Een geslacht Schoncken / Schonkeren uit Roermond

Laatst gewijzigd 23 oktober 2022

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Henricus Schoncken, tr. 1e Roermond 9 febr. 1640 Joanna Witmackers; tr. 2e Roermond 27 jan. 1660 Catharina Jansen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Joannes Schoncken, ged. Roermond 13 april 1641.
 2. Joannes Schoncken, ged. Roermond 28 jan. 1643.
 3. Mathildis Schoncken, ged. 18 aug. 1644.
 4. Catharina Schoncken, ged. Roermond 29 nov. 1646.
 5. Joannes Schoncken, ged. Roermond 31 okt. 1649.
 6. Frederica Schoncken, ged. Roermond 13 mei 1657.
  Uit het tweede huwelijk:
 7. Joannes Schoncken, ged. Roermond 7 nov. 1660.
 8. Arnoldus, volgt IIa.
 9. Anna Schoncken, ged. Roermond 4 sept. 1664.
 10. Godefridus, volgt IIb.
 11. Joanna Schoncken, ged. Roermond 2 april 1670.
 12. Wilhelmus Schonckeren, ged. Roermond 19 sept. 1671.

IIa. Arnoldus Schoncken, ged. Roermond 5 febr. 1662, tr. Maria Catharina Cronen.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schonkeren, ged. Roermond 18 jan. 1691.
 2. Michael Henricus Schonkeren, ged. Roermond 25 nov. 1692.
 3. Everardus Schonckeren, ged. Roermond 12 april 1695.
 4. Reinerus Schonckeren, ged. Roermond 2 febr. 1697.
 5. Maria Magdalena Schonckeren, ged. Roermond 23 juli 1699.
 6. Mathias Schonckeren, ged. Roermond 25 febr. 1704.
 7. Egbertus, volgt III.
 8. Maria Elisabeth Schonckeren, ged. Roermond 2 dec. 1708.
 9. Nicolaus Schonckerangh, ged. Roermond 14 dec. 1712, begr. ald. 13 maart 1758.

IIb. Godefridus Gerardus, ged. Roermond 7 febr. 1667, tr. Roermond 19 maart 1703 Anna Catharina Vincken.
Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Schonckeren, ged. Roermond 26 maart 1704.
 2. Joannes Florinus Schonckeren, ged. Roermond 7 juli 1705.
 3. Anna Christina Schonckeren, ged. Roermond 24 juli 1707, begr. ald. 15 okt. 1793, tr. Roermond 24 sept. 1730 Joannes Baptista Herwegh, † vóór febr. 1760.
 4. Jacobus Schonckeren, ged. Roermond 21 sept. 1710.
 5. Michael Schonckeren, ged. Roermond 8 jan. 1713.
 6. Maria Agnes Schonckeren, ged. Roermond 15 dec. 1714.
 7. Maria Ursula Schonckeren, ged. Roermond 21 okt. 1718.
 8. Henricus Josephus Schonckeren, ged. 28 febr. 1720.
 9. Maria Margaretha Schonckeren, ged. Roermond 1 febr. 1723.

III. Egbertus Schonckeren, ged. Roermond 28 febr. 1706, soldaat in het regiment van Colonel Smissaert (1730), otr. 1e Deventer 9 okt. 1728 Cathrina Hartmans, ovl. Deventer 30 nov 1728 tr. 2e Deventer 30 april 1730 Henrica Maggera (Magra, Machara), begr. Deventer 26 maart 1734 wed. van Pieter Rotteveen; tr. 3e Deventer 17 april 1735 Maria Martha Kules (Kuelis, Culus, Culis).
Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Catharina Schonkeren, ged. Deventer 7 maart 1731.
 2. Thomas Laurentius, volgt IVa.
 3. Joannes Joseph Schonkeren, ged. Deventer 28 febr. 1734.
  Uit het tweede huwelijk:
 4. Anna Catharina Schonk, ged. Deventer 19 maart 1736, tr. Roermond 26 dec. 1761 Rogerus Gencien.
 5. Antonius Joannes Schonkeren, ged. Deventer 2 nov. 1737.
 6. Reinerus, volgt IVb.
 7. Arnoldus Schonk, ged. Deventer 11 nov. 1740.
 8. Aleidis Schonkeren, ged. Deventer 23 maart 1742.
 9. Anna Maria Benedicta Schonckeren, ged. Roermond 29 okt. 1744.
 10. Anna Maria Catharina Sophia Schonckeren, ged. Roermond 1 mei 1746.

