Een geslacht Rothuizen / Rothuijs uit Stadtlohn (Nordrhein-Westfalen, Duitsland)

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel-1.gif

 


I. Wilhelm Rotthuess tr. Catharina Grotenhuijs (Gratenhuess).
Uit dit huwelijk:
 
II. Johannes (Jan) Rothuijs (doopnaam: Joan Bernard), ged. Stadtlohn (Duitsland) 14 sept. 1745, † Wageningen 22 maart 1804, tr. Bennekom 8 mei 1767 Eva Grotenhuijs (Grootenhuizen), ged. Wageningen 11 nov. 1745, † ald. 23 okt. 1813, dr. van Arnoldus (Arent) en Hermina Hermens Aalbers.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus (Arend), volgt IIIa.
2. Henricus Joannes (Hendrik) Rothuis, ged. Wageningen 23 juli 1769, pottebakker (1815), † Wageningen 16 aug. 1815, tr. 1e Renkum 1799 Hermina van der Kraght (Kregting), ged. Arnhem 7 juni 1745, † Renkum 13 dec. 1805, dr. van Henricus van der Kraght en Johanna Wouters en wed. van Willem van Westerbeek; tr. 2e Wageningen 6 mei 1815 Anna Theodora Hoeff, geb. Elten (Duitsland) 7 jan. 1765, † Wageningen 3 okt. 1826, dr. van Jacobus en Antonia Willemsen.
3. Rudolphus (Roelof), volgt IIIb.
4. Hermina Rothuijs, ged. Wageningen 11 dec. 1773.
5. Elisabeth Rothuijs, ged. Wageningen 1 maart 1776, † ald. 6 sept. 1845, tr. Heteren 22 april 1812 Johannes (Jan) Sanders, geb. Kesteren omstr. 1773, daghuurder (1812), arbeider (1843), † Wageningen 25 jan. 1843, zn. van Alexander en Sophia van Wel.
6. Catharina Rothuijs, ged. Wageningen 14 maart 1778.
7. Petrus Rothuijs, ged. Wageningen 7 dec. 1779.
8. Gerrarda Rothuijs, ged. Wageningen 29 aug. 1782.
9. Gerrardus Rothuijs, ged. Wageningen 14 sept. 1786.
10. Johanna Rothuijs, ged. Wageningen 23 mei 1790, † Amsterdam 4 maart 1843, tr. Barneveld 27 sept. 1814 Henricus Markhorst, ged. Putten 11 mei 1794, wever (1814), † Amsterdam 24 febr. 1840, zn. van Henricus en Sophia Jansen Marissink.

IIIa. Arnoldus (Arend) Rothuijs, ged. Wageningen 31 maart 1767, arbeider (1842), † Renkum 29 jan. 1842, tr. omstr. sept. 1800 Wilhelmina (Hermina) Klaassen (Frantsen), geb. Hummelo 23 maart 1782, ged. Doetinchem, † Renkum 29 juli 1844, dr. van Frans Carel Klaassen en Hendrika Berendsen Reusink.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Rothuijs, tr. NN Westerbeek.
2. Johanna Fransina Rothuijs, geb. Wageningen omstr. 1805, ged. Renkum, † ald. 8 maart 1885, tr. Wageningen 9 nov. 1839 Wilhelmus (Willem) Kok, geb. Wageningen omstr. 1810, arbeider (1884), † Renkum 28 aug. 1884, zn. van Christina Kok.
3. Henricus (Hendrik), volgt IVa.
4. Everardus Johannes, volgt IVb.
5. Franciscus (Frans), volgt IVc.
6. Peternel Rothuijs, geb. Renkum 22 maart 1814, † ald. 24 maart 1814.
7. Peter Rothuijs, geb. Renkum omstr. 1816, soldaat (1838), † Maastricht 15 febr. 1838.
8. Hermijna Rothuijs, geb. Renkum omstr. 1818, dienstmeid (1843), † Elden 19 maart 1862, tr. Elst 14 juni 1843 Johannes van Tienen, geb. Elst 8 aug. 1819, timmerman (1843, 1857), † Elden 28 okt. 1857, dr. van Johannes en Geertruij Matthijsen.
9. Antje, volgt IVd.

IIIb. Rudolphus (Roelof) Rothuijs, ged. Wageningen 14 jan. 1771, arbeider (1825, 1836, 1842, 1846), landbouwer, † Wageningen 1 jan. 1846, tr. Bennekom 22 sept. 1800 Johanna (Jantje) Westerbeek, ged. Renkum 27 sept. 1771, † Wageningen 9 jan. 1849, dr. van Willem van Westerbeek en Hermina van der Kraght (Kregting).
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Rothuijs, ged. Wageningen 1 jan. 1801, dienstmeid (1825), † Wageningen 28 maart 1885, tr. Wageningen 15 jan. 1825 Henrich Möller, geb. Millingen (Duitsland) omstr. 1797, timmermansknecht (1825), timmerman, zn. van Henrich en Joanna Rosmöller.
2. Johanna Rothuijs, ged. Wageningen 18 okt. 1803.
3. Hermina, volgt IVe.
4. Hendrica Rothuijs, ged. Wageningen 12 febr. 1810, † ald. 2 aug. 1823.
5. Jenneke, volgt IVf.
6. Evert, volgt IVg.
7. Heintje Rothuijsen, geb. Wageningen 2 maart 1819, dienstmeid (1841), † Wageningen 18 febr. 1858, tr. Wageningen 8 mei 1841 Hendrikus Veltman, geb. Wageningen 5 juni 1815, koperslagersknecht (1858), † Wageningen 3 febr. 1881, zn. van Willem en Hermina Jansen; hij hertr. Wageningen 8 nov. 1861 Jacoba Heijzelaar.
8. Willem, volgt IVh.

IVa. Henricus (Hendrik) Rothuijs, geb. Renkum 1 mei 1808, arbeider (1847), † Bennekom 15 sept. 1890, tr. 1e Ede 25 juni 1831 Grietje Hendrikse Roseboom, geb. Bennekom omstr. 1810, spinster (1831), † Bennekom 28 nov. 1836, dr. van Jan Hendrikse en Gerritje Gerritse van den Berg; tr. 2e Ede 1 juni 1839 Hendrica Anthonia van Rennes, geb. Bennekom omstr. mei 1808, † ald. 5 mei 1847, dr. van Evert en Jantje van Zelfhout; tr. 3e Ede 6 nov. 1847 Aartje Teunissen, geb. Bennekom omstr. 1807, zonder beroep (1866), † Bennekom 5 mei 1866, dr. van Jan en Lammertje Berends Veenbrink; tr. 4e Ede 21 aug. 1869 Maartje van den Hul, geb. Ede omstr. 1822, boerenmeid (1845), † Ede 19 aug. 1889, dr. van Rut en Berendina Peterse Pluim en wed. van Jacob van Rennes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmina Rothuijs, geb. Bennekom sept. 1831, † Renkum 1 febr. 1896, tr. 1e Renkum 11 april 1853 Willem Jansen, geb. Apeldoorn (Doorwerth) 25 aug. 1827, papiermaker (1853), † Renkum 20 dec. 1855, zn. van Karel en Eva Methorst; tr. 2e Renkum 9 juli 1859 Hendrik Kuiper, geb. Renkum omstr. 1822, arbeider (1859), † vóór febr. 1896, zn. van Willem en Aaltje van den Erpenka.
2. NN Rothuizen, geb. Lunteren 2 aug. 1833, † ald. 2 aug. 1833.
3. Jan Rothuizen, geb. Bennekom omstr. 1834, † ald. 29 april 1836.
Uit het tweede huwelijk:
4. Evert Roodhuis, geb. Ede omstr. 1840, † ald. 14 okt. 1923, tr. Aaltje Achterberg.
5. Jan Roodhuis, geb. Ede omstr. 1842, koetsier (1869), † Arnhem 25 jan. 1909, tr. Arnhem 28 april 1869 Geertje Pluim, geb. Beekbergen 19 maart 1833, dienstbode (1869), † Arnhem 5 febr. 1906.
6. Anthonia Roodhuis, geb. Ede omstr. 1844, zonder beroep (1867, 1917), † Ede 31 mei 1917, tr. Ede 5 jan. 1867 Toon de Bond, geb. Ede omstr. 1836, arbeider (1867, 1915), † Ede 30 sept. 1915.
7. Anna Roothuis, geb. Ede 28 maart 1847, dienstmeid (1872), tr. Ede 11 mei 1872 Jan Zijlstra, geb. omstr. 1840, koopman (1872), zn. van Yme Hilles en Janke Wybrens Spoelstra.
Uit het derde huwelijk:
8. Lambartus Rothuijs, geb. Bennekom 10 aug. 1850, † ald. 17 aug. 1850.

