Een geslacht Van den Corput/Van de Korput uit Oosterhout

Laatst gewijzigd 3 november 2021

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Dielis Peeters.
Zijn kinderen:

 1. Jan Dielis Peters, volgt IIa.
 2. Adriaentje Dielis Petersen van den Corput, tr. Oosterhout 15 mei 1661 Dingeman Peterssen Bomaers.
 3. Anna Dielis Peeters van den Corput, tr. Oosterhout 25 jan. 1671 Adriaen Peter Robrechts.
 4. Peeter Dielis, volgt IIb.
 5. Cornelia Dielis Peeters van den Corput, tr. Joannis Jan Robben.
 6. Pierken Dielis Peters, geb. Dorst, tr. Oosterhout 4 sept. 1667 Berend Adriaensen van Gils, geb. Gilze.
 7. Cornelis Dielis Peters, volgt IIc.

IIa. Jan Dielis Peters van den Corput, † vóór nov. 1691, tr. Oosterhout 21 febr. 1672 Heylken Adriaensen (Helena) Vermeulen (Vermolen); zij hertr. Breda 2 nov. 1691 Johannes Laurens van Wedersteen.
Uit dit huwelijk:

 1. Egidius van de Corput, ged. Breda 3 april 1674.
 2. Adriana van de Corput, ged. Breda 20 okt. 1677.
 3. Maria van de Corput, ged. Breda 17 okt. 1679.
 4. Nicolaas van de Correput, ged. Breda 8 okt. 1680.
 5. Petrus van de Correput, ged. Breda 25 nov. 1681.
 6. Joannes Baptista van de Correput, ged. Breda 25 juni 1683.
 7. Anna van de Corput, ged. Breda 6 april 1686.
 8. Adrianus van den Corput, ged. Breda 31 aug. 1688.
 9. Joanna van de Corput, ged. Breda 6 april 1691.

IIb. Peeter Dielis van den Corput, tr. Elisabeth Peter Robbregt.
Uit dit huwelijk:

 1. Egidius, volgt IIIa.
 2. Petronilla van den Corput, ged. Dorst 18 juni 1685.
 3. Anna, volgt IIIb.
 4. Petrus van den Corput, ged. Dorst nov. 1682.

IIc. Cornelis Dielis Peters van den Corput, tr. Oosterhout 29 sept. 1675 Anna Peeter Dingmans Bomaers.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Cornelissen Dieliss, ged. Dorst 8 dec. 1675, tr. 1e Jacob Peters, † vóór april 1723; tr. 2e Gilze 2 mei 1723 Gerrit van Gool, geb. Gilze.
 2. Petronilla Cornelii Dielis, ged. Dorst 30 aug. 1677.
 3. Egidius Cornelij Dielissen, volgt IIIc.
 4. Petrus Cornelis (Peerken), volgt IIId.
 5. Laurentius (Laureijs), volgt IIIe.

IIIa. Egidius van den Corput, ged. Dorst 3 febr. 1680, † Bavel 9 okt. 1748, tr. Oosterhout 20 febr. 1705 Magdalena Adriaans Petri Meeren, ged. Bavel 19 okt. 1673, † ald. 18 okt. 1750, dr. van Adrianus Peeters en Barbara Melis.
Uit dit huwelijk:

 1. Petronillla van den Corput, ged. Dorst 16 jan. 1706.
 2. Petrus van den Corput, ged. Bavel 10 juni 1711.
 3. Joannes van den Corput, ged. Bavel 13 okt. 1713.
 4. Antonius van den Corput, ged. Bavel 27 nov. 1716.

IIIb. Anna van den Corput, ged. Dorst jan. 1688, tr. 1e Joannis Goverden; tr. 2e Gilze 21 mei 1717 Cornelis Jacobs van Gool, geb. Gilze.
Uit het eerste huwelijk:
Godefridus Goverden, ged. Dorst 4 febr. 1724.

IIIc. Egidius Cornelij Dielissen van den Corput, ged. Dorst 31 maart 1679, tr. Oosterhout 15 juli 1703 Adriaentje Adam Brockx, wed. van Jan Janssen Goovers.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna (Anneken) Dielis van den Corput, ged. Dorst 23 jan. 1704.
 2. Adam Dielis, volgt IVa.

IIId. Petrus Cornelis (Peerken) van de Corput, ged. Dorst 4 mei 1681, tr. Ginneken 29 mei 1707 Maria Adriaensen van de Goorbergh.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van den Corput, ged. Bavel 12 mei 1709.
 2. Adriana van de Corput, ged. Breda 27 aug. 1712.
 3. Anna van de Corput, ged. Breda 26 juli 1713.
 4. Petronella van de Corput, ged. Breda 27 april 1716.
 5. Adrianus van de Corput, ged. Breda 16 jan. 1718.

IIIe. Laurentius (Laureijs) van den Corput, ged. Dorst 13 maart 1684, tr. Oosterhout 15 mei 1718 Adriaantje Janssen van den Avert (van der Avoord), geb. Ginneken, begr. Gilze en Rijen 14 mei 1766.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van den Corput, † Oosterhout 16 nov. 1763, tr. Oosterhout 11 febr. 1759 Gerardus (Geert) van Dongen, geb. Dongen, † Oosterhout 29 nov. 1774, wedr. van Adriaantie Stadhouders.
 2. Johannes van den Corput.
 3. Pieter Laurijs, volgt IVb.
 4. Cornelis Laurijs, volgt IVc.
 5. Joanna van den Corput, geb. Dorst, ged. Gilze 14 febr. 1724, begr. Gilze en Rijen 3 aug. 1772, tr. 1e Gilze 1 dec. 1754 Willem Cornelisse Coks (Kockx), geb. Oosterhout, † vóór mei 1766, zn. van Cornelis Peeters Wilmen Kockx en Catharina Stadhouders; tr. 2e Gilze 1 mei 1766 Johannes Custermans (Kuijstermans), ged. Gilze 16 juni 1724, zn. van Antonius Kostermans en Joanna van der Linden.
 6. Jacomina van de Corput, ged. Dorst 5 aug. 1725.
 7. Anna van den Corput, ged. Gilze 16 mei 1740.

IVa. Adam Dielis van den Corput, ged. Dorst 13 aug. 1706, † Teteringen 15 sept. 1770, tr. Breda 15 dec. 1737 Maria Willem Schippers, † Teteringen 7 nov. 1766, wed. van Jan Jacobse van Dongen.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van de Corput, ged. Teteringen 23 nov. 1738, † ald. 26 nov. 1774, tr. Teteringen 31 okt. 1762 Antonius Robs, ged. Ginneken 3 febr. 1735, begr. Teteringen 24 maart 1796, zn. van Boudewijn Rops en Jenneke van Miert; hij hertr. Breda 12 nov. 1775 Joanna van Dijk.
 2. Egidius (Dielis), volgt Va.
 3. Henricus van den Corput, ged. Teteringen 23 okt. 1741.
 4. Jacoba van den Corput, ged. Teteringen 23 dec. 1743, † ald. 2 april 1815, tr. 1e Breda 24 jan. 1768 Jan Baptist Boudewijn Flooren, ged. Teteringen 15 sept. 1743, † ald. 19 jan. 1772, zn. van Boudewijn en Maria Cornelii Polak; tr. 2e Teteringen 3 juli 1774 Adrianus (Adriaan) Boomaers, ged. Teteringen 5 april 1754, † ald. 13 nov. 1810, zn. van Cornelii Adriani en Anna Dilis Guijpers.
 5. Henricus (Hendrik) van den Corput, ged. Teteringen 24 okt. 1745, † ald. 30 jan. 1770.

IVb. Pieter Laurijs van den Korput, † Oosterhout 27 maart 1769, tr. Oosterhout 20 mei 1753 Maria Cornelii Kockx, ged. Oosterhout 14 juli 1727, † ald. 27 dec. 1794, dr. van Cornelis Peeters Wilmen en Catharina Stadhouders.
Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius van den Korput, ged. Oosterhout 2 maart 1754.
 2. Cornelius van den Korput, ged. Oosterhout 13 maart 1755, † ald. 2 aug. 1774.
 3. Henrica (Hendrina) van den Korput, ged. Oosterhout 8 juni 1756, † ald. 19 maart 1812, tr. Oosterhout okt. 1782 Pieter Dingeman Loonen, geb. Oosterhout omstr. 1754, arbeijder (1824), † Oosterhout 2 dec. 1824, zn. van Dingeman en Catharina Maas.
 4. Catharina van den Korput, ged. Oosterhout 19 jan. 1758, zonder beroep (1844), † Raamsdonk 2 dec. 1844, tr. Hendrikus Cornelis de Meijer, geb. Tilburg.
 5. Adriana van den Korput, ged. Oosterhout 18 sept. 1760, † ald. 2 april 1782.
 6. Gerardus Pieter (Gerard), volgt Vb.
 7. Joanna van den Korput, ged. Gilze 14 juli 1764.
 8. Adrianus van den Korput, ged. Oosterhout 12 nov. 1765.
 9. Laurentius (Laurijs) van den Korput, ged. Oosterhout 22 juni 1768, arbeider (1833), pottenmaker, winkelier (1839), † Oosterhout 6 april 1839, tr. 1e Oosterhout 4 aug. 1793 Allegonda van Dijk, geb. Gilze 1758, † Oosterhout 10 okt. 1832; tr. 2e Oosterhout 9 mei 1833 Johanna Frederica van Poppel, ged. Oosterhout 24 jan. 1788, dr. van Johannes en Cornelia van den Reijen.

