Een geslacht Nossent /Nossin uit Ans

Laatst gewijzigd 2 april 2021

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Aegidius (Gillis) Nossent, tr. Ans, provincie Liége (België) 6 okt. 1717 Santa Bovy, ged. Ans, provincie Liége (België) 28 april 1700, dr. van Gérard en Jeanne Bodson.
Uit dit huwelijk:

 1. Marguerite Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 13 april 1719.
 2. Jeanne Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 5 juni 1720.
 3. Jean (Joannis), volgt II.

II. Jean (Joannis) Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 24 juni 1722, tr. Ans, provincie Liége (België) 29 mei 1746 Catharina Waseige, ged. Ans, provincie Liége (België) 1 sept. 1714, † ald. 18 mei 1774, dr. van Jacquemin en Marie Adam.
Uit dit huwelijk:

 1. Sancta Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 17 april 1748, † Ans, provincie Liège (België) 7 juni 1791, tr. Nicolas Hignoul.
 2. Jacquemin Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 13 febr. 1751.
 3. Maria Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 7 maart 1754.
 4. Joannes Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 11 sept. 1758.
 5. Egidius Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 18 sept. 1761.
 6. Sebastianus, volgt IIIa.
 7. Joannes (Jean), volgt IIIb.

IIIa. Sebastianus Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 8 jan. 1765, tr. Maria Marechal, geb. omstr. 1751, † Ans, provincie Liége (België) 22 jan. 1826.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 17 febr. 1785.
 2. Henricus Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) juli 1795.

IIIb. Joannes (Jean) Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 30 juli 1768, stucadoor (1816), † Budel 28 juli 1830, tr. 1e Ans, provincie Liége (België) mei 1789 Joanna Masuy, vóór 1808; omstr. 1808 relatie met Elizabeth Lamotte, geb. omstr. 1787, arbeidster (1839), † Rotterdam 16 aug. 1831.
Uit het huwelijk:

 1. Joannes Sebastianus, volgt IVa.
 2. Maria Josepha Lambertina Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 29 dec. 1796.
 3. Margarita Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 14 jan. 1800.
 4. Lambertus, volgt IVb.
  Uit de relatie:
 5. Maria Josepha Nossent, ged. Rotterdam 29 okt. 1808.
 6. Gregorius, volgt IVc.
 7. Bastiaan, volgt IVd.
 8. NN Nossin, geb. Rotterdam 3 jan. 1816, † ald. 3 jan. 1816.
 9. Jean Joseph, volgt IVe.

IVa. Joannes Sebastianus Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 5 april 1793, stucadoor, † Rotterdam 20 dec. 1836, tr. 1e Rotterdam 8 febr. 1815 Anna Catharina Masseau, ged. Rotterdam 14 febr. 1797, † ald. 22 sept. 1815, dr. van Jacobus en Anna Catharina Louis; tr. 2e Rotterdam 10 juni 1818 Adriana Oomens, ged. Rotterdam 4 febr. 1780, † ald. 27 maart 1848, dr. van Joris en Maria Koorsten.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Nossent, geb. Rotterdam 31 jan. 1819, † ald. 22 april 1895.
 2. Gregorius Johannes Nossen, geb. Rotterdam 11 maart 1820, † ald. 19 maart 1820.

IVb. Lambertus Nossent, ged. Ans, provincie Liége (België) 20 febr. 1803, † Rotterdam 27 juli 1843, tr. Utrecht 18 nov. 1840 Heinderika Ort, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1806, † Rotterdam 15 juli 1905, dr. van Adolf en Heinderika Koens.
Uit dit huwelijk:
Maria Hendrica Nossent, geb. Utrecht 21 juni 1834, † Arnhem 12 febr. 1919, tr. Rotterdam 20 dec. 1854 Marinus Anselmus Franciscus Kuijpers, geb. Rotterdam 5 juli 1833, smid, † Rotterdam 17 maart 1914, zn. van Cornelis Franciscus en Margaretha Jacoba Florijn.

IVc. Gregorius Nossen, ged. Rotterdam 2 jan. 1811, schoenmaker (1839), † Rotterdam 25 okt. 1895, tr. 1e Aardenburg 1 nov. 1839 Victoria Cecilia Vauchelle, geb. Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) 3 dec. 1809, naaister (1839), † Rotterdam 1 juli 1845, dr. van Johannes (Jean) en Sophia (Sophie) Marcan; tr. 2e Rotterdam 9 mei 1860 Elisabeth van der Heijden, geb. Zaltbommel 18 jan. 1815, † Rotterdam 6 april 1896, dr. van Hugo en Gerritje van Vugt.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Elizabeth Carolina Nossent, geb. Sluis (Vlaanderen, België) 18 juni 1838, † Rotterdam 12 febr. 1861.
 2. Jacobus Nossen, geb. Aardenburg 10 dec. 1839, † Etten-Leur 9 okt. 1865.
 3. Clementina Francisca Nossen, geb. Aardenburg 23 dec. 1840, † Rotterdam 20 maart 1909.
 4. Johannes Lambertus, volgt Va.
 5. Gregorius Bastianus Nossent, geb. Rotterdam 21 aug. 1843, † ald. 10 okt. 1843.
 6. NN Nossent, geb. Rotterdam 1845, † ald. 21 juni 1845.

