Het geslacht Vegersteen, oorspronkelijk uit  Gothenburg

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel-1.gif

 


Het is aannemelijk dat Andries (I) de zoon is van Andreas Fegersten en Anna Elizabeth Holm of van Anna Elisabeth Toorenstroom (Törnström).

Op 20 juni 1749 wordt Andries Veegerssteen vermeld als getuige bij de doop van Andries, zoon van Pieter Heijger en Anna Elisabeth Holm.

Op 12 januari 1752 staan Andries Teijgerstein en Anna Liesebet Hollom vermeld als ouders bij de doop (Evangelisch- Luthers) van zoon Johannes. Doopgetuigen zijn dan Jan Santbergen en Anna Maria Breun. Deze zoon Johannes (Jan) komen wij in de jaren 1771-1775 onder de namen Jan Vegersteen, Jan Tegersteen  en  Jan Vegersteijn tegen als matroos in dienst van de VOC met bestemming Batavia.

Op 19 oktober 1753 gaan Andreas Fegersten (31 jaar oud) en Anna Elizabeth Toorenstroom(28 jaar oud) in ondertrouw in Amsterdam. Op de ondertrouwakte staat vermeld dat beiden afkomstig zijn uit Gottenburg (=Gothenburg). Op 28 augustus 1754 wordt dochter Britta Maria gedoopt. Ouders: Andreas Veijgerstein  en Anna Elisabeth Torenstrom.

De doop van Andries (I) rond 1747 heb ik niet gevonden in Amsterdam. Maar mogelijk zijn bij de boven vermelde doop in 1749 de namen van vader en getuige verwisseld.

Andreas Fegersten is zonder veel twijfel dezelfde persoon als Andries Veegerssteen en Andries Teijgerstein en Andreas Veijgerstein.

Bij Anna Elizabeth Toorenstroom is het minder duidelijk of dat een en dezelfde is als Anna Elisabeth Holm en Anna Liesebet Hollom. Holm (Halmstad) is weliswaar een stad in Zweden ten zuiden van Gothenburg maar de familienaam Holm komt in de 18de eeuw al veelvuldig voor in Amsterdam. Bij de dopen van de Holms wordt er vrijwel altijd in de Evangelisch- Lutherse kerk gedoopt. Echter de voornaam Anna Elisabeth komt niet voor bij de families Holm in Amsterdam.

Anna Elisabeth Toorenstroom wordt op 21 augustus 1779 op het St. Anthonis Kerkhof in Amsterdam begraven als weduwe van Andries Veegersteen.

Indien Anna Elizabeth Holm en Anna Elisabeth Toorenstroom een en dezelfde persoon zijn en de vader in 1749 is verwisseld met de doopgetuige dan zou onze Andries dus gedoopt kunnen zijn op 20 juni 1749. Verder onderzoek hiernaar is nog nodig.

19-10-1753_-_Fegersten_Andrias_-_Toorenstroom_Anna_Elizabeth_-_DTB_733_p.127_-_Huwelijksintekeningen_van_de_PUI.jpg

I. Andries Vegersteen (Veegersteen), geb. omstr. 1747, kruier, poorter van Amsterdam (1782), begr. Amsterdam 9 dec. 1806, tr. Amsterdam (otr) 20 sept. 1782 Johanna Ojevaar, ged. Amsterdam 7 febr. 1762, † ald. 7 febr. 1835, dr. van Jan en Maria Boijsen (Booys).
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IIa.
2. Anna Elisabeth Vegersteen (Vegerstein), ged. Amsterdam 5 maart 1786, doende kruierij (1820), † Amsterdam 6 maart 1852, tr. Amsterdam 7 juni 1820 Hendrik Kottenhagen, geb. Amsterdam 17 febr. 1797, winkelbediende (1820), † vóór 1852, zn. van Georg en Adriana Schouten.
3. NN Vegersteen, geb. Amsterdam 19 dec. 1787, begr. ald. 19 dec. 1787.
4. Gesie (Geesje) Vegersteen, ged. Amsterdam 9 okt. 1789, begr. ald. 27 dec. 1789.
5. Cornelis Vegersteen, ged. Amsterdam 11 febr. 1791, † ald. 4 nov. 1810.
6. Andries, volgt IIb.
7. Maria Vegersteen, geb. Amsterdam 18 jan. 1796, mangelhoudster (1855), † Amsterdam 6 jan. 1855.
8. Sophia Vegersteen, geb. Amsterdam 25 maart 1798, naaister (1822), † Amsterdam 21 juli 1880, tr. Amsterdam 27 febr. 1822 Johannes David Geudeker, geb. Amsterdam 7 april 1794, kastenmaker (1822), † vóór juli 1880, dr. van George Willem en Aaltje Lemmerhart.
9. Willem Vegersteen, geb. Amsterdam 27 nov. 1800, begr. ald. 17 febr. 1803.
10. Willem Vegersteen, geb. Amsterdam 2 juli 1804.

