Een geslacht Markhorst / Markhof uit Putten

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel-1.gif 
 
 

I. Hendrik Arentz (Henrigh Arentsen) Markhorst (Marx), daghuurder, † Putten 21 dec. 1798, tr. Putten 1 april 1742 Dirkjen Harms (Hermensen), † Putten 20 febr. 1805.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Markhorst, ged. Putten 18 jan. 1743, † ald. 15 jan. 1809, tr. Putten 9 mei 1773 Joannes Gregorius Hermelink (Harmeling), ged. Putten 22 nov. 1746, daghuurder, † Putten 23 maart 1804, zn. van Johannes Hermelink en Gertrude Jans Timmer.
2. Elschen (Isabella) Markhorst, ged. Putten 24 dec. 1744.
3. Aertje (Arnolda) Markhorst, ged. Putten 5 maart 1747, † ald. 28 sept. 1806, tr. Reinerus Jansen.
4. Hermannus Johannes Markhorst, ged. Putten 16 jan. 1752.
5. Margaretha Markhorst, ged. Putten 6 jan. 1755, † Harderwijk 14 okt. 1826, tr. Barend Ubink, geb. omstr. 1756, † Harderwijk 4 aug. 1814.
6. Hendrik, volgt IIa.
7. Hermanus (Harmen), volgt IIb.

IIa. Hendrik Markhorst (Markhof), ged. Putten 2 maart 1758, schilder (1814), verwer (1812, 1835), † Putten 25 mei 1826, tr. 1e Putten 6 mei 1787 Sophia Jansen Marissink, geb. Heeten omstr. 1765, † Putten 4 juli 1803; tr. 2e Putten 17 mei 1811 Gertrudis (Geertruij) Wolters (Wouters), geb. Heerde, ged. Vaassen (Epe) 28 maart 1771, naaister (1835), † Vaassen (Epe) 16 jan. 1847, dr. van Leendert (Leonardus) Wolters en Hendrina Maria (Hendrien) Simons.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dorothea Markhorst, ged. Putten 19 febr. 1788, † Haarlem 12 aug. 1847.
2. Johannes Markhorst, ged. Putten 7 febr. 1790.
3. Hermina Markhorst, ged. 2 dec. 1791.
4. Hendrik Markhorst, ged. Putten 6 febr. 1793.
5. Hendrik (Henricus), volgt IIIa.
6. Wilhelmina Markhorst, ged. Putten 28 juli 1798, † Utrecht 22 febr. 1860.
Uit het tweede huwelijk:
7. Leendert Markhoff, geb. Putten 17 maart 1812, weversknecht (1830), † Vaassen (Epe) 25 febr. 1830.
8. Sophia Markhoff, geb. Putten 16 mei 1813, † ald. 23 nov. 1835, tr. Voorst 17 jan. 1835 Gerardus Ganzefles, geb. Twello 22 maart 1808, klompenmaker (1835, 1840, 1882), † Putten 10 maart 1882, zn. van Joannes Jansen en Maria Diks; hij hertr. Putten 3 sept. 1836 Jozina Putters en tr. 3e Putten 26 sept. 1840 Maria Elisabeth Slings.

IIb. Hermanus (Harmen) Markhorst (Markhof), ged. Putten 19 maart 1764, dagloner (1826), arbeider (1834), † Putten 23 dec. 1835, tr. Putten 5 mei 1793 Anna Catharina (Kaatje) Bekkers (Bakker), geb. Emmerich (Duitsland) omstr. 1763,  † Putten 26 mei 1844.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus (Hendrik), volgt IIIb.
2. Hermine Markhorst, ged. Putten 26 mei 1798.
3. Everhardus (Evert) Markhorst, ged. Putten 27 sept. 1800, † ald. 2 maart 1821.
4. Johannes (Jan), volgt IIIc.
5. Catharina Markhorst, ged. Putten 28 sept. 1804, zonder beroep (1865), † Amsterdam 18 juni 1865, tr. vóór 1837 Adam Scheiffers, † vóór 18 juni 1865.
6. Reinert (Rijndert), volgt IIId.

IIIa. Hendrik (Henricus) Markhorst (Markhoff), ged. Putten 11 mei 1794, wever (1814, 1815), verwer (1819,1821), † Amsterdam 24 febr. 1840, tr. Barneveld 27 sept. 1814 Johanna Rothuijsen, geb. Wageningen 23 mei 1790, dienstbaar (1814), † Amsterdam 4 maart 1843, dr. van Jan Rothuis (van Rothuijsen) en Eva Grotenhuis (Grotenhuijsen).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt IVa.
2. Johannes, volgt IVb.
3. Sophia Merkof, geb. Utrecht 18 sept. 1821, tr. Amsterdam 4 aug 1852 Gijsbertus de Kruijf, geb. 's-Graveland 19 april 1821.
4. Petrus Everardus Markhof, geb. Utrecht 4 juli 1824, zonder beroep (1851), † Leeuwarden 17 juni 1851.
5. Anthonius, volgt IVc.
6. Gerhardus Markhorst, geb. Putten 17 jan. 1829 1828, † ald. 10 okt. 1832.
7. Theodorus, volgt IVd.

