Het geslacht Vertholen en Vertholen de Salve de Bruneton

Laatst gewijzigd 21 november 2021

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De meest recente generaties worden niet op deze site getoond vanwege privacy-overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif


I. Steven Vertholen.
Zijn kinderen:

 1. Adriaen Stevens, volgt II.
 2. Jacob Stevens Vertholen, geb. Leur, poorter van Breda (1609), schipper op Amsterdam (1630), begr. Breda 9 juli 1649.

II. Adriaen Stevens Vertholen, geb. Leur, schipper, poorter van Breda (1603), woonde in “’t Wapen van Breda” te Rotterdam, † omstr. 1629, tr. Maycken Cornelisdr; zij hertr. omstr. 1630 Sijmon Sijmonssen Das.
Uit dit huwelijk:

 1. Steven Adriaansen, volgt IIIa.
 2. Anton Adriaens, volgt IIIb.
 3. Hendrick Adriaensen Vertholen, procureur bij het gerecht te Geertruidenberg (1632, 1636, 1637), notaris (1641), begr. Breda 3 dec. 1641.
 4. Willem Adriaens, volgt IIIc.
 5. Margriet Adriaansen Vertholen, tr. 1e Lenaert Jaspers Waelwijck; tr. 2e Matthijs Sichmans; hij hertr. Breda (Grote Kerk) 6 dec. 1682 Catrina van Overvelt.
 6. Cornelis Adriaens, volgt IIId.

IIIa. Steven Adriaansen Vertholen, schipper, tr. Adriaantien Claessen van Overvelt, † Breda 1 sept. 1681, dr. van Claes Adriaens en Catelijn Cornelisdr.
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaes, volgt IVa.
 2. Cornelis, volgt IVb.
 3. Johannes, volgt IVc.
 4. Heylken Vertholen.
 5. Hendrik, volgt IVd.

IIIb. Anton Adriaens Vertholen, schipper, tr. Teuntge Pieters.
Uit dit huwelijk:

 1. Maartje Vertholen, tr. Hillegersberg 14 sept. 1664 Huyg Jans van Heydra.
 2. Arij Vertholen, tr. Zoetermeer 27 mei 1674 Pleuntje Pieters.
 3. Jooris Vertholen, ged. Rotterdam 17 maart 1647.
 4. Lisbet Vertholen, ged. Rotterdam 14 sept. 1649.
 5. Annetge Vertholen, ged. Rotterdam 12 mei 1652.
 6. Lijsbeth Vertholen, ged. Rotterdam 24 nov. 1654.

IIIc. Willem Adriaens Vertholen, schipper (1640, 1650), begr. Breda 29 juni 1670, tr. Rotterdam 29 april 1636 Lijsbeth Matthijs.
Uit dit huwelijk:

 1. Dochter, begr. Rotterdam 18 aug. 1669.
 2. Elisabeth Willems Vertholen, begr. Rotterdam 1 juni 1664, tr. Rotterdam (ondertrouw) 1 mei 1661 Carel Reijnierse Rusters (Luffer), geb. Heusden.
 3. Marijke Vertholen, † na 1708, tr. Rotterdam 23 april 1687 Pijcke Robijn, geb. Sint-Annaland, begr. Rotterdam 14 febr. 1721, wedr. van Maritie Pieters.
 4. Margaretha Vertholen, begr. Rotterdam 11 juli 1758, tr. Rotterdam 15 mei 1709 Ocker Aerse Vlielander, begr. Rotterdam 16 april 1762.
 5. Adriaan Willems, volgt IVe.
 6. Gerrit Willems, volgt IVf.
 7. Hendrik Willems, volgt IVg.
 8. Jacob Vertholen, ged. Rotterdam 7 nov. 1660.

