Het geslacht Vegersteen, oorspronkelijk uit Gothenburg

Laatst gewijzigd 23 oktober 2022

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


Het is aannemelijk dat Andries (I) de zoon is van Andreas Fegersten en Anna Elizabeth Holm of van Anna Elisabeth Toorenstroom (Törnström).

Op 20 juni 1749 wordt Andries Veegerssteen vermeld als getuige bij de doop van Andries, zoon van Pieter Heijger en Anna Elisabeth Holm.

Op 12 januari 1752 staan Andries Teijgerstein en Anna Liesebet Hollom vermeld als ouders bij de doop (Evangelisch- Luthers) van zoon Johannes. Doopgetuigen zijn dan Jan Santbergen en Anna Maria Breun. Deze zoon Johannes (Jan) komen wij in de jaren 1771-1775 onder de namen Jan Vegersteen, Jan Tegersteen  en  Jan Vegersteijn tegen als matroos in dienst van de VOC met bestemming Batavia.

Op 19 oktober 1753 gaan Andreas Fegersten (31 jaar oud) en Anna Elizabeth Toorenstroom(28 jaar oud) in ondertrouw in Amsterdam. Op de ondertrouwakte staat vermeld dat beiden afkomstig zijn uit Gottenburg (=Gothenburg). Op 28 augustus 1754 wordt dochter Britta Maria gedoopt. Ouders: Andreas Veijgerstein  en Anna Elisabeth Torenstrom.

De doop van Andries (I) rond 1747 heb ik niet gevonden in Amsterdam. Maar mogelijk zijn bij de boven vermelde doop in 1749 de namen van vader en getuige verwisseld.

Andreas Fegersten is zonder veel twijfel dezelfde persoon als Andries Veegerssteen en Andries Teijgerstein en Andreas Veijgerstein.

Bij Anna Elizabeth Toorenstroom is het minder duidelijk of dat een en dezelfde is als Anna Elisabeth Holm en Anna Liesebet Hollom. Holm (Halmstad) is weliswaar een stad in Zweden ten zuiden van Gothenburg maar de familienaam Holm komt in de 18de eeuw al veelvuldig voor in Amsterdam. Bij de dopen van de Holms wordt er vrijwel altijd in de Evangelisch- Lutherse kerk gedoopt. Echter de voornaam Anna Elisabeth komt niet voor bij de families Holm in Amsterdam.

Anna Elisabeth Toorenstroom wordt op 21 augustus 1779 op het St. Anthonis Kerkhof in Amsterdam begraven als weduwe van Andries Veegersteen.

Indien Anna Elizabeth Holm en Anna Elisabeth Toorenstroom een en dezelfde persoon zijn en de vader in 1749 is verwisseld met de doopgetuige dan zou onze Andries dus gedoopt kunnen zijn op 20 juni 1749. Verder onderzoek hiernaar is nog nodig.

I. Andries Vegersteen (Veegersteen), geb. omstr. 1750, kruier, poorter van Amsterdam (1782), begr. Amsterdam 9 dec. 1806, zn. van Andreas (Anders, Andries) Fegersten (Veegersteen), tr. Amsterdam (otr) 20 sept. 1782 Johanna Ojevaar, ged. Amsterdam 7 febr. 1762, † ald. 7 febr. 1835, dr. van Jan en Maria Boijsen (Booys).
Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt IIa.
 2. Anna Elisabeth Vegersteen (Vegerstein), ged. Amsterdam 5 maart 1786, doende kruierij (1820), † Amsterdam 6 maart 1852, tr. Amsterdam 7 juni 1820 Hendrik Kottenhagen, geb. Amsterdam 17 febr. 1797, winkelbediende (1820), † vóór 1852, zn. van Georg en Adriana Schouten.
 3. NN Vegersteen, geb. Amsterdam 19 dec. 1787, begr. ald. 19 dec. 1787.
 4. Gesie (Geesje) Vegersteen, ged. Amsterdam 9 okt. 1789, begr. ald. 27 dec. 1789.
 5. Cornelis Vegersteen, ged. Amsterdam 11 febr. 1791, † ald. 4 nov. 1810.
 6. Andries, volgt IIb.
 7. Maria Vegersteen, geb. Amsterdam 18 jan. 1796, mangelhoudster (1855), † Amsterdam 6 jan. 1855.
 8. Sophia Vegersteen, geb. Amsterdam 25 maart 1798, naaister (1822), † Amsterdam 21 juli 1880, tr. Amsterdam 27 febr. 1822 Johannes David Geudeker, geb. Amsterdam 7 april 1794, kastenmaker (1822), † vóór febr. 1875, dr. van George Willem en Aaltje Lemmerhart.
 9. Willem Vegersteen, geb. Amsterdam 27 nov. 1800, begr. ald. 17 febr. 1803.
 10. Willem Vegersteen, geb. Amsterdam 2 juli 1804.