IIIb. Henricus (Hendrik) Markhoff, ged. Putten 21 april 1795, † Hoogland 8 nov. 1867, tr. 1e Hoogland 7 febr. 1828 Johanna (Hanna) Boon, geb. Hoogland omstr. 1793, † ald. 20 juni 1845, dr. van Evert Willemsen en Jannetje Jansen Hegman; tr. 2e Hoogland 24 jan. 1849 Petronella Gijsberta (Peternel) van de Klettersteeg, geb. Hoogland omstr. 1806, † ald. 20 febr. 1870, dr. van Hendrik Meezen en Wilmina Wouters van de Burgwal en wed. van Jan Schuur.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hermanus (Harmanus) Markhoff, geb. Hoogland 9 nov. 1828, † ald. 20 juni 1845.
2. Jannetje Markhof, geb. Hoogland 10 maart 1830, † Amersfoort 2 juli 1897, tr. Duist 10 juli 1856 Peter Verheuvel, geb. Amersfoort 23 maart 1833, † ald. 24 dec. 1881, zn. van Johannes (Jan) en Mathilda (Metje) van der Eijden.
3. Catharina (Kaatje) Markhoff, geb. Hoogland 27 jan. 1832, † Duist 17 dec. 1849.
4. Evert Markhoff, geb. Hoogland 3 okt. 1833, † ald. 17 okt. 1833.
5. Maria Markhof, geb. Hoogland 8 dec. 1835, † Amersfoort 7 febr. 1911.
6. Evertje Markhoff, geb. Hoogland 22 aug. 1837, † Amersfoort 25 mei 1901.

IIIc. Johannes (Jan) Markhorst, ged. Putten 25 aug. 1802, tuinman (1826, 1829, 1834, 1840), zonder beroep (1882), † Arnhem 17 juli 1882, tr. 1e Didam 1 nov. 1826 Everdina Wolters (Wouters), geb. Duiven, ged. Westervoort 7 nov. 1801, dienstmeid (1826), † Oosterbeek 17 april 1842, dr. van Albert (Bert) Wolters en Petronella Goerts; tr. 2e Renkum 9 nov. 1843 Petronella Weting (Weeting), geb. Oosterbeek omstr. 1813, zonder beroep (1843), † Arnhem 7 nov. 1888, dr. van Gerrit Weting en Arnolda Willemsen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina Alberdina Markhorst, geb. Arnhem 22 juni 1827, † ald. 19 juni 1829.
2. Alberdina Markhorst, geb. Arnhem 30 april 1829, zoon uit onbekende relatie: Theodorus Johannes Markhorst, geb. Arnhem 27 juli 1851, zouaaf (1870).
3. Hermanus Markhorst, geb. Arnhem 28 sept. 1834, † ald. 2 okt. 1834.
4. Everdina Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1835, dienstmeid (1862), † Arnhem 9 sept. 1909, tr. Arnhem 7 mei 1862 Willem (Wilhelmus) Broens, geb. Arnhem omstr. 1835, arbeider (1862), † Arnhem 12 juni 1914, zn. van Hendricus (Johannes Hendricus) en Wilhelmina Verheijen.
5. Johannes Hermanus Markhorst, geb. Oosterbeek omstr. 1838, † Arnhem 17 febr. 1845.
6. Hermina Markhorst, geb. Oosterbeek 24 sept. 1840, † ald. 25 sept. 1840.
Uit het tweede huwelijk:
7. Gerhardus, volgt IVe.
8. Hermanus, volgt IVf.
9. Everhardus, volgt IVg.
10. Johannes Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1851, † ald. 12 sept. 1853.
11. Hendrikus, volgt IVh.
12. Johanna Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1855, zonder beroep (1885), † Arnhem 25 mei 1920, tr. Arnhem 20 mei 1885 Albertus Henricus Nass, geb. Westervoort omstr. 1858, landbouwer (1885), pakhuisknecht (1927), † Arnhem 3 okt. 1927, zn. van Albertus Bernardus Hendrikus en Theodora Gieben.

IIId. Reinert (Rijndert) Markhorst, ged. Putten 25 febr. 1810, arbeider (1834, 1841, 1870, 1874), † Putten 17 nov. 1874, tr. Putten 22 nov. 1834 Lambarta Grolling, geb. Putten omstr. 1815, zonder beroep (1834), arbeidster (1841, 1870), † Putten 17 maart 1899, dr. van Bernard Anton (Anthonij) en Zwaantje (Swaantje) Hendriks van Veluwe.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Markhorst, geb. Putten 28 nov. 1835, zonder beroep (1862), † Putten 17 juni 1906, tr. Putten 16 mei 1862 Gerrit Dijkhuis, geb. Putten omstr. 1827, arbeider (1862, 1901), † Putten 29 okt. 1901, zn. van Arend en Fenna Takkenkamp.
2. Anthonius, volgt IVi.
3. Harmina Markhorst, geb. Putten omstr. aug. 1840, † ald. 19 febr. 1841.
4. Hendricus Markhorst, geb. Putten omstr. 1844, arbeider (1873), † Putten 1 jan. 1873.
5. Evert Gradus, volgt IVj.
6. Johannes, volgt IVk.
7. Antonia Markhorst, geb. Putten omstr. 1854, † ald. 14 dec. 1861.
8. Gezina Markhorst, geb. Putten omstr. 1857, † Amersfoort 2 jan. 1934, tr. Putten 5 nov. 1880 Aart van de Vlasakker, geb. Hoogland 21 dec. 1851, arbeider (1880), † Amersfoort 13 juli 1942, zn. van Wouter en Jannetje van de Brug.
9. Wilhelmina Johanna Elisabeth Markhorst, geb. Putten omstr. 1860, † Amersfoort 15 jan. 1933, tr. Hoogland 23 nov. 1882 Gerardus van den Hoven, geb. Hoogland 22 nov. 1860, † Amersfoort 25 april 1945, zn. van Jan en Maria (Mietje) Tolboom.