IVa. Thomas Laurentius Schonkeren, ged. Deventer 1732, grenadier in het regiment van den heer generaal baron Van Aylva (1756), soldaat van Deventer (1759), tr. Breda 20 juni 1756 Cornelia Vermunt, ged. Leur 30 april 1733, dr. van Bartholomeus Adriaen en Elizabeta Cornelis Hermans.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Egbertus, zeer waarschijnlijk is dit een en dezelfde persoon als Gerhardus (bij zijn huwelijk) en Gerhardus Thomas (bij de doop van zijn kinderen), volgt Va.
 2. Thomas, volgt Vb.
 3. Bartholomeus Thomas, volgt Vc.
 4. Hendrika Schonkeren (Schonck), geb. Etten omstr. 1765, zonder beroep (1836, 1838), † Rijsbergen 30 april 1838, tr. Rijsbergen 13 juli 1800 Antonie Hollen, ged. Zundert 28 mei 1771, schoenmaker (1836), † Rijsbergen 13 juni 1836, zn. van Pieter en Catharina Cornelius de Jong.
 5. Cornelius Schonkeren, ged. Etten-Leur 28 jan. 1770.

IVb. Reinerus Schonckeren, ged. Deventer 23 febr. 1739, knopenmaker, tr. Roermond 17 aug. 1766 Maria Elisabeth Fabry, geb. omstr. 1734.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Lambertus, volgt Vd.
 2. Petrus Henricus Schonckeren, ged. Roermond 14 aug. 1769.
 3. Maria Antonia Schonckeren, ged. Roermond 26 sept. 1770.
 4. Maria Josepha Schonckeren, ged. Roermond 6 okt. 1771, begr. ald. 15 okt. 1771.
 5. Maria Catharina Schonckeren, ged. Roermond 13 nov. 1772, † ald. febr. 1858.
 6. Joanna Schonckeren, ged. Roermond 17 dec. 1773, begr. ald. 13 maart 1775.
 7. Catharina Elisabetha Schonckeren, ged. Roermond 17 maart 1775, begr. ald. 19 dec. 1778.
 8. Anna Ida Schonckeren, ged. Roermond 26 juli 1777.

Va. Gerardus Thomas Schonkeren (Schonck),ged. (Gerhardus Egbertus) Breda 21 febr. 1757, canonier in de compagnie van den heer capitein Althuysen in guarnisoen te Maastrigt (1787), tr. Breda 18 maart 1787 Johanna Maes, geb. Princenhage 26 dec. 1756, dagloonster (1816), zonder beroep (1824), † Breda 12 maart 1824, dr. van Henricus en Hendrina van de Laar.
Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Schonck, geb. Etten 21 juni 1789, gepasporteerd militair (1817), dagloner (1817, 1852), † Breda 16 okt. 1852, tr. Breda 23 nov. 1817 Cornelia Poels, geb. Nieuw Gastel 1 juni 1778, particuliere (1817), zonder beroep (1855), † Breda 7 mei 1855, dr. van Mattheus en Catharina Fermaet.
 2. Thomas, volgt VIa.