IIa. Jan Vegersteen, ged. Amsterdam 3 jan. 1783, kruier, poorter van Amsterdam (1808), timmermansknegt (1813, 1815), timmerman (1834, 1838, 1855), † Amsterdam 8 febr. 1855, tr. Amsterdam (otr) 15 jan. 1808 Geertje Renden, ged. Harderwijk 25 dec. 1783, kommenijwinkelierster (1817), winkelierster (1838, 1863), † Amsterdam 9 april 1863, dr. van Rende Hendriks en Grietje de Hes.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Vegersteen, geb. Amsterdam 10 mei 1808, † ald. 6 sept. 1810.
2. Andries Vegersteen, ged. Amsterdam 18 maart 1810, † ald. 8 aug. 1815.
3. Rijndert, volgt IIIa.
4. Johanna Vegersteen, geb. Amsterdam 7 sept. 1813, † ald. 20 april 1872, tr. Amsterdam 12 nov. 1834 Jan Root, geb. Amsterdam 29 maart 1804, apothekersbediende (1829), kantoorloper (1834), kantoorbediende (1864), † Amsterdam 19 april 1864, zn. van Jan Rood en Hermina Branderhorst.
5. Jacoba Vegersteen, geb. Amsterdam 3 juni 1815, † ald. 21 mei 1863, tr. Amsterdam 29 juli 1846 Arie Koning, geb. Amsterdam 14 jan. 1819, schilder (1846), † Amsterdam 4 juli 1853, zn. van Arie en Annetje Krumpelman.
6. Anna Elisabeth Vegersteen, geb. Amsterdam 9 okt. 1817, † ald. 29 mei 1896, tr. Amsterdam 29 juli 1841 Eberhard Groenhoff, geb. Emden (Duitsland) omstr. 1812, baardscheerder (1841), zn. van Peter Jacobs en Altje Janssen Damste en wedr. van Johanna Hendrika de Jongh.
7. Jan, volgt IIIb.
8. Andries Vegersteen, geb. Amsterdam 2 mei 1821, † ald. 13 nov. 1822.
9. Margaretha Hendrika Vegersteen, geb. Amsterdam 25 maart 1824, † ald. 9 aug. 1824.
10. Andries Vegersteen, geb. Amsterdam 1 juli 1825, † ald. 9 okt. 1829.
11. Gerrit Cornelis Vegersteen, geb. Amsterdam 5 aug. 1827, † ald. 12 juli 1829.

IIb. Andries Vegersteen, geb. Amsterdam 24 jan. 1793, houtzager (1835), stalknecht, kruyer (1852), † Amsterdam 17 april 1852, tr. Amsterdam 5 mei 1819 Maria Lanson, ged. Amsterdam 16 aug. 1795, dienstbaar (1819), † vóór 1852, dr. van Juliaan en Jannetje Huskes.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Vegersteen, geb. Amsterdam sept. 1819, † ald. 14 nov. 1819.
2. NN Vegersteen, geb. Amsterdam 8 mei 1821, † ald. 8 mei 1821.
3. Jannetje Vegersteen, geb. Amsterdam 9 mei 1822, † ald. 30 maart 1871, tr. Amsterdam 3 maart 1841 Johann Friedrich Adolph Tölke, geb. Schuckenhof (Duitsland) omstr. 1808, suikerbakker (1841), † vóór 1871, zn. van Christoph en Marie Niebuer.