Va. Johannes Lambertus Nossent, geb. Rotterdam 9 jan. 1842, † ald. 19 jan. 1929, tr. 1e Rotterdam 2 jan. 1868 Johanna Maria den Hoed, geb. Rotterdam omstr. 1842, † ald. 17 febr. 1887, dr. van Pieter en Johanna Brunold; tr. 2e Rotterdam 22 maart 1893 Pleuntje Visser, geb. Sliedrecht omstr. 1840, † Rotterdam 26 jan. 1915, dr. van Pieter en Adriana Korporaal en wed. van Arie van Herk.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Victoria Cecilia Johanna Nossent, geb. Rotterdam 13 dec. 1868, † ald. 27 jan. 1869.
 2. Petronella Nossent, geb. Rotterdam 27 dec. 1869, † ald. 22 april 1961, tr. Rotterdam 8 febr. 1893 Franciscus Arnoldus van Laak, geb. Rotterdam omstr. 1859, † ald. 8 mei 1930, zn. van Johannes Jacobus en Grietje Ottes.
 3. NN Nossent, geb. Rotterdam 17 jan. 1872, † ald. 17 febr. 1872.
 4. Johanna Nossent, geb. Rotterdam 8 jan. 1874, † ald. 25 juni 1894.
 5. Gregorius Nossent, geb. Rotterdam 19 dec. 1877, † ald. 8 juli 1897.
 6. Hubertus, volgt VIa.

VIa. Hubertus Nossent, geb. Rotterdam 23 aug. 1880, † ald. 7 nov. 1961, tr. Rotterdam 28 aug. 1901 Maria Margaretha Ruts, geb. Rotterdam 28 febr. 1882, † ald. 6 maart 1965, dr. van Johannes Wilhelmus en Carolina Hom.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Nossent, geb. Rotterdam 12 april 1901.
 2. Johannes Hubertus (Jan) Nossent, geb. Rotterdam 6 juni 1902, hoofd-controleur sociaal werk, tr. Rotterdam 25 juli 1928 Maria Johanna Cornelia (Mies) Jansen, geb. Rotterdam 2 juli 1906, dr. van Antonius Bernardus Hendrikus en Maria Cornelia Antonia van Zelst.
 3. Carolina Apolonia Nossent, geb. Rotterdam 28 okt. 1903.
 4. Maria Margaretha Nossent, geb. Rotterdam 23 dec. 1905, tr. Rotterdam 30 april 1930 Christiaan Bekkers, geb. Den Helder 22 maart 1903, zn. van Christiaan en Elisabeth Thijssen.
 5. Huberdina Nossent, geb. Rotterdam 24 okt. 1907, tr. Rotterdam 2 jan. 1935 Theodorus Franciscus Albertus Kooijmans, geb. Rotterdam 10 febr. 1909, verzekeringsagent, zn. van Franciscus Theodorus en Johanna van der Sluis.
 6. Catharina Wilhelmina Nossent, geb. Rotterdam 5 juni 1909, † ald. 20 dec. 1910.

IVd. Bastiaan Nossin (Nossent), geb. Rotterdam 2 mei 1813, kleermaker (1836), sjouwer (1868), † Rotterdam 25 jan. 1868, tr. Rotterdam 31 aug. 1836 Hendrika Simon, geb. Rotterdam 8 april 1816, schoonmaakster, † Rotterdam 16 april 1903, dr. van Engel en Elizabeth Vergalen.
Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Georgius Nossen, geb. Rotterdam 11 sept. 1836, † ald. 28 okt. 1837.
 2. Elizabeth Nossent, geb. Rotterdam 11 aug. 1837, waschvrouw (1859), † Rotterdam 7 febr. 1916, tr. Rotterdam 10 aug. 1859 Mens Alders, geb. Rotterdam 13 april 1841, schipper (1859), † Rotterdam 11 aug. 1918, zn. van Jan en Maria Wildschut.
 3. Hendrika Christina Nossent, geb. Rotterdam 11 juli 1841, † ald. 31 jan. 1844.
 4. Johannes Christoffel Nossen, geb. Rotterdam 16 juli 1844.
 5. Abram Nossent, geb. Rotterdam 28 maart 1846, † Indische Oceaan 30 nov. 1864.
 6. Gregorius Lambertus, volgt Vb.
 7. Adriana Engelina Nossent, geb. Rotterdam 10 nov. 1851, winkelierster, † Rotterdam 15 jan. 1935, tr. Rotterdam 11 juni 1879 Hugo van der Heijden, geb. Zaltbommel 18 april 1855, schipper, † Rotterdam 2 mei 1898, dr. van Johannes en Hermina Maria Willems.
 8. Hendrik Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 11 april 1854, † ald. 25 mei 1855.
 9. Hendrik Bastiaan, volgt Vc.

Vb. Gregorius Lambertus Nossent, geb. Rotterdam 21 dec. 1848, schippersknecht, † Rotterdam 21 maart 1924, tr. Rotterdam 20 sept. 1871 Johanna Kleinen, geb. Rotterdam 23 sept. 1848, † ald. 30 okt. 1907, dr. van Joannes en Sijntje Kloosterman.
Uit dit huwelijk:

 1. George Lambertus Nossent, geb. Rotterdam 27 maart 1871, † Batavia (Ned.-Indië) 24 aug. 1890.
 2. Bastiaan, volgt VIb.
 3. Hendrik Johannes Nossent, geb. Rotterdam 31 okt. 1876, † ald. 31 dec. 1877.
 4. Johanna Engelina Nossent, geb. Rotterdam 28 april 1878, † ald. 17 juni 1879.
 5. Hendrik Johannes, volgt VIc.
 6. Johanna Engelina Nossent, geb. Rotterdam 11 mei 1882, † ald. 27 jan. 1949, tr. Rotterdam 11 juli 1906 Hendrik Jan Coenraad Aveling, geb. Rotterdam 7 maart 1880, † ald. 3 april 1945, zn. van Gerrit Johann Christiaan en Neeltje van der Roest.
 7. Alida Engelina, volgt VId.
 8. Cornelis Franciscus Nossent, geb. Rotterdam 14 juli 1888, bootwerker, † Rotterdam 10 nov. 1953, tr. Catharina Regina Nab.
 9. Bertus Johannes, volgt VIe.

