Een geslacht Muller, oorspronkelijk uit Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland)

Laatst gewijzigd 15 maart 2021 

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Johann Melchior Müller, tr. Agatha NN.
Uit dit huwelijk:

II. Caspar Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 18 febr. 1711, tr. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 29 jan. 1737 Anna Eulberg, ged. Ettinghausen (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 19 maart 1712, dr. van Johann Peter en Veronica Scheffer.
Uit dit huwelijk:

 1. Susanne Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 4 maart 1738.
 2. Gertrudis Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 25 dec. 1739.
 3. Melchior Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 14 febr. 1742.
 4. Anna Margaretha Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 27 april 1744.
 5. Maria Catharina Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 20 april 1746.
 6. Anna Catharina Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 26 maart 1749.
 7. Caspar, volgt III.

III. Caspar Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 19 juni 1752, † ald. 2 juli 1802, tr. Maria Anna Eberle, ged. Ruppach (Duitsland) 3 maart 1752, † Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 23 okt. 1810, dr. van Johann Adam en Johannetta (Joanna) Zervas.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Margaretha Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 18 jan. 1773.
 2. Catharina Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 10 okt. 1776, † ald. 30 nov. 1781.
 3. Anna Maria Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 7 dec. 1778.
 4. Johann Caspar, volgt IV.
 5. Peter Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 24 juni 1783.
 6. Maria Anna Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 15 juli 1786.
 7. Maria Catharina Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 30 mei 1788, † ald. 3 juni 1789.
 8. Anna Maria Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 13 april 1790, † ald. 10 juli 1792.
 9. Caspar Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 7 sept. 1792.
 10. Anna Catharina Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 15 juni 1795.

IV. Johann Caspar Müller, geb. Meudt (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 11 april 1781, scheepstimmerman (1822, 1829), zeeman (1836), † Amsterdam 2 jan. 1836, tr. Amsterdam 13 maart 1822 Geertruida Diepmer, ged. Amsterdam 29 juli 1798, zonder beroep (1822, 1853), naaister (1846), in aardappelen (1846), zonder beroep (1858), † Amsterdam 27 febr. 1858, dr. van Johan Ditmer en Geertruy Slabek.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Gerardus, volgt Va.
 2. Johannes Petrus, volgt Vb.
 3. Hendrik, volgt Vc.

Va. Johannes Gerardus Muller, geb. Amsterdam 1 dec. 1822, smid (1842), smidsknecht (1846), koorndrager (1849. 1855), winkelier (1850, 1853), † Amsterdam 22 sept. 1855, tr. Amsterdam 21 okt. 1846 Clasina Wilhelmina Jonglas, geb. Amsterdam 27 jan. 1824, groenteverkoopster (1846), zonder beroep (1850, 1860, 1873, 1912), waschvrouw (1874), † Ankeveen 18 aug. 1912, dr. van Matthijs Pieter en Clasina Wilhelmina Schram; zij hertr. Leiden 4 april 1860 Willem Jan van den Ordel.
Uit dit huwelijk:

 1. Klasina Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 22 sept. 1847, † ald. 1883, tr. Amsterdam 4 febr. 1874 Johannes Bernardus Janus, geb. Amsterdam 21 febr. 1844, pakhuisknecht (1874), † Amsterdam 2 maart 1911, zn. van Antonie Janes en Cornelia Lowiesa Brune.
 2. Gerardus Johannes Muller, geb. Amsterdam 13 aug. 1849, † ald. 23 nov. 1849.
 3. Gerardus Johannes, volgt VIa.
 4. Mattheus Petrus, volgt VIb.
 5. Johannes Petrus Muller, geb. Amsterdam 30 juni 1855, † ald. 3 dec. 1856.

Gerardus Johannes Muller (VI-a) en Elizabeth Nossing. (Eigen collectie)

