febr. 1896 Arend Theodoor Jan du Crocq, geb. Amsterdam 6 maart 1877, meubelmaker (1896, 1929), zn. van Arend Theodoor en Margaretha Trijntje van de Oudeweetering.

IIIb. Hermanus (Harmen) Markhorst (Markhof), ged. Putten 19 maart 1764, dagloner (1826), arbeider (1834), † Putten 23 dec. 1835, tr. Putten 5 mei 1793 Anna Catharina (Kaatje) Bekkers (Bakker), ged. Emmerich (Duitsland) sept. 1764, † Putten 26 mei 1844, dr. van Everardi Becker en Catarinae Messing.
Uit dit huwelijk:

 1. Henricus (Hendrik), volgt IVb.
 2. Hermina Markhorst, ged. Putten 20 mei 1798.
 3. Everhardus (Evert) Markhorst, ged. Putten 27 sept. 1800, † ald. 2 maart 1821.
 4. Johannes (Jan), volgt IVc.
 5. Catharina Markhorst, ged. Putten 28 sept. 1804, dienstbaar (1835), zonder beroep (1865), † Amsterdam 18 juni 1865, tr. Amsterdam 18 nov. 1835 Adam Scheiffers, geb. Holtheim (Duitsland) omstr. 1795, suikerbakkersknecht (1835), † vóór 18 juni 1865, zn. van Meinolph en Elisabeth Biermann.
 6. Reinert (Rijndert), volgt IVd.

IVb. Henricus (Hendrik) Markhoff, ged. Putten 21 april 1795, stukrijder in de Rijdende Artillerrie (1828), daghuurder (1828, 1830), landbouwer (1832, 1833, 1835, 1837), † Hoogland 8 nov. 1867, tr. 1e Hoogland 7 febr. 1828 Johanna (Hanna) Boon, geb. Hoogland omstr. 1793, † ald. 20 juni 1845, dr. van Evert Willemsen en Jannetje Jansen Hegman; tr. 2e Hoogland 24 jan. 1849 Petronella Gijsberta (Peternel) van de Klettersteeg, geb. Hoogland omstr. 1806, † ald. 20 febr. 1870, dr. van Hendrik Meezen en Wilmina Wouters van de Burgwal en wed. van Jan Schuur.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Hermanus (Harmanus) Markhoff, geb. Hoogland 9 nov. 1828, † ald. 20 juni 1845.
 2. Jannetje Markhof, geb. Hoogland 10 maart 1830, † Amersfoort 2 juli 1897, tr. Duist 10 juli 1856 Peter Verheuvel, geb. Amersfoort 23 maart 1833, † ald. 24 dec. 1881, zn. van Johannes (Jan) en Mathilda (Metje) van der Eijden.
 3. Catharina (Kaatje) Markhoff, geb. Hoogland 27 jan. 1832, † Duist 17 dec. 1849.
 4. Evert Markhoff, geb. Hoogland 3 okt. 1833, † ald. 17 okt. 1833.
 5. Maria Markhof, geb. Hoogland 8 dec. 1835, naaister, † Amersfoort 7 febr. 1911.
 6. Evertje Markhoff, geb. Hoogland 22 aug. 1837, naaister (1901), † Amersfoort 25 mei 1901.

IVc. Johannes (Jan) Markhorst, ged. Putten 25 aug. 1802, tuinman (1826, 1829, 1834, 1840), zonder beroep (1882), † Arnhem 17 juli 1882, tr. 1e Didam 1 nov. 1826 Everdina Wolters (Wouters), geb. Duiven, ged. Westervoort 7 nov. 1801, dienstmeid (1826), † Oosterbeek 17 april 1842, dr. van Albert (Bert) Wolters en Petronella Goerts; tr. 2e Renkum 9 nov. 1843 Petronel(la) Weting (Weeting), geb. Oosterbeek 14 maart 1813, zonder beroep (1843), † Arnhem 7 nov. 1888, dr. van Gerardus (Gerrit) Weeting (Wetink) en Johanna (Arnolda) Willemsen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Alberdina Markhorst, geb. Arnhem 22 juni 1827, † ald. 19 juni 1829.
 2. Alberdina, volgt Ve.
 3. Catharina Markhorst, geb. Arnhem 12 aug. 1831, † Rotterdam 12 dec. 1893.
 4. Johannes Hermanus Markhorst, geb. Arnhem 27 sept. 1834, † ald. 2 okt. 1834.
 5. Everdina Markhorst, geb. Arnhem 15 dec. 1835, dienstmeid (1862), † Arnhem 9 sept. 1909, tr. Arnhem 7 mei 1862 Willem (Wilhelmus) Broens, geb. Arnhem omstr. 1835, arbeider (1862), † Arnhem 12 juni 1914, zn. van Hendricus (Johannes Hendricus) en Wilhelmina Verheijen.
 6. Johannes Hermanus Markhorst, geb. Oosterbeek 15 juli 1838, † Arnhem 17 febr. 1845.
 7. Hermina Markhorst, geb. Oosterbeek 24 sept. 1840, † ald. 25 sept. 1840.
  Uit het tweede huwelijk:
 8. Gerhardus, volgt Vf.
 9. Hermanus, volgt Vg.
 10. Everhardus, volgt Vh.
 11. Johannes Markhorst, geb. Arnhem 11 febr. 1851, † ald. 12 sept. 1853.
 12. Hendrikus, volgt Vi.
 13. Johanna Markhorst, geb. Arnhem 5 april 1856, zonder beroep (1885), † Arnhem 25 mei 1920, tr. Arnhem 20 mei 1885 Albertus Henricus Nass, geb. Westervoort omstr. 1859, landbouwer (1885), pakhuisknecht (1927), † Arnhem 3 okt. 1927, zn. van Albertus Bernardus Hendrikus en Theodora Gieben.