IVc. Cornelis Laurijs van den Corput, ged. Dorst 2 jan. 1720, † Dongen 25 jan. 1762, tr. Dongen 18 mei 1755 Maria Cornelisse Opstroom, ged. Dongen.
Uit dit huwelijk:
Adriana van den Corput, ged. Dongen 10 jan. 1761, † ald. 27 mei 1764.

Va. Egidius (Dielis) van den Corput, ged. Teteringen 21 maart 1740, † ald. 6 febr. 1818, tr. 1e Breda 23 okt. 1768 Adriana Vermeulen, ged. Teteringen 19 okt. 1742, † ald. 8 febr. 1775, dr. van Herman en Cornelia van Hoydonk; tr. 2e Rijsbergen 19 jan. 1777 Maria Cornelii Mensen, ged. Bavel 5 sept. 1753, landbouster (1821), † Teteringen 5 april 1821, dr. van Cornelius Petri en Aldegondis Joannis Ansems.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Adam van den Corput, ged. Teteringen 15 maart 1771, † ald. 15 maart 1774.
 2. Adam van den Corput, ged. Teteringen 28 mei 1774, begr. ald. 15 okt. 1796.
  Uit het tweede huwelijk:
 3. Adrianus van der Corput, ged. Teteringen 22 febr. 1778, † ald. 14 jan. 1793.
 4. Petrus van den Corput, ged. Teteringen 2 juni 1779, begr. ald. 2 okt. 1779.
 5. Aldegonda van de Corput, ged. Teteringen 7 aug. 1781, landbouwster (1831, 1836, 1841), bouweresse (1863), † Teteringen 20 aug. 1863, tr. Teteringen 2 mei 1803 Christianus (Christiaan) Oomen, ged. Teteringen 29 april 1772, bouwman (1823), † Teteringen 1 juni 1823, zn. van Antonie en Helena Boudewijn Rops.
 6. Maria van den Corput, ged. Teteringen 16 maart 1783, † ald. 31 maart 1783.
 7. Henricus van de Corput, ged. Teteringen 1 april 1785, begr. ald. 10 juni 1785.
 8. Maria van de Korput, ged. Teteringen 22 maart 1787, beggijn (1823), † Breda 29 juli 1823.
 9. Henricus (Hendrik) van der Corput, ged. Teteringen 28 jan. 1789, † ald. 14 dec. 1789.
 10. Adriana van den Corput, ged. Teteringen 17 mei 1791, landbouwster (1819, 1829, 1835), † Teteringen 9 sept. 1835, tr. Teteringen 2 mei 1819 Cornelius (Cornelis) van Dijk, ged. Ginneken 13 aug. 1782, bouman (1819), landbouwer (1829), † Teteringen 1 dec. 1829, zn. van Henricus Cornelis en Maria Christiaan van Miert.

Vb. Gerardus Pieter (Gerard) van den Corput, ged. Oosterhout 3 april 1762, † Hooge en Lage Zwaluwe 6 maart 1803, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 13 febr. 1791 Joanna Dingena (Johanna) Damen, ged. Made 12 maart 1758, bouwvrouw (1817), dagloonster (1828), zonder beroep (1830), † Hooge en Lage Zwaluwe 17 juni 1830, dr. van Dingeman Jan en Petronella Claesse van Overvelt.
Uit dit huwelijk:

 1. Petronella van der Corput, ged. Hooge en Lage Zwaluwe 29 nov. 1791, bouwmansdogter (1817), zonder beroep (1866), † Hooge en Lage Zwaluwe 5 sept. 1866, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 5 juni 1817 Adriaan Razenberg, ged. Teteringen 12 okt. 1788, arbeider (1817, 1852), † Zwaluwe 29 april 1852, zn. van Johannes en Petronella van Oosterhout.
 2. Dingeman(us), volgt VIa.
 3. Petrus van der Corput, ged. Hooge en Lage Zwaluwe 9 okt. 1794.
 4. Johannes (Jan) van der Corput, ged. Hooge en Lage Zwaluwe 23 aug. 1796, arbeider (1827), † Hooge en Lage Zwaluwe 20 maart 1827.
 5. Petrus (Pieter), volgt VIb.
 6. Franciscus (Frans), volgt VIc.

VIa. Dingeman(us) van de Korput, ged. Hooge en Lage Zwaluwe 19 mei 1793, bouwmansknegt (1828), arbeider (1832, 1834, 1836, 1837, 1838, 1843, 1846, 1847, 1862), dagloner (1860), † Hooge en Lage Zwaluwe 13 dec. 1862, tr. Zevenbergen 4 mei 1828 Petronilla Wevers, ged. Zevenbergen 22 jan. 1802, dienstmeid (1828), particuliere (1829), dagloonster (1832, 1834, 1836, 1860, 1863), zonder beroep (1838, 1843, 1847, 1864), arbeidster (1877), zonder beroep (1883), † Hooge en Lage Zwaluwe 24 maart 1883, dr. van Petrus Pieters en Joanna van Ginneken.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van de Korput, geb. Zevenbergen 17 mei 1829, zonder beroep (1858, 1918), † Zevenbergen 5 april 1918, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 11 febr. 1858 Corstiaan Blijlevens, geb. Terheijden 17 juni 1829, timmerman (1858, 1906), † Terheijden 30 maart 1906, zn. van Theodorus en Adriana Krijnen.
 2. Pieter, volgt VIIa.
 3. Gerardus (Geert), volgt VIIb.
 4. Cornelis, volgt VIIc.
 5. Joannes van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 22 nov. 1836, † ald. 3 dec. 1837.
 6. Johannes, volgt VIId.
 7. Cornelia van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 maart 1843, zonder beroep (1868, 1886), † Vught 16 april 1918, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 10 jan. 1868 Joannes (Jan) Winkelhuijsen, geb. Made en Drimmelen 2 sept. 1839, arbeider (1868, 1886), † Hooge en Lage Zwaluwe 2 febr. 1886, zn. van Joannes (Jan) en Maria Broeken.
 8. Adriaan van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 febr. 1846, † ald. 1 juli 1846.
 9. Adriaan, volgt VIIe.

VIb. Petrus (Pieter) van de Corput, ged. Hooge en Lage Zwaluwe 7 febr. 1799, daglooner, arbeider (1827, 1830), † Terheijden 3 dec. 1861, tr. Terheijden 9 mei 1824 Dingena Wagemakers, ged. Made 21 aug. 1801, zonder beroep (1824, 1869), † Terheijden 24 nov. 1869, dr. van Pieter en Digna Vlamix.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus, volgt VIIf.
 2. Pieter van de Korput, geb. Terheijden 25 jan. 1827, † ald. 23 sept. 1829.
 3. Johanna van de Corput, geb. Terheijden 27 juni 1829, particuliere (1859), landbouweresse (1860), zonder beroep (1892), † Terheijden 30 dec. 1892, tr. 1e Terheijden 5 maart 1859 Mathijs Pals, geb. Hooge en Lage Zwaluwe omstr. 1808, bouwman (1859), † Terheijden 16 sept. 1859; tr. 2e Terheijden 26 nov. 1860 Johannes van Alphen, geb. Terheijden 7 okt. 1827, bouwman (1860, 1895), † Terheijden 9 febr. 1895, zn. van Wouter en Maria van Gils.
 4. Pieter van de Korput, geb. Terheijden 11 april 1832, † ald. 17 aug. 1834.
 5. Pieter, volgt VIIg.
 6. Dingena, volgt VIIh.
 7. Johannes, volgt VIIi.
 8. Adriana van de Corput, geb. Terheijden 24 mei 1843, † Vught 3 dec. 1904.

VIc. Franciscus (Frans) van de Corput, ged. Hooge en Lage Zwaluwe 20 febr. 1801, daglooner (1822), arbeider (1826), † Terheijden 1 nov. 1826, tr. Terheijden 27 jan. 1822 Dingena van Meel, ged. Terheijden 18 okt. 1794, arbeidster (1822), dagloonster (1851), zonder beroep (1865), † Terheijden 14 dec. 1865, dr. van Willem en Adriana Daas.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van de Korput, geb. Terheijden 10 dec. 1822, † Zevenbergen 4 maart 1830.
 2. Willem, volgt VIIj.