IVa. Hendrik Markhoff, geb. Putten 3 mei 1815, schilder (1844, 1872), † Amsterdam 10 maart 1885, tr. Amsterdam 15 mei 1844 Theodora Ten Bensel, geb. Dinxperlo (Duitsland) 16 mei 1809, dienstbaar (1844), † Amsterdam 28 juni 1878, dr. van Johan en Gertrude Becking.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Markhoff, geb. Amsterdam maart 1845, naaister (1872), † Amsterdam 21 juni 1883, tr. Amsterdam 15 aug. 1872 Joseph Schregardus, geb. Kampen omstr. 1849, kleerenmaker (1872), zn. van Iebele Jans en Everdina Maria Weijmar.
2. Franciscus Xaverius Hendricus, volgt Va.
3. Catharina Wilhelmina Frederika Markhoff, geb. Amsterdam aug. 1849, † ald. febr. 1862.
4. Gerardus Wilhelmus Markhof, geb. Amsterdam 25 jan. 1851, smid (1871), machinist (1886), tr. 1e Rotterdam 7 febr. 1877 (door echtsch. ontbonden Amsterdam 4 febr. 1886) Engelina Johanna Weideman, geb. Zutphen omstr. 1852, dr. van Berend en Carolina Hess; tr. 2e Amsterdam 7 juli 1886 Trijntje Hanenburg, geb. Oostbierum omstr. 1861, zonder beroep (1886), dr. van Tjibbe Takeles (Taekles) en Korneliske Doenes van der Ploeg.

IVb. Johannes Markhof, geb. Utrecht 2 juli 1819, polderwerker (1865), † Utrecht 12 juli 1868, tr. Lemsterland 4 dec. 1861 Romkjen Klazes Koopmans, geb. Lemmer 25 april 1827, zonder beroep (1865), † Ulrum 2 dec. 1873, dr. van Klaas Symens en Antje Martens Bijlsma en wed. van 1e Lubbert Okkes de Boer en 2e Wietze Hielkes Landman; zij hertr. Utrecht 27 dec. 1871 Jan Jacobs Harder.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Markhof, geb. Joure omstr. 1856, † Utrecht 7 maart 1871.
2. Hendrikus Markhof, geb. Lemmer 13 aug. 1862, werkman (1891), tr. Amsterdam 4 nov. 1891 Doetje Hanenburg, geb. Barradeel omstr. 1864, dr. van Tjibbe Takeles (Taekles) en Korneliske Doenes van der Ploeg.
3. Theodorus Markhof, geb. Groningen 5 maart 1865, † Culemborg 20 nov. 1865.
4. Bernardus Antonius Markhof, geb. Utrecht 23 dec. 1866, † ald. 30 okt. 1868.

IVc. Anthonius Markhof, geb. Putten 17 sept. 1826, klerk (1853), mineur bij het bataillon mineurs en sappeurs (1855, 1861), pakhuisknecht (1860), schilder (1863, 1872, 1875), † Utrecht 20 aug. 1875, tr. Arnhem 13 juli 1853 Wilhelmina Catharina Florentina Tronchet, geb. Maastricht 21 mei 1831, † Utrecht 19 okt. 1913, dr. van Joannes Petrus en Maria Elisabeth Badon.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Catharina Markhof, geb. Arnhem 27 okt. 1853, † Utrecht 13 nov. 1855.
2. Wilhelmina Johanna Markhof, geb. Utrecht 7 jan. 1856, † Amsterdam 26 juli 1925, tr. Utrecht 22 mei 1878 Franciscus Cornelis Mathijs Hegener, geb. Utrecht 25 jan. 1854, bakker (1878, 1879), koopman (1902, 1926), † Amsterdam 12 mei 1926, zn. van Johannes Gerardus Antonius en Anna Constanina Duvergé.
3. Sophia Helena Markhof, geb. Utrecht 5 okt. 1858, † Amsterdam 21 maart 1924, tr. Utrecht 9 nov. 1881 Rutgerius Huurman, geb. Cothen 12 febr. 1853, † Utrecht 1 nov. 1914, zn. van Johannes en Maria Werkhoven.
4. Theodora Johanna Markhof, geb. Utrecht 15 april 1861, † ald. 14 nov. 1862.
5. Anthonia Hendrika Markhof, geb. Utrecht 15 sept. 1863, † ald. 19 april 1867.
6. Theodorus Petrus Markhof, geb. Utrecht 10 nov. 1866, † ald. 10 nov. 1867.
7. Elizabeth Markhof, geb. Utrecht 10 nov. 1870, † ald. 7 febr. 1871.
8. Johanna Markhoff, geb. Utrecht 23 dec. 1872, † ald. 16 juli 1917, tr. Amsterdam 4 juni 1896 Adrianus Ritburg, geb. Amsterdam omstr. 1869, scheepstimmerman (1896), † Utrecht 7 jan. 1928, zn. van Adrianus en Johanna Maria Buurman.