VIb. Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 5 dec. 1873, caféhouder (1940), † Rotterdam 20 mei 1940, tr. Rotterdam 4 juni 1902 Hendrika van Ekelenburg, geb. Rotterdam 1 aug. 1878, † ald. 5 mei 1951, dr. van Jacob en Maria Magdalena van Schaik.
Uit dit huwelijk:

 1. Gregorius Lambertus, volgt VIIa.
 2. Bastiaan Hendrikus Nossent, geb. Rotterdam 13 febr. 1903, † ald. 21 mei 1903.
 3. Franciscus Hendrikus Nossent, geb. Rotterdam 6 sept. 1904, † ald. 12 dec. 1904.
 4. Bastiaan Hendrikus Nossent, geb. Rotterdam 22 febr. 1906, huisknecht, chauffeur, † Rotterdam 11 mei 1960, tr. 1e Rotterdam 10 maart 1926 (door echtsch. ontbonden ald. 29 mei 1933) Cornelia Henrica Rotgans, geb. Rotterdam 30 juni 1906, dr. van Johanna Maria Elisabeth Hulswit; tr. 2e Rotterdam 20 juli 1934 Cornelia Jacoba Kemp, geb. Rotterdam 27 maart 1903, dr. van Adrianus en Cornelia Johanna Verschoor.
 5. Hendrikus Marinus Nossent, geb. Rotterdam 22 okt. 1908, † ald. 24 dec. 1908.
 6. NN Nossent, geb. Rotterdam 28 jan. 1910, † ald. 28 jan. 1910.
 7. Hendrikus Johannes Nossent, geb. Rotterdam 28 nov. 1911, expeditieknecht, tr. Rotterdam 27 juni 1934 Janna Dettingmeijer, geb. Rotterdam 24 aug. 1912, dr. van Wilhelm en Petronella Alida van Lawick van Pabst.
 8. Cornelis Johannes Nossent, geb. Rotterdam 20 juni 1914, buffetbediende, tr. Rotterdam 24 jan. 1934 Hesterina van Dam, geb. Rotterdam 11 juni 1915, dr. van Johannes.
 9. Franciscus Jacobus Nossent, geb. Rotterdam 13 april 1916, † ald. 17 jan. 1917.

VIIa. Gregorius Lambertus Nossent, geb. Rotterdam 29 okt. 1900, los werkman, caféhouder, † Rotterdam 1 sept. 1966, tr. 1e Rotterdam 28 febr. 1923 (door echtsch. ontbonden ald. 14 juni 1926) Maartje Christiaanse, geb. Rotterdam 6 jan. 1903, dr. van Johannes Casparus en Grietje Beerman; tr. 2e Rotterdam 14 juli 1926 Stijntje Mout, geb. Rotterdam omstr. 1900, dr. van Aart en Antonia de Waard.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrika Nossent, geb. Rotterdam 27 april 1923.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Bastiaan Hendrikus Nossent, geb. Rotterdam 4 juni 1927.
 3. Gregorius Lambertus Nossent, geb. Rotterdam 1 juni 1929, † ald. 25 juli 1929.

VIc. Hendrik Johannes Nossent, geb. Rotterdam 11 april 1880, koopman (1923), † Rotterdam 14 febr. 1953, tr. Rotterdam 18 okt. 1899 Pieternella Johanna Carolina Otte, geb. Rotterdam 22 dec. 1872, † ald. 13 mei 1954, dr. van Arij Lambertus en Johanna Catharina Pieterse.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Nossent, geb. Rotterdam 24 nov. 1899, tr. Rotterdam 23 mei 1923 Johannes Gregorius van de Vijver, geb. Breda 4 maart 1897, machinebankwerker, zn. van Johannes Gregorius en Neeltje ’t Hart.
 2. Hendrik Johannes Nossent, geb. Rotterdam 1 nov. 1901, stoker ter koopvaardij (1923), sjouwerman, kraandrijver, † Rotterdam 25 febr. 1963, tr. Vlissingen 29 juni 1923 Maria de Ridder, geb. Arnemuiden 3 aug. 1901, zonder beroep (1923), dr. van Adriaan en Maria Schroevers.
 3. Pietronella Johanna Carolina Nossent, geb. Rotterdam 26 aug. 1903, † 2 okt. 1982, begr. ald., tr. Rotterdam 11 juni 1924 Krijn Lakeman, geb. Rotterdam 2 aug. 1903, banketbakker, † 21 juli 1983, begr. Rotterdam, zn. van Johannis en Janna Sara de Smidt.
 4. Alida Engelina Nossent, geb. Rotterdam 29 dec. 1905, tr. Rotterdam 16 febr. 1927 Antonius Nicolaas Been, geb. Rotterdam 13 mei 1906, havenarbeider, † Rotterdam 8 jan. 1949, zn. van Anna Maria Mulder.
 5. Gregorius Lambertus Nossent, geb. Rotterdam 2 jan. 1908, havenarbeider, bediende grote vaart, koopman, tr. Rotterdam 25 juli 1928 Elizabeth van Hal, geb. Düsseldorf-Mitte, Pruisen (Duitsland) 2 nov. 1906, dr. van Arie en Elizabeth Blokker.
 6. Adriana Apolonia Nossent, geb. Rotterdam 10 sept. 1909, tr. Rotterdam 15 jan. 1936 Adrianus Voorheijen, geb. Roosendaal en Nispen 28 aug. 1913, zakkenstopper, zn. van Antonij en Maria Bogers.
 7. Hendrika Johanna Nossent, geb. Rotterdam 12 april 1911, † ald. 22 dec. 1965, tr. Rotterdam 8 nov. 1933 Arie van Baaren, geb. Schoonhoven 6 juli 1907, monteur, zn. van Jacobus en Marrigje Verschoor.
 8. Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 27 maart 1913.
 9. Adolf Pieter Marinus Nossent, geb. Rotterdam 9 maart 1915, tr. Sijgje Timmers, geb. Dordrecht 1919, † Rotterdam 30 dec. 1944, dr. van Hendrik en Pietertje Roeland.
 10. Cornelia Francisca Nossent, geb. Rotterdam 12 maart 1917, tr. Rotterdam 19 jan. 1938 Christiaan van Herpen, geb. Rotterdam 1 maart 1915, electricien, zn. van Johannes en Geertruida Johanna Dieje.
 11. Bertha Francisca Nossent, geb. Rotterdam 24 aug. 1918.