VIIa. Pieter van de Korput, geb. Zevenbergen 30 sept. 1830, arbeider (1864, 1865, 1868, 1869, 1871), tapper (1874), polderwerker (1901), † Made en Drimmelen 14 okt. 1901, tr. Made en Drimmelen 6 mei 1864 Johanna Segeren, geb. Made en Drimmelen 16 juli 1838, dienstmeid (1864), zonder beroep (1865, 1868, 1869, 1871, 1974, 1910), † Made en Drimmelen 22 maart 1910, dr. van Adriaan en Eva Meerhoven.
Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman, volgt VIIIa.
 2. Adriaan van de Korput, geb. Made en Drimmelen 21 dec. 1866.
 3. Cornelis van de Korput, geb. Made en Drimmelen 20 febr. 1868, † ald. 27 april 1868.
 4. Eva van de Korput, geb. Made en Drimmelen 28 jan. 1869, † ald. 29 mei 1869.
 5. Pieter, volgt VIIIb.
 6. Eva van de Korput, geb. Made en Drimmelen 11 mei 1871, † ald. 25 aug. 1871.
 7. Gerardus, volgt VIIIc.

Gerardus van de Korput (VII-b) en Antonia Meeuwissen. (Eigen collectie)


VIIb. Gerardus (Geert) van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 24 april 1832, dagloner (1860, 1861), arbeider (1865, 1908), bierbrouwersknecht, † Hooge en Lage Zwaluwe 25 maart 1908, tr. Terheijden 5 mei 1860 Antonia Meeuwissen, geb. Terheijden 21 febr. 1830, dienstmeid (1860), zonder beroep (1865, 1908), † Besoijen 21 dec. 1912, dr. van Johannes (Jan) Meeusen en Elisabeth van den Broek.
Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman van de Korput, geb. Terheijden 23 maart 1861, arbeider (1892), † Hooge en Lage Zwaluwe 3 jan. 1892.
 2. Elisabeth (Bet) van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 28 aug. 1863, zonder beroep (1886, 1929), † Wagenberg 12 nov. 1929, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 7 mei 1886 Martinus (Tinus) van Gils, geb. Terheijden 30 okt. 1860, arbeider (1886), zonder beroep (1935), † Terheijden 9 jan. 1935, zn. van Cornelis en Petronella de Bruijn.
 3. Pieternella (Pieta) van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 29 aug. 1865, dienstbode, zonder beroep (1901, 1931), † Wagenberg 8 maart 1931, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 7 juni 1901 Willem Joosen, geb. Wagenberg 21 juli 1869, werkman (1896), arbeider (1901), voerman (1900-1932), † Wagenberg 6 aug. 1952, zn. van Antonius (Antonie) en Petronella de Been.
 4. Johannes, volgt VIIId.
 5. Johanna van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 7 juli 1871, zonder beroep (1899), † Waalwijk 1 febr. 1949, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 2 juni 1899 Cornelis (Kees) Jacobs, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 15 mei 1868, schipper (1899), † Waalwijk 29 nov. 1938, zn. van Cornelis en Sophia van Halteren.

Willem Joosen en Pieternella van de Korput (VIIb-3). (Eigen collectie)

VIIc. Cornelis van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 jan. 1834, dagloner (1861), arbeider (1861, 1862, 1867, 1868, 1869, 1877), zonder beroep (1918), † Made en Drimmelen 20 dec. 1918, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 3 mei 1861 Maria Ligthart, geb. Made en Drimmelen 8 febr. 1835, zonder beroep (1861, 1867, 1868, 1915), arbeidster (1862, 1869, 1877), † Made en Drimmelen 5 sept. 1915, dr. van Adam en Elisabeth Oomens.
Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman, volgt VIIIe.
 2. Adam, volgt VIIIf.
 3. Pieter, volgt VIIIg.
 4. Gerardus van de Korput, geb. Made en Drimmelen 6 nov. 1869, † ald. 2 maart 1870.
 5. Gerardus, volgt VIIIh.

VIId. Johannes van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 nov. 1838, daglooner (1863, 1871), arbeider (1867, 1868), † Terheijden 9 april 1924, tr. Terheijden 10 okt. 1863 Joanna van Bragt, geb. Made en Drimmelen 11 jan. 1839, dienstmeid (1863), arbeidster (1867, 1868), † Made 13 jan. 1900, dr. van Petrus (Pieter) en Elisabeth Reniers.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van der Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 6 aug. 1865, † ald. 12 aug. 1865.
 2. Elisabeth Maria van der Korput, geb. Terheijden 30 maart 1867, † ald. 12 sept. 1935, tr. Terheijden 22 aug. 1890 Machiel Janssens, geb. Terheijden omstr. 1864, arbeider (1890), zn. van Johannes en Maria Ossenblok.
 3. Dingeman, volgt VIIIi.
 4. NN van der Korput, geb. Terheijden 25 jan. 1869, † Teteringen 25 jan. 1869.
 5. Petrus van der Korput, geb. Terheijden 21 maart 1870, † ald. 3 nov. 1870.
 6. Petrus, volgt VIIIj.
 7. Petronella van de Korput, geb. Terheijden 29 april 1873, † ald. 17 okt. 1873.
 8. Adriaan van der Korput, geb. Terheijden 28 juli 1875, † ald. 29 okt. 1897.
 9. Gerardus, volgt VIIIk.
 10. Petronella Maria van der Korput, geb. Terheijden 27 april 1879, zonder beroep (1936), † Terheijden 27 april 1936, tr. Terheijden 3 maart 1905 Wilhelmus Cas, geb. Princenhage omstr. 1876, zn. van Cornelis en Cornelia Bezems.
 11. Cornelis, volgt VIII-l.

VIIe. Adriaan van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 20 juni 1847, arbeider (1877, 1880), † Made en Drimmelen 15 febr. 1880, tr. Terheijden 29 jan. 1877 Catharina Kwaaitaal, geb. Made en Drimmelen 7 febr. 1852, dienstmeid (1877), † Made en Drimmelen 20 mei 1924, dr. van Goverd en Paulina van den Elshout; zij hertr. Made en Drimmelen 18 febr. 1881 Hendrik Nuijten.
Uit dit huwelijk:
Petronella van de Korput, geb. Made en Drimmelen 17 aug. 1878, kruidenierster, † Made 24 nov. 1956, tr. Made en Drimmelen 15 mei 1914 Pieter de Been, geb. Made en Drimmelen 22 aug. 1877, † Made 27 maart 1944, zn. van Pieter en Petronella Elands.

VIIf. Gerardus van den Korput, geb. Terheijden 20 febr. 1825, daglooner, arbeider (1858), † Terheijden 16 dec. 1904, tr. Terheijden 1 mei 1853 Maria de Jong(h), geb. Terheijden 15 aug. 1823, † ald. 28 mei 1903, dr. van Augustinus de Jong en Cornelia Pals.
Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphna van den Korput, geb. Terheijden 15 maart 1854, † ald. 24 febr. 1936, tr. 1e Terheijden 24 april 1885 Pieter Meeuwissen, geb. Terheijden omstr. 1859, schoenmaker (1892), † Terheijden 10 april 1892, zn. van Gerardus en Dingena van de Goorberg; tr. 2e Terheijden 26 nov. 1894 Cornelis Bezems, geb. Terheijden 28 okt. 1849, † ald. 9 jan. 1930, zn. van Willem en Maria den Exter en wedr. van Helena van Dongen.
 2. Augustinus van den Korput, geb. Terheijden 6 okt. 1855, arbeider (1886), † ’s-Gravenhage 25 dec. 1887, tr. Terheijden 5 mei 1886 Johanna de Jong, geb. Terheijden 31 jan. 1853, arbeidster (1886), † Terheijden 27 april 1930, dr. van Franciscus en Johanna Peeters; zij hertr. Terheijden 2 mei 1889 Petrus Oomen.
 3. Johanna van den Korput, geb. Terheijden 13 maart 1858, tr. Terheijden 10 febr. 1882 Pieter van Meel, geb. Oosterhout 16 maart 1859, arbeider (1929), † Terheijden 6 sept. 1929, zn. van Jacobus en Elisabeth Bogaers.
 4. Cornelia van den Korput, geb. Terheijden 27 aug. 1859, † Breda 30 maart 1936.
 5. Petrus van den Korput, geb. Terheijden 10 aug. 1861, † ald. 7 sept. 1861.
 6. Petronella van de Korput, geb. Terheijden 15 sept. 1863, onderwijzeres, religieuse (1918, 1939), † Etten-Leur 18 febr. 1939.