Ve. Alberdina Markhorst, geb. Arnhem 30 april 1829, dienstbode (1851), † Rotterdam 30 nov. 1891.
Haar zoon:
Theodorus Johannes Markhorst, geb. Arnhem 27 juli 1851, wever (1870), zouaaf (1870).

Foto links: Gerhardus Markhorst (IV-e) en Amalia Wilhelmina Hendrika Peeters. (Collectie Eugene Blom, Australië). Foto rechts: Krantenknipsel over Gerhardus Markhorst (IV-e). (Collectie Veenhuijzen, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag)


Vf. Gerhardus Markhorst, geb. Arnhem 11 mei 1844, zouaaf (1869-1870), tuinman (1885, 1910), stoelenmatter (1920), † Apeldoorn 5 april 1938, tr. Arnhem 20 mei 1885
Amalia Wilhelmina Hendrika Peeters, geb. Nijmegen 22 nov. 1850, zonder beroep (1885), naaister (1913), zonder beroep (1923), † Doetinchem 2 april 1923, dr. van Jan Willem en Johanna Wilhemina Bosch.
Uit dit huwelijk:

1.Johannes Gerardus Joseph Markhorst, geb. Arnhem 15 april 1886, schoenmaker (1910), † Arnhem 17 sept. 1910.
2.Johanna Josina Maria (Anna) Markhorst, geb. Arnhem 31 mei 1887, tr. Arnhem 18 juni 1913 Willem Hulstein, geb. Arnhem omstr. 1887, schilder (1913), zn. van Willem en Johanna Willemiena Esman.
3. Amalia Johanna Alberta Markhorst, geb. Arnhem 4 nov. 1889, zonder beroep (1920), † Arnhem 4 febr. 1956, begr. Velp, tr. Arnhem 15 sept. 1920 Hendrikus Lambertus Blom, geb. Rheden 28 dec. 1893, arbeider (1920), † Velp 26 juni 1970, zn. van Albertus en Berendina Theodora Jenneker.
4. Gerarda Willemina Petronella (Grada) Markhorst, geb. Arnhem 11 maart 1893, † ald. 5 juli 1893.
5. Petronella Maria (Nel) Markhorst, geb. Arnhem 18 aug. 1894, zonder beroep (1920), † Velp 23 sept. 1982, tr. Arnhem 15 sept. 1920 Albertus Blom, geb. Rheden 10 juli 1892, schoenmaker (1920), zn. van Albertus en Berendina Theodora Jenneker.

Foto links: Anna (Vf-2) en Amalia (Vf-3) Markhorst. Foto rechts: Amalia Markhorst (Vf-3). (Beide foto’s Collectie Eugene Blom, Australië)

Hermanus Markhorst (V-g) en Johanna de Vries. (Collectie Reinier Markhorst)


Vg. Hermanus Markhorst, geb. Arnhem 26 juli 1846, tuinman (1874, 1879, 1894), koopman (1903), † Arnhem 14 febr. 1929, tr. Arnhem 11 nov. 1874
Johanna de Vries, geb. Arnhem omstr. 1849, zonder beroep (1874), groentenhandelaar (1938), † Arnhem 14 juli 1938, dr. van Joannes en Francijn van Boxtel.
Uit dit huwelijk:

 1. Francisca Markhorst, geb. Arnhem 16 dec. 1875, † ald. 5 aug. 1876.
 2. Johannes (Jan), volgt VIb.
 3. NN Markhorst, geb. Arnhem 26 jan. 1879, † ald. 26 jan. 1879.
 4. Franciska Markhorst, geb. Arnhem 7 april 1880, † ald. 6 juli 1880.
 5. Jacobus Hermanus (Kobus), volgt VIc.
 6. Hermanus (Herman) Markhorst, geb. Arnhem 6 nov. 1894, † Baarle-Nassau 9 maart 1960.

Theodora Maria Kok en Johannes Markhorst (Vl-b). (Collectie Reinier Markhorst)

VIb. Johannes (Jan) Markhorst, geb. Arnhem 12 dec. 1877, stafmuzikant (1903), zonder beroep (1931), † Arnhem 30 okt. 1966, tr. Arnhem 13 mei 1903Theodora Maria (Door) Kok, geb. Didam 27 dec. 1878, zonder beroep (1903, 1931), † Arnhem 9 mei 1973, dr. van Arnoldus en Wilhelmina Scholten.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wilhelmina (Ans) Markhorst, geb. Arnhem 1 maart 1904, zonder beroep (1931), † Kerkrade 2 aug. 1987, tr. Arnhem 22 april 1931 Ruthgerus Josephus (Rut) van den Berg, geb. Bussum 1 maart 1895, mijnopzichter (1931), † Heerlen 3 juni 1980, zn. van Martinus en Wilhelmina Schouten.
 2. Theodora Wilhelmina Maria (Mien) Markhorst, geb. Arnhem 26 okt. 1906, † ald. 13 april 1980.
 3. Johannes Martinus Arnoldus (Jan), volgt VIIc.