IIId. Cornelis Adriaens Vertholen, geb. omstr. 1610, schipper (1637), tr. 1e Rotterdam 22 okt. 1630 Grietgen Andriessdr Bollaerts, begr. Rotterdam 14 febr. 1649; tr. 2e Rotterdam (ondertrouw) 15 mei 1650 Grietje Rombouts.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriaen Vertholen, ged. Rotterdam 8 maart 1632.
 2. Grietge Vertholen, ged. Rotterdam 29 dec. 1633.
 3. Andries Vertholen, ged. Rotterdam 7 febr. 1636.
 4. Grietgen Vertholen, ged. Rotterdam 27 juni 1638.
 5. Anneken Vertholen, ged. Rotterdam 12 febr. 1648.

Nicolaes Vertholen (IVa) woonde in ‘De Wildeman’, tegenwoordig Haagdijk 78, in Breda.

IVa. Nicolaes Vertholen, lidmaat te Breda (1656), woonde in “De Wildeman” (Haagdijk 78) te Breda, tr. Dingena van der Werck, † Breda 17 sept. 1702.
Uit dit huwelijk:

 1. Stephanus Vertholen.
 2. Johannes Vertholen, lidmaat te Breda (22 dec 1682).
 3. Cornelis Vertholen.
 4. Stephanus Vertholen.
 5. Steven, volgt Va.
 6. Gerardus Vertholen.
 7. Geertruy Vertholen, marktmeesteres, bedienster van de Mosemarije, tr. Reinier van Erkom.
 8. Adrianus, volgt Vb.

IVb. Cornelis Vertholen, teller van de vis, koster van de Markendaalse Kerk, lijkenbidder of bediende van ’t bidderschap (derde bidder), tr. Susanna d’Exters, kosteres van de Kleine of Markendaalse kerk.
Uit dit huwelijk:

 1. Stephanus Vertholen.
 2. Maria Vertholen.
 3. Adriana Vertholen.
 4. Margaretha Vertholen, kosteres van de Kleine of Markendaalse Kerk (1713, 1720).
 5. Helena Vertholen, lidmaat te Breda (25 maart 1730), tr. 1e Nicolaes van Loon, zn. van Cornelis en Cathalijn van Overvelt; tr. 2e Samuel Tarp, ruiter in het regiment van generaal Lumley.
 6. Leendert Vertholen.
 7. Leendert, volgt Vc.
 8. Catharina Vertholen.

IVc. Johannes Vertholen, lid van de tienraad van Breda (1707), † Breda 20 jan. 1707, tr. Elisabeth Knollaerts.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Vertholen, tr. Marinus van Gils.
 2. Steven Vertholen.
 3. Joanna Vertholen.
 4. Zoon.
 5. Stephanus Vertholen.
 6. Johannes Vertholen.
 7. Marijken Vertholen, lidmaat te Breda (13 april 1699).
 8. Johanna Vertholen, tr. Leendert Waalwijk, ged. Breda 9 juli 1679, zn. van Adriaan en Geertruy van Wasbeek.
 9. Catharina Vertholen.
 10. Zoon.
 11. Hendrik, volgt Vd.

IVd. Hendrik Vertholen, ged. Breda 25 april 1638, marktschipper op Delft en Den Haag, binnenschipper (1664), † Breda 9 mei 1682, tr. Breda 13 dec. 1665 Maria Quirijn Peters van den Kerckhoff, † Breda 12 dec. 1680.
Uit dit huwelijk:

 1. Anneken Vertholen.
 2. Zoon.
 3. Catelijn Vertholen.
 4. Zoon.
 5. Steven, volgt Ve.

IVe. Adriaan Willems Vertholen, ged. Rotterdam 29 mei 1640, tr. Delfshaven 25 nov. 1663 Maertje Claes Meppel.
Uit dit huwelijk:
Willem Vertholen, ged. Rotterdam 18 april 1666.

