Een geslacht Rothuizen / Rothuijs uit Stadtlohn (Nordrhein-Westfalen, Duitsland)

Laatst gewijzigd 21 maart 2021

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Wilhelm Rotthuess, geb. omstr. 1709, tr. vóór 1736 Catharina Grotenhuess, geb. omstr. 1709.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Henrick Rotthuess, ged. Stadtlohn (Duitsland) 30 juni 1736, † vóór 1750.
 2. Joan Wilhelm Rotthuess, ged. Stadtlohn (Duitsland) 14 maart 1738, † vóór 1750.
 3. Gerard Diderich Rotthuess, ged. Stadtlohn (Duitsland) 30 juni 1742.
 4. Ottgerus Joseph Rotthuess, ged. Stadtlohn (Duitsland) 30 juni 1742, † vóór 1750.
 5. Joan(nis) Bernard (Jan), volgt II.

II. Joan(nis) Bernard (Jan) Rothuijs (Rotthuess), ged. Stadtlohn (Duitsland) 14 sept. 1745, † Wageningen 22 maart 1804, tr. Bennekom 8 mei 1767 Eva Grotenhuijs, ged. Wageningen 11 nov. 1745, † ald. 23 okt. 1813, dr. van Arnoldus (Arent) Grotenhuijs (Groothuijs) en Hermina Hermens A(a)lbers.
Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus (Arend), volgt IIIa.
 2. Henricus Joannes (Hendrik) Rothuis, geb. Bennekom, ged. Wageningen 23 juli 1769, pottebakker (1815), † Wageningen 16 aug. 1815, tr. 1e Wageningen 16 mei 1799 Hermina Kragting, ged. Arnhem 7 juni 1745, † Renkum 13 dec. 1805, dr. van Henricus van der Kraght en Johanna Wouters en wed. van Willem van Westerbeek; tr. 2e Wageningen 6 mei 1815 Anna Theodora Hoeff, geb. Elten (Duitsland) 7 jan. 1765, † Wageningen 3 okt. 1826, dr. van Jacobus en Antonia Willemsen.
 3. Rudolphus (Roelof), volgt IIIb.
 4. Hermina Rothuijs, geb. Bennekom, ged. Wageningen 11 dec. 1773.
 5. Elisabetha Rothuijs, geb. Bennekom, ged. Wageningen 1 maart 1776, † ald. 6 sept. 1845, tr. Heteren 22 april 1812 Johannes (Jan) Sanders, geb. Kesteren omstr. 1773, daghuurder (1812), arbeider (1843), † Wageningen 25 jan. 1843, zn. van Alexander en Sophia van Wel.
 6. Catharina Rothuijs, geb. Bennekom, ged. Wageningen 14 maart 1778, † Bennekom 18 maart 1778.
 7. Petrus Rothuijs, geb. Bennekom, ged. Wageningen 7 dec. 1779.
 8. Petrus Rothuijs, ged. Wageningen 6 dec. 1780.
 9. Gerrarda Rothuijs, geb. Bennekom, ged. Wageningen 29 aug. 1782, † Bennekom 31 aug. 1782.
 10. NN Rothuijs, geb. 1783, begr. Bennekom 15 nov. 1783.
 11. Gerrardus Rothuijs, geb. Bennekom 16 sept. 1786, ged. Wageningen 17 sept. 1786.
 12. Johanna Rothuijs, ged. Wageningen 23 mei 1790, † Amsterdam 4 maart 1843, tr. Barneveld 27 sept. 1814 Henricus Markhorst, ged. Putten 11 mei 1794, wever (1814), venter (1826), † Amsterdam 24 febr. 1840, zn. van Henricus en Sophia Jansen Marissink.

IIIa. Arnoldus (Arend) Rothuijs, geb. Bennekom, ged. Wageningen 31 maart 1767, arbeider (1842), † Renkum 29 jan. 1842, tr. Wageningen 24 april 1803 Wilhelmina (Hermina) Klaassen (Frantsen), geb. Hummelo 23 maart 1782, ged. Doetinchem, geen beroep (1818), † Renkum 29 juli 1844, dr. van Frans Carel Klaassen en Hendrika Berendsen Reusink.
Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Rothuijs, ged. Wageningen 9 aug. 1803.
 2. Johanna Fransina Rothuis, ged. Wageningen 25 okt. 1805, † Renkum 8 maart 1885, tr. Wageningen 9 nov. 1839 Wilhelmus (Willem) Kok, geb. Wageningen omstr. 1810, arbeider (1884), † Renkum 28 aug. 1884, zn. van Christina Kok.
 3. Henricus (Hendrik), volgt IVa.
 4. Everardus Johannes, volgt IVb.
 5. Franciscus (Frans), volgt IVc.
 6. Peternel Rothuis, geb. Renkum 22 maart 1814, † ald. 24 maart 1814.
 7. Peter Rothuis, geb. Renkum 26 juni 1815, soldaat (1838), † Maastricht 15 febr. 1838.
 8. Hermijna Rothuis, geb. Renkum 23 jan. 1818, dienstmeid (1843), † Elden (Wageningen) 19 maart 1862, tr. Elst 14 juni 1843 Johannes van Tienen, geb. Elst 8 aug. 1819, timmerman (1843, 1857), † Elden 28 okt. 1857, dr. van Johannes en Geertruij Matthijsen.
 9. Antje, volgt IVd.

IVa. Henricus (Hendrik) Rothuis, geb. Renkum 1 mei 1808, ged. Wageningen 1 mei 1808, dagloner (1839, 1841,) arbeider (1839, 1847, 1869), boerenknecht (1847), † Bennekom 15 sept. 1890, tr. 1e Ede 25 juni 1831 Grietje Hendrikse Roseboom, geb. Bennekom 12 nov. 1810, spinster (1831), † Bennekom 28 nov. 1836, dr. van Jan Hendrikse en Gerritje Gerritse van den Berg; tr. 2e Ede 1 juni 1839 Hendrica Anthonia van Rennes, geb. Bennekom 18 okt. 1807, zonder beroep (1839), † Bennekom 5 mei 1847, dr. van Evert en Jantje van Silfhout (Zelfhout); tr. 3e Ede 6 nov. 1847 Aartje Teunissen, geb. Bennekom 2 mei 1807, zonder beroep (1866), † Bennekom 5 mei 1866, dr. van Jan en Lammertje Berends Veenbrink; tr. 4e Ede 21 aug. 1869 Maartje van den Hul, geb. Ede 23 dec. 1821, boerenmeid (1845), † Ede 19 aug. 1889, dr. van Rut en Berendina Peterse Pluim en wed. van Jacob van Rennes.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Wilhelmina Rothuis, geb. Bennekom 11 sept. 1831, † Renkum 1 febr. 1896, tr. 1e Renkum 11 april 1853 Willem Jansen, geb. Apeldoorn (Doorwerth) 25 aug. 1827, papiermaker (1853), † Renkum 20 dec. 1855, zn. van Karel en Eva Methorst; tr. 2e Renkum 9 juli 1859 Hendrik Kuiper(s), geb. Renkum omstr. 1822, arbeider (1859), † vóór febr. 1896, zn. van Willem Kuipers en Aaltje van den Erpenka.
 2. NN Rothuizen, geb. Lunteren 2 aug. 1833, † ald. 2 aug. 1833.
 3. Jan Rothuis (Rothuizen), geb. Bennekom 27 sept. 1834, † ald. 29 april 1836.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Evert Roodhuis, geb. Bennekom 21 aug. 1839, † Ede 14 okt. 1923, tr. Aaltje Achterberg.
 5. Jan Roodhuis, geb. Bennekom (Ede) 12 sept. 1841, koetsier (1869), † Arnhem 25 jan. 1909, tr. Arnhem 28 april 1869 Geertje Pluim, geb. Beekbergen 19 maart 1833, dienstbode (1869), † Arnhem 5 febr. 1906, dr. van Harmen en Egbertje Herms Kruimer en wed. van Jacob Hesse.
 6. Anthonia Roodhuis, geb. Bennekom (Ede) 14 maart 1844, zonder beroep (1867, 1917), † Ede 31 mei 1917, tr. Ede 5 jan. 1867 Toon de Bond, geb. Ede omstr. 1836, arbeider (1867, 1915), † Ede 30 sept. 1915, zn. van Wouter en Wilhelmijntje (Willemijntje) Kelderman.
 7. Anna Roothuis, geb. Ede 28 maart 1847, dienstmeid (1872), tr. Ede 11 mei 1872 Jan Zijlstra, geb. omstr. 1840, koopman (1872), zn. van Yme Hilles en Janke Wybrens Spoelstra.
  Uit het derde huwelijk:
 8. Lambartus Rothuis, geb. Bennekom 10 aug. 1850, † ald. 17 aug. 1850.

IVb. Everardus Johannes Rothuis, ged. Wageningen 11 mei 1810, milicien 1e Regiment Infanterie (1830-1838), Mobiele Leger (1832-1834), Metalen Kruis (1832), kastelein (1844, 1847, 1849) koopman (1856, 1857), commissionair (1859, 1861), kantoorknecht (1882), † Arnhem 11 sept. 1885, tr. 1e Elst 24 mei 1844 Wilhelmina Elbers, geb. Elden 12 sept. 1807, † Arnhem 4 juni 1856, dr. van Johannes (Jan) en Hendrina Meuleman; tr. 2e Arnhem 26 nov. 1856 Theodora Willemina Ruesink, geb. Dinxperlo omstr. 1821, dienstmeid (1846), arbeidster (1856), † Arnhem 15 aug. 1879, dr. van Nicolaas en Berendjen Kemper en wed. van Derk Willemsen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Wilhelmina Rothuis, geb. Elst 4 mei 1845, † Arnhem 22 jan. 1910, tr. Arnhem 22 nov. 1882 Johannes van Wissing, geb. Valburg omstr. 1841, koetsier (1882), † Arnhem 9 jan. 1923, zn. van Peter en Theodora de Beijer en wedr. van Petronella Huisman.
 2. Everardus Johannes, volgt Va.
 3. NN Rothuis, geb. Elst 25 aug. 1849, † ald. 25 aug. 1849.
 4. Hendrika Rothuis, geb. Elst 25 aug. 1849, † Elden 3 okt. 1849.
  Uit het tweede huwelijk:
 5. Wilhelm Rothuis, geb. Arnhem 4 sept. 1857, † ald. 9 okt. 1859.
 6. Everdina Johanna Hendrika Rothuis, geb. Arnhem 12 aug. 1859, † Schiedam 25 febr. 1942, tr. Arnhem 24 april 1884 Engelbertus Antonius Rekkers, geb. Culemborg 27 dec. 1858, schipper (1884), roeier, † Poortugaal 22 jan. 1938, zn. van Pieter en Johanna Maria Jaegers.
 7. Wilhelm Rothuis, geb. Arnhem 12 febr. 1862, † ald. 14 febr. 1862.

Va. Everardus Johannes Rothuis, geb. Elst 24 okt. 1847, stuurman (1887, 1888, 1890, 1895, 1900), schipper (1902), † Arnhem 31 dec. 1902, tr. Arnhem 23 febr. 1887 Wilhelmina Kleintjes, geb. Arnhem 29 jan. 1853, † ald. 20 juni 1912, dr. van Hendrica Kleintjes.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Rothuis, geb. Arnhem omstr. 1875, † ald. 1 maart 1943, tr. Arnhem 25 juli 1900 Willem van den Brink, geb. Arnhem omstr. 1875, arbeider (1900), † Arnhem 21 jan. 1948, zn. van Jacob en Geertruida Maria Leigraaf.
 2. Everardus Johannes, volgt VIa.
 3. Willem, volgt VIb.
 4. Petrus Anthonius (Theodorus) Rothuis, geb. Arnhem 19 aug. 1885, portier, korporaal der mariniers (1918), sergeant mariniers (1922), zonder beroep (1947), † Den Helder 11 juni 1947, tr. Den Helder 19 sept. 1918 Mina Jansen, geb. Arnhem 24 dec. 1889, zonder beroep (1918), † Haarlem 20 febr. 1959, dr. van Lucas en Teunisje van den Brink en gesch. echtg. van Cornelis van der Graaf.
 5. NN Rothuis, geb. Arnhem 29 maart 1887, † ald. 29 maart 1887.
 6. Johannes Rothuis, geb. Arnhem 30 maart 1888, † ald. 3 juni 1888.
 7. Everdina Johanna Rothuis, geb. Arnhem 16 maart 1889, † ald. 8 mei 1890.
 8. Everdina, volgt VIc.
 9. Wilhelmina Rothuis, geb. Arnhem 11 juli 1895, † ald. 25 juli 1895.