VId. Alida Engelina Nossent, geb. Rotterdam 28 maart 1886, tr. Rotterdam 27 nov. 1912 Cornelis Visser, geb. Kralingen 2 okt. 1888, bootwerker, † Rotterdam 26 mei 1959, zn. van Maarten en Gerardina Johanna van der Pol.
Haar zoon:

Gregorius Lambertus Nossent, geb. Rotterdam 14 febr. 1909.

VIe. Bertus Johannes Nossent, geb. Rotterdam 22 maart 1890, ketelbikker, † Rotterdam 6 mei 1955, tr. Rotterdam 13 aug. 1913 Cornelia Elizabeth Hendrika Zijdenbos, geb. Meerssen 3 maart 1895, dr. van Cornelis Wilhelmus en Elizabeth Hendrika Driessen.
Uit dit huwelijk:

 1. Gregorius (Gerardus) Lambertus Nossent, geb. Rotterdam 19 jan. 1912, los werman, tr. Rotterdam 24 juli 1935 Maria Magdalena Nijs, geb. Rotterdam 21 nov. 1916, dr. van Anthonius Jacobus en Elisabeth Beicht.
 2. Cornelis Wilhelmus Nossent, geb. Rotterdam 5 okt. 1913.
 3. Cornelia Elizabeth Hendrika Nossent, geb. Rotterdam 10 febr. 1915, tr. Rotterdam 31 jan. 1934 Antonie Berkhof, geb. Rotterdam 26 mei 1912, melkbezorger, zn. van Antonie en Rosalia Bisschop.
 4. Bertus Wilhelmus Nossent, geb. Rotterdam 17 juli 1916.
 5. Hendrik Johannes Nossent, geb. Rotterdam 18 jan. 1919.
 6. Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 8 jan. 1921.
 7. Elizabeth Hendrika Nossent, geb. Rotterdam 7 aug. 1922.
 8. Matthijs Wilhelmus Nossent, geb. Rotterdam 27 mei 1924, † ald. 6 maart 1928.
 9. NN Nossent, geb. Rotterdam 12 juni 1925, † ald. 12 juni 1925.
 10. Johanna Nossent, geb. Rotterdam 24 okt. 1926, † ald. 9 febr. 1928.
 11. NN Nossent, geb. Rotterdam 9 sept. 1934, † ald. 9 sept. 1934.

Vc. Hendrik Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 18 okt. 1856, schippersknecht (1878), bootwerker, sjouwer, † Rotterdam 22 maart 1945, tr. Rotterdam 22 mei 1878 Elizabeth Sophia Uiterlinden, geb. Rotterdam 4 sept. 1852, † ald. 27 aug. 1931, dr. van Hermen en Sophia Regina Miete.
Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 11 aug. 1878, † ald. 19 sept. 1882.
 2. Sophia Regina Nossent, geb. Rotterdam 25 okt. 1879, † ald. 4 okt. 1880.
 3. Hermen, volgt VIf.
 4. Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 5 nov. 1882, † ald. 30 dec. 1883.
 5. Hendrika Nossent, geb. Rotterdam 22 aug. 1884, † ald. 11 jan. 1977, tr. Rotterdam 4 okt. 1916 Lambert Jan de Bruin, geb. Hoogvliet 7 april 1880, loswerkman, kolensjouwer, † Rotterdam 12 juni 1963, zn. van Arie en Neeltje van Bochove.
 6. Sophia Regina Nossent, geb. Rotterdam 25 april 1886, † New Jersey (U.S.A.) 28 sept. 1978, tr. Rotterdam 7 sept. 1910 Jan Dirk Lambregtse, geb. Rotterdam 2 nov. 1887, scheepskok, kraanknecht, † New Jersey (U.S.A.) 25 aug. 1974, zn. van Eduard Marinus en Elisabeth Berrevoets.
 7. Bastiaan, volgt VIg.
 8. Neeltje Nossent, geb. Rotterdam 6 dec. 1889, † ald. 5 sept. 1890.
 9. Elizabeth Johanna Nossent, geb. Rotterdam 3 jan. 1891, † ald. 7 maart 1891.
 10. Pieternella Nossent, geb. Rotterdam 3 jan. 1891, † ald. 21 jan. 1891.
 11. Neeltje Nossent, geb. Rotterdam 13 febr. 1892, † ald. 11 mei 1898.
 12. Hendrik Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 7 maart 1893, † ald. 8 juni 1893.
 13. Gregorius Lambertus Nossent, geb. Rotterdam 9 mei 1894, † ald. 26 mei 1943.