VIIc. Johannes Martinus Arnoldus (Jan) Markhorst, geb. Arnhem 26 febr. 1908, notarisklerk (1936), † 21 mei 1996, tr. Rheden 11 juli 1936 Willemina Jacoba (Miep) Wijnands, geb. Velp 15 nov. 1912, † Arnhem 14 maart 2007, dr. van Hermanus en Alberta Christina Bolderink.
Uit dit huwelijk:
Jan Paul Markhorst, geb. Arnhem 9 aug. 1940, † Zutphen 6 april 2010.

Jacobus Hermanus Markhorst (Vl-c) en Christina Anna Maria van Haeren. (Collectie Reinier Markhorst)

VIc. Jacobus Hermanus (Kobus) Markhorst, geb. Arnhem 30 nov. 1885, landbouwer (1914), koopman (1931), † Arnhem 10 okt. 1975, tr. Arnhem 10 juni 1914 Christina Anna Maria (Stien) van Haeren, geb. Arnhem 22 aug. 1888, zonder beroep (1914), † Zevenaar 5 febr. 1988, dr. van Johannes Bernardus en Johanna Christina de Ruijter.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna (Annie) Markhorst, geb. Arnhem 30 juli 1916, † ald. 3 juli 2000, tr. Londen (Groot-Brittannië) 6 mei 1937 Johannes Cornelis Petrus (John) Birner.
 2. Johannes Jacobus (Jan) Markhorst, geb. Arnhem 15 febr. 1918, † Oosterbeek 26 jan. 1999, tr. 27 aug. 1943 Maria Christina (Riet) Koster, geb. Zutphen 18 febr. 1921, † Arnhem 8 juli 1979.
 3. Wilhelmina Christina (Miep) Markhorst, geb. Arnhem 20 april 1921, † Zevenaar 21 juli 1971, tr. Maximiliaan Barend (Max) Gorissen, geb. 28 maart 1920, † 19 febr. 2001.
 4. Theodora Christina (Dora) Markhorst, geb. Arnhem 6 nov. 1923, zonder beroep (1945), † Amersfoort 7 juli 1945.
 5. NN Markhorst, geb. Arnhem 30 nov. 1931, † ald. 30 nov. 1931.

Everhardus Markhorst (IV-g) en Johanna Maria Helena Righart. (Collectie Ria Righart)

Vh. Everhardus Markhorst, geb. Arnhem 2 febr. 1849, tuinman (1875, 1881, 1919), bloemist (1899, 1913), † Arnhem 25 febr. 1919, tr. Arnhem 5 mei 1875 Johanna Maria Helena Righart, geb. Nijmegen 19 aug. 1842, zonder beroep (1875), † Arnhem 5 juli 1931, dr. van Ludovicus en Ida Velmans.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Ludovicus, volgt VId.
 2. Lambertus Christianus, volgt VIe.
 3. Ida Johanna Gerharda Markhorst, geb. Arnhem 27 jan. 1880, † ald. 12 nov. 1881.
 4. Gesina Johanna Maria Markhorst, geb. Arnhem 11 sept. 1881, † ald. 16 juni 1884.
 5. Helena Hendrika Elisabeth Markhorst, geb. Arnhem 6 aug. 1883, zonder beroep (1913), † 8 jan. 1963, begr. Arnhem, tr. Arnhem 8 jan. 1913 Johannes Wilhelmus Beurs, geb. Arnhem 20 febr. 1882, † 23 aug. 1964, begr. ald., zn. van Wilhelmus en Eliza Wilhelmina Schultz.

VId. Johannes Ludovicus Markhorst, geb. Arnhem 29 jan. 1876, timmerman (1901), tuinman (1903, 1908, 1929), † 30 maart 1964, tr. Arnhem 1 nov. 1899 Margaretha Jansen, geb. Heteren 11 okt. 1872, dienstbode (1899), † Arnhem 28 mei 1939, dr. van Peter en Johanna Petronella van den Bosch.
Uit dit huwelijk:

 1. Everhardus Felix, volgt VIId.
 2. Johanna Margareta Markhorst, geb. Arnhem 22 april 1902, † 2 juli 1962, tr. Johannes Bernardus van Ree.
 3. Helena Johanna Maria Markhorst, geb. Arnhem 30 mei 1903, † ’s-Hertogenbosch 29 dec. 1968, tr. Arnhem 13 sept. 1933 Wilhelmus Theodorus (Wim) ter Horst, geb. Arnhem omstr. 1907, winkelbediende (1933), zn. van Christianus Johannes Albartus en Johanna Derksen.
 4. Johannes Theodorus Petrus Markhorst, geb. Arnhem 13 febr. 1906, winkelbediende, magazijnchef manufact., taxateur, chef ponskaarten Publieke Werken (1959), † Amsterdam 8 okt. 1973, tr. Arnhem 30 okt. 1940 Theodora Catharina Rietman, geb. Arnhem 8 jan. 1907, dr. van Theodora Rietman.
 5. Margaretha Antonia Frederika Markhorst, geb. Arnhem 3 april 1908, † ald. 2 nov. 1908.
 6. Wilhelmus Fredericus (Frederikus), volgt VIIe.