IVb. Everardus Johannes Rothuijs, geb. Wageningen omstr. 1810, kastelein (1844, 1849), koopman (1856), kantoorknecht (1882), † Arnhem 11 sept. 1885, tr. 1e Elst 24 mei 1844 Wilhelmina Elbers, geb. Elden 12 sept. 1807, † Arnhem 4 juni 1856, dr. van Johannes (Jan) en Hendrina Meuleman; tr. 2e Arnhem 26 nov. 1856 Theodora Willemina Ruesink, geb. Dinxperlo omstr. 1821, dienstmeid (1846), arbeidster (1856), † Arnhem 15 aug. 1879, dr. van Nicolaas en Berendjen Kemper en wed. van Derk Willemsen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wilhelmina Rothuijs, geb. Elst omstr. 1845, † Arnhem 22 jan. 1910, tr. Arnhem 22 nov. 1882 Johannes van Wissing, geb. Valburg omstr. 1841, koetsier (1882), † Arnhem 9 jan. 1923, zn. van Peter en Theodora de Beijer en wedr. van Petronella Huisman.
2. Everardus Johannes, volgt Va.
3. NN Rothuijs, geb. Elst 25 aug. 1849, † ald. 25 aug. 1849.
4. Hendrika Rothuijs, geb. Elst 25 aug. 1849, † Elden 3 okt. 1849.
Uit het tweede huwelijk:
5. Wilhelm Rothuijs, geb. Arnhem 4 sept. 1857, † ald. 9 okt. 1859.
6. Everdina Johanna Hendrika Rothuijs, geb. Arnhem 12 aug. 1859, tr. Arnhem 24 april 1884 Engelbertus Antonius Rekkers, geb. Culemborg 27 dec 1858, schipper (1884), zn. van Pieter en Johanna Maria Jaegers.
7. Wilhelm Rothuijs, geb. Arnhem 12 febr. 1862, † ald. 14 febr. 1862.

IVc. Franciscus (Frans) Rothuijs, geb. Renkum 27 dec. 1811, arbeider (1839), tuinman (1850,1871, 1880), † 4 jan. 1884, tr. Doorwerth 1 aug. 1839 Derkje Evers, geb. Oosterbeek omstr. 1812, dienstmeid (1839), tuinierster (1871), tuinvrouw (1880), † Oosterbeek 29 jan. 1891, dr. van Evert en Sophia Charlotte van de Wal.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Vb.
2. Charlotta Soffia Rothuizen, geb. Doorwerth 15 maart 1843, † Renkum 1 aug. 1942, tr. Doorwerth 11 mei 1871 Teunis Karel, geb. Arnhem omstr. 1847, landbouwer (1871, 1905), † Oosterbeek 6 jan. 1905, zn. van Wouter en Hermijna Gerritsen.
3. NN Rothuijs, geb. Doorwerth 6 nov. 1845, † ald. 6 nov. 1845.
4. Evert, volgt Vc.
5. NN Rothuijs, geb. Doorwerth 15 april 1850, † ald. 15 april 1850.
6. Arnoldus, volgt Vd.
7. Jan, volgt Ve.

Oosterbeek_Paasberg_3_en_5_Rothuizen.jpg

Voor de kruidenierswinkel/slijterij van Bernard de Geest aan de Paasberg te Oosterbeek staat het gezin van Bernard de Geest samen met zijn schoonmoeder Charlotta Soffia Karel-Rothuizen (IVc-2). (Foto uit 1910: Collectie Gelders Archief)

IVd. Antje Rothuijs, geb. Renkum omstr. 1820, naaister (1852), † Arnhem 11 dec. 1907, tr. Doorwerth 15 mei 1852 Harmen de Graaf, geb. Doorwerth omstr. 1806, landbouwer (1826, 1852), † Renkum 7 sept. 1892, zn. van Nicolaas en Nieske Rozenboom en wedr. van Hendrica Bakker.
Haar dochter:
Hermina Rothuis, geb. Renkum omstr. 1848, † Kampen 9 juli 1936, tr. Deventer 1 aug. 1878 Johannes Delen, geb. Bergen op Zoom omstr. 1842, hussaar (1878), † Rosmalen 24 febr. 1909, zn. van Petrus en Helena Raaijmakers.

IVe. Hermina Rothuijs, geb. Wageningen 24 april 1807, dienstmeid (1836), tr. Wageningen 17 sept. 1836 Hendrikus Boekhorst, geb. Renswoude omstr. 1797, wever (1823), arbeider (1848), † Wageningen 18 jan. 1848, zn. van Wilhelmus Bokhorst en Helena Kemper en wedr. van Cornelia Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Boekhorst, volgt Vf.

IVf. Jenneke Rothuizen, geb. Wageningen 28 juni 1812, zonder beroep (1845), † Wageningen 19 mei 1847.
Haar kinderen:
1. Hendrika Rothuizen, geb. Wageningen 23 aug. 1834, zonder beroep (1903), † Wageningen 30 juli 1903, tr. Wageningen 27 sept. 1856 Martinus Lammers, geb. Wageningen 15 aug. 1832, arbeider (1856), landbouwer (1894), † Wageningen 27 maart 1894, zn. van Bernardus en Mechtilda Jacoba Angenent.
2. Johannes, volgt Vg.
3. Jenneke Rothuizen, geb. Wageningen 17 sept. 1837, † Arnhem 19 nov. 1908.
4. Alberta Catharina Rothuizen, geb. Wageningen 24 dec. 1838, † Velp 7 febr. 1909, tr. Wageningen 25 aug. 1865 Pieter Antonius Schabbing, geb. Bennebroek 1 febr. 1835, klompenmaker (1865, 1899), † Rheden 27 mei 1899, zn. van Dirk en Alida Luijten.
5. Catharina Rothuizen, geb. Wageningen 17 maart 1841, † Arnhem 25 mei 1922.
6. Anthonia Rothuizen, geb. Wageningen 15 april 1845, dienstbode (1871), † Arnhem 21 aug. 1886, tr. Arnhem 2 aug. 1871 Gradus Machiel Wilhelmus van Betuw, geb. Arnhem omstr. 1845, timmerman (1871, 1899), zn. van Christianus Henricus en Hendrina Bruns; hij hertr. Arnhem 3 nov. 1899 Willemken Eijbers.

IVg. Evert Rothuis, geb. Wageningen 25 mei 1815, arbeider (1846), looijersknecht (1857, 1863), leerlooijer (1872, 1881, 1890), † Wageningen 12 jan. 1902, tr. Wageningen 9 juli 1842 Dirkje Veltman, geb. Wageningen 24 mei 1820, zonder beroep (1846, 1857, 1863), † Wageningen 23 juli 1888, dr. van Willem en Hermina Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Rothuis, geb. Wageningen 23 okt. 1846.
2. Roelof, volgt Vh.
3. Hermina Rothuis, geb. Wageningen 5 febr. 1852.
4. Petrus, volgt Vi.
5. Johanna Rothuis, geb. Wageningen 23 dec. 1855.
6. Cornelis, volgt Vj.
7. Johannes, volgt Vk.
8. Willemina Rothuis, geb. Wageningen 8 okt. 1860.
9. Evert, volgt V-l.