VIf. Hermen Nossent, geb. Rotterdam 2 febr. 1881, boekdrukkersknecht, chauffeur, † Rotterdam 16 juli 1929, tr. Rotterdam 14 dec. 1904 Helena Johanna Lambregtse, geb. Rotterdam 17 juni 1885, † Leiden 14 dec. 1961, dr. van Eduard Marinus en Elisabeth Berrevoets.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Bastiaan, volgt VIIb.
 2. Elisabeth (Bep) Nossent, geb. Rotterdam 20 dec. 1906, tr. Rotterdam 25 juli 1928 Pieter Cornelis Voorwinde, geb. Rotterdam 11 juli 1901, boekhouder, zn. van Hendrik en Petronella Johanna van Ameijden.
 3. Sophia Elizabeth (Fie) Nossent, geb. Meerssen 28 juni 1911, tr. Hillegersberg 8 april 1936 Willem Nieuwveld, geb. Rotterdam 7 dec. 1908, kantoorbediende, zn. van Johannes en Emilia Woerlee.
 4. Helena Johanna (Leni) Nossent, geb. Rotterdam 21 jan. 1917, red. secretaresse NRC, tr. Culemborg 24 nov. 1942 Theodorus Gerardus van Rijssel, geb. Utrecht 1 april 1917, arts (1942).

VIIb. Hendrik Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 7 sept. 1905, kantoorbediende (1928), inspecteur Unilever, tr. Middelharnis 19 juli 1934 Pieta (Pietje) Zaayer, geb. Melissant 13 jan. 1908.
Uit dit huwelijk:

NN Nossent, geb. Breda 5 aug. 1948, † ald. 5 aug. 1948.

VIg. Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 16 april 1888, expediteursknecht NRC, koolenwerker, † Rotterdam 11 nov. 1953, tr. 1e Rotterdam 6 mei 1908 (door echtsch. ontbonden ald. 2 febr. 1912) Elisabeth Breetveld, geb. Rotterdam 4 nov. 1888, dr. van Jan en Hendrica Henrietta de Bruin; zij hertr. Rotterdam 1 april 1914 Willem Fredrik van Lit; tr. 2e Rotterdam 29 mei 1912 Elizabeth Allart, geb. Rotterdam 29 juli 1892, † ald. 14 jan. 1984, dr. van Willem Johannes en Wilhemina Jacoba Hanswijk.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Elisabeth Sophia Nossent, geb. Rotterdam 8 juni 1908, † Capelle a/d IJssel 2 mei 1992, tr. Rotterdam 2 okt. 1929 Franciscus Hendricus Jacobus Kooke, geb. Rotterdam 9 nov. 1908, plaatwerker, † Rotterdam 14 aug. 1977, zn. van Hendrik Jacobus en Johanna Wilhelmina Clarisse.
 2. Jan Nossent, geb. Rotterdam 29 juli 1909, typograaf/machinezetter, † Rotterdam 29 maart 1988, tr. Rotterdam 25 sept. 1935 Wilhelmina Grietje Beers, geb. Rotterdam 4 maart 1914, † ald. 28 sept. 1987, dr. van Frans Johannes en Wilhelmina Posthuma.
 3. Frederika Nossent, geb. Rotterdam 23 okt. 1912, tr. Rotterdam 2 okt. 1935 Huibrecht Weeda, geb. Rotterdam 7 aug. 1910, zn. van Leendert en Jannetje Hoogwerf.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Elisabeth Sophia Nossent, geb. Rotterdam 24 maart 1914, kantoorbediende, † Schiedam 10 okt. 2005, tr. Franciscus Hendricus Jacobus Beers, geb. Rotterdam 1909, † Willemstad (Curacao) 24 april 1964.
 5. Willem Johannes Nossent, geb. Rotterdam 22 okt. 1915, Handelsreiziger, kelner, magazijnbediende, scheepsbouwer (1937), † Schiedam 15 aug. 1992, tr. Rotterdam 1 maart 1939 Pleuntje Magdalena de Jong, geb. Rotterdam 21 dec. 1914, † Schiedam 8 aug. 2013, dr. van Frans Johannes en Cornelia Fennigje Euser.
 6. Hendrik Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 3 febr. 1920, † ald. 3 febr. 1920.
 7. Wilhelmina Jacoba Nossent, geb. Rotterdam 15 april 1922, tr. Willem Frans Nieuwenhuijsen, geb. Endeh (Nederlands-Indie) 7 maart 1915, † Vlaardingen 29 mei 1995, zn. van Pieter Leonardus.
 8. Hendrik Bastiaan Nossent, geb. Rotterdam 30 dec. 1928, kanroorbediende, leken-controleur uitvoering Ziekenwet, caféhouder, † Rotterdam 14 febr. 1981, tr. Rotterdam 22 sept. 1954 Maria Johanna Belfroid, geb. Vlissingen 9 jan. 1928.