VIa. Gerardus Johannes Muller, geb. Amsterdam 18 okt. 1850, wever (1869), dienstplichtig militair regiment grenadiers en jagers (1870-730, sigarenmaker (1873, 1905, 1907, 1916, 1922), penningmeester van de afd. Amsterdam van de Ned. Internat. Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond, betrokken bij “De Tabaksbewerker”, † Amsterdam 22 juli 1922, tr. Hilversum 12 nov. 1873
Elizabeth Nossing, geb. Frederiksoord 9 juli 1850, weefster (1873), zonder beroep (1888, 1933), † Amsterdam 30 jan. 1933, dr. van Jean Joseph Nossin en Hendrika Barning.
Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Wilhelmina Muller, geb. Weesp 19 jan. 1875, † Amsterdam 15 maart 1939, tr. Amsterdam 15 mei 1895 Catharinus van der Valk, geb. Amsterdam 31 maart 1872, ijzergieter (1895), zandvormer (1924), † Amsterdam 30 mei 1944, zn. van Catharinus en Johanna Elisabeth van Maaren.
 2. Willem Jan Muller, geb. Amsterdam 5 dec. 1877, † ald. 14 april 1879.
 3. Hendrika Muller, geb. Amsterdam 6 maart 1880, † ald. 18 juni 1882.
 4. Willem Jan, volgt VIIa.
 5. Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 14 mei 1885, zonder beroep (1911), † Amsterdam 14 aug. 1942, tr. Amsterdam 16 febr. 1911 Teunis Wildeman, geb. Nieuwer-Amstel 16 febr. 1881, melkslijter, † Amsterdam 15 juli 1969, zn. van Teunis en Christina Wichman.
 6. Alida Muller, geb. Amsterdam 9 jan. 1888, † Amersfoort 24 febr. 1978, tr. Amsterdam 7 aug. 1907 Sijmen van der Swaan, geb. Amsterdam 20 febr. 1885, bankwerker (1907), ijsverkoper (1934, 1935), † Amersfoort 23 febr. 1965, zn. van Jan en Anna Maria Margaretha Meijer.
 7. Anna Maria (Marie) Muller, geb. Amsterdam 26 juli 1890, strijkster, † Amsterdam 11 febr. 1972, tr. Amsterdam 26 juni 1916 Johannes Stephanus Bernardus (Jan) van der Wielen, geb. Amsterdam 22 juli 1884, bankwerker (1916), sigarenhandelaar, † Amsterdam 24 maart 1964, zn. van Bernardus Johannes Stephanus en Johanna Cornelia Maria Obles.

Sijmen van der Swaan en Alida Muller (VIa-6). (Eigen collectie)

VIIa. Willem Jan Muller, geb. Amsterdam 26 okt. 1882, pakhuisknecht (1901), bootwerker (1905, 1924), marktkoopman, havenarbeider, † Amsterdam 7 april 1961, tr. 1e Amsterdam 25 jan. 1905 (door echtsch. ontbonden ald. 18 juli 1923) Johanna Maria Wustenhoff, geb. Amsterdam 21 febr. 1886, † ald. 29 maart 1970, dr. van Theodorus Wilhelm en Johanna Lekkerland en wed. van Martinus Heide; tr. 2e Amsterdam 22 okt. 1924 (door echtsch. ontbonden ald. 30 maart 1938) Maria Elisabeth Jessee, geb. Amsterdam 13 april 1887, dr. van Philippus Hendrik en Maria Elisabeth van der Tas.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 31 juli 1905, inpakster, zonder beroep, † Amsterdam 17 sept. 1981, tr. Amsterdam 4 dec. 1929 Willem Verstraten, geb. Amsterdam 15 juli 1905, grondwerker, † Amsterdam 14 dec. 1961, zn. van Pharaildus en Adriana Vosmeer.
 2. Theodorus Wilhelm Muller, geb. Amsterdam 4 dec. 1906, † ald. 10 jan. 1908.
 3. Willem Jan Muller, geb. Amsterdam 27 mei 1908, † ald. 11 okt. 1908.
 4. Johanna Maria Muller, geb. Amsterdam 1 juli 1909, † ald. 19 juli 1909.
 5. Theodora Wilhelmina Muller, geb. Amsterdam 2 dec. 1910.
 6. Johan Frederik Wilhelm Muller, geb. Amsterdam 19 mei 1912, † ald. 12 sept. 1912.
 7. Leendert Muller, geb. Amsterdam 13 juli 1913, † ald. 13 nov. 1913.
 8. Johanna Maria Muller, geb. Amsterdam 1 jan. 1915, † ald. 7 okt. 1915.
 9. Alida Muller, geb. Amsterdam 17 juni 1916.
 10. Johanna Maria Muller, geb. Amsterdam 9 dec. 1917.
 11. Wilhelmina Johanna Muller, geb. Amsterdam 9 dec. 1917, † ald. 19 mei 1919.
 12. Martinus Muller, geb. Amsterdam 4 dec. 1922, tr. Amsterdam 29 maart 1950 Anna Helena Maria Stoop, geb. 1930.
 13. Carolina Wilhelmina Muller, geb. Amsterdam 8 febr. 1924.