IVh. Willem Rothuizen, geb. Wageningen 29 juni 1822, dienstknecht (1844), arbeider (1847, 1857, 1869), † Wageningen 22 dec. 1869, tr. Wageningen 20 april 1844 Wilmina Joosten, geb. Vries 27 aug. 1825, zonder beroep (1847, 1857), † Wageningen 19 maart 1872, dr. van Willem en Henderika van der Water.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika, volgt Vm.
2. Roelof, volgt Vn.
3. Willem, volgt Vo.
4. Johannes, volgt Vp.
5. Cornelia Rothuizen, geb. Wageningen 24 febr. 1855.
6. Johanna, volgt Vq.
7. Cornelia Rothuizen, geb. Wageningen 30 juli 1860, † Raalte 19 april 1933, tr. Den Ham 24 febr. 1890 Hendrik Hofstede, geb. Den Ham omstr. 1852, schoorsteenveger (1890), † Raalte 18 dec. 1936, zn. van Jan en Gezina van der Kamp.

Va. Everardus Johannes Rothuijs, geb. Elst omstr. 1847, stuurman (1887, 1888, 1890, 1900), schipper, † Arnhem 31 dec. 1902, tr. Arnhem 23 febr. 1887 Wilhelmina Kleintjes, geb. Arnhem omstr. 1852, † ald. 20 juni 1912, dr. van Hendrica Kleintjes.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Rothuis, geb. Arnhem omstr. 1875, † ald. 1 maart 1943, tr. Arnhem 25 juli 1900 Willem van den Brink, geb. Arnhem omstr. 1875, arbeider (1900), † Arnhem 21 jan. 1948, zn. van Jacob en Geertruida Maria Leigraaf.
2. Petrus Theodorus (Anthonius) Rothuis, geb. Arnhem 19 aug. 1885, portier, korporaal mariniers (1918), † Den Helder 11 juni 1947, tr. Den Helder 19 sept. 1918 Mina Jansen, geb. Arnhem 24 dec. 1889, † Den Helder 20 febr. 1959, dr. van Lucas en Teunisje van den Brink en gesch. echtg. van Cornelis van der Graaf.
3. Everardus Johannes, volgt VIa.
4. Willem Rothuijs, geb. Arnhem omstr. 1880, winkelbediende (1912), † Arnhem 15 maart 1948, tr. Arnhem 8 mei 1912 Wilhelmina Hendrika van de Wakker, geb. Amersfoort 14 maart 1879, dr. van Jacobus en Elisabeth Hendrika Boerssen.
5. NN Rothuis, geb. Arnhem 29 maart 1887, † ald. 29 maart 1887.
6. Johannes Rothuis, geb. Arnhem omstr. april 1888, † ald. 3 juni 1888.
7. Everdina Johanna Rothuis, geb. Arnhem 1889, † ald. 8 mei 1890.
8. Everdina, volgt VIb.
9. Wilhelmina Rothuis, geb. Arnhem 11 juli 1895, † ald. 25 juli 1895.

Vb. Willem Rothuizen, geb. Doorwerth 30 dec. 1840, tuinknecht (1868), landbouwer (1870), † Renkum 27 febr. 1880, begr. Oosterbeek, tr. Doorwerth 19 maart 1868 Alberta Snijder, geb. Oosterbeek omstr. 1836, herbergierster (1881), † Arnhem 5 nov. 1904, dr. van Adolf en Geertrui Evers; zij hertr. Renkum 23 april 1881 George Adam Treml.
Uit dit huwelijk:
1. Derkje Rothuizen, geb. Oosterbeek omstr. febr. 1869, † Renkum 2 mei 1870.
2. Derk Frans Rothuizen, geb. Renkum omstr. 1871, schoenmaker (1898, 1941, † Arnhem 13 okt. 1942, tr. Arnhem 23 febr. 1898 Geertruida Lena de Haan, geb. Wamel omstr. 1874, † Apeldoorn 9 maart 1947, dr. van Henri Cornelis Johannes en Gerritje van Tongeren.
3. Adolf, volgt VIc.
4. Willem, volgt VId.

Vc. Evert Rothuizen, geb. Doorwerth 9 okt. 1847, † Oosterbeek 1 juni 1931, tr. Utrecht 8 mei 1872 Elisabeth van Buuren, geb. Utrecht 19 jan. 1843, † Renkum 2 nov. 1908, begr. Oosterbeek 5 nov. 1908, dr. van Anthonie en Cornelia van der Sluis.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Rothuizen, geb. Leiden 6 juli 1873, † 7 jan. 1970, begr. Oosterbeek.
2. A.C.A. (Anton), volgt VIe.
3. Charlotte Sophia Rothuizen, geb. Leiden 21 maart 1878, † 15 sept. 1964, tr. Renkum 6 jan. 1910 Hendrik Crum, geb. Dodewaard 10 jan. 1878, bakker (1910), zn. van Cornelis Marinus en Anna Catharina van Stralen.
4. Adriana Christina Matta Rothuizen, geb. Leiden 1 jan. 1882, † 22 sept. 1965, begr. Oosterbeek.

Vd. Arnoldus Rothuizen, geb. Doorwerth 3 aug. 1852, koetsier (1891, 1920), † Arnhem 28 mei 1942, tr. Arnhem 25 nov. 1891 Annegien Fluks, geb. Smilde 30 sept. 1865, † Arnhem 27 juli 1930, dr. van Pieter en Cornelia Soer en wed. van Jan Vos.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Rothuizen, geb. Arnhem 18 aug. 1892, † Amsterdam 4 nov. 1967, tr. Amsterdam 29 april 1920 Jacob ten Kate, geb. Amsterdam omstr. 1890, machinezetter (1920), zn. van Willem en Jantje Bijkerk.
2. Cornelia Charlotta Sophia Rothuizen, geb. Arnhem 15 maart 1894, dienstbode (1923), † 27 okt. 1969, tr. 27 juni 1923 Gerrit Verweij, tuinman (1927).
3. Franciscus Everardus Arnoldus, volgt VIf.
4. Hiltje (Hil) Rothuizen, geb. Arnhem omstr. 1898, tr. Arnhem 17 nov. 1920 Abraham Frauenfelder, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1895, ondermachinist (1920), zn. van Abraham en Carolina Christina Mewes.

Fam. Rothuizen 7 mei 1940.jpg

Jan Rothuizen (Ve) en Janna Renes en hun kinderen en kleinkinderen bij de viering van hun 60-jarig huwelijksjubileum op 7 mei 1940. (Collectie Marjolijn Rothuizen)

Ve. Jan Rothuizen, geb. Doorwerth 12 juni 1855, timmerman (1880, 1881), bouwkundige (1917), architect (1915, 1918), † Renkum 29 april 1943, begr. Heelsum, tr. Doorwerth 7 mei 1880 Janna Renes, geb. Scherpenzeel 17 mei 1855, dienstbode (1880), † Renkum 2 jan. 1947, begr. Heelsum, dr. van Gerardus Cornelis en Angenietje van de Pol.
Uit dit huwelijk:
1. Frans Gerardus Cornelis, volgt VIg.
2. Angenietje Rothuizen, geb. Doorwerth 11 dec. 1881, † 1 juni 1933, tr. Doorwerth 14 sept. 1915 Willem Burger, geb. Amsterdam omstr. 1879, gemeenteambtenaar (1915), zn. van Willem en Gezina Wilhelmina Scholten.
3. Gerardus Cornelis, volgt VIh.
4. Dirkje Rothuizen, geb. Doorwerth 21 febr. 1885, † 28 april 1976.
5. Janna Maria Rothuizen, geb. Doorwerth 5 okt. 1886, † Amsterdam 30 okt. 1961, tr. 1e Doorwerth 5 april 1916 Hendrik George Oldeboom, geb. Enkhuizen 3 juni 1888, arts (1916, 1946), † Enschede 19 febr. 1946, zn. van Jurren en Aafje Sluis; tr. 2e 1947 S. Eisma, echtg. van M.A. Groot.
6. Evert Jan, volgt VIi.
7. Jacob, volgt VIj.
8. Charlotta Sophia Rothuizen, geb. Doorwerth 15 dec. 1890, tr. Doorwerth 8 febr. 1916 Peter Hendrik van Lonkhuijzen, geb. Heteren 11 jan. 1887, architect (1916, 1944), † Harderwijk 24 maart 1944, zn. van Johan en Naleke Hijnekamp.
9. Jan, volgt VIk.
10. Willem Rothuizen, geb. Doorwerth 27 jan. 1895, † ald. 3 maart 1895.
11. Aaltje (Aly) Rothuizen, geb. Doorwerth 10 maart 1897, † Heelsum 14 okt. 1958.