Vb. Thomas Schoncker (Schonkeren, Schonk), ged. Breda 22 febr. 1759, arbeider (1837), † Rijsbergen 10 jan. 1803, tr. Anna Maria Brouwers, geb. Zierikzee omstr. 1752, zonder beroep (1837), † Rijsbergen 13 juni 1837.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabetha Schonck, ged. Rijsbergen 14 febr. 1793.
 2. Josepha Schonck, ged. Rijsbergen 14 febr. 1793.
 3. Cornelia Schonkeren, ged. Rijsbergen 15 juni 1797, zonder beroep (1857), † Rijsbergen 14 sept. 1857.

Vc. Bartholomeus Thomas Schonkeren, ged. Nijmegen 22 nov. 1761, schoenmaker (1822, 23, 28, 35, 39), particulier (1841), zonder beroep (1845), † Breda 18 april 1845, tr. Etten-Leur 6 mei 1792 Cornelia Theodori de Vet, ged. Oudenbosch 19 nov. 1759, zonder beroep (1823, 26), † Etten-Leur 12 juni 1826, dr. van Theodorus de Vet(h) en Maria Jongeneelen (Jongenele).
Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Schonkeren, ged. Leur 3 maart 1793.
 2. Theodorus, volgt VIb.
 3. Gerardus (Geert), volgt VIc.
 4. Johannes, volgt VId.

Vd. Joannes Lambertus Schoncken, ged. Roermond 16 sept. 1767, tr. Maria Elisabeth Konings.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Schonkeren, † Venlo dec. 1827, tr. Venlo 21 juni 1823 Joseph Mathijs Smeets, † Venlo nov. 1871, zn. van Mathijs en Gertrudis Schampers.
 2. Maria Francisca Schonckeren, geb. Roermond 3 okt. 1801, † Weert 8 nov. 1869, tr. Weert 12 juli 1828 Andreas Teunissen, zn. van Antoon en Cornelia Knoups.
 3. Willem Bernard, volgt VIe.
 4. Anna Catharina Schonckeren, geb. Roermond 1 maart 1805, † Antwerpen (België) 26 dec. 1879, tr. Carolus van der Elst.
 5. Antonius Hubertus Schoncken, ged. Roermond 26 april 1807, † ald. 17 aug. 1808.
 6. Mathias Hubert Schonckeren, geb. Roermond 28 febr. 1809, † ald. 6 maart 1809.
 7. Jean Hubert Schonckeren, geb. Roermond 28 okt. 1811.

VIa. Thomas Schonk, geb. Etten 7 dec. 1790, kuipersknecht (1820), kuiper (1823, 29, 39), † Breda 31 dec. 1856, tr. Breda 11 febr. 1816 Elisabeth Broeders, geb. Geertruidenberg 24 okt. 1786, mutsewaster (1816), † Breda 8 sept 1853, dr. van Johannes en Dymphna Hubertus van Doremale.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus, volgt VIIa.
 2. Dimphina Schonk, geb. Breda 16 april 1820, dienstbode (1885), † 25 maart 1885.
 3. Cornelia Johanna Schonk, geb. Breda 23 juli 1823, mutsenwaschster (1860), zonder beroep (1866, 1890), † Breda 1 juni 1890, tr. Breda 14 nov. 1866 Simon Roomer, geb. Breda 7 febr. 1831, spoorwegbeamte (1866), † vóór juni 1890, zn. van Simon en Cornelia Cecilia van der Waarden (Waeren).
 4. Johannes, volgt VIIb.
 5. Elisabeth Schonk, geb. Breda 24 juni 1828, † ald. 16 jan. 1851.
 6. Thomas Schonk, geb. Breda 29 mei 1832, † ald. 15 juni 1832.