IVe. Jean Joseph Nossin, geb. Rotterdam 29 okt. 1816, kolonist in Frederiksoord (1839-1861), fabriekwerker (1870, 1871, 1874), wever (1875), † Amsterdam 2 sept. 1885, tr. Vledder 8 febr. 1839 Hendrika Barning, geb. Rotterdam 3 juni 1815, koloniste in Frederiksoord (1839), zonder beroep (1840), † Hilversum 13 april 1895, dr. van Johannes en Joanna Maria Scholten.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, volgt Vd.
 2. Anna Maria Nossin, geb. Vledder 16 sept. 1841, † Frederiksoord (Vledder) 31 aug. 1842.
 3. Anna Maria Nossin, geb. Vledder 20 april 1844, † Bloemendaal 26 okt. 1904, tr. Hilversum 14 dec. 1870 Petrus Johannes Louwerensius van Os, geb. Vledder omstr. 1845, wever (1870), zn. van Cornelis en Helena Rossel.
 4. Henderika Nossin, geb. Vledder 18 april 1846, † Hilversum 18 febr. 1907, tr. 1e Hilversum 18 nov. 1874 Aart Korrel, geb. Hilversum omstr. 1851, tapijtwever (1874), zn. van Jan en Johanna van Amerongen; tr. 2e Hilversum 25 juni 1881 Nicolaas Proveniers, geb. Harderwijk 3 april 1842, schoenmaker (1881), † Hilversum 22 dec. 1886, zn. van Cornelis en Johanna Ros.
 5. Jan Jozeph, volgt Ve.
 6. Elisabeth Nossing, geb. Vledder 9 juli 1850, weefster (1873), † Amsterdam 30 jan. 1933, tr. Hilversum 12 nov. 1873 Gerardus Johannes Muller, geb. Amsterdam 18 okt. 1850, sigarenmaker (1873), † Amsterdam 22 juli 1922, zn. van Johannes Gerhardus en Clasina Wilhelmina Jonglas.

Elisabeth Nossing (IVe-6). (Eigen collectie)

 1. Wilhelmus, volgt Vf.
 2. Dilia Nossin, geb. Vledder 25 juli 1856, † ald. 25 maart 1857.
 3. Jacobus Nossin, geb. Vledder 21 mei 1858, werkman, † 1 febr. 1939.
 4. NN Nossen, geb. Frederiksoord (Vledder) 22 febr. 1861, † ald. 22 febr. 1861.

Vd. Johannes Nossin, geb. Vledder 16 jan. 1840, wever (1866), hoofdagent van politie (1889, 1894), † Vledder 19 maart 1909, tr. 1e Hellendoorn 12 mei 1866 Margaretha Cornelia Kieven, geb. Hoorn omstr. 1843, weefster (1866), † vóór mei 1889, dr. van Hendrik en Theodora (Doortje) Ottens; tr. 2e Amsterdam 1 mei 1889 Anna Catharina Amende, geb. Amsterdam omstr. 1840, † Gelderingen (Sreenwijkerwold) 12 mei 1912, dr. van Johan Gotthelb en Johanna de Wolf.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Jean Hendrik, volgt VIh.
 2. Hendrica, volgt VIi.
 3. Theodora Hendrika Nossin, geb. Amsterdam 3 april 1874, † ald. 3 aug. 1962.
 4. Petronella Nossin, geb. Amsterdam 7 maart 1876, † vóór maart 1920, tr. Amsterdam 11 febr. 1903 Johannes Buur, geb. Noord-Scharwoude omstr. 1875, voerman (1903), zn. van Jan en Aaltje de Ruiter; hij hertr. ’s-Gravenhage 31 maart 1920 Adriana Cornelia van Domburg.
 5. Cornelia Petronella Nossin, geb. Amsterdam 30 mei 1882, tr. Amsterdam 23 juli 1903 Antonius Franciskus Alferink, geb. Voorst omstr. 1871, slager (1903), zn. van Jan en Johanna Garritsen.
 6. Andreas Nossin, geb. Amsterdam 15 juni 1885, † ald. 21 mei 1890.

VIh. Jean Hendrik Nossin, geb. Hellendoorn 4 okt. 1866, stoffeerder (1886), bode (1906), koopman (1920), † Amsterdam 31 aug. 1942, tr. Amsterdam 21 april 1898 Geertruida Wessels, geb. Amsterdam 12 mei 1866, winkelierster (1913), † Amsterdam 27 juli 1941, dr. van Jacob Nathan en Salomina Cats.
Uit dit huwelijk:

 1. Mozes, volgt VIIc.
 2. Geertruida Nossin, geb. Amsterdam 15 febr. 1891, † ald. 25 nov. 1972, tr. Amsterdam 29 mei 1913 Tidde Reinders Tiddens, geb. Amsterdam 20 juli 1889, hersteller van oudheden (1913), zn. van Hinderika Arendina Tiddens.
 3. Johannes Hendricus, volgt VIId.