IIa. Jan Vegersteen, ged. Amsterdam 3 jan. 1783, kruier, poorter van Amsterdam (1808), timmermansknegt (1813, 1815), timmerman (1813, 1834, 1838, 1851, 1855), † Amsterdam 8 febr. 1855, tr. Amsterdam (otr) 15 jan. 1808 Geertje Renden, ged. Harderwijk 25 dec. 1783, kommenijwinkelierster (1817), winkelierster (1813, 1838, 1863), † Amsterdam 9 april 1863, dr. van Rende Hendriks en Grietje de Hes.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Vegersteen, geb. Amsterdam 10 mei 1808, † ald. 6 sept. 1810.
 2. Andries Vegersteen, geb. Amsterdam 6 maart 1810, † ald. 8 aug. 1815.
 3. Rijndert, volgt IIIa.
 4. Johanna Vegersteen, geb. Amsterdam 7 sept. 1813, zonder beroep (1847), † Amsterdam 20 april 1872, tr. Amsterdam 12 nov. 1834 Jan Root, geb. Amsterdam 29 maart 1804, apothekersbediende (1829), kantoorloper (1834, 1847), kantoorbediende (1864), † Amsterdam 19 april 1864, zn. van Jan Rood en Hermina Branderhorst.
 5. Jacoba Vegersteen, geb. Amsterdam 3 juni 1815, † ald. 21 mei 1863, tr. Amsterdam 29 juli 1846 Arie Koning, geb. Amsterdam 14 jan. 1819, schilder (1846), † Amsterdam 4 juli 1853, zn. van Arie en Annetje Krumpelman.
 6. Anna Elisabeth Vegersteen, geb. Amsterdam 9 okt. 1817, † ald. 29 mei 1896, tr. Amsterdam 29 juli 1841 Eberhard Groenhoff, geb. Emden (Duitsland) 8 juni 1812, baardscheerder (1841), barbier, † Amsterdam 24 mei 1893, zn. van Peter Jacobs en Altje Janssen Damster en wedr. van Johanna Hendrika de Jongh.
 7. Jan, volgt IIIb.
 8. Andries Vegersteen, geb. Amsterdam 2 mei 1821, † ald. 13 nov. 1822.
 9. Margaretha Hendrika Vegersteen, geb. Amsterdam 25 maart 1824, † ald. 9 aug. 1824.
 10. Andries Vegersteen, geb. Amsterdam 1 juli 1825, † ald. 9 okt. 1829.
 11. Gerrit Cornelis Vegersteen, geb. Amsterdam 5 aug. 1827, † ald. 12 juli 1829.