Enkele tekeningen van gevelstenen uit Rotterdam door J. Briedé. Onderaan is de gevelsteen van het huis van Gerrit Willems Vertholen (IV-f) aan de Spaanse Kade no 6 te Rotterdam. (Collectie Gemeentearchief Rotterdam)

IVf. Gerrit Willems Vertholen, ged. Rotterdam 30 okt. 1650, schipper (1686, 1687), begr. Rotterdam 6 juli 1734, tr. Delfshaven 5 juli 1670 Aeghje Lambrechts Schaep, ged. Delfshaven 16 aug. 1649, begr. Rotterdam 11 maart 1730, dr. van Lambert Arienszn en Elisabeth Tongenvelt.
Uit dit huwelijk:

 1. Elisabet Vertholen, ged. Rotterdam 7 aug. 1671.
 2. Willem Gerrits, volgt Vf.
 3. Lambert Vertholen, ged. Rotterdam 20 sept. 1675.
 4. Elisabet Vertholen, ged. Rotterdam 28 maart 1681.
 5. Elisabet Vertholen, ged. Rotterdam 19 jan. 1687.

IVg. Hendrik Willems Vertholen, ged. Rotterdam 20 sept. 1657, begr. ald. 5 aug. 1726, tr. 1e Rotterdam 2 juli 1687 Anna Wassenaers; tr. 2e Rotterdam 9 febr. 1706 Hendrina Korff, begr. Rotterdam 6 maart 1738.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Zoon, begr. Rotterdam 10 aug. 1688.
 2. Zoon, begr. Rotterdam 3 mei 1694.
 3. Lijsbeth Vertholen, ged. Rotterdam 25 dec. 1689, begr. ald. 21 jan. 1690.
 4. Margrietje Vertholen, ged. Rotterdam 10 dec. 1690.
 5. Elijsabeth Vertholen, ged. Rotterdam 20 maart 1695.
 6. Elijsabet Vertholen, ged. Rotterdam 24 juni 1696.

Va. Steven Vertholen, lidmaat te Breda (1694), tr. Anna Maria Vos.
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Vertholen, graanmarktmeester, pompmeester Veemarktstraat, lidmaat te Breda (25 maart 1717), tr. Adriana den Roij.
 2. Pieter, volgt VIa.
 3. Johannes, volgt VIb.
 4. Dingena Vertholen.
 5. Elisabeth Vertholen, kraankind (1783-1795), lidmaat te Breda (16 sept 1727), tr. Pieter van Hattum.
 6. Geertruida Vertholen, lidmaat te Breda (19 maart 1736).

Vb. Adrianus Vertholen, lidmaat te Breda (26 juni 1698), tr. Cornelia Paludanus.
Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaes Vertholen.
 2. Cornelis Vertholen.
 3. Zoon.
 4. Dingena Vertholen, binnenmoeder van het burgerweeshuis, lidmaat te Breda (27 maart 1725), tr. Antony Beckers.
 5. Zoon.
 6. Zoon.

Vc. Leendert Vertholen, lidmaat te Breda (23 sept 1694), kwartiermeester onder Van Oijen, tr. Catharina van Berchem, dr. van Pieter en Catarina van As.
Uit dit huwelijk:

 1. Susanna Vertholen.
 2. Leendert Vertholen.

Vd. Hendrik Vertholen, lidmaat te Breda (dec 1706, rond kerst), tr. Jacoba Waalwijk; zij hertr. Johannes Mostman.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Johannes, volgt VIc.

Ve. Steven Vertholen, ged. Breda 24 dec. 1670, schoenmaker, lijkenbidder, tr. Breda 25 jan. 1688 Cornelia van Gils, † Breda 21 maart 1735.
Uit dit huwelijk:

 1. Kornelia Vertholen.
 2. Kornelia Vertholen.
 3. Hendrik, volgt VId.
 4. Cornelis Vertholen.
 5. Kornelis Vertholen.
 6. Cornelis Vertholen.
 7. Maria Vertholen.
 8. Elisabeth Vertholen, ged. Breda 2 mei 1702, † ald. 21 febr. 1749, tr. Breda 25 okt. 1722 Michiel Cores, geb. ’s-Gravenhage, commies van de zwijgende Brabantse landtol en portier van de Ginnekense poort, † Breda 14 okt. 1757; hij hertr. Breda 8 febr. 1750 Johanna van Tieneveld.