VIa. Everardus Johannes Rothuis, geb. Arnhem omstr. 1878, arbeider (1906), † Arnhem 14 april 1954, tr. Arnhem 29 aug. 1906 Catharina Derksen, geb. Arnhem omstr. 1880, † ald. 19 juni 1960, dr. van Jan en Wilhelmina Catharina Kraaijenbrink.
Uit dit huwelijk:
E. J. (Evert) Rothuis, geb. 1915, † 15 maart 1943.

VIb. Willem Rothuis, geb. Arnhem 4 sept. 1880, winkelbediende (1912), † Arnhem 15 maart 1948, tr. Arnhem 8 mei 1912 Wilhelmina Hendrika van de Wakker, geb. Amersfoort 14 maart 1879, † ’s-Gravenhage 7 juni 1965, dr. van Jacobus en Elisabeth Hendrika Boerssen.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Rothuis, geb. Arnhem 23 sept. 1919, † Amsterdam 3 jan. 1990, tr. Arnhem 12 febr. 1946 Johan Jozef Baten, geb. Venlo 18 mei 1912, † Amsterdam 1 mei 1989.

VIc. Everdina Rothuis, geb. Arnhem 3 aug. 1890, † ald. 15 mei 1944, tr. Arnhem 17 juli 1912 Albertus Bernardus van Veen, geb. Arnhem omstr. 1885, pakhuisknecht (1912), arbeider (1933), † Arnhem 26 febr. 1933, zn. van Willem Antonie en Johanna Maria Ezerman.
Haar dochter:
Everdina Rothuis, geb. Arnhem 11 aug. 1911, † ald. 21 dec. 1911.

IVc. Franciscus (Frans) Rothuijs, geb. Renkum 27 dec. 1811, arbeider (1839), tuinman (1850,1871, 1880), † 4 jan. 1884, tr. Doorwerth 1 aug. 1839 Derkje Evers, geb. Oosterbeek omstr. 1812, dienstmeid (1839), tuinierster (1871), tuinvrouw (1880), † Oosterbeek 29 jan. 1891, dr. van Evert en Sophia Charlotte van de Wal.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem, volgt Vb.
 2. Charlotta Sofia Rothuizen, geb. Doorwerth 15 maart 1843, † Renkum 1 aug. 1942, tr. Doorwerth 11 mei 1871 Teunis Karel, geb. Arnhem omstr. 1847, landbouwer (1871, 1905), † Oosterbeek 6 jan. 1905, zn. van Wouter en Hermijna Gerritsen.
 3. NN Rothuizen, geb. Doorwerth 6 nov. 1845, † ald. 6 nov. 1845.
 4. Evert, volgt Vc.
 5. NN Rothuizen, geb. Doorwerth 15 april 1850, † ald. 15 april 1850.
 6. Arnoldus, volgt Vd.
 7. Jan, volgt Ve.

Voor de kruidenierswinkel/slijterij van Bernard de Geest aan de Paasberg te Oosterbeek staat het gezin van Bernard de Geest samen met zijn schoonmoeder Charlotta Sofia Karel-Rothuizen (IVc-2). (Foto uit 1910: Collectie Gelders Archief)

Vb. Willem Rothuizen, geb. Doorwerth 30 dec. 1840, tuinknecht (1868), landbouwer (1870), † Renkum 27 febr. 1880, begr. Oosterbeek, tr. Doorwerth 19 maart 1868 Alberta Snijder, geb. Oosterbeek omstr. 1836, herbergierster (1881), † Arnhem 5 nov. 1904, dr. van Adolf en Geertrui Evers; zij hertr. Renkum 23 april 1881 George Adam Treml.
Uit dit huwelijk:

 1. Derkje Rothuizen, geb. Oosterbeek omstr. febr. 1869, † Renkum 2 mei 1870.
 2. Derk Frans Rothuizen, geb. Renkum omstr. 1871, schoenmaker (1898, 1941), † Arnhem 13 okt. 1942, tr. Arnhem 23 febr. 1898 Geertruida Lena de Haan, geb. Wamel omstr. 1874, † Apeldoorn 9 maart 1947, dr. van Henri Cornelis Johannes en Gerritje van Tongeren.
 3. Adolf, volgt VId.
 4. Willem, volgt VIe.

VId. Adolf Rothuizen, geb. Renkum 8 jan. 1873, gasfitter (1896), koperslager (1899), loodgieter (1935), † Renkum 18 sept. 1935, begr. Oosterbeek, tr. Arnhem 6 mei 1896 Trijntje Pieternella Wilderom, geb. Vierpolders 28 juni 1872, zonder beroep (1935), † Zwolle 16 dec. 1945, begr. Oosterbeek, dr. van Jacob en Maria Nagtegaal.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Georgina Rothuizen, geb. Oosterbeek 8 febr. 1897, † 7 jan. 2000, begr. ald., tr. Renkum 4 okt. 1924 Gradus Derk Jansen, geb. Oosterbeek 17 juni 1899, leerling machinist (1924), † 25 jan. 1973, begr. Oosterbeek, zn. van Gradus Derk en Dirkje Pieters.
 2. Wilhelmina Rothuizen, geb. Oosterbeek 13 maart 1899, † 22 april 1988, begr. ald., tr. Renkum 13 juli 1935 Hendrik Jansen, geb. 25 okt. 1901, electricien (1935), † 7 aug. 1971, begr. Oosterbeek, zn. van Jacobus en Adriana Spee.
 3. George Jacobus Rothuizen, geb. omstr. 1902, loodgieter (1938), tr. Renkum 1 okt. 1938 Peternella Berdina de Weijer, geb. Heteren omstr. 1910, zonder beroep (1938), dr. van Peter en Berendina Willemsen.
 4. Pieternella Alberta Rothuizen, geb. Arnhem 1 juni 1908, tr. Renkum 10 dec. 1932 Egbert Jan van Omme, geb. omstr. 1907, agent van politie (1932), zn. van Johannes en Elide Marie Helena Gerritsen.

VIe. Willem Rothuizen, geb. Renkum 28 april 1875, smid (1903), bankwerker (1934), werkmeester bij de Arnhemsche Stoomscheepshellijg Mij (1946), † Ede 26 sept. 1968, tr. Arnhem 8 april 1903 Hendrika Johanna Jacoba Mager, geb. Arnhem 12 sept. 1877, zonder beroep (1934), † Arnhem 24 sept. 1960, dr. van Hendrik Rijkse en Johanna Jacoba Magendans.
Uit dit huwelijk:

 1. Alberta Georgina Rothuizen, geb. Arnhem 29 sept. 1903, tr. Arnhem 9 nov. 1934 Albert Roelofsen, geb. Arnhem 17 aug. 1901, electricien (1934), zn. van Albert en Hendrina Everdina Kooijer.
 2. Willem Hendrikus, volgt VIIa.

VIIa. Willem Hendrikus Rothuizen, geb. Arnhem 6 juli 1905, machineteekenaar (1945), groepsleider van de tekenkamer bij de Koninklijke Papierfabrieken Vam Gelder en Zonen N.V. (1966), † Arnhem 7 nov. 1971, tr. Arnhem 19 mei 1939 Maria Diederika de Waal, geb. omstr. 1907, zonder beroep (1939), dr. van Dirk en Klaartje Lukken.
Uit dit huwelijk:
Willem Martin Rothuizen, geb. nov. 1944, † Ede 19 jan. 1945.

Vc. Evert Rothuizen, geb. Doorwerth 9 okt. 1847, koetsier (1873), † Oosterbeek 1 juni 1931, tr. Utrecht 8 mei 1872 Elisabeth van Buuren, geb. Utrecht 19 jan. 1843, † Renkum 2 nov. 1908, begr. Oosterbeek 5 nov. 1908, dr. van Anthonie en Cornelia van der Sluis.
Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje Rothuizen, geb. Leiden 6 juli 1873, onderwijzeres, † Renkum 7 jan. 1970, begr. Oosterbeek.
 2. Antonie Cornelis Adriaan (Antoon), volgt VIf.
 3. Charlotte Sophia Rothuizen, geb. Leiden 21 maart 1878, † Oosterbeek 15 sept. 1964, tr. Renkum 6 jan. 1910 Hendrik Crum, geb. Dodewaard 10 jan. 1878, bakker (1910), begr. Oosterbeek, zn. van Cornelis Marinus en Anna Catharina van Stralen.
 4. Adriana Christina Matta Rothuizen, geb. Leiden 1 jan. 1882, † Renkum 22 sept. 1965, begr. Oosterbeek.

VIf. Antonie Cornelis Adriaan (Antoon) Rothuizen, geb. Leiden 25 febr. 1877, hotelhouder (1916), † Londen (Groot-Brittannië) 1956, tr. Wilhelmina Catharina Fransen, geb. 1882, † 1972.
Uit dit huwelijk:
Charlotte Rothuizen, geb. Seattle (USA) omstr. 1914, † Oosterbeek 19 nov. 1916.

Vd. Arnoldus Rothuizen, geb. Doorwerth 3 aug. 1852, koetsier (1891, 1920), † Arnhem 28 mei 1942, tr. Arnhem 25 nov. 1891 Annegien Fluks, geb. Smilde 30 sept. 1865, † Arnhem 27 juli 1930, dr. van Pieter en Cornelia Soer en wed. van Jan Vos.
Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje Rothuizen, geb. Arnhem 18 aug. 1892, dienstbode (1912, 1920), † Amsterdam 4 nov. 1967, tr. Amsterdam 29 april 1920 Jacob ten Kate, geb. Amsterdam 30 okt. 1890, machinezetter (1920), zn. van Willem en Jantje Bijkerk.
 2. Cornelia Charlotta Sophia Rothuizen, geb. Arnhem 15 maart 1894, dienstbode (1915, 1923), † 27 okt. 1969, begr. Harderwijk, tr. Arnhem 27 juni 1923 Gerrit Verweij, geb. Driebergen 22 febr. 1889, tuinman (1927), † 29 juli 1976, begr. Harderwijk, zn. van Cornelis en Johanna van Vlaanderen.
 3. Franciscus Everardus Arnoldus, volgt VIg.
 4. Hiltje (Hil) Rothuizen, geb. Arnhem 30 juni 1898, tr. Arnhem 17 nov. 1920 Abraham Frauenfelder, geb. ’s-Gravenhage 5 sept. 1895, ondermachinist (1920), † 1972, zn. van Abraham en Carolina Christina Mewes.
 5. Evert Rothuizen, geb. Arnhem 30 nov. 1899, tr. Arnhem 30 juni 1926 Johanna Paulina van Ark, geb. Arnhem omstr. 1903, zonder beroep (1926), dr. van Jacob en Aleida Klein Scherpenzeel.
 6. Pieter Rothuizen, geb. Anhem 9 maart 1908.

VIg. Franciscus Everardus Arnoldus Rothuizen, geb. Arnhem 3 nov. 1895, Leerling machinist bij de NS (1921), † Horn 12 febr. 1963, tr. Roermond 29 maart 1921 Maria Catharina Hubertina Ida Driessen, geb. Roermond 30 nov. 1895, dr. van Gerardus Emanuel en Maria Ida Dierichs.
Uit dit huwelijk:

 1. Ida Maria Anna Rothuizen, geb. Roermond 23 maart 1922, † Heerlen dec. 1997.
 2. Frans Rothuizen, geb. Roermond 10 dec. 1930, † Heerlen 15 dec. 2008, tr. Coba ten Hoeve, geb. 6 juni 1927, † 19 maart 2002.

Maritiem Instituut de Ruyter in Vlissingen

Arend Rothuizen (VIIb) was een Nederlands architect. Hij startte zijn bureau in 1930 en ging in de oorlogsjaren in 1942 – tijdens de wederopbouw van Middelburg – samen met dat van architect Piet ’t Hooft uit Goes. Door een fusie begin jaren negentig ontstond hieruit Rothuizen van Doorn ’t Hooft. Rothuizen droeg met zijn institutionele bouwwerken – waaronder het Maritiem Instituut de Ruyter in Vlissingen – , kerken en scholen bij aan de wederopbouw in Zeeland en het gezicht van de provincie. Ook ontwierp hij mede het VU ziekenhuis in Amsterdam, waar generaties gereformeerden in een spaarbusje voor ingezameld hadden. Rothuizen was de eerste architect met een universitaire opleiding in Zeeland die naam maakte.