Vf. Maria Boekhorst, geb. Wageningen 18 mei 1846, † ald. 18 mei 1919, tr. Wageningen 8 maart 1867 Johannes Jacobs, geb. Wageningen omstr. 1840, arbeider (1867), metselaar (1903), † Wageningen 27 jan. 1925.
Uit dit huwelijk:
1. Hubertus Antonius Jacobs, geb. Wageningen 16 aug. 1881, arbeider (1903), † Bergen-Belsen (Duitsland) 9 jan. 1945, tr. Wageningen 5 juni 1903 Wilhelmina Christina Rothuizen (Vp,4).

Vg. Johannes Rothuijsen, geb. Wageningen 6 jan. 1836, voermansknecht (1864), voerman (1867, 1903), † Arnhem 22 april 1903, tr. 1e Arnhem 22 juni 1864 Johanna Christina van Betuw, geb. Arnhem omstr. 1834, werkster (1864), † Arnhem 15 juli 1866, dr. van Willem en Johanna Bronkhorst; tr. 2e Arnhem 15 mei 1867 Hendrina Liesting, geb. Arnhem omstr. 1836, dienstmeid (1867), † Arnhem 15 april 1919, dr. van Hendrina Liesting.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina Antonia Johanna Rothuijsen, geb. Arnhem 17 jan. 1865, † ald. 12 juli 1866.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johannes Antonius, volgt VI-l.
3. Berendina Catharina Rothuijsen, geb. Arnhem 14 april 1870, † ald. 22 okt. 1872.
4. Johanna Theodora Rothuijsen, geb. Arnhem sept. 1874, † ald. 17 juli 1875.
5. Hermanus Antonius, volgt VIm.
6. Catharina Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1878, † ald. 10 febr. 1951, tr. Arnhem 13 nov. 1907 Franciscus Becks, geb. Rheden omstr. 1870, koetsier (1907), zn. van Wilhelmus Franciscus en Arnolda Stoffels.

Vh. Roelof Rothuis, geb. Wageningen 7 juli 1849, sigarenmaker (1872, 1916), † Arnhem 1 febr. 1916, tr. Arnhem 26 juni 1872 Johanna Geertruida Tolkamp, geb. Arnhem 26 mei 1851, † ald. 25 nov. 1913, dr. van Bernardus en Antonia Frederica Cremer.
Uit dit huwelijk:
1. Antonia Rothuis, geb. Arnhem 9 juni 1873, † ald. 2 juli 1873.
2. Evert, volgt VIn.
3. NN Rothuis, geb. Arnhem 24 april 1877, † ald. 24 april 1877.
4. Dirkje Rothuis, geb. Arnhem 21 maart 1880, † ald. 23 maart 1880.

Vi. Petrus Rothuis, geb. Wageningen 23 jan. 1854, sigarenmaker (1878, 1890, 1909), † Wageningen 14 jan. 1938, tr. Wageningen 21 juni 1878 Alida Maassen, geb. Wageningen 1 febr. 1859, † ald. 17 jan. 1934, dr. van Gijsbert en Gesina Wien.
Uit dit huwelijk:
1. Evert, volgt VIo.
2. Gesina Gerarda Rothuis, geb. Wageningen 2 okt. 1881, tr. Wageningen 25 okt. 1907 Gerardus Jansen, geb. Wageningen 3 okt. 1886, houtdraaier (1907), zn. van Matthijs en Rika Hermina Sierie.
3. Johannes, volgt VIp.
4. Theodora Antonia Maria Rothuis, geb. Wageningen 1 mei 1887, tr. Wageningen 2 aug. 1912 Matthijs Jansen, geb. Wageningen 22 nov. 1890, pakhuisknecht (1912), zn. van Matthijs en Rika Hermina Sierie.
5. Gijsbarta Rothuis, geb. Wageningen 11 april 1890, † ald. 10 juni 1890.
6. Gijsbert Bartus, volgt VIq.
7. Petrus Johannes, volgt VIr.
8. Aleida Rothuis, geb. Wageningen 25 juni 1897, tr. Wageningen 26 nov. 1915 Johannes Frederik Wijnen, geb. Soest 1 aug. 1893, tuinknecht (1915), zn. van Bart en Fogeltje Wheda.

Vj. Cornelis Rothuis, geb. Wageningen 8 jan. 1857, sigarenmaker (1881, 1889, 1891, 1995, 1898), † ’s-Gravenhage 30 aug. 1937, tr. Nijmegen 24 nov. 1881 Petronella Jacoba Holders, geb. Angeren 1 sept. 1861, † vóór aug. 1937, dr. van Peter en Maria Menting.
Uit dit huwelijk:
1. Everdina Theodora Maria Rothuis, geb. Nijmegen 5 jan. 1882, † vóór aug. 1937.
2. Cornelia Maria Johanna Rothuis, geb. Nijmegen 20 febr. 1884, tr. 1e Utrecht 14 okt. 1903 (door echtsch. ontbonden ’s-Gravenhage 1 okt. 1914) Leendert de Groot, geb. Leiden omstr. 1878, zn. van Willem Hendrik en Cornelia Brugman; tr. 2e Arnhem 27 okt. 1915 Antoon Sperna Weiland, geb. Delft omstr. 1892, winkelbediende (1915), zn. van Karel en Anna van der Loos.
3. Maria Johanna Rothuis, geb. Nijmegen 10 jan. 1886, zonder beroep (1945), † ’s-Gravenhage 6 april 1945, tr. Gerrit Eduard Louis Marinus Schroeder, † vóór aug. 1937.
4. Everardus Hendrikus Rothuis, geb. Nijmegen 1 sept. 1887, tr. E. Huis.
5. Petrus Frederikus Cornelis Rothuis, geb. Nijmegen 26 dec. 1888, † ald. 21 maart 1889.
6. Theodora Wilhelmina Petronella Rothuis, geb. Nijmegen 8 maart 1890, † ald. 11 jan. 1892.
7. Cornelis Hendrikus Rothuis, geb. Nijmegen 20 juli 1891, † ald. 4 okt. 1891.
8. Theodorus Cornelis Wilhelmus, volgt VIs.
9. Hendrika Wilhelmina Rothuis, geb. Nijmegen 12 juli 1895, † ald. 2 aug. 1895.
10. Johannes Hendrikus Rothuis, geb. Nijmegen 12 juli 1895, † ald. 30 nov. 1895.
11. Hendrikus Adrianus Rothuis, geb. Nijmegen 12 juli 1895, † ald. 20 aug. 1895.
12. Cornelis Antonius Johannes, volgt VIt.
13. Wilhelmina Cornelia Rothuis, geb. Nijmegen 7 okt. 1898, † ald. 2 febr. 1899.
14. NN Rothuis, geb. Nijmegen 17 maart 1900, † ald. 17 maart 1900.

Vk. Johannes Rothuis, geb. Wageningen 13 nov. 1858, leerlooier (1885, 1892), † Apeldoorn 17 nov. 1931, tr. Wageningen 15 mei 1885 Antonia Johanna van Swaaij, geb. Wageningen 7 jan. 1863, dienstbode (1885), zonder beroep (1892), † Wageningen 25 aug. 1926, dr. van Christiaan en Lamberdina van Heumen.
Uit dit huwelijk:
1. Everhardus Christianus, volgt VIu.
2. Lamberdina Antonia Rothuis, geb. Wageningen 3 dec. 1887, tr. Wageningen 12 sept. 1917 Bernardus Meerman, geb. Edam omstr. 1894, rijwielhersteller (1917), zn. van Adrianus en Cornelia Kemper.
3. Theodorus Johannes Rothuis, geb. Wageningen 21 dec. 1889, † ald. 21 jan. 1890.
4. Theodora Johanna Rothuis, geb. Wageningen 5 aug. 1892, dienstbode (1918), tr. Wageningen 8 mei 1918 Josephus Bernardus van Put, geb. Papendrecht omstr. 1893, schilder (1918), zn. van Petrus en Antonia Bronkhorst.