Vf. Willem Gerrits Vertholen, ged. Rotterdam 18 juni 1673, schipper (1694), † Rotterdam 17 maart 1727, tr. Breda 15 juni 1698 Margarita van Schagen, ged. Breda 4 nov. 1678, † vóór 1727, dr. van Job en Francina Waelwijk.
Uit dit huwelijk:

 1. Marijtie Vertholen, ged. Rotterdam 10 april 1699, † Breda aug. 1739, tr. Rotterdam 23 juli 1724 Jacob de Bruijn, ged. Rotterdam 1 jan. 1702, tienman van Breda (1737), notaris en substit ontvanger der convooien en licenten te Breda (1741), † Breda 1778, zn. van Sander en Anna van IJsselvelt.
 2. Adrianus Vertholen, ged. Rotterdam 16 jan. 1701, begr. ald. 12 juli 1702.
 3. Francina Pieternelle Vertholen, ged. Rotterdam 21 jan. 1703, begr. ald. 18 nov. 1704.
 4. Fransijna Pieternella Vertholen, ged. Rotterdam 24 dec. 1705, lidmaat te Breda (1728).
 5. Zoon, geb. omstr. 1707, begr. Rotterdam 3 juni 1710.
 6. Adrianus Vertholen, ged. Rotterdam 22 mei 1708.
 7. Margrieta Vertholen, ged. Rotterdam 25 mei 1711, lidmaat te Breda (29 maart 1730), † 19 jan. 1752, tr. Breda 10 nov. 1733 Jan van Wageningen, geb. Dordrecht 29 aug. 1711, groothandelaar te Dordrecht, † Dordrecht 1 juli 1789, zn. van Johan en Agatha Hooymayer; hij hertr. Rotterdam 18 mei 1757 Agatha Maria Wilhelmius en tr. 3e Rotterdam 11 jan. 1764 Bartranda Cornelia Havart.

VIa. Pieter Vertholen, oplooper bij de VOC, voorlezer en voorzanger in de Kleine Kerk, pompmeester St Janstraat, commissaris van de stadslijkendragers, glazenmaker, tr. 1e Adriana van der Moer; tr. 2e Geertruida Canters.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Stephanus Vertholen.
 2. Elisabeth Vertholen, lidmaat te Breda (14 mei 1751).
 3. Augustinus Vertholen, sergeant VOC.

VIb. Johannes Vertholen, sergeant VOC, bevelhebber der veldschans Tangeran (1751, 52), gewezen kapitein VOC (1759), koopt 17 dec 1759 het huis ’De Vergulde Molen’, tr. 1e Geertruy Twigt; tr. 2e Anna le Roij.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Mr. Johannes Jansse, volgt VIIa.
 2. Geertruij Vertholen.
 3. Anna Maria Vertholen, lidmaat te Breda (10 april 1778).

VIc. Hendrik Johannes Vertholen, lidmaat te Breda (29 maart 1730), makelaar van de granen, kerkmeester Kleine Kerk, tr. Anna van de Laar, dr. van Andries en Dingena Peijs.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Vertholen, ged. Breda 28 juni 1733.
 2. Andries, volgt VIIb.
 3. Dingena Jacoba Vertholen, ged. Breda 3 maart 1737, lidmaat te Breda (22 aug 1754), concierge van het Stadhuis, tr. Antoine Lotsy, notaris.