Jan Rothuizen (Ve) en Janna Renes. (Collectie Rob Veldhuyzen van Zanten)

Ve. Jan Rothuizen, geb. Doorwerth 12 juni 1855, timmerman (1880, 1881), aannemer (1892, 1897), bouwkundige (1917), architect (1915, 1918), † Renkum 29 april 1943, begr. Heelsum, tr. Doorwerth 7 mei 1880 Janna Renes, geb. Scherpenzeel 17 mei 1855, dienstbode (1880), † Renkum 2 jan. 1947, begr. Heelsum, dr. van Gerardus Cornelis en Angenietje van de Pol.
Uit dit huwelijk:

 1. Frans Gerardus Cornelis, volgt VIh.
 2. Angenietje Rothuizen, geb. Doorwerth 11 dec. 1881, † Amsterdam 1 juni 1933, tr. Doorwerth 14 sept. 1915 Willem Burger, geb. Amsterdam 11 april 1879, gemeenteambtenaar bij het Waterleidingbedrijf van Amsterdam (1915),, † Arnhem 1 sept. 1958, zn. van Willem en Gezina Wilhelmina Scholten en echtg. van Johanna Geertruida Everwina Vroom.
 3. Gerardus Cornelis, volgt VIi.
 4. Dirkje (Dith) Rothuizen, geb. Doorwerth 21 febr. 1885, † 28 april 1976.
 5. Janna Maria (Marie) Rothuizen, geb. Doorwerth 5 okt. 1886, leerling verpleegster (1915), † Amsterdam 30 okt. 1961, tr. 1e Doorwerth 5 april 1916 Hendrik George Oldeboom, geb. Enkhuizen 3 juni 1888, arts (1916, 1946), † Enschede 19 febr. 1946, zn. van Jurren en Aafje Sluis; tr. 2e Amsterdam 7 aug. 1947 Sietze Eisma, geb. Hemelumer Oldeferd 19 sept. 1881, bankier (1906), secretaris bij de Nederlandse Bank te Amsterdam (1947), † 27 nov. 1971, wedr. van Maria Anna Groot.
 6. Evert Jan, volgt VIj.
 7. Jakob, volgt VIk.
 8. Charlottha Sophia Rothuizen, geb. Doorwerth 15 dec. 1890, † 7 maart 1991, begr. Harderwijk, tr. Doorwerth 8 febr. 1916 Peter Hendrik (Pieter) van Lonkhuijzen, geb. Heteren 11 jan. 1887, architect (1916, 1944), † Harderwijk 24 maart 1944, zn. van Johan en Naleke Hijnekamp.
 9. Jan, volgt VI-l.
 10. Willem Rothuizen, geb. Doorwerth 27 jan. 1895, † ald. 3 maart 1895, begr. Heelsum.
 11. Aaltje (Aly) Rothuizen, geb. Doorwerth 10 maart 1897, apothekersassistente, zonder beroep (1958), † Renkum 14 okt. 1958, begr. Heelsum.

Jan Rothuizen (Ve) en Janna Renes en hun kinderen en kleinkinderen bij de viering van hun 60-jarig huwelijksjubileum op 7 mei 1940. (Collectie Marjolijn Rothuizen)

VIh. Frans Gerardus Cornelis Rothuizen, geb. Doorwerth 24 jan. 1881, gemeentebouwmeester (1911, 1918), lid van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (1918), Directeur gemeentewerken (1931), architect (1954), † Goes 24 april 1954, tr. Loosduinen 19 mei 1904 Sophia (Sophie) Aardse, geb. Loosduinen 24 april 1882, bestuurslid van het Gasthuis te Goes, † Goes 11 aug. 1942, dr. van Arend en Dirkje Kemeling.
Uit dit huwelijk:

 1. Janna Sophia (Janny) Rothuizen, geb. Goes 29 juni 1905, onderwijzeres, † Rotterdam 1 april 1974, tr. Goes 20 juni 1930 Anthonie (Anton) Buijse, geb. Goes 20 aug. 1899, handelsemployé (1930) Bataafse Petroleum Maatschappij, † Goes 1 mei 1985, zn. van Jacobus en Cornelia Wabeke.
 2. Arend, volgt VIIb.
 3. Jacoba (Koos) Rothuizen, geb. Goes 1 maart 1908, Lerares Engels, directrice Van Limburg Stirum School ( – 1967), † 6 nov. 1994, begr. Goes.
 4. Jan, volgt VIIc.
 5. Frans Gerardus Cornelis Rothuizen, geb. Goes 21 juni 1911, ir., geodeet, Hoofdinspecteur Koninklijk Technicum PBNA (1960), † Arnhem 17 febr. 1960, tr. Rotterdam 6 juli 1939 Anna Catharina Maria (Ans) Touw, geb. Rotterdam 25 aug. 1917, † Renkum 27 aug. 2006, begr. Arnhem, dr. van Willem Paulus en Cornelia Prins.
 6. Dirkje (Dick) Rothuizen, geb. Goes 14 jan. 1917, zonder beoep (1939), † Middelburg 11 okt. 1997, tr. Goes 5 april 1939 Carel Frederik Frumau, geb. Semarang (Nederlands-Indie) 21 febr. 1910, arts (1939), huisarts, † Middelburg 5 sept. 1982, zn. van Frans Carel en Catharina Cornelia Steketee.
 7. Gerard Theodoor, volgt VIId.

VIIb. Arend Rothuizen, geb. Goes 5 juli 1906, bouwkundig ingenieur (1931), architect B.V.A., † Middelburg 6 febr. 1990, tr. 1e Goes 23 okt. 1931 Sara Catharina (Sari) Dekker, geb. Rotterdam 2 okt. 1906, zonder beroep (1931), † Kruiningen 10 nov. 1962, begr. Middelburg 14 nov. 1962, dr. van Willem Laurens Bastiaan Johannes en Barbara de Jonge; tr. 2e 27 april 1964
Pieternella Neeltje Cornelia (Nel) de Vlieger, geb. Middelburg 23 dec. 1918, verpleegster, † Middelburg 12 april 2009.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Frans Gerardus Cornelis, volgt VIII.
 2. William Laurens Bastianus Johannes Rothuizen, geb. Middelburg 27 mei 1937, † Amsterdam 17 dec. 2009.

VIII. Frans Gerardus Cornelis Rothuizen, geb. Middelburg 8 aug. 1935, architect, † Baarland 6 febr. 2021, tr. Ina Koornstra.
Zijn dochter:
Barbera Sara (Barb) Rothuizen, geb. Rijswijk 9 aug. 1970, † vóór febr. 2021.

VIIc. Jan Rothuizen, geb. Goes 3 jan. 1910, Eerste-luitenant genie (1937), Militair attache en Brigade Generaal, † ’s-Gravenhage 7 april 1975, tr. ’s-Gravenhage 5 nov. 1937 Jacomine (Mini) Warner, geb. Zwolle 14 okt. 1904, juriste (1937), dr. van Jasper en Carolina Wilhelmina Elhorst.
Uit dit huwelijk:
NN Rothuizen, geb. ’s-Gravenhage 19 dec. 1938, † ald. 19 dec. 1938.

Gerard Theodoor Rothuizen (VIId) was een Nederlands theoloog en predikant. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde daar ook. Hij werd legerpredikant bij de Koninklijke Marine, de gereformeerde kerk van Uithoorn en studentenpredikant in Leiden. In 1964 werd hij benoemd aan de Theologische Universiteit Kampen (toen nog Theologische Hogeschool Kampen) als hoogleraar Ethiek, Evangelistiek en Encyclopedie. In 1987 ging hij met emeritaat. Zie Wikipedia voor meer informatie.

VIId. Gerard Theodoor Rothuizen, geb. Goes 23 febr. 1926, vlootpredikant (1949), theoloog, hoogleraar in Kampen, † Kampen 29 juli 1988, tr. Goes 4 okt. 1950 Leanne Maria de Roo, geb. Goes 18 juli 1930, † Kampen 12 aug. 2018.
Uit dit huwelijk:
Anthonie Cornelis (Tom) Rothuizen, geb. Den Helder 6 febr. 1952, † Middelburg 29 okt. 2001, begr. Oostkapelle.

VIi. Gerardus Cornelis Rothuizen, geb. Doorwerth 29 nov. 1883, architect (1918), bouwkundige (1924), fabrikant (1935), † Heelsum 24 maart 1971, tr. Amsterdam 8 aug. 1918 Catharina Wilhelmina Johanna (To) Minderaa, geb. Amsterdam 24 sept. 1895, † 19 okt. 1985, begr. Heelsum, dr. van Johannes en Catharina Wilhelmina Johanna Oudenaarde.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Rothuizen, geb. Heelsum 4 juni 1919, bouwkundig architect (1944), † Sandbostel (Duitsland) 19 april 1945, begr. Erekerkhof te Loenen op de Veluwe.
 2. Johannes (Hans), volgt VIIe.
 3. Frans Rothuizen, geb. Heelsum 9 nov. 1921, † 24 dec. 1989, begr. ald., tr. Doetinchem 15 juni 1948 Anna Barbara (Annie) Geleijnse, geb. Breda 19 juli 1920, verpleegster, † 8 nov. 2005, begr. Heelsum.
 4. Catharina Wilhelmina Johanna Rothuizen, geb. Heelsum 6 jan. 1923, † Arnhem 30 mei 1924, begr. Heelsum.
 5. Gerard Cornelis Rothuizen, geb. Heelsum 12 febr. 1926, † 29 dec. 1998, begr. ald..
 6. Pieter Jacob Rothuizen, geb. Heelsum 19 febr. 1932, † Arnhem 13 aug. 1935, begr. Heelsum.

VIIe. Johannes (Hans) Rothuizen, geb. Heelsum 22 juli 1920, Directeur van Brinkers Grondstoffen B.V. te Zoetermeer (1965), tr. Djakarta (Nederlands-Indië) 12 juli 1946 Tonia (Toos) Carpentier, geb. Barneveld 23 dec. 1925.
Uit dit huwelijk:
Anne Louise (Anneke) Rothuizen, geb. Djakarta (Nederlands-Indië) 2 nov. 1950, advocaat (2011), † Deventer 13 dec. 2011.

Evert Jan Rotshuizen (VI-j) was een Nederlandse architect, gevestigd te Arnhem. Daarnaast was hij journalist (onder andere redacteur van een architectuurtijdschrift) en oprichter en directeur van Koninklijke PBNA (een instelling voor schriftelijk onderwijs). Van zijn vele bouwwerken in Gelderland zijn te noemen het Christelijk Lyceum in Arnhem uit 1926 (rijksmonument) en de gereformeerde Zuiderkerk in Apeldoorn (gemeentelijk monument). In 1939 liet hij zijn achternaam wijzigen van Rothuizen in Rotshuizen. Zie Wikipedia voor meer informatie.

VIj. Evert Jan Rotshuizen, geb. Doorwerth 12 juni 1888, metselaar, tekenaar, bouwkundig opzichter, architect (1913), † Arnhem 1 sept. 1979, tr. Amersfoort 26 aug. 1913
Dirkje (Dick) Salomons, geb. Amersfoort 25 nov. 1889, † Oosterbeek 4 dec. 1972, dr. van Wouter en Elizabeth Maria Engelen.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Marie (Betty) Rotshuizen, geb. Arnhem 11 aug. 1915, tr. Arnhem 10 sept. 1943 Pieter Martinus Veldkamp, geb. Gorinchem 25 aug. 1916, jurist, advocatuur, werkzaam bij Delta Lloyd (1976).
 2. Jan, volgt VIIf.
 3. Wouter Dirk Rotshuizen, geb. Velp 13 maart 1921, tr. 19 nov. 1946 (door echtsch. ontbonden 15 febr. 1954) Nel Schouten.
 4. Ernst Johan Rotshuizen, geb. Velp 27 dec. 1923, † jan. 2009.