Hegener-Markhof1.jpg

Wilhelmina Johanna Markhof (IVc-2) en Franciscus Cornelis Mathijs Hegener. (Eigen collectie)

IVd. Theodorus Markhoff, geb. Putten 30 april 1831, kastenmaker (1851), werkman (1866), † Amsterdam dec. 1887, tr. Amsterdam 21 nov. 1866 Wilhelmina Elisabeth Tronchet, geb. Bergen op Zoom omstr. 1839, dienstbaar (1866), werkster (1892), dr. van Joannes Petrus en Maria Elisabeth Badon.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Hendricus Petrus Markhoff, geb. Amsterdam 4 febr. 1867, kruideniersbediende (1887), † Amsterdam april 1890.
2. Antonius Markhoff, geb. Amsterdam 31 okt. 1868, † ald. febr. 1870.
3. Wilhelmina Johanna Elisabeth Markhoff, geb. Amsterdam aug. 1871, † ald. 3 mei 1941, tr. 1e Amsterdam 24 april 1889 Willem Simon Snieder, geb. omstr. 1869, hoefsmid (1889), † vóór 1899, zn. van Willem en Anna Adriana Mortel; tr. 2e Amsterdam 1 febr. 1899 Johan Frederik Wilhelm Kenter, geb. Amsterdam 13 febr. 1873, werkman (1899), zn. van Johan Frederik Wilhelm en Alida Geertruida Wilp.
4. Catharina Markhoff, geb. Amsterdam 9 okt. 1873, † ald. 27 aug. 1941, tr. 1e Amsterdam 30 maart 1892 Gerrit Thomas Spisbergen, geb. Amsterdam omstr. 1869, werkman (1892), zn. van Cornelis en Betje Ottens; tr. 2e Amsterdam 5 febr. 1896 Arend Theodoor Jan du Crocq, geb. Amsterdam 6 maart 1877, meubelmaker (1896), zn. van Arend Theodoor en Margaretha Trijntje van de Oudeweetering.

Markhorst_Gerhardus_and_Amalia_Peeters_ca_1895.jpg          Gerhard_Markhorst.jpg

Foto links: Gerhardus Markhorst (IV-e) en Amalia Wilhelmina Hendrika Peeters. (Collectie Eugene Blom, Australië). Foto rechts: Krantenknipsel over Gerhardus Markhorst (IV-e). (Collectie Veenhuijzen, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag)

IVe. Gerhardus Markhorst, geb. Arnhem 11 mei 1844, tuinman (1885, 1910), stoelenmatter (1920), † Apeldoorn 5 april 1938, tr. Arnhem 20 mei 1885 Amalia Wilhelmina Hendrika Peeters, geb. Nijmegen 22 nov. 1850, zonder beroep (1885), naaister (1913), zonder beroep (1923), † Doetinchem 2 april 1923, dr. van Jan Willem en Johanna Wilhemina Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Gerardus Joseph Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1886, schoenmaker (1910), † Arnhem 17 sept. 1910.
2. Johanna Josina Maria (Anna) Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1887, tr. Arnhem 18 juni 1913 Willem Hulstein, geb. Arnhem omstr. 1887, schilder (1913), zn. van Willem en Johanna Willemiena Esman.
3. Amalia Johanna Alberta Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1890, zonder beroep (1920), tr. Arnhem 15 sept. 1920 Hendrikus Lambertus Blom, geb. Rheden omstr. 1894, arbeider (1920), zn. van Albertus en Berendina Theodora Jenneker.
4. Grada Willemina Petronella Markhorst, geb. Arnhem omstr. april 1893, † ald. 5 juli 1893.
5. Petronella Maria (Nel) Markhorst, geb. Arnhem 18 aug. 1894, zonder beroep (1920), † Velp 23 sept. 1982, tr. Arnhem 15 sept. 1910 Albertus Blom, geb. Rheden omstr. 1892, schoenmaker (1920), zn. van Albertus en Berendina Theodora Jenneker.

Markhorst_Anna_and_Amalia_ca_1903.jpg               Markhorst_Amalia_abt_18yo_1907_-p.jpg  

 Foto links: Anna (IVe-2) en Amalia (IVe-3) Markhorst. Foto rechts: Amalia Markhorst (IVe-3). (Beide foto's Collectie Eugene Blom, Australië) 

 

Hermanus_Markhorst_en_Johanna_de_Vries.jpg

Hermanus Markhorst (IV-f) en Johanna de Vries. (Collectie Reinier Markhorst)