VId. Hendrik Vertholen, koopman in leder, pompmeester Veemarkt, lidmaat te Breda (19 sept 1712), lijkenbidder, tr. Catharina van de Laar.
Uit dit huwelijk:

 1. Stephanus, volgt VIIc.
 2. Jacobus Vertholen, ged. Breda 30 sept. 1722.
 3. Hendrik, volgt VIId.
 4. Adriana Vertholen, ged. Breda 17 juni 1726.
 5. Adriana Vertholen, ged. Breda 18 maart 1728, lidmaat te Breda (6 april 1746), tr. Hendrik Struyk, bierbrouwer te Breda, poorter van Breda (21 maart 1754), rentmeester van de aalmoezenie-armen (1758), lijckebidder (1766), zn. van Adriaan Hendriks Jans en Magdalena van Bergen.
 6. Cornelis Vertholen, ged. Breda 15 juni 1730.
 7. Maria Jacoba Vertholen, ged. Breda 20 maart 1732.
 8. Jacoba Elisabeth Vertholen, ged. Breda 6 juli 1733.
 9. Jacobus Vertholen, ged. Breda 30 sept. 1734.
 10. Jacobus Vertholen, ged. Breda 18 nov. 1736.
 11. Catharina Vertholen, ged. Breda 11 mei 1738, lidmaat te Breda (7 april 1757), tr. 1e Albertus Haak; tr. 2e Breda 2 mei 1758 Johannes Canters.
 12. Jacobus Vertholen, ged. Breda 4 febr. 1742.
 13. Johannes Vertholen, ged. Breda 23 jan. 1744, lidmaat te Breda (13 april 1764).

Adriana Johanna van Lodensteijn (1752-1823), geschilderd door Nicolaas Joseph Delin in 1792.
(Particuliere collectie, Foto Christie’s Amsterdam 1998)

VIIa. Mr. Johannes Jansse Vertholen, eerste collecteur van de stadsbieraccijns (1771, 72), advocaat, poorter van Breda (1768), tr. Dordrecht 10 juli 1769 Adriana Johanna van Lodensteijn, ged. Rotterdam 7 maart 1752, lidmaat te Breda (1770), † Utrecht 23 juni 1823, dr. van Willem en Pietertje Velthuysen; zij hertr. Sluis 18 febr. 1786 Jean Etienne de Pineda.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem Vertholen.
 2. Stephanus Vertholen.
 3. Zoon.
 4. Pieternella Hendrina Vertholen.
 5. Zoon.
 6. Jacobus Vertholen.
 7. Adrianus Johannes Vertholen.
 8. Adriaen Vertholen.
 9. Johannes, volgt VIII.
 10. Geertruij Vertholen, geb. Breda 2 juli 1784, † Rotterdam 21 juni 1839, tr. Utrecht 16 april 1825 Cornelis Visser, ged. Utrecht 28 juli 1799, schoenmaker, winkelier, † Noord-Waddinxveen 30 maart 1864, zn. van Hendrik en Adriana Donk; hij hertr. Haarlem 2 nov. 1842 Maria Geertruida Goudkade.

VIIb. Andries Vertholen, ged. Breda 16 dec. 1734, makelaar van de granen, lidmaat te Breda (17 okt 1753), tr. 1e Anna Maria Vertholen, lidmaat te Breda (14 mei 1751); tr. 2e Pieternella Toouw.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Johan Vertholen.
 2. Johannes Vertholen.
 3. Anna Vertholen, tr. Johannes Porcus, zn. van Christoffel en Elisabeth Boumans.
 4. Johanna Geertruida Vertholen.
  Uit het tweede huwelijk:
 5. Johannes Vertholen.

VIIc. Stephanus Vertholen, ged. Breda 13 juni 1721, lijkenbidder, † Breda 4 aug. 1776, tr. Breda juni 1746 Cornelia Hamel, ged. Breda 7 nov. 1716, † ald. 28 jan. 1767, dr. van Simon en Maria Philips.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Vertholen.
 2. Maria Vertholen.
 3. Pietronella Vertholen.
 4. Hendrik Vertholen.
 5. Jacoba Willemina Vertholen.
 6. Hendrik Vertholen, ged. Breda 15 jan. 1747.
 7. Cornelis Vertholen, ged. Breda 27 juli 1750.
 8. Adriana Vertholen, ged. Breda 11 mei 1752.
 9. Jacoba Vertholen, ged. Breda 17 aug. 1753.
 10. Hendrik Vertholen, ged. Breda 8 dec. 1754.