Vl. Evert Rothuis, geb. Wageningen 17 mei 1863, sigarensorteerder (1888, 1890, 1892, 1920), † Wageningen 10 sept. 1936, tr. Wageningen 17 aug. 1888 Aleida Penders, geb. Wageningen omstr. 1866, zonder beroep (1888, 1892), † Wageningen 14 april 1943, dr. van Jacobus en Grada (Gerritje) Boerboom.
Uit dit huwelijk:
1. Theodora Antonia Rothuis, geb. Wageningen 15 mei 1889, † ald. 1 febr. 1890.
2. Cornelis Jacobus Rothuis, geb. Wageningen 24 okt. 1890, sigarensorteerder (1913), tr. Wageningen 9 april 1913 Wilhelmina Hermina Berdina van Brakel, geb. Wageningen 25 juli 1892, zonder beroep (1913), dr. van Johannes en Wilhelmina van Guitink.
3. Everardus Theodorus Rothuis, geb. Wageningen 24 mei 1892, † ald. 16 maart 1893.
4. Everhardus Theodorus, volgt VIv.
5. Johannes, volgt VIw.

Vm. Hendrika Rothuizen, geb. Wageningen 31 okt. 1844, werkvrouw (1884), † Ede 3 okt. 1918, tr. 1e Wageningen 30 nov. 1866 Johannes Carolus van Sonnen, geb. Rhenen 19 juli 1839, arbeider (1880), † Wageningen 6 febr. 1880, zn. van Johannes Wilhelm en Caroliena Catariena Landman; tr. 2e Ede 20 sept. 1884 Berend Post, geb. Ede 12 jan. 1828, schoenmaker (1858, 1887), † Ede 18 nov. 1907, zn. van Jan en Teunisje Braafhart en wedr. van 1e Johanna Rozenboom en 2e Maartje de Bont.
Haar zoon:
Johannes Carolus Rothuizen, geb. Wageningen 11 okt. 1881, † ald. 1 nov. 1881.

Vn. Roelof Rothuizen, geb. Wageningen 27 juni 1847, arbeider (1872, 1890, 1901, 1908), † Wageningen 28 dec. 1908, tr. Wageningen 6 okt. 1871 Sophia Vermeer, geb. Wageningen 8 aug. 1849, zonder beroep (1872, 1890), † Wageningen 13 juni 1925, dr. van Jan en Aaltje Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Rothuizen, geb. Wageningen 5 febr. 1872, tr. Wageningen 26 nov. 1897 Bernardus Johannes de Jong, geb. Wageningen omstr. 1869, sigarenmaker (1897), † Wageningen 1 okt. 1939, zn. van Johannes en Jantje Jansen.
2. Wilhelm Rothuizen, geb. Wageningen 16 mei 1873, † ald. 29 okt. 1873.
3. Willemina Rothuizen, geb. Wageningen 2 sept. 1874, † ald. 28 okt. 1918, tr. Wageningen 15 febr. 1901 Gabe van der Zee, geb. Wonseradeel 18 aug. 1876, bierbrouwersknecht (1901), handelaar in boter en kaas (1927), † Wageningen 2 aug. 1927, zn. van Budde en Dieuwke Posthuma.
4. Johanna Rothuizen, geb. Wageningen 15 mei 1876, † ald. 29 aug. 1877.
5. Willem, volgt VIx.
6. Jan, volgt VIy.
7. Jacobje Rothuizen, geb. Wageningen 24 okt. 1882, † 17 maart 1962, begr. ald., tr. Wageningen 26 aug. 1904 Jacobus Stephanus Theodorus Janssen, geb. Wageningen 8 juni 1879, sigarenmaker (1904), † 3 okt. 1955, begr. Wageningen, zn. van Stephanus Theodorus en Helena Hoogstraten.
8. Sophia Rothuizen, geb. Wageningen 6 nov. 1884, dienstbode (1909), † 17 jan. 1969, begr. Ede, tr. Wageningen 26 nov. 1909 Geurt van Espelo, geb. Wageningen 19 juni 1884, arbeider (1909), † 20 jan. 1969, begr. Ede, zn. van Jantje van Espelo.
9. Roelof Rothuizen, geb. Wageningen 9 okt. 1886, † ald. 9 mei 1888.
10. Roelof Rothuizen, geb. Wageningen 16 mei 1888, † ald. 23 aug. 1888.
11. Roelofje Rothuizen, geb. Wageningen 1 jan. 1890, † ald. 9 jan. 1893.
12. Roelofje Rothuijzen, geb. Wageningen 11 juli 1894, strijkster (1914), † Wageningen 7 maart 1950, tr. Wageningen 30 jan. 1914 Franciscus Johannes Assink, geb. Wageningen 22 nov. 1890, sigarensorteerder (1914), zn. van Jacobus en Geertruida Schepes.

Vo. Willem Rothuizen, geb. Wageningen 19 jan. 1850, conducteur (1896), portier (1905), winkelier (1930), † Arnhem 10 nov. 1930, tr. Arnhem 5 aug. 1896 Johanna Maria Faassen, geb. Doetinchem omstr. 1870, † Arnhem 28 sept. 1918, dr. van Hendrik Willem en Berendina Geertruida Jacoba Steemers.
Uit dit huwelijk:
1. Wilh. Rothuizen.
2. B.G.J Rothuizen, tr. J.H.A. van Maanen.
3. S.J.M. Rothuizen, tr. B.H.J.F. Lap.
4. W.H.C. Rothuizen, tr. J.M.A. van der Velden.
5. H.W.F. Rothuizen, tr. H.C. Westhoff.
6. G.H.J. Rothuizen.
7. W.G.M., volgt VIz.
8. Cornelis Johannes Rothuizen, geb. Arnhem omstr. maart 1905, † ald. 4 sept. 1905.

Vp. Johannes Rothuizen, geb. Wageningen 22 juni 1852, arbeider (1874, 1894, 1905, 1911), † Wageningen 31 mei 1911, tr. Wageningen 6 maart 1874 Christina Grele, geb. Wageningen 7 sept. 1849, naaister (1874), † Wageningen 9 juni 1936, dr. van Johannes Marinus en Grada Kok.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Rothuizen, geb. Wageningen 13 juli 1874, † ald. 11 dec. 1949, tr. Wageningen 11 juni 1897 Christiaan Ruisch, geb. Valburg omstr. 1873, arbeider (1897), steenfabrieksarbeider (1926), † Wageningen 19 sept. 1926, zn. van Willem en Christina de Graas.
2. Willem, volgt VIaa.
3. Grada Wilhelmina Rothuizen, geb. Wageningen 4 dec. 1878, † ald. 27 aug. 1894.
4. Wilhelmina Christina Rothuizen, geb. Wageningen 28 okt. 1882, tr. Wageningen 5 juni 1903 Hubertus Antonius Jacobs (Vf,2).
5. Elisabeth Rothuizen, geb. Wageningen 4 juni 1884, begr. ald., tr. Wageningen 9 juni 1905 Leendert Koopman, geb. Wageningen 17 juli 1879, † 5 dec. 1964, begr. ald., zn. van Leendert en Catharina Wessels.
6. Johannes, volgt VIab.
7. Christina Rothuizen, geb. Wageningen 13 april 1890, tr. Wageningen 7 april 1911 Hendrikus Folmer, geb. Wageningen omstr. 1888, arbeider, zn. van Hendrikus en Derkje Onderstal.

Vq. Johanna Rothuizen, geb. Wageningen 2 juli 1857, dienstbode (1880, 1886), † Wageningen 28 jan. 1923, tr. Wageningen 21 mei 1886 Pieter Johannes Jacobus Sierie, geb. Wageningen 19 nov. 1852, arbeider (1886), metselaar (1927), † Venray 6 nov. 1927, zn. van Gradus en Anna Maria Kok.
Haar dochter:
Willemina Rothuizen, geb. Wageningen 29 nov. 1880, † ald. 7 april 1881.