IVf. Hermanus Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1846, tuinman (1874, 1879), koopman (1903), † Arnhem 14 febr. 1929, tr. Arnhem 11 nov. 1874 Johanna de Vries, geb. Arnhem omstr. 1849, zonder beroep (1874), groentenhandelaar (1938), † Arnhem 14 juli 1938, dr. van Joannes en Francijn van Boxtel.
Uit dit huwelijk:
1. Francisca Markhorst, geb. Arnhem 16 dec. 1875, † ald. 5 aug. 1876.
2. Johannes  (Jan) Markhorst, geb. Arnhem 12 dec. 1877, stafmuzikant (1903), † 30 okt. 1966, begr. Arnhem, tr. Arnhem 13 mei 1903 Theodora Maria  (Door) Kok, geb. Didam 27 dec. 1878, zonder beroep (1903), † 19 mei 1973, begr. Arnhem, dr. van Arnoldus en Wilhelmina Scholten.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Wilhelmina (Ans) Markhorst, geb. 1 maart 1904, † te Kerkrade 2 augustus 1987,  gehuwd met Ruthgerus Josephus (Rut) van den Berg, geb. Bussum 1 maart 1895,† Heerlen 3 juni 1980.
2. Theodora Wilhelmina Maria (Mien) Markhorst, geb. 26 okt. 1906, † te Arnhem  13 april 1980.
3. Johannes Martinus Arnoldus (Jan) Markhorst,  geb. 26 febr. 1908, † 21 mei 1996, tr. Willemina (Miep) Jacoba Wijnands, geb. Velp 15 nov. 1912, † Arnhem 14 maart 2007.
 
3. NN Markhorst, geb. Arnhem 26 jan. 1879, † ald. 26 jan. 1879.
4. Franciska Markhorst, geb. Arnhem omstr. april 1880, † ald. 6 juli 1880.
5. Jacobus Hermanus, volgt Vb.

Jan_Markhorst_en_Door_Kok.jpg

Theodora Maria Kok en Johannes Markhorst (IVf-2). (Collectie Reinier Markhorst)

Everhardus_Markhorst_1849-1919_Collectie_Ria_Righart.jpg        Johanna_Maria_Helena_Markhorst_geboren_Righart_1842_-1931_Collectie_Ria_Righart.jpg

Everhardus Markhorst (IV-g) en Johanna Maria Helena Righart. (Collectie Ria Righart)

IVg. Everhardus Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1848, tuinman (1875, 1881, 1919), bloemist (1899, 1913), † Arnhem 25 febr. 1919, tr. Arnhem 5 mei 1875 Johanna Maria Helena Righart, geb. Nijmegen 19 aug. 1842, zonder beroep (1875), † Arnhem 5 juli 1931, dr. van Ludovicus en Ida Velmans.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Ludovicus, volgt Vc.
2. Lambertus Christianus, volgt Vd.
3. Ida Johanna Gerharda Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1880, † ald. 12 nov. 1881.
4. Gesina Johanna Maria Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1882, † ald. 16 juni 1884.
5. Helena Hendrika Elisabeth Markhorst, geb. Arnhem 6 aug. 1883, zonder beroep (1913), † 8 jan. 1963, begr. Arnhem, tr. Arnhem 8 jan. 1893 Johannes Wilhelmus Beurs, geb. Arnhem 20 febr. 1882, † 23 aug. 1964, begr. ald., zn. van Wilhelmus en Eliza Wilhelmina Schultz.

IVh. Hendrikus Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1853, arbeider (1879), timmerman (1904), fabrieksarbeider (1910), metselaar (1917), † Apeldoorn 21 febr. 1942, tr. Arnhem 7 mei 1879 Helena Johanna Terbach, geb. Renkum omstr. 1854, dienstbode (1879), zonder beroep (1900), † Arnhem 20 febr. 1900, dr. van Johannes Antonius en Helena Elisabeth Breur.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Elisabeth Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1882, zonder beroep (1904), tr. Bergh 30 sept. 1904 Franciscus Christiaan Hendrik Zwier, geb. Amsterdam omstr. 1881, sigarenmaker (1904), zn. van Karel en Anna Christina Elisabeth Steen.
2. Hendrikus Theodorus, volgt Ve.
3. Elisabeth Antonia Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1887, vroedvrouw (1917), tr. Bergh 4 juni 1917 Wilhelmus Theodorus Schuurman, geb. Bergh omstr. 1886, verver (1917), zn. van Johannes Theodorus en Hendrina Johanna Engelen.
4. Helena Johanna Maria Markhorst, geb. Arnhem 12 maart 1894, zonder beroep (1921), † Zeelst 13 dec. 1967, tr. Wehl 2 nov. 1921 Johannes Hermanus Boesten, geb. Wehl 5 juli 1894, metselaar (1921), † Zeelst 13 dec. 1960, zn. van Johannes Antonius en Antonia (Antje) Ragas.

IVi. Anthonius Markhorst, geb. Putten omstr. 1837, arbeider (1870, 1911), † Putten 20 april 1911, tr. Putten 3 juni 1870 Johanna Maria Buitenhuis, geb. Putten omstr. 1835, zonder beroep (1870), † Putten 11 mei 1890, dr. van Gerhardus Henricus en Jacoba Catrina van Leijden.
Uit dit huwelijk:
1. Evert Gerardus, volgt Vf.
2. Reinier Markhorst, geb. Putten omstr. 1870, arbeider (1899), † Putten 10 mei 1899.
3. Jacoba Katarina Markhorst, geb. Putten omstr. 1873, † Amersfoort 24 mei 1943, tr. Amersfoort 26 jan. 1910 Johannes van de Pol, geb. Amersfoort 12 sept. 1836, † ald. 14 mei 1923, zn. van Dirkje van de Pol en wedr. van 1e Hendrika van Niekerk en 2e Joanna Vos.
4. Lamberta Markhorst, geb. Putten 23 mei 1876, † ald. 3 juni 1876.
5. Hermanus, volgt Vg.