VIb. Mattheus Petrus Muller, geb. Amsterdam 14 juni 1853, werkman, gasfitter (1883, 1905, 1911), † ’s-Gravenhage 24 juli 1911, tr. Amsterdam 27 juni 1883 Johanna Wilhelmina Mook, geb. Zwolle 14 sept. 1854, zonder beroep (1883, 1905, 1906, 1911), dr. van Gerhardus Christoffer en Johanna Maria Mensink; zij hertr. Amsterdam 27 jan. 1915 Jacobus Pfann.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Wilhelmina Muller, geb. Amsterdam 14 aug. 1881, zonder beroep (1905), tr. ’s-Gravenhage 19 april 1905 Johannes van de Poel, geb. Delft 1 maart 1880, kleermaker (1905), zn. van Johannes en Wilhelmina Maria Goor.
 2. Mattheus Petrus, volgt VIIb.
 3. Gerardus Petrus Johannes, volgt VIIc.
 4. Willem Karel, volgt VIId.
 5. Maria Johanna Muller, geb. Amsterdam 11 juli 1892, tr. ’s-Gravenhage 25 okt. 1922 Gatze Joostema, geb. Barradeel 23 okt. 1896, zn. van Jan en Martzen Boomsma.
 6. Clasina Elisabeth Muller, geb. ’s-Gravenhage 8 febr. 1895.

VIIb. Mattheus Petrus Muller, geb. Amsterdam 11 nov. 1883, gasfitter (1906), † ’s-Gravenhage 21 juli 1957, tr. 1e ’s-Gravenhage 26 sept. 1906 Helena Cornelia Huiberdina Tieze, geb. ’s-Gravenhage 24 april 1876, dienstbode (1906), † Voorburg 17 maart 1954, dr. van Gerardus Adrianus en Helena Cornelia Huiberdina Sandig; tr. 2e na 1954 Betje Fransman.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Helena Cornelia Huiberdina Muller, geb. ’s-Gravenhage 8 febr. 1909, ambtenaar (1938).
 2. Johanna Maria (Jopie) Muller, geb. ’s-Gravenhage 26 febr. 1918, † 22 sept. 2003, tr. Voorburg 13 okt. 1962 Petrus Johannes (Piet) Hees, geb. Bergen op Zoom 1 febr. 1905, chauffeur. magazijnmeester, adj. commies GEB, † Rijswijk 13 febr. 1975, zn. van Hendricus Jacobus en Adriana Gerarda Hendriks en wedr. van Maria Magdalena Dera.

Gerardus Petrus Johannes Muller (VII-c) en Sophia Elisabeth van Zoetendaal. (Collectie Ruud Snijders, Australië)

VIIc. Gerardus Petrus Johannes Muller, geb. Amsterdam 23 okt. 1885, huisschilder (1911), vennoot in de carrosseriefabriek Molier en Muller N.V. in ’s-Gravenhage (1922, 1923), † Amsterdam 9 april 1952, tr. ’s-Gravenhage 8 febr. 1911
Sophia Elisabeth van Zoetendaal, geb. ’s-Gravenhage 8 jan. 1886, zonder beroep (1911), † Purmerend 1 mei 1976, dr. van Petrus Antonius Hendricus en Johanna Geertruida Heskes.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Geertruida Muller, geb. ’s-Gravenhage 30 juli 1911, † Amsterdam 6 jan. 1995, tr. Amsterdam 29 maart 1933 Johannes Lambertus Cornelis Snijders, geb. Amsterdam 16 dec. 1905, organist, pianist, † Amsterdam 28 nov. 1988, zn. van Jan en Arendje Eigenraam.
 2. Mattijs Petrus, volgt VIIIa.
 3. Petrus Antonius Hendricus Muller, geb. ’s-Gravenhage 15 juli 1914, schoenwinkelbediende, † 1998.
 4. Sophia Gerarda Muller, geb. ’s-Gravenhage 7 nov. 1915, verkoopster, tr. Hans Nije.
 5. Gerardus Petrus Muller, geb. ’s-Gravenhage 8 juni 1918.
 6. Gerarda Muller, geb. ’s-Gravenhage 16 maart 1920, tr. Bram Inpijn.
 7. Louis Muller, geb. ’s-Gravenhage 26 aug. 1921.
 8. Alfons, volgt VIIIb.

VIIIa. Mattijs Petrus Muller, geb. ’s-Gravenhage 18 maart 1913, automonteur (1932), † 2001, tr. Miep.