VIIc. Mozes Nossin, geb. Amsterdam 17 nov. 1885, magazijnknecht (1906), kruier (1932), † Amsterdam 7 april 1968, tr. Amsterdam 27 dec. 1906 Maria Jacoba van Rheenen, geb. Amsterdam 6 okt. 1884, † ald. 26 maart 1964, dr. van Godefridus Petrus en Helena Anna Maria Broekhof.
Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Johanna Nossin, geb. Amsterdam 14 jan. 1907, tr. Amsterdam 19 nov. 1930 Bartel Hendrik Elsnerus, geb. Nieuwer-Amstel 8 febr. 1896, handelsreiziger (1930), † Utrecht 1 okt. 1963, zn. van Arie Nicolaas en Antje de Jong.
 2. Helena Anna Maria Nossin, geb. Amsterdam 14 dec. 1908, † ald. 23 juni 1990, tr. Amsterdam 24 nov. 1927 Johannes Gerhardus Josephus Cambeen, geb. Amsterdam 8 mei 1902, goudsmit (1927), † Amsterdam 12 nov. 1972, zn. van Josephus en Maria Magdalena Boekhout.
 3. Bernardina Elisabeth Maria Nossin, geb. Amsterdam 16 nov. 1911, serveer juffr café, † Amsterdam 15 nov. 1961, tr. Amsterdam 27 jan. 1932 Marinus Jacobus Hulsman, geb. Amsterdam 13 juni 1907, kleermaker (1932), zn. van Marinus Jacobus en Adriana Philippina Rozegaarde.
 4. Jean Hendrik, volgt VIIIa.
 5. Aloysius Jacobus Johannes Nossin, geb. Amsterdam 25 dec. 1915, broodbakker (1934, 1935), chauffeur, machinist, kraandrijver, tr. Amsterdam 17 april 1940 Johanna van Akkeren, geb. Amsterdam 21 maart 1918.
 6. Hendrik Bernardus, volgt VIIIb.

VIIIa. Jean Hendrik Nossin, geb. Amsterdam 7 aug. 1913, stoffeerder (1932), taxichauffeur, † Amsterdam 13 april 1964, tr. 1e Amsterdam 29 jan. 1936 (door echtsch. ontbonden ald. 11 aug. 1951) Clasina Agatha Bottelier, geb. Amsterdam 11 maart 1915, † ald. 4 dec. 1996; tr. 2e Amsterdam 19 juli 1952 Everdina den Enting, geb. Amsterdam 27 juni 1923.
Uit het eerste huwelijk:

Clasina Agatha Nossin, geb. Amsterdam 4 sept. 1936, † ald. 10 mei 2013.

VIIIb. Hendrik Bernardus Nossin, geb. Amsterdam 14 juni 1918, broodbakker (1937), chauffeur, portier, † Amsterdam 26 nov. 1979, tr. Amsterdam 25 april 1946 Johanna Margaretha Elisabeth van der Weerd, geb. Amsterdam 22 febr. 1925.
Uit dit huwelijk:

Veronika Hendrka Bernardina Nossin, geb. Amsterdam 9 aug. 1953, † 29 juni 2003.

VIId. Johannes Hendricus Nossin, geb. Amsterdam 8 okt. 1898, stoffeerder (1920), buffetbediende, † Amsterdam 28 aug. 1971, tr. Amsterdam 4 maart 1920 Johanna Hendrika Petronella Donker, geb. Amsterdam 17 sept. 1902, dr. van Johanner Petrus en Johanna Hendrika Wilhelmina Susanna van Duijker.
Uit dit huwelijk:

 1. Jean Hendrik Nossin, geb. Amsterdam 3 juni 1920, † Alkmaar 11 febr. 2013, tr. 31 juli 1946 Lena Kokelaar.
 2. Johannes Wilhelmus Nossin, geb. Amsterdam 3 dec. 1921.

VIi. Hendrica Nossen, geb. Weststellingwerf 7 mei 1869, † vóór dec. 1931.
Haar dochter:

Cornelia Antonia Nossin, geb. Amsterdam 20 maart 1903, winkeljuffrouw (1931), † Culemborg 6 jan. 1964, tr. Amsterdam 23 dec. 1931 Johannes Nicolaas Jansen, geb. Arnhem 24 aug. 1904, hutbediende (1931), zn. van Anton en Antonia Gerarda Hendriks.

Ve. Jan Jozeph Nossin, geb. Vledder 21 mei 1848, machinist (1871), werkman bij de Stadsreiniging Amsterdam (1894), Commandeur bij de Stadsreiniging (1911), † 23 juni 1919, tr. Hilversum 31 mei 1871 Engeltje van Klooster, geb. Soest 17 nov. 1843, dr. van Theunis en Maria Schoonderbeek.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Nossin, geb. Hilversum maart 1873, † ald. 7 mei 1873.
 2. Hendrica Nossin, geb. Hilversum mei 1874, † ald. 17 juni 1874.
 3. Jan Josep, volgt VIj.
 4. Teunis, volgt VIk.

VIj. Jan Josep Nossin, geb. Hilversum 24 juni 1875, bierbottelaarsknecht (1894), werkman (1899), opzichter bij de stadsreiniging (1923), † Amsterdam 19 febr. 1962, tr. Amsterdam 17 mei 1899 Elisabeth Margaretha Poelemeijer, geb. Amsterdam 29 jan. 1877, † ald. 21 jan. 1966, dr. van Pieter en Guurtje Kodde.
Uit dit huwelijk:

 1. Engelina Elisabeth Margaretha Nossin, geb. Amsterdam 31 jan. 1900, kantoorbediende, † Amsterdam 16 mei 1987, tr. Amsterdam 18 okt. 1923 Johannes Gerhardus Hannema, geb. Amsterdam 10 aug. 1900, monteur (1923), † Amsterdam 24 jan. 1972, zn. van Johannes Gerhardus en Susanna Catharina Appel.
 2. Jan Josep, volgt VIIe.
 3. Elisabeth Margaretha Nossin, geb. Amsterdam 19 febr. 1915, kantoorbediende, tr. Amsterdam 21 juli 1938 Dirk van Dijk, geb. Amsterdam 4 maart 1912, zn. van Jan Dirk en Trijntje Kool.