VIIf. Jan Rotshuizen, geb. Arnhem 2 sept. 1917, bouwkundig ingenieur, architect, † Arnhem 14 aug. 2007, tr. 28 aug. 1945 Maria Pieternella (Miep) Touw, geb. Rotterdam 18 okt. 1919, verpleegster, † Arnhem 29 juli 2009, dr. van Willem Paulus en Cornelia Prins.
Uit dit huwelijk:
NN Rotshuizen, geb. Voorburg 31 jan. 1949, † ald. 31 jan. 1949.

VIk. Jakob Rothuizen, geb. Doorwerth 13 nov. 1889, onderwijzer (1917), hoofd Christelijke lagere school te Maassluis, hoofd ULO school te Maassluis, † Ede 24 jan. 1966, begr. Heelsum, tr. Amsterdam 30 aug. 1917 Christina Johanna (Christien) Minderaa, geb. Almkerk 27 okt. 1890, onderwijzeres (1917), † Heelsum 29 april 1971, dr. van Johannes en Catharina Wilhelmina Johanna Oudenaarde.
Uit dit huwelijk:

 1. Janna (Janny) Rothuizen, geb. Arnhem 23 juli 1918, † 26 nov. 2019, begr. Bennekom, tr. Maassluis 7 okt. 1943 Evert van Apeldoorn, geb. Heerde 22 sept. 1914, notaris, † 19 juni 1997, begr. Bennekom, zn. van Hendrik Jacob en Jannetje van der Zanden.
 2. Catharina Wilhelmina Johanna (To) Rothuizen, geb. Renkum 14 okt. 1919, verpleegster, tr. Maassluis 28 maart 1947 Adrianus (Ad) Warnaar, geb. Maassluis 21 maart 1922, † Enschede 28 juni 2010.
 3. Jan Rothuizen, geb. Renkum 13 jan. 1921, leraar,directeur Willem de Zwijger MAVO te Zwijndrecht, † 15 aug. 2001, begr. Hendrik-Ido-Ambacht, tr. Maassluis 8 aug. 1946 Teuntje (Teuny) Hak, geb. Giessen 7 febr. 1916, † 28 febr. 1999, begr. Hendrik-Ido-Ambacht, dr. van Hendrik Cornelis en Hendrika Verduin.
 4. Jacob (Jaap) Rothuizen, geb. Renkum 26 mei 1923, Hoofd afdeling Publieke Werken ter Gemeentesecretarie van Amsterdam (1968), † 1 sept. 2003.
 5. Christina Johanna (Christine) Rothuizen, geb. Yerseke 20 juni 1926, † 2019, begr. Zeewolde, tr. Maassluis 21 aug. 1952 Jan Pieter van Noord, geb. Maassluis 2 maart 1927, † 2005, begr. Zeewolde.
 6. Gerard Rothuizen, geb. Yerseke 22 maart 1930, hoofdonderwijzer, † Deventer 14 juni 2014.

VI-l. Jan Rothuizen, geb. Doorwerth 2 dec. 1892, architect, directeur Meubelindustrie Rothuizen N.V., † 13 nov. 1994, begr. Heelsum, tr. Amersfoort 25 maart 1920 Alida Maria (Ali) Bloemendal, geb. Amersfoort 13 juni 1895, † 2 sept. 1990, begr. Heelsum, dr. van Brand Jan en Cornelia Hendrika Schimmel.
Uit dit huwelijk:

 1. Janny (An) Rothuizen, geb. Wageningen 2 okt. 1921, tr. Wageningen 4 sept. 1945 Tjerk Schmidt, geb. Zeist mei 1922, † 7 sept. 2000, zn. van Gerrit en Leuntje Molenaar.
 2. Brandina Johanna (Ineke) Rothuizen, geb. Wageningen 10 april 1924, tr. Wageningen 25 maart 1946 Petrus (Piet) de Jonge, geb. Wageningen 4 jan. 1921, landbouwkundig ingenieur, † Brisbane (Australië) 22 mei 1974.

IVd. Antje Rothuis, geb. Renkum 3 dec. 1819, naaister (1848, 1852), † Arnhem 11 febr. 1907, tr. Doorwerth 15 mei 1852 Harmen de Graaf, geb. Doorwerth 4 april 1806, landbouwer (1826, 1852), † Renkum 7 sept. 1892, zn. van Nicolaas (Klaas) en Nieske Rozenboom en wedr. van Hendrica Bakker.
Haar dochter:
Hermina Rothuis, geb. Renkum 26 febr. 1848, † Kampen 9 juli 1936, begr. IJsselmuiden, tr. Deventer 1 aug. 1878 Johannes Delen, geb. Bergen op Zoom 30 aug. 1841, hussaar (1878), barbier (1890), gepensioneerd militair (1908), † Rosmalen 24 febr. 1909, zn. van Petrus Deelen en Helena Raaijmakers.

IIIb. Rudolphus (Roelof) Rothuis, geb. Bennekom, ged. Wageningen 14 jan. 1772, arbeider (1825, 1836, 1842, 1846), landbouwer, † Wageningen 1 jan. 1846, tr. Wageningen 22 sept. 1800 Johanna (Jantje) Westerbeek, ged. Renkum 27 sept. 1771, † Wageningen 9 jan. 1849, dr. van Willem van Westerbeek en Hermina Kragting.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Rothuis, ged. Wageningen 1 jan. 1801, dienstmeid (1825), † Wageningen 28 maart 1885, tr. Wageningen 15 jan. 1825 Henrich Möller, geb. Millingen (Duitsland) omstr. 1797, timmermansknecht (1825), timmerman, † Wageningen 3 maart 1875, zn. van Henrich en Joanna Rosmöller.
 2. Johanna Rothuijs (Rothuis), ged. Wageningen 18 okt. 1803, zonder beroep (1861), † Wageningen 3 nov. 1861.
 3. Hermina, volgt IVe.
 4. Hendrica Rothuijs, ged. Wageningen 12 febr. 1810, † ald. 2 aug. 1823.
 5. Jenneke, volgt IVf.
 6. Evert, volgt IVg.
 7. Heintje Rothuijsen, geb. Wageningen 2 maart 1819, dienstmeid (1841), † Wageningen 18 febr. 1858, tr. Wageningen 8 mei 1841 Hendrikus Veltman, geb. Wageningen 5 juni 1815, koperslagersknecht (1858), † Wageningen 3 febr. 1881, zn. van Willem en Hermina Jansen; hij hertr. Wageningen 8 nov. 1861 Jacoba Heijzelaar.
 8. Willem, volgt IVh.

IVe. Hermina Rothuis, geb. Wageningen 24 april 1807, dienstmeid (1836), † Wageningen 13 jan. 1867, tr. Wageningen 17 sept. 1836 Hendrikus Boekhorst (Bokhorst), geb. Renswoude 13 aug. 1797, wever (1823), arbeider (1848), † Wageningen 18 jan. 1848, zn. van Wilhelmus Bokhorst en Helena Kemper en wedr. van Cornelia Mulder.
Uit dit huwelijk:
Vf. Maria Boekhorst, geb. Wageningen 18 mei 1846, † ald. 18 mei 1919, tr. Wageningen 8 maart 1867 Johannes Jacobs, geb. Wageningen omstr. 1840, arbeider (1867), metselaar (1903), † Wageningen 27 jan. 1925.
Uit dit huwelijk:
Hubertus Antonius Jacobs, geb. Wageningen 16 aug. 1881, arbeider (1903), † Bergen-Belsen (Duitsland) 8 jan. 1945, tr. Wageningen 5 juni 1903 Wilhelmina Christina Rothuizen (Vq,4).

IVf. Jenneke Rothuizen, geb. Wageningen 28 juni 1812, zonder beroep (1845), † Wageningen 19 mei 1847.
Haar kinderen:

 1. Hendrika (Rika) Rothuizen, geb. Wageningen 23 aug. 1834, zonder beroep (1903), † Wageningen 30 juli 1903, tr. Wageningen 27 sept. 1856 Martinus (Martin) Lammers, geb. Wageningen 15 aug. 1832, arbeider (1856), landbouwer (1894), † Wageningen 27 maart 1894, zn. van Bernardus en Mechtilda Jacoba Angenent.
 2. Johannes, volgt Vg.
 3. Jenneke Rothuizen, geb. Wageningen 17 sept. 1837, † Arnhem 19 nov. 1908.
 4. Alberta Catharina (Bertha), volgt Vh.
 5. Catharina Rothuizen, geb. Wageningen 17 maart 1841, † Arnhem 25 mei 1922.
 6. Anthonia Rothuizen, geb. Wageningen 15 april 1845, dienstbode (1871), † Arnhem 21 aug. 1886, tr. Arnhem 2 aug. 1871 Gradus Machiel Wilhelmus van Betuw, geb. Arnhem 13 aug. 1844, timmerman (1871, 1899), † Arnhem 26 mei 1908, zn. van Christianus Henricus en Hendrina Bruns; hij hertr. Arnhem 3 nov. 1899 Willemken Eijbers.

Vg. Johannes Rothuijsen, geb. Wageningen 6 jan. 1836, voermansknecht (1864, 1865), voerman (1867, 1878, 1903), † Arnhem 22 april 1903, tr. 1e Arnhem 22 juni 1864 Johanna Christina van Betuw, geb. Arnhem omstr. 1834, werkster (1864), † Arnhem 15 juli 1866, dr. van Willem en Johanna Bronkhorst; tr. 2e Arnhem 15 mei 1867 Hendrina Liesting, geb. Arnhem omstr. 1836, dienstmeid (1867), † Arnhem 15 april 1919, dr. van Hendrina Liesting.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Antonia Johanna Rothuijsen, geb. Arnhem 17 jan. 1865, † ald. 12 juli 1866.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Johannes Antonius, volgt VIm.
 3. Berendina Catharina Rothuijsen, geb. Arnhem 14 april 1870, † ald. 22 okt. 1872.
 4. Berndina Johanna Catharina Rothuijsen, geb. Arnhem 1 jan. 1873, zonder beroep (1893), † Leiden 16 juni 1944, tr. Gouda 18 maart 1896 Cornelis Johannes den Edel, geb. Gouda 30 maart 1871, † Leiden 24 okt. 1954, zn. van Johannes Cornelis en Magdalena Johanna van Eijck.
 5. Johanna Theodora Rothuijsen, geb. Arnhem 6 sept. 1874, † ald. 17 juli 1875.
 6. Hermanus Antonius, volgt VIn.
 7. Catharina Rothuijsen, geb. Arnhem 26 aug. 1878, † ald. 10 febr. 1951, tr. Arnhem 13 nov. 1907 Franciscus Becks, geb. Rheden omstr. 1870, koetsier (1907), † Nijmegen 25 juni 1956, zn. van Wilhelmus Franciscus en Arnolda Stoffels.

VIm. Johannes Antonius Rothuijsen, geb. Arnhem 12 febr. 1868, voerman (1891, 1907, 1918, 1926, 1927), † Zeist 16 okt. 1942, tr. 1e Arnhem 9 sept. 1891 Johanna Magdalena Francisca Askamp, geb. Arnhem omstr. 1862, dienstbode (1891), † Arnhem 2 mei 1925, dr. van Franciscus en Petronella Essers; tr. 2e Arnhem 9 juni 1926 Klasina van Gent, geb. Rotterdam 21 febr. 1878, werkvrouw (1926), † Arnhem 24 mei 1930, dr. van Arie en Geesje de Jonge en wed. van Johannes Gerardus Timmer; tr. 3e Rheden 27 dec. 1930 Johanna Catharina Stoffels, geb. Zeist 11 mei 1869, † ald. 17 febr. 1950, dr. van Johannes Hendricus en Elisabeth Stokhouwer en wed. van Johannes van Hoevelaak.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Berendina Frederika Rothuijsen, geb. Arnhem 26 nov. 1891, tr. Arnhem 22 jan. 1913 Klasinus de Goede, geb. Arnhem 13 mei 1892, wagenmaker (1913), zn. van Jan Derk en Maria van Rijzewijk.
 2. Johanna Magdalena Francisca Rothuijsen, geb. Arnhem 30 nov. 1893, † ald. 1 nov. 1958, tr. Arnhem 7 april 1915 Johannes Hendrikus Durant, geb. Arnhem omstr. 1893, rijtuigpoetser (1915), metselaar (1953), † Amersfoort 16 mei 1953, zn. van Johannes Hendrikus en Maria Wilhelmina van Hees.
 3. Elisabeth Rothuijsen, geb. Arnhem 19 aug. 1895, fabrieksarbeidster (1919), tr. Arnhem 12 nov. 1919 Johannes Jacob Vels, geb. Duisburg (Duitsland) omstr. 1892, pakhuisknecht (1919), zn. van Heinrich Gijsbertus en Elisabeth Baumann.
 4. Petronella Frederika Catharina Rothuijsen, geb. Arnhem 27 sept. 1898, fabrieksarbeidster (1918), † Amsterdam 30 juli 1980, tr. Rheden 16 mei 1918 Bernard Heersink, geb. Velp 6 febr. 1895, arbeider (1918), grondwerker (1938), † Amsterdam 10 nov. 1978, zn. van Gijsbert Johannes en Berendina Gerritsen.
 5. Frederika Catharina Rothuijsen, geb. Arnhem 28 jan. 1900, fabrieksarbeidster (1925), tr. Arnhem 25 maart 1925 Franciscus Hendrikus van Capelle, geb. Arnhem omstr. 1895, arbeider (1925), zn. van Franciscus Hendrikus en Anna Petronella Reinders.
 6. Johannes Antonius, volgt VIIg.
 7. Hermanus Antonius Rothuijsen, geb. Arnhem 28 dec. 1904, † ald. 26 jan. 1907.