VIb. Theodorus Schonkeren, ged. Leur 15 april 1795, schoenmaker (1823, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 52, 66, 67, 70), zonder beroep (1874), † Etten-Leur 6 nov. 1874, tr. 1e Etten-Leur 26 okt. 1823 Antonia Hendrickx, ged. Etten 23 maart 1793, dienstmeid (1823), zonder beroep (1829, 33, 34), † Etten-Leur 6 aug. 1834, dr. van Willem Adriaanse en Adriana Antonisse van de Riet; tr. 2e Etten-Leur 15 jan. 1835 Petronella Francisca Baerken, ged. Zaltbommel 19 febr. 1804, dienstmeid (1835), zonder beroep (1841), † Etten-Leur 27 jan. 1841, dr. van Hendrikus Arnoldus en Maria Langneau; tr. 3e Etten-Leur 26 sept. 1841 Joanna Kermans (Karremans), ged. Zundert 10 okt. 1809, dienstmeid (1841), zonder beroep (1842, 44, 48, 49, 94), † Etten-Leur 14 juni 1894, dr. van Jacobus Kermans en Adriana van Aert.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriana Schonkeren, geb. Leur 18 juni 1824, † Etten-Leur 10 okt. 1834.
 2. Bartholomeus, volgt VIIc.
 3. Willem Cornelis Schonkeren, geb. Leur 15 juni 1827, † Etten-Leur 14 okt. 1828.
 4. Cornelia Schonkeren, geb. Etten-Leur 4 okt. 1828, † ald. 13 febr. 1829.
 5. Cornelia Schonkeren, geb. Etten-Leur 26 dec. 1829, zonder beroep (1852, 64, 67, 1909), † Oudenbosch 2 nov. 1909, tr. 1e Etten-Leur 22 nov. 1852 Henrikus Adan, geb. Oudenbosch 15 febr. 1830, kleermaker (1852, 64), † Oudenbosch 12 juli 1864, zn. van Henrikus en Maria van den Dries; tr. 2e Oudenbosch 4 aug. 1867 Pieter Stoop, geb. Oudenbosch 9 juni 1836, timmerman (1867), † Oudenbosch 1 okt. 1867, zn. van Egidius en Cornelia van Oosterhout.
 6. Willemijna Schonkeren, geb. Etten-Leur 24 juni 1832, † ald. 8 febr. 1833.
 7. Willem Schonkeren, geb. Etten-Leur 11 aug. 1833, † ald. 26 nov. 1833.
 8. Antonie Schonkeren, geb. Etten-Leur 5 aug. 1834, † ald. 7 aug. 1834.
  Uit het tweede huwelijk:
 9. NN Schonkeren, † Etten-Leur 22 jan. 1841.
  Uit het derde huwelijk:
 10. Antonia Schonkeren, geb. Etten-Leur 22 aug. 1842, dienstmeid (1866), † Breda 6 maart 1934, tr. 1e Breda 20 juni 1866 Jacobus Josephus van Steenoven, geb. omstr. 1827, timmerman (1866), zn. van Petrus en Cornelia Schoenmakers; tr. 2e Breda 7 aug. 1867 Cornelis van Elewout, geb. Klundert 19 okt. 1837, wagenmaker, † 21 nov. 1923, zn. van Cornelius en Adriana Korst.
 11. Jacobus Schonkeren, geb. Etten-Leur 2 nov. 1844, broodbakkersleerling (1865), bakker (1870) broodbakker (1880, 90, 1900, 10), zonder beroep (1937), † Etten-Leur 24 dec. 1937.
 12. NN Schonkeren, geb. Etten-Leur 23 juni 1848, † ald. 23 juni 1848.
 13. Adriana Schonkeren, geb. Etten-Leur 14 nov. 1849, naaister (1870), zonder beroep (1880, 90, 1922), † Etten-Leur 5 maart 1922.