VIId. Everhardus Felix Markhorst, geb. Arnhem 8 jan. 1901, meubelmaker (1929), † 27 dec. 1960, tr. Arnhem 12 juni 1929 Louisa Isabella Johanna van der Horst, geb. Utrecht 18 maart 1899, zonder beroep (1952), † Arnhem 2 april 1952, dr. van Lambertus en Maria Scheers.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Lambertus (Jan) Markhorst, geb. Arnhem 3 juni 1930, chemisch analist, † Rheden 27 juli 1999.
 2. Everhardus Hendricus ( Eed) Markhorst, geb. Arnhem 23 sept. 1931, inspecteur van politie in Nieuw-Guinea (1954-1962), sociaalwerker in Nijmegen, † vóór sept. 2019, tr. Johanna Wilhelmina Petronella (Ans) Tielen, geb. 28 aug. 1930, † 11 sept. 2019.

VIIe. Wilhelmus Fredericus (Frederikus) Markhorst, geb. Arnhem 8 jan. 1910, tuinman (1938), caféhouder, † 18 maart 1965, begr. Arnhem, tr. 1e Gerritje Maria Johanna Gevers, geb. 24 maart 1925; tr. 2e Arnhem 15 juni 1938 (door echtsch. ontbonden ald. 23 april 1953) Alberta Theodora Kroes, geb. Bergh, Zeddam 12 maart 1910, dr. van Theodorus en Aleida Gerharda Hendrika Besseling en wed. van Jacobus Johannes Josephus Kox.
Uit het tweede huwelijk:
Johannes Wilhelmus Markhorst, geb. 6 sept. 1940, † 1 nov. 1971.

Lambertus Christianus Markhorst (Vl-e) en Albarta Maria Gruben. (Collectie Frits Ramaker)


VIe. Lambertus Christianus Markhorst, geb. Arnhem 22 juli 1877, bloemist (1899), koopman (1901), venter (1912), † Apeldoorn 30 sept. 1972, tr. Brummen 28 jan. 1899
Albarta Maria Gruben, geb. Brummen 30 sept. 1866, zonder beroep (1899), † Apeldoorn 11 jan. 1953, dr. van Gerardus Jacobus en Maria Thresia Thijs.
Uit dit huwelijk:

 1. Everhardus Markhorst, geb. Apeldoorn 17 mei 1899, † Wormen (Apeldoorn) 15 aug. 1899.
 2. Gerardus Jacobus Markhorst, geb. Apeldoorn 17 mei 1899, † Wormen 21 aug. 1899.
 3. Everhardus Jacobus (Eed), volgt VIIf.
 4. Gerardus Jacobus, volgt VIIg.
 5. Lambertus Christianus, volgt VIIh.
 6. Albarta Maria Helena Markhorst, geb. Apeldoorn 15 sept. 1908, † Zevenhuizen (Apeldoorn) 28 mei 1912.

VIIf. Everhardus Jacobus (Eed) Markhorst, geb. Apeldoorn 22 juni 1901, tuinman, † Apeldoorn 11 jan. 1982, tr. Epe 14 mei 1925 Hendrika Hermina (Riek) Nitert, geb. Epe 17 nov. 1899, † Apeldoorn 14 maart 1982, dr. van Bernardus Josephus en Maria Logen.
Uit dit huwelijk:

 1. Alberta Maria (Bettie) Markhorst, geb. Apeldoorn 10 nov. 1926, † Doetinchem 18 okt. 2005, tr. Petrus Josephus (Peter) Richardson, geb. Enkhuizen 10 febr. 1924, † Doetinchem 4 april 2007.
 2. Maria (Riet) Markhorst, geb. Apeldoorn 4 dec. 1928, † ald. 23 febr. 2005, tr. Gerhard Sewüster, geb. 15 april 1917, † 13 okt. 1968, begr. Apeldoorn.

VIIg. Gerardus Jacobus Markhorst, geb. Apeldoorn 27 juli 1903, machinefabrikant, † Avereest 24 febr. 1984, tr. Buer (Duitsland) 23 dec. 1924 Agnes Gertrud Dieper, geb. Buer, Erle (Duitsland) 24 juli 1905.
Uit dit huwelijk:
Alberta Anselma Catharina (Agnes) Markhorst, geb. Ede 25 jan. 1930, † Balkbrug 22 april 1996, begr. Dedemsvaart, tr. Theodorus Johannes Gerardus Strous, geb. 9 dec. 1926, † 7 maart 1986, begr. Dedemsvaart, zn. van Franciscus Maria en Maria Theodora Frederika Copray.