VIIg. Johannes Antonius Rothuijsen, geb. Arnhem 31 okt. 1901, sigarenmaker (1925, 1927), tr. Arnhem 23 maart 1927 Johanna Francisca Clasina Feteris, geb. Utrecht omstr. 1901, zonder beroep (1927), † Veenendaal 31 maart 1950, dr. van Johannes Franciscus Nicolaas en Aartje van der Meer.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius Rothuijsen, geb. april 1931, † Arnhem 16 maart 1932.
 2. Margaretha Elisabeth Rothuijsen, geb. jan. 1945, † Veenendaal 4 juni 1945.

VIn. Hermanus Antonius Rothuijsen, geb. Arnhem 8 febr. 1876, voerman (1898, 1901), smid (1929), † Arnhem 23 okt. 1929, tr. Arnhem 9 nov. 1898 Willemina Hanskamp, geb. Arnhem 8 juni 1875, dienstbode (1898), † Arnhem 27 mei 1936, dr. van Gerrit Jan en Teunisje van de Trappe.
Uit dit huwelijk:

 1. D. Rothuijsen, tr. D. Delwig.
 2. Johannes Gerardus Rothuijsen, geb. Arnhem 18 jan. 1899, rijtuigschilder (1922), autoschilder (1934), tr. Arnhem 28 juli 1922 Margaretha Johanna Boer, geb. Haren 6 aug. 1899, dr. van Joannes en Jeltje Akkerman.
 3. Theodora Antonia Rothuijsen, geb. Arnhem 12 febr. 1900, zonder beroep (1935), tr. Arnhem 18 sept. 1935 Jan Derk Delwig, geb. Arnhem omstr. 1893, machinist (1935), zn. van Jan Derk en Berta Hendrica Bente.
 4. Wilhelmina Berdina (Mientje) Rothuijsen, geb. Arnhem 19 aug. 1901, dienstbode (1922), † Arnhem 3 mei 1937, tr. Arnhem 9 aug. 1922 Bartus Valkenburg, geb. Arnhem 18 nov. 1900, steendrukker (1922), † Enschede 17 febr. 1965, zn. van Gerrit en Aaltjen Jansen.
 5. Berdina Gerarda Rothuijsen, geb. Arnhem 5 juli 1903, tr. Arnhem 26 okt. 1934 Daniel Joseph Gerritsen, geb. Arnhem omstr. 1904, linieerder (1934), zn. van Jan en Louisa Catharina Bakker.
 6. Hermanus Antonius Rothuijsen, geb. Arnhem 7 nov. 1904.
 7. Wilhelmus, volgt VIIh.
 8. Gerrit Jan Rothuijsen, geb. 11 juli 1908, monteur (1931), tr. Arnhem 9 okt. 1931 Sophia Aleida Weijde, geb. Arnhem omstr. 1910, zonder beroep (1931), dr. van Franciscus Johannes en Antonia Eliza van Gessel.
 9. Grada Antonia (Grada) Rothuijsen, geb. Arnhem 17 dec. 1912, † ald. 24 april 1943.

VIIh. Wilhelmus Rothuijsen, geb. Arnhem omstr. 1907, wagenmaker (1936), tr. Arnhem 1 juli 1936 Maria Oeldrig, geb. Arnhem omstr. 1909, dr. van Hendrikus Gerhardus en Johanna Petronella Tolsma.
Uit dit huwelijk:
Anny (An) Rothuijsen.

Vh. Alberta Catharina (Bertha) Rothuizen, geb. Wageningen 24 dec. 1838, † Velp 7 febr. 1909, tr. Wageningen 25 aug. 1865 Pieter Antonius Schabbing, geb. Bennebroek 1 febr. 1835, klompenmaker (1865, 1899), † Rheden 27 mei 1899, zn. van Dirk en Alida Luijten.
Haar dochter:
Johanna Rothuizen, geb. Wageningen 11 juli 1863, † ald. 18 aug. 1865.

IVg. Evert Rothuis, geb. Wageningen 25 mei 1815, arbeider (1846), looijersknecht (1857, 1863), leerlooijer (1872, 1881, 1890), † Wageningen 12 jan. 1902, tr. Wageningen 9 juli 1842 Dirkje Veltman, geb. Wageningen 24 mei 1820, zonder beroep (1846, 1857, 1863), † Wageningen 23 juli 1888, dr. van Willem en Hermina Jansen.
Uit dit huwelijk:

 1. NN Rothuis, geb. Wageningen 5 okt. 1843, † ald. 5 okt. 1843.
 2. Willem Rothuis, geb. Wageningen 23 okt. 1846, pettenmaker, † Wageningen 13 aug. 1871.
 3. Roelof, volgt Vi.
 4. Hermina Rothuis, geb. Wageningen 5 febr. 1852, † ald. 2 sept. 1863.
 5. Petrus, volgt Vj.
 6. Johanna Rothuis, geb. Wageningen 23 dec. 1855, † ald. 31 dec. 1855.
 7. Cornelis, volgt Vk.
 8. Johannes, volgt V-l.
 9. Willemina Rothuis, geb. Wageningen 8 okt. 1860, † ald. 25 juni 1871.
 10. Evert, volgt Vm.

Vi. Roelof Rothuis, geb. Wageningen 7 juli 1849, sigarenmaker (1872, 1873, 1916), † Arnhem 1 febr. 1916, tr. Arnhem 26 juni 1872 Johanna Geertruida Tolkamp, geb. Arnhem 26 mei 1851, † ald. 25 nov. 1913, dr. van Bernardus en Antonia Frederica Cremer.
Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Theodora Rothuis, geb. Arnhem 10 juni 1873, † ald. 2 juli 1873.
 2. Evert, volgt VIo.
 3. NN Rothuis, geb. Arnhem 24 april 1877, † ald. 24 april 1877.
 4. Dirkje Rothuis, geb. Arnhem 21 maart 1880, † ald. 23 maart 1880.

VIo. Evert Rothuis, geb. Arnhem 15 okt. 1874, sigarenmaker (1893, 1896), barbier (1898), verzekeringsagent (1924), bode (1929), † Apeldoorn 3 jan. 1945, tr. Arnhem 19 juli 1893 Johanna Hermina Braam, geb. Arnhem omstr. 1873, zonder beroep (1929), † Arnhem 8 nov. 1936, dr. van Johannes Martinus en Anna Hermina Hesselman.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Geertruida Rothuis, geb. Arnhem 2 dec. 1893, tr. Arnhem 24 sept. 1924 Gradus Hermanus Wannet, geb. Arnhem 24 mei 1893, laboratoriumbediende (1924), incasseerder (1940), † Arnhem 5 nov. 1940, zn. van Jan en Geertruide Heijnen.
 2. Roelof Rothuis, geb. Arnhem 24 jan. 1895, onderwijzer (1924, 1934), † Arnhem 10 maart 1934, tr. Arnhem 6 aug. 1924 Sophia Frederika Roozendaal, geb. Arnhem 8 febr. 1896, onderwijzeres (1924), † Bakel 26 jan. 1986, begr. Arnhem, dr. van Nicolaas Adrianus en Gerhardina Hermina van Manen.
 3. Johannes Martinus Rothuis, geb. Arnhem 24 april 1896, † ald. 31 aug. 1896.
 4. Evert Johannes Rothuis, geb. Arnhem 18 jan. 1898, barbier (1929), tr. Arnhem 26 juni 1929 Petronella Antonia Liethof, geb. Arnhem omstr. 1899, dr. van Johannes Hendrikus en Antonia Jacoba Versteeg.

Vj. Petrus Rothuis, geb. Wageningen 23 jan. 1854, sigarenmaker (1878, 1890, 1909), † Wageningen 14 jan. 1938, tr. Wageningen 21 juni 1878 Alida Maassen, geb. Wageningen 1 febr. 1859, † ald. 17 jan. 1934, dr. van Gijsbert en Gesina Wien.
Uit dit huwelijk:

 1. Evert, volgt VIp.
 2. Gesina Gerarda Rothuis, geb. Wageningen 2 okt. 1881, † Arnhem 18 dec. 1960, tr. Wageningen 25 okt. 1907 Gerardus Jansen, geb. Wageningen 3 okt. 1886, houtdraaier (1907), zn. van Matthijs en Rika Hermina Sierie.
 3. Johannes, volgt VIq.
 4. Theodora Antonia Maria Rothuis, geb. Wageningen 1 mei 1887, tr. Wageningen 2 aug. 1912 Matthijs Jansen, geb. Wageningen 22 nov. 1890, pakhuisknecht (1912), zn. van Matthijs en Rika Hermina Sierie.
 5. Gijsbarta Rothuis, geb. Wageningen 11 april 1890, † ald. 10 juni 1890.
 6. Gijsbert Bartus Rothuis, geb. Wageningen 25 april 1891, besteller (1919), conducteur bd de Nederlandse Buurtvervoer Mij (1955), † Wageningen 24 maart 1965, tr. Wageningen 31 jan. 1919 Cornelia Aalmers, geb. Wageningen 12 juni 1895, dienstbode (1919), dr. van Johannes Jacobus en Johanna Hendrika Joosten.
 7. Petrus Johannes, volgt VIr.
 8. Aleida Rothuis, geb. Wageningen 25 juni 1897, tr. Wageningen 26 nov. 1915 Johannes Frederik Wijnen, geb. Soest 31 juli 1893, tuinknecht (1915), zn. van Bart en Fogeltje Wheda.

VIp. Evert Rothuis, geb. Wageningen 26 okt. 1878, sigarenmaker (1903), autobewaker (1935), † Arnhem 27 aug. 1935, tr. Wageningen 13 febr. 1903 Johanna Martina Bronkhorst, geb. Wageningen 24 dec. 1882, † Arnhem 11 febr. 1953, dr. van Dirk Theodorus en Grada Jacoba Kop Jansen.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Rothuis, geb. Wageningen 1903, † ald. 10 nov. 1904.
 2. Petronella Aleida Rothuis, geb. Wageningen omstr. 1905, zonder beroep (1929), tr. Arnhem 9 jan. 1929 Martinus Paulus Kolkman, geb. Arnhem omstr. 1902, fitter (1929), zn. van Arnoldus en Anna Wolkenfelt.
 3. Grada Jacoba Rothuis, geb. Wageningen omstr. 1916, zonder beroep (1931), tr. Arnhem 20 mei 1931 Albertus Mos, geb. Arnhem omstr. 1904, rijtuigpoetser (1931), zn. van Johannes en Mina van Essen.