VIIg. Pieter van de Korput, geb. Terheijden 11 nov. 1834, landbouwer (1892), † Made en Drimmelen 10 aug. 1892, tr. Made en Drimmelen 14 april 1864 Joanna Braat, geb. Made en Drimmelen 6 maart 1837, zonder beroep (1892, 1895), † Made en Drimmelen 12 april 1915, dr. van Antonie en Adriana de Jong.
Uit dit huwelijk:

 1. Dymphena van de Korput, geb. Terheijden 11 sept. 1865, † ald. 31 maart 1866.
 2. Antonie, volgt VIIIm.
 3. Pieter van de Korput, geb. Made en Drimmelen 4 april 1868, † ald. 21 juni 1868.
 4. Huberdina van de Korput, geb. Made en Drimmelen 1 sept. 1869, zonder beroep (1892), † Breda 2 mei 1936, tr. Breda 14 juli 1892 Johannes van Gils, geb. Gilze en Rijen 11 juni 1867, winkelbediende (1892), zn. van Hendrik en Cornelia Couwelaers.
 5. Adriana van de Korput, geb. Made en Drimmelen 23 nov. 1870, zonder beroep (1940), † Breda 12 dec. 1940, tr. 1e Breda 10 nov. 1898 Gerardus van Aken, geb. Tholen 18 nov. 1870, zn. van Gerard en Everina Kranendonk; tr. 2e Breda 2 juni 1919 Gerardus Casper le Duc, geb. Amsterdam 9 okt. 1874, zn. van Casper en Anna Agatha Swering.
 6. Johanna van de Korput, geb. Made en Drimmelen 23 dec. 1871, † ald. 11 jan. 1873.
 7. Anna Maria van de Korput, geb. Made en Drimmelen 25 maart 1873, † ald. 29 sept. 1873.
 8. Cornelia van de Korput, geb. Made en Drimmelen 15 juni 1876, † ald. 1 mei 1945, tr. Made en Drimmelen 24 april 1903 Adriaan van der Veeken, geb. Oosterhout 11 maart 1876, zn. van Cornelis en Cornelia Lichthart.
 9. Petrus van de Korput, geb. Made en Drimmelen 14 okt. 1877, polderwerker/waterstoker, † Rotterdam 31 dec. 1923, tr. Made en Drimmelen 31 aug. 1906 Jacoba Bossers, geb. Dinteloord en Prinsenland 29 dec. 1884, dr. van Arie en Adriana Bossers.

VIIh. Dingena van de Korput, geb. Terheijden 15 aug. 1837, arbeidster (1898), zonder beroep (1904), † Terheijden 3 juni 1904, tr. Terheijden 30 jan. 1869 Adrianus Cornelissen, geb. Chaam 22 febr. 1838, arbeider (1898), zn. van Antonij en Adriana Maria van Dun.
Uit dit huwelijk:

VIIi. Johannes van de Korput, geb. Terheijden 1 maart 1840, arbeider (1868), dagloner (1870, 1871, 1874, 1875, 1878, 1879, 1881, 1883), polderwerker (1879), arbeider (1899), † Terheijden 13 dec. 1899, tr. Terheijden 25 april 1868 Maria van Gool, geb. Terheijden 23 dec. 1839, arbeidster (1868), dagloonster (1870, 1871, 1874, 1875, 1879, 1880, 1881, 1883), zonder beroep (1918), † Terheijden 10 juni 1918, dr. van Adriaan en Petronella van Gils.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, volgt VIIIo.
 2. Adriaan van de Korput, geb. Terheijden 14 nov. 1871, † ald. 15 dec. 1871.
 3. Petronella van de Korput, geb. Terheijden 29 maart 1874, † Amsterdam 9 juni 1874.
 4. Petronella van de Korput, geb. Terheijden 20 juni 1875, † ald. 17 aug. 1875.
 5. Adriaan van de Korput, geb. Terheijden 18 febr. 1878, † De Werken en Sleeuwijk 21 april 1878.
 6. Huiberdina (Dientje) van de Korput, geb. Terheijden 13 febr. 1879, † Nieuwer-Amstel 29 aug. 1879.
 7. Adriaan van de Korput, geb. Terheijden 18 juni 1880, † ald. 2 sept. 1880.
 8. Gerardina (Huiberdina) van de Korput, geb. Terheijden 24 sept. 1881, † Amsterdam 8 juni 1882.
 9. Petronella van de Korput, geb. Terheijden 20 mei 1883, † ald. 22 sept. 1883.
 10. NN van de Korput, geb. Terheijden 11 juli 1885, † ald. 11 juli 1885.

VIIj. Willem van de Korput, geb. Terheijden 9 juni 1825, arbeider (1851), daglooner (1856), † Terheijden 12 dec. 1856, tr. Zevenbergen 1 aug. 1851 Martijna van der Hoofdstad, geb. Klundert 22 nov. 1825, dagloonster (1851), † Terheijden 20 jan. 1909, dr. van Govert en Elizabeth van Antwerpen.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van de Korput, geb. Terheijden 13 jan. 1855.
 2. Elisabeth van de Korput, geb. Terheijden 9 nov. 1856, † Zevenbergen 9 april 1939, tr. Terheijden 30 april 1894 Laureijs van Gils, geb. Zevenbergen 15 april 1857, † ald. 2 april 1939, zn. van Leonardus en Elisabeth van Hal.

VIIIa. Dingeman van de Korput, geb. Made en Drimmelen 28 mei 1865, arbeider (1891, 1901), † Oosterhout 16 okt. 1901, tr. Oosterhout 17 april 1890 Elisabeth van Oosterhout, geb. Oosterhout 22 sept. 1867, zonder beroep (1890, 1902), arbeidster (1891), dr. van Hendrik en Maria Ligthart; zij hertr. Oosterhout 6 nov. 1902 Johannes Hessels.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van de Korput, geb. Oosterhout 20 dec. 1891.
 2. Maria van de Korput, geb. Amsterdam 13 febr. 1893, † Bladel 18 aug. 1976, begr. Hoogeloon, tr. Vessem 30 juni 1916 Franciscus Jacobus Adriaensen, geb. Vessem, Wintelre en Knegsel 11 april 1891, † Hoogeloon 29 okt. 1981, zn. van Franciscus en Theodora Franken.

VIIIb. Pieter van de Korput, geb. Made en Drimmelen 28 dec. 1869, arbeider (1901), machinist (1915, 1917, 1920), † Tilburg 24 juni 1960, tr. 1e Made en Drimmelen 15 juli 1892 Johanna Adriana Mekes, geb. Geertruidenberg 29 maart 1872, † Made en Drimmelen 16 nov. 1896, dr. van Barend en Johanna Maria de Wit; tr. 2e Terheijden 3 sept. 1897 Cornelia van Langerak, geb. Terheijden 17 nov. 1870, † Made en Drimmelen 1 april 1952, dr. van Antonie en Dingena Diependaal.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Petrus, volgt IXa.
 2. Anna van de Korput, geb. Made en Drimmelen 12 aug. 1894, † ’s-Hertogenbosch 25 april 1975, tr. Made en Drimmelen 23 juli 1915 Johannes Norbart, geb. Capelle 15 mei 1890, schipper (1915), † ’s-Hertogenbosch 16 juli 1966, zn. van Willem en Cornelia de Wijs.
 3. Adrianus, volgt IXb.
 4. Barend van de Korput, geb. Made en Drimmelen 4 okt. 1896, † ald. 26 nov. 1896.
  Uit het tweede huwelijk:
 5. Antonius van de Korput, geb. Made en Drimmelen 17 aug. 1899, leerling machinist (1923), † Made en Drimmelen 21 jan. 1923.
 6. Adriana Johanna van de Korput, geb. Made en Drimmelen 1 febr. 1901, † Breda 3 juli 1977, tr. 1e Made en Drimmelen 21 okt. 1921 Wilhelmus Rullens, geb. Made en Drimmelen 4 febr. 1898, † ald. 6 maart 1959, zn. van Pieter en Adriana Diependaal; tr. 2e Made en Drimmelen 6 april 1961 Cornelis Joosen, geb. Oosterhout 21 sept. 1894, † Raamsdonk 5 febr. 1971, zn. van Pieter en Johanna Celi en wedr. van Cornelia Oomen.
 7. Dymphna Antonia van de Korput, geb. Made en Drimmelen 2 jan. 1903, † ald. 21 juni 1903.
 8. Dymphna Antonia van de Korput, geb. Made en Drimmelen 19 maart 1904, † Raamsdonk 14 aug. 1987, tr. Made en Drimmelen 17 okt. 1924 Matheus Beljaars, geb. Made en Drimmelen 1 mei 1900, † Breda 4 jan. 1975, zn. van Marijnus en Johanna den Exter.
 9. Dingeman Johannes, volgt IXc.
 10. Johanna van de Korput, geb. Made en Drimmelen 29 jan. 1907, † ald. 13 maart 1907.
 11. Martinus Johannes, volgt IXd.
 12. Gerardus Johannes van de Korput, geb. Made en Drimmelen 13 juni 1909, † ald. 17 april 1910.
 13. Johanna Antonia van de Korput, geb. Made en Drimmelen 12 sept. 1910, † Geertruidenberg 4 nov. 2001, tr. 25 juli 1939 Gerardus Josephus (Gerrit) Driesen.