VIIh. Lambertus Christianus Markhorst, geb. Wormen (Apeldoorn) 31 mei 1905, bloemist (1931), tuinman, † 16 febr. 1988, tr. Apeldoorn 26 nov. 1930 Everdina Johanna Roelofs, geb. Apeldoorn 17 dec. 1907, zonder beroep (1930), † 7 april 1995, dr. van Arnoldus Theodorus en Grada Antonia Pelgrim.
Uit dit huwelijk:
Lambertus Christianus Markhorst, geb. Apeldoorn omstr. sept. 1931, † ald. 9 dec. 1931.

Vi. Hendrikus Markhorst, geb. Arnhem 9 aug. 1853, arbeider (1879, 1881, 1891), metselaar (1894), timmerman (1904), fabrieksarbeider (1910), metselaar (1917), † Apeldoorn 21 febr. 1942, tr. Arnhem 7 mei 1879 Helena Johanna Terbach, geb. Renkum 28 juli 1854, dienstbode (1879), zonder beroep (1881, 1891,1900), † Arnhem 20 febr. 1900, dr. van Johannes Antonius en Helena Elisabeth Breur.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Gerhardus Joseph (John), volgt VIf.
 2. Petronella Elisabeth Markhorst, geb. Arnhem 4 dec. 1881, zonder beroep (1904), tr. Bergh 30 sept. 1904 Franciscus Christiaan Hendrik Zwier, geb. Amsterdam 18 okt. 1880, sigarenmaker (1904), zn. van Karel en Anna Christina Elisabeth Steen.
 3. Catharina Johanna Markhorst, geb. Arnhem 21 dec. 1883.
 4. Hendrikus Theodorus, volgt VIg.
 5. Elisabeth Antonia Markhorst, geb. Arnhem 6 febr. 1888, vroedvrouw (1917), † 25 sept. 1964, begr. Didam, tr. Bergh 4 juni 1917 Wilhelmus Theodorus Schuurman, geb. ’s-Heerenberg 14 juni 1886, verver (1917), † Didam 10 aug. 1951, zn. van Johannes Theodorus en Hendrina Johanna Engelen.
 6. Gerardus Johannes Albertus, volgt VIh.
 7. Helena Johanna Maria Markhorst, geb. Arnhem 12 maart 1894, zonder beroep (1921), † Veldhoven (Zeelst) 15 dec. 1967, tr. Wehl 2 nov. 1921 Johannes Hermanus Boesten, geb. Wehl 5 juli 1894, metselaar (1921), † Veldhoven (Zeelst) 13 dec. 1960, zn. van Johannes Antonius en Antonia (Antje) Ragas.

VIf. Johannes Gerhardus Joseph (John) Markhorst, geb. Arnhem 19 maart 1880, tr. Margaret Cronin.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharine Markhorst, geb. 18 april 1917, † Delaware, Pennsylvania (USA) 7 juni 2003.
 2. Elizabeth H. Markhorst, geb. 18 okt. 1919, † Delaware, Pennsylvania (USA) 12 mei 2001.
 3. Hendricus Markhorst, geb. 1920.

VIg. Hendrikus Theodorus Markhorst, geb. Arnhem 11 juli 1886, stoker (1910), monteur (1934), † Zeddam (Bergh) 1 jan. 1934, begr. Zeddam, tr. Bergh 25 mei 1910 Maria Ampting, geb. Bergh 26 juli 1885, zonder beroep (1910), † 4 maart 1977, begr. Zeddam, dr. van Jan Willem en Johanna Kok.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Helena (Annie) Markhorst, geb. Braamt (Montferland) 28 febr. 1911, tr. Bernard Bussink, geb. 30 jan. 1910, † Valkenswaard 20 febr. 1995.
 2. Helena Elisabeth Markhorst, geb. 5 febr. 1914, † 2 jan. 2004, begr. Zeddam, tr. Bernardus van Ampting, geb. Roermond 20 april 1912, † Zeddam 8 april 1988.
 3. Johannes Gerardus Markhorst, geb. Zeddam 8 juli 1918, † ald. 20 dec. 1961, tr. Maria Johanna Jansen, geb. Millingen a/d Rijn 23 okt. 1921, † Zeddam 12 nov. 1999.

VIh. Gerardus Johannes Albertus Markhorst, geb. Arnhem 4 sept. 1891, † 27 sept. 1957, tr. Josephina Cleary, geb. 14 juni 1891, † 19 jan. 1964.
Uit dit huwelijk:

 1. Henry G. (Harry), volgt VIIi.
 2. Johannes (John) F., volgt VIIj.
 3. Margaret Markhorst, geb. 11 aug. 1920, † 14 maart 1992.
 4. Helen Markhorst, geb. 27 aug. 1925.

VIIi. Henry G. (Harry) Markhorst, geb. 10 april 1916, † Chestertown, Kent, Maryland (USA) 24 sept. 2000.
Zijn kinderen:

 1. Harry J. Markhorst, geb. 29 mei 1937, † Camden, New Yersey 19 juli 2009.
 2. Robert Markhorst, geb. 22 sept. 1940, † 29 maart 1996.