IIb. Andries Vegersteen, geb. Amsterdam 24 jan. 1793, houtzager (1835), stalknecht (1851, 1852), † Amsterdam 17 april 1852, tr. Amsterdam 5 mei 1819 Maria Lanson, ged. Amsterdam 16 aug. 1795, dienstbaar (1819), † Amsterdam 18 jan. 1848, dr. van Juliaan en Jannetje Huskes.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Vegersteen, geb. Amsterdam sept. 1819, † ald. 14 nov. 1819.
 2. NN Vegersteen, geb. Amsterdam 8 mei 1821, † ald. 8 mei 1821.
 3. Jannetje Vegersteen, geb. Amsterdam 9 mei 1822, zonder (1866), † Amsterdam 30 maart 1871, tr. Amsterdam 3 maart 1841 Johann Friedrich Adolph Tölke, geb. Schuckenhof, Lippe (Duitsland) 28 juni 1808, suikerbakker (1841), sjouwerman (1845), smid (1854), † Amsterdam 15 maart 1864, zn. van Johann Christoph en Marie Niebuhr.

IIIa. Rijndert Vegersteen, geb. Amsterdam 13 sept. 1811, timmerman (1830, 1855), † Amsterdam 24 okt. 1878, tr. 1e Amsterdam 9 mei 1838 Elisabeth de Jongh, geb. Amsterdam 21 mei 1809, dienstbaar (1838), † vóór nov. 1842, dr. van Adrianus en Elisabeth Dirks; tr. 2e Amsterdam 2 nov. 1842 Anna Maria Blaaupaart, geb. Amsterdam 4 aug. 1812, dienstbode, † jan. 1854, dr. van Jacob en Maria Landa; tr. 3e Amsterdam 1 nov. 1854 Wilhelmina van Helten, geb. Amsterdam 5 okt. 1828, dienstbode (1854), † Amsterdam 13 aug. 1857, dr. van Gerrit en Jansje Smits; tr. 4e Amsterdam 27 jan. 1858 Cornelia Boje, geb. Amsterdam 28 dec. 1814, naaister (1858), † na 1878, dr. van Cornelis en Maria Magdalena Sliepers.
Uit het eerste huwelijk:

 1. NN Veegersteen, geb. Amsterdam 20 april 1839, † ald. 20 april 1839.
 2. NN Vegersteen, geb. Amsterdam 14 nov. 1840, † ald. 14 nov. 1840.
  Uit het tweede huwelijk:
 3. Geertje Vegersteen, geb. Amsterdam 8 aug. 1843, dienstbode (1875, 1881), tr. Amsterdam 25 mei 1881 Hermanus Reetraa, geb. Amsterdam 19 aug. 1856, timmerman (1881), zn. van Cornelis en Anna Christina van der Pijl.
 4. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 8 maart 1845, † ald. 23 juli 1846.
 5. Jan, volgt IVa.
 6. Anna Maria Vegersteen, geb. Amsterdam 6 jan. 1850, tr. Amsterdam 21 mei 1873 Gerrit Wouter Gordijn, geb. Amsterdam 20 febr. 1849, schoenmaker en milicien (1873), laarzenmaker (1921), † Amsterdam 18 juni 1931, zn. van Petrus Hendricus Theodorus en Alida van den Hoek.
  Uit het derde huwelijk:
 7. Reindert Vegersteen, geb. Amsterdam 21 juli 1857, † ald. 31 aug. 1857.
  Uit het vierde huwelijk:
 8. Reindert Vegersteen, geb. Amsterdam 31 dec. 1858, † ald. 9 jan. 1859.

IVa. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 11 jan. 1847, timmerman (1873, 1880), † ’s-Gravenhage 4 nov. 1930, tr. ’s-Gravenhage 8 okt. 1873 Anna Wilhelmina de Zoete, geb. Scheveningen 21 mei 1848, zonder beroep (1873), dr. van Samuel en Anna Wilhelmina (Johanna) van Groningen.
Uit dit huwelijk:

 1. Reindert Vegersteen, geb. Scheveningen omstr. april 1875, † Scheveningen (’s-Gravenhage) 3 juli 1875.
 2. Reindert (Reinaldo), volgt Va.
 3. Samuel, volgt Vb.
 4. Anna Maria Vegersteen, geb. Scheveningen 4 febr. 1880, tr. Rosario (Argentinië) 4 jan. 1906 Jacobus Marinus Last, geb. Amsterdam 15 okt. 1881, timmerman (1916), zn. van Solke en Isa Jacoba van Opstall.
 5. Jan Vegersteen, geb. Scheveningen sept. 1882, † Scheveningen (’s-Gravenhage) 25 jan. 1883.
 6. Anna Wilhelmina (Anne) Vegersteen, geb. Scheveningen 5 nov. 1883.
 7. Cornelia Vegersteen, geb. ’s-Gravenhage 9 mei 1885.
 8. Cornelio Vegersteen, geb. omstr. 1886.

Va. Reindert (Reinaldo) Vegersteen, geb. Scheveningen 12 juni 1876, timmerman (1902), constructor (bouwer), † Santana do Livramento, Rio Grande do Sul (Brazilië) 20 okt. 1960, tr. Bahia Blanca (Argentinië) 5 okt. 1902 Johanna Hermina (Anna) van Ingen, geb. 29 april 1885, † Buenos Aires (Argentinië) 10 maart 1955, dr. van Jan Herman en Alida Musch.
Uit dit huwelijk:

 1. Alida Guillermina Vegersteen, geb. Buenos Aires (Argentinië) 26 april 1903, Profesora de Piano, † Santana do Livramento, Rio Grande do Sul (Brazilië) 21 juli 1993, tr. Buenos Aires (Argentinië) 16 juni 1923 Huberto Henrique Bongers, geb. Terborg 1 sept. 1892, † Montevideo (Uruguay) 23 mei 1957, zn. van Gerhardus en Willemina Wendelina Te Kloeze.
 2. Reinaldo, volgt VIa.

VIa. Reinaldo Vegersteen, geb. Montevideo (Uruguay) 24 mei 1915, biochemicus, † Buenos Aires (Argentinië) 1991, tr. Martha Alicia Escriña Urrutia.
Uit dit huwelijk:

 1. Susana Vegersteen.
 2. Beatriz Vegersteen.
 3. Susana Vegersteen.

Vb. Samuel Vegersteen, geb. ’s-Gravenhage 18 okt. 1877, timmerman (1901), bankbediende, † Buenos Aires (Argentinië) 28 juli 1953, tr. 1e Alida van Ingen, dr. van Jan Herman en Alida Musch; tr. 2e 1953 Alberta.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Samuel (Tito) Vegersteen, geb. omstr. 1902, tr. Beba C..
 2. Ana Guillemina (Kintje) Vegersteen, geb. omstr. 1904, tr. Julián Sainz.
 3. Zusje Vegersteen, geb. omstr. 1905.


IIIb. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 4 sept. 1819, kastenmaker (1838), timmerman (1851), † Amsterdam 14 sept. 1885, tr. Amsterdam 21 mei 1851 Hendrika (Hendrina) van der Boom, geb. Amsterdam 14 sept. 1829, † ald. 16 juli 1908, dr. van Henderik en Eliezabet Joorse.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt IVb.
 2. Hendrik Vegersteen, geb. Amsterdam 20 dec. 1853, letterzetter (1873), schilder, † 4 dec. 1928.
 3. Willem Frederik Vegersteen, geb. Amsterdam 20 jan. 1856, timmerman, jalouzienmaker (1880), † Amsterdam 15 aug. 1880.
 4. Gerrit Vegersteen, geb. Amsterdam 24 febr. 1858, † ald. 17 maart 1858.
 5. Elisabeth Vegersteen, geb. Amsterdam 21 juli 1859, † ald. 21 jan. 1907, tr. Amsterdam 29 jan. 1885 (door echtsch. ontbonden ald. 9 april 1896) Johannes Stapelveld, geb. Amsterdam 19 sept. 1858, koffiehuishouder (1885, 1896), zn. van Laurens Christiaan Gerrit en Johanna Catharina Pietersen.
 6. Geertjen Vegersteen, geb. Amsterdam 21 dec. 1862, dienstbode (1878), werkster (1893), † Amsterdam 23 okt. 1930, tr. Amsterdam 29 nov. 1893 Marcus Cornelis Johannes Neering, geb. Utrecht 13 mei 1868, bediende (1893), boekhouder (1904), † Nieuwer-Amstel 4 juli 1904, zn. van Johannes Marinus Hubertus en Marie Jeanne Guillaumette van Raamsdonk.
 7. Johanna Vegersteen, geb. Amsterdam 14 okt. 1866, werkster, † Amsterdam 17 febr. 1941.
  Haar dochter:
  Johanna Elisabeth Vegersteen, geb. Amsterdam 2 jan. 1888, huishoudster, † Amsterdam 1 juli 1967.
Geertjen Vegersteen (IIIb-6) (Collectie Henk Neering)
Marcus Cornelis Johannes Neering (Collectie Henk Neering)