IIIa. Rijndert Vegersteen, geb. Amsterdam 13 sept. 1811, timmerman (1830, 1855), † Amsterdam 24 okt. 1878, tr. 1e Amsterdam 9 mei 1838 Elisabeth de Jongh, geb. Amsterdam 21 mei 1809, dienstbaar (1838), † vóór nov. 1842, dr. van Adrianus en Elisabeth Dirks; tr. 2e Amsterdam 2 nov. 1842 Anna Maria Blaaupaart, geb. Amsterdam omstr. 1812, † vóór nov. 1854, dr. van Jacob en Maria Landa; tr. 3e Amsterdam 1 nov. 1854 Wilhelmina van Helten, geb. Amsterdam omstr. 1817, dienstbode (1854), dr. van Gerrit en Jansje Smits; tr. 4e Amsterdam 27 jan. 1858 Cornelia Boje, geb. Amsterdam omstr. 1814, naaister (1858), † na 1878, dr. van Cornelis en Maria Magdalena Sliepers.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN Veegersteen, geb. Amsterdam 20 april 1839, † ald. 20 april 1839.
2. NN Vegersteen, geb. Amsterdam 14 nov. 1840, † ald. 14 nov. 1840.
Uit het tweede huwelijk:
3. Geertje Vegersteen, geb. Amsterdam 8 aug. 1843, dienstbode (1881), tr. Amsterdam 25 mei 1881 Hermanus Reetraa, geb. Amsterdam 19 aug. 1856, timmerman (1881), zn. van Cornelis en Anna Christina van der Pijl.
4. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 8 maart 1845, † ald. 23 juli 1846.
5. Jan, volgt IVa.
6. Anna Maria Vegersteen, geb. Amsterdam 6 jan. 1850, tr. Amsterdam 21 mei 1873 Gerrit Wouter Gordijn, geb. Amsterdam omstr. 1848, schoenmaker (1873), laarzenmaker (1921), zn. van Petrus Hendricus Theodorus en Alida van den Hoek.
Uit het derde huwelijk:
7. Reindert Vegersteen, geb. Amsterdam 21 juli 1857, † ald. 31 aug. 1857.
Uit het vierde huwelijk:
8. Reindert Vegersteen, geb. Amsterdam 31 dec. 1858, † ald. 9 jan. 1859.

IIIb. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 4 sept. 1819, kastenmaker (1838), † Amsterdam 14 sept. 1885, tr. Amsterdam 21 mei 1851 Hendrika (Hendrina) van der Boom, geb. Amsterdam omstr. 1828, dr. van Henderik en Eliezabet Joorse.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IVb.
2. Hendrik Vegersteen, geb. Amsterdam 20 dec. 1853.
3. Willem Frederik Vegersteen, geb. Amsterdam 20 jan. 1856, timmerman, jalouzienmaker (1880), † Amsterdam 15 aug. 1880.
4. Gerrit Vegersteen, geb. Amsterdam 24 febr. 1858, † ald. 17 maart 1858.
5. Elisabeth Vegersteen, geb. Amsterdam 21 juli 1859, † ald. 21 jan. 1907, tr. Amsterdam 29 jan. 1885 (door echtsch. ontbonden ald. 9 april 1896) Johannes Stapelveld, geb. Amsterdam 19 sept. 1858, koffiehuishouder (1885, 1896), zn. van Laurens Christiaan Gerrit en Johanna Catharina Pietersen.
6. Geertjen Vegersteen, geb. Amsterdam 21 dec. 1862, werkster (1893), tr. Amsterdam 29 nov. 1893 Marcus Cornelis Johannes Neering, geb. Utrecht omstr. 1868, bediende (1893), zn. van Johannes Marinus Hubertus en Marie Jeanne Guillaumette van Raamsdonk.
7. Johanna, volgt IVc.

Geertjen_Vegersteen.jpg Marcus_Cornelis_Johannes_Neering_sepia.jpg

Geertjen Vegersteen (IIIb-6) en Marcus Cornelis Johannes Neering. (Collectie Henk Neering)

 
IVa. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 11 jan. 1847, timmerman (1973, 1880), † ’s-Gravenhage 4 nov. 1930, tr. ’s-Gravenhage 8 okt. 1873 Anna Wilhelmina de Zoete, geb. Scheveningen omstr. 1848, zonder beroep (1873), dr. van Samuel en Anna Wilhelmina van Groningen.
Uit dit huwelijk:
Anna Maria Vegersteen, geb. Scheveningen 4 febr. 1880, tr. Rosario (Argentinië) 4 jan. 1906 Jacobus Marinus Last, geb. Amsterdam 15 okt. 1881, timmerman (1916), zn. van Solke en Isa Jacoba van Opstall.

IVb. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 31 maart 1852, kantoorbediende (1875), makelaar (1880,1898), † 4 mei 1906, tr. Amsterdam 26 aug. 1875 Gesina Cornelia Hamel, geb. Amsterdam 26 aug. 1850, † ald. 8 febr. 1917, dr. van Johan Georg en Johanna Barbara Colijn.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Barbara Vegersteen, geb. Amsterdam 21 juli 1876, tr. Amsterdam 6 okt. 1898 Johan Gerhard Hendrik Coenraad Lebbing, geb. Amsterdam 22 okt. 1872, † Bussum 1 juli 1960, zn. van Hendrik Anton en Johanna Hendrika Wilhelmina Kemmann.
2. Johan Georg, volgt Va.
3. Hendrina Elisabeth Vegersteen, geb. Amsterdam 19 april 1880, † ald. 20 nov. 1904.
4. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 5 dec. 1881, aannemer (1909), makelaar, † Baarn 21 april 1957, tr. Amsterdam 25 febr. 1909 Harmina Geertruida Philippina (Marina) Briedé, geb. ’s-Gravenhage 3 jan. 1883, dr. van Marinus Carolus en Maria Elisabeth Geertruida Keislair.
5. Johan Wilhelm Peter, volgt Vb.
6. Willem Frederik, volgt Vc.
7. Johan Carel, volgt Vd.