VIIj. Johannes (John) F. Markhorst, geb. 3 juli 1918, † Valley Stream (Hempstead, Nassau, New York. U.S.A.) 22 mei 1957.
Zijn kinderen:

 1. John Markhorst, geb. 26 aug. 1943, † april 1987.
 2. James R. Markhorst, geb. 25 sept. 1947, † 14 juni 2000.

IVd. Reinert (Rijndert) Markhorst, ged. Putten 25 febr. 1810, arbeider (1834, 1841, 1870, 1874), † Putten 17 nov. 1874, tr. Putten 22 nov. 1834 Lambarta Grolling, geb. Putten omstr. 1815, zonder beroep (1834), arbeidster (1841, 1870), † Putten 17 maart 1899, dr. van Bernard Anton (Anthonij) en Zwaantje (Swaantje) Hendriks van Veluwe.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Markhorst, geb. Putten 28 nov. 1835, zonder beroep (1862), † Putten 17 juni 1906, tr. Putten 16 mei 1862 Gerrit Dijkhuis, geb. Putten 16 mei 1828, arbeider (1862, 1901), † Putten 29 okt. 1901, zn. van Arend en Fenna Takkenkamp.
 2. Anthonius, volgt Vj.
 3. Harmina Markhorst, geb. Putten 10 aug. 1840, † ald. 10 febr. 1841.
 4. Hermanus Markhorst, geb. Putten 27 jan. 1842, arbeider, zonder beroep (1915), † Amersfoort 1 febr. 1915.
 5. Hendricus Markhorst, geb. Putten 17 nov. 1844, arbeider (1873), † Putten 1 jan. 1873.
 6. Evert Gradus, volgt Vk.
 7. Johannes, volgt V-l.
 8. Antonia Markhorst, geb. Putten 7 mei 1854, † ald. 14 dec. 1861.
 9. Gezina Markhorst, geb. Putten 18 okt. 1857, † Amersfoort 2 jan. 1934, tr. Putten 5 nov. 1880 Aart van de Vlasakker, geb. Hoogland 21 dec. 1851, arbeider (1880), tapper, † Amersfoort 13 juli 1942, zn. van Wouter en Jannetje van de Brug.
 10. Wilhelmina Johanna Elisabeth Markhorst, geb. Putten 25 aug. 1860, zonder beroep (1933), † Amersfoort 15 jan. 1933, tr. Hoogland 23 nov. 1882 Gerardus van den Hoven, geb. Hoogland 22 nov. 1860, † Amersfoort 25 april 1945, zn. van Jan en Maria (Mietje) Tolboom.

Vj. Anthonius Markhorst, geb. Putten 14 dec. 1837, arbeider (1870, 1871,1911), † Putten 20 april 1911, tr. Putten 3 juni 1870 Johanna Maria Buitenhuis, geb. Putten omstr. 1835, zonder beroep (1870, 1871), † Putten 11 mei 1890, dr. van Gerhardus Henricus en Jacoba Catrina van Leijden.
Uit dit huwelijk:

 1. Evert Gerardus, volgt VIi.
 2. Reinier Markhorst, geb. Putten 29 maart 1871, arbeider (1899), † Putten 10 mei 1899.
 3. Jacoba Katarina Markhorst, geb. Putten 12 dec. 1873, dienstbode, huishoudster, zonder beroep (1910), † Amersfoort 24 mei 1943, tr. Amersfoort 26 jan. 1910 Johannes van de Pol, geb. Amersfoort 12 sept. 1836, landbouwer, zonder beroep (1910), † Amersfoort 14 mei 1923, zn. van Dirkje van de Pol en wedr. van 1e Hendrika van Niekerk en 2e Joanna Vos.
 4. Lamberta Markhorst, geb. Putten 23 mei 1876, † ald. 3 juni 1876.
 5. Hermanus, volgt VIj.

VIi. Evert Gerardus Markhorst, geb. Putten 11 jan. 1867, arbeider (1895), stratenmaker (1921), gemeentewerkman (1928), † Hilversum 25 nov. 1945, tr. Putten 8 nov. 1895 Maria Christina Heijlen, geb. Putten omstr. 1871, zonder beroep (1895), † Hilversum 17 juli 1927, dr. van Kornelis en Sophia Ganzefles.
Uit dit huwelijk:

 1. Anthonius, volgt VIIk.
 2. Sophia Johanna Maria Markhorst, geb. Putten 11 juli 1897, † 20 juli 1978, begr. Hilversum, tr. Hilversum 14 jan. 1922 Jan Hendrik van Schendelen, geb. Hilversum 13 febr. 1900, † ald. 25 nov. 1955, zn. van Thomas en Betje Brouwer.
 3. Johannes Matheus, volgt VII-l.
 4. Cornelis Johannes, volgt VIIm.
 5. Johanna Maria Sophia Markhorst, geb. Hilversum okt. 1901, † ald. 20 juli 1902.
 6. Reinier, volgt VIIn.
 7. Franciscus Cornelis Adrianus Markhorst, geb. Hilversum omstr. 1904, † ald. 31 mei 1905.
 8. Petronella Cornelia Markhorst, geb. Hilversum 1905, † ald. 19 dec. 1906.
 9. Maria Christina Markhorst, geb. Hillversum 2 juni 1911, kloosterzuster (1935).