VIIIc. Gerardus van de Korput, geb. Made en Drimmelen 16 juli 1874, arbeider (1897, 1898), fabrieksarbeider (1926), † Wagenberg 17 dec. 1955, tr. Terheijden 6 aug. 1897 Johanna de Jong, geb. Terheijden 5 nov. 1873, zonder beroep (1897), dr. van Adriaan en Christina Damen.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Petrus, volgt IXe.
 2. Petrus Gerardus, volgt IXf.
 3. Machiel Petrus, volgt IXg.
 4. Adriana Elisabeth van de Korput, geb. Terheijden 7 mei 1903, † Rotterdam 13 febr. 1974, tr. Terheijden 1 sept. 1926 Wilhelmus van Opstal, geb. Terheijden 24 juni 1899, spoorwegbeamte (1926), seinhuiswachter NS, † Rotterdam 31 aug. 1975, zn. van Pieter en Jacoba van Dijk.
 5. Marinus Johannes van de Korput, geb. Terheijden 8 nov. 1904, landbouwer (1921), † Terheijden 18 mei 1921.
 6. Christina Francisca van de Korput, geb. Terheijden 16 jan. 1906, dienstbode (1923), † Amsterdam 20 april 1952, tr. Terheijden 31 aug. 1938 Johannes Michaël (Jan) van Leeuwen, geb. Geertruidenberg 14 sept. 1902.
 7. Elisabeth Maria van de Korput, geb. Terheijden 21 maart 1907, † ald. 7 mei 1907.
 8. Dingeman Johannes, volgt IXh.
 9. Antonia Johanna van de Korput, geb. Wagenberg 17 okt. 1909, † Terheijden 23 sept. 2001.
 10. Johannes Petrus van de Korput, geb. Terheijden 3 mei 1911, † ald. 4 sept. 1911.

Johannes van de Korput (VIII-d) en Cornelia Timmermans met hun vijf dochters. (Eigen collectie)

VIIId. Johannes van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 23 april 1868, opzichter (1896), arbeider (1899, 1908), † Oud-Beierland 17 mei 1947, tr. Oosterhout 9 juli 1896 Cornelia Timmermans, geb. Oosterhout 12 nov. 1862, zonder beroep (1896, 1899), † Oud-Beijerland 14 okt. 1942, dr. van Adriaan en Pietronella Oomens.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Antonius van de Korput, geb. Oosterhout 28 dec. 1896, † ald. 30 dec. 1896.
 2. Pietronella Adriana van de Korput, geb. Oosterhout 28 dec. 1896, † ald. 30 dec. 1896.
 3. Antonia Pietronella (Tonia, Tonny) van de Korput, geb. Oosterhout 20 febr. 1898, onderwijzeres, † Eindhoven 20 dec. 1981, begr. Veldhoven 23 dec. 1981.
 4. Pietronella Adriana (Pie) van de Korput, geb. Oosterhout 20 maart 1899, † Oud-Beijerland 27 aug. 1973, tr. Oud-Beijerland 4 sept. 1924 Petrus Cornelius van Spaandonk, geb. Tilburg 4 sept. 1895, zn. van Josephus Petrus en Cornelia Maria Eijffert.
 5. Adriana Maria van de Korput, geb. Oud-Beijerland 6 aug. 1900, † Eindhoven 22 dec. 1988, tr. Oud-Beijerland 22 aug. 1929 Antonius Johannes van Spaandonk, geb. Oosterhout 26 sept. 1900, † Cresskill (USA) 15 mei 1980, zn. van Josephus Petrus en Cornelia Maria Eijffert.
 6. Gerardina Elisabeth van de Korput, geb. Oosterhout 15 april 1902, kraamverzorgster, † Waalwijk 3 maart 1945, tr. Oud-Beijerland 25 febr. 1943 Everardus Franciscus van der Pluijm, geb. Waalwijk 27 juni 1908.
 7. Elisabeth Maria van de Korput, geb. Oud-Beijerland 31 maart 1903, religieuse, † Berkel 26 aug. 1970.
 8. Maria Wilhelmina van de Korput, geb. omstr. 1905, † Oud-Beijerland 15 juli 1905.

VIIIe. Dingeman van de Korput, geb. Made en Drimmelen 18 juli 1862, arbeider (1888, 1889, 1892, 1894, 1896, 1897, 1901, 1903), † Breda 11 dec. 1949, tr. Terheijden 13 jan. 1888 Barbera van den Biggelaar, geb. Terheijden 19 juli 1862, zonder beroep (1888, 1901, 1943), † Breda 11 jan. 1943, dr. van Hubertus en Maria Reniers.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van de Korput, geb. Terheijden 5 april 1888, † Breda 9 sept. 1970, tr. Ginneken en Bavel 22 nov. 1916 Johannes Hendrikus Vermeeren, geb. Oosterhout 15 juni 1892, † Ginneken en Bavel 7 april 1920, zn. van Franciscus en Theresia Stadhouders.
 2. Lambertus, volgt IXi.
 3. Cornelis van de Korput, geb. Terheijden 7 april 1891, † ald. 19 aug. 1891.
 4. Adrianus van de Korput, geb. Terheijden 24 mei 1892, † ald. 25 dec. 1892.
 5. Cornelia van de Korput, geb. Terheijden 4 dec. 1894, † Amersfoort 26 juni 1973, tr. Amersfoort 4 nov. 1925 Theodorus Zwart, geb. Putten 25 nov. 1888, zn. van Johannes Hendrikus en Angenietje Veldman.
 6. Adrianus, volgt IXj.
 7. Anna Maria van de Korput, geb. Terheijden 1 okt. 1897, † Rotterdam 22 aug. 1984, tr. Rotterdam 19 sept. 1928 Jacob Neef, geb. Breda 24 april 1901, † Rotterdam 26 mei 1972.
 8. Johanna Elisabeth van de Korput, geb. Terheijden 14 juli 1900, † ald. 16 febr. 1901.
 9. Elisabeth Johanna van de Korput, geb. Terheijden 14 okt. 1901, † Breda 12 sept. 1982, tr. Ginneken 7 okt. 1936 Dirk Morre, geb. Breda 1 nov. 1912, † ald. 12 jan. 1980.
 10. Adam van de Korput, geb. Terheijden 4 maart 1903, brievenbesteller, expediteur, † Breda 20 dec. 1988, tr. 1e Oosterhout 13 okt. 1932 Engelina Schneider, geb. Oosterhout 30 dec. 1906, † Breda 1 maart 1958, dr. van Rudolph en Pieternella van den Broek; tr. 2e Rotterdam 22 okt. 1958 Laudania Dank, geb. Raamsdonk 19 aug. 1916.
 11. Cornelis (Cor), volgt IXk.

Adam van de Korput VIII-f en Johanna Reniers (Collectie Frans van de Korput)

VIIIf. Adam van de Korput, geb. Made en Drimmelen 31 maart 1867, arbeider (1894), grondwerker (1923), † Made en Drimmelen 25 mei 1923, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 11 mei 1894 Johanna Reniers, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 11 okt. 1871, zonder beroep (1894, 1928), † Made en Drimmelen 13 april 1928, dr. van Pieter en Cornelia Segeren.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria van de Korput, geb. Made en Drimmelen 12 sept. 1895, † ald. 23 april 1982, tr. Made en Drimmelen 21 juni 1934 Antonius Prinse, geb. Oosterhout 28 okt. 1892, † Made en Drimmelen 2 mei 1975.
 2. Petrus, volgt IX-l.
 3. Cornelis (Kees) van de Korput, geb. Schiedam 3 okt. 1904, kapitein grote vaart/Rijnvaart, † Rotterdam 11 dec. 1977, tr. Rotterdam 15 aug. 1934 Anna Maria (Annie) Abe, geb. Neustadt a/d Saale (Duitsland) 7 aug. 1906.
 4. Cornelia (Corrie) van de Korput, geb. Rotterdam 23 okt. 1905, tr. Johannes Rovers, geb. Made en Drimmelen 11 nov. 1903, aannemer weg- en waterbouw, † Geertruidenberg 12 maart 1988, zn. van Antonius en Maria Broeken.
 5. Dingeman, volgt IXm.

VIIIg. Pieter van de Korput, geb. Made en Drimmelen 24 april 1868, los werkman, smid, machinist, † Rotterdam 9 april 1945, tr. Rotterdam 12 april 1893 Helena Zilverschoon, geb. Puttershoek 4 mei 1873, † Rotterdam 28 febr. 1938, dr. van Jacobus en Johanna Stoffelina Mulder.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt IXn.
 2. Jacobus van de Korput, geb. Rotterdam 20 okt. 1894, † ald. 9 april 1895.