VIId. Hendrik Vertholen, ged. Breda 18 mei 1724, huidenvetter, tr. 1e Anna Johanna Eldermans; tr. 2e Breda 31 maart 1754 Elisabeth Canters, † Breda 6 juni 1757.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Vertholen.
  Uit het tweede huwelijk:
 2. Catharina Vertholen, geb. Breda 3 juni 1757, † ald. 1757.

Johannes Vertholen (VIII). (Collectie Halwasse, Centraal Bureau voor Genealogie)

VIII. Johannes Vertholen, ged. Breda 28 febr. 1771, commandeur Russische Orde van Sint-Anna (1814), ridder MWO 4e klasse (1815), ridder MWO 3e klasse, luitenant-kolonel (1815), commandant vesting Breda (1814, 1815, 1816), opperbevelhebber ad interim vesting Breda (1834), generaal-majoor der cavalerie, † Breda 6 maart 1853, tr. Maria Josephina Hubens, † Breda 7 nov. 1850.
Uit dit huwelijk:

 1. Jean Etienne Vertholen, geb. Zutphen, ridder Orde Ned Leeuw, ridder Orde Eikenkroon, ritmeester-adjudant 3e Regt Dragonders (1854), generaal-majoor der cavalerie, † Ginneken 15 jan. 1870, tr. Maastricht 22 nov. 1854 Maria Catharina Eymael, † ’s-Gravenhage 28 dec. 1913, dr. van Antoon en Maria Catharina Dassen.
 2. Henriette Adriana Maria Vertholen, † Breda 19 maart 1877.
 3. Adriana Johanna Pietronella Vertholen, † Breda 11 dec. 1868.
 4. Maria Theresia Geertruida Vertholen, † Breda 19 okt. 1884.
 5. Johanna Josephina Vertholen, geb. Zutphen 2 maart 1802, † Utrecht 23 dec. 1868, tr. Breda 22 april 1840 Mr. Jean Henri Telders, geb. Leiden 3 juli 1807, advocaat, pres. Hoog Mil. Gerechtshof te Utrecht, ridder Orde Ned Leeuw, † Badenweiler 15 aug. 1878, zn. van Hendrik Jacobus en Elise Jaqueline Lotte en wedr. van Geertruda Wilhelmina Hendrika Margaretha de Waal.
 6. Johannes, volgt IXa.
 7. Jacoba Anna Ida Vertholen, ged. Breda (Grote Kerk) 11 maart 1810, † Breda 30 mei 1856.
 8. Jan Willem Vertholen, geb. Breda 2 dec. 1811, ridder Orde Eikenkroon, eerder majoor 3e Regt Dragonders (1859), luitenant-kolonel der cavalerie, † Voorst 8 sept. 1882, tr. Zutphen 7 april 1859 Sara Maria Johanna Magdalena Mispelblom Beijer, geb. Zutphen 29 nov. 1810, † Voorst 17 sept. 1881, dr. van Jan Jacob en Johanna Gerharda Post.
 9. Willem Frederik, volgt IXb.

Jean Etienne Vertholen (1808-1870) (VIII-1) (Collectie Nationaal Militair Museum) en
Jakoba Anna IJda Vertholen (1810-1856) (VIII-3) (Collectie Stadsarchief Breda)