De molen “de Hoop” werd in 1836 gebouwd in opdracht van Adriaan Quiryn Beljaars uit Hoge Zwaluwe; deze molen is van het zogenaamde korenbergtype: een korenmolen die op een verhoging werd gebouwd om meer wind te vangen. De eerste molenaar was Gerardus Schonkeren (VI-c), schoonzoon van Beljaars. Hij werd als pachter opgevolgd door Jacobus Johannes Michel, die met zijn dochter Cornelia Adriana Schonkeren (VIc-5) was gehuwd. In de tweede wereldoorlog werd de molen zwaar beschadigd, maar in 1976 geheel gerestaureerd. (Collectie Regionaal Archief Tilburg)

VIc. Gerardus (Geert) Schonkeren, ged. Leur 26 okt. 1797, koornmolenaar (1828), molenaar (1826, 33, 35, 38), korenmolenaar, moutmolenaar, † Oosterhout 8 sept. 1877, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 24 juni 1828 Hendrica Adriana Beljaars, ged. Helmond 25 juni 1802, particuliere (1828), † Oosterhout 29 maart 1844, dr. van Adriaan en Helena de Louwere.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Schonkeren, geb. Lage Zwaluwe 27 april 1829, † Breda 28 jan. 1833.
 2. Helena Schonkeren, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 juli 1831, zonder beroep (1865), † Oosterhout 12 sept. 1865.
 3. Cornelia Adriana Schonkeren, geb. Breda 7 nov. 1833, † ald. 17 sept. 1834.
 4. Allegonda Schonkeren, geb. Breda 10 juli 1835, † Oosterhout 9 febr. 1837.
 5. Cornelia Adriana Schonkeren, geb. Oosterhout 18 febr. 1838, zonder beroep (1870), † Oosterhout 31 okt. 1897, tr. Oosterhout 27 okt. 1870 Jacobus Johannes Michel, geb. Princenhage 25 dec. 1833, zn. van Johannes Baptist en Carolina Roels; hij hertr. Oosterhout 5 juni 1902 Jacoba Elisabeth Keulemans.
 6. Adriaan Schonkeren, geb. Oosterhout 23 nov. 1839, † ald. 16 febr. 1842.
 7. Hendrika Schonkeren, geb. Oosterhout 14 jan. 1842, † ald. 17 sept. 1842.

VId. Johannes Schonkeren, ged. Leur 30 sept. 1800, timmerman (1829, 38, 44, 45, 46, 47), † Breda 16 okt. 1883, tr. Breda 27 nov. 1835 Cornelia van Opstal, geb. Breda 12 dec. 1810, zonder beroep (1838), † Breda 10 mei 1873, dr. van Johannes en Cornelia van den Ouwlant (Ouweland).
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes (Jan), volgt VIId.
 2. Johanna Schonkeren, geb. Breda 28 dec. 1838, † ald. 12 okt. 1839.
 3. Cornelia Petronella (Kee) Schonkeren, geb. Breda 8 nov. 1840, naaister, dienstbode (1863), dienstmeid te Zevenbergen (1863), † Breda 6 maart 1922.
 4. Gerardus Schonkeren, geb. Breda 13 febr. 1843, † ald. 23 sept. 1846.

VIe. Willem Bernard Schonckeren, ged. Roermond 20 okt. 1803, metselaar (1845), zonder beroep (1884), † Weert 23 okt. 1884, tr. 1e Weert 25 april 1835 Maria Aldegondis Hubertina Vlemmens, dr. van Jan Gerard en Aldegondus Lampers; tr. 2e Weert 27 jan. 1845 Maria Nien, geb. Weert 9 maart 1801, dienstmeid (1845), † Weert 17 mei 1876, dr. van Godfried en Gertrudis Moonen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerardus Mathias Lambertus, volgt VIIe.
 2. Gerardus Hubertus Schonckeren, geb. Weert mei 1840, † ald. 17 nov. 1864.
 3. Joannes Hubertus Schonckeren, geb. Weert dec. 1842.