VIIIh. Gerardus van der Korput, geb. Made en Drimmelen 26 aug. 1877, bouwvakker, grondwerker, † Rotterdam 21 febr. 1964, tr. Oosterhout 4 mei 1905 Maria Wagemakers, geb. Oosterhout 10 nov. 1878, † Rotterdam 12 febr. 1946, dr. van Adriaan en Cornelia Moerenhout.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van der Korput, geb. Made en Drimmelen 19 febr. 1906, † Rotterdam 30 nov. 1986, tr. Rotterdam 15 juni 1927 Arie Cornelis Vermeulen, geb. Rotterdam 8 aug. 1904, † ald. 12 mei 1976.
 2. Cornelis, volgt IXo.
 3. Maria van der Korput, geb. Rotterdam 8 sept. 1909, verpakster, † Rotterdam 6 dec. 1926.
 4. Adrianus Petrus, volgt IXp.
 5. Hendrika Adriana (Riek) van der Korput, geb. Rotterdam 3 maart 1914, † 3 febr. 1995, begr. ald., tr. J. van Nugteren.
 6. Gerardus van der Korput, geb. Rotterdam 10 dec. 1915, levensmiddelencontroleur havenbedrijf, † Rotterdam 1 april 1975, tr. Rotterdam 20 mei 1942 Johanna Cornelia van Lit, geb. Rotterdam 25 maart 1917.
 7. Christiaan van der Korput, geb. Rotterdam 25 dec. 1917, † ald. 14 jan. 1918.
 8. Petrus, volgt IXq.
 9. Christina van der Korput, geb. Rotterdam 29 jan. 1922, tr. Rotterdam 21 sept. 1949 Gerardus van de Schot.

VIIIi. Dingeman van der Korput, geb. Terheijden 12 april 1868, arbeider (1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1902, 1904, 1906), † Rotterdam 2 maart 1919, tr. Terheijden 26 april 1895 Maria Catharina Damen, geb. Terheijden 25 maart 1870, zonder beroep (1895, 1906), † Rotterdam 5 dec. 1935, dr. van Adriaan en Maria van Nunen.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, volgt IXr.
 2. Maria Catharina van der Korput, geb. Terheijden 24 jan. 1898, † Rotterdam 22 sept. 1972, tr. Rotterdam 3 aug. 1921 Nicolaas van Dongen, geb. Made en Drimmelen 31 dec. 1897, rangeerder, seinhuiswachter, † Terheijden 21 dec. 1953, zn. van Mathijs en Cornelia van Bragt.
 3. Adriana (Sjaan) van der Korput, geb. Terheijden 20 april 1899, † ’s-Hertogenbosch 19 okt. 1975, tr. Rotterdam 23 aug. 1922 Johan Marinus Bleij, geb. Rotterdam 18 jan. 1896, bootwerker, † Rotterdam 28 mei 1948, zn. van Jan en Gijsberdina Bijl.
 4. Adrianus (Janus), volgt IXs.
 5. Elisabeth Petronella (Bets) van de Korput, geb. Terheijden 21 april 1902, dienstbode (1915), † Rotterdam 26 juni 1972, tr. Rotterdam 30 april 1931 Johannes (Jan) Schoonens, geb. Oosterhout 28 jan. 1899, machine-bankwerker, † Oud-Beijerland 16 jan. 1979, zn. van Arnoldus en Adriana Cornelissen.
 6. Cornelis (Kees), volgt IXt.
 7. Anna Maria van der Korput, geb. Terheijden 22 sept. 1906, † Rotterdam 29 febr. 1996, tr. Rotterdam 29 nov. 1933 Adrianus Gijsbertus Cornelus Hogendoorn, geb. Oss 20 maart 1904, kantoorbediende, † Rotterdam 11 juni 1983, zn. van Stephanus Johannes en Helena Maria Smits.
 8. Petrus, volgt IXu.

VIIIj. Petrus van der Korput, geb. Wagenberg 5 mei 1871, arbeider (1918), † Wagenberg 29 okt. 1955, tr. Terheijden 10 juni 1898 Dingena Cornelissen (VIIIn).
Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria van der Korput, geb. Terheijden 29 juli 1899, huishoudster, † Breda 31 maart 1990.
 2. Adrianus van der Korput, geb. Terheijden 29 jan. 1901, † Cromvoirt 8 aug. 1917.
 3. Johannes, volgt IXv.
 4. Dijmphna van der Korput, geb. Terheijden 18 aug. 1904, † ald. 20 okt. 1908.
 5. Elizabeth Maria van der Korput, geb. Wagenberg 8 sept. 1906, naaister, † Breda 25 febr. 1977.
 6. Antonius Dingena (Toon) van der Korput, geb. Terheijden 17 juli 1909, † Breda 18 sept. 2004, tr. Tilburg 21 juni 1948 Maria Peternella Antonia (Riet) van Dijk, geb. omstr. 1915, † 14 april 2010, begr. Wagenberg 20 april 2010.
 7. Gerardus Petrus van der Korput, geb. Terheijden 13 nov. 1912, bankbeamte, † Breda 13 maart 1983, tr. Terheijden 26 nov. 1946 Mathilda Wilhelmina (Thilly) Diepstraten, geb. Terheijden 4 juli 1917, † 29 juni 2005, begr. Breda.
 8. Hermanus Adrianus van der Korput, geb. Terheijden 31 okt. 1914, † ald. 12 nov. 1918.

VIIIk. Gerardus van der Korput, geb. Terheijden 27 maart 1877, arbeider, † Rotterdam 21 jan. 1952, tr. Terheijden 19 april 1901 Maria Meeuwissen, geb. Terheijden 25 febr. 1879, dr. van Leonardus en Petronella Ermen.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Petronella van der Korput, geb. Wagenberg 10 okt. 1901, † Zevenbergschen Hoek 31 mei 1999, tr. Terheijden 6 juni 1924 Matheus Visker, geb. Terheijden 20 okt. 1900, metselaar (1924), zn. van Hendrikus Leonardus en Maria Cornelia Rasenberg.
 2. Petronella Helena van der Korput, geb. Terheijden 8 juni 1903, † Breda 5 sept. 1980, tr. Rotterdam 15 okt. 1924 Adrianus van Gils, geb. Oosterhout 8 dec. 1900, koster (1924), † Breda 20 mei 1971, zn. van Mathijs en Adriana Maria Dignouts.
 3. Johanna Adriana van der Korput, geb. Terheijden 23 febr. 1905, dienstbode, † ’s-Gravenhage 19 dec. 1992, tr. Voorburg 9 april 1943 Walterus Albertus Heijtveldt, geb. ’s-Gravenhage 28 jan. 1906, † Voorburg 19 juli 1983.
 4. Leonardus Antonius, volgt IXw.
 5. Elisabeth van der Korput, geb. Terheijden 3 juli 1908, tr. Rotterdam 21 okt. 1931 Willem Arnoldus Adrianus Marinus van den Born, geb. Rotterdam 27 nov. 1906, agent-rechercheur van politie, zn. van Willem Arnoldus Adrianus Marinus van der Born en Catharina van IJeren.
 6. Johannes, volgt IXx.
 7. Cornelia (Nelly) van der Korput, geb. Terheijden 23 sept. 1916, † Heerlen 21 maart 2009, tr. Rotterdam 28 dec. 1945 Piet van der Velde.
 8. Antonia van der Korput, geb. Terheijden 7 jan. 1920, tr. Rotterdam 31 aug. 1949 A. van Os.

VIII-l. Cornelis van de Korput, geb. Terheijden 23 juni 1882, los werkman, † Rotterdam 8 okt. 1939, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 23 april 1915 Cornelia van Dongen, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 19 febr. 1888, dr. van Mathijs en Cornelia van Bragt.
Uit dit huwelijk:

 1. Mathijs, volgt IXy.
 2. Adriana van de Korput, geb. Rotterdam 6 febr. 1916, † Zaandam 25 jan. 2006, tr. Hendricus Cornelis Petrus van Benthem.
 3. Cornelia van de Korput, geb. Rotterdam 8 aug. 1917, † ald. 29 aug. 1919.
 4. Cornelia van de Korput, geb. Rotterdam 27 nov. 1920.

VIIIm. Antonie van de Korput, geb. Made en Drimmelen 4 sept. 1866, arbeider (1895), houtgranietwerker, straatmaker, zonder beroep (1942), † Oosterhout 21 aug. 1942, tr. Made en Drimmelen 26 april 1895 Catharina van der Zanden, geb. Made en Drimmelen 2 maart 1871, zonder beroep (1895), dr. van Joannes en Anna Thijssen.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, volgt IXz.
 2. Johannes, volgt IXaa.
 3. Johanna van de Korput, geb. Rotterdam 28 april 1904, † ald. 14 maart 1985.
 4. Antonie, volgt IXab.
 5. NN van de Korput, geb. Rotterdam 12 maart 1911, † ald. 12 maart 1911.

VIIIn. Dingena Cornelissen, geb. Terheijden 21 juli 1871, zonder beroep (1898, 1918), † Terheijden 30 dec. 1958, tr. Terheijden 10 juni 1898 Petrus van der Korput (VIIIj).