VIIk. Anthonius Markhorst, geb. Putten 27 juni 1896, boekdrukker (1916), typograaf, † Hilversum 9 febr. 1963, tr. Hilversum 20 nov. 1918 Gijsberta Berdina Emma Ros, geb. Hilversum 23 maart 1901, † Nieuw-Loosdrecht 7 mei 1996, dr. van Hendrik en Berendina List.
Uit dit huwelijk:

 1. Evert Gerardus (Gerard) Markhorst, geb. Hilversum 16 mei 1919, † Ootmarsum 26 juli 1990.
 2. Hendrik Anthonius (Henk), volgt VIIIb.
 3. Adriaan (Adje) Markhorst, geb. 30 juli 1924, † vóór april 2002, tr. Dirkje Kramer, geb. 4 nov. 1926, † 4 april 2002.
 4. Gijsberta Berdina Emma (Bep) Markhorst, geb. Hilversum 21 jan. 1926, † ald. 8 febr. 1997, tr. Josephus Cornelis Gardien, geb. Wassenaar 2 aug. 1925, † 4 mei 2013, begr. Hilversum, zn. van Josephus Cornelis en Maria Kniest.

VIIIb. Hendrik Anthonius (Henk) Markhorst, geb. Hilversum 11 nov. 1921, † 4 aug. 2003, begr. ald., tr. Willemina (Ine) Hebing, geb. 17 juli 1923, † 27 jan. 2012, begr. Hilversum.
Uit dit huwelijk:
Marlies Markhorst, geb. 7 juli 1967, † Bilthoven 22 aug. 2008.

VII-l. Johannes Matheus Markhorst, geb. Putten 30 sept. 1898, wever (1921), tr. Hilversum 3 sept. 1921 Hendrika Elisabeth Johanna te Kloese, geb. Hilversum 2 april 1899, dr. van Hendrik en Jetske Smeding.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Christina Markhorst, geb. Hilversum 9 nov. 1925, † ald. 12 aug. 1926.
 2. Maria Christina (Ria) Markhorst, geb. Hilversum 25 sept. 1927, † ald. 19 juli 2019, tr. Antonius. Neuteboom, † 1993.

VIIm. Cornelis Johannes Markhorst, geb. Hilversum 1 mei 1900, † ald. 31 aug. 1954, tr. Hilversum 2 febr. 1921 Maria Cornelia van Wulfen, geb. Hilversum omstr. 1902, dr. van Hendrik en Willemina Brouwer.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Gerardus Markhorst, geb. Hilversum 15 april 1921, † 6 mei 1994.
 2. Evert Gerardus Hendrik Markhorst, geb. Hilversum 17 aug. 1923, † ald. 7 sept. 1934.

VIIn. Reinier Markhorst, geb. Hilversum 4 april 1903, typograaf (1928), † Zaandam 19 dec. 1956, tr. Hilversum 17 okt. 1928 Catharina Aleida van Doorn, geb. Hilversum 28 okt. 1906, dr. van Peter en Hendrika Morsing.
Uit dit huwelijk:
Henderika (Riekie) Markhorst, geb. Wormer 6 jan. 1934, † Zaandijk 25 nov. 2015.

VIj. Hermanus Markhorst, geb. Putten 13 juni 1877, arbeider (1904), † Valkenswaard 1 nov. 1953, tr. Putten 29 april 1904 Grada Maria te Poel, geb. Putten 22 jan. 1875, zonder beroep (1904), † Valkenswaard 11 dec. 1945, dr. van Graddus en Aleida (Aaltje) Roest.
Uit dit huwelijk:

 1. Anthonius Johannes Markhorst, geb. Putten 21 febr. 1905, warmoeziersknecht (1926), dienstknecht (1929, Breda), landbouwer (1933), † Eindhoven 24 juli 1982, tr. Valkenswaard 29 okt. 1938 Johanna Faassen, geb. Riethoven 26 maart 1912, † Aalst 7 nov. 1991, dr. van Anthonius en Johanna Keeris.
 2. Gerardus Johannes Markhorst, geb. Putten 9 juli 1906, wagenmaker (1928), † Valkenswaard 30 dec. 1977, tr. Bergeyk 1 juli 1938 Petronella Cornelia van Hoof, geb. Bergeyk 2 juni 1910, † Eindhoven 9 juli 1987, begr. Valkenswaard, dr. van Jan Cornelis en Arnoldina Kuijpers.
 3. Johannes Marinus Markhorst, geb. Putten 2 juli 1908, † Borkel en Schaft 9 april 1933.
 4. Albertus Jacobus Markhorst, geb. Putten 20 dec. 1909, † ald. 7 jan. 1911.