IVb. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 31 maart 1852, kantoorbediende (1875), makelaar (1880,1898), † 4 mei 1906, tr. Amsterdam 26 aug. 1875 Gesina Cornelia Hamel, geb. Amsterdam 26 aug. 1850, † ald. 8 febr. 1917, dr. van Johan Georg en Johanna Barbara Colijn.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Barbara Vegersteen, geb. Amsterdam 21 juli 1876, tr. Amsterdam 6 okt. 1898 Johan Gerhard Hendrik Coenraad Lebbing, geb. Amsterdam 22 okt. 1872, banketbakker (1931), † Bussum 1 juli 1960, zn. van Hendrik Anton en Johanna Hendrika Wilhelmina Kemmann.
 2. Johan Georg, volgt Vc.
 3. Hendrina Elisabeth Vegersteen, geb. Amsterdam 19 april 1880, † ald. 20 nov. 1904.
 4. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 5 dec. 1881, teekenaar (1899), aannemer (1909), makelaar, † Baarn 21 april 1957, tr. Amsterdam 25 febr. 1909 Harmina Geertruida Philippina (Marina) Briedé, geb. ’s-Gravenhage 3 jan. 1883, dr. van Marinus Carolus en Maria Elisabeth Geertruida Keislair en gesch. echtg. van Jan Hendrik Kroese.
 5. Johan Wilhelm Peter, volgt Vd.
 6. Willem Frederik, volgt Ve.
 7. Johan Carel (Karel), volgt Vf.

Vc. Johan Georg Vegersteen, geb. Amsterdam 2 nov. 1877, kantoorbediende, procuratiehouder (1909), makelaar in effecten (1929), † Amsterdam 6 nov. 1929, tr. Neuveville (Zwitserland) 14 aug. 1909 Marie Suzanna Huguelet, geb. Neuveville (Zwitserland) 9 okt. 1883, † Amsterdam 29 jan. 1964, dr. van Jules Celestin en Adèle Tièche.
Uit dit huwelijk:
Gesina Cornelia Vegersteen, geb. Amsterdam 28 juni 1912, † Naarden 16 april 2000, tr. 1e Amsterdam 10 mei 1935 (door echtsch. ontbonden ald. 20 febr. 1968) Cornelis Pieter Starreveld, geb. Amsterdam 2 aug. 1908, onderdirecteur lettergieterij, † Amsterdam 3 febr. 1984, begr. Driehuis-Westerveld, zn. van Petrus Johannes en Anna Louise Brons; tr. 2e Naarden 6 maart 1969 Hendricus Jan te Winkel, geb. Amsterdam 16 juni 1908, wedr. van Johanna de Bruijn.