VIa. Everardus Johannes Rothuijs, geb. Arnhem omstr. 1878, arbeider (1906), tr. Arnhem 29 aug. 1906 Catharina Derksen, geb. Arnhem omstr. 1880, dr. van Jan en Wilhelmina Catharina Kraaijenbrink.
Uit dit huwelijk:
E. J. (Evert) Rothuis, geb. 1915, † 15 maart 1943.

VIb. Everdina Rothuis, geb. Arnhem omstr. 1891, † ald. 15 mei 1944, tr. Arnhem 17 juli 1912 Albertus Bernardus van Veen, geb. Arnhem omstr. 1885, pakhuisknecht (1912), arbeider (1933), † Arnhem 26 febr. 1933, zn. van Willem Antonie en Johanna Maria Ezerman.
Haar dochter:
Everdina Rothuis, geb. Arnhem aug. 1911, † ald. 21 dec. 1911.

VIc. Adolf Rothuizen, geb. Renkum 8 jan. 1873, gasfitter (1896), loodgieter (1935), † Renkum 18 sept. 1935, begr. Oosterbeek, tr. Arnhem 6 mei 1896 Trijntje Pieternella Wilderom, geb. Vierpolders 28 juni 1872, † Zwolle 16 dec. 1945, begr. Oosterbeek, dr. van Jacob en Maria Nagtegaal.
Uit dit huwelijk:
Maria Georgina Rothuizen, geb. Oosterbeek 8 febr. 1897, † 7 jan. 2000, begr. ald., tr. Renkum 4 okt. 1924 Gradus Derk Jansen, geb. Oosterbeek 17 juni 1899, leerling machinist (1924), † 25 jan. 1973, begr. Oosterbeek, zn. van Gradus Derk en Dirkje Pieters.

VId. Willem Rothuizen, geb. Renkum 28 april 1875, smid (1903), † Ede 26 sept. 1968, tr. Arnhem 8 april 1903 Hendrika Johanna Mager, geb. Arnhem 12 sept. 1877, † ald. 24 sept. 1960, dr. van Hendrik Rijkse en Johanna Jacoba Magendans.
Uit dit huwelijk:
1. Alberta Georgina Rothuizen, geb. Arnhem 29 sept. 1903.
2. Willem Hendrikus Rothuizen, geb. Arnhem 6 juli 1905.

VIe. A.C.A. (Anton) Rothuizen, geb. Leiden omstr. 1876, hotelhouder (1916), † omstr. 1956, tr. W.C. (Wilhelmina) Fransen.
Uit dit huwelijk:
Charlotte Rothuizen, geb. Seattle (USA) omstr. 1914, † Oosterbeek 19 nov. 1916.

VIf. Franciscus Everardus Arnoldus Rothuizen, geb. Arnhem 3 nov. 1895, † Horn 12 febr. 1963, tr. Roermond 29 maart 1921 Maria Catharina Hubertina Ida Driessen, geb. Roermond 30 nov. 1895, dr. van Gerardus Emanuel en Maria Ida Dierichs.
Uit dit huwelijk:
Ida Maria Anna Rothuizen, geb. Roermond 23 maart 1922, † Heerlen dec. 1997.

VIg. Frans Gerardus Cornelis Rothuizen, geb. Doorwerth 24 jan. 1881, gemeentebouwmeester (1918), lid van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (1918), architect (1954), † Goes 24 april 1954, tr. Loosduinen 19 mei 1904 Sophia Aardse, geb. Loosduinen 24 april 1882, † Goes 11 aug. 1942, dr. van Arend en Dirkje Kemeling.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Sophia Rothuizen, geb. Goes 29 juni 1905, † 1 april 1974, tr. Goes 20 juni 1930 Anthonie Buijse, geb. Goes 20 aug. 1899, † ald. 1 mei 1985.
2. Arend Rothuizen, geb. Goes 5 juli 1906, architect, † 6 febr. 1990, begr. Middelburg, tr. Sara Catharina Dekker, geb. 2 okt. 1906, † Middelburg 10 nov. 1962, dr. van Willem Laurens Bastiaan Johannes en Barbara de Jonge.

800px-Maritiem_Instituut.jpgMaritiem Instituut de Ruyter in Vlissingen

Arend Rothuizen (VIg-2) was een Nederlands architect. Hij startte zijn bureau in 1930 en ging in de oorlogsjaren in 1942 - tijdens de wederopbouw van Middelburg - samen met dat van architect Piet 't Hooft uit Goes. Door een fusie begin jaren negentig ontstond hieruit Rothuizen van Doorn 't Hooft. Rothuizen droeg met zijn institutionele bouwwerken - waaronder het Maritiem Instituut de Ruyter in Vlissingen - , kerken en scholen bij aan de wederopbouw in Zeeland en het gezicht van de provincie. Ook ontwierp hij mede het VU ziekenhuis in Amsterdam, waar generaties gereformeerden in een spaarbusje voor ingezameld hadden. Rothuizen was de eerste architect met een universitaire opleiding in Zeeland die naam maakte.


3. Jacoba Rothuizen, geb. Goes 1 maart 1908.
4. Jan Rothuizen, geb. Goes 3 jan. 1910, eerste-luitenant Genie (1937), † 7 april 1975, tr. ’s-Gravenhage 5 nov. 1937 M. Warner, juriste (1937), dr. van Jasper en Carolina Wilhelmina Elhorst.  
5. Frans Gerardus Cornelis Rothuizen, geb. Goes 21 juni 1911, ir., geodeet, Hoofdinspecteur Koninklijk Technicum PBNA (1960), † Arnhem 17 febr. 1960, tr. Rotterdam 6 juli 1939 Anna Catharina Maria Touw, geb. Rotterdam 25 aug. 1917, † Renkum 27 aug. 2006, begr. Arnhem, dr. van Willem Paulus en Cornelia Prins.  
6. Dirkje Rothuizen, geb. 1917, † 1997, begr. Middelburg, tr. Carel Frederik Frumau, geb. Semarang (Nederlands-Indie) 21 febr. 1910, huisarts, † Middelburg 5 sept. 1982.
7. Gerard Theodoor Rothuizen, geb. Goes 23 febr. 1926, vlootpredikant (1940), theoloog, † Kampen 29 juli 1988, tr. Goes 4 okt. 1950 Leanne Maria de Roo.

Boek_Gerard_Rothuizen.jpg

Gerard Theodoor Rothuizen (VIg-7) was een Nederlands theoloog en predikant. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde daar ook. Hij werd legerpredikant bij de Koninklijke Marine, de gereformeerde kerk van Uithoorn en studentenpredikant in Leiden. In 1964 werd hij benoemd aan de Theologische Universiteit Kampen (toen nog Theologische Hogeschool Kampen) als hoogleraar Ethiek, Evangelistiek en Encyclopedie. In 1987 ging hij met emeritaat. Zie Wikipedia voor meer informatie.