VIIIb. Alfons Muller, geb. Amsterdam 29 jan. 1928, tr. Amsterdam 17 sept. 1955 Albertina Johanna Winthouwer, geb. Amsterdam 25 juli 1929.

VIId. Willem Karel Muller, geb. Amsterdam 19 juni 1890, bankwerker (1945), anarchist, stond op de lijst van ’vooraanstaande Nederlandse revolutionairen’ van de Centrale Inlichtingendienst van 4 juni 1930, † ’s-Gravenhage 15 jan. 1945, tr. ’s-Gravenhage 11 juni 1919 Hendrika Helena van de Stouwe, geb. Haarlem omstr. 1897, zonder beroep (1949), † ’s-Gravenhage 8 febr. 1949, dr. van Hendrik en Leuntje Visscher.
Uit dit huwelijk:
Johanna Hendrika Muller, geb. ’s-Gravenhage 18 maart 1920.

Vb. Johannes Petrus Muller, geb. Amsterdam 31 okt. 1828, zeevarend (1852), zeeman (1853), zonder beroep (1887), werkman (1897), † Amsterdam 8 juli 1897, tr. Amsterdam 12 jan. 1853 Christina Helena Cornelia Ormeling, geb. Amsterdam 21 febr. 1830, zonder beroep (1887), dr. van Wijnandus en Christina Margaretha Heek.
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Christina Elisabeth, volgt VIc.
 2. Johannes Casper, volgt VId.

VIc. Geertruida Christina Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 31 maart 1855.
Haar zoon Johannes Casper, volgt VIIe.

VIIe. Johannes Casper Muller, geb. Amsterdam 3 maart 1882, loopknecht (1901), expeditieknecht, krantenbezorger, † Amsterdam 15 jan. 1951, tr. Amsterdam 4 april 1907 Geertruida Carolina Gude, geb. Amsterdam 16 jan. 1884, dr. van Tobias Alettus en Koosje Banning.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Maria Muller, geb. Amsterdam 19 mei 1908.
 2. Jacobus Gerardus Johannes Muller, geb. Amsterdam 12 dec. 1910, tr. 4 aug. 1938 N.N. NN.
 3. Gerardus Charles Muller, geb. Amsterdam 3 sept. 1922, tr. 20 april 1948 H. J. Sondaar.
 4. Hendrik Tobias Muller, geb. Amsterdam 18 febr. 1925, † Tjipajoeng (Nederlands-Indië) 19 nov. 1946.

VId. Johannes Casper Muller, geb. Amsterdam 27 sept. 1857, smid (1877, 1887), machinist (1907, 1913), tr. Nijmegen 24 maart 1887 Hanna Stuiver, geb. Noordwolde 4 april 1861, zonder beroep (1887), dr. van Willem Frederik en Wijbigje Willems Bos.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Casper, volgt VIIf.
 2. George Christiaan Muller, geb. Amsterdam 4 aug. 1888, bankwerker, timmerman, werkman (1919), hoofdmonteur gem. telefoondienst, † Amsterdam 29 jan. 1964, tr. Amsterdam 5 juni 1919 Cornelia Johanna Dorothea ten Seldam, geb. Amsterdam 19 nov. 1888, † ald. 22 sept. 1971, dr. van Roelof Jan en Lena Wakker.
 3. Christina Helena Cornelia Muller, geb. Amsterdam 24 sept. 1889, zonder beroep, † Amsterdam 30 okt. 1968, tr. Amsterdam 25 maart 1915 Coenraad Willem Spaan, geb. Amsterdam 6 okt. 1889, klerk bij de Rijks directe belastingen (1915), adj. commies Rijks Directe Belastingen, † Amsterdam 5 maart 1972, zn. van Dirk Hermanus en Cornelia Hasina Jordan.
 4. Anna Maria Muller, geb. Amsterdam 15 juli 1891, † ald. sept. 1892.
 5. Geertruida Christina Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 8 juni 1893, zonder beroep, † Amsterdam 7 sept. 1944, tr. Amsterdam 11 dec. 1913 Jacobus Lorenz, geb. Amsterdam 22 dec. 1884, slager (1913), † Amsterdam 17 jan. 1969, zn. van Christoph Friedrich Gottlieb en Dorothea Ruijter.
 6. Wilhelmina Frederika Muller, geb. Amsterdam 8 mei 1897, zonder beroep, † Amsterdam 6 april 1994, tr. Amsterdam 23 dec. 1920 Christiaan Harlaar, geb. Amsterdam 1 mei 1891, werkman (1920), monteur gem. telefoondienst, † Amsterdam 26 aug. 1983, zn. van Christiaan en Cornelia Mooij.