IVj. Evert Gradus Markhorst, geb. Putten omstr. 1847, arbeider (1875), † Amersfoort 6 aug. 1911, tr. Putten 4 juni 1875 Maria Veldhuijzen, geb. Putten omstr. 1838, zonder beroep (1875), † Putten 20 jan. 1908, dr. van Anthonij (Anton) en Helena Bekkers.
Uit dit huwelijk:
1. Lamberta Maria Markhorst, geb. Putten omstr. 1876, † ald. 10 juli 1890.
2. Anthonia Maria Markhorst, geb. Putten omstr. 1878, zonder beroep (1902), † Amersfoort 17 febr. 1949, tr. Putten 2 mei 1902 Willem Berghuizen, geb. Amersfoort 13 maart 1871, gasfitter (1902), † Amersfoort 2 juni 1936, zn. van Antonie en Clasina van de Loodijk.
3. Reinoldus Johannes, volgt Vh.

IVk. Johannes Markhorst, geb. Putten 3 okt. 1850, arbeider (1890), † Putten 19 april 1899, tr. Hoogland 12 nov. 1884 Gijsberta Gevering, geb. Hoogland 27 aug. 1853, zonder beroep (1890), † Putten 22 okt. 1926, dr. van Barthold Hendrik en Antje van ’t Klooster.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Markhorst, geb. Putten omstr. 1886, † ald. 27 maart 1892.
2. Reinaldus Markhorst, geb. Putten omstr. 1887, † ald. 9 dec. 1890.
3. Johanna Catharina Markhorst, geb. Putten 10 okt. 1891, zonder beroep (1915), † Amsterdam 3 juli 1968, tr. Putten 17 sept. 1915 Bernhard Melchior Paul Fengler, geb. Berlijn (Duitsland) 26 nov. 1889, metselaar (1915), zn. van Johann Melchior Paul en Emilie Ottilia Eckert.
4. Reinier, volgt Vi.
5. Hendrika Markhorst, geb. Putten 27 jan. 1895, zonder beroep, † Amsterdam 21 jan. 1981, tr. 1e Amsterdam 31 mei 1916 (door echtsch. ontbonden ald. 21 maart 1935) Hendrik Glimmerveen, geb. Amsterdam 18 jan. 1889, tramwagenbestuurder (1916), zn. van Hendrik en Alida Henderika Schraders; tr. 2e Amsterdam 14 jan. 1942 Johannes Hendrikus van Noord, geb. Amsterdam 16 april 1907, † Benidorm (Spanje) 30 dec. 1979.

Va. Franciscus Xaverius Hendricus Markhof, geb. Amsterdam 12 okt. 1846, schoenmaker (1872), stucadoor (1882), opperman (1902), metselaar (1907), tr. 1e Amsterdam 3 juli 1872 Agnes Gosseling, geb. Amsterdam omstr. 1845, zonder beroep (1872), † vóór juni 1882, dr. van Bernardus en Joanna Tylkens; tr. 2e Amsterdam 8 juni 1882 Alida Antonia Burger, geb. Amsterdam omstr. 1846, dienstbode (1882), dr. van Johannes Mattheus en Helena Catharina Nicolaas.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendricus Franciscus Markhof, geb. Amsterdam febr. 1873, † ald. 15 juli 1875.
2. Antonius Johannes, volgt VIa.
3. Frans Hendrik Johan, volgt VIb.
4. Willemina Markhof, geb. Amsterdam 1 april 1879, † ald. 17 okt. 1959, tr. Amsterdam 20 juni 1907 Pieter Hendrik Kelderman, geb. Amsterdam 6 aug. 1876, steendrukker (1907), † Amsterdam 10 sept. 1930, zn. van Pieter Hendrik en Wijke Jansen.
 

Kobus_Markhorst_en_Stien_van_Haeren.jpg

Jacobus Hermanus Markhorst (V-b) en Christina Anna Maria van Haeren. (Collectie Reinier Markhorst)

Vb. Jacobus Hermanus (Kobus) Markhorst, geb. Arnhem 30 november 1885, landbouwer (1914), koopman (1931), † 10 oktober 1975, tr. Arnhem 10 juni 1914 Christina Anna Maria (Stien) van Haeren, geb. Arnhem 22 augustus 1888, zonder beroep (1914), † 5 febr. 1988, dr. van Johannes Bernardus en Johanna Christina de Ruijter.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (Annie) Markhorst, geb. 30 juli 1916, gehuwd te Londen op 6 mei 1937 met Johannes Cornelis Petrus (John) Birner († Arnhem 3 juli 2000).
2. Johannes Jacobus (Jan) Markhorst geb. 15 februari 1918, tr. op 27 augustus 1943 met Maria Christina (Riet) Koster, geb. Zutphen 18 februari  1921, †  Arnhem  8 juli 1979.
3. Wilhelmina Christina (Miep) Markhorst, geb. 20 april 1921, † Zevenaar 21 juli 1971, tr. Maximiliaan Barend (Max) Gorissen, geb. 28 maart 1920,† 19 februari 2001.
4. Theodora Christina Markhorst, geb. omstr. 1924, zonder beroep (1945), † Amersfoort 7 juli 1945.
5. Jacobus Wilhelmus (Sjaak) Markhorst, geb. 15 juni 1926, onderwijzer, tr. 1e Johanna Calis, geb. Laren NH 29 nov. 1916, † Warnsveld  28 maart 1985; tr. 2e Hendrina Rosina Wiltink.
6. NN Markhorst, geb. Arnhem 30 nov. 1931, † ald. 30 nov. 1931.