VIh. Gerardus Cornelis Rothuizen, geb. Doorwerth 29 nov. 1883, architect (1918), bouwkundige (1924), fabrikant (1935), † 24 maart 1971, begr. Heelsum, tr. Amsterdam 8 aug. 1918 Catharina Wilhelmina Johanna Minderaa, geb. Amsterdam 24 sept. 1895, † 19 okt. 1985, begr. Heelsum, dr. van Johannes en Catharina Wilhelmina Johanna Oudenaarde.
Uit dit huwelijk:
1. Frans Rothuizen, geb. 9 nov. 1921, † 24 dec. 1989, begr. Heelsum tr. Doetinchem 15 juni 1948 Anna Barbara (Annie) Geleijnse, geb. 19 juli 1920, † 8 nov. 2005, begr. Heelsum.
2. Jan Rothuizen, geb. Heelsum 4 juni 1919, bouwkundig architect (1944), tr. T. Carpentier.
3. Catharina Wilhelmina Johanna Rothuizen, geb. Renkum 6 jan. 1923, † Arnhem 30 mei 1924, begr. Heelsum.
4. Gerard Cornelis Rothuizen, geb. 12 febr. 1926, † 29 dec. 1998, begr. Heelsum.
5. Pieter Jacob Rothuizen, geb. Heelsum 19 febr. 1932, † Arnhem 13 aug. 1935, begr. Heelsum.

evert_jan_rothuizen.jpg 

Evert Jan Rotshuizen (VI-i) was een Nederlandse architect, gevestigd te Arnhem. Daarnaast was hij journalist (onder andere redacteur van een architectuurtijdschrift) en oprichter en directeur van Koninklijke PBNA (een instelling voor schriftelijk onderwijs). Van zijn vele bouwwerken in Gelderland zijn te noemen het Christelijk Lyceum in Arnhem uit 1926 (rijksmonument) en de gereformeerde Zuiderkerk in Apeldoorn (gemeentelijk monument). In 1939 liet hij zijn achternaam wijzigen van Rothuizen in Rotshuizen. Zie Wikipedia voor meer informatie.

 
VIi. Evert Jan Rotshuizen, geb. Doorwerth 12 juni 1888, architect, † Arnhem 1 sept. 1979, tr. Amersfoort 26 aug. 1913 Dirkje Salomons, geb. Amersfoort 25 nov. 1889, dr. van Wouter en Elizabeth Maria Engelen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Rotshuizen, tr. Maria Pieternella Touw, dr. van Willem Paulus en Cornelia Prins.  
2. Ernst Johan Rotshuizen, geb. Velp 27 dec. 1923.
 
VIj. Jacob Rothuizen, geb. Doorwerth 13 nov. 1889, onderwijzer (1917), † 24 jan. 1966, begr. Heelsum, tr. Amsterdam 30 aug. 1917 Christina Johanna Minderaa, geb. Almkerk 27 okt. 1890, onderwijzeres (1917), † 29 april 1971, begr. Heelsum, dr. van Johannes en Catharina Wilhelmina Johanna Oudenaarde.
 
VIk. Jan Rothuizen, geb. Doorwerth 2 dec. 1892, † 13 nov. 1994, begr. Heelsum, tr. Amersfoort 25 maart 1920 Alida Maria Bloemendal, geb. Amersfoort 13 juni 1895, † 2 sept. 1990, begr. Heelsum, dr. van Brand Jan en Cornelia Hendrika Schimmel.
 
VI-l. Johannes Antonius Rothuijsen, geb. Arnhem 12 febr. 1868, voerman (1891, 1907, 1918), † Zeist 16 okt. 1942, tr. 1e Klasina van Gent, geb. Rotterdam 21 febr. 1878, † Arnhem 24 mei 1930, dr. van Arie en Geesje de Jonge; zij hertr. Arnhem 20 dec. 1905 Johannes Gerardus Timmer; tr. 2e Johanna Catharina Stoffels, geb. Zeist 11 mei 1869, † ald. 17 febr. 1950, dr. van Johannes Hendricus en Elisabeth Stokhouwer; zij hertr. Zeist 18 april 1889 Johannes van Hoevelaak; tr. 3e Arnhem 9 sept. 1891 Johanna Magdalena Francisca Askamp, geb. Arnhem omstr. 1862, dienstbode (1891), † Arnhem 2 mei 1925, dr. van Franciscus en Petronella Essers.
Uit het derde huwelijk:
1. Berendina Frederika Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1891, tr. Arnhem 22 jan. 1913 Klasinus de Goede, geb. Arnhem omstr. 1892, wagenmaker (1913), zn. van Jan Derk en Maria van Rijzewijk.
2. Johanna Magdalena Francisca Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1895, tr. Arnhem 7 april 1915 Johannes Hendrikus Durant, geb. Arnhem omstr. 1893, rijtuigpoetser (1915), zn. van Johannes Hendrikus en Maria Wilhelmina van Hees.
3. Elisabeth Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1895, fabrieksarbeidster (1919), tr. Arnhem 12 nov. 1919 Johannes Jacob Vels, geb. Duisburg (Duitsland) omstr. 1892, pakhuisknecht (1919), zn. van Heinrich Gijsbertus en Elisabeth Baumann.
4. Petronella Frederika Catharina Rothuijsen, geb. Arnhem 27 sept. 1898, fabrieksarbeidster (1918), † Amsterdam 30 juli 1980, tr. Rheden 16 mei 1918 Bernard Heersink, geb. Velp 6 febr. 1895, arbeider (1918), † Amsterdam 10 nov. 1978, zn. van Gijsbert Johannes en Berendina Gerritsen.
5. Hermanus Antonius Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1905, † ald. 26 jan. 1907.
 
VIm. Hermanus Antonius Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1876, voerman (1898), smid (1929), † Arnhem 23 okt. 1929, tr. Arnhem 9 nov. 1898 Willemina Hanskamp, geb. Arnhem omstr. 1875, dienstbode (1898), † Arnhem 27 mei 1936, dr. van Gerrit Jan en Teunisje van de Trappe.
Uit dit huwelijk:
1. D. Rothuijsen, tr. D. Delwig.
2. H.A. Rothuijsen.
3. B.G. Rothuijsen, tr. D. Gerritsen.
4. W. Rothuijsen, tr. M. Oeldrig.
5. G. J. Rothuijsen, tr. S.A. Weijde.
6. Johannes Gerardus Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1899, rijtuigschilder (1922), tr. Arnhem 28 juli 1922 Margaretha Johanna Boer, geb. Haren 6 aug. 1899, dr. van Joannes en Jeltje Akkerman.
7. Wilhelmina Berdina Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1902, dienstbode (1922), † Arnhem 3 mei 1937, tr. Arnhem 9 aug. 1922 Bartus Valkenburg, geb. Arnhem omstr. 1901, steendrukker (1922), zn. van Gerrit en Aaltjen Jansen.
8. Grada Antonia (Grada) Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1912, † ald. 24 april 1943.
 
VIn. Evert Rothuis, geb. Arnhem omstr. 1875, barbier (1896), verzekeringsagent, † Apeldoorn 3 jan. 1945, tr. Arnhem 19 juli 1893 Johanna Hermina Braam, geb. Arnhem omstr. 1873, † ald. 8 nov. 1936, dr. van Johannes Martinus en Anna Hermina Hesselman.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Rothuis, geb. Arnhem 24 juni 1895, onderwijzer (1934), † Arnhem 10 maart 1934, tr. Arnhem 1924 Sophia Frederika Roozendaal, geb. 8 febr. 1896, † 26 jan. 1986, begr. Arnhem. 
2. Johannes Martinus Rothuis, geb. Arnhem mei 1896, † ald. 31 aug. 1896.
 
VIo. Evert Rothuis, geb. Wageningen 26 okt. 1878, sigarenmaker (1903), autobewaker (1935), † Arnhem 27 aug. 1935, tr. Wageningen 13 febr. 1903 Johanna Martina Bronkhorst, geb. Wageningen omstr. 1883, dr. van Dirk Theodorus en Grada Jacoba Kop Jansen.
Uit dit huwelijk:
Petrus Rothuis, geb. Wageningen 1903, † ald. 10 nov. 1904.
 
VIp. Johannes Rothuis, geb. Wageningen 25 juli 1884, sigarenmaker (1909, 1943), † Wageningen 26 maart 1943, tr. Wageningen 15 okt. 1909 Hendrika Jacoba Cornelia Hendriks, geb. Opheusden 4 mei 1886, dienstbode (1909), † Wageningen 26 maart 1943, dr. van Hendrik en Arendje van Valburg.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Rothuis, tr. Alida Tilleman.
2. Arendje Rothuis, tr. Wim van Wijk.
3. Cornelis Jacobus Rothuis, tr. 6 okt. 1950 Geertruida van de Weerd, geb. Kesteren 30 dec. 1923, dr. van Johannes Cornelis en Hendrika Hoogakker.
4. Gesiena Gerarda Rothuis.
5. Aleida Rothuis, geb. Arnhem omstr. 1913, † Wageningen 26 maart 1943, tr. Wilhelmus Johannus Versteegen, geb. Renkum omstr. 1911, hulpbesteller (1943), † Wageningen 26 maart 1943, zn. van Johannes Theodorus en Johanna Hendrika Lentjes.
6. Johanna Hendrika Rothuis, geb. Wageningen 14 sept. 1921, arbeidster wasserij (1943), † Wageningen 23 jan. 1943.
 