VIIIo. Petrus van de Korput, geb. Terheijden 4 juni 1870, arbeider (1902, 1914), † Terheijden 3 jan. 1914, tr. Hooge en Lage Zwaluwe 16 mei 1902 Pieta Reniers, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 24 okt. 1875, dr. van Pieter en Cornelia Segeren.
Uit dit huwelijk:

 1. Michelina van de Korput, † Terheijden 16 okt. 1913.
 2. Johannes, volgt IXac.
 3. Cornelis, volgt IXad.
 4. Maria van de Korput, geb. Terheijden 27 jan. 1907, † ald. 12 febr. 1907.
 5. Maria van de Korput, geb. Terheijden 31 aug. 1908, † Breda 3 aug. 1934, tr. Wilhelmus van Beek.
 6. Petrus, volgt IXae.

IXa. Petrus van de Korput, geb. Made en Drimmelen 17 sept. 1893, bankwerker (1917), haardenmaker, † Vught 17 maart 1984, tr. Hilversum 3 febr. 1917 Cornelia Houthuijzen, geb. Hilversum 11 dec. 1896, † ’s-Hertogenbosch 9 juli 1969, dr. van Jan en Elisabeth van Velzen.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, geb. Hilversum 28 juni 1917, onderwijzer, politieagent, inspecteur volksgezondheid, † ’s-Hertogenbosch 14 mei 1972, tr. Zaandam 3 dec. 1942 Trijntje (Trien) Schenk, geb. Zaandam 5 febr. 1919, dr. van Anthonie en Neeltje Duivis.
 2. Jan van de Korput, geb. Hilversum 4 sept. 1920, † ald. 21 dec. 1920.
 3. Jan, geb. Hilversum 19 juni 1922, galvaniseur, technisch chemicus, vertegenwoordiger, † Hilversum 14 maart 1977, tr. Hilversum 13 febr. 1946 Neeltje Mier, geb. Terschelling 29 dec. 1924.

IXb. Adrianus van de Korput, geb. Made en Drimmelen 19 okt. 1895, grondwerker (1920), zakkendrager, fabrieksarbeider graanhandel, fabrieksarbeider (1960), † Zevenbergen 16 febr. 1960, tr. Zevenbergen 29 okt. 1920 Pieternella Farla, geb. Zevenbergen 22 jan. 1900, dienstbode (1920), zonder beroep (1954), † Zevenbergen 13 april 1954, dr. van Johannes en Adriana Pieternella Bouwens.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van de Korput, geb. Zevenbergen 29 mei 1921.
 2. Adriana Pieternella van de Korput, geb. Zevenbergen 4 juni 1923, dienstbode, † Zevenbergen 23 nov. 1978, tr. Zevenbergen 20 juli 1945 Johannes Fens, geb. Zevenbergen 22 aug. 1919.
 3. Johanna Adriana van de Korput, geb. Zevenbergen 15 okt. 1927, † Tilburg 23 aug. 2000, tr. 11 febr. 1949 Antonius de Rooy.
 4. Jo van de Korput, geb. Zevenbergen 31 dec. 1929, tr. 12 aug. 1955 Marinus van Dongen.

IXc. Dingeman Johannes van de Korput, geb. Made en Drimmelen 29 april 1905, smid, monteur, † Made en Drimmelen 7 april 1987, tr. 1e Made en Drimmelen 27 nov. 1930 Catharina Johanna Broeders, geb. Made en Drimmelen 24 maart 1905, † ald. 26 juli 1943, dr. van Adriaan Jacobus en Maria Cornelia Roelen; tr. 2e Made en Drimmelen 6 juli 1944 Jacoba Johanna Harmeling, geb. Made en Drimmelen 16 juni 1917, † ald. 21 sept. 1976.

IXd. Martinus Johannes van de Korput, geb. Made en Drimmelen 26 maart 1908, arbeider aluminiumfabriek, tr. Vleuten 28 juni 1941 Hendrica Johanna van Kuik, geb. 13 sept. 1911, † Vleuten 20 juni 1987.

IXe. Adriaan Petrus van de Korput, geb. Terheijden 25 sept. 1898, tr. Rotterdam 25 mei 1921 Adriana Schuurmans, geb. Terheijden 16 jan. 1898, † Rotterdam 14 juni 1970, dr. van Gerrit en Cornelia Loose.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Johannes (Gerard) van de Korput.
 2. Johannes Marinus (Joop) van de Korput.
 3. Cornelia Johanna Adriana (Cock) van de Korput, geb. Rotterdam 22 juli 1925, † Breda 29 maart 2010, tr. Rotterdam 28 dec. 1949 L.C.M. (Lou) Krijnen, geb. Terheijden 26 juli 1925, controleur belastingen, † Breda 18 aug. 1976.
 4. Antonia Cornelia Johanna van de Korput, geb. Rotterdam 14 febr. 1933, tr. 1e 6 juni 1957 H. Hagen, † Alphen aan den Rijn 27 febr. 1983; tr. 2e Rotterdam 4 mei 1988 Nicolaas Koehorst, geb. Rotterdam 30 nov. 1927.

IXf. Petrus Gerardus van de Korput, geb. Terheijden 4 aug. 1900, machinestoker (1923), chefstoker, † Geertruidenberg 15 juli 1985, tr. Oosterhout 24 mei 1923 Johanna Krist, geb. Oosterhout 1 juli 1901, zonder beroep (1923), † Made en Drimmelen 5 aug. 1987, dr. van Henricus en Adriana Celi.
Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Gerardus van de Korput.
 2. Gerardus Adrianus van de Korput.
 3. Johannes Adrianus (Jan) van de Korput.
 4. Johanna Christina van de Korput, geb. Oosterhout 20 maart 1924, † Breda 22 jan. 1938.

IXg. Machiel Petrus van de Korput, geb. Terheijden 22 sept. 1901, machinist (1929), polderopzichter, † Raamsdonk 14 dec. 1983, tr. 1e Terheijden 23 sept. 1929 Catharina Hoeven, geb. Etten-Leur 3 jan. 1897, zonder beroep (1929), † Terheijden 30 okt. 1971, dr. van Wouter en Adriana van Dijk; tr. 2e Made en Drimmelen 28 febr. 1975 Dymphena Antonia de Wijs, geb. Terheijden 21 jan. 1907, † 17 jan. 1987.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Wouterus Martinus van de Korput.
 2. Gerardus Christiaan van de Korput.
 3. Adriana Johanna Catharina (Adri) van de Korput, geb. Terheijden 23 febr. 1938, † Made en Drimmelen 3 juni 2009, tr. Terheijden 25 juni 1960 Petrus Wilhelmus (Piet) Akkermans, geb. Made en Drimmelen 14 jan. 1936, projectleider.

IXh. Dingeman Johannes van de Korput, geb. Terheijden 19 april 1908, machinist PNEM, † Raamsdonk 31 aug. 1985, tr. Made en Drimmelen 15 juni 1938 Anna Maria van Groezen, geb. Made en Drimmelen 28 mei 1911, † 22 juni 1995.

IXi. Lambertus van de Korput, geb. Terheijden 26 aug. 1889, rangeerder NS, † Rotterdam 23 dec. 1963, tr. Ginneken en Bavel 28 nov. 1917 Johanna Zwanen, geb. Ginneken en Bavel 10 dec. 1892, † Rotterdam 11 aug. 1974, dr. van Hendrikus en Cornelia Jochems.
Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman Lambertus van de Korput.
 2. Hendrikus van de Korput.
 3. Johannes Franciscus van de Korput.
 4. Cornelia Barbera van de Korput, geb. Rotterdam 23 juni 1920, † ald. 15 dec. 1955, tr. Rotterdam 5 febr. 1947 Leendert Ploeg, geb. Papendrecht 2 dec. 1922.
 5. Barbara Johanna van de Korput, geb. Rotterdam 12 febr. 1923, tr. Rotterdam 7 jan. 1948 B. Munter.

IXj. Adrianus van de Korput, geb. Terheijden 16 maart 1896, sigarenmaker, tr. Maria Wouters, geb. Turnhout (België) 7 april 1899.
Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman van de Korput, geb. Ginneken 18 mei 1923.
 2. Adrianus Josephus van de Korput, geb. Ginneken 11 juni 1925.

IXk. Cornelis (Cor) van de Korput, geb. Terheijden 2 april 1906, schilder, uitvoerder, † Breda 6 sept. 1975, tr. Ginneken 5 nov. 1930 Elisabeth Dankers, geb. Loon op Zand 17 maart 1904, dienstmeid, † Breda 19 nov. 2005.

IX-l. Petrus van de Korput, geb. ’s-Gravenhage 10 mei 1902, zager (1926), heier, machinist, † Rotterdam 7 okt. 1976, tr. Geertruidenberg 20 okt. 1926 Johanna Dorothea Adriana Goverdina Paans, geb. Geertruidenberg 9 dec. 1904, zonder beroep (1926), dr. van Philippus Antonius en Johanna Goverdina Maanders.
Uit dit huwelijk:

 1. Goverdina Dorothea (Dini) van de Korput, geb. Geertruidenberg 1 juli 1928, tr. 6 juli 1955 T.H. (Theo) Emmen.
 2. Johanna Maria (Joke) van de Korput, geb. Geertruidenberg 8 juli 1936, tr. 13 dec. 1961 P.H.D. (Piet) van der Pluijm.
 3. Adam Maria van de Korput, geb. Rotterdam 7 jan. 1942, † ald. 7 april 1945.
Dingeman van de Korput (IX-m) en Adriana Kuijpers (Collectie Frans van de Korput)

IXm. Dingeman van de Korput, geb. Rotterdam 3 dec. 1908, † Geleen 5 okt. 1994, tr. Made en Drimmelen 9 sept. 1937 Adriana Wilhelmina Cornelia (Adri) Kuijpers, geb. Arnhem 14 febr. 1911, † Sittard 18 jan. 1985.