IVc. Johanna Vegersteen, geb. Amsterdam 14 okt. 1866, † ald. 17 febr. 1941.
Haar dochter:
Johanna Elisabeth Vegersteen, geb. Amsterdam 2 jan. 1888, huishoudster, † Amsterdam 1 juli 1967.

Va. Johan Georg Vegersteen, geb. Amsterdam 2 nov. 1877, kantoorbediende, procuratiehouder (1909), makelaar in effecten (1929), † Amsterdam 6 nov. 1929, tr. Neuveville (Zwitserland) 14 aug. 1909 Marie Suzanna Huguelet, geb. Neuveville (Zwitserland) 9 okt. 1883, † Amsterdam 29 jan. 1964, dr. van Jules Celestin en Adèle Tièche.
Uit dit huwelijk:
Gesina Cornelia Vegersteen, geb. Amsterdam 28 juni 1912, † april 2000, tr. 1e N.N. te Winkel; tr. 2e 1935 Cornelis Pieter Starreveld, geb. Amsterdam 2 aug. 1908.

Vb. Johan Wilhelm Peter Vegersteen, geb. Amsterdam 7 sept. 1883, kantoorbediende (1909, 1910), chef afd. verkoopadministratie Zwavelzuurfabriek, tr. Amsterdam 28 april 1910 Henriëtte Anne Francoise Amélie van den Akker, geb. Amsterdam 22 okt. 1885, dr. van Louis Samuel Henri en Anna Harms.
Uit dit huwelijk:
1. Henriëtte Anne Francoise Amélie Vegersteen, geb. Amsterdam 19 aug. 1911.
2. Anna Gesina Cornelia Vegersteen, geb. Schoten 18 sept. 1917.

Vc. Willem Frederik Vegersteen, geb. Amsterdam 20 juli 1885, makelaar (1909), makelaar in meubelen/onroerende goederen, † Amsterdam 22 april 1962, tr. Amsterdam 27 juni 1907 Maria Catharina Koreman, geb. Amsterdam 29 juli 1884, † ald. 11 febr. 1953, dr. van Louis Johannes en Neeltje Hagemann.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje (Leny) Vegersteen, geb. Amsterdam 9 aug. 1908, tr. Amsterdam 27 aug. 1936 Willem Jacob Cornelis van Aalzum, geb. Amsterdam 27 maart 1899.
2. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 11 mei 1910, † ald. 13 maart 1912.
3. Willem Frederik Vegersteen, geb. Amsterdam 25 jan. 1913, kantoorbediende makelaarskantoor o.g. (1931), tr. Amsterdam 8 juni 1944 Martina J. van Geijt.
4. Jan Vegersteen, geb. Amsterdam 19 april 1919, tr. Neeltje Maria Nolet, geb. 9 mei 1922, † 2 april 2002.
 

Johan Carel Vegersteen x Adriana A.C. Muller ca 1909.jpg .. Vegersteen-Muller 1914.jpg

Foto links: Johan Carel Vegersteen (V-d) en Adriana Antoinette Catharina Muller. Foto rechts: Johan Carel Vegersteen (V-d) en Adriana Antoinette Catharina Muller samen met hun dochter Hendrina (Rien). (Collectie Kees Vegersteen)

Vd. Johan Carel Vegersteen, geb. Amsterdam 25 mei 1887, makelaar in assurantiën (1909), winkelier comestibles, † Amsterdam 23 sept. 1941, tr. Amsterdam 3 juni 1909 Adriana Antoinette Catharina Muller, geb. Oegstgeest 23 april 1888, dr. van Pieter Christiaan en Lotje Theodora Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrina Elisabeth Vegersteen, geb. Amsterdam 7 mei 1910, tr. C. J. H. Kluen.
2. Johan Carel Vegersteen, geb. Amsterdam 18 sept. 1915, tr. 11 april 1940 C. M. Lipplaa.
3. Adriana Antoinette Catharina Vegersteen, geb. Amsterdam 31 jan. 1922.