VIIa. Gerardus Schonck, geb. Breda 15 nov. 1816, kuiper (1846, 1878, 1891), slijter in dranken, † Breda 14 jan. 1895, tr. Breda 4 mei 1846 Appolonia Gelens, geb. Zevenbergen 8 sept. 1819, dienstmeid (1846), zonder beroep (1878, 1891), dr. van Johannis (Jan) en Anna Cornelia van Santvliet.
Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Gerardus, volgt VIIIa.
 2. Johannes Hendrikus Schonck, geb. Breda 18 sept. 1849, † ald. 9 jan. 1851.
 3. Anna Cornelia Dimphna Schonck, geb. Breda 19 mei 1852, zonder beroep (1878), † Breda 23 april 1935, tr. Breda 13 nov. 1878 Gijsbertus van der Sande, geb. Breda 14 dec. 1851, metselaar (1878), zn. van Hendrik van der Zanden en Catharina Schrauwen.
 4. Johannes Lambertus Schonck, geb. Breda 10 juni 1858, † ald. 13 sept. 1858.
 5. Gerardus Johannes Schonck, geb. Breda 26 juli 1860, † ald. 27 febr. 1861.
 6. Elisabeth Johanna Schonck, geb. Breda 23 aug. 1862, zonder beroep (1895), † Breda 21 nov. 1938, tr. Breda 19 aug. 1895 Aloysius Antonius Bongenaar, geb. Breda 13 april 1862, behanger (1895), zn. van Johannes Isaias en Johanna Maria Apollonia Langenbergh.

VIIb. Johannes Schonk, geb. Breda 13 febr. 1826, kuiper (1856, 1859), † Breda 24 febr. 1874, tr. Breda 27 juni 1859 Johanna Maria Roomer, geb. Breda 24 maart 1826, zonder beroep (1859), dr. van Simon en Cornelia Cecilia van der Waarden (Waeren).
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Schonk, geb. Breda 5 aug. 1855.
 2. Elisabeth Cornelia Schonk, geb. Breda 8 nov. 1859.
 3. Carolina Anna Schonk, geb. Breda 1 april 1862, zonder beroep (1890), † Breda 25 mei 1890.

VIIc. Bartholomeus Schonkeren, geb. Leur 17 sept. 1825, molenaarsknecht (1850), winkelier (1851), grutter (1857, 1858), tr. 1e Joanna van de Ven, geb. Woensel 1 nov. 1829, † Antwerpen (België) 22 febr. 1873, dr. van Jan en Elisabeth van den Boomen; tr. 2e Oosterhout 22 aug. 1850 Helena van de Ven, geb. Woensel 21 sept. 1819, zonder beroep (1850, 1857), † Oosterhout 1 april 1864, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Theodorus Schonkeren, geb. Oosterhout 1 juni 1851, † ald. 6 maart 1853.
 2. Johannes Schonkeren, geb. Oosterhout 13 nov. 1852, † ald. 14 juni 1855.
 3. Antonia Schonkeren, geb. Oosterhout 30 maart 1854.
 4. Johannes Schonkeren, geb. Oosterhout 8 april 1857, † ald. 27 april 1858.
 5. Elisabeth Schonkeren, geb. Oosterhout 9 juni 1858, tr. Norbertus van den Bergh.
 6. Theodora Schonkeren, geb. Oosterhout 3 april 1860.
 7. Petrus, volgt VIIIb.


Foto omstreeks 1894 in de tuin achter Beijerd 59 in Breda. Op de foto zitten zus en broer Kee Schonkeren (VId-3) en Jan Schonkeren (VII-d) die voor de tweede maal weduwnaar was. Achter hen staan zijn dochters: Kee Schonkeren (VIId-1) uit het eerste huwelijk, Dien Schonkeren (VIId-5) en Jans Schonkeren (VIId-2) uit het tweede huwelijk. (Eigen collectie)

VIId. Johannes (Jan) Schonkeren, geb. Breda 28 sept. 1836, hovenier (1873, 1895, 1902), † Breda 27 jan. 1907, tr. 1e Breda 11 okt. 1871 Elisabeth Bakx, geb. Breda 5 okt. 1841, zonder beroep (1872), † Breda 18 aug. 1872, dr. van Wilhelmus en Cornelia van Diessen; tr. 2e Breda 23 april 1873 Adriana Roes, geb. Princenhage 24 mei 1847, zonder beroep (1873), † Breda 7 okt. 1883, dr. van Henricus en Joanna Huijbregts.
Uit het eerste huwelijk:

Foto op 24 mei 1939 van Cornelia Schonkeren (VIId-I) en Adrianus-Snijders
(Eigen collectie)
 1. Cornelia Petronella (Kee) Schonkeren, geb. Breda 2 aug. 1872, zonder beroep (1895, 1902, 30, 46), † Breda 10 juli 1946, tr. Breda 4 nov. 1895 Adrianus Johannes (Janus) Snijders, geb. Breda 27 juni 1871, hovenier (1895, 1902, 30), zonder beroep (1944), † Breda 6 nov. 1944, zn. van Franciscus en Wilhelmina Kerremans.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Johanna Maria (Jans) Schonkeren, geb. Breda 3 febr. 1874, zonder beroep (1895), † Breda 13 april 1928, tr. Breda 18 april 1895 Joannes de Bruijn, geb. Zundert 20 febr. 1863, hovenier (1895), † Breda 6 aug. 1928, zn. van Adriaan en Cornelia Backx.
 3. Johannes Henricus Schonkeren, geb. Breda 6 nov. 1875, † ald. 10 juli 1878.
 4. Henricus Lambertus Schonkeren, geb. Breda 31 maart 1878, † ald. 25 juli 1878.
 5. Goverdina Petronella (Dien) Schonkeren, geb. Breda 8 mei 1879, dienstbode (1900), zonder beroep (1902), † Breda 25 april 1938, tr. Princenhage 2 jan. 1902 Johannes Gerardus (Gradus) de Rooij, geb. Princenhage 21 febr. 1874, smid (1902), † Breda 25 dec. 1940, zn. van Johannes en Maria Melisse.
 6. Petronella Sophia Schonkeren, geb. Breda 9 april 1881, † ald. 14 juli 1882.
 7. Elisabeth Schonkeren, geb. Breda 5 mei 1882, † ald. 4 dec. 1884.
 8. NN Schonkeren, geb. Breda 7 okt. 1883, † ald. 7 okt. 1883.

VIIe. Gerardus Mathias Lambertus Schonckeren, geb. Weert 13 juni 1837, tr. Weert 12 april 1860 Catharina Elisabeth Jansen, geb. Weert 14 jan. 1828, dr. van Petrus en Maria Josefa Modave.
Uit dit huwelijk:

 1. Bernard Joseph Schonckeren, geb. Weert 1 april 1861.
 2. Maria Aldegonda Schonckeren, geb. Weert 24 maart 1862.
 3. Anna Maria Theresia Schonckeren, geb. Weert 16 nov. 1863.
 4. Aldegondis Elisabeth Schonckeren, geb. Weert 25 aug. 1865, tr. Weert 13 sept. 1897 Petrus Hubertus Kiggen, zn. van Petrus Johannes en Maria Helena Knapen.
 5. Antonius Josephus Schonckeren, geb. Weert 24 maart 1867.
 6. Franciscus Gerardus Schonckeren, geb. Weert 15 april 1869.