IXn. Cornelis van de Korput, geb. Rotterdam 9 aug. 1893, vuurstoker bij de boterfabriek, † Rotterdam 3 juli 1967, tr. Rotterdam 19 mei 1920 Albertina Johanna Molier, geb. Rotterdam 5 maart 1898.
Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus van de Korput.
 2. Petrus van de Korput, geb. Rotterdam 21 april 1921.
 3. Johannes van de Korput, geb. Rotterdam 3 april 1922, † ald. 10 mei 1922.
 4. Magdalena van de Korput, geb. Rotterdam 20 okt. 1923, † ald. 31 jan. 1924.
 5. Cornelia van de Korput, geb. Rotterdam 23 mei 1925, dagdienstbode, † Rotterdam 2 juni 1989, tr. Rotterdam 12 juli 1950 Teunis Jan van der Burgh, geb. Rotterdam 9 sept. 1923, † ald. 30 aug. 1987.
 6. Annie van de Korput, geb. Rotterdam 9 okt. 1930, tr. 28 okt. 1953 A. van Dort.
 7. Franciscus van de Korput, geb. Rotterdam 21 okt. 1937, tr. 6 april 1962 M.C. de Gast.

IXo. Cornelis van der Korput, geb. Rotterdam 23 aug. 1907, koudwalser, kistenmaker, † Rotterdam 5 maart 1983, tr. Rotterdam 27 aug. 1930 Lena van Houwelingen, geb. Rotterdam 5 aug. 1909, † ald. 11 okt. 1971, dr. van Willem en Johanna Joosse.
Uit dit huwelijk:
Gerardus van der Korput.

IXp. Adrianus Petrus van der Korput, geb. Rotterdam 25 okt. 1911, wielerhersteller, magazijnbediende, † Rotterdam 5 dec. 1990, tr. Rotterdam 23 juni 1937 Rookje Cornelia Bergman, geb. Rotterdam 10 mei 1915, † ald. 18 okt. 1994.

IXq. Petrus van der Korput, geb. Rotterdam 28 juli 1919, ijzervlechter, bouwvakker, † Rotterdam 23 jan. 1985, tr. Rotterdam 19 dec. 1956 Johanna Bosch, geb. Hellendoorn 16 juni 1925, † 4 nov. 1994.

IXr. Johannes van der Korput, geb. Terheijden 25 jan. 1896, bouwvakarbeider, † Rotterdam 7 aug. 1959, tr. Rotterdam 8 nov. 1922 Cornelia Maria (Cor) van Es, geb. Rotterdam 23 dec. 1899, † ald. 28 nov. 1981, dr. van Martinus Johannes en Johanna van Vugt.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Johanna (Riet) van der Korput, geb. Rotterdam 4 sept. 1928, tr. 13 aug. 1952 G.J. Klootwijk.
 2. Johanna Maria (Joop) van der Korput, geb. Rotterdam 5 sept. 1936, tr. P. Krijne.

IXs. Adrianus (Janus) van de Korput, geb. Terheijden 19 okt. 1900, bouwvakarbeider, tr. Rotterdam 9 april 1930 Cornelia (Cor) van Roon, geb. Rotterdam 7 nov. 1907, † ald. 7 okt. 1993.
Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman van de Korput, geb. Rotterdam 13 sept. 1930.
 2. Arend Adrianus (Adrie) van de Korput, geb. Rotterdam 19 april 1932, bediende grote vaart, † Hamburg (Duitsland) 27 okt. 1960.
 3. Maria Catharina van de Korput, geb. Rotterdam 2 mei 1934.
 4. Trijntje van de Korput, geb. Rotterdam 1 april 1940, † juni 1995.

IXt. Cornelis (Kees) van der Korput, geb. Terheijden 27 juli 1904, schoenmaker, † Rotterdam 4 maart 1984, tr. Wassenaar 19 okt. 1932 Johanna (Jo) Thijssen, geb. Scheveningen 18 juni 1909, dr. van Johannes en Antonia van Ham.

IXu. Petrus van der Korput, geb. Terheijden 3 jan. 1909, schoenmaker, † Rotterdam 4 febr. 1976, tr. Rotterdam 12 sept. 1934 Catharina Schuurmans, geb. Rotterdam 16 nov. 1909.

IXv. Johannes van der Korput, geb. Terheijden 21 okt. 1902, leerlooiersknecht, † Made en Drimmelen 29 jan. 1988, tr. Made en Drimmelen 10 mei 1928 Adriana Cornelia Jansen, geb. Oosterhout 10 okt. 1906, † Breda 20 sept. 1967, dr. van Cornelis en Petronella van Gils.

IXw. Leonardus Antonius van der Korput, geb. Terheijden 25 aug. 1906, groentenhandelaar, † De Bilt 19 juli 1975, tr. Rotterdam 23 juni 1926 Stijntje Slikker, geb. Rotterdam omstr. 1908, dr. van Hendricus en Johanna Maria Trooster.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardina Johanna van der Korput, geb. Rotterdam 30 mei 1926, tr. 3 jan. 1947 D. Witte.
 2. Hendrica Maria van der Korput, geb. Rotterdam 23 juli 1927, † Utrecht 5 mei 2002, tr. 11 aug. 1955 G. Tempel.
 3. Leonardus Antonius van der Korput, geb. Rotterdam 3 okt. 1928, tr. 27 juni 1953 J.E. Krause.
 4. Johannes van der Korput, geb. Rotterdam 8 nov. 1929, † De Bilt 6 juni 1945.

IXx. Johannes van der Korput, geb. Terheijden 17 sept. 1912, marinier, matroos, † 29 juli 2000, begr. Hoogvliet, tr. Rotterdam 18 jan. 1939 Pieternella Maria van den Bergh, geb. Rotterdam 12 juli 1913, zonder beroep (1939).

IXy. Mathijs van de Korput, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 1 sept. 1912, arbeider bij meelfabriek, † Rotterdam 31 aug. 1979, tr. Rotterdam 11 mei 1949 Sijgje Maria Liefaart, geb. Heinenoord 29 april 1923.

IXz. Petrus van de Korput, geb. Made en Drimmelen 20 mei 1898, loodgieter, monteur PTT, † ’s-Gravenhage 17 okt. 1965, tr. 1e ’s-Gravenhage 2 juli 1924 Geertruida Elisabeth Maria de Haan, geb. ’s-Gravenhage 4 febr. 1899, † ald. 24 juli 1937; tr. 2e ’s-Gravenhage 9 okt. 1940 Wilhelmina Petronella Dubbeldam, geb. ’s-Gravenhage 25 aug. 1903, † ald. 7 dec. 1984.

IXaa. Johannes van de Korput, geb. Hillegersberg 18 maart 1902, chauffeur, automonteur, † Voerendaal 25 juli 1992, tr. 1e Rotterdam 3 nov. 1920 (door echtsch. ontbonden ald. 10 aug. 1946) Johanna Sophia Kriek, geb. Rotterdam 4 maart 1903, dr. van Johannes Nicolaas en Sophia Regina van der Zwaluw; tr. 2e Rotterdam 30 okt. 1946 Johanna Francisca van Vendeloo, geb. Rotterdam 27 dec. 1919, † ald. 20 jan. 1989.
Uit het eerste huwelijk:
Sophia Regina van de Korput, geb. Rotterdam 25 febr. 1921, † ald. 7 febr. 1979, tr. Rotterdam 20 dec. 1939 Reinier Cornelis van Wissen, geb. Berkel 21 febr. 1915.

IXab. Antonie van de Korput, geb. Rotterdam 30 dec. 1906, loodgieter, † Rotterdam 23 mei 1981, tr. Rotterdam 17 mei 1933 Petronella Adriana Spruit, geb. Rotterdam 29 nov. 1911.

IXac. Johannes van de Korput, geb. Terheijden 16 febr. 1903, landbouwer, † Roosendaal 17 jan. 1981, tr. Zundert 7 mei 1945 Antonia Ros, geb. Rucphen 12 aug. 1912.

IXad. Cornelis van de Korput, geb. Terheijden 15 febr. 1905, landarbeider, betonarbeider, looiersknecht, † Breda 14 april 1975, tr. Made en Drimmelen 20 april 1934 Bertha van Oosterhout, geb. Made en Drimmelen 28 sept. 1906.

IXae. Petrus van de Korput, geb. Terheijden 1 febr. 1910, tr. Maria Dymphena Bouwens, geb. 20 sept. 1913.