Vc. Johannes Ludovicus Markhorst, geb. Arnhem 29 jan. 1876, tuinman (1908), tr. Arnhem 1 nov. 1899 Margaretha Jansen, geb. Heteren 11 okt. 1872, dienstbode (1899), † Arnhem 28 mei 1939, dr. van Peter en Johanna Petronella van den Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Theodorus Petrus Markhorst, geb. Arnhem 13 febr. 1906, winkelbediende, magazijnchef manufact., taxateur, chef, † Amsterdam 8 okt. 1973, tr. Arnhem 30 okt. 1940 Theodora Catharina Rietman, geb. Arnhem 8 jan. 1907.
2. Margaretha Antonia Frederika Markhorst, geb. Arnhem omstr. mei 1908, † ald. 2 nov. 1908.

Alberta_Maria_Markhorst_geboren_Gruben_en_Lambertus_Christianus_Markhorst_Collectie_Frits_Ramaker.jpg

Lambertus Christianus Markhorst (V-d) en Albarta Maria Gruben. (Collectie Frits Ramaker)

Vd. Lambertus Christianus Markhorst, geb. Arnhem omstr. 1877, bloemist (1899), koopman (1901), venter (1912), tr. Brummen 28 jan. 1899 Albarta Maria Gruben, geb. Brummen omstr. 1866, zonder beroep (1899), dr. van Gerardus Jacobus en Maria Thresia Thijs.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Christianus, volgt VIc.
2. Everhardus Markhorst, geb. Apeldoorn 17 mei 1899, † Wormen 15 aug. 1899.
3. Gerardus Jacobus Markhorst, geb. Apeldoorn 17 mei 1899, † Wormen 21 aug. 1899.
4. Everhardus Jacobus Markhorst, geb. Apeldoorn 22 juni 1901.
5. Albarta Maria Helena Markhorst, geb. Apeldoorn omstr. 1909, † Zevenhuizen 28 mei 1912.
 
Ve. Hendrikus Theodorus Markhorst, geb. Arnhem 11 juli 1886, stoker (1910), monteur (1934), † Zeddam (Bergh) 1 jan. 1934, begr. Zeddam, tr. Bergh 25 mei 1910 Maria Ampting, geb. Bergh 26 juli 1885, zonder beroep (1910), † 4 maart 1977, begr. Zeddam, dr. van Jan Willem en Johanna Kok.
Uit dit huwelijk:
1. Helena E. Markhorst, geb. 5 febr. 1914, † 2 jan. 2004, begr. Zeddam, tr. Bernardus van Ampting, geb. 20 april 1912, † 8 april 1988, begr. Zeddam.
2. Johannes Gerardus Markhorst, geb. Zeddam 8 juli 1918, † ald. 20 dec. 1961, tr. Maria Johanna Jansen, geb. Millingen a/d Rijn 23 okt. 1921, † 12 nov. 1999, begr. Zeddam.
 
Vf. Evert Gerardus Markhorst, geb. Putten omstr. 1867, arbeider (1895), stratenmaker (1921), tr. Putten 8 nov. 1895 Maria Christina Heijlen, geb. Putten omstr. 1871, zonder beroep (1895), dr. van Kornelis en Sophia Ganzefles.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonius, volgt VId.
2. Sophia Johanna Maria Markhorst, geb. Putten 11 juli 1897, † 20 juli 1978, begr. Hilversum, tr. Hilversum 14 jan. 1922 Jan Hendrik van Schendelen, geb. Hilversum 13 febr. 1900, † 25 nov. 1955, begr. ald., zn. van Thomas en Betje Brouwer.
3. Johannes Matheus Markhorst, geb. Putten omstr. 1899, wever (1921), tr. Hilversum 3 sept. 1921 Hendrika Elisabeth Johanna te Kloese, geb. Hilversum 2 april 1899, dr. van Hendrik en Jetske Smeding.
4. Cornelis Johannes Markhorst, geb. Hilversum omstr. 1900, † 1 sept. 1954, tr. Hilversum 2 febr. 1921 Cornelia Maria van Wulfen, geb. Hilversum omstr. 1902, dr. van Hendrik en Willemina Brouwer.
 
Vg. Hermanus Markhorst, geb. Putten omstr. 1877, arbeider (1904), tr. Putten 29 april 1904 Grada Maria te Poel, geb. Putten omstr. 1874, zonder beroep (1904), dr. van Graddus en Aleida (Aaltje) Roest.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Marinus Markhorst, † Borkel en Schaft 9 april 1933.
2. Albertus Jacobus Markhorst, geb. Putten omstr. 1909, † ald. 7 jan. 1911.
 