Johannes Casper Muller (VII-f) en Eelbrendina Willemina Koerts. (Collectie Ton Muller)


VIIf. Johannes Casper Muller, geb. Amsterdam 5 aug. 1884, pakhuisknecht, leerling machinist (1907), machinist NS, † Amsterdam 25 febr. 1955, tr. Amsterdam 21 nov. 1907 Eelbrendina Willemina Koerts, geb. Finsterwolde 19 jan. 1885, dr. van Harmanus Koert en Anje Heeres.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Casper, volgt VIIIc.
 2. Samuel Adolf, volgt VIIId.
 3. George Christiaan, volgt VIIIe.

VIIIc. Johannes Casper Muller, geb. Amsterdam 6 mei 1908, kantoorbediende, brandstofhandelaar, vertegenwoordiger, tr. Amsterdam 30 juni 1932 Maria Clasina de Wolf, geb. Amsterdam 29 sept. 1907, corsetstikster, dr. van Hendricus Meindert en Jannetje Koopman.

Samuel Adolf (Dolf) Muller (VIII-2) en Johanna (Jo) Kloosterman te midden van de ouders van Dolf en broers en zusters, nichtjes en neefjes van Dolf en Jo. (Collectie Ton Muller)


VIIId. Samuel Adolf Muller, geb. Amsterdam 29 nov. 1910, banketbakker, † Amsterdam 15 febr. 1951, tr. Amsterdam 28 april 1937
Johanna Kloosterman, geb. Amsterdam 21 sept. 1913.

VIIIe. George Christiaan Muller, geb. Amsterdam 18 jan. 1923, † Beverwijk 14 okt. 2001, tr. Amsterdam 31 okt. 1946 Antonetta Margaretha (Gré) Sinselmeijer, geb. Amsterdam 23 febr. 1923, huisvrouw, † 2 nov. 2007.

Vc. Hendrik Muller, geb. Amsterdam 23 dec. 1835, zeeman (1873, 1875, 1882, 1885), † Amsterdam 12 aug. 1903, tr. Den Helder 26 juni 1873 Elisabeth Blinkhof, geb. Den Helder 16 maart 1845, zonder beroep (1873, 1875), † Amsterdam 15 aug. 1895, dr. van Antonij Cornelis en Rosalie Theresia Quarin en wed. van 1e Jacob van Eijsden en 2e Willem Kemper.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Muller, geb. Den Helder 18 sept. 1874, † ald. 2 maart 1875.
 2. Antonius Cornelis Muller, geb. Den Helder 25 aug. 1876, † ald. 27 aug. 1876.
 3. Rosalina Theresia Muller, geb. Den Helder 11 sept. 1877, † 1939, tr. 1e Amsterdam 30 okt. 1907 Franciscus Coenraad Hendrik Errestink, geb. Amsterdam omstr. 1869, werkman (1907), † vóór maart 1914, zn. van Coenraad en Maria Kars; tr. 2e Amsterdam 18 maart 1914 Andries van Bergen, geb. Oude Pekela 8 sept. 1874, werkman (1914), zn. van Jan en Immina Frans en wedr. van Antje de Boer.
 4. Geertuida Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 6 mei 1880, † ald. 4 aug. 1880.
 5. Jansje Muller, geb. Amsterdam 6 mei 1880, † ald. 7 okt. 1880.
 6. Johannes Hendricus Muller, geb. Amsterdam 23 maart 1882, † ald. 10 okt. 1887.
 7. Geertuida Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 19 maart 1885, † ald. 25 okt. 1887.
 8. Geertruida Elisabeth Muller, geb. Amsterdam 30 jan. 1888, werkster (1928), † Amsterdam 27 jan. 1967, tr. 1e Amsterdam 15 mei 1907 Leonardus Franciscus Tongelet, geb. Amsterdam 14 okt. 1880, vuurstoker (1907), † Amsterdam 29 okt. 1918, zn. van Johannes Adrianus en Frederica Carolina Mulders; tr. 2e Amsterdam 29 aug. 1928 Hendrik Kroeze, geb. Oude Pekela 16 sept. 1879, arbeider (1900), koopman (1914), bloemist, winkelier, schipper (1928), † Amsterdam 20 aug. 1964, zn. van Hendrik en Egberdina Frans en wedr. van Francina Koetse en gesch. echtg. van Geessien Edeler.