Vd. Johan Wilhelm Peter Vegersteen, geb. Amsterdam 7 sept. 1883, kantoorbediende (1909, 1910), chef afd. verkoopadministratie Zwavelzuurfabriek, † Amsterdam 29 dec. 1958, tr. Amsterdam 28 april 1910 Henriëtte Anne Francoise Amélie van den Akker, geb. Amsterdam 22 okt. 1885, dr. van Louis Samuel Henri en Anna Harms.
Uit dit huwelijk:

 1. Henriëtte Anne Francoise Amélie Vegersteen, geb. Amsterdam 19 aug. 1911, † 11 maart 2006, tr. Velsen 5 sept. 1935 Egbert Langenhoff, geb. Amsterdam 13 juli 1904, † ald. 4 juni 1977, zn. van Henri Frédéric en Sjoukje Bijl.
 2. Anna Gesina Cornelia Vegersteen, geb. Schoten (Haarlem) 18 sept. 1917, huishoudster, verpleegster, tr. Amsterdam 6 dec. 1951 Jan Boon, geb. Den Helder 20 maart 1913, † 6 maart 1980.

Ve. Willem Frederik Vegersteen, geb. Amsterdam 20 juli 1885, makelaar (1909), makelaar in meubelen/onroerende goederen, † Amsterdam 22 april 1962, tr. Amsterdam 27 juni 1907 Maria Catharina Koreman, geb. Amsterdam 29 juli 1884, † ald. 11 febr. 1953, dr. van Louis Johannes en Neeltje Hagemann.
Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje (Leny) Vegersteen, geb. Amsterdam 9 aug. 1908, tr. Amsterdam 27 aug. 1936 Willem Jacob Cornelis van Aalzum, geb. Amsterdam 27 maart 1899.
 2. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 11 mei 1910, † ald. 13 maart 1912.
 3. Willem Frederik Vegersteen, geb. Amsterdam 25 jan. 1913, kantoorbediende makelaarskantoor o.g. (1931), makelaar o.g., † Amsterdam 14 dec. 1989, tr. Amsterdam 8 juni 1944 Martina Johanna (Tinie) van Geijt, geb. Amsterdam 11 okt. 1918.
 4. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 19 april 1919, bouwkundig opzichter (1949), † Vlissingen 7 aug. 1998, tr. na 1948 Neeltje Maria Nolet, geb. 9 mei 1922, † 2 april 2002, begr. Vlissingen.

Johan Carel Vegersteen x Adriana A.C. Muller ca 1909
(Collectie Kees Vegersteen)
Johan Carel Vegersteen (V-f) en Adriana Antoinette Catharina Muller samen met hun dochter Hendrina (Rien) (Collectie Kees Vegersteen)

Vf. Johan Carel (Karel) Vegersteen, geb. Amsterdam 25 mei 1887, makelaar in assurantiën (1909), winkelier comestibles, † Amsterdam 23 sept. 1941, tr. Amsterdam 3 juni 1909
Adriana Antoinette Catharina (Sjaan) Muller, geb. Oegstgeest 23 april 1888, dr. van Pieter Christiaan en Lotje Theodora Bakker.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrina Elisabeth (Rien) Vegersteen, geb. Amsterdam 7 mei 1910, † dec. 1997, tr. Amsterdam 30 juli 1936 (door echtsch. ontbonden ald. 6 april 1962) Carl Johann Heinrich Kluen, geb. Amsterdam 21 febr. 1907, zn. van Carl Johann Heinrich en Hendrika Elisabeth Kolstee.
 2. Johan Carel, volgt VIb.
 3. Adriana Antoinette Catharina (Puck) Vegersteen, geb. Amsterdam 31 jan. 1922, † 6 jan. 1991.

VIb. Johan Carel Vegersteen, geb. Amsterdam 18 sept. 1915, winkelbediende ((1940), † 2 dec. 1996, tr. Amsterdam 11 april 1940 Catharina Maria (Tini) Lipplaa, geb. Amsterdam 10 okt. 1918, dr. van Hendrik en Eva Maria Grooters.