Vh. Reinoldus Johannes Markhorst, geb. Putten 8 aug. 1881, spoorwegarbeider (1905), † Amsterdam 16 april 1945, tr. Putten 12 mei 1905 Maria Magdalena John, geb. Putten 7 febr. 1880, zonder beroep (1905), † Amsterdam 21 april 1971, dr. van Johann Peter en Hendrina Vierwind.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Magdalena Markhorst, geb. Amsterdam 28 juli 1906, tr. Amsterdam 29 juli 1942 Gerard Roelofsen, geb. Amsterdam 18 dec. 1911, † ald. 9 dec. 1988.
2. Johann Peter Markhorst, geb. Amsterdam 27 sept. 1911.
 
Vi. Reinier Markhorst, geb. Putten omstr. 1893, timmerman (1914, 1916), tr. Harderwijk 15 juli 1914 Jacoba Martina Nijboer, geb. Harderwijk 23 febr. 1892, zonder beroep (1914), dr. van Wilhelmus en Johanna Gokken.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Johannes Markhorst, geb. Putten omstr. febr. 1916, † ald. 23 mei 1916.
2. Jacobus Reinier Markhorst, geb. Putten omstr. nov. 1920, † ald. 24 mei 1921.
3. Reinier J. Markhorst, geb. Putten 27 febr. 1927, † Bergen-Belsen (Duitsland) 15 mei 1945.
 
VIa. Antonius Johannes Markhof, geb. Amsterdam 21 jan. 1875, stukadoor (1894, 1902, 1914), † Vinkeveen 7 maart 1968, tr. 1e Amsterdam 26 juni 1902 Johanna Maria Bosch, geb. Zwolle 17 juni 1875, † Amsterdam 9 okt. 1909, dr. van Jan en Hendrikjen van Dijk; tr. 2e Amsterdam 7 mei 1914 Sophia Nassette, geb. Amsterdam 8 sept. 1876, † ald. 9 nov. 1963, dr. van Joannes Bernardus en Alida Elisabeth Eijgenhuisen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Agnes Maria Markhof, geb. Amsterdam 17 mei 1903, tr. Amsterdam 31 mei 1939 Jacobus Leonardus van Steen, geb. Amsterdam 15 jan. 1901, † ald. 26 okt. 1978.
2. Hendrika Wilhelmina Markhof, geb. Amsterdam 27 juni 1904, dienstbode (1833).
3. Antonius Johannes Markhof, geb. Amsterdam 26 dec. 1906, stucadoor (1932), tr. Amsterdam 28 april 1932 Hendrika Catharina Raaijen, geb. Utrecht 16 maart 1910, pasdame (1932), dr. van Jan Lubertus en Johanna Clara Wilhelmina Maria van Paddenburg.
4. Johanna Maria Markhof, geb. Amsterdam 7 okt. 1909.
5. Hendrikus Johannes Markhof, geb. Amsterdam 7 okt. 1909.
Uit het tweede huwelijk:
6. Sophia Markhof, geb. Amsterdam 13 april 1916.
7. Johanna Markhof, geb. Amsterdam 23 juli 1917.
 
VIb. Frans Hendrik Johan Markhof, geb. Amsterdam 22 april 1877, meubelmaker (1897, 1911), † Amsterdam 12 dec. 1959, tr. Amsterdam 15 nov. 1911 Maria Elisabeth van Kampen, geb. Amsterdam 1 febr. 1883, † ald. 5 mei 1939, dr. van Albertus Cornelis en Elisabeth Johanna Bierwolf en wed. van Jan Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina Markhof, geb. Amsterdam 7 sept. 1912, † ald. 14 mei 1926.
2. Maria Elisabeth Markhof, geb. Amsterdam 17 april 1916, tr. Amsterdam 11 mei 1938 D. van Golberdinge.
3. Elisabeth Markhof, geb. Amsterdam 25 dec. 1917, † ald. 18 mei 1920.
4. Johanna Hendrika Markhof, geb. Amsterdam 9 okt. 1920, tr. Amsterdam 26 nov. 1941 H. van Golberdinge.
5. Francisca Hendrika Markhof, geb. Amsterdam 29 okt. 1924, † ald. 19 nov. 2003, tr. Amsterdam 14 juli 1943 Cornelis Johannes Meijer.
 
VIc. Lambertus Christianus Markhorst, bloemist (1931), tr. Everdina Johanna Roelofs.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Lambertus Markhorst, geb. Arnhem 3 juni 1930, † Rheden 27 juli 1999, tr. Joke den Hartog.
2. Lambertus Christianus Markhorst, geb. Apeldoorn omstr. sept. 1931, † ald. 9 dec. 1931.
 
VId. Anthonius Markhorst, geb. Putten omstr. 1896, tr. Hilversum 20 nov. 1918 Gijsberta Berdina Emma Ros, geb. Hilversum omstr. 1900, dr. van Hendrik en Berendina List.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Anthonius Markhorst, geb. 11 nov. 1921, † 4 aug. 2003, begr. Hilversum, tr. Ine Hebing.