Vk. Evert Gradus Markhorst, geb. Putten 28 jan. 1848, arbeider (1875), landbouwer (1911), † Amersfoort 16 aug. 1911, tr. Putten 4 juni 1875 Maria Veldhuijzen, geb. Putten omstr. 1838, zonder beroep (1875), † Putten 20 jan. 1908, dr. van Anthonij (Anton) en Helena Bekkers.
Uit dit huwelijk:

 1. Lamberta Maria Markhorst, geb. Putten 4 maart 1876, † ald. 10 juli 1890.
 2. Anthonia Maria Markhorst, geb. Putten 31 aug. 1878, zonder beroep (1902), † Amersfoort 17 febr. 1949, tr. Putten 2 mei 1902 Willem Berghuizen, geb. Amersfoort 13 maart 1871, gasfitter (1902), † Amersfoort 2 juni 1936, zn. van Antonie en Clasina van de Loodijk.
 3. Reinoldus Johannes, volgt VIk.

VIk. Reinoldus Johannes Markhorst, geb. Putten 8 aug. 1881, spoorwegarbeider (1905), † Amsterdam 16 april 1945, tr. Putten 12 mei 1905 Maria Magdalena John, geb. Putten 7 febr. 1880, zonder beroep (1905), † Amsterdam 21 april 1971, dr. van Johann Peter en Hendrina Vierwind.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena Markhorst, geb. Amsterdam 28 juli 1906, dienstbode (1942), tr. Amsterdam 29 juli 1942 Gerard Roelofsen, geb. Amsterdam 18 dec. 1911, † ald. 9 dec. 1988.
 2. Johann Peter Markhorst, geb. Amsterdam 27 sept. 1911, kapper (1930), † IJmuiden 14 juni 1978, tr. Amsterdam 18 dec. 1940 Helene Petronella Stolp, geb. Amsterdam 11 nov. 1910, † IJmuiden 1 jan. 1980.

V-l. Johannes Markhorst, geb. Putten 3 okt. 1850, arbeider (1886, 1890), † Putten 19 april 1899, tr. Hoogland 12 nov. 1884 Gijsberta Gevering, geb. Hoogland 27 aug. 1853, zonder beroep (1890), † Putten 22 okt. 1926, dr. van Barthold Hendrik en Antje van ’t Klooster; zij hertr. Putten 14 dec. 1900 Carl Christian Sender.
Uit dit huwelijk:

 1. Lamberta Markhorst, geb. Putten 17 sept. 1885, dienstbode (1907), tr. Gerrit Elias Pauw, geb. Amsterdam 23 juli 1885, koetsier.
 2. Hendrikus Markhorst, geb. Putten 13 aug. 1886, † ald. 27 maart 1892.
 3. Reinaldus Markhorst, geb. Putten 20 sept. 1887, † ald. 9 dec. 1890.
 4. Johanna Catharina Markhorst, geb. Putten 10 okt. 1891, zonder beroep (1915), † Amsterdam 3 juli 1968, tr. Putten 17 sept. 1915 Bernhard Melchior Paul Fengler, geb. Berlijn (Duitsland) 26 nov. 1889, metselaar (1915), zn. van Johann Melchior Paul en Emilie Ottilia Eckert.
 5. Reinier, volgt VI-l.
 6. Hendrika Markhorst, geb. Putten 27 jan. 1895, dienstbode (1914), zonder beroep, † Amsterdam 21 jan. 1981, tr. 1e Amsterdam 31 mei 1916 (door echtsch. ontbonden ald. 18 okt. 1934) Hendrik Glimmerveen, geb. Amsterdam 18 jan. 1889, tramwagenbestuurder (1916), zn. van Hendrik en Alida Henderika Schraders; tr. 2e Amsterdam 14 jan. 1942 Johannes Hendrikus van Noord, geb. Amsterdam 16 april 1907, † Benidorm (Spanje) 30 dec. 1979.

VI-l. Reinier Markhorst, geb. Putten 18 maart 1893, timmerman (1914, 1916), tr. Harderwijk 15 juli 1914 Jacoba Martina Nijboer, geb. Harderwijk 23 febr. 1892, zonder beroep (1914), dr. van Wilhelmus en Johanna Gokken.
Uit dit huwelijk:

 1. Gijsberta Johanna Markhorst, geb. 26 jan. 1915, tr. Putten 9 febr. 1937 Hermann Theodor Steggerhütte, geb. Raesfeld (Duitsland) omstr. 1912, kleermaker (1937), zn. van Albert en Anna Strothmann.
 2. Wilhelmus Johannes Markhorst, geb. Putten 24 jan. 1916, † ald. 23 mei 1916.
 3. Wilhelmus Johannes Markhorst, geb. 3 febr. 1918.
 4. Johannes Markhorst, geb. 12 nov. 1919, † 22 juni 1981, begr. Dronten, tr. Lumina Gosen, geb. 10 mei 1922, † 23 maart 2015, begr. Dronten.
 5. Jacobus Reinier Markhorst, geb. Putten 17 nov. 1920, † ald. 24 mei 1921.
 6. Johanna Maria (Annie) Markhorst, geb. Putten 4 juni 1922, † Heerlen 25 nov. 2011, tr. Adriaan van Empelen.
 7. Helena Wilhelmina Markhorst, geb. Putten 10 dec. 1923, † ald. 6 maart 2014.
 8. Reinier Jacobus Markhorst, geb. Putten 27 febr. 1927, † Bergen-Belsen (Duitsland) 15 mei 1945.