IXa. Johannes Vertholen, geb. Zutphen 13 jan. 1804, ridder MWO 3e klasse, ridder Orde Ned Leeuw, 1e luitentant der artillerie (1832), administrateur bij het Dep. van Koloniën (1857-1859), militair adviseur bij het Dep. van Koloniën (1861), kolonel-titulair der artillerie van het O.I.-leger, † Ginneken 1 nov. 1874, tr. Nijmegen 5 sept. 1832 Jkvr. Charlotte Georgine Guillaumine de Salve de Bruneton, geb. Nijmegen 22 aug. 1809, † Utrecht 4 febr. 1891, dr. van Jhr.Mr. Willem Benjamin en Maria Vermehr.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Joanna Charlotte Vertholen, geb. Breda, † ald. 2 juni 1902, tr. Breda 19 juli 1860 Apolonius Cornelis Lorentz, geb. Oudewater, zn. van Apolonius Cornelis en Maria Johanna Zwaan.
 2. Guillaumine Benjamine Vertholen, geb. Buitenzorg, tr. Breda 8 april 1869 Henric Dirk Jan van Winsheijm, geb. ’s-Gravenhage, zn. van Dirk Jan en Levina van den Santheuvel.
 3. Charles George Guillaume, volgt X.

Johannes Vertholen (1804-1874) (IX-a) (Collectie Halwasse, Centraal Bureau voor Genealogie),
Charles George Guillaume Vertholen de Salve de Bruneton (1840-1914) (X) en
Johannes Vertholen de Salve de Bruneton (1868-1933) (X-1)

IXb. Willem Frederik Vertholen, geb. Breda 2 febr. 1824, controleur van ’s Rijks Belastingen (1855), betaalmeester te Dordrecht, † Voorst, h. Enkstein 21 mei 1889, tr. Dordrecht 18 april 1855 Jacoba Johanna Roodenburg, geb. Dordrecht 6 okt. 1828, † ald. 1 dec. 1879, dr. van Jodocus en Anna Geertruij de Jongh.
Uit dit huwelijk:
N.N. (zoon) Vertholen, geb. Rotterdam, † ald. 5 april 1860.

Tot 1925 woonde Henri Willem Karel Vertholen de Salve de Bruneton (X-2) op het landgoed Frieswijk bij Diepenveen. (Foto: Collectie Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit, 1999)

X. Charles George Guillaume Vertholen de Salve de Bruneton, geb. Batavia 18 juli 1840, 1e luitenant der cavallerie (1867), gepens. met den rang van majoor (1887, 1896), luitenant-kolonel der cavallerie (1898), † Bennekom 8 febr. 1914, tr. 1e Zwolle 25 april 1867 Margaretha Wilhelmina Geisweit van der Netten, geb. Zutphen omstr. 1846, † ’s-Gravenhage 2 jan. 1896, dr. van Justinus Antonius Felix en Marine Elisabeth Henriette Bagelaar; tr. 2e Arnhem 9 febr. 1899 Catharina Caroline Antoinette de Kempenaer, geb. Arnhem 8 febr. 1859, † Velp 23 juni 1934, begr. Bennekom 26 juni 1934, dr. van Mr. Jacob Ursel en Wilhelmina Elisabeth Nairac.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes Vertholen de Salve de Bruneton, geb. Haarlem 14 aug. 1868, kantoorbediende, 1e luitenant 3e Reg Huzaren (1896), ritmeester van de cavallerie, † Doorn 19 juli 1933, tr. Rotterdam 28 okt. 1908 Elizabeth Susanna Ridderhof, geb. Rotterdam 11 april 1878, † Doorn 13 sept. 1962, dr. van Frans en Susanna de Jong.
 2. Henri Willem Karel Vertholen de Salve de Bruneton, geb. Breda 11 juni 1871, 1e luitenant 1e Reg Huzaren (1896), luitenant-adjudant 4e Reg Huzaren (1905), ritmeester der Huzaren, † Nice 9 febr. 1934, tr. 1e Doorn, h. Oudeweg 14 sept. 1905 Maria Anna Maas Geesteranus, geb. Deventer 14 juli 1870, † Gennep 23 juli 1925, dr. van Hendrik Gerard Johan en Maria Johanna Hoogendijk en wed. van Henri Charles Taunay; tr. 2e Nice 16 juni 1930 Marchesa A. d’Angelo di Bertolino.