VIq. Johannes Rothuis, geb. Wageningen 25 juli 1884, sigarenmaker (1909, 1939, 1943), † Wageningen 26 maart 1943, tr. Wageningen 15 okt. 1909 Hendrika Jacoba Cornelia Hendriks, geb. Opheusden 4 mei 1886, dienstbode (1909), † Wageningen 26 maart 1943, dr. van Hendrik en Arendje van Valburg.
Uit dit huwelijk:

 1. Gesiena Gerarda Rothuis.
 2. Petrus Rothuis, geb. Arnhem 15 mei 1910, fabrieksarbeider (1936), plakker in een sigarenfabriek (1939), tr. Ede 14 nov. 1936 Alida Johanna Gerarda Tilleman, geb. Elst 15 juni 1911, zonder beroep (1936), dr. van Antonius Hendrikus en Aleida Schuiling.
 3. Arendje Rothuis, geb. Arnhem 3 juli 1911, dienstbode (1941), tr. Wageningen 21 febr. 1941 Willem (Wim) van Wijk, geb. Wageningen omstr. 1906, meubelmaker in een meubelfabriek (1941), zn. van Aart en Hendrikje van den Hul.
 4. Aleida Rothuis, geb. Arnhem omstr. 1913, sigarenringster (1936), † Wageningen 26 maart 1943, begr. Renkum, tr. Wageningen 13 mei 1936 Wilhelmus Johannus Verstegen, geb. Renkum 14 aug. 1911, koopman in manufacturen (1936), (hulpbesteller (1943), † Wageningen 26 maart 1943, begr. Renkum, zn. van Johannes Theodorus Versteegen en Johanna Hendrika Lentjes.
 5. Hendrik Rothuis, geb. Wageningen omstr. 1915, sigarenmaker (1939), tr. Wageningen 5 mei 1939 Maria Lammers, geb. Rhenen omstr. 1915, dienstbode (1939), dr. van Jan Reijerse en Neeltje Bolderman.
 6. Johanna Hendrika Rothuis, geb. Wageningen 14 sept. 1921, arbeidster wasserij (1943), † Wageningen 23 jan. 1943.
 7. Cornelis Jacobus Rothuis, geb. 13 mei 1923, † 10 nov. 1994, begr. Kesteren, tr. 6 okt. 1950 Geertruida van de Weerd, geb. Kesteren 30 dec. 1923, † 20 nov. 1995, begr. ald., dr. van Johannes Cornelis en Hendrika Hoogakker.

VIr. Petrus Johannes Rothuis, geb. Wageningen 28 aug. 1894, sigarenmaker (1918), † 3 maart 1981, begr. Wageningen, tr. Wageningen 25 okt. 1918 Theodora Alberta Jacobs, geb. Wageningen 17 nov. 1891, dienstbode (1918), † 23 jan. 1967, begr. Wageningen, dr. van Hendrikus en Wilhelmina Whien.
Uit dit huwelijk:
Leonardus Wilhelmus Petrus Rothuis, geb. Wageningen 1931, † ald. 8 juni 1932.

Vk. Cornelis Rothuis, geb. Wageningen 8 jan. 1857, sigarenmaker (1881, 1889, 1891, 1995, 1898), herbergier (1900), koffiehuishouder (1909), bierhuisknecht (1912), kelner, † ’s-Gravenhage 30 aug. 1937, tr. Nijmegen 24 nov. 1881 Petronella Jacoba Holders, geb. Angeren 1 sept. 1861, † ’s-Gravenhage 26 febr. 1935, dr. van Peter en Maria Menting.
Uit dit huwelijk:

 1. Everdina Theodora Maria Rothuis, geb. Nijmegen 5 jan. 1882, † 11 april 1906.
 2. Cornelia Maria Johanna Rothuis, geb. Nijmegen 20 febr. 1884, buffetjuffrouw (1900), † 30 dec. 1966, begr. Arnhem, tr. 1e Utrecht 14 okt. 1903 (door echtsch. ontbonden ’s-Gravenhage 1 okt. 1914) Leendert de Groot, geb. Leiden 25 april 1878, bierhuisknecht, kellner (1903), zn. van Willem Hendrik en Cornelia Brugman; tr. 2e Arnhem 27 okt. 1915 Antoon Sperna Weiland, geb. Delft omstr. 1892, winkelbediende (1915), zn. van Karel en Anna van der Loos.
 3. Maria Johanna Rothuis, geb. Nijmegen 11 jan. 1886, dienstbode (1904), zonder beroep (1945), † ’s-Gravenhage 6 april 1945, tr. ’s-Gravenhage 15 sept. 1909 Gerrit Eduard Louis Marinus Schroeder, geb. Nijmegen 26 april 1885, koffiehuis bediende (1909), kamerverhuurder, koffiehuishouder, kastelein, † vóór aug. 1937, zn. van Emil en Maria Louisa Wittuwa.
 4. Everardus Hendrikus Rothuis, geb. Nijmegen 1 sept. 1887, barbiersbediende (1900), kruideniersbediende (1906), smid (1906), kelner (1925), tr. ’s-Gravenhage 18 nov. 1925 Elisabeth Huis, geb. ’s-Gravenhage 10 febr. 1897, dr. van Pieter en Adriana de Leng.
 5. Petrus Frederikus Cornelis Rothuis, geb. Nijmegen 26 dec. 1888, † ald. 21 maart 1889.
 6. Theodora Wilhelmina Petronella Rothuis, geb. Nijmegen 8 maart 1890, † ald. 11 jan. 1892.
 7. Cornelis Hendrikus Rothuis, geb. Nijmegen 20 juli 1891, † ald. 4 okt. 1891.
 8. Theodorus Cornelis Wilhelmus, volgt VIs.
 9. Hendrika Wilhelmina Rothuis, geb. Nijmegen 12 juli 1895, † ald. 2 aug. 1895.
 10. Johannes Hendrikus Rothuis, geb. Nijmegen 12 juli 1895, † ald. 30 nov. 1895.
 11. Hendrikus Adrianus Rothuis, geb. Nijmegen 12 juli 1895, † ald. 20 aug. 1895.
 12. Cornelis Antonius Johannes Rothuis, geb. Nijmegen 24 aug. 1896, steward (1920), huisknecht, kelner, zonder beroep (1961), † ’s-Gravenhage 14 mei 1961, tr. 1e Cornelia Hendrica Stalman; tr. 2e ’s-Gravenhage 15 febr. 1924 (door echtsch. ontbonden 26 nov. 1953) Hendrina Geertruida Elisabeth Lubout, geb. ’s-Gravenhage 31 aug. 1902, dr. van Jacobus en Henderina Johanna Jacoba Huis in ’t Veld.
 13. Wilhelmina Cornelia Rothuis, geb. Nijmegen 7 okt. 1898, † ald. 2 febr. 1899.
 14. NN Rothuis, geb. Nijmegen 17 maart 1900, † ald. 17 maart 1900.

VIs. Theodorus Cornelis Wilhelmus Rothuis, geb. Nijmegen 22 jan. 1893, koffiehuisbediende (1917), kelner (1924, 1963), † ’s-Gravenhage 19 jan. 1963, tr. 1e ’s-Gravenhage 7 maart 1917 (door echtsch. ontbonden ald. 5 okt. 1932) Dina Wilhelmina Verwerda, geb. ’s-Gravenhage 14 dec. 1892, kamermeisje, dr. van Franciscus Johannes en Frederica Weijers; tr. 2e ’s-Gravenhage 30 nov. 1932 Catharina Johanna Smink, geb. Delft 6 febr. 1907, zonder beroep (1932), † ’s-Gravenhage 1 dec. 1974, dr. van Aalbert en Wilhelmina de Vreede.
Uit het tweede huwelijk:
Theodorus Cornelis Wilhelmus (Theo) Rothuis, tr. Sara Maria Kole, dr. van Jacob en Johanna Sara Keijmel.

V-l. Johannes Rothuis, geb. Wageningen 13 nov. 1858, leerlooier (1885, 1892), zonder beroep (1931), † Apeldoorn 17 nov. 1931, tr. Wageningen 15 mei 1885 Antonia Johanna van Swaaij, geb. Wageningen 7 jan. 1863, dienstbode (1885), zonder beroep (1892), † Wageningen 25 aug. 1926, dr. van Christiaan en Lamberdina van Heumen.
Uit dit huwelijk:

 1. Everhardus Christianus, volgt VIt.
 2. Lamberdina Antonia Rothuis, geb. Wageningen 3 dec. 1887, † Apeldoorn 26 juli 1957, tr. Wageningen 12 sept. 1917 Bernardus Meerman, geb. Edam 3 sept. 1894, rijwielhersteller (1917), zn. van Adrianus en Cornelia Kemper.
 3. Theodorus Johannes Rothuis, geb. Wageningen 21 dec. 1889, † ald. 21 jan. 1890.
 4. Theodora Johanna Rothuis, geb. Wageningen 5 aug. 1892, dienstbode (1918), tr. Wageningen 8 mei 1918 Josephus Bernardus van Put, geb. Papendrecht 19 mei 1893, schilder (1918), zn. van Petrus en Antonia Bronkhorst.

VIt. Everhardus Christianus Rothuis, geb. Wageningen 14 mei 1886, leerling machinist (1908, 1911), machinist (1920, 1937), † Heerlen 19 april 1965, tr. Maastricht 25 febr. 1911 Josephina Hubertina Margaretha Coninx, geb. Maastricht 3 aug. 1889, † Heerlen 11 jan. 1974, dr. van Joannes Franciscus en Anna Knipsadeler.
Uit dit huwelijk:
Johannes Antonius Lambertus Rothuis, geb. Maastricht 11 dec. 1913, mil. politie (1936), korporaal politie (1939), † Weert 26 okt. 1992, tr. Heerlen 28 dec. 1939 Maria Jozefa Cornelia van Overmeeren, geb. Heerlen 20 april 1920, dr. van Johan en Maria Theresia Leonia Lammeretz.

Vm. Evert Rothuis, geb. Wageningen 17 mei 1863, sigarensorteerder (1888, 1890, 1892, 1920), winkelier (1924), † Wageningen 10 sept. 1936, tr. Wageningen 17 aug. 1888 Aleida Penders, geb. Wageningen omstr. 1866, zonder beroep (1888, 1892), † Wageningen 14 april 1943, dr. van Jacobus en Grada (Gerritje) Boerboom.
Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Antonia Rothuis, geb. Wageningen 15 mei 1889, † ald. 1 febr. 1890.
 2. Cornelis Jacobus, volgt VIu.
 3. Everardus Theodorus Rothuis, geb. Wageningen 24 mei 1892, † ald. 16 maart 1893.
 4. Everhardus Theodorus, volgt VIv.
 5. Johannes, volgt VIw.
 6. Franciscus Antonius Rothuis, geb. Wageningen 9 febr. 1899, schilder (1934), † Doetinchem 22 dec. 1969, tr. Bergh 20 nov. 1924 Aleida Johanna Berendina Spliethof, geb. Bergh 9 juni 1897, † Doetinchem 1 april 1989, dr. van Willebrordus Fredericus en Elisabeth Berendina Huiskes.
 7. Theodorus Rothuis, geb. Wageningen 7 nov. 1901.
 8. Gradus, volgt VIx.

VIu. Cornelis Jacobus Rothuis, geb. Wageningen 24 okt. 1890, sigarensorteerder (1913), † Arnhem 20 dec. 1956, tr. Wageningen 9 april 1913 Wilhelmina Hermina Berdina van Brakel, geb. Wageningen 25 juli 1892, zonder beroep (1913), dr. van Johannes en Wilhelmina van Guitink.
Uit dit huwelijk:
Aleida Wilhelmina Rothuis, geb. Wageningen omstr. 1914, zonder beroep (1938), tr. Wageningen 29 juli 1938 Frans Willem Godfried Pijls, geb. Beek omstr. 1911, landbouwkundig ingenieur (1938), zn. van Jan Willem en Maria Margaretha Philomena Kerckhoffs.

VIv. Everhardus Theodorus Rothuis, geb. Wageningen 23 sept. 1893, huisschilder (1920, 1944), † Arnhem 5 mei 1944, begr. Wageningen, tr. Gendringen 10 sept. 1920 Maria Antonia van Ree, geb. Gendringen 9 sept. 1896, † 1 juli 1978, begr. Wageningen, dr. van Hendrikus Jacobus en Wilhelmina Johanna Geurds.
Uit dit huwelijk:

 1. Henk Rothuis, tr. Cunera Gerarda Corton, dr. van Antonius Johannes Willebrordus en Johanna Jacoba Kooper.
 2. Kees Rothuis, geb. 19 jan. 1929, † 27 nov. 1996, begr. Wageningen.
 3. Cornelia (Corrie) Rothuis, geb. Wageningen 21 sept. 1931, † Bennekom 11 jan. 2008, tr. Lambertus Antonius Johannes Gerardus (Bertus) Corton.

VIw. Johannes Rothuis, geb. Wageningen 28 jan. 1896, brievenbesteller (1920), † Ede 3 sept. 1960, begr. Wageningen, tr. Wageningen 28 april 1920 Cornelia Holleman, geb. Wageningen 10 jan. 1897, † 10 juli 1988, begr. ald., dr. van Pieter en Hendrika Lammers.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Rothuis.
 2. Gradus Rothuis, geb. 24 aug. 1933, † Wageningen 13 aug. 1952.

VIx. Gradus Rothuis, geb. Wageningen 7 aug. 1904, arbeider in eene kunstzijdefabriek (1927), tr. Wageningen 23 febr. 1927 Sophia Maria Johanna Welzing, geb. Elten (Duitsland) 11 juli 1902, dr. van Arnold Bernhard Johann en Maria Theodora Engelen.
Uit dit huwelijk:
Evert Johannes (Hans) Rothuis, geb. Ede 4 juni 1928, † 18 nov. 2015, begr. Veenendaal, tr. Anna Hullegien, geb. 4 aug. 1922, † 14 maart 2005.

IVh. Willem Rothuizen, geb. Wageningen 29 juni 1822, dienstknecht (1844), arbeider (1847, 1857, 1869), † Wageningen 22 dec. 1869, tr. Wageningen 20 april 1844 Wilmina Joosten, geb. Vries 27 aug. 1825, zonder beroep (1847, 1857), † Wageningen 19 maart 1872, dr. van Willem en Henderika van der Water.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika, volgt Vn.
 2. Roelof, volgt Vo.
 3. Willem, volgt Vp.
 4. Johannes, volgt Vq.
 5. Cornelia Rothuizen, geb. Wageningen 24 febr. 1855, † ald. 13 jan. 1858.
 6. Johanna, volgt Vr.
 7. Cornelia Rothuizen, geb. Wageningen 30 juli 1860, † Raalte 19 april 1933, tr. Den Ham 24 febr. 1890 Hendrik Hofstede, geb. Den Ham 26 sept. 1852, schoorsteenveger (1890), † Raalte 18 dec. 1936, zn. van Jan en Gezina van der Kamp.
 8. NN Rothuizen, geb. Wageningen 7 juni 1865, † ald. 7 juni 1865.
 9. Hendrik Rothuizen, geb. Wageningen 19 april 1870, † ald. 9 sept. 1870.

Vn. Hendrika Rothuizen, geb. Wageningen 31 okt. 1844, werkvrouw (1884), † Ede 3 okt. 1918, tr. 1e Wageningen 30 nov. 1866 Johannes Carolus van Sonnen, geb. Rhenen 19 juli 1839, arbeider (1880), † Wageningen 6 febr. 1880, zn. van Johannes Wilhelm en Caroliena Catariena Landman; tr. 2e Ede 20 sept. 1884 Berend Post, geb. Ede 12 jan. 1828, schoenmaker (1858, 1887), † Ede 18 nov. 1907, zn. van Jan en Teunisje Braafhart en wedr. van 1e Johanna Rozenboom en 2e Maartje de Bont.
Haar zoon:
Johannes Carolus Rothuizen, geb. Wageningen 11 okt. 1881, † ald. 1 nov. 1881.

Vo. Roelof Rothuizen, geb. Wageningen 27 juni 1847, arbeider (1872, 1890, 1901, 1908), † Wageningen 28 dec. 1908, tr. Wageningen 6 okt. 1871 Sophia Vermeer, geb. Wageningen 8 aug. 1849, zonder beroep (1872, 1890), † Wageningen 13 juni 1925, dr. van Jan en Aaltje Bos.
Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Rothuizen, geb. Wageningen 5 febr. 1872, † ald. 8 mei 1958, tr. Wageningen 26 nov. 1897 Bernardus Johannes de Jong, geb. Wageningen 1 febr. 1870, sigarenmaker (1897), † Wageningen 1 okt. 1939, zn. van Johannes en Jantje Jansen.
 2. Wilhelm Rothuizen, geb. Wageningen 16 mei 1873, † ald. 29 okt. 1873.
 3. Willemina Rothuizen, geb. Wageningen 2 sept. 1874, † ald. 28 okt. 1918, tr. Wageningen 15 febr. 1901 Gabe van der Zee, geb. Wonseradeel 18 aug. 1876, bierbrouwersknecht (1901), handelaar in boter en kaas (1927), † Wageningen 2 aug. 1927, zn. van Budde en Dieuwke Posthuma.
 4. Johanna Rothuizen, geb. Wageningen 15 mei 1876, † ald. 29 aug. 1877.
 5. Willem, volgt VIy.
 6. Jan, volgt VIz.
 7. Jacobje Rothuizen, geb. Wageningen 24 okt. 1882, † 17 maart 1962, begr. ald., tr. Wageningen 26 aug. 1904 Jacobus Stephanus Theodorus Janssen, geb. Wageningen 8 juni 1879, sigarenmaker (1904), † Wageningen 3 okt. 1955, zn. van Stephanus Theodorus en Helena Hoogstraten.
 8. Sophia Rothuizen, geb. Wageningen 6 nov. 1884, dienstbode (1909), † 17 jan. 1969, begr. Ede, tr. Wageningen 26 nov. 1909 Geurt van Espelo, geb. Wageningen 19 juni 1884, arbeider (1909), † 20 jan. 1969, begr. Ede, zn. van Jantje van Espelo.
 9. Roelof Rothuizen, geb. Wageningen 9 okt. 1886, † ald. 9 mei 1888.
 10. Roelof Rothuizen, geb. Wageningen 16 mei 1888, † ald. 23 aug. 1888.
 11. Roelofje Rothuizen, geb. Wageningen 1 jan. 1890, † ald. 9 jan. 1893.
 12. Roelofje Rothuijzen, geb. Wageningen 11 juli 1894, strijkster (1914), † Wageningen 7 maart 1950, tr. Wageningen 30 jan. 1914 Franciscus Johannes Assink, geb. Wageningen 22 nov. 1890, sigarensorteerder (1914), zn. van Jacobus en Geertruida Schepes.

Willem Rothuizen (VI-y) en Catharina Afina Emmerig met hun kinderen, circa 1926. (Collectie Jan Rothuizen)

VIy. Willem Rothuizen, geb. Wageningen 4 april 1878, sigarenmaker (1899), pluimveehandelaar (1927, 1939), koopman (1929), veehouder (1940), † Krommenie 8 maart 1958, tr. Krommenie 11 maart 1900 Catharina Afina Emmerig, geb. Krommenie 23 jan. 1880, zonder beroep (1940), † Krommenie 18 juni 1962, dr. van Pieter en Elisabeth Prook.
Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Pieter Rothuizen, geb. Krommenie 16 juni 1900, † ald. 24 april 1901.
 2. Roelof Pieter, volgt VIIi.
 3. Pieter Roelof Rothuizen, geb. Krommenie 11 mei 1904, fabrieksarbeider (1929), metselaar (1930), † 23 sept. 1974.
 4. Elisabeth Sophia Rothuizen, geb. Krommenie 19 juni 1906, † 13 april 1999, tr. Krommenie 8 juni 1929 Dirk van Harlingen, geb. Krommenie 2 nov. 1899, fabrieksarbeider (1929), † Wormerveer 27 april 1969, zn. van Lambertus en Aagje de Reus.
 5. Willem Rothuizen, geb. Krommenie 9 april 1908, † 20 maart 1972, tr. Krommenie 14 okt. 1939 Grietje Pals, geb. Emmen omstr. 1915, dr. van Roelof en Margje de Groote.
 6. Dirk Gerardus, volgt VIIj.
 7. Jannetje Geertruida Wilhelmina Rothuizen, geb. Krommenie 26 okt. 1910, † ald. 20 nov. 1910.
 8. Jan Cornelis Rothuizen, geb. Krommenie 3 nov. 1912, † 6 maart 1993.
 9. Jannetje Geertruida Wilhelmina Rothuizen, geb. Krommenie 1 dec. 1913, zonder beroep (1939), † febr. 2005, tr. Krommenie 21 sept. 1939 Maarten Pieter Klerk, geb. Westzaan omstr. 1915, schilder (1939), zn. van Willem en Neeltje Wezel.
 10. Catharina Afina Rothuizen, geb. Krommenie 9 sept. 1915, zonder beroep (1940), † 12 dec. 2003, tr. Krommenie 27 juli 1940 Simon Schilp, geb. Wormerveer omstr. 1912, fabrieksarbeider (1940), zn. van Gerrit en Jannette Focker.
 11. Cornelis Rothuizen, geb. Krommenie 26 maart 1917, † ald. 29 maart 1917.
 12. Cornelis Rothuizen, geb. Krommenie 13 sept. 1918, † 13 dec. 2002, tr. Jannetje Bout, geb. Bussum omstr. 1918, † Krommenie 2 okt. 1966, dr. van Jan en Harmpje Veerman.
 13. Bernardus Rothuizen, geb. Krommenie 2 aug. 1920, fabrieksarbeider, † Zaandam 24 jan. 2010, tr. Krommenie Martha Stam, geb. Wormerveer 29 okt. 1924, huisvrouw, † Wormerveer 7 okt. 1982, dr. van Baart en Saartje Luttik.
 14. Johan (Joop), volgt VIIk.

VIIi. Roelof Pieter Rothuizen, geb. Krommenie 21 mei 1902, betonwerker (1927), † Wormerveer 16 nov. 1968, tr. Wormerveer 21 sept. 1927 Neeltje Vulsma, geb. Zaandam 3 juli 1905, dr. van Thomas en Elisabeth Velthuijs.
Uit dit huwelijk:
Catharina Afina (Trien) Rothuizen, geb. Wormerveer 12 maart 1931, † Oostzaan 22 aug. 2019, tr. Herman Vijver, † vóór aug. 2019.

VIIj. Dirk Gerardus Rothuizen, geb. Krommenie 23 juni 1909, fabrieksarbeider (1930), † 1 april 1980, tr. Krommenie 18 jan. 1930 Maartje Stam, geb. Wormerveer 27 april 1910, zonder beroep (1930), † Wormerveer 1 febr. 1958, dr. van Jan en Grietje Pel.
Uit dit huwelijk:

 1. Gretha Gerarda Rothuizen, tr. 1e Roelof Bakker, zn. van Lammert en Lammigje Pals; tr. 2e Harm Schut.
 2. NN Rothuizen, geb. Wormerveer 23 juni 1934, † ald. 23 juni 1934.
 3. NN Rothuizen, geb. Wormerveer 9 jan. 1942, † ald. 9 jan. 1942.
 4. NN Rothuizen, geb. Wormerveer 1 okt. 1943, † ald. 1 okt. 1943.

VIIk. Johan (Joop) Rothuizen, geb. Krommenie 26 jan. 1922, † 25 nov. 2006, begr. ald., tr. Trijntje Middelveld, geb. 21 febr. 1926, † 16 okt. 2003, begr. Krommenie.
Uit dit huwelijk:
Anneke Rothuizen, geb. 23 jan. 1961, † 22 dec. 2003, begr. Krommenie.

VIz. Jan Rothuizen, geb. Wageningen 30 dec. 1879, sigarenmaker (1902, 1912, 1925), petroleumventer (1831), † Wageningen 14 maart 1953, tr. Wageningen 14 nov. 1902 Geertruida Hovestad, geb. Wageningen 24 nov. 1881, † ald. 22 nov. 1952, dr. van Jacobus en Catharina Pastoors.
Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1903, zonder beroep (1925), tr. Grave 17 okt. 1925 Antonius Caspar Lambertus Vos, geb. Grave omstr. 1901, koperslager (1925), dr. van Martinus Johannes en Adriana Maria Konings.
 2. Catharina Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1905, twijnster in eene kunstzijdefabriek (1931), tr. Wageningen 10 juni 1931Frederikus Johannes van Leur, geb. Wageningen omstr. 1904, arbeider in eene kunstzijdefabriek (1931), zn. van Hendrikus Wihelmus en Johanna Mientjes.
 3. Roelof Rothuizen, geb. omstr. 1907, meubelmaker (1931), tr. Wageningen 6 mei 1931 Hendrika Berdina Rosbach, geb. Arnhem omstr. 1910, arbeidster in eene kunstzijdefabriek (1931), dr. van Willem en Johanna Berdina Derksen.
 4. Jacobus Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1911, † ald. 18 mei 1912.
 5. Geertruida Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1914, dienstbode (1940), tr. Wageningen 7 mei 1940 Daniël Gerardus van Swaaij, geb. Wageningen omstr. 1916, timmerman (1940), zn. van Arnoldus en Theodora Hendrina Agelink.
 6. Jacoba Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1914, naaister (1939), tr. Wageningen 16 aug. 1939 Johannes Franciscus van Rijswijk, geb. Heteren omstr. 1913, papierfabrieksarbeider (1939), zn. van Theodorus Gijsbertus en Geertruida Maria Koenders.
 7. Jannetje Rothuizen, geb. Wageningen 19 sept. 1918, dienstbode (1941), tr. Wageningen 3 dec. 1941 Christiaan Limbach, geb. Renkum 3 sept. 1919, chauffeur (1941), zn. van Matthijs en Johanna Stiene Loenen.
  Vp. Willem Rothuizen, geb. Wageningen 19 jan. 1850, conducteur (1896), commissionair (1900, 1901), sigarenwinkelier (1929), portier (1905), winkelier (1930), † Arnhem 10 nov. 1930, tr. Arnhem 5 aug. 1896 Johanna Maria Faassen, geb. Doetinchem omstr. 1870, zonder beroep (1897), † Arnhem 28 sept. 1918, dr. van Hendrik Willem en Berendina Geertruida Jacoba Steemers.
  Uit dit huwelijk:
 8. Wilhelmina Sophia Maria (Willy) Rothuizen, geb. Arnhem 25 mei 1897, † ald. 23 nov. 1962.
 9. Berendina.Geertruida Jacoba Rothuizen, geb. Arnhem 1 nov. 1898, Geslachtsnaam gewijzigd in Roothuizen per 31 augustus 1974, tr. Arnhem 25 juni 1924 Johannes Hendrikus Antonius van Maanen, geb. Arnhem 19 jan. 1899, vertgenwoordiger (1924), koopman, zn. van Franciscus Johannes Andreus en Hermina Peters.
 10. Sophia Johanna Maria Rothuizen, geb. Arnhem 12 mei 1900, tr. Arnhem 16 juni 1926 Bernardus Hendrikus Johannes Lap, geb. Arnhem omstr. 1895, kantoorbediende (1926), zn. van Gijsbert en Hendtina Johanna Gerritsen.
 11. Willem Hendricus Cornelis, volgt VIaa.
 12. Hendricus Wilhelmus Franciscus, volgt VIab.
 13. Cornelis Johannes Rothuizen, geb. Arnhem 25 febr. 1905, † ald. 4 sept. 1905.
 14. Gerardus Antonius Josephus Rothuizen, geb. Arnhem omstr. 1907, koopman (1933), tr. Arnhem 30 aug. 1933 Hendrika Elisabeth Hendriks, geb. Arnhem omstr. 1910, dr. van Wilhelmus Johannes en Hendrica Janssen.
 15. Wouterus Gregorius Marie (Thees) Rothuizen, geb. Arnhem 18 juli 1908, kantoorbediende (1933), † vóór jan. 2010, tr. Th. W.M. (Dorie) Weenink, geb. Utrecht 22 sept. 1918, † Arnhem 19 jan. 2010, dr. van Jan en Mien Oostveen.

VIaa. Willem Hendricus Cornelis Rothuizen, geb. Arnhem 15 okt. 1901, bedrijfsleider (1934), tr. Arnhem 18 sept. 1929 Johanna Maria Hendrika van der Velden, geb. ’s-Hertogenbosch omstr. 1909, zonder beroep (1932), dr. van Franciscus Johannes en Petronella van den Bogaert.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wilhelmina Maria Rothuizen, † Arnhem 23 aug. 1932.
 2. Johanna Wilhelmina Maria Rothuizen, geb. Arnhem mei 1932, † ald. 24 aug. 1932.
 3. Maria Rothuizen, geb. mei 1934, † Arnhem 3 juni 1934.
 4. Antonius Gerardus Maria Rothuizen, geb. april 1945, † Terborg 4 mei 1945.

VIab. Hendricus Wilhelmus Franciscus Rothuizen, geb. Arnhem 23 juni 1903, † 1992, tr. 1e Anna Maria van der Meulen, geb. Leiden 13 dec. 1920, † Zutphen 17 mei 2008, dr. van Reinder en Jeanette Catharina Duyvendak; tr. 2e Arnhem 3 mei 1929 Hendrika Christina Westhoff, geb. Arnhem omstr. 1907, † Zutphen 4 nov. 1957, dr. van Johannes Frederikus en Aletta van den Heuvel.
Uit het eerste huwelijk:

 1. W. Rothuizen.
 2. H. Rothuizen.
  Vq. Johannes Rothuizen, geb. Wageningen 22 juni 1852, arbeider (1874, 1894, 1905, 1911), † Wageningen 31 mei 1911, tr. Wageningen 6 maart 1874 Christina Grele, geb. Wageningen 7 sept. 1849, naaister (1874), † Wageningen 9 juni 1936, dr. van Johannes Marinus en Grada Kok.
  Uit dit huwelijk:
 3. Johanna Maria Rothuizen, geb. Wageningen 13 juli 1874, † ald. 11 dec. 1949, tr. Wageningen 11 juni 1897 Christiaan Ruisch, geb. Valburg 21 febr. 1874, arbeider (1897), steenfabrieksarbeider (1926), † Wageningen 19 sept. 1926, zn. van Willem en Christina de Graas.
 4. Willem, volgt VIac.
 5. Grada Wilhelmina Rothuizen, geb. Wageningen 4 dec. 1878, † ald. 27 aug. 1894.
 6. Wilhelmina Christina Rothuizen, geb. Wageningen 28 okt. 1881, tr. Wageningen 5 juni 1903 Hubertus Antonius Jacobs (Vf,1).
 7. Elisabeth Rothuizen, geb. Wageningen 4 juni 1884, † 2 juli 1972, begr. ald., tr. Wageningen 9 juni 1905 Leendert Koopman, geb. Wageningen 17 juli 1879, † 5 dec. 1964, begr. ald., zn. van Leendert en Catharina Wessels.
 8. Johannes, volgt VIad.
 9. Christina Rothuizen, geb. Wageningen 13 april 1890, † ald. 15 mei 1960, tr. Wageningen 7 april 1911 Hendrikus Folmer, geb. Wageningen omstr. 1888, arbeider, zn. van Hendrikus en Derkje Onderstal.

VIac. Willem Rothuizen, geb. Wageningen 24 dec. 1876, arbeider (1900), steenfabrieksarbeider (1928), grondwerker (1941), tr. Wageningen 24 aug. 1900 Elisabeth Mulder, geb. Heteren omstr. 1877, zonder beroep (1928, 1941), † Wageningen 3 jan. 1947, dr. van Willem en Elisabeth Lourens.
Uit dit huwelijk:

 1. Gradus Wilhelmus, volgt VII-l.
 2. Wilhelmus Rothuizen, geb. Wageningen 7 mei 1902.
 3. Johannes Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1904, † ald. 5 april 1907.
 4. Elisabeth Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1905, tr. Rhenen 14 mei 1924 Teunis van Capelleveen, geb. Rhenen 5 maart 1901, zn. van Teunis en Gezina Groeneveld.
 5. Johannes, volgt VIIm.
 6. Christina Rothuizen, geb. Wageningen 17 sept. 1908, zonder beroep (1932), tr. Wageningen 30 sept. 1932 Peter van den Brink, geb. Rhenen 17 sept. 1904, chauffeur (1943), † Wageningen 7 april 1943, zn. van Dirk en Selia van der Pest.
 7. Peter Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1909, los arbeider (1932), tr. Wageningen 16 maart 1932 Hendrika Willemina Rozenboom, geb. Wageningen omstr. 1913, zonder beroep (1932), dr. van Tijmen en Willemina Kuiper.
 8. Johanna Christina Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1912, dienstbode (1934), tr. Wageningen 23 nov. 1934 Roelof Hendrik Janssen, geb. Doorwerth omstr. 1907, papierfabrieksarbeider (1934), zn. van Berend Jan en Janna Jansen.
 9. Bartus Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1914, steenfabriekarbeider (1941), tr. Wageningen 19 sept. 1941 Conelia van der Hagen, geb. Wageningen omstr. 1922, dagdienstbode (1941), dr. van Pieter en Catharina Hovestad.
 10. Antonia Rothuizen, geb. Wageningen 21 maart 1915, werkster (1938), dienstbode, † Amsterdam 29 sept. 1980, tr. Amsterdam 4 febr. 1942 Christiaan Johan Hendrik Bijvoet, geb. Amsterdam 22 april 1912.
 11. Hendricus Johannes Rothuizen, geb. Wageningen 6 aug. 1916, arbeider papierfabriek (1936), voeger (1941), tr. Renkum 19 juli 1941 Willemina Hogeweij, geb. Oosterbeek omstr. 1921, fabrieksarbeidster (1941), dr. van Jan en Petronella van Alfen.
 12. Christiaan Rothuizen, geb. 14 sept. 1918, † 16 juli 2003, begr. Linschoten, tr. Wageningen 28 nov. 1941 Adriana Everdina de Vogel, geb. 29 dec. 1919, † Gouda 27 maart 2006, begr. Linschoten, dr. van Gerrit en Cornelia Blonk.
 13. Cornelia Rothuizen, geb. Wageningen omstr. 1920, dienstbode (1938), tr. Wageningen 11 nov. 1938 Johannes Lambertus Engelaar, geb. Nijmegen omstr. 1914, bouwvakarbeider (1938), zn. van Adrianus Hubertus en Antonia Alberdina van der Loo.
 14. Maria Wilhelmina Rothuizen, geb. Wageningen 2 nov. 1921, † ald. 6 nov. 1921.

VII-l. Gradus Wilhelmus Rothuizen, geb. Wageningen 24 nov. 1900, steenfabrieksarbeider (1928), tr. Wageningen 23 maart 1928 Johanna Cornelia van den Oosterkamp, geb. omstr. 1905, arbeidster in eene kunstzijdefabriek (1928), dr. van Hendrik en Cornelia Silfhout.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Rothuizen, † Wageningen 20 juni 1929.

VIIm. Johannes Rothuizen, geb. Wageningen 16 juni 1907, steenovenarbeider (1930), koopman, † Amsterdam 12 april 1995, tr. Amsterdam 5 april 1933 Carolina Polko, geb. Akersloot 10 april 1910, † Amsterdam 29 aug. 1958.
Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Rothuizen, † 29 jan. 1940.
 2. Willem Bernard Rothuizen, geb. nov. 1930, † Wageningen 4 jan. 1931.
 3. Wilhelmus Rothuizen, geb. Amsterdam 18 april 1937, † ald. 22 mei 1999.
 4. Johannes Rothuizen, geb. Amsterdam 19 mei 1945, † ald. 21 juni 1954.
 5. Maria Carolina Johanna Rothuizen, geb. Amsterdam 17 mei 1947, † 11 okt. 1985, begr. ald. 15 okt. 1985.

VIad. Johannes Rothuizen, geb. Wageningen 8 april 1887, arbeider (1909), groentenhandelaar (1933), † Renkum 1 aug. 1969, tr. Wageningen 24 sept. 1909 Cornelia van Setten, geb. Opheusden 8 mei 1889, dienstbode (1909), zonder beroep (1933), † Renkum 20 sept. 1970, dr. van Gerrit en Wendelina Hendriks.
Uit dit huwelijk:
Grada Rothuizen, geb. Opheusden 8 dec. 1909, dienstbode, tr. Renkum 24 aug. 1933 Andreas Hubert Theodoor Schmitz, geb. omstr. 1906, timmerman (1933), zn. van Jacobus en Johanna Helena Souwer.

Vr. Johanna Rothuizen, geb. Wageningen 2 juli 1857, dienstbode (1880, 1886), † Wageningen 28 jan. 1923, tr. Wageningen 21 mei 1886 Pieter Johannes Jacobus Sierie, geb. Wageningen 19 nov. 1852, arbeider (1886), metselaar (1927), † Venray 6 nov. 1927, zn. van Gradus en Anna Maria Kok.
Haar dochter:
Willemina Rothuizen, geb. Wageningen 29 nov. 1880, † ald. 7 april 1881.