VIq. Gijsbert Bartus Rothuis, geb. Wageningen omstr. 1891, besteller (1919), tr. Wageningen 31 jan. 1919 Cornelia Aalmers, geb. Wageningen 12 juni 1895, dienstbode (1919), dr. van Johannes Jacobus en Johanna Hendrika Joosten.
 
VIr. Petrus Johannes Rothuis, geb. Wageningen 28 aug. 1894, sigarenmaker (1918), † 3 maart 1981, begr. Wageningen, tr. Wageningen 25 okt. 1918 Theodora Alberta Jacobs, geb. Wageningen 17 nov. 1891, dienstbode (1918), † 23 jan. 1967, begr. Wageningen, dr. van Hendrikus en Wilhelmina Whien.
Uit dit huwelijk:
Leonardus Wilhelmus Petrus Rothuis, geb. Wageningen 1931, † ald. 8 juni 1932.
 
VIs. Theodorus Cornelis Wilhelmus Rothuis, geb. Nijmegen 22 jan. 1893, kelner (1924), † ’s-Gravenhage 19 jan. 1963, tr. 1e ’s-Gravenhage 7 maart 1917 (door echtsch. ontbonden 5 okt. 1932) Dina Wilhelmina Verwerda, geb. ’s-Gravenhage 14 dec. 1892, kamermeisje, dr. van Franciscus Johannes en Frederica Weijers; tr. 2e ’s-Gravenhage 30 nov. 1932 Catharina Johanna Smink, geb. Delft 6 febr. 1907, † ’s-Gravenhage 1 dec. 1975, dr. van Aalbert en Wilhelmina de Vreede.
 
VIt. Cornelis Antonius Johannes Rothuis, geb. Nijmegen 24 aug. 1896, tr. Hendrina Geertruida Elisabeth. Lubout, geb. ’s-Gravenhage 31 aug. 1902.
Uit dit huwelijk:
Hendrina Petronella Cornelia Rothuis, geb. Leiden 1924.
 
VIu. Everhardus Christianus Rothuis, geb. Wageningen 14 mei 1886, † Heerlen 19 april 1965, tr. Maastricht 25 febr. 1911 Josephina Hubertina Margaretha Coninx, geb. Maastricht 3 aug. 1889, † Heerlen 11 jan. 1974, dr. van Joannes Franciscus en Anna Knipsadeler.
Uit dit huwelijk:
Johannes Antonius Lambertus Rothuis, geb. Maastricht 11 dec. 1913.
 
VIv. Everhardus Theodorus Rothuis, geb. Wageningen 23 sept. 1893, huisschilder (1920, 1944), † Arnhem 5 mei 1944, begr. Wageningen, tr. Gendringen 10 sept. 1920 Maria Antonia van Ree, geb. Gendringen 9 sept. 1896, † 1 juli 1978, begr. Wageningen, dr. van Hendrikus Jacobus en Wilhelmina Johanna Geurds.
Uit dit huwelijk:
Kees Rothuis, geb. 19 jan. 1929, † 27 nov. 1996, begr. Wageningen.
 
VIw. Johannes Rothuis, geb. Wageningen 28 jan. 1896, brievenbesteller (1920), † 8 sept. 1960, begr. Wageningen, tr. Wageningen 28 april 1920 Cornelia Holleman, geb. Wageningen 10 jan. 1897, † 10 juli 1988, begr. ald., dr. van Pieter en Hendrika Lammers.
Uit dit huwelijk:
Gradus Rothuis, geb. 24 aug. 1933, † 19 aug. 1952, begr. Wageningen.

Image1.jpg

 Willem Rothuizen (VI-x) en Catharina Afina Emmerig met hun kinderen, circa 1926. (Collectie Jan Rothuizen)

VIx. Willem Rothuizen, geb. Wageningen 4 april 1878, † Krommenie 8 maart 1958, tr. Krommenie 11 maart 1900 Catharina Afina Emmerig, geb. Krommenie 23 jan. 1880, † ald. 18 juni 1962, dr. van Pieter en Elisabeth Prook.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof Pieter Rothuizen, geb. Krommenie 16 juni 1900, † ald. april 1901.
2. Roelof Pieter Rothuizen, geb. 21 mei 1902, † Wormerveer 16 nov. 1968, tr. Neeltje Vulsma.
3. Pieter Roelof Rothuizen, geb. 11 mei 1904, † 23 sept. 1974.
4. Elisabeth Sophia Rothuizen, geb. 19 juni 1906, † 13 april 1999.
5. Willem Rothuizen, geb. 8 april 1908, † 20 maart 1972.
6. Dirk Gerardus Rothuizen, geb. 23 juni 1909, † 1 april 1980, tr. Maartje Stam, geb. omstr. 1910, † Wormerveer 1 febr. 1958.
7. Jannetje Geertruida Wilhelmina Rothuizen, geb. Krommenie 26 okt. 1910, † ald. 20 nov. 1910.
8. Jan Cornelis Rothuizen, geb. 3 nov. 1912, † 6 maart 1993.
9. Jannetje Geertruida Wilhelmina Rothuizen, geb. 1 dec. 1913, † febr. 2005.
10. Catharina Afina Rothuizen, geb. 9 sept. 1915, † 12 dec. 2003.
11. Cornelis Rothuizen, geb. Krommenie 26 maart 1917, † ald. 29 maart 1917.
12. Cornelis Rothuizen, geb. 13 sept. 1918, † 13 dec. 2002.
13. Bernardus Rothuizen, geb. Krommenie 2 aug. 1920, fabrieksarbeider, † Zaandam 24 jan. 2010, tr. Martha Stam, geb. Wormerveer 29 okt. 1924, huisvrouw, † Wormerveer 7 okt. 1982, dr. van Baart en Saartje Luttik.
14. Johan Rothuizen, geb. Krommenie 26 jan. 1922, † 25 nov. 2006.

VIy. Jan Rothuizen, geb. Wageningen 30 dec. 1879, sigarenmaker (1902, 1912), tr. Wageningen 14 nov. 1902 Geertruida Hovestad, geb. Wageningen 24 nov. 1881, dr. van Jacobus en Catharina Pastoors.
Uit dit huwelijk:
Jacobus Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1911, † ald. 18 mei 1912.

VIz. W.G.M. Rothuizen, tr. Th. W.M. Weenink.

VIaa. Willem Rothuizen, geb. Wageningen 24 dec. 1876, arbeider (1900), tr. Wageningen 24 aug. 1900 Elisabeth Mulder, geb. Heteren omstr. 1877, † Wageningen 3 jan. 1947, dr. van Willem en Elisabeth Lourens.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1904, † ald. 5 april 1907.
2. Elisabeth Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1905, tr. Rhenen 14 mei 1924 Teunis van Capelleveen, geb. Rhenen 5 maart 1901, zn. van Teunis en Gezina Groeneveld.
3. Johannes Rothuizen, geb. Wageningen 16 juni 1907, steenovenarbeider (1930), † Amsterdam 12 april 1995, tr. Amsterdam 5 april 1933 Carolina Polko, geb. Akersloot 10 april 1910, † Amsterdam 29 aug. 1958.
4. Maria Wilhelmina Rothuizen, geb. Wageningen 2 nov. 1921, † ald. 6 nov. 1921.

VIab. Johannes Rothuizen, geb. Wageningen 8 april 1887, arbeider (1909), † Renkum 1 aug. 1969, tr. Wageningen 24 sept. 1909 Cornelia van Setten, geb. Opheusden 8 mei 1889, dienstbode (1909), † Renkum 20 sept. 1970, dr. van Gerrit en Wendelina Hendriks.
Uit dit huwelijk:
Grada Rothuizen.