VIIe. Jan Josep Nossin, geb. Amsterdam 15 nov. 1904, kantoorbediende (1930), † 9 sept. 1994, tr. Amsterdam 12 juni 1930 Hendrika Nauta, geb. Amsterdam 28 febr. 1902, dr. van Hendrik en Jacomijna Lea Dekker.
Uit dit huwelijk:

Jan Josep Nossin, geb. Amsterdam 4 sept. 1934, hoogleraar Universiteit Twente (faculteit ITC) (1999), † Delden 2 jan. 2016.

VIk. Teunis Nossin, geb. Amsterdam 16 aug. 1877, verpleger (1902), nachtwaker (1905), tr. Amsterdam 2 febr. 1905 Anna Maria Falentijn, geb. Nieuwer-Amstel 5 febr. 1866, † Amsterdam 14 mei 1954, dr. van Dirk Jacobus en Anna Maria Schoning.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Nossin, geb. Amsterdam 19 nov. 1905, ziekenverpleegster, † Amsterdam 16 jan. 1983, tr. 1e Amsterdam 27 juni 1934 (door echtsch. ontbonden ald. 13 nov. 1945) Johannes Antonius Boom, geb. Amsterdam 7 jan. 1903; tr. 2e Amsterdam 12 sept. 1946 Hendrik Johannes Meijer, geb. Arnhem 18 nov. 1903, † Freudenstadt (Duitsland) 19 juli 1966.
 2. Johanna Christina Nossin, geb. Amsterdam 8 febr. 1907, verpleegster, hoofdverpleegster, † Amsterdam 21 febr. 1964.

Vf. Wilhelmus Nossin, geb. Vledder 25 dec. 1852, wever (1875), werkman (1902), † 5 nov. 1904, tr. Hilversum 6 nov. 1875 Johanna Elisabeth van Os, geb. Vledder omstr. 1852, weefster (1875), dr. van Cornelis en Helena Rossel.
Uit dit huwelijk:

 1. Lena Nossin, geb. Hilversum 14 dec. 1878, † Amsterdam 23 okt. 1925, tr. Amsterdam 11 juni 1902 Arie Mooij, geb. Uitgeest 21 nov. 1872, voerman, slager (1902), † Amsterdam 30 dec. 1936, zn. van Engel en Maartje Zoon.
 2. Johanna Elisabeth Nossin, geb. Amsterdam 22 dec. 1884, tr. Amsterdam 17 okt. 1912 Willebrordus Jacobus van Dijk, geb. Amsterdam omstr. 1879, tabaksbewerker (1912), zn. van Wilhelmus Jacobus en Regina Francisca Vermeire.
 3. Christina Wilhelmina Nossin, geb. Amsterdam 2 sept. 1887, † 28 febr. 1984, begr. Aarle-Rixtel, tr. Amsterdam 12 mei 1910 Fredrikus Carolus Bosdriesz, geb. Rotterdam omstr. 1875, handelsreiziger (1910), † Velsen 8 dec. 1959, zn. van Theodorus Henricus en Maria Cornelia Schelen.
 4. Wilhelmina Nossin, geb. Amsterdam 20 okt. 1889, † ald. 5 aug. 1964, tr. Amsterdam 20 juni 1918 Carolus Bernardus Cornelis Ferron, geb. Meerssen 14 nov. 1895, remmer (1918), zn. van Bernardus Cornelis en Maria Beke.
 5. Petrus Johannes Laurentius, volgt VI-l.

VI-l. Petrus Johannes Laurentius Nossin, geb. Amsterdam 24 nov. 1892, smid (1911), † Aarle-Rixtel 16 dec. 1960, tr. Helmond 18 juni 1918 Francina van Duren, geb. Schaijk 7 juli 1892, † Helmond 26 nov. 1973, begr. Aarle-Rixtel, dr. van Johannes Lambertus en Maria Anna van der Biezen.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Franciscus Antonius (Jan) Nossin, geb. Helmond 20 juli 1919, † 28 sept. 1995, begr. Aarle-Rixtel, tr. Toos van Zundert, geb. omstr. 1922, † 29 maart 1997.
 2. Anna Maria Nossin, geb. Helmond 13 juni 1920, † Aarle-Rixtel 17 okt. 2005.
 3. Lambertus Johannes Maria Nossin, geb. Helmond 22 juli 1921, oprichter Nossin Confectie en Tapijt, † Meeswijk 8 febr. 2011, tr. Regina van Knippenberg, † vóór 2011.
 4. Helena Josephina (Leny) Nossin, geb. Bakel 28 april 1923, † Aarle-Rixtel 19 dec. 1997, tr. Theo Vliegenberg, geb. 28 mei 1921, † 22 sept. 1984.
 5. Christina Maria Nossin, geb. Helmond 26 sept. 1924, † 11 jan. 2012, begr. Aarle-Rixtel, tr. Harry Rutten, geb. 2 maart 1924, † 11 maart 2003, begr. Aarle-Rixtel.
 6. Petrus Johannes Laurentius (Piet) Nossin, geb. Helmond 26 mei 1926, † 4 juli 2015, tr. J. M. (Joke) van Hoof, † maart 2015.