VIIIa. Thomas Gerardus Schonck, geb. Breda 22 jan. 1847, kuiper (1891, 1893), winkelier (1901), koopman (1905), † Breda 20 jan. 1922, tr. Breda 5 nov. 1891 Maria Gijsberdina Roosen, geb. Terheijden 6 sept. 1868, zonder beroep (1891, 1925), † Breda 25 febr. 1953, dr. van Johannes Carolus Henricus en Petronella Gijsberdina Flipsen.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Antonius Maria, volgt IXa.
 2. Johannes Thomas, geb. Breda 29 nov. 1894, boekhouder (1922), gemeenteambtenaar (1925), ambtenaar zuivelbond; inspecteur van den Brabantsen Zuivelbond (1931), † 19 maart 1980, tr. Ginneken en Bavel 12 sept. 1922 Anna Francisca Antoinetta van Osch, geb. ’s-Hertogenbosch 2 maart 1899, zonder beroep (1922), dr. van Simon Johannes Henricus en Petronella Adriana van Oekel.
 3. Alouisius Gerardus Schonk, geb. Breda 13 april 1896, zonder beroep (1917), † Venray 9 sept. 1917.
 4. Gijsberdina Apolonia Maria Schonck, geb. Breda 9 juli 1897, zonder beroep (1925), † Utrecht 10 juli 1938, begr. Breda, tr. Breda 28 mei 1925 Petrus Cornelis Adrianus Hubertus Heijmans, geb. Breda 30 sept. 1895, candidaat-notaris (1925), notaris (1950), † Breda 22 jan. 1950, zn. van Antonius Jacobus Adrianus en Anna Maria Rogmans en echtg. van Carolina Josine Maria (Carla) Bos.
 5. Gijsbertus Wilhelmus Maria Schonck, geb. Breda 1 mei 1899, candidaat-notaris (1929), notaris, † Breda 12 sept. 1986, tr. Breda 11 juli 1929 Johanna Theresia Margaretha Maria Legein, geb. Teteringen 11 okt. 1905, zonder beroep (1929), † 30 maart 1993, begr. Breda, dr. van Petrus Jacobus en Antonia Regina Broeren.
 6. Maria Apolonia Gijsberdina (Rie) Schonck, geb. Breda 19 okt. 1901, zonder beroep (1934), tr. Breda 29 maart 1934 Antonius Johannes Josephus Maria Ackermans, geb. Gorinchem 13 juli 1897, leeraar middelbaar onderwijs (1934), zn. van Stanislaus Hendrikus Maria en Geertruida Henrica Johanna Maria Huijsmans.
 7. Franciscus Thomas Gerardus (Frans), geb. Breda 12 april 1905, aannemer (1929), † Breda 19 april 1983, tr. 1e Elisabeth Cornelia Maria (Bep) van Oosterhout; tr. 2e Breda 22 nov. 1935 (door echtsch. ontbonden ald. 15 sept. 1936) Margaretha Hendrika Cornelia van der Made, geb. Dordrecht 11 sept. 1907, zonder beroep (1935), dr. van Cornelis Lambertus en Maria Hendrika Leenders.

VIIIb. Petrus Schonkeren, geb. Oosterhout 5 mei 1862, tr. Antwerpen (België) 3 april 1884 N.N. NN.
Uit dit huwelijk:

 1. Bartholomeus Schonkeren, geb. Antwerpen (België) 27 jan. 1885.
 2. Jan Schonkeren, geb. Antwerpen (België) 7 maart 1887.
 3. Jacob Schonkeren, geb. Antwerpen (België) 31 aug. 1889.


Foto uit 1946 van Gerardus Antonius Maria Schonck (IX-a) als leraar wiskunde aan de Rijks-HBS Breda. (Collectie Stadsarchief Breda)

IXa. Gerardus Antonius Maria Schonck, geb. Breda 20 febr. 1893, 2de Luitenant der Artillerie (1915), leraar HBS (1922), tr. 1e Middelburg 12 april 1915 Josepha Angelina Hubertina (Sepha) Mazzola, geb. Middelburg 2 sept. 1888, † Roosendaal 22 juli 1932, dr. van Dirk en Angelina Petronella Hubertina Beekman; tr. 2e Hüls (Duitsland) 31 dec. 1936 Katharina Therese Meijer, geb. Rotthausen (Duitsland) 15 maart 1908, † Breda 14 april 2000.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Angelina Schonck, geb. Amsterdam 21 jan. 1916, † Breda 16 nov. 2001, tr. Gerard Jules Joseph Boost.
 2. Thomas Gerardus Adolf Schonck, geb. Amsterdam